Byla 2A-734-460/2011
Dėl žalos atlyginimo ir metinių palūkanų priteisimo bei atsakovo (apelianto) V. B. apeliacinį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-12-09 sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Maškevičienės, kolegijos teisėjų Broniaus Valiaus, Alvydo Žerlausko, sekretoriaujant Zitai Mockuvienei, dalyvaujant atsakovės AB „VST“ teisių ir pareigų perėmėjai AB LESTO atstovei Jolantai Zabitytei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-370-733/2010 pagal ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovams V. B., AB „VST“ teisių ir pareigų perėmėjai AB LESTO, UAB „Šilutės vandenys“, trečiajam asmeniui A. Š. solidariai dėl žalos atlyginimo ir metinių palūkanų priteisimo bei atsakovo (apelianto) V. B. apeliacinį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-12-09 sprendimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovė patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų solidariai 12 404,76 Lt žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas ir ieškinyje nurodė bei jos atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad 2007 m. rugsėjo 23 d. buvo užlietas vandeniu UAB „Dažosta“ priklausantis turtas, esantis ( - ), ( - ). Dėl užliejimo vandeniu UAB „Dažosta“ padaryta 12 404,76 Lt dydžio žala. UAB „Dažosta“ priklausantis turtas, esantis ( - ), buvo apdraustas AB „Lietuvos draudimas“. Dėl turto sugadinimo AB „Lietuvos draudimas“ išmokėjo draudėjui 12 404,76 Lt dydžio draudimo išmoką ir įgijo reikalavimo teisę į atsakingus dėl žalos atlyginimo asmenis. Remiantis daugiabučių namų savininkų bendrijos (toliau – DNSB) „( - )“ 2007-10-08 pažyma, E. Tulmino IĮ „Jomantė“ 2008-01-25 apžiūros aktu, V. B 2008-01-27 raštu, UAB „Dažosta“ priklausantis turtas užlietas vandeniu iš atsakovo V. B. valdomo buto, esančio ( - ). Vandentiekio avarija įvyko dėl bute, esančiame ( - ) trūkusios skalbimo mašinos vandens žarnelės jungties. Minėto buto bendraturtis yra trečiasis asmuo A. Š. Žalos padarymo metu minėtame bute gyveno bei jį valdė atsakovas V. B.. Todėl žalą, padarytą dėl buto įrangos ar bute esančios įrangos trūkumų, turi atlyginti šios įrangos valdytojas V. B (CK 6.266 str.). Žalą, padarytą dėl statinių ar įrenginių trūkumo, turi atlyginti šių statinių savininkas arba valdytojas. Buto valdytojas turi valdyti jam priklausantį turtą taip, kad tretiesiems asmenims nebūtų daroma žala. Atsakovas V. B. pažeidė pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad tretiesiems asmenims nebūtų daroma žala (CK 6.263 str.).

4Taip pat ieškovė nurodo, kad UAB „Šilutės vandenys“ 2008-02-04 raštu nurodė, jog Šilutės vandenvietėje 2007-09-22, nuo 14 val. 20 min. iki 16 val., nebuvo tiekiama elektros energija, todėl sutriko geriamojo vandens tiekimas. Remiantis atsakovo V. B. atsiliepimu, atnaujinus vandens tiekimą, vandentiekio sistemoje susidarė hidrauliniai smūgiai (padidėjo vandens slėgis). Elektros energiją tiekia UAB „VST“. UAB „VST“ ir UAB „Šilutės vandenys“ yra padidinto pavojaus šaltinių – elektros energijos ir vandentiekio sistemos valdytojai. Nutrūkus elektros energijos tiekimui ir vandentiekio sistemoje padidėjus slėgiui buvo padaryta žala turtui. Vandentiekio sistema kelia padidintą pavojų aplinkiniams, kadangi padidėjus vandens slėgiui, gali būti daroma žala. Padidinto pavojaus šaltinių padarytą žalą turi atlyginti šių šaltinių valdytojai – UAB „VST“ ir UAB „Šilutės vandenys“. Dėl netinkamo UAB „VST“ ir UAB „Šilutės vandenys“ sutartinių įsipareigojimų vykdymo buvo padaryta žala tretiesiems asmenims, dėl nurodytos priežasties UAB „VST“ ir UAB „Šilutės vandenys“ atsakingi dėl padarytos žalos atlyginimo (CK 6.263 str.). Kadangi žala padaryta kelių asmenų bendrais veiksmais bei dėl žalos atsiradimo atsakingi keli asmenys, šių asmenų atsakomybė solidari (CK 6.6 str.). E. Tulmino IĮ „Jomantė“ pažyma vertintina kritiškai, nes joje nurodytos tik prielaidos.

5Atsakovas V. B. su patikslintu ieškiniu nesutiko, paaiškino, kad minėto įvykio metu grįžęs anksti ryte į namus, pastebėjo, jog jo bute buvo išsiliejęs vanduo, nes buvo drėgnos grindys. Apžiūrėjęs butą, pamatė, kad virtuvėje stovėjusios skalbimo mašinos plastikinė žarna su sriegiais užsukamu galu nutrūkusi, išmušti sriegiai. Mano, kad tai nutiko dėl elektros tiekimo sutrikimo. Vanduo nubėgo į žemiau esančias patalpas. Ar nubėgo į antro aukšto patalpas, nežino, niekas nesiskundė, o jam bandant surasti šio buto šeimininkus, nepavyko. Po įvykio praėjus septyniems mėnesiams, iš draudimo gavo reikalavimą sumokėti 12 000 Lt. Taip pat paaiškino, kad jis nedalyvavo įvertinant žalą. Skalbimo mašiną išsigabeno ankstesni buto savininkai.

6Atsakovo V. B. atstovas advokatas Antanas Butautas prašė atmesti patikslintą ieškinį, paaiškino, kad DNSB „( - )“ pirmininkė pateikė pažymą, kuria remiantis buvo išmokėta draudimo išmoka, nors net nebuvo užėjusi į V. B. butą, todėl jos parodymai vertintini kritiškai. V. B. turėjo teisę dalyvauti vertinant žalą. Neaišku, kur yra sugadinti tapetai, jie turėjo atitekti V. B., jei reikalaujama atlyginti žala. Jo kaltė nėra įrodyta. Taip pat nurodė, kad Turto sunaikinimo akto priedas turi būti vertinamas kritiškai, nes dalį duomenų, kuriuos turėjo surašyti žalos vertintoja, savo ranka surašė liudytojas S. J. Todėl mano, kad teismas negali vadovautis žalos vertinimo aktu, nes jį surašė ne pareigūnas.

7Atsakovės UAB „VST“ atstovas advokatas Eduardas Antonenko su patikslintu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, paaiškino manantis, kad nėra priežastinio ryšio tarp elektros tiekimo sutrikimo ir po jo nutikusio įvykio. Žalos fakto neginčijo. Turto sunaikinimo akto priede matyti, kad skiriasi rašysena grafose, kur nurodomi prekių pavadinimai, kiekis, kaina, ir grafoje, kurioje surašytas nuvertinimas. Skiriasi turto vertintojos ir S. J. parodymai dėl šių grafų užpildymo momento. Mano, kad žala įvertinta praėjus kuriam laikui. Nuvertėjimas dėl sugadinimo turi būti rašomas iš karto, o pats įvertinimas gali būti ir vėliau. Šiuo atveju nuvertėjimas nebuvo padarytas iš karto. Žalos dydis vertintinas kritiškai. Vertinant žalą nedalyvavo nė vienas iš atsakovų. Ieškovas turėtų įrodyti, kad aplieta iš atsakovo V. B. buto. Niekas negali patvirtinti, kad skalbyklė buvo pajungta ir ar ji apskritai buvo bute. E. Tulmino IĮ „Jomantė“ pažyma negalima remtis, nes E. Tulminas nėra specialistas, galintis tai vertinti. Nėra įrodymų, kad buvo hidrauliniai smūgiai. O jei tokie ir buvo, nėra duomenų apie skalbyklės žarnos technines charakteristikas. Savininkas veikė savo rizika. UAB „Šilutės vandenys“ pateikė įrodymus, kad hidraulinių smūgių negalėjo būti. Nėra priežastinio ryšio tarp įvykio, dėl kurio kilo žala, ir atsakovės UAB „VST“ veiksmų. Nėra duomenų, kad dėl vandens tiekimo būtų sugadinti įrenginiai kitiems vartotojams. Atsakovas V. B. ne kartą buvo užliejęs kaimynus, tai patvirtina, kad tai įvyko dėl vandentiekio sistemos nepriežiūros, jo nerūpestingumas sąlygojo žalos atsiradimą.

8Atsiliepimu į patikslintą ieškinį atsakovė UAB „VST“ taip pat nurodė, kad šiuo atveju vadovaujantis teisės aktais bei sutarties su UAB „Šilutės vandenys“ nuostatomis nebuvo pažeisti nutraukto elektros tiekimo atkūrimo terminai. Be to, ši atsakovė nėra atsakinga dėl nutrūkusio elektros energijos tiekimo, kadangi elektros energijos tiekimas buvo sutrikdytas dėl trečiojo asmens (UAB „Prospero polis”) neteisėtų veiksmų (vykdant žemės kasimo darbus nesilaikyta saugumo reikalavimų, dėl to buvo nutrauktas elektros kabelis).

9Atsakovės UAB „Šilutės vandenys“ atstovas su patikslintu ieškiniu nesutiko, paaiškino, kad UAB „Šilutės vandenys“ įtraukta į bylą atsakove remiantis E. Tulmino IĮ „Jomantė“ pažyma, kuria negalima remtis, nes jis nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių jo teisę atlikti tokias ekspertizes. Be to, pažyma pateikta praėjus keturiems mėnesiams po įvykio. Abejotina, ar E. Tulminas matė minėtą įvykį. Atsakovo V. B. bute nematė nei skalbimo mašinos, nei žarnos. UAB „Šilutės vandenys“ garantuoja, kad hidraulinių smūgių negalėjo būti. Atnaujinus elektros tiekimą, operatorius siurblius paleidžia palaipsniui, vieną po kito, kad nesusidarytų hidrauliniai smūgiai. Slėgio pokyčiai yra fiksuojami. Iš Šilutės gyventojų UAB „Šilutės vandenys“ negavo jokių pretenzijų dėl slėgio padidėjimo sukeltų padarinių. Yra papildomi elektros generatoriai. Mano, kad V. B. galėjo palikti atsuktus kranus, kaip rašte nurodo ir DNSB ( - ) pirmininkė, todėl jis turi būti atsakingas už kilusią žalą.

10Atsiliepimu į patikslintą ieškinį atsakovė UAB „Šilutės vandenys“ nurodė, kad DNSB ( - ), ( - ), pagal 2005-06-01 sudarytą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį Nr.001-02169-001-02, vandens tiekimo ir vartojimo ribą pasirinko namo įvade. Tokiu atveju vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo priežiūros taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu UAB „Šilutės vandenys” įsipareigojo bendrijai iki tiekimo ir vartojimo ribos prižiūrėti vandens tiekimo infrastruktūrą bei tiekti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamą vandenį, įrengti įvadinį apskaitos prietaisą ir organizuoti jo metrologinę patikrą. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme apibrėžta, taip pat sutartyje yra numatyta, kad vidaus vandentiekio tinklai yra bendroji dalinė daugiabučių namų savininkų nuosavybė ir už jų eksploataciją atsakinga pati bendrija, t. y. DNSB ( - ).

11Trečiasis asmuo A.Š. paaiškino, kad nuo 2007 m. pavasario yra buto, iš kurio buvo aplieti keli aukštai, bendraturtis, tačiau niekada jame nėra gyvenęs, leido juo naudotis atsakovui V. B. 2007 m. žiemą atsakovas jam pasakojęs, kad dėl trūkusios skalbyklės žarnos aplieti žemesni aukštai. Skalbyklė bute stovėjo jam priklausančioje buto dalyje, jos žarna 2 m ilgio, pilkos spalvos. Mano, kad žalos dydis nustatytas neteisingai.

12Šilutės rajono apylinkės teismas 2010-12-09 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir nusprendė: priteisti iš V. B. 12 404,76 Lt žalos atlyginimo; 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 12 404,76 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2008-12-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 372,14 Lt bylinėjimosi išlaidų AB „Lietuvos draudimas“ naudai; 94,72 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą; kitą ieškinio dalį atmetė. Nurodė, jog atsakovas V. B. neįrodė, kad žala kilo dėl atsakovų AB „VST“ ir UAB „Šilutės vandenys“ veiksmų. Nustatė, kad atsakovas V. B., būdamas patalpų, iš kurių buvo užlieta pirmame aukšte įsikūrusi parduotuvė, priklausanti UAB „Dažosta“, valdytojas, nebuvo pakankamai rūpestingas, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Kadangi vanduo išsiliejo iš jo bute esančių santechninių mazgų vandens pritekėjimo jungčių, už kurias atsako patys butų valdytojai, todėl teismas padarė išvadą, jog vandentiekio avarija įvyko dėl atsakovo V. B. nerūpestingumo, todėl jis yra atsakingas už kilusią žalą. Teismas neturėjo pagrindo netikėti liudytojos N. J., kuri atliko žalos vertinimą, parodymais, kad žala buvo įvertinta realiai ir pagrįstai.

13Apeliaciniu skundu atsakovas V. B. prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-12-09 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmesti. Nurodo šiuos argumentus: byloje nėra įrodymų, kad apie UAB „Dažosta“ patalpų užliejimą vandeniu buvo informuotas; ieškovės prašoma priteisti visa sugadintų prekių vertė, todėl prekės turėjo atitekti apeliantui, kad galėtų panaudoti savo nuožiūra; apelianto nuomojamos patalpos yra trečiame aukšte, UAB „Dažosta“ patalpos yra pirmame aukšte, yra galimybė, kad patalpos buvo užlietos iš antrame aukšte esančio buto, į kurį negalėjo patekti nei namų savininkų bendrijos pirmininkė, nei UAB „Dažosta“ savininkas.

14Ieškovė atsiliepime prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, jog atsakovui V. B. buvo žinoma apie išsiliejusį vandenį, todėl turėjo informuoti žemiau esančių butų savininkus, kad jie galėtų išsaugoti savo turtą. Pastato antrajame aukšte akivaizdžiai matėsi, kad vanduo teka iš trečiojo aukšto. Sugadintos prekės buvo nuvertintos 80–90 proc., todėl apeliantui prekės neturėjo būti grąžintos neatlygintinai, o galėjo prekes nusipirkti už likutinę kainą.

15Atsakovė AB LESTO atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad apeliantas pirmosios instancijos teisme neįrodinėjo tos aplinkybės, kad UAB „Dažosta“ patalpos galėjo būti užlietos ne iš jo buto, o iš kito buto, esančio antrame aukšte.

16Kiti proceso dalyviai atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė.

17Teismo posėdžio metu atsakovės AB LESTO atstovė prašė apeliacinį skundą atmesti.

18Apeliacinis skundas netenkintinas.

19Kaip matyti iš bylos medžiagos, liudytojų N. J., E. T., S. J., R. B. parodymų, 2007 m. rugsėjo 23 d. buvo aplietas vandeniu UAB „Dažosta“ priklausantis turtas, esantis ( - ) (t. 1, b. l.18, 20). UAB „Dažosta“ dėl apliejimo vandeniu buvo padaryta 12 414,76 Lt dydžio žala (t. 1, b. l. 31–57). UAB „Dažosta“ priklausantis turtas, esantis ( - ), buvo apdraustas įmonėje AB „Lietuvos draudimas“. Dėl turto sugadinimo ieškovė išmokėjo draudėjui, išskaitydama 10 Lt franšizę, 12 404,76 Lt dydžio draudimo išmoką (t. 1, b. l. 5–7, 31–32).

20E. Tulmino IĮ „Jomantė“ 2008-01-25 apžiūros akte Nr. 03 nurodyta, kad V. B. bute 2007-09-22 trūko skalbimo mašinos pajungimo vamzdelis, dėl to vandeniu užliejo apatinius aukštus. Avarijos priežastis – tą dieną Šilutės mieste buvo nutrauktas vandens tiekimas. Atsiradus vandeniui gyvenamajame name susidarė hidrauliniai smūgiai, dėl šios priežasties trūko vamzdelis (t. 1, b. l. 15, 64). Tą pačią avarijos priežastį 2007-01-27 rašte nurodo ir atsakovas V. B. (t. 1, b. l. 22–24).

21DNSB ( - ) 2007-10-08 pažymoje nurodyta, kad V. B. 2007-09-22 naktį, palikęs atsuktus kranus, užliejo pirmąjį ir antrąjį aukštus. Buvo užlieta pirmame aukšte esanti parduotuvė „Dažosta“ ir sugadintos sandėliuose prekės (t. 1, b. l. 16).

22Buto, esančio ( - ), bendraturtis yra A. Š. (t. 1, b. l. 10, 11). Byloje nėra ginčo dėl to, kad žalos padarymo metu šiame bute gyveno bei jį valdė atsakovas V. B.

23Iš AB „VST“ 2008-02-05 rašto Nr. 49000-20 matyti, kad 2007-09-22, nuo 14 val. 20 min. iki 16 val., dėl avarinio gedimo Šilutės mieste nebuvo tiekiama elektros energija (t. 1, b. l. 25). Iš UAB „Šilutės vandenys“ 2008-02-04 rašto Nr.(1.19-01)-31(V15) matyti, kad dėl elektros energijos netiekimo sutriko geriamojo vandens tiekimas, nuotekų šalinimas ir išvalymas (t. 1, b. l. 26).

24Nagrinėjamu atveju nurodoma, kad vandentiekio avarijos metu nebuvo tiekiama elektros energija, dėl to sutriko geriamojo vandens tiekimas, nuotekų šalinimas ir išvalymas, kurio tiekimui atsinaujinus galbūt susidarė hidrauliniai smūgiai, lėmę vandens išsiliejimą, todėl ieškovas prašo priteisti žalą solidariai iš atsakovų V. B., AB LESTO, UAB „Šilutės vandenys“.

25Pagal CK 6.1015 straipsnio 1 dalį draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita. CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Taigi žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK normas. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje nagrinėjamo ginčo pobūdį, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog byloje taikytinos subrogacijos taisyklės.

26CK 6.247 straipsnyje nustatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatas. Pagal teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. Berželionytė v. Vilniaus universiteto Santariškių klinikos, bylos Nr. 3K-3-556/2005; 2006 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Tranas ir kt. v. Lietuvos Respublika ir kt., bylos Nr. 3K-3-518/2006; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. Bumbulienė ir kt. v. Daugiabučio namo savininkų bendrija „Medvėgalis“, bylos Nr. 3K-7-345/2007) priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje procesą sąlygiškai galima padalyti į du etapus. Pirma, nustatomas faktinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų, t. y. nustatoma, ar žalingi padariniai būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo. Antra, nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar padariniai teisiškai nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo. Tam, kad būtų konstatuotas priežastinio ryšio buvimas ar nebuvimas, būtina visapusiškai analizuoti atsakovo veiksmus ir bylos faktines aplinkybes. Priežastinis ryšys, kaip civilinės teisės pažeidimo sudėties elementas, yra teisinė, o ne techninė kategorija. Nagrinėjamu atveju atsakovė AB LESTO nenutraukė elektros tiekimo neperspėdama apie tai gyventojų (t. 1, b. l. 258–26), tačiau elektros tiekimas sutriko dėl kitų asmenų veiksmų (t. 1, b. l. 162–166). Tačiau iš byloje pateiktų įrodymų minėtas gedimas negali turėti įtakos vandens padavimo namui atnaujinimui. Atsakovės UAB „Šilutės vandenys“ pateiktoje pažymoje matyti, kad atnaujinus elektros tiekimą, t. y. atsiradus galimybei pradėti tiekti vandenį į tinklus, budintis dispečeris rankiniu būdu įjungia po vieną gręžinio siurblį 15–20 min intervalu. UAB „Šilutės vandenys“ naudoja siurblius su įdiegtais „SubDrive“ slėgio reguliatoriais, kurių (reguliatorių) ypatumas yra tas, jog yra užtikrinamas tolygus siurblio paleidimas, kuris apsaugo nuo hidraulinių smūgių (t. 2, b. l. 81). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje negalima sutapatinti techninę gedimo priežastį ir teisinį priežastinį ryšį, todėl sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog į bylą nėra pateikta įrodymų, kad žala kilo dėl atsakovų AB LESTO ir UAB „Šilutės vandenys“ veiksmų. Priešingai, pastarieji atsakovai atsikirtimais ir į bylą pateiktais dokumentais įrodė, kad AB LESTO nepažeidė nutraukto elektros tiekimo atkūrimo terminų, o UAB „Šilutės vandenys“ atnaujino vandens tiekimą tokiu būdu, kad hidrauliniai smūgiai negalėjo susidaryti. Pažymėtina, kad liudytojas E. T. teismo posėdžio metu atsiėmė savo parodymus dėl vandens išsiliejimo atsakovo V. B. bute priežasties, nurodė, jog tik spėjimu pagrįsta 2008-01-25 apžiūros akte Nr. 03 (t. 1, b. l,. 15) nurodyta išvada, pažymėjo, kad jis nėra ekspertas (t. 2, b. l. 72). Be to, apžiūros aktas surašytas beveik po 4 mėnesių nuo įvykio. Atkreiptinas dėmesys, kad nėra jokių duomenų, kad 2007-09-22 dar kur nors name buvo įvykusi vandentiekio avarija. Pažymėtina, kad skalbimo mašina nėra namo vandentiekio sistemos dalis, todėl atsakovas turėjo pasirūpinti, kad į namą paduodamo vandens slėgis nebūtų visą laiką nukreiptas į skalbimo mašiną. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra priežastinio ryšio tarp kilusios žalos ir atsakovų AB LESTO ir UAB „Šilutės vandenys“ veiksmų (CPK 178 str., CPK 185 str., CK 6.246 str., CK 6.247 str., CK 6.249 str.).

27Žala (nuostoliai) civilinės atsakomybės atveju gali būti turto sugadinimas. Žalą nagrinėjamu atveju patvirtina turto nuvertėjimas. UAB „Dažosta“ pateikė rašytinius įrodymus: pareiškimą Šilutės policijos komisariatui, kuriame nurodyta, jog yra vandeniu užlietos prekės (t. 1, b. l. 18); 2007-10-09 nuvertinimo aktas (t. 1, b. l. 20); 2007-09-23 pranešimas-apskaičiavimas dėl žalos dydžio ir PVM sąskaitos faktūros (t. 1, b. l. 31–55); 2007-09-23 turto sunaikinimo, sugadinimo akto priedas (t. 1, b. l. 56–57). Atsakovas neginčijo, kad visas sugadintas turtas yra susijęs su patalpų užliejimu.

28Civilinės atsakomybės sąlyga yra atsakovo neteisėti veiksmai ir priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų) asmens neteisėti veiksmai yra suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovė neprivalo įrodinėti. Ieškovė nagrinėjamu atveju privalo įrodyti tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas. Šiai aplinkybei įrodyti ieškovė pateikė anksčiau nurodytus įrodymus. Įvertinus šiuos įrodymus bei vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu yra pagrindas daryti išvadą, kad UAB „Dažosta“ priklausanti patalpa buvo užpilta iš atsakovui priklausančio buto. Be to, liudytoja R. B. 2010-11-25 teismo posėdžio metu pirmosios instancijos teisme atsakingai patvirtino: jog būtent iš atsakovo buto buvo užlieta UAB „Dažosta“ parduotuvė; 2007 metų vasarą iš atsakovo buto buvo užlietas butas antrame aukšte, antrame aukšte esantis butas nukentėjo antrą kartą (t. 2, b. l. 85). Esant tokiai išvadai byloje yra nustatyti atsakovo neteisėti veiksmai, kurie pasireiškė patalpų savininko nesugebėjimu naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žala kitiems asmenims. Atsakovas turėjo pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos (CK 6.263 straipsnio 1 dalis), todėl šiuo atveju atsakovas buvo nepakankamai rūpestingas ir atidus, nesirūpinęs jo bute esančių įrenginių technine būkle, todėl tuo prisiėmė galimų neigiamų pasekmių atsiradimo riziką.

29Teisėjų kolegija atmeta atsakovo V. B. argumentą, kad sugadintos prekės turi atitekti jam. Byloje yra duomenų, kad prekės nebuvo sugadintos visiškai, jos dėl savybių pakitimo ir kokybės sumažėjimo nuvertėjo 80–90 procentų (t. 1, 56–57), todėl nuvertėjimo sumą pirmosios instancijos teismas teisėtai priteisė iš atsakovo. Teisėjų kolegijos vertinimu, UAB „Dažosta“ vykdoma veikla buvo organizuota gauti pelną, pajamas iš parduodamų daiktų, todėl prekių likutinė vertė buvo skaičiuota, nurodant, kad būtent už tokią sumą jos bus parduotos. Atsakovas teismui nepateikė jokių kitų leistinų įrodymų, kad UAB „Dažosta“ patyrė mažesnę žalą, nei teismas konstatavo skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendime (CPK 178 str.).

30Teisėjų kolegija atmeta atsakovo V. B. argumentą, jog byloje nėra įrodymų, kad apie patalpų užliejimą vandeniu buvo informuotas. Pats atsakovas savo pareiškime nurodo, jog 2007-09-23 ryte grįžęs namo pamatė, kad bute buvo išsiliejęs vanduo ir trūkusi skalbimo mašinos vandens padavimo žarna (t. 1, b. l. 23–23). Be to, 2010-09-01 teismo posėdžio metu pirmosios instancijos teisme atsakovas nurodė, jog mano, kad iš jam priklausančio buto vanduo subėgo į apačioje esančias patalpas (t. 1, b. l. 69). Pabrėžtina, jog atidus ir rūpestingas žmogus turėjo pats pasirūpinti, kad būtų sumažinti galimos žalos padariniai, t. y. nedelsiant informuoti kitus namo gyventojus ir kitus asmenis, į kurių patalpas galėjo nutekėti vanduo (CPK 178 str., CPK 185 str., CK 6.249 str.).

31Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas, nepadarė proceso teisės normų pažeidimų, kurie galėtų turėti įtakos neteisėto sprendimo priėmimui, todėl apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 337. straipsnio 1 punktas).

32Dėl žyminio mokesčio

33Paduodamas apeliacinį skundą atsakovas V. B. prašė žyminio mokesčio mokėjimą atidėti. Šilutės rajono apylinkės teismas 2011-01-12 nutartimi prašymą tenkino ir atidėjo 372 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo apeliacinėje instancijoje. Klaipėdos apygardos teismui 2011-09-23 priėmus nutartį, žyminis mokestis priteistinas iš atsakovo valstybės biudžetui (CPK 84 str.).

34Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325–333 str.,

Nutarė

35Šilutės rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

36Iš atsakovo V. B. priteisti 372 Lt žyminio mokesčio valstybės biudžetui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovė patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų solidariai 12... 4. Taip pat ieškovė nurodo, kad UAB „Šilutės vandenys“ 2008-02-04 raštu... 5. Atsakovas V. B. su patikslintu ieškiniu nesutiko, paaiškino, kad minėto... 6. Atsakovo V. B. atstovas advokatas Antanas Butautas prašė atmesti patikslintą... 7. Atsakovės UAB „VST“ atstovas advokatas Eduardas Antonenko su patikslintu... 8. Atsiliepimu į patikslintą ieškinį atsakovė UAB „VST“ taip pat nurodė,... 9. Atsakovės UAB „Šilutės vandenys“ atstovas su patikslintu ieškiniu... 10. Atsiliepimu į patikslintą ieškinį atsakovė UAB „Šilutės vandenys“... 11. Trečiasis asmuo A.Š. paaiškino, kad nuo 2007 m. pavasario yra buto, iš... 12. Šilutės rajono apylinkės teismas 2010-12-09 sprendimu ieškinį tenkino iš... 13. Apeliaciniu skundu atsakovas V. B. prašo panaikinti Šilutės rajono... 14. Ieškovė atsiliepime prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, jog atsakovui... 15. Atsakovė AB LESTO atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad apeliantas... 16. Kiti proceso dalyviai atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė.... 17. Teismo posėdžio metu atsakovės AB LESTO atstovė prašė apeliacinį skundą... 18. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 19. Kaip matyti iš bylos medžiagos, liudytojų N. J., E. T., S. J., R. B.... 20. E. Tulmino IĮ „Jomantė“ 2008-01-25 apžiūros akte Nr. 03 nurodyta, kad... 21. DNSB ( - ) 2007-10-08 pažymoje nurodyta, kad V. B. 2007-09-22 naktį, palikęs... 22. Buto, esančio ( - ), bendraturtis yra A. Š. (t. 1, b. l. 10, 11). Byloje... 23. Iš AB „VST“ 2008-02-05 rašto Nr. 49000-20 matyti, kad 2007-09-22, nuo 14... 24. Nagrinėjamu atveju nurodoma, kad vandentiekio avarijos metu nebuvo tiekiama... 25. Pagal CK 6.1015 straipsnio 1 dalį draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką,... 26. CK 6.247 straipsnyje nustatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie... 27. Žala (nuostoliai) civilinės atsakomybės atveju gali būti turto sugadinimas.... 28. Civilinės atsakomybės sąlyga yra atsakovo neteisėti veiksmai ir... 29. Teisėjų kolegija atmeta atsakovo V. B. argumentą, kad sugadintos prekės... 30. Teisėjų kolegija atmeta atsakovo V. B. argumentą, jog byloje nėra... 31. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 32. Dėl žyminio mokesčio... 33. Paduodamas apeliacinį skundą atsakovas V. B. prašė žyminio mokesčio... 34. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325–333 str.,... 35. Šilutės rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 9 d. sprendimą palikti... 36. Iš atsakovo V. B. priteisti 372 Lt žyminio mokesčio valstybės biudžetui....