Byla 2A-543/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimo, sujungimo klausimą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas,

2išnagrinėjęs Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2A-525/2013 pagal atsakovės A. Ž. ir trečiojo asmens kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo ir civilinės bylos Nr. 2A-543/2013 pagal atsakovės A. Ž. apeliacinį skundą, prie kurio prisidėjo atsakovas kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimo, sujungimo klausimą,

Nustatė

3Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2A-525/2013 pagal atsakovės A. Ž. ir trečiojo asmens kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ apeliacinį skundą, kuriuo prašoma panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Minėtu pirmosios instancijos teismo sprendimu buvo nuspręsta ieškovo UAB „Medicinos bankas“ ieškinį tenkinti iš dalies: pripažinti negaliojančia atsakovų V. G. ir R. G. su atsakove A. Ž. 2008 m. lapkričio 7 d. sudarytą Nekilnojamųjų daiktų pirkimo - pardavimo su atpirkimo teise sutartį bei taikyti dvišalę restituciją natūra – grąžinti V. G. nuosavybėn gyvenamąjį namą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), bei ūkinį pastatą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančius (duomenys neskelbtini), Trakuose, bei priteisti atsakovei A. Ž. iš atsakovo V. G. 247 920 Lt atpirkimo sumą; atmesti ieškinio reikalavimą pripažinti negaliojančia Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2010 m. balandžio 22 d. su atsakove A. Ž. sudarytą valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį bei atmesti reikalavimą dėl priverstinės hipotekos nustatymo turtui, kuris buvo perleistas pagal minėtą pirkimo-pardavimo su atpirkimo teise sutartį.

4Lietuvos apeliaciniame teisme taip pat nagrinėjama civilinė byla Nr. 2A-543/2013 pagal atsakovės A. Ž. apeliacinį skundą, prie kurio prisidėjo atsakovas kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, kurioje prašoma panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimą ir ieškinį atmesti. Minėtu pirmosios instancijos teismo sprendimu buvo nuspręsta ieškovų V. G. ir R. G. ieškinį tenkinti visiškai: pripažinti negaliojančiais nuo sudarymo momento 2008 m. lapkričio 7 d. Nekilnojamųjų daiktų pirkimo - pardavimo su atpirkimo teise sutartį, sudarytą tarp ieškovų ir atsakovės A. Ž., bei 2008 m. lapkričio 7 d. Susitarimą dėl minėtos sutarties vykdymo, sudarytą tarp ieškovo V. G. ir atsakovų A. Ž. bei Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“; taikyti restituciją natūra – grąžinti ieškovų nuosavybėn ginčijamais sandoriais perleistą turtą – gyvenamąjį namą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), ir ūkinį pastatą, unikalus (duomenys neskelbtini), esančius (duomenys neskelbtini), Trakuose, bei iš ieškovų priteisti atsakovei A. Ž. 247 920 Lt; pripažinti negaliojančiais nuo sudarymo momento 2010 m. balandžio 22 d. Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį ir 2010 m. balandžio 22 d. perdavimo-priėmimo aktą, sudarytus tarp atsakovų A. Ž. ir Lietuvos Respublikos valstybės; taikyti restituciją natūra - 0,1208 ha dydžio žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantį (duomenys neskelbtini), Trakuose, grąžinti valstybės nuosavybėn, o A. Ž. iš valstybės priteisti už žemės sklypą sumokėtus 8 987,66 Lt.

5Civilinės bylos sujungtinos.

6Vadovaujantis CPK 136 straipsnio 4 dalimi, teismas, nustatęs, kad teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, arba kelios bylos pagal vieno ieškovo ieškinius skirtingiems atsakovams, arba pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium. Dėl tame pačiame teisme nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) prašymu sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

7Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamose civilinėse bylose Nr. 2A-525/2013 ir 2A-543/2013 kilę ginčai dėl pagrindinio ieškinių reikalavimo pagrįstumo yra susiję su to paties sandorio (tarp V. G. ir R. G. su A. Ž. 2008 m. lapkričio 7 d. sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties su atpirkimo teise) pripažinimu negaliojančiu, tačiau skirtingais teisiniais pagrindais; civilinėje byloje Nr. 2A-525/2013 ieškovas įrodinėja minėto sandorio negaliojimą actio Pauliana pagrindu (CK 6.66 str.), o civilinėje byloje Nr. 2A-543/2013 ieškovai kaip sandorio pripažinimo negaliojančiu pagrindą įrodinėja savo valios trūkumą (suklydimą) bei prieš ieškovus panaudotą apgaulę (CK 1.90-1.91 str.). Be to, šiose civilinėse bylose sutampa išvestiniai ieškinio reikalavimai dėl restitucijos natūra taikymo ir pripažinimo negaliojančia Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2010 m. balandžio 22 d. su atsakove A. Ž. sudarytą valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį. Likę minėtose civilinėse bylose pareikšti ieškinio reikalavimai, kurie taip yra išvestiniai reikalavimai iš ieškinio reikalavimo dėl pirkimo-pardavimo sutarties su atpirkimo teise pripažinimo negaliojančia, skiriasi.

8Atsižvelgiant į tai, jog minėtose civilinėse bylose Nr. 2A-525/2013 ir 2A-543/2013 pagrindinis ieškinių (ir atitinkamai apeliacinių skundų) reikalavimas yra susijęs su to paties sandorio nuginčijimu, kurio tenkinimas sukurtų iš esmės tas pačias materialines teisines pasekmes (dvišalės restitucijos natūra taikymą bei tiesiogiai įtakotų kitų išvestinių ieškinių reikalavimų tenkinimą), darytina išvada, kad yra tikslinga sujungti Lietuvos apeliaciniame teisme apeliacine tvarka nagrinėjamas civilines bylas Nr. 2A-525/2013 ir 2A-543/2013, civilinę bylą Nr. 2A-543/2013 prijungiant prie civilinės bylos Nr. 2A-525/2013 (CPK 136 str. 4 d.). Pastarąją išvadą patvirtina ir proceso ekonomiškumo bei koncentruotumo principai, vadovaujantis kuriais prioritetas turi būti teikiamas civilinių bylų sujungimui, o ne vienos iš jų stabdymui, siekiant apsaugoti bylose dalyvaujančių asmenų teisinius lūkesčius išnagrinėti teisminį ginčą per kuo trumpesnį terminą (CPK 7 str. 1 d.).

9Atkreiptinas teisėjų kolegijos, nagrinėsiančios šias sujungtas bylas, dėmesys, kad Lietuvos apeliaciniame teisme apeliacine tvarka yra nagrinėjama dar viena civilinė byla Nr. 2A-2008/2013, kurioje sprendžiamas V. G. ir R. G. solidariosios atsakomybės klausimas dėl prievolių kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ pagal paskolos sutartis vykdymo.

10Lietuvos apeliacinis teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

11sujungti Lietuvos apeliaciniame teisme apeliacine tvarka nagrinėjamas civilinę bylą Nr. 2A-525/2013 pagal atsakovės A. Ž. ir trečiojo asmens kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo ir civilinę bylą Nr. 2A-543/2013 pagal atsakovės A. Ž. apeliacinį skundą, prie kurio prisidėjo atsakovas kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimo, civilinę bylą Nr. 2A-543/2013 prijungiant prie civilinės bylos Nr. 2A-525/2013.

Proceso dalyviai
Ryšiai