Byla 2-45-723/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D. D., dalyvaujant ieškovo atstovui D. M., teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo V. R. ieškinį atsakovui UAB „( - )“, trečiajam asmeniui UAB „Bankroto administratorių kompanija“ dėl darbo užmokesčio ir už uždelsimo atsiskaityti laiką priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs prašo priteisti iš atsakovo 6392,84 Lt. Ieškinyje nurodė, kad dirbo ( - ) vaikų globos namų „duomenys neskelbtini“ rekonstrukcijos darbus nuo 2010-01-20 iki 2010-03-22 pagal 2010-01-20 terminuotą darbo sutartį Nr.169, sudaryta su UAB „( - )“ plataus profilio statybininko pareigose. Darbo sutartyje atsakovas įsipareigojo mokėti 800 Lt mėnesinę algą, tačiau per visą darbo laiką nemokėjo darbo užmokesčio. Nurodė, kad atsakovui Vilniaus apygardos teismo 2010-02-17 nutartimi, kuri įsiteisėjo 2010-02-25 buvo iškelta bankroto byla, tačiau Lietuvos Apeliacinis Teismas panaikino Vilniaus apygardos teismo 2010-02-17 nutartį, o Registrų centras 2010-06-23 patenkino atsakovo prašymą, panaikino atsakovo bankrutuojančios įmonės statusą, todėl nuo šios dienos atsirado ieškovo pareiga atsiskaityti su ieškovu ir pagal Darbo kodekso 141 str. 3 d. sumokėti ieškovui vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laiką. Pagal „Sodros“ duomenis, už darbo laiką nuo 2010-01-20 iki 2010-03-22 ieškovui buvo priskaičiuota suma 1592,84 Lt. Teigia, jog atsakovas iki šiol nėra atsiskaitęs su ieškovu.

3Remiasi LR DK 141 str. 1 d, 2 d, 3 d. nuostatomis, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymas ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas, nustatyta tvarka užpildyti darbuotojo darbo sutartį. Kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką. Viso prašo priteisti 6392,84 Lt.

4Pradiniame ieškinyje (b.l. 1-2) ieškovas buvo pareiškęs analogišką reikalavimą; iš šio ieškinio matyti, jog prašomą priteisti 6392,84 Lt sumą sudaro 1592,84 Lt darbo užmokestis už laikotarpį nuo 2010-01-20 iki 2010-03-22; likusią 4800 Lt sumą sudaro vidutinis darbo užmokestis už uždelstą 6 mėnesių laikotarpį (800 Lt x 6=4800 Lt).

52011-02-09 teismo posėdžio metu ieškovas V. R. paaiškino, jog pagal terminuotą darbo sutartį jo atlyginimas buvo 800 Lt neatskaičius mokesčių, tačiau darbo užmokesčio negavo, atleido iš darbo; atsakovas į objektą po vasario mėnesio nebuvo atvykęs, ieškovas apie bankrotą nieko negirdėjo; V. K. buvo atvažiavęs ir žadėjo atsiskaityti iki Velykų. Vėliau ieškovas skambino, laukė, kol bus sumokėti pinigai, tačiau nebuvo sumokėta jokia dalis atlyginimo. Apie įsakymą dėl atleidimo sužinojo jau pareiškus ieškinį teisme. Kadangi nemokėjo pinigų, nuvyko į darbo biržą, tačiau ten informavo, kad ieškovas laikomas dirbančiu; sutartis nebuvo pratęsta.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė tenkinti patikslintą ieškinį, nurodė, kad su V. R. jo atleidimo dieną nebuvo atsiskaityta. Tai, kad atsakovui buvo iškelta bankroto byla, neatleidžia nuo pareigos atsiskaityti su darbuotoju.

7Ieškovas V. R. į paskutinį teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, jo interesus atstovauja D. M., todėl byla nagrinėjama ieškovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 1 d.).

8Atsakovas atsiliepime į pradinį ieškinį (b.l. 14) nurodė, kad ieškinys nepagrįstas, nes darbo sutartis pasibaigė 2010-03-22, ką patvirtina ieškovo pridedama pažyma iš „Sodros“; be to, darbuotojas A. O. po 2010-03-22 (nuo 2010-03-22 iki 2010-09-22) įmonėje tikrai nedirbo jokio darbo ir prastovų nebuvo ir negalėjo būti (buvo iškelta Vilniaus apygardos teismo nutartimi bankroto byla 2010-02-17, kuri Lietuvos Apeliacinio Teismo panaikinta tiktai 2010-06-23), todėl mano, kad reikalavimai iš UAB „( - )“ už neva atidirbtą laiką, ir prastovas yra nepagrįsti. Prašo atmesti ieškinį kaip nepagrįstą.

9Ieškovas dublike į (b.l. 17) nurodė, kad atsakovas nepaaiškino, kodėl 2010-09-20 pažymoje pripažino, kad ieškovas darbo užmokesčio už atliktą darbą negavo. P. D. kodekso 124 str. darbo sutartis baigiasi: ją nutraukus įstatymų nustatytais pagrindais; likvidavus darbdavį; darbuotojui mirus. Pažymėjo, kad atsakovas nenurodo darbo sutarties pasibaigimo įstatyminio pagrindo, todėl mano, jog darbo sutartis negalėjo pasibaigti o atsakovas neturėjo įstatyminio pagrindo 2010-08-18 pranešti VSDFV teritoriniam skyriui, kad darbo sutartis pasibaigė 2010-03-22.Atkreipė dėmesį, jog nors atsakovo bendrovei nuo 2010-02-17 iki 2010-06-23 buvo pradėtos bet nutrauktos bankroto procedūros, tačiau jų metu atsakovas Įmonių bankroto įstatymo 19 str. nustatyta tvarka neįspėjo ir nenutraukė su ieškovu darbo sutarties, todėl teigia, kad kol darbo sutartis nebus nutraukta atsakovas privalės vykdyti su ieškovu sudarytos 2010-01-20 darbo sutarties Nr. 169 sąlygas. Ieškovo manymu, atsakovas turi atšaukti savo 2010-08-18 panešimą VSDFV teritoriniam skyriui apie darbo sutarties pasibaigimą atgaline data 2010-03-20.

10Atsakovas triplike (b.l. 21) nurodė, kad nesutinka su ieškovo argumentu, jog atsakovas nenurodė darbo sutarties pasibaigimo įstatyminio pagrindo. Atkreipė dėmesį, kad atsakovas 2010-03-20 įsakymu Nr. P-145, sutinkamai su terminuotų darbo sutarčių terminų pasibaigimu ir vadovaudamasis LR DK 126 str. 1 d., atleido ieškovą iš darbo, apie tai pranešdamas VSDFV. „Sodra“ tuo laiku atsisakė patvirtinti ieškovo atleidimo iš darbo faktą, dėl to, kad atsakovui 2010-02-17 iškelta bankroto byla. Pabrėžė, kad atsakovas tik tada sužinojo apie bankroto procedūrų pradžią.Teigia, jog atsakovas nežinojo, kad bankrutuojančios įmonės paskirtas administratorius neįvykdė Įmonių bankroto įstatyme numatytų veiksmų. Tik atgavus veikiančios įmonės statusą ir iš buvusių darbuotojų sužinojus, kad jų iš darbo bankrutuojančios įmonės administratorius neatleido, 2010-08-18 paprašė VSDFV patvirtinti ankstesnį įmonės pranešimą apie ieškovo 2010-03-20 atleidimą iš darbo. Mano, kad ieškinys ir dublike pateikti argumentai nepagrįsti, todėl prašo atmesti ieškinį, kaip nepagrįstą.

11Atsakovo atstovas V. K. 2011-02-09 teismo posėdyje prašė atmesti ieškinio prašymą dėl 6 mėnesių kompensacijos, nes laikotarpiu nuo 2010-02-17 iki 2010-06-23 atsakovo įmonei buvo iškelta bankroto byla, veiklą tvarkė bankroto administratorius, apie bankroto bylą atstovas sužinojo tik 2010 kovo mėnesio pabaigoje; dirbo iki kovo pabaigos, atleido darbuotojus, tačiau Sodra nepriėmė pranešimo dėl pradėtos bankroto bylos. Darbuotojams žadėjo atsiskaityti, kol nežinojo apie bankroto bylą; vėliau jis buvo nušalintas nuo pareigų; 2010-06-23 grįžo, tačiau įmonės veikla buvo suvaržyta, įmonė dalyvavo konkursuose, neturėjo užsakovų – tai truko apie 5 mėnesius.

12Atsakovo UAB „( - )“ atstovas į teismo paskutinį posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai (viešo paskelbimo būdu), prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla nagrinėjama atsakovo atstovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

13Trečiojo asmens UAB „Bankroto administratorių kompanija“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai (viešo paskelbimo būdu), prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla nagrinėjama trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (CPK 247 str.).

14Ieškinys tenkintinas.

15Byloje nustatyta, kad 2010-01-20 UAB „( - )“ su V. R. laikotarpiui nuo 2010-01-20 iki 2010-03-22 sudarė terminuotą darbo sutartį (b.l. 3), kuria ieškovas buvo priimtas dirbti plataus profilio statybininku. Sutartyje numatyta vieną kartą per mėnesį po 15 dienos mokėti 800 Lt mėnesinę algą; nustatyta 5 darbo dienų (40 val.) darbo savaitė, darbo dienos trukmė - 8 val.

162010-08-27 UAB „( - )“ direktorius V. K. išdavė pažymą, kuria patvirtino, kad V. R., a.k. ( - ) dirbo UAB „( - )“ plataus profilio statybininku pagal terminuotą darbo sutartį nuo 2010-01-20 iki 2010-03-20, kurio mėnesinė alga – 800 Lt. Pažymoje taip pat nurodyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2010-02-17 iškėlė UAB „( - )“ bankroto bylą.Dėl šios priežasties Sodra neįformino minėto asmens atleidimo iš darbo ir pagal bankroto įstatymą šis darbuotojas buvo laikomas dirbančiu bankrutuojančioje įmonėje. Lietuvos Apeliaciniam Teismui 2010-04-29 nutartimi panaikinus Vilniaus apygardos teismo 2010-02-17 nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo, o VĮ Registrų centrui 2010-06-23 išregistravus įmonės teisinį statusą „bankrutuojantis“, tik 2010-08-18 Sodroje buvo įformintas minėto darbuotojo atleidimas iš darbo nuo 2010-03-20. Pažymoje nurodyta, kad minėtas darbuotojas dėl nurodytų priežasčių atlyginimo už atidirbtą laikotarpį negavo (b.l. 8).

17Juridinių asmenų registro išraše nurodyta, jog Vilniaus apygardos teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo data – 2010-02-25. VĮ Registrų centre prašymas „Dėl teisinio statuso „bankrutuojantis“ įregistravimo“ buvo registruotas 2010-04-01. Apeliacinio teismo nutartis dėl Vilniaus apygardos teismo 2010-02-17 nutarties panaikinimo, kaip ir prašymas „Dėl teisinio statuso „bankrutuojantis“ išregistravimo“ VĮ Registrų centre registruotas 2010-06-23 (b.l. 6-7).

18Atsakovas pateikė 2010-03-20 UAB „( - )“ direktoriaus V. K. pasirašytą įsakymą Nr. P-145, kuriuo be kitų darbuotojų, dėl 2010-01-20 terminuotos darbo sutarties Nr. 169 pasibaigimo ir vadovaujantis DK 126 str. 1 d., V. R. atleistas iš darbo nuo 2010-03-22 d. pagal DK 126 str. 1 d. (b.l. 22).

19Byloje esantis 2010-04-30 UAB „( - )“ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. 01 nuorašas, patvirtina, kad tuo metu V. K. buvo paskirtas UAB „( - )“ direktoriumi, t.y. vyko įmonės veikla (b.l. 26).

20Darbo bylas teismas nagrinėja laikydamasis bendrųjų LR CPK taisyklių, atsižvelgdamas į LR CPK IV dalies „Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumai“ XX skyriaus „Darbo bylų nagrinėjimo ypatumai“ ir kituose įstatymuose nustatytas išimtis (LR CPK 410 str.). Vienas iš svarbių darbo bylų nagrinėjimo ypatumų – aktyvus teismo vaidmuo darbo bylose (LR CPK 410 str. 2 d.).

21Iš civilinės bylos Nr.2-44-723/2011,kurioje ieškovas buvo Ž. V.,diręs kartu su V. R. pas atsakovą ir sudaręs sutartį dėl darbo tą pačią dieną ir buvo atleistas tą pačią dieną,duomenų matyti,kad iš valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Varėnos skyriaus 2010-08-23 pažymos apie Ž. V. valstybinį socialinį draudimą nuo 2010-01-20 iki 2010-08-23, matyti, jog Sodroje yra duomenys, jog ieškovas įmonėje UAB „( - )“ dirbo laikotarpiu 2010-01-20 2010-02-28 (pajamos, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos – 909,47 Lt, tarifas – 39,98 %, VSD įmokų suma – 363,60 Lt); nuo 2010-03-01 iki 2010-03-22 (pajamos, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos – 683,37 Lt, tarifas – 39,98 %, VSD įmokų suma – 273,21 Lt). (b.l. 9).

222011-02-09 posėdžio metu atsakovo atstovas V. K. prašė suteikti galimybę pateikti įrodymus dėl bankroto bylos iškėlimo, t.y. pagrįsti aplinkybes, jog atsakovas tuo laikotarpiu negalėjo mokėti atlyginimo, nes tai turėjo daryti administratorius; taip pat įrodymus, jog įmonė nuo 2010-06-23 ilgą laikotarpį neturėjo darbo. Tačiau minėtų dokumentų teismui atsakovas nepateikė, nurodydamas, kad įmonėje vyksta Vilniaus apskrities VMI patikrinimas, todėl dokumentai perduoti šiai institucijai. Šioms aplinkybėms pagrįsti pateikė 2011-01-31 Vilniaus apskrities VMI Dokumentų poėmio aktą, kuriame nurodyta, kad iš UAB „( - )“ paimti 2010 m. bendri įmonės dokumentai, 2009-2010 m. sutartys, 2006-2010 m. dirbančių darbuotojų sutartys (b.l. 36).Tokie atsakovo argumentai dėl dokumentų nebuvimo vertinami kritiškai,nes pagal duomenis teismų kompiuterinės bazės LITEKO teismas susipažino su Vilniaus apygardos teismo 2010-12-06 nutartimi (Nr.B2-5645-798/2010),kurioje nurodyta, jog atsakovo įmonė skunde dėl bankroto pati nurodė, jog yra moki, vykdo didelio masto projektus.2010-10-05 vienam iš kreditorių grąžino 550000 Lt skolą.

23Atsižvelgiant į išdėstytą ir remiantis minėtais įrodymais atsakovo paaiškinimai teisme vertinami kritiškai.

24P. D. kodekso 141 str. 1 d., darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas, nustatyta tvarka užpildyti darbuotojo darbo sutartį (DK 141 str. 2 d.).

25Ieškovo reikalavimą dėl darbo užmokesčio priteisimo už dirbtą laiką įmonėje UAB „( - )“, t.y. nuo 2010-01-20 iki 2010-03-22 atsakovas pripažįsta. Už minėtą laikotarpį ieškovui priskaičiuotas 1592,84 Lt darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), todėl ieškovo reikalavimas šioje dalyje tenkintinas, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 1592,84 Lt neišmokėto darbo užmokesčio(be mokesčių) pagal minimalaus atlyginimo dydį.

26Kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką (DK 141 str. 3 d.). Teismų praktikoje yra pripažįstama, kad DK 141 str. 3 d. įtvirtinta darbdavio pareiga sumokėti vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju laiką yra papildomas tokio darbuotojo teisių apsaugos svertas. Jei darbdavys netinkamai vykdo pareigą laiku atsiskaityti pasibaigus darbo teisiniams santykiams, ir dėl tokio uždelsimo darbuotojas nėra kaltas, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už visą uždelsimo laiką.

27Nagrinėjamu atveju, tarp šalių buvo sudaryta terminuota darbo sutartis, ieškovas UAB „( - )“ dirbo iki 2010-03-22. Nors atsakovo atstovas teigia, jog iškėlus bankroto bylą direktorius įmonėje nedirbo, tačiau šias aplinkybes paneigia paties atsakovo pateiktas 2010-04-30 įmonės akcininkų susirinkimo, kuriame V. K. paskirtas UAB „( - )“ direktoriumi, protokolas, taip pat 2010-03-20 priimtas ir direktoriaus V. K. pasirašytas įsakymas dėl darbuotojų atleidimo iš darbo,duomenys iš Vilniaus apygardos teismo 2010-12-06 nutarties (Nr.B2-5645-798/2010),kurioje nurodyta, jog atsakovo įmonė skunde pati nurodė, jog yra moki, vykdo didelio masto projektus.2010-10-05 vienam iš kreditorių grąžino 550000 Lt skolą.

28Kaip minėta, DK 141 str. 3 d. numatytas pasekmes teismas turi taikyti nustačius, kad su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną nebuvo visiškai atsiskaityta ir kad dėl tokio uždelsimo darbuotojas nėra kaltas. Teisinis reglamentavimas, darbdaviui uždelsus atsiskaityti su darbuotoju yra toks, kad vidutinis darbo užmokestis priteisiamas už visą uždelsimo laiką, t.y. iki sumų, kurias uždelsta sumokėti, išmokėjimo (teismo sprendimo įvykdymo). Nagrinėjamu atveju, sprendžiant dėl reikalavimo priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju laiką, pažymėtina, jog ginčo dėl to, kad atleidimo metu su ieškovu nebuvo atsiskaityta nėra, atsakovo nesutikimo su ieškiniu motyvai nesiejami su darbuotojo (ieškovo) kalte, darbo užmokestis ieškovui V. R. nebuvo išmokėtas net ir panaikinus Vilniaus apygardos teismo 2010-02-17 nutartį bei įmonės statusą „bankrutuojanti“ - su juo neatsiskaityta iki šiol.Aukščiau minėta teisės norma numato darbdavio pareigą visais atvejais, t.y. nepaisant paties darbdavio kaltės buvimo ar nebuvimo, sumokėti darbuotojui vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti su darbuotoju laiką, kuomet dėl neatsiskaitymo nėra paties darbuotojo kaltės.Toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad tokia darbdavio prievolė neatsiranda tik darbuotojo kaltės atveju. Atsakovo įvardinta aplinkybė, kad įmonei buvo išketa bankroto byla negali būti traktuojama kaip kalti darbuotojų veiksmai ir darbdavio kaltę paneigiančios aplinkybės, kaip ir įmonės nemokumas, iki nebus įrodyta priešingai. Vien atsakovo teiginių tokiam teisiškai reikšmingam faktui nustatyti nepakanka. Teismų praktikoje yra pripažįstama, kad DK 141 str. 3 d. įtvirtinta darbdavio pareiga sumokėti vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju laiką yra papildomas tokio darbuotojo teisių apsaugos svertas. Jei darbdavys netinkamai vykdo pareigą laiku atsiskaityti pasibaigus darbo teisiniams santykiams, ir dėl tokio uždelsimo darbuotojas nėra kaltas, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už visą uždelsimo laiką. Taip pat byloje nesama ir duomenų, jog objektyvių kliūčių sumokėti darbuotojams darbo užmokestį jų atleidimo dieną neegzistavo (įmonės sąskaitoje buvo pakankamai lėšų atsiskaitymui ar panašios aplinkybės). Išanalizuota faktinė situacija leidžia teismui padaryti išvadą, kad darbdavio prievolę sumokėti darbuotojoms darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką eliminuojančių aplinkybių byloje nenustatyta.

29Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650, nustato darbuotojo ir valstybės tarnautojo (toliau – darbuotojo) vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimą.Apskaičiuojant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį, laikomasi šių nuostatų: skaičiuojamas laikotarpis yra trys paskutiniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis. Darbuotojo vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas iš skaičiuojamojo laikotarpio užmokesčio, priskaičiuoto už atliktą darbą ar dirbtą laiką (jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip), įskaitant visas darbo apmokėjimo rūšis, nurodytas Aprašo 3.1-3.4 punktuose, ir mėnesines premijas.Šioje byloje negalimas paskaičiavimas už tris mėnesius,nes terminuota sutartis buvo nutraukta po dviejų mėnesių.

30Spręsdamas dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už uždelstą atsiskaityti laiką, teismas atsižvelgia į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką šios kategorijos bylose, pagal kurią laikomasi nuostatos, jog nustatant tokios išmokos už pavėlavimą atsiskaityti dydį, galima atsižvelgti ir į kriterijus, kurie teisingumo ir protingumo požiūriu (DK 2 str., 35 str.) gali leisti išvengti disproporcijų tarp abiejų darbo sutarties interesų ar pernelyg didelio neadekvatumo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-07-07 nutartis c.b. Nr. 3K-3-284/2009; 2010-09-28 nutartis c.b. Nr. 3K-3-365/2010 ir kt.). Nagrinėjamos bylos atveju teismas atsižvelgia į tai, kad ieškovas dirbo pas atsakovą gana trumpai, sudarydamos darbo sutartį, šalys tarėsi dėl terminuotų (t.y. trumpalaikių) santykių, ieškovas darbuotoją atleido nesupažindinęs jo su 2010-03-20 įsakymu (b.l. 22), po atleidimo kelis mėnesius žadėjo atsiskaityti-išmokėti atlyginimą,ir be to bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme užtruko daugiau nei 9 mėnesius (dėl procesinių dokumentų atsakovui neįteikimo, atsakovo prašymo suteikti galimybę pateikti papildomus įrodymus).Taigi nurodyti teisės principai – proporcingumas, teisingumas, protingumas, sąžiningumas – suponuoja išvadą, jog nagrinėjamu atveju pareikštų reikalavimų ribų viršyti nėra teisinių prielaidų, o vidutinio darbo užmokesčio priteisimas už laikotarpį nuo ieškovo atleidimo iš darbo už šešis mėnesius, t.y.nuo 2010-03-22 iki 2010-09-22, bet ne nuo ieškinio padavimo dienos vertintinas kaip adekvati pažeidimui kompensacija, galinti atkurti ieškovo teisų pažeidimą,nes akivaizdu,kad atsakovas nesiruošė atsiskaityti su ieškovu ir po to,kai gavo ieškinį ir po to,kai pripažino ieškinį dalyje dėl atlyginimo nemokėjimo ,kas matyti iš atsakovo argumentų atsiliepinuose,ir ko nepadarė iki šiol.

31Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į tai, jog ieškovas prašo priteisti vidutinį darbo užmokestį tik už 6 mėnesius; į ieškovo dirbtą laiką atsakovo įmonėje (2 mėn.), vadovaujantis proporcingumo, teisingumo, protingumo principais, ieškovo reikalavimas priteisti vidutinį darbo užmokestį už 6 mėnesius yra pagrįstas, ir tenkintinas, iš atsakovo priteistina 4800 Lt (800 Lt x 6 mėn.) (neatskaičius mokesčių).

32Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 192 Lt žyminio mokesčio ir 16,85 Lt pašto išlaidų valstybei (LR CPK 88,99 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.).

33Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 263-269 str., 270 str. teismas

Nutarė

34Ieškinį tenkinti.

35Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“ (į.k. 300567459) ieškovui V. R. (a.k. ( - ) 1592,84 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir 4800 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką, iš viso 6392,84 Lt (šešis tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt du litus 84 ct) neatskaičius mokesčių.

36Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“ (į.k. ( - )) 208,85 Lt (du šimtus aštuonis litus 85 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

37Sprendimą dalyje dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio, t.y. dėl 800 Lt (neatskaičius mokesčių) vykdyti skubiai.

38Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs prašo... 3. Remiasi LR DK 141 str. 1 d, 2 d, 3 d. nuostatomis, kad darbdavys privalo... 4. Pradiniame ieškinyje (b.l. 1-2) ieškovas buvo pareiškęs analogišką... 5. 2011-02-09 teismo posėdžio metu ieškovas V. R. paaiškino, jog pagal... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė tenkinti patikslintą... 7. Ieškovas V. R. į paskutinį teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta... 8. Atsakovas atsiliepime į pradinį ieškinį (b.l. 14) nurodė, kad ieškinys... 9. Ieškovas dublike į (b.l. 17) nurodė, kad atsakovas nepaaiškino, kodėl... 10. Atsakovas triplike (b.l. 21) nurodė, kad nesutinka su ieškovo argumentu, jog... 11. Atsakovo atstovas V. K. 2011-02-09 teismo posėdyje prašė atmesti ieškinio... 12. Atsakovo UAB „( - )“ atstovas į teismo paskutinį posėdį neatvyko, apie... 13. Trečiojo asmens UAB „Bankroto administratorių kompanija“ atstovas į... 14. Ieškinys tenkintinas.... 15. Byloje nustatyta, kad 2010-01-20 UAB „( - )“ su V. R. laikotarpiui nuo... 16. 2010-08-27 UAB „( - )“ direktorius V. K. išdavė pažymą, kuria... 17. Juridinių asmenų registro išraše nurodyta, jog Vilniaus apygardos teismo... 18. Atsakovas pateikė 2010-03-20 UAB „( - )“ direktoriaus V. K. pasirašytą... 19. Byloje esantis 2010-04-30 UAB „( - )“ visuotinio akcininkų susirinkimo... 20. Darbo bylas teismas nagrinėja laikydamasis bendrųjų LR CPK taisyklių,... 21. Iš civilinės bylos Nr.2-44-723/2011,kurioje ieškovas buvo Ž. V.,diręs... 22. 2011-02-09 posėdžio metu atsakovo atstovas V. K. prašė suteikti galimybę... 23. Atsižvelgiant į išdėstytą ir remiantis minėtais įrodymais atsakovo... 24. P. D. kodekso 141 str. 1 d., darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su... 25. Ieškovo reikalavimą dėl darbo užmokesčio priteisimo už dirbtą laiką... 26. Kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas... 27. Nagrinėjamu atveju, tarp šalių buvo sudaryta terminuota darbo sutartis,... 28. Kaip minėta, DK 141 str. 3 d. numatytas pasekmes teismas turi taikyti... 29. Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo... 30. Spręsdamas dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už uždelstą... 31. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į tai, jog ieškovas prašo priteisti... 32. Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 192 Lt žyminio mokesčio ir... 33. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 263-269 str., 270 str. teismas... 34. Ieškinį tenkinti.... 35. Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“ (į.k. 300567459) ieškovui V. R. (a.k.... 36. Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“ (į.k. ( - )) 208,85 Lt (du šimtus... 37. Sprendimą dalyje dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio, t.y. dėl... 38. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...