Byla 2S-141-467/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Alma Urbanavičienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Romualda Janovičienė, Henrichas Jaglinskis,

2kolegijos posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Elantra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 13 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Drogas“ prevencinį ieškinį atsakovui UAB „Elantra“ dėl uždraudimo trukdyti naudotis išnuomotu nekilnojamuoju turtu, tretysis asmuo - UAB „Hansa lizingas“.

3Kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB „Drogas“ 2008-11-11 kreipėsi į teismą su prevenciniu ieškiniu ir prašė uždrausti atsakovams UAB „Elantra“ ir UAB „Hansa lizingas“ patiems ar per trečiuosius asmenis bet kokia forma ieškovui trukdyti naudotis negyvenamosiomis patalpomis, esančiomis pastate ( - ) (unikalus Nr. ( - )), tame tarpe uždraudžiant atsakovams bet kokia forma atjungti ar kitokiu būdu riboti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą į patalpas; atjungti ar kitokiu būdu riboti patalpų šildymą; atjungti ar kitokiu būdu riboti šalto ir/ar karšto vandens tiekimą į patalpas; keisti įėjimo į patalpas spynas ar kitokiu būdu riboti ieškovo, jo darbuotojų ir/ar klientų patekimą į patalpose įrengtą ieškovo parduotuvę.

5Ieškinio užtikrinimui UAB „Drogas“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui UAB „Elantra“ ir UAB „Hansa lizingas“ patiems ar per trečiuosius asmenis bet kokia forma trukdyti ieškovui naudotis negyvenamosiomis patalpomis, esančiomis pastate ( - ) (unikalus Nr. ( - )); uždrausti atsakovui UAB „Elantra“ pačiam ar per trečiuosius asmenis atjungti ar kitokiu būdu riboti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą į patalpas; uždrausti atsakovui UAB „Elantra“ pačiam ar per trečiuosius asmenis atjungti ar kitokiu būdu riboti patalpų šildymą; uždrausti atsakovui UAB „Elantra“ pačiam ar per trečiuosius asmenis atjungti ar kitokiu būdu riboti šalto ir/ar karšto vandens tiekimą į patalpas; įpareigoti atsakovą UAB „Elantra“ nedelsiant pateikti ieškovui įėjimo į patalpas durų spynos raktus; uždėti areštą pastatui ( - ) (unikalus Nr. ( - )). Nurodė, kad ši priemonė reikalinga tam, kad patalpos išnuomotos ieškovui, nebūtų perleistos, išnuomotos, suteiktos panaudai ar kitokiu būdu perduotos naudotis tretiesiems asmenims. Tokį prašymą ieškovas motyvavo tuo, kad atsakovas UAB „Elantra“ jau atliko veiksmus, trukdančius naudotis ginčo patalpomis, todėl, nesiėmus prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas ne tik pasidarytų neįmanomas, bet ir pats savaime prarastų prasmę, nes neteisėtais veiksmais atsakovas iš esmės paneigia ieškovo teisėtai įgytą teisę naudotis patalpomis.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 13 d. nutartimi ieškovo UAB „Drogas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir uždraudė atsakovams UAB „Elantra“ ir UAB „Hansa lizingas“ sudaryti bet kokius sandorius dėl patalpų, esančių ( - ) (unikalus Nr. ( - )), valdymo ir naudojimo su trečiaisiais asmenimis. Taip pat uždraudė atsakovams UAB „Elantra“ ir UAB „Hansa lizingas“ apriboti ar kitaip trukdyti ieškovui UAB „Drogas“ naudotis patalpomis, esančiomis ( - ) (unikalus Nr. ( - )), pagal 2002-05-10 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. Teismas nustatė, kad tarp šalių kilęs ginčas yra dėl naudojimosi negyvenamosiomis patalpomis pagal 2002-05-10 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kurią atsakovas UAB „Elantra“ siekia nutraukti ir trukdo ieškovui naudotis išsinuomotomis patalpomis. Ieškovas reiškia prevencinį ieškinį dėl uždraudimo trukdyti naudotis išsinuomotu nekilnojamuoju turtu, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas, atsiras reali žala šaliai.

7Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Elantra“ prašo nutartį panaikinti ir perduoti klausimą nagrinėti teismingam pirmosios instancijos teismui iš naujo. Nurodo, kad ieškovas UAB „Drogas“ neteisingai nustatė rūšinį teismingumą, todėl buvo pažeistos imperatyvios teismingumą reglamentuojančios civilinio proceso teisės normos, kas sudaro pagrindą panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartį dėl absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.). Ieškovas UAB „Drogas“ atsakovui UAB „Elantra“ pareiškė prevencinį ieškinį dėl uždraudimo trukdyti naudotis išsinuomotu nekilnojamuoju turtu, kuriuo prašė teismo uždrausti trukdyti naudotis išnuomotu nekilnojamuoju turtu, esančiu ( - ), todėl ieškinio suma turėjo būti nustatyta pagal CPK 85 straipsnio 1 dalies 9 punktą, t.y. pagal turto rinkos vertę. Turto, kuriuo ieškovas prašė uždrausti trukdyti naudotis, vertė 2008-05-27 dienai yra 1124000 Lt, t.y. viršija vieną šimtą tūkstančių litų, todėl ieškovo prevencinis ieškinys turėjo būti nagrinėjamas apygardos teisme. Todėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, priėmęs ieškovo ieškinį, išnagrinėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pažeisdamas CPK imperatyvias nuostatas, reglamentuojančias teismingumą. Skundžiama nutartis neatitinka CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punkto reikalavimų ir LR Konstitucinio teismo išaiškinimų. Nutarties argumentas dėl būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nenurodant tikslesnių aplinkybių ir argumentų, kodėl ir kaip toks laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas apsunkintų ar padarytų teismo sprendimą neįmanomą, savaime nėra pakankamas. Visais atvejais turi būti nurodomos konkrečios aplinkybės ir argumentai, dėl kurių galima pagrįstai daryti išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas konkrečiu atveju. UAB „Drogas“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iš esmės yra prašymas patenkinti prevencinį ieškinį, kadangi abu prašymai iš esmės sutampa. Toks ieškovo reikalavimas yra negalimas, nes jį patenkinus, iš esmės yra patenkinamas ir pats prevencinis ieškinys, o sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, negali būti išsprendžiamas ir pats ieškinys, nes tuo metu ieškinio pagrįstumas nėra nagrinėjamas.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Drogas“ prašo atskirąjį skundą atmesti, nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad prevencinis ieškinys yra neturtinio pobūdžio, juo tik siekiama uždrausti neteisėtus atsakovų veiksmus. Teismui buvo pateikti įrodymai, kad nuomos sutartis, kurios pagrindu ieškovas naudojosi ginčo patalpomis, buvo registruota Nekilnojamojo turto registre ir registre yra įrašas, jog 2006-05-12 sutartis pratęsta papildomam 10 metų terminui. Atsakovas realiai trukdė ieškovui naudotis teisės aktų nustatyta registruota teise, todėl, neužkirtus kelio atsakovo trukdymams, iš esmės būtų buvusi paneigta ieškovo teisė naudotis patalpomis ir vystyti savo veiklą, o vėlesnis teismo sprendimo vykdymas būtų labai apsunkintas. Todėl skundžiama nutartis priimta atsižvelgiant į prevencinio ieškinio esmę, kuriuo siekiama uždrausti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo grėsmę ateityje, ir laikytina, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas ne tik pasidarytų neįmanomas, bet ir pats savaime prarastų esmę. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra adekvačios ir proporcingos susidariusioje situacijoje.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Hansa lizingas“ visiškai palaiko atsakovo UAB „Elantra“ 2008-11-07 atskirajame skunde išdėstytus reikalavimus dėl Vilniaus

10miesto 1 apylinkės teismo nutarties panaikinimo.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos duomenis, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus bei motyvus, konstatuoja, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir nesudaro pagrindo skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti.

13CPK 6 straipsnyje įtvirtintas teisingumo principas reiškia, kad pažeista ar ginčijama subjektinė teisė bus apginta tik tada, kai teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškinys, bus pilnai įvykdytas. Tuo tikslu įstatymų leidėjas CPK 144-152 straipsniuose įtvirtino laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

14Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Tokiu būdu įstatymo leidėjas ne tik numatė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, bet ir šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama reali grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas, ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Konkrečios laikinosios apsaugos priemonės taikomos atsižvelgiant į bylos pobūdį, ieškinio reikalavimą, atsakovo veiksmus ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes.

15Atsakovo atskirojo skundo argumentas, kad ieškovas neįrodė bei skundžiamoje nutartyje nenurodytos konkrečios aplinkybės ir argumentai, dėl kurių galima pagrįstai daryti išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas konkrečiu atveju, atmestinas kaip nepagrįstas. Ieškovas, paduodamas prevencinį ieškinį, kartu pateikė duomenis, kurie patvirtina, jog tarp šalių kilo ginčas dėl 2002-05-10 negyvenamųjų patalpų pastate ( - ), kuriose ieškovas vykdo komercinę veiklą, nuomos sutarties nutraukimo teisėtumo, kadangi atsakovas šią sutartį laiko nutraukta ir reikalauja, jog ieškovas iš patalpų išsikeltų (b.l. 15-23, 27-39), o ieškovas nuomos sutartį laiko galiojančia ir prevenciniu ieškiniu prašo teismo uždrausti atsakovams patiems ar per trečiuosius asmenis bet kokia forma trukdyti naudotis šiomis patalpomis, tame tarpe uždraudžiant atsakovams bet kokia forma atjungti ar kitokiu būdu riboti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą į patalpas, atjungti ar kitokiu būdu riboti patalpų šildymą, atjungti ar kitokiu būdu riboti šalto ir/ar karšto vandens tiekimą į patalpas, keisti įėjimo į patalpas spynas ar kitokiu būdu riboti ieškovo, jo darbuotojų ir/ar klientų patekimą į patalpose įrengtą ieškovo parduotuvę (b.l. 5-6). Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir tokiu būdu užtikrinti jo reiškiamą prevencinį ieškinį ieškovas motyvavo tuo, kad atsakovas UAB „Elantra“ jau atliko veiksmus, trukdančius naudotis ginčo patalpomis, todėl, nesiėmus prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas ne tik pasidarytų neįmanomas, bet ir pats savaime prarastų prasmę, nes neteisėtais veiksmais atsakovas iš esmės paneigia ieškovo teisėtai įgytą teisę naudotis patalpomis. Šios aplinkybės nėra paneigtos ir yra pakankamos tam, kad konstatuoti, jog yra reali grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, jei nebus uždrausta atsakovams atlikti aktyvius veiksmus, susijusius su patalpomis ( - ) (unikalus Nr. ( - )), kuriais trukdoma ieškovui atlikti atitinkamus veiksmus, remiantis sutartimi. Pirmosios instancijos teismas į tai pakankamai atsižvelgė ir įvertino. Be to, kaip matyti iš atsakovo atskirajame skunde nurodytų motyvų, atsakovas šių aplinkybių ir neneigia. Taigi, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių konkrečiu atveju, galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas akivaizdžiai gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Tokiu būdu teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju yra akivaizdžiai būtinas.

16Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjamoje byloje vien dėl to, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės pagal jų turinį ir prasmę iš esmės yra ieškovo prevencinio ieškinio patenkinimas. Tačiau besąlygiškai sutikti su tokiu skundo motyvu nebūtų teisinga. Prevencinis ieškinys yra vienas iš civilinių teisių gynybos būdų. Tokio ieškinio dalykas yra reikalavimas uždrausti atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, kurie gali padaryti žalos (CK 6.255). Taigi prevencinio ieškinio tikslas – užkirsti kelią potencialiai žalai. Tuo tarpu CPK numatytos laikinosios apsaugos priemonės nėra materialieji teisiniai civilinių teisių gynybos būdai, tačiau jos padeda geriau užtikrinti kai kurių materialiųjų teisių gynybą. Viena iš tokių priemonių yra draudimas atsakovams imtis tam tikrų veiksmų (CPK 145 str. 1 d. 6 p.). Ieškovas UAB „Drogas“ prevenciniu ieškiniu prašo uždrausti atsakovams UAB „Elantra“ ir UAB „Hansa lizingas“ patiems ar per trečiuosius asmenis bet kokia forma ieškovui trukdyti naudotis negyvenamosiomis patalpomis, esančiomis pastate ( - ) (unikalus Nr. ( - )), tame tarpe uždraudžiant atsakovams bet kokia forma atjungti ar kitokiu būdu riboti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą į patalpas; atjungti ar kitokiu būdu riboti patalpų šildymą; atjungti ar kitokiu būdu riboti šalto ir/ar karšto vandens tiekimą į patalpas; keisti įėjimo į patalpas spynas ar kitokiu būdu riboti ieškovo, jo darbuotojų ir/ar klientų patekimą į patalpose įrengtą ieškovo parduotuvę. Šio ieškinio užtikrinimui iš esmės prašomos taikyti ir analogiškos laikinosios apsaugos priemonės. Tačiau pirmuoju atveju (prevenciniu ieškiniu) siekiama uždrausti atsakovams atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo ateityje grėsmę (CK 6.255 str.), o laikinųjų apsaugos priemonių tikslas yra užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, įvertinus realią grėsmę, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas. Taigi, akivaizdu, kad vien dėl to, jog ieškinio reikalavimas ir prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra analogiško turinio, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių konkrečiu atveju galimas palankus ieškovui teismo sprendimas nepasieks CPK 2 straipsnyje numatytų tikslų arba gali sukelti negrįžtamas pasekmes, t.y., neužkirtus kelio atsakovų trukdymams, iš esmės būtų buvusi paneigta ieškovo teisė naudotis patalpomis ir vystyti savo veiklą, o vėlesnis teismo sprendimo vykdymas būtų labai apsunkintas. Todėl skundžiama nutartis priimta atsižvelgiant į prevencinio ieškinio esmę, kuriuo siekiama uždrausti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo grėsmę ateityje, ir laikytina, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas ne tik pasidarytų neįmanomas, bet ir pats savaime prarastų esmę. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra adekvačios ir proporcingos susidariusioje situacijoje.

17Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus, kad UAB „Drogas“ prevencinis ieškinys yra turtinio pobūdžio ir pagal CPK 27 straipsnio 1 punktą turėjo būti nagrinėjamas Vilniaus apygardos teisme. Kaip jau buvo minėta ir tvirtina bylos duomenys, ieškovas UAB „Drogas“ prevenciniu ieškiniu nereiškia jokio turtinio reikalavimo ar reikalavimo dėl turto. Šiuo ieškiniu tik siekiama uždrausti neteisėtus atsakovų veiksmus - netrukdyti naudotis išnuomotu nekilnojamuoju turtu, esančiu ( - ). Apeliantas nepagrįstai sutapatina ieškinio reikalavimą dėl uždraudimo trukdyti naudotis negyvenamosiomis patalpomis su ieškiniu dėl šių patalpų išreikalavimo ar dėl daiktinių teisių į jas (CK 4.20 str.). Turtine prievole laikoma tokia prievolė, kurios šalių teisės ir pareigos turi tam tikrą ekonominę naudą, galimą įvertinti pinigais. Nagrinėjamu atveju ieškinyje nėra keliami jokie turtiniai reikalavimai atsakovams ir toks ieškinys negali būti įvertintas pinigine išraiška (CPK 85 str.). Toks prevencinio ieškinio sąvokos aiškinimas atitinka ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-02-11 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-73/2008, kat. 119.1; 27.3.2.1; 27.7 ir kt.).

18Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apelianto atskirojo skundo argumentu, jog pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis nėra pakankamai motyvuota, tačiau toks teismo argumentacijos trūkumas nesudaro pagrindo skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, kadangi nutartyje yra įvardinti esminiai prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo argumentai, todėl ieškovo prašymas pagrįstai buvo patenkintas, o nutartis vien tik formaliais pagrindais negali būti panaikinta (CPK 328, 338 str.).

19Kiti atskirojo skundo argumentai taip pat nėra juridiškai reikšmingi ir neįtakoja apskųstosios pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

20Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad aplinkybių, kurios būtų pagrindu netaikyti CPK numatytų laikinųjų apsaugos priemonių, apeliantai nenurodė ir kolegija nenustatė, todėl atskirasis skundas netenkinamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama galioti, kadangi CPK I dalies XI skyriaus 5 skirsnio nuostatos pritaikytos teisingai.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. kolegijos posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo... 3. Kolegija... 4. Ieškovas UAB „Drogas“ 2008-11-11 kreipėsi į teismą su prevenciniu... 5. Ieškinio užtikrinimui UAB „Drogas“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 13 d. nutartimi... 7. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Elantra“ prašo nutartį panaikinti ir... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Drogas“ prašo... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Hansa lizingas“ visiškai... 10. miesto 1 apylinkės teismo nutarties panaikinimo.... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. CPK 6 straipsnyje įtvirtintas teisingumo principas reiškia, kad pažeista ar... 14. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 15. Atsakovo atskirojo skundo argumentas, kad ieškovas neįrodė bei skundžiamoje... 16. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas turėjo... 17. Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus, kad... 18. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apelianto atskirojo skundo argumentu,... 19. Kiti atskirojo skundo argumentai taip pat nėra juridiškai reikšmingi ir... 20. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 22. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 13 d. nutartį palikti...