Byla 2-276-759/2012
Dėl nekilnojamojo daikto valdymo nuosavybės teise juridinio fakto nustatymo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Snieguolė Bielskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo B. A. patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims VĮ „Registrų centras“, Ukmergės rajono savivaldybei, Nacionalinės žemės tarnybai dėl nekilnojamojo daikto valdymo nuosavybės teise juridinio fakto nustatymo,

Nustatė

2pareiškėjas B. A. kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam nuosavybės teise priklauso pastatas-pirtis, esantis ( - ) unikalus Nr. ( - ).

3Pareiškėjas B. A., patikslinęs pareiškimą nurodė, kad 1992-03-18 įvyko Pabaisko agrarinės reformos tarnybos organizuotas aukcionas (toliau - Aukcionas), kuriame jis nuosavybės teise įgijo tuo metu valstybine nuosavybe buvusį nekilnojamąjį turtą - pastatą-pirtį, esantį ( - )., unik. Nr. ( - ). Privatizavimas buvo vykdomas vadovaujantis tuo metu galiojusiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-05-06 nutarimu Nr. 174 patvirtintais valstybinio turto privatizavimo nuostatais (toliau - Nuostatai). Įvykus minėtam Aukcionui, pareiškėjui išduota pažyma atsiskaityti už aukcione perkamą objektą. Pridedami kvitai Nr. 960725 ir Nr. 960726 (priedai Nr. 2 ir 3) patvirtina, kad nepažeidžiant Protokole nustatyto termino bei laikantis Nuostatų reikalavimų už įgytą Pastatą-pirtį pareiškėjas sumokėjo visą Protokole nurodytą sumą. Pateikus įrodymus apie pastato-pirties kainos sumokėjimą Aukcioną organizavusiai komisijai, pareiškėjui B. A. buvo išduotas nuosavybės teisės liudijimas, kuris yra prarastas, neįregistravus nuosavybės teisių į įgytą Pastatą-pirtį Nekilnojamojo turto registre. Nekilnojamojo turto registre pareiškėjas B. A. nurodomas kaip Pastato-pirties naudotojas. Veikdamas 2011-05-26 išduoto generalinio įgaliojimo pagrindu, pareiškėjo įgaliotas asmuo A. Š., siekdamas įregistruoti daiktines teises į Pastatą-pirtį, kreipėsi į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos archyvą bei Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Pabaisko seniūniją su prašymu pateikti jų turimus duomenis apie Pastato-pirties priklausymą nuosavybės teise. Minėtos institucijos nepateikė Aukcioną organizavusis tarnybos išduoto Pastato-pirties nuosavybės teisės liudijimo. Nurodytos aplinkybės įrodo, kad pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti Pastato-pirties valdymo nuosavybės teise faktą patvirtinančių dokumentų bei jų neįmanoma atkurti. 2011-10-14 pareiškėjo įgaliotas asmuo A. Š. pateikė VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialui prašymą įregistruoti Pastato-pirties nuosavybės teisę. VĮ „Registrų centras“ atsisakė įregistruoti Pastato-pirties nuosavybės teisę, savo atsakyme nurodydamas, jog siekiant įregistruoti nuosavybės teisę į Pastatą-pirtį, turi būti pateiktas nuosavybės teisės liudijimas. Pastarasis, kaip nurodyta aukščiau, Pastato-pirties savininko pareiškėjo B. A. yra prarastas. Faktinį daikto perdavimą įrodo Nekilnojamojo turto registre registruota pareiškėjo B. A. naudojimosi Pastatu-pirtimi teisė, atsiskaitymą už įgytą Pastatą-pirtį - prie pareiškimo pridedami pakvitavimai, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Pabaisko seniūnijos raštas, pareiškėjo užsakymu atlikti Pastato-pirties kadastriniai matavimai. Pažymėtina, kad per visą sąžiningo ir atviro Pastato-pirties valdymo laikotarpį jokie tretieji asmenys nėra pareiškę savo teisių į Pastatą-pirtį. Pastato-pirties valdymo nuosavybės fakto nustatymas reikalingas siekiant įregistruoti nuosavybės teises į Pastatą-pirtį, tokiu būdu įgyjant galimybę šiuo turtu disponuoti.

4Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ukmergės žemėtvarkos skyrius teismui pateiktame atsiliepime nurodė, kad jeigu teismas nustatys, jog yra visos aplinkybės, leidžiančios pripažinti juridinę reikšmę turintį faktą, suinteresuotas asmuo neprieštaraus dėl šio fakto nustatymo.

5Suinteresuoti asmenys VĮ „Registrų centras“, Ukmergės rajono savivaldybė teismui atsiliepimų į patikslintą pareiškimą nepateikė, pranešimai įteikti 2012-02-03 ir 2012-02-01 tinkamai, pasirašytinai.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Pastato valdymo nuosavybės teise faktas gali būti nustatomas, jeigu yra šios sąlygos: 1) pareiškėjas buvo įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindu (pagal sandorį, paveldėjimo, statybos būdu ir t.t.) įgijęs nuosavybės teisę; 2) pareiškėjas turėjo nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, tačiau jie yra dingę. Pagal CPK 444 str. 2 d. 5 p. gali būti nustatytas valdymo nuosavybės teise faktas bet kokiam pastatui (jo dalia) – gyvenamajam namui, butui, ūkinės komercinės paskirties ar pagalbiniam (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2005-12-29 nutarimo Nr. 56 „Dėl teisės normų, reglamentuojančių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymą, taikymo teismų praktikoje“ 10.1 p.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009-10-12 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2009, nurodė, kad pastato ir (ar) žemės sklypo valdymo nuosavybės teise faktui nustatyti reikia įrodyti tai, kad asmuo turėjo galiojusių įstatymų nustatyta tvarka įgijęs nuosavybės teisę į pastatą (žemės sklypą), tačiau pareiškėjas negali gauti ir teismui pateikti nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų arba šie dokumentai yra prarasti ir jų negalima atkurti. Iš 1992-03-18 Pabaisko apylinkės agrarinės reformos tarnybos Privatizuojamo žemės ūkio įmonės turto aukciono protokolo Nr. 9 matyti, kad B. A. (A.), kaip didžiausią kainą pasiūliusiam asmeniui, parduodama pirtis, esanti ( - ) (b.l. 12). Tame pačiame protokole užfiksuota, kad pirkėjas privalo per 10 dienų po aukciono pervesti į nurodytą sąskaitą 22027 rub. (b.l. 12). Pagal pareiškėjo užsakymą buvo parengta nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla (b.l. 6, 15-23). Pareiškėjas kreipėsi į VĮ Registrų centrą su prašymu įregistruoti statinius, esančius ( - )(b.l. 9). VĮ Registrų centras sprendimu atsisakė įregistruoti daiktines (nuosavybės) teises į minėtą statinį, kadangi pareiškėjo pateikti dokumentai nėra pagrindas patenkinti jo prašymą (b.l. 8). Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko duomenimis daiktinės teisės į pastatą-pirtį, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), neįregistruotos; šio pastato naudotoju nurodytas B. A. (b.l. 5). Taigi, šios aplinkybės rodo, jog pareiškėjas negali gauti nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų, pagal kuriuos būtų įregistruotos jo nuosavybės teisės į minėtą pastatą. Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, jog jis visiškai atsiskaitė už pirtį, patvirtina teismui pateikti 1992-03-24 kvitai, nurodantys, kad iš B. A. 1992-03-24 buvo priimta 22027 rub. už perkamo objekto įsigijimą (b.l. 13). Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, į pareiškėjo paaiškinimus, surinktų įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas nuosavybės teise valdo pastatą-pirtį, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), todėl jam kitu būdu negalint gauti šį faktą patvirtinančių dokumentų, pareiškimas tenkintinas, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas (Lietuvos Respublikos CPK 444 str. 2 d. 5 p.).

8Byloje susidariusios pašto išlaidos nepriteistinos vadovaujantis LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK, 259, 263-270 str., 444 str., teismas

Nutarė

10pareiškėjo B. A., a.k. ( - ) gyv. ( - ) pareiškimą tenkinti ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso pastatas-pirtis, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ).

11Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas nuosavybės teisės įregistravimui Nekilnojamojo turto registre.

12Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai