Byla e2-7762-639/2018
Dėl nuostolių ir netesybų priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Saulius Zajarskas, sekretoriaujant Raimondai Karbauskienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui S. T., atsakovės atstovui advokatui O. D.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ patikslintą ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ ir uždaroji akcinė bendrovė “( - )“, dėl nuostolių ir netesybų priteisimo ir

3Teismas

Nustatė

41.

5ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašė: priteisti iš atsakovės 2350,05 Eur. nuostolių, 5000,00 Eur., baudą, 289,58 Eur. delspinigių, 6 procentus dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Nurodė, kad ji (ieškovė) 2018 02 02 su atsakove UAB „( - )“ (buvusi UAB „Autorusa“) sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 18/02-02 (toliau - Sutartis), kuria atsakovei buvo pavesta atlikti adresu: ( - ), Klaipėda visus su mūro sienomis ir pertvaromis susijusius darbus, kad sienų ir pertvarų konstruktyvas pagal sienų ir pertvarų detalę būtų užbaigtas (žr. Sutarties 1.1.p., 1.2.p.). Atsakovas įsipareigojo savo jėgomis, naujomis savo tiekiamomis medžiagomis ir darbo priemonėmis įvykdyti šias darbų apimtis: keraminiai blokeliai (storis -188mm) - 402,4 kūb.m., keraminiai blokeliai (storis 115mm) -381,1 kūb.m., ir visus kitus susijusius darbus iki sienų apdailos (Sutarties 1.2.p., 4.1.p.). Už Sutarties 1.2.p. nurodyto darbo visišką ir tinkamą įvykdymą buvo sutartas fiksuotas atlyginimas - 42,00 Eur už 1 kūb.m. mūro darbų (Sutarties 1.2.p.). Atsakovė įsipareigojo darbus įvykdyti iki 2018-05-05 d. Atsakovas 2018 02 27 informavo, kad pasikeitė įmonės pavadinimas, paliekant visus kitus įmonės rekvizitus. Atsakovas 2018 03 26 pateikė atliktų darbų aktą Nr. l ir 2018 03 26 PVM sąskaitą faktūrą, kurią ieškovas apmokėjo 2018 03 28 pavedimu net anksčiau laiko, nei numatyta pagal Sutartį. 2018-04-04 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją Nr.l8/04-04, kuria informavo atsakovą, kad jis neteisėtai sustabdė darbus ir kad pagal Sutartį bei prie jos pridėtą kalendorinį grafiką vėluoja juos atlikti. Ieškovas matydamas, kad atsakovas faktiškai nespės atlikti visų Sutartimi pavestų darbų 2018 04 16 sutartimi samdė papildomą subrangovą UAB „( - )“, kuriam pavedė atlikti analogiškus tik mažesnės apimties darbus, tačiau šis subrangovas sutiko vykdyti darbus 6,00 Eur už 1 kūb m. didesne kaina, nei darbus buvo įsipareigojęs atlikti atsakovas. Šis subrangovas pagal 2018 04 16 sutartį atliko pavestus atlikti darbus ir pateikė 2018 04 25 atliktų darbų aktą Nr. l bei 2018 04 27 PVM sąskaitą faktūrą VLNr.0008, kurios dalį anksčiau Sutartyje numatyto termino apmokėjo ieškovas 2018 05 16 pavedimu. Atsakovas pavėluotai pateikė 2018 05 02 atliktų darbų aktą ir 2018 05 02 PVM sąskaitą faktūrą. Tačiau ieškovas nekėlė dėl to pretenzijos ir geranoriškai apmokėjo ją 2018 05 02 pavedimu. 2018 05 08 ieškovas iš atsakovo gavo pranešimą, kad atsakovas stabdo objekte darbus. Kadangi atsakovo veiksmai buvo akivaizdžiai neteisėti, nes atsakovas darbus privalėjo pabaigti iki 2018 05 05, tai ieškovas atsakovui pateikė atsakymą Nr.l8//05-09, kuriuo nesutiko su darbų stabdymu. Ieškovas atsakovui 2018 05 18 pateikė pranešimą Nr. 18/05-18-1, kad atsakovas be pateisinamų priežasčių nevykdo savo įsipareigojimų.

83. Kadangi atsakovas iš esmės pažeidė sutartį, tai ieškovas 2018 05 21 statybos rangos sutartimi samdė dar vieną subrangovą atsakovo neįvykdytiems darbams užbaigti, kuria pavedė atlikti 87 kūb.m. mūro darbų, kuriuos subrangovas sutiko atlikti už 52,00 Eur kainą už 1 kūb.m. darbų. UAB „( - )“ iki 2018-05-02 faktiškai atliko mūro darbų ir pateikė atliktų darbų aktų už 176,00 m3 darbų apimtį ir nuo 2018-05-02 iki 2018-05-17 faktiškai dar atliko darbų dar 65 m3 apimtimi, t.y. iš viso UAB „( - )“ faktiškai atliko mūro darbų - 241 m3 apimtimi. Kadangi atsakovas iš esmės vėlavo atlikti darbus, tai UAB „( - )“ savo pajėgumais objekte pati faktiškai atliko ir tebeatlieka mūro darbus kartu su papildomai samdytais subrangovais. Ieškovo subrangovas UAB „( - )“ faktiškai atliko mūro darbų, pateikė atliktų darbų aktų iki 2018-04-25 - 34,3 m3 ir iki 2018-05-18 atliko mūro darbų papildoma 88,00 m3 apimtimi, t. y. iš viso UAB „( - )“ pagal su ieškovu sudarytą subrangos sutartį atliko mūro darbų - 122,30 m3 apimtimi. Taigi atsakovė iš esmės pažeidė Sutartį, nes iki 2018-05-05 darbų neįvykdė. Sutarties 10.1.p. šalis susitarė, kad rangovas uždelsęs perduoti atliktus darbus daugiau, kaip 5 kalendorines dienas moka užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo visos sutartų darbų sumos. Netesybų sumokėjimas neatleidžia atsakovo nuo sutarties vykdymo (Sutarties 10.3.p.). Taip pat atsakovas įsipareigojo mokėti 100,00 Eur baudą už kiekvieną vėlavimo atlikti darbus dieną (Sutarties 10.4. p.).

94. Paaiškino, kad ieškovė patyrė 733,80 Eur (122,30 m3 x 6,00 Eur) nuostolių, nes atsakovas Sutartyje numatytus darbus Sutartyje numatytu terminu neįvykdė, dėl ko ieškovas buvo priverstas samdyti kitą subrangovą UAB "( - )". Ieškovo nuostolius sudaro atsakovo neįvykdytų ir naujam subrangovui pavestų darbų kainų 6,00 Eur skirtumas (CK 6.249 str. l d.). Atsakovas privalo atlyginti šiuos nuostolius ieškovui (CK 6.256 str. 4 d.). Taip pat atsakovo neįvykdytų darbų 161,625 m3 apimtis yra pavesta įvykdyti subrangovui UAB "( - )", todėl atsakovas privalo atlyginti ieškovui 1616,25Eur (161,625 m3 x 10,00 Eur) nuostolius, kuriuos sudaro atsakovo neįvykdytų ir naujam subrangovui pavestų darbų kainų 10,00 Eur skirtumas (CK 6.249 str .l d., 3 d., CK 6.256 str. l d., 4 d.).

105. Atsakovei yra priskaičiavo netesybos už vėlavimo laikotarpį nuo 2018 04 10 iki ieškinio pateikimo (44 dienos) - 289,58 Eur delspinigių (402,4 m3 + 381,1 m3 x 42,00 Eur x 0,02 proc. x 44 d.). Be to remiantis 2018 04 04 pretenzija, kad jau daugiau, kaip 5 dienas atsakovė atsiliko nuo darbų vykdymo grafiko ir atsižvelgiant į tai, kad darbai nėra baigti iki šiol, atsakovei už šių darbų neįvykdymą už 2018 04 03 - 2018 05 22 laikotarpį (50 d.) priskaičiavo 5000,00 Eur bauda pagal Sutarties 10.4.p.

116. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas patikslinto ieškinio reikalavimus palaikė, jame nurodytais pagrindais bei motyvais ir prašė tenkinti visiškai taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas.

127. Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Bylą nagrinėjant parengiamajame posėdyje atsakovės atstovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsakovė taip pat pateikė atsiliepimą kuriame nurodė, kad tarp ieškovės ir atsakovės sudarytos net trys rangos sutartys, taigi tarp šalių buvo normalūs darbiniai santykiai, visus nesutarimus buvo bandoma spręsti geruoju. Pastebėjo, kad paskutinė sutartis tarp šalių buvo sudaryta 2018-05-02 d. Tačiau ieškovė 2018-05-21 d. iškėlė net 3 civilines bylas atsakovui. Pagrindinė priežastis, kuri patvirtina ieškovės nesąžiningumą, yra ieškovo atsisakymas priimti atliktus darbus pilna apimtimi. Kaip aiškino jo atstovai, tai daroma dėl to, kad ieškovė turėtų tam tikrą „saugiklį“ darbų atlikimo konkrečiam objekte pabaigai.

138. Kadangi ieškovė atsisakė pasirašyti atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktus ( - ), Klaipėdos m. 2018-05-16 d. atsakovė buvo priversta fiksuoti šiame objekte faktines aplinkybes (2018-06-04 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 184-18-9), o 2018-05-17 d. pateikė ieškovei pranešimą „Dėl sutarčių vykdymo sustabdymo ar galinio sustabdymo. 2018-05-17 d. pranešime atsakovė nurodė, kad prašo priimti faktiškai atliktus darbus ( - ) Klaipėda iki 2018-05-22 d. arba sutarties Nr. 18/02-02 vykdymas bus sustabdytas. Atsakovė prašė Ieškovės iki 2018-05-22 d. įvykdyti neįvykdytus 2018 m. balandžio mėn. įsipareigojimus ir patvirtini faktiškai atliktus darbus, pasirašant atitinkamą atliktų darbų aktą. Atsakovė sutiko, kad šie darbai būtų apmokėti kartu su 2018 m. gegužės mėnesio papildomai atliktais darbais. Atsakovė perspėjo, kad bus priverstas pasinaudoti CK 6.46 str. 2 d. numatytomis galimybėmis ir sustabdyti šios sutarties vykdymą.

149. Dėl Statybų rangos sutarties Nr. 18/02-06 (( - ), Plungė) atsakovė nurodė, kad sutarties vykdymas sustabdomas pagal CK 6.46 str. 2 d. Dėl Statybų rangos sutarties Nr. 18/05-02 (( - ), Klaipėda) atsakovė nurodė, kad sutarties vykdymas sustabdomas pagal CK 6.46 str. 2 d. iki UAB „( - )“ priims jau atliktus šiame objekte darbus. Ieškovas nenutraukęs Statybos rangos sutarties Nr. 18/02-2 su Atsakove sudarė kitą sutartį dėl šių darbų, t.y. sudarė tiesiogines sutartis su atsakovės subrangovais, t. y. UAB „( - )“ ir UAB „( - )“.

1510. Trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ir uždarosios akcinės bendrovės “( - )“ atstovai į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežasčių nepranešė, atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

16Teismas

konstatuoja:

1711. Šalių atstovų paaiškinimais byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog ieškovė ir atsakovė 2018 m. vasario 2 d. su atsakove UAB „( - )“ (buvusi UAB „( - )“) sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 18/02-02 (toliau - Sutartis), kuria atsakovei buvo pavesta atlikti adresu: ( - ), Klaipėda visus su mūro sienomis ir pertvaromis susijusius darbus Tomas I / puslapis 5-8).

18Dėl nuostolių priteisimo

1912. Atsakovė įsipareigojo darbus pradėti 20108-02-05 ir įvykdyti iki 2018-05-05 d. Šalys nėra susitarusios pratęsti sutarties terminą. Ieškovės atstovo teigimu sutarties terminas, buvo esminė sąlygą, dėl kurios rangos sutartis buvo sudaryta su atsakove.

2013. Atsakovė 2018-03-26 pateikė atliktų darbų aktą Nr. l ir 2018 03 26 PVM sąskaitą faktūrą, kurią ieškovas apmokėjo 2018 03 28 pavedimu net anksčiau laiko, nei numatyta pagal Sutartį (Tomas I / puslapis 11- 13).

2114. Ieškovė 2018-04-04 pateikė atsakovei pretenziją Nr.l8/04-04, kuria informavo atsakovę, kad ji neteisėtai sustabdė darbus ir kad pagal sutartį bei prie jos pridėtą kalendorinį grafiką vėluoja juos atlikti (Tomas I / puslapis 14-15).

2215. Ieškovė 2018 04 16 sutartimi samdė papildomą subrangovą UAB „( - )“, kuriai pavedė atlikti analogiškus tik mažesnės apimties darbus. Tačiau šis subrangovas darbus atliko 6,00 Eur už 1 kūb m. didesne kaina, nei darbus buvo įsipareigojęs atlikti atsakovas. Šis subrangovas pagal 2018 04 16 sutartį atliko pavestus atlikti darbus ir pateikė 2018 04 25 atliktų darbų aktą Nr. l bei 2018 04 27 PVM sąskaitą faktūrą VLNr.0008, kurios dalį anksčiau Sutartyje numatyto termino apmokėjo ieškovas 2018 05 16 pavedimu. Atsakovas pavėluotai pateikė 2018 05 02 atliktų darbų aktą ir 2018 05 02 PVM sąskaitą faktūrą. Tačiau ieškovas nekėlė dėl to pretenzijos ir geranoriškai apmokėjo ją 2018 05 02 pavedimu.

2316. 2018 05 08 ieškovė iš atsakovės gavo pranešimą, kad atsakovas stabdo objekte darbus. Tokie atsakovės veiksmai negali būti pripažinti teisėtais, nes pagal sutartį atsakovė darbus privalėjo pabaigti iki 2018-05-05 d., Pažymėtina, kad ieškovė atsakovei pateikė atsakymą Nr.l8//05-09, kuriuo nesutiko su darbų stabdymu. Be to ieškovė atsakovei 2018-05-18 pateikė pranešimą Nr. 18/05-18-1, kad atsakovė be pateisinamų priežasčių nevykdo savo įsipareigojimų.

2417. Taip pat nustatyta, kad ieškovė 2018-05-21 statybos rangos sutartimi nusamdė dar vieną subrangovą, atsakovės neįvykdytiems darbams užbaigti, kuria pavedė atlikti 87 kūb.m. mūro darbų, kuriuos subrangovas sutiko atlikti už 52,00 Eur kainą už 1 kūb.m. darbų. UAB „( - )“ iki 2018-05-02 faktiškai atliko mūro darbų ir pateikė atliktų darbų aktų už 176,00 m3 darbų apimtį ir nuo 2018-05-02 iki 2018-05-17 faktiškai dar atliko darbų dar 65 m3 apimtimi, t.y. iš viso UAB „( - )“ faktiškai atliko mūro darbų - 241 m3 apimtimi.

2518. Ieškovės subrangovas UAB „( - )“ faktiškai atliko mūro darbų, pateikė atliktų darbų aktų iki 2018-04-25 - 34,3 m3 ir iki 2018-05-18 atliko mūro darbų papildoma 88,00 m3 apimtimi, t. y. iš viso UAB „( - )“ pagal su ieškovu sudarytą subrangos sutartį atliko mūro darbų - 122,30 m3 apimtimi.

2619. Tokiu būdu ieškovė patyrė 733,80 Eur (122,30 m3 x 6,00 Eur) nuostolių, nes atsakovė Sutartyje numatytus darbus sutartyje numatytu terminu neįvykdė, dėl ko ieškovė buvo priversta samdyti kitą subrangovą UAB "( - )". Šiuo atveju ieškovės nuostolius sudaro atsakovės neįvykdytų ir naujam subrangovui pavestų darbų kainų 6,00 Eur skirtumas (CK 6.249 str. l d.). Atsakovas privalo atlyginti šiuos nuostolius ieškovui (CK 6.256 str. 4 d.). Taip pat atsakovo neįvykdytų darbų 161,625 m3 apimtis yra pavesta įvykdyti subrangovui UAB "( - )", todėl atsakovas privalo atlyginti ieškovui 1616,25 Eur (161,625 m3 x 10,00 Eur) nuostolius, kuriuos sudaro atsakovo neįvykdytų ir naujam subrangovui pavestų darbų kainų 10,00 Eur skirtumas (CK 6.249 str .l d., 3 d., CK 6.256 str. l d., 4 d.).

2720. Įvertinus tai, teismas konstatuoja, kad ieškovė įrodė 2350,05 Eur (733,80 Eur + 1616,25 Eur = 2350,05 Eur). jos dėl atsakovės UAB „( - )“ neįvykdytos 2018-02-02 statybos rangos sutarties patirtų nuostolių dydį (CPK 185 str.). Ieškovė šiuos nuostolius patyrė dėl atsakovės kaltės, nepagrįstai šiai vėluojant vykdyti darbus, jau po nustatyto termino sustabdžius darbų vykdymą ir galiausiai visai neįvydžius sutartų atlikti darbų. Tarp atsakovės esminio sutarties pažeidimo (neatlikimo darbų sutartu terminu) ir ieškovės dėl to patirtų nuostolių yra priežastinis ryšys nes ieškovė, buvo priversta sumokėti už tuos pačius darbus kitiems subrangovams UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ 2350,05 Eur daugiau (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-688/2013). Todėl ieškovės ieškinys tenkintinas, priteisiant ieškovei ir atsakovės 2350,05 Eur Eur nuostolių atlyginimo.

28Dėl netesybų priteisimo

2921. Pagal šalių sudarytos rangos sutarties 10.1 punktą rangovui dėl savo kaltės uždelsus perduoti savo atliktus darbus pagal šios sutarties darbų atlikimo terminus ir pagal Rangovo pateiktą kalendorinį grafiką daugiau kaip 5 kalendorines dienas, rangovas moka užsakovui 0,02 procentus dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos sutartų darbų sumos. Nustatyta, kad atsakovė pažeidė Sutartį, nes iki 2018-05-05 darbų neįvykdė.

3022. CK 6.71 straipsnis ir 6.258 straipsnio 1 dalis numato sutarties šalių teisę už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą nustatyti netesybas. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. liepos 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008).

3123. Ieškovė atsakovei priskaičiavo netesybos už vėlavimo laikotarpį nuo 2018 04 10 iki ieškinio pateikimo (44 dienos) - 289,58 Eur delspinigių (402,4 m3 + 381,1 m3 x 42,00 Eur x 0,02 proc. x 44 d.). Be to remiantis 2018 04 04 pretenzija, kad jau daugiau, kaip 5 dienas atsakovė atsiliko nuo darbų vykdymo grafiko, atsakovei už šių darbų neįvykdymą už 2018 04 03 - 2018 05 22 laikotarpį (50 d.) priskaičiavo 5000,00 Eur baudą pagal Sutarties 10.4.p.

3224. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Tačiau netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

3325. Kaip minėta ieškiniu ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovės 289,58 49 Eur delspinigių ir 5000,00 Eur baudos. Teismo vertinimu šiuo atveju nėra pagrindo skaičiuoti netesybas po sutarties pabaigos už vėlavimą atlikti darbus ir be to papildomai reikalauti dar nuostolių atlyginimo už sutarties pažeidimus, po to kai tiems patiems darbams pasitelktas kitas subrangovas ir kuris sutartyje numatytus darbus atliko. Nustatyta, kad ieškovės subrangovas UAB „( - )“ faktiškai atliko mūro darbus, pateikė atliktų darbų aktų iki 2018-04-25 - 34,3 m3 ir iki 2018-05-18 atliko mūro darbų papildoma 88,00 m3 apimtimi. t. y. UAB „( - )“ darbus atliko iki 2018-05-18 d. Šiuo atveju ieškovė turi teisę pagal Sutarties 10.1 p. skaičiuoti delspinigius nuo 2018-04-10 iki galutinio darbų perdavimo termino, t.y. 2018-05-18 (viso už 38 d.). Ieškovė ieškiniu delspinigius nepagrįstai skaičiuoja iki ieškinio pateikimo dienos. Tokiu būdu ieškovei iš atsakovei priskaičiuotinos netesybos už vėlavimo laikotarpį nuo 2018 04 10 iki 2018-05-18 (38 dienos) - 250,09 Eur delspinigių ((402,4 m3 + 381,1 m3 ) x 42,00 Eur x 0,02 proc. x 38 d.). Paskaičiuotos baudos dydis taip pat sumažintinas skaičiuojant baudą už laikotarpį nuo 2018 04 03 iki 2018 05 18 laikotarpį (46 d.) tokiu būdu priteistina 4600,00 Eur baudą pagal Sutarties 10.4.p. Todėl ieškovės ieškinys šioje dalyje tenkintinas iš dalies, priteisiant ieškovei ir atsakovės 250,09 Eur delspinigių ir 4600,00 Eur baudos.

34Dėl palūkanų

3526. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovės reikalavimas priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

36Dėl bylinėjimo išlaidų

3727. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovės ieškinį patenkinus iš dalies (94,25 proc.), ieškovei iš atsakovės priteistina bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintai ir atmestai reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovei priteistinas 162,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis už patenkintą 7200,14 Eur ieškinio reikalavimą bei priteistinas 38,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Iš viso priteistina 200,00 Eur žyminio mokesčio. Taip pat ieškovei iš atsakovės priteistina 94,25 proc. turėtų išlaidų už advokato pagalbą, t.y. priteistina 829,40 Eur. (Tomas I / puslapis 134-136). Nurodytos išlaidos neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių, viso priteistina 1029,40 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 88 str. 1 d., 93 str. 1 d.).

38Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

3928. Jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis). 2018 m. gegužės 25 d. nutartimi teismas tenkino ieškovės prašymą ir areštavo atsakovei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai atsakovės pinigines lėšas bei turtines teises neviršijant 6893,38 Eur sumos. Atsižvelgiant į tai, laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 - 270 straipsniais, Teismas

Nutarė

41ieškinį tenkinti iš dalies.

42Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“, ieškovei UAB „( - )“, 2350,05 Eur nuostolių atlyginimo, 4600 Eur baudos, 250,09 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą (7200,14 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018-05-25) iki visiško sprendimo įvykdymo bei 1029,40 Eur bylinėjimosi išlaidų.

43Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

44Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. gegužės 25 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

45Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Saulius... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašė:... 6. 2.... 7. Nurodė, kad ji (ieškovė) 2018 02 02 su atsakove UAB „( - )“ (buvusi... 8. 3. Kadangi atsakovas iš esmės pažeidė sutartį, tai ieškovas 2018 05 21... 9. 4. Paaiškino, kad ieškovė patyrė 733,80 Eur (122,30 m3 x 6,00 Eur)... 10. 5. Atsakovei yra priskaičiavo netesybos už vėlavimo laikotarpį nuo 2018 04... 11. 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas patikslinto ieškinio reikalavimus... 12. 7. Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir... 13. 8. Kadangi ieškovė atsisakė pasirašyti atliktų darbų priėmimo -... 14. 9. Dėl Statybų rangos sutarties Nr. 18/02-06 (( - ), Plungė) atsakovė... 15. 10. Trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ir... 16. Teismas... 17. 11. Šalių atstovų paaiškinimais byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog... 18. Dėl nuostolių priteisimo ... 19. 12. Atsakovė įsipareigojo darbus pradėti 20108-02-05 ir įvykdyti iki... 20. 13. Atsakovė 2018-03-26 pateikė atliktų darbų aktą Nr. l ir 2018 03 26 PVM... 21. 14. Ieškovė 2018-04-04 pateikė atsakovei pretenziją Nr.l8/04-04, kuria... 22. 15. Ieškovė 2018 04 16 sutartimi samdė papildomą subrangovą UAB „( -... 23. 16. 2018 05 08 ieškovė iš atsakovės gavo pranešimą, kad atsakovas stabdo... 24. 17. Taip pat nustatyta, kad ieškovė 2018-05-21 statybos rangos sutartimi... 25. 18. Ieškovės subrangovas UAB „( - )“ faktiškai atliko mūro darbų,... 26. 19. Tokiu būdu ieškovė patyrė 733,80 Eur (122,30 m3 x 6,00 Eur) nuostolių,... 27. 20. Įvertinus tai, teismas konstatuoja, kad ieškovė įrodė 2350,05 Eur... 28. Dėl netesybų priteisimo ... 29. 21. Pagal šalių sudarytos rangos sutarties 10.1 punktą rangovui dėl savo... 30. 22. CK 6.71 straipsnis ir 6.258 straipsnio 1 dalis numato sutarties šalių... 31. 23. Ieškovė atsakovei priskaičiavo netesybos už vėlavimo laikotarpį nuo... 32. 24. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad... 33. 25. Kaip minėta ieškiniu ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovės... 34. Dėl palūkanų... 35. 26. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio... 36. Dėl bylinėjimo išlaidų ... 37. 27. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 38. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 39. 28. Jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 -... 41. ieškinį tenkinti iš dalies.... 42. Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“, ieškovei UAB „( - )“, 2350,05... 43. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 44. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. gegužės 25 d.... 45. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...