Byla 2-9-964/2014
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė,

2sekretoriaujant Aušrai Pikelienei,

3dalyvaujant pareiškėjai B. Z. R., jos atstovui advokatui A. B.,

4suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovei A. K. Ž.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos B. Z. R. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Molėtų rajono savivaldybės administracijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

6pareiškėja 2013-01-03 kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jai nuosavybės teise priklausančiame 0,3963 ha žemės sklype, esančiame Gilužių kaime, Balininkų sen., Molėtų rajone, yra buvusi sodyba. Šį juridinę reikšmę turintį faktą pareiškėja prašė nustatyti tam, kad šiame žemės sklype, kuris patenka į Gilužio ežero apsaugos juostą ir zoną, būtų galima statyba. Taip pat jis turėtų prejudicinę reikšmę Molėtų rajono apylinkės teisme nagrinėjamai civilinei bylai Nr. 2-36-732/2012, iškeltai pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritoriniam padaliniui, VĮ Rgistrų centras Utenos filialui, trečiasis asmuo Utenos regiono aplinkos apsaugos agentūra, dėl statybą leidžiančio dokumento, deklaracijos apie statybos užbaigimą, teisinės registracijos panaikinimo ir įpareigojimo nugriauti. Pareiškėja rėmėsi LR Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p., numatančiu išimtis iš draudimo statyti gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose.

72014-06-20 pareiškėja pateikė patikslintą pareiškimą, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jai nuosavybės teise priklausančiame 0,3963 ha žemės sklype, esančiame Gilužių kaime, Balininkų sen., Molėtų rajone, yra buvusi sodyba. Šį juridinę reikšmę turintį faktą pareiškėja prašė nustatyti tam, kad šiame žemės sklype būtų galima atstatyti statinius, nekeičiant užstatymo linijos. 2014-09-29 teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas pareiškimo reikalavimą patikslino, nurodęs, kad prašo nustatyti buvus sodybą aukščiau nurodytame žemės sklype pagal 2011-11-29 ekspertizės akte nurodytas koordinates. Patikslintame pareiškime pareiškėja rėmėsi LR Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 3 d. 4 p., Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2010 m. vasario 24 d. apibendrinimo 28 paragrafu, kuriame nurodyta, kad saugomų teritorijų įstatymas suteikia teisę atstatyti statinius buvusiose sodybose ne tik paviršinio vandens apsaugos zonose. Pareiškėja nurodė, kad nuo pirminio pareiškimo pateikimo pasikeitė faktinės aplinkybės - Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje buvo nutarta atšaukti nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos zoną Dvylikos sodybų Gilužių gatviniam kaimui, esančiam Balninkų sen., Molėtų raj., Panevėžio apygardos teismas 2013 m. spalio 23 d. nutartimi civ. byloje Nr. 2A-765-278/2013 išsprendė Molėtų rajono apylinkės teisme nagrinėtą civilinę bylą Nr. 2-36-732/2012. Atsižvelgiant į tai, pareiškėja tikslina teisės aktą - nurodo Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 3 d. 4 p., kuris prašomam nustatyti faktui suteikia juridinę reikšmę.

8Atsiliepimu į pareiškimą suinteresuotas asmuo Molėtų rajono savivaldybės administracija prašė pareiškimą atmesti. Nurodė, kad į bylą pateiktame nekilnojamojo turto registro pažymėjime visam žemės sklypui nustatytas Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos apribojimas. Tiek LR Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 3 d. 4 p., tiek LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 127.9 p. draudžia statyti statinius pareiškėjos sklype.

9Atsiliepimu į pareiškimą suinteresuotas asmuo Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius prašė pareiškimą atmesti. Nurodė, kad teismo nustatyta faktinė aplinkybė dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo šioje byloje nepatvirtins statybų teisėtumo fakto. Tiek LR Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 3 d. 4 p., tiek LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 127.9 p. draudžia statyti statinius pareiškėjos sklype. Pažymėjo, kad Lietuvos teismų praktikoje pripažįstama, kad teisės aktai ir juose nutatytos taisyklės aiškintinos sistemiškai ir draudimo nurodymas viename susijusį klausimą reglamentuojančiame teisės akte nepaneigia tokio draudimo buvimo kitame.

10LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas prašė pareiškimą atmesti. Nurodė, kad net ir nustačius pareiškėjos nurodomą faktą, statyba nebūtų galima, nes jos nurodomame 0,3963 ha žemės sklype yra nustatytas 0,3556 ha (beveik visas sklypo plotas) servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku. Abipus kelio nustatyta žemės juosta, kurioje ribojama ūkinė veikla, užima 0,131 ha žemės sklypo ploto. Taigi kelių apsaugos juosta persidengia su vandens telkinio apsaugos juosta. Be to, šiam sklypui nustatytos specialios naudojimo sąlygos - beveik visas žemės sklypo plotas patenka į vandens telkinio apsaugos juostą, todėl jame draudžiama statyti statinius. Pažymėjo, kad sklypas yra ekologinės apsaugos prioriteto teritorijoje, todėl jame turi būti palaikoma ekologinė kraštovaizdžio pusiausvyra.

11Teismo posėdžio metu LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas papildomai nurodė, kad sodybos statymas apima ir atstatymą, todėl aplinkybė, kad pareiškėja siekia sodybą atstatyti, nepaneigia teisės aktų nustatytų draudimų vykdyti statybą jos nurodomame žemės sklype, juo labiau, kad pareiškėjos deklaruojamas sodybos atstatymas faktiškai reikštų pastatų statymą, nes jos nurodomų pastatų pamatų nėra išlikę.

12Pareiškimas netenkintinas.

13Pagal CPK 444, 445 str. nustatytas juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kad yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t.y. ne teismo tvarka, gauti dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Visos šios sąlygos būtinos, kad teismas spręstų dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

14Nagrinėjamu atveju byloje kilęs ginčas dėl to, ar turėtų juridinę reikšmę fakto, kad pareiškėjai B. Z. R. nuosavybės teise priklausančiame 0,3963 ha žemės sklype, esančiame Gilužių kaime, Balininkų sen., rajone, yra buvusi sodyba, nustatymas.

15Bylos duomenys patvirtina, kad 1999-09-08 dovanojimo sutartimi B. Z. R. padovanotas 1,9 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis Gilužių k., Girsteiniškių k., Molėtų r. (b.l. 7-8). Kaip matyti iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, šis žemės sklypas buvo padalintas. Viena iš jo dalių - 0,3963 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis Gilužių k., Balninkų sen., Molėtų r. sav. (b.l. 12-14). Būtent šiame žemės sklype, remdamasi 2011-11-29 ekspertizės aktu, liudytojų parodymais, pačios paaiškinimais, pareiškėja siekia nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad anksčiau stovėjo pastatai.

16Patikslinusi pareiškimą, pareiškėja pati pripažino, kad Panevėžio apygardos teismui 2013 m. spalio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-765-278/2013 įpareigojus B. Z. R. per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti savavališkai pastatytą statinį (namelį) vagonėlį, neliko pradiniame pareiškime nurodyto fakto nustatymo tikslo - prejudicinės reikšmės Molėtų rajono apylinkės teisme nagrinėjamai civilinei bylai Nr. 2-36-732/2012, nes ši byla išnagrinėta, galutinis teismo procesinis dokumentas įsiteisėjęs. Neaktualus šiuo metu ir LR Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p., kuriuo pradiniame pareiškime rėmėsi pareiškėja, nes Panevėžio apygardos teismas 2013 m. spalio 23 d. nutartyje aukščiau nurodytoje byloje pažymėjo, kad šis įstatyminis reglamentavimas taikomas veiklai draustiniuose reguliuoti, o neginčijamų duomenų, jog B. Z. R. nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-1671-2734, Gilužių k., Molėtų r., patenka į draustinio teritoriją, nėra.

17Šiuo metu svarbu nustatyti, ar pareiškėjos prašomas nustatyti faktas sukels jos siekiamas teisines pasekmes, t.y. ar jį nustačius bus galima statyba, remiantis Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 3 d. 4 p.

18LR Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 3 d. 4 p. nustato, kad paviršinio vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama keisti esamą užstatymo liniją rekonstruojant ar perstatant statinius esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), išskyrus atvejus, numatytus teritorijų planavimo. Taigi ši teisės norma nustato išimtį iš draudimų vykdyti statybą paviršinio vandens telkinių apsaugos zonose. Šią normą papildo to paties straipsnio 4-5 d., numatančios apribojimus toms paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos dalims, kurios patenka į pakrantės apsaugos juostą. 20 str. 5 dalis nustato, kad pakrantės apsaugos juostoje leidžiama statyti tik hidrotechninius statinius, vandens paėmimo ir išleidimo į vandens telkinius įrenginius, vandenvietes, tiltus, prieplaukas, rekreacinėse zonose - paplūdimių įrangą, jachtų ir valčių elingus, kitus rekreacinius įrenginius, draustiniuose - su draustinio steigimo tikslais susijusius statinius.

19Iš VĮ Registrų centro išrašo matyti, kad visas 0,3963 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis Gilužių k., Balninkų sen., Molėtų r. sav., patenka į vandens telkinių apsaugos juostą ir zoną. Vandens telkinių juosta apima didžiąją dalį, t.y. 0,3556 ha ploto šiame žemės plote, kur, remiantis LR Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 5 d., statyba neleidžiama. Jei neleidžiama jokia statyba, išskyrus minėtoje teisės normoje nurodytus statinius, draudžiamas ir galimai buvusių pastatų atstatymas. Pažymėtina, kad 0,131 ha šio ploto apima kelių apsaugos zona, kuri taip pat sudaro kliūtis pareiškėjos nurodomai statybai.

20Teismas pažymi, kad nors pareiškėja teigė nesiekianti statyti naujo statinio, o siekia tik atstatyti buvusius pastatus, statybos sąvoka apima ir jos planuojamus veiksmus. Statybos sąvoką pateikia LR Statybos įstatymo 2 str. 13 d., kuri nustato, kad statyba yra veikla, kurios tikslas - pastatyti (sumontuoti, nutiesti) naują, rekonstruoti, remontuoti ar griauti esamą statinį. Ši sąvoka apima kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus ar statinių statybą kultūros paveldo objektų teritorijose. Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas 2009 m. vasario 12 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A822-42/2009 išaiškino, kad nugriautų statinių atstatymas yra nauja statyba. Išvada, kad atstatymas yra statyba išplaukia ir iš viso statybos reglamentavimo, pateikto tiek LR Statybos įstatyme, tiek kituose teisės aktuose.

21Teismas sutinka su pareiškėjos argumentu, kad, kaip nurodė Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas 2010 m. vasario 24 d. apibendrinime "Dėl Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo praktikos taikant statybos teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas 28 paragrafe, Saugomų teritorijų įstatymas suteikia teisę atstatyti statinius buvusiose sodybose ne tik paviršinio vandens apsaugos zonose (20 str. 3 d. 4 p.), bet ir gamtiniuose bei kompleksiniuose draustiniuose (9 str. 2 d. 8 p.; kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodybų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), išskyrus atvejus, numatytus teritorijų planavimo dokumentuose. Vadinasi, statinių rekonstravimas, jų perstatymas paviršinio vandens telkinių apsaugos zonose yra leidžiamas, jei nekeičiama esama užstatymo linija, kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), išskyrus atvejus, numatytus teritorijų planavimo. Tačiau, kaip jau nurodyta aukščiau šią teisės normą papildo to paties įstatymo 20 str. 5 d. numatanti papildomus apribojimus, kai teritorija, esanti paviršinio vandens telkinių apsaugos zonoje, patenka ir į pakrantės apsaugos juostą. Tokiu atveju statybai taikomi dar griežtesni reikalavimai ir leidžiama statyti tik tai, ką numato 20 str. 5 d. Pareiškėjos nurodomi atstatyti statiniai, jei būtų nustatytas toks juridinę reikšmę turintis faktas, nepatenka į minėtoje teisės normoje išvardytus objektus, todėl statyba negalima.

22Iš VĮ Registrų centro išrašo apie aukščiau nurodytą žemės sklypą matyti, kad didžiajai daliai jo ploto, t.y. 0,3556 ha iš 0,3963 ha nustatytas kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku. Šis servitutas galioja, nėra nuginčytas ir panaikintas. Kelių apsaugos zona (0,131 ha) neišvengiamai persidengia su vandens telkinio apsaugos juosta (0,3963 ha), o tai papildomai pagrindžia išvadą, kad sodybos atstatymas pareiškėjos nurodomame žemės sklype teisiškai nebūtų galimas.

23Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjos prašomas nustatyti faktas jokių teisinių pasekmių nesukeltų, juridinės reikšmės neturėtų, vadinasi, nėra vienos iš būtinų CPK 444 str. numatytų sąlygų juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui, dėl ko kitos pareiškėjos pareiškime nurodytos aplinkybės neanalizuojamos, įrodymai nevertinami, jos reikalavimas nustatyti turintį juridinę reikšmę turintį faktą atmetamas kaip negalintis sukelti teisinių pasekmių.

24Teismas netenkina pareiškėjos prašymo kreiptis į LR Konstitucinį teismą dėl LR Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 5 d. atitikimo LR Konstitucijai, atsižvelgdamas į tai, kad draudimas statyti statinius pareiškėjos žemėje nepaneigia jos teisės į nuosavybę, o tam tikri ribojimai dėl elgesio su savo daiktu (nuosavybe) yra pateisinami gamtos apsaugos, jos priežiūros, viešojo intereso požiūriu. Be to, pareiškėjos atstovas šį prašymą pateikė tik baigiamosiose kalbose.

25Netenkinus pareiškėjos pareiškimo, iš jos priteistinos pašto išlaidos valstybei (CPK 92, 96 str.).

26Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 268-270 str., 444-445 str.,

Nutarė

27pareiškėjos B. Z. R. pareiškimo, patikslinto pareiškimo netenkinti.

28Priteisti iš pareiškėjos B. Z. R., a.k. ( - ), 75 Lt (septyniasdešimt penkis litus) pašto išlaidų valstybei, pinigus pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, m. k. 188659752, atsisk. sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė,... 2. sekretoriaujant Aušrai Pikelienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai B. Z. R., jos atstovui advokatui A. B.,... 4. suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos... 6. pareiškėja 2013-01-03 kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama... 7. 2014-06-20 pareiškėja pateikė patikslintą pareiškimą, prašydama... 8. Atsiliepimu į pareiškimą suinteresuotas asmuo Molėtų rajono savivaldybės... 9. Atsiliepimu į pareiškimą suinteresuotas asmuo Utenos teritorijų planavimo... 10. LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas prašė... 11. Teismo posėdžio metu LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos... 12. Pareiškimas netenkintinas.... 13. Pagal CPK 444, 445 str. nustatytas juridinę reikšmę turinčius faktus... 14. Nagrinėjamu atveju byloje kilęs ginčas dėl to, ar turėtų juridinę... 15. Bylos duomenys patvirtina, kad 1999-09-08 dovanojimo sutartimi B. Z. R.... 16. Patikslinusi pareiškimą, pareiškėja pati pripažino, kad Panevėžio... 17. Šiuo metu svarbu nustatyti, ar pareiškėjos prašomas nustatyti faktas sukels... 18. LR Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 3 d. 4 p. nustato, kad paviršinio... 19. Iš VĮ Registrų centro išrašo matyti, kad visas 0,3963 ha žemės sklypas,... 20. Teismas pažymi, kad nors pareiškėja teigė nesiekianti statyti naujo... 21. Teismas sutinka su pareiškėjos argumentu, kad, kaip nurodė Lietuvos... 22. Iš VĮ Registrų centro išrašo apie aukščiau nurodytą žemės sklypą... 23. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjos... 24. Teismas netenkina pareiškėjos prašymo kreiptis į LR Konstitucinį teismą... 25. Netenkinus pareiškėjos pareiškimo, iš jos priteistinos pašto išlaidos... 26. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 268-270 str., 444-445 str.,... 27. pareiškėjos B. Z. R. pareiškimo, patikslinto pareiškimo netenkinti.... 28. Priteisti iš pareiškėjos B. Z. R., a.k. ( - ), 75 Lt (septyniasdešimt... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...