Byla 2-26173-614/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Surgailienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, ieškinį atsakovei L. Š. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės 1995,77 Lt skolos, 556,33 Lt palūkanų, 1564,77 Lt delspinigių, 11 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008-02-04 ieškovas su atsakove sudarė Kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartį, pagal kurią atsakovei buvo išduota suteiktas 2000 Lt kreditas. Atsakovė įsipareigojo jai suteiktą kreditą grąžinti lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį mokėdama po 175 Lt, kredito grąžinimo terminas – 24 mėn., tačiau atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, kredito negrąžino ir nesumokėjo palūkanų, o remiantis sutarties 18 p. atsakovei paskaičiuoti delspinigiai, taikant 30 metinių procentų dydžio normą, iš viso 1564,77 Lt delspinigių.

3Atsakovei teismo procesiniai dokumentai įteikti CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu, tačiau atsakovė nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl ieškovo prašymu priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2008-02-04 sudarė Kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartį, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 2000 Lt kreditas. Atsakovė įsipareigojo jai suteiktą kreditą grąžinti lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį mokėdama po 175 Lt, kredito grąžinimo terminas – 24 mėn. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovė sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra (CPK 178 straipsnis).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

8Vadovaujantis CK 6.881 straipsnio 1 dalį, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą sumą kreditoriui ir mokėti palūkanas, todėl atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, neginčijo ieškovo reikalavimų, byloje nėra duomenų, jog atsakovė atsiskaitė su ieškovu, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 1995,77 Lt negrąžinto kredito ir 556,33 Lt palūkanų (CK 6.38, 6.870 straipsniai, 6.886 straipsnio 1 dalis).

9Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Pagal CK 6.72 straipsnį, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Ieškovas atsakovui paskaičiavo 1564,77 Lt delspinigių. Šalys kredito sutartyje buvo susitarę, kad atsakovei laiku nesumokėjus bet kokių pagal sutartį mokėtinų sumų, ji įsipareigoja mokėti 30 metinių procentų dydžio delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimo terminas yra praleistas (9 punktas). CK 6.73 straipsnio 2 dalyje įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Mažindamas netesybas teismas taiko esminį kriterijų – netesybų santykį su nuostoliais, nes tik įvertinęs skirtumą tarp nuostolių ir prašomų netesybų teismas gali nuspręsti, ar netesybų suma nėra pernelyg didelė ir nepagrįsta. Nustatant, ar netesybos nėra pernelyg didelės, atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis, pavyzdžiui, šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, t. y. į tai, ar šalys yra vartotojos ar ne, į faktines bylos aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-12-19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2012).

11Teismas nagrinėjamu atveju atsižvelgia į tai, kad prašoma priteisti delspinigių suma beveik sutampa su prašoma priteisti skolos suma, sutartis sudaryta tarp juridinio asmens ir fizinio asmens – silpnesnės šalies – vartotojos, į tai, kad ieškovas dėl skolos priteisimo į teismą kreipėsi tik 2014-06-02 d., byloje nėra jokių duomenų, jog ieškovas bandė išspręsti skolos grąžinimo klausimus iki kreipimosi į teismą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei argumentus, teismas sprendžia, jog 30 proc. dydžio metiniai delspinigiai, sudarantys 1564,77 Lt sumą yra aiškiai per dideli, todėl mažintini iki 500 Lt. Tokia netesybų suma laikytina pakankama atlyginti dėl prievolės neįvykdymo ieškovo patirtus nuostolius ir užtikrinanti šalių teisių pusiausvyrą prievolės neįvykdymo atveju (CK 1.5 straipsnis, 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

12Iš viso iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 3052,10 Lt suma (1995,77 Lt negrąžinto kredito + 556,33 Lt palūkanų + 500 Lt delspinigių).

13Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 11 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Sutartyje buvo numatyta 11 procentų dydžio metinės palūkanos (Sutarties 23 p). Paskolos sutartis, kurios pagrindu reikalaujama priteisti 11 procentų dydžio procesines palūkanas, sudaryta tarp fizinio asmens (vartotojo) ir juridinio asmens – banko (verslininko, savo veiklos profesionalo), pagal iš anksto ieškovo parengtą tipinę sutartį, skirtą nevienkartiniam naudojimui (CK 6.185 straipsnis). Vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, interesai turi būti ginami teismo iniciatyva ir nesant konkretaus šio asmens pareikšto reikalavimo, nes tokios kategorijos bylose teismas yra aktyvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008, 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2009, kt.). Aplinkybė, kad atsakovė neginčijo sutarties sąlygose numatyto palūkanų dydžio, savaime nepanaikina teismo pareigos savo iniciatyva ginti teisėtus vartotojo interesus, tokio pobūdžio ginčų sprendimas yra susijęs su viešuoju interesu ir yra svarbus didelei visuomenės daliai, todėl egzistuoja teisinis pagrindas mažinti palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dydį iki įstatyminio 5 procentų dydžio (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Ieškovas patyrė 823 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 97 Lt žyminis mokestis ir 726 Lt atstovavimo išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys buvo patenkintas iš dalies (74 proc.), ieškovui iš atsakovės priteistina 609 Lt (823 Lt x 74 proc.) bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

15Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, nes neviršija 10,00 Lt dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti ieškovui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, į. k. 301694694, iš atsakovės L. Š., a. k. ( - ) 1995,77 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus devyniasdešimt penkis Lt 77 ct) negrąžinto kredito, 556,33 Lt (penkis šimtus penkiasdešimt šešis Lt 33 ct) palūkanų, 500 Lt (penkis šimtus Lt) delspinigių, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 3052,10 Lt (trijų tūkstančių penkiasdešimt dviejų Lt 10 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2014-06-03 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 609 Lt (šešis šimtus devynis Lt) bylinėjimosi išlaidų.

19Kitą ieškinio dalį atmesti.

20Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

21Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Surgailienė, rašytinio... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 3. Atsakovei teismo procesiniai dokumentai įteikti CPK 130 straipsnyje nustatyta... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su atsakove... 7. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnyje... 8. Vadovaujantis CK 6.881 straipsnio 1 dalį, kredito gavėjas privalo grąžinti... 9. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos (bauda, delspinigiai) – tai... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje... 11. Teismas nagrinėjamu atveju atsižvelgia į tai, kad prašoma priteisti... 12. Iš viso iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 3052,10 Lt suma (1995,77 Lt... 13. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 11 procentų dydžio metines palūkanas... 14. Ieškovas patyrė 823 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 97 Lt žyminis... 15. Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 16. Teismas, vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais,... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti ieškovui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos... 19. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 20. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos...