Byla e2-1782-820/2020
Dėl avanso grąžinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Renatai Janušytei, atsakovo UAB „Šarkonta“ atstovui M. G. ir advokatui Valdui Bliujui, trečiajam asmeniui M. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo L. A. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Šarkonta“ dalyvaujant trečiajam asmeniui M. G. dėl avanso grąžinimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka

51.

6Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):

71.1.

8Priteisti iš atsakovo 950 EUR sumokėto avanso.

91.2.

10Priteisti 5 procentų dydžio procesines palūkanas.

111.3.

12Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

132.

14Ieškovas nurodė, jog 2019 m. balandžio mėnesį tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta žodinė vartojimo rangos sutartis, kuria šalys sutarė, kad atsakovas ieškovo statomame name įrengs vėdinimo įrangos montavimo darbus.

153.

16Atsakovas elektroniniu paštu buvo pateikęs ieškovui avansinę sąskaitą už atliktinus darbus 1 030 EUR sumai.

174.

18Ieškovas prieš pradedant darbus sumokėjo 950 EUR avansą.

195.

20Atsakovas, gavęs avansą per protingą terminą nepradėjo darbų, todėl ieškovas įgijo teisę reikalauti grąžinti 950 EUR avansą. Atsakovui atsisakius grąžinti avansą, ieškovas kreipėsi į teismą.

216.

22Ieškovas prašė priteisti ir įstatymo nustatyto dydžio procesines palūkanas.

23II.

24Atsakovo atsikirtimų santrauka

257.

26Atsakovas UAB „Šarkonta“ pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

278.

28Atsakovas nurodė, jog pas ieškovą atliko sutartus darbus ir sumontavo įrangą.

299.

30Ieškovo nesąžiningumą įrodo aplinkybės, kad ieškovas nepasirašė sąskaitos ir kasos pajamų čekio, kuriuos gavo iš ieškovo.

31III.

32Kitų byloje dalyvaujančių asmenų atsikirtimų santrauka

3310.

34Tretysis asmuo M. G. palaikė atsakovo teiginius patvirtindamas, jog buvo atlikti darbai ir pas ieškovą buvo paliktos nupirktos medžiagos reikalingos darbams atlikti.

35IV.

36Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados Teismas konstatuoja :

3711.

38Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).

3912.

40Aiškindamas įrodymų pakankamumo taisyklę kasacinis teismas yra nurodęs, kad vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Multiidėja“ v. I. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-697/2013; 2015 m. birželio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Visbalta“ v. N. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-399-701/2015; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-224-469/2016 ir kt.).

4113.

42Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.

4314.

44Atsakovas elektroniniu paštu pateikė ieškovui komercinį pasiūlymą - 2019 m. balandžio 16 d. sąskaitoje Nr. 00058, kurioje nurodyta bendra vėdinimo sistemos įrengimo paslaugų ir medžiagų kaina 1 030 EUR (1 t., p. 34). Gręžimo paslaugos kaina 80 EUR, likusi suma – 950 EUR už medžiagas.

4515.

46Byloje nėra ginčo, jog atsakovas UAB „Šarkonta“ 2019 m. balandžio 16 d. gavo 950 EUR iš ieškovo (1 t., p. 50-53) avansu už būsimų darbų atlikimą ir medžiagų pirkimą (CK 6.655 straipsnio 2 dalis).

4716.

48Ieškovas nurodė, jog vėdinimo sistemos įrengimo darbus atliko UAB GEDARTA ir pateikė Nr. 2019 m. gegužės 17 d. Rangos sutartį Nr. 2019-05-17 su šia bendrove (1 t., p. -). Ieškovas pateikė UAB GEDARTA 2020 m. birželio 3 d. sąskaitą Nr. 19357 dėl 150 EUR už atliktus darbus ir 2019 m. gegužės 27 d. sąskaitą Nr. 19334 dėl 3 500 EUR už medžiagas (1 t., p. -). Taip pat pateikė lokalines sąmatas toms pačioms sumoms. Ieškovas pateikė 2020 m. birželio 3 d. Atliktų darbų aktą Nr. 2019/06/03-1, kuriuo priėmė iš UAB GEDARTA Atliktus vėdinimo sistemos įrengimo darbus. Iš ieškovo bankinių pavedimų (1 t., p. -) matyti, kad ieškovas sumokėjo UAB GEDARTA už medžiagas ir atliktus darbus.

4917.

50Atsakovas atsikirtinėjo, jog darbai buvo atlikti kitame objekte. Iš paaiškinimų matyti, jog Rangos sutartyje nurodytas ieškovo gyvenamosios vietos adresas, o darbai atlikti tame pačiame objekte, kuriame juos turėjo atlikti ir atsakovas. Tą patvirtina ir darbų atlikimo schema, kurią pateikė ieškovui darbus atlikęs rangovas UAB „GEDARTA bei ieškovo susirašinėjimas su šiuo rangovu.

5118.

52Byloje kilo ginčas ar atsakovas atliko darbus pas ieškovą. Atsakovo teigimu jis atliko darbus, ieškovo teigimu darbus atliko kitas rangovas.

5319.

54Atsakovo kviestas liudytojas patvirtino, jog buvo atvežęs atsakovui gręžimo įrangą, kuria atsakovas išgręžė reikalingas skyles.

5520.

56Iš UAB GEDARTA sąmatų matyti, jog UAB GEDARTA skylių negręžė, o atliko tik montavimo darbus. Iš UAB GEDARTA pateikto vėdinimo sistemos brėžinio matyti, jog atliekant vėdinimo sistemos įrengimą turėjo būti gręžiamos skylės. Akivaizdu, jog skylių gręžimo darbai buvo būtini atlikti, liudytojo teigimu jis atvežė įrangą ir matė, kad buvo atlikti gręžimo darbai. Atsižvelgiant į tai darytina labiausiai tikėtina išvada, jog atsakovas atliko gręžimo darbus, kurių vertė pagal atsakovo pateiktą sąskaitą – 80 EUR. Atsakovui atlikus darbų už 80 EUR, ieškovo reikalavimas šioje dalyje laikytinas nepagrįstu ir atmestinas (CK 6.671 straipsnis).

5721.

58Atsakovas atsikirtinėja, jog atliko ir kitus darbus, tačiau byloje nėra atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto, kaip nustato CK 6.662 ir 6.694 straipsniai. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, jog byloje nėra įrodymų patvirtinančių, kad atsakovas yra perdavęs atliktus darbus ieškovui (CPK 178 straipsnis).

5922.

60Iš ieškovo pateiktų sąmatų ir atliktų darbų aktų matyti, jog darbus atliko ir juos perdavė ieškovui ne atsakovas, bet kitas rangovas – UAB GEDARTA. Atsižvelgiant į byloje esančius duomenis, atsakovo teiginiai, jog jis atliko kitus darbus be skylių gręžimo, laikytini neįrodytais (CPK 178 straipsnis).

6123.

62Juridinio asmens visos finansinės operacijos turi būti fiksuojamos buhalteriniais dokumentais. Byloje nėra duomenų, jog atsakovas būtų nupirkęs medžiagas ir po to jas perdavęs ieškovui, todėl jo teiginiai, kad avansas buvo panaudotas medžiagoms pirkti, atmestini, kaip neįrodyti (CPK 178 straipsnis).

6324.

64Ieškovas, kaip užsakovas, turi teisę atsisakyti sutarties, jei rangovas per lėtai juos atlieka ir pasidaro aišku, jog nesugebės įvykdyti nustatytais terminais (CK 6.658 straipsnio 2 dalis). Užsakovui nutraukus darbus, rangovas privalo grąžinti nepanaudotą avansą. Byloje nustatyta, jog atsakovas atliko darbų už 80 EUR. Byloje neįrodyta, jog atsakovas buvo nupirkęs medžiagas ir jas perdavė ieškovui bei, kad atliko kitus darbus. Todėl ieškovo reikalavimas tenkintinas iš dalies ir priteistina iš atsakovo - 870 EUR sumokėto avanso (CK 6.670 straipsnis).

6525.

66Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistina 5 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).

6726.

68Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

69Dėl bylinėjimosi išlaidų

7027.

71Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.). Ieškinys patenkintas 92 procentais, atitinkamai paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos.

7228.

73Ieškovas sumokėjo 14 EUR žyminio mokesčio (1 t., p. 24), 22 EUR (1 t., p. - ), iš viso 36 EUR. Ieškovas patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti: 120 EUR (1 t., p. 4, 6), 70 EUR (1 t., p. -), iš viso – 190 EUR. Bendros ieškovo bylinėjimosi išlaidos 226 EUR. Įvertinus patenkintų ir atmestų reikalavimų proporciją, ieškovui iš atsakovo priteistina 207,92 EUR bylinėjimosi išlaidų.

7429.

75Atsakovas patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti: 400 EUR (1 t., p. 82-83). Įvertinus patenkintų ir atmestų reikalavimų proporciją, atsakovui iš ieškovo priteistina 32 EUR bylinėjimosi išlaidų.

7630.

77Kadangi ieškovui iš atsakovo priteistina 207,92 EUR bylinėjimosi išlaidų ir atsakovui iš ieškovo priteistina 32 EUR bylinėjimosi išlaidų, atsakovo reikalavimas įskaitytinas ir galutinai ieškovui iš atsakovo priteistina 175,92 EUR bylinėjimosi išlaidų.

7831.

79Tretysis asmuo M. G. patyrė 120 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti (1 t., p. 16). Pradiniu ieškiniu M. G. buvo pareikšti reikalavimai kaip atsakovui. Patikslintu ieškiniu reikalavimai pareikšti atsakovui UAB „Šarkota“, o M. G. į bylą įtrauktas trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, jog 120 EUR išlaidas advokatui M. G. patyrė būdamas atsakovu ir vėliau reikalavimai jam nebuvo reiškiami, todėl šias išlaidas privalo atlyginti ieškovas pilna apimti (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

8032.

81Teismas patyrė 6,90 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios paskirstomos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka.

8233.

83Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka. Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

84tenkinti ieškinį dalyje. Priteisti ieškovui L. A. (kodas ( - ) iš atsakovo UAB „Šarkonta“ (kodas 304740143), 870 EUR (aštuonis šimtus septyniasdešimt euro) avanso, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 870 EUR (aštuonių šimtų septyniasdešimt euro) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2019 m. rugsėjo 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 175,92 EUR (vienas šimtas septyniasdešimt penki euro ir 92 euro centų) bylinėjimosi išlaidų. Atmesti ieškinį likusioje dalyje. Priteisti iš atsakovo UAB „Šarkonta“ (kodas 304740143) 6,35 EUR (šešis euro ir 35 euro centus) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB LUMINOR banke Lietuvos skyriuje, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 AB LUMINOR banke Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka... 5. 1.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio... 7. 1.1.... 8. Priteisti iš atsakovo 950 EUR sumokėto avanso.... 9. 1.2.... 10. Priteisti 5 procentų dydžio procesines palūkanas.... 11. 1.3.... 12. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 13. 2.... 14. Ieškovas nurodė, jog 2019 m. balandžio mėnesį tarp ieškovo ir atsakovo... 15. 3.... 16. Atsakovas elektroniniu paštu buvo pateikęs ieškovui avansinę sąskaitą už... 17. 4.... 18. Ieškovas prieš pradedant darbus sumokėjo 950 EUR avansą.... 19. 5.... 20. Atsakovas, gavęs avansą per protingą terminą nepradėjo darbų, todėl... 21. 6.... 22. Ieškovas prašė priteisti ir įstatymo nustatyto dydžio procesines... 23. II.... 24. Atsakovo atsikirtimų santrauka... 25. 7.... 26. Atsakovas UAB „Šarkonta“ pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu... 27. 8.... 28. Atsakovas nurodė, jog pas ieškovą atliko sutartus darbus ir sumontavo... 29. 9.... 30. Ieškovo nesąžiningumą įrodo aplinkybės, kad ieškovas nepasirašė... 31. III.... 32. Kitų byloje dalyvaujančių asmenų atsikirtimų santrauka... 33. 10.... 34. Tretysis asmuo M. G. palaikė atsakovo teiginius patvirtindamas, jog buvo... 35. IV.... 36. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 37. 11.... 38. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.).... 39. 12.... 40. Aiškindamas įrodymų pakankamumo taisyklę kasacinis teismas yra nurodęs,... 41. 13.... 42. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.... 43. 14.... 44. Atsakovas elektroniniu paštu pateikė ieškovui komercinį pasiūlymą - 2019... 45. 15.... 46. Byloje nėra ginčo, jog atsakovas UAB „Šarkonta“ 2019 m. balandžio 16 d.... 47. 16.... 48. Ieškovas nurodė, jog vėdinimo sistemos įrengimo darbus atliko UAB GEDARTA... 49. 17.... 50. Atsakovas atsikirtinėjo, jog darbai buvo atlikti kitame objekte. Iš... 51. 18.... 52. Byloje kilo ginčas ar atsakovas atliko darbus pas ieškovą. Atsakovo teigimu... 53. 19.... 54. Atsakovo kviestas liudytojas patvirtino, jog buvo atvežęs atsakovui gręžimo... 55. 20.... 56. Iš UAB GEDARTA sąmatų matyti, jog UAB GEDARTA skylių negręžė, o atliko... 57. 21.... 58. Atsakovas atsikirtinėja, jog atliko ir kitus darbus, tačiau byloje nėra... 59. 22.... 60. Iš ieškovo pateiktų sąmatų ir atliktų darbų aktų matyti, jog darbus... 61. 23.... 62. Juridinio asmens visos finansinės operacijos turi būti fiksuojamos... 63. 24.... 64. Ieškovas, kaip užsakovas, turi teisę atsisakyti sutarties, jei rangovas per... 65. 25.... 66. Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti procesines... 67. 26.... 68. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės... 69. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 70. 27.... 71. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų... 72. 28.... 73. Ieškovas sumokėjo 14 EUR žyminio mokesčio (1 t., p. 24), 22 EUR (1 t., p. -... 74. 29.... 75. Atsakovas patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti: 400 EUR (1 t., p.... 76. 30.... 77. Kadangi ieškovui iš atsakovo priteistina 207,92 EUR bylinėjimosi išlaidų... 78. 31.... 79. Tretysis asmuo M. G. patyrė 120 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti (1... 80. 32.... 81. Teismas patyrė 6,90 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 82. 33.... 83. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo... 84. tenkinti ieškinį dalyje. Priteisti ieškovui L. A. (kodas ( - ) iš atsakovo...