Byla A2-2361-527/2012

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-11190-285/2012 pagal neįtraukto į bylą asmens pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko (toliau – Bankas arba pareiškėjas) 2012-06-01 prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-3609-285/2012 (buvęs Nr. 2-18275-285/2011) pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „SERNETA“ 2011-09-16 prašymą Nr. B4-02-1630 / 2012-03-09 patikslintą pakartotinį prašymą dėl priverstinio skolininkės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Verantas“ skolos išieškojimo iš įkeisto uždarajai akcinei bendrovei „FINIENS“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Bankas, vadovaudamasis CPK 366 straipsnio 2, 6, 7, 9 punktais, 2012-06-05 kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą c. b. Nr. A2-11190-285/2012 su 2012-06-01 prašymu Nr. 1716 (t. 2, b. l. 4-7) atnaujinti Kauno miesto apylinkės teismo c. b. Nr. 2-3609-285/2012 nagrinėjimą ir sustabdyti c. b. Nr. 2-3609-285/2012 nagrinėjimą iki įsiteisėjusiu teismo sprendimu ieškinys Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-421-151/2012 pagal Banko ieškinį atsakovams UAB „Finiens“, UAB „Serneta“ ir BUAB „Verantas“ bus atmestas ir Kauno miesto apylinkės teismo 2010-11-18 nutartimi taikyti draudimai bus panaikinti.

4Įsiteisėjusia Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3609-285/2012 (t. 1, b. l. 100-102) buvo patenkintas kreditorės UAB „Serneta“ 2012-03-09 patikslintas pakartotinis prašymas (t. 1, b. l. 78-80) ir nutarta, skolininkei UAB „Verantas“ nesumokėjus skolos, priverstinai parduoti iš varžytynių paskolos pagal tarp kreditorės UAB „Serneta“ ir skolininkės UAB „Verantas“ (t. 1, b. l. 66) grąžinimo užtikrinimui kreditorei UAB „Serneta“ hipoteka įkeistą UAB „Finiens“ nuosavybės teise priklausantį turtą: degalinę su parduotuve (unikalus Nr. ( - )), kiemo statinius (unikalaus Nr. ( - )) ir perduoti kreditorei UAB „Serneta“ UAB „Finiens“ jai įkeistą turtinę teisę - žemės sklypo nuomos teisę į 1,1791 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )).

5Bankas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 1.81 straipsnio 1 dalimi, kuri nustato, kad „viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja“, 2010-11-10 actio Pauliana ieškiniu (t. 2, b. l. 11-15) kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą (c. b. Nr. 2-421-151/2012) ir, patikslinęs savo reikalavimus, prašo nuo sudarymo momento pripažinti negaliojančia atsakovių BUAB „Verantas“, kuriai Kauno apygardos teismo 2012-01-31 nutartimi (įsiteisėjusia 2012-04-30, t. 2, b. l. 22-27) iškelta bankroto byla Nr. B2-836-259/2012 (t. 1, b. l. 92-95, t. 2, b. l. 18-21), ir UAB „Finiens“ sudarytą 2010-06-03 pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 2630-7, kuria atsakovei UAB „Finiens buvo perleista UAB „Verantas“ nuosavybės teise priklausiusi 383 kv. m degalinė su parduotuve (unikalus numeris ( - )), kiemo aikštelė (unikalus numeris ( - )), esanti Kaune, Kuršių g. 5; nuo sudarymo momento pripažinti negaliojančiu atsakovių UAB „Verantas“ ir UAB „Finiens“ 2010-08-31 sudarytą susitarimą dėl 2010-06-03 pirkimo–pardavimo sutarties 2.1 pakeitimo; taikyti dvišalę restituciją natūra, grąžinant šalims tai, ką jos perleido pagal ginčijamą sandorį. Banko nuomone, sudarytas sandoris - tik atsakovės BUAB „Verantas“ turtinės padėties bloginimas, ribojant ar eliminuojant kreditorių teisę išieškoti įsiskolinimus iš atsakovės BUAB „Verantas“. Minėtoje byloje Banko pareikštiems reikalavimams užtikrinti Kauno miesto apylinkės teismas 2010-11-18 nutartimi (t. 2, b. l. 16-17) pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo 383 kv. m degalinę su parduotuve, kiemo aikštelę bei nuomos teisę į 1,1797 ha ploto žemės sklypą. Be to, Kauno miesto apylinkės teismas 2012-05-21 nutartimi c. b. Nr. 2-421-151/2012, iš dalies patenkinęs Banko prašymą dėl priverstinio skolos išieškojimo sustabdymo, buvo uždraudęs antstoliui paskirstyti pinigines lėšas, gautas iš įkeisto turto pardavimo ir perdavimo pagal 2012-04-06 Kauno miesto apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-3609-285/2012 pagal kreditoriaus UAB „Serneta“ pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo. Tačiau, išnagrinėjęs atskiruosius skundus dėl šios nutarties, Kauno apygardos teismas 2012-09-12 nutartimi c. b. Nr. 2S-1696-324/2012 pakeitė Kauno miesto apylinkės teismo 2012-05-21 nutartį ir papildomai sustabdė išieškojimo iš atsakovės BUAB „Verantas“ pagal Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjo 2012-04-06 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-3609-285/2012 vykdymą.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno miesto apylinkės teismas 2012-08-24 nutartimi (t. 2, b. l. 83-84) Banko 2012-06-01 pareiškimo netenkino ir atsisakė atnaujinti procesą Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-3609-285/2012, motyvuodamas, jog Bankas nepateikė įrodymų, jog teismo priimta nutartis, kuria patenkinti hipotekos kreditorės UAB „Serneta“ reikalavimai priverstinai išieškoti UAB „Verantas“ skolą iš įkeisto UAB „Finiens“ turto, pažeidė jo teises ir teisėtus interesus. Be to, net ir tuo atveju, jei būtų patenkintas Banko actio Pauliana ieškinys ir UAB „Serneta“ naudai įkeistas turtas būtų grąžintas BUAB „Verantas“ nuosavybėn, turto hipoteka, remiantis CK 4.171 straipsnio 9 dalimi, liktų galioti ir iš įkeisto turto būtų tenkinami kreditorės UAB „Serneta“ reikalavimai. Taigi, nepaisant to, jog turtas buvo areštuotas Banko prašymu, ši aplinkybė neturi jokios realios įtakos bylos nagrinėjimui, o tuo labiau Banko teisėms ir interesams, nes turto hipoteka seka paskui daiktą, kas reiškia, jog, kad ir kam turtas priklausytų, iš jo gali būti tenkinami tik hipotekos kreditorės UAB „Serneta“ turtiniai reikalavimai.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Bankas atskiruoju skundu (t. 2, b. l. 92-96) prašo panaikinti 2012-08-24 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti 2012-04-06 nutartį (t. 1, b. l. 100-102), atnaujinti civilinės bylos Nr. 2-3609-285/2012 nagrinėjimą ir sustabdyti jos nagrinėjimą iki įsiteisėjusiu teismo sprendimu ieškinys Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-421-151/2012 pagal Banko ieškinį atsakovams UAB „Finiens“, UAB „Verantas“ ir UAB „Serneta“ bus atmestas ir Kauno miesto apylinkės teismo 2010-11-18 nutartimi taikyti draudimai bus panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais motyvais:

101. Teismas neatsižvelgė į tai, kad Bankas kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą c. b. Nr. 2-421-151/2012 dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo. Pripažinus sandorį negaliojančiu nuo jo sudarymo momento, būtų laikoma, kad BUAB „Verantas“ niekada nebuvo praradusi nuosavybės teisės į ginčo sandoriais perleistą turtą. Minėtoje byloje teismui pripažinus ginčo sandorius negaliojančiais nuo jų sudarymo momento, ginčo sandoriais perleisto turto pardavimui turi būti taikomos ne bendrosios CPK normos, o imperatyvios specialiosios teisės normos, įtvirtintos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte, 33 straipsnio 6 dalimi, numatančios, kad bankrutuojančiai įmonei priklausantis įkeistas nekilnojamasis turtas parduodamas Vyriausybės nustatyta tvarka. Turto pardavimą vykdo bankroto administratorius ar jo įgaliotas asmuo (LRV 2001-07-03 nutarimu Nr. 831 patvirtinto Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo 3 punktas; šis teisės aktas toliau vadinamas Aprašu). Aprašo 7 punktas nustato, kad iš varžytynių parduodamo bankrutuojančios įmonės įkeisto nekilnojamojo turto vertinimo tvarką nustato ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas.

112. Teismas nesprendė ir to klausimo, kad Kauno apygardos teismas 2011-06-17 nutartimi c. b. Nr. B2-2648-259/2011 (t. 2, b. l. 100-101) pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo UAB „Verantas“ turtą bei sustabdė išieškojimą vykdymo procese. Beje, panašioje kitoje civilinėje byloje, kurioje Bankas yra kreditorius, tas pats Kauno miesto apylinkės teismas (teisėja Janina Narkevičiūtė) nutarė sustabdyti priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto procedūrą, esant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms (t. 2, b. l. 102-103). Taigi visiškai nėra aišku, kokiais motyvais vadovaujasi tas pats teismas, priimdamas skirtingus sprendimus analogiškose situacijose. Akivaizdu, kad šioje byloje buvo nepagrįstai nesustabdyta priverstinio skolos išieškojimo pagal UAB „Serneta“ pareiškimą procedūra ir tokiu būdu pažeista Banko materialinė teisė į ieškinio CK 6.66 straipsnio pagrindu nagrinėjimą ir patenkinimą.

123. Teismui priėmus 2012-04-06 nutartį, kuria nuspręsta parduoti ginčo sandoriais perleistą turtą, nebeliko Banko ieškinio dalyko c. b. Nr. 2-421-151/2012 ir actio Pauliana bylos nagrinėjimas iš esmės nebetenka prasmės, tokiu būdu pažeidžiamos Banko teisės ir teisėti interesai. Be to, ginčijama nutartimi pažeidžiamos ir viešojo intereso teisės normos, nes turtas bus pardavinėjamas ne specialia ĮBĮ nustatyta tvarka, bet CPK nustatyta tvarka. Šis turtas (ar jo vertė) turi būti grąžinamas bankrutuojančiai įmonei į bendrą turto masę ir naudojamas atsiskaityti su visais kreditoriais, įskaitant ir Banką, ĮBĮ nustatyta tvarka. Negrąžinus turto į bendrą turto masę, teismui neatsižvelgus į tai, kad tarp actio Pauliana bylos ir šios bylos buvo ryšys (actio Pauliana byloje yra nagrinėjamas įkeisto turto nuosavybės klausimas, byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės suponavo būtinybę stabdyti šioje byloje priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto procedūrą), buvo būtinybė pirmiau išsinagrinėti actio Pauliana bylą. Tuo tarpu teismas, pažeisdamas teismų praktiką, CK bei CPK normas, sudarė sąlygas realizuoti įkeistą Banko naudai areštuotą turtą ne ginčo tvarka, užkertant galimybę Bankui užbaigti actio Pauliana ginčą. Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-06 nutartis c. b. Nr. 2-3609-285/2012 prieštarauja teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams (CK 1.5 str.), nes teismas šioje civilinėje byloje turėjo sustabdyti priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto daikto procedūras iki bus Kauno miesto apylinkės teismo c. b. Nr. 2-421-151/2012 panaikintas draudimas ginčo turto perleidimui (LAT 2011-04-15 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-182/2011). Be to, LAT 2008-09-30 nutartimi c. b. Nr. 3K-3-434/2008 konstatavo, kad reikalavimai iš išieškomo turto gali būti tenkinami tik tada, kai teismas išspręs ginčą CPK 603 straipsnio pagrindu. Dėl to, kilus ginčui CPK 603 straipsnio pagrindu, ne antstolis, o teismas sprendžia dėl turto, iš kurio turi būti išieškoma, priklausymo, ir jei nusprendžiama, kad turtas priklauso skolininkui ir kad iš tokio turto gali būti išieškoma, antstolis išieškojimą iš šio turto vykdo CPK nustatyta bendra tvarka. Dėl šios priežasties turtas neturėtų būti realizuojamas nurodytos teismų praktikos kontekste. Teismo 2012-04-06 nutartimi antstoliui sudaromos sąlygos priešingai veikti, t. y. legitimizuoja antstolio procesinius veiksmus pardavinėti ginčo sandoriais perleistą turtą, kas iš esmės prieštarauja Banko ir netgi visų BUAB „Verantas“ kreditorių interesams.

134. Teismas 2012-04-06 nutartį išsiuntė bankroto administratoriui UAB „Verslo administravimo centras“ (nors teismo nutartis dėl bankroto bylos UAB „Verantas“ iškėlimo įsiteisėjo tik 2012-04-30, t. y. procesiniai dokumentai išsiųsti netinkamam adresatui), ir šiuo pagrindu neva kreditoriui išdavė įsiteisėjusią teismo nutartį. Taigi Kauno miesto apylinkės teismo nutartis nebuvo įteikta skolininkui. Dėl šios priežasties nebuvo apskritai jokio pagrindo skubos tvarka išduoti įsiteisėjusią Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-06 nutartį.

145. Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-06 nutartimi taip pat buvo netinkamai taikytos ir kitos CK ir CPK normos, susiję su išieškojimo iš įkeisto kilnojamojo turto procedūra. Kaip matyti iš 2012-04-06 nutarties, įspėjimas skolininkui ir įkeisto daikto savininkui nebuvo išsiųstas, kaip to reikalauja CPK 559, CK 4.216 ir 4.219 straipsniai. Kadangi nebuvo vykdoma priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto kilnojamojo turto procedūra (siųstas įspėjimas, paskui sumokėtas žyminis mokestis ir pateikiamas pareiškimas), tuo buvo taip pat pažeistos minėtos CK 4.219 straipsnio 2 dalies ir CPK 559 straipsnio normos.

156. Dėl CPK 370 straipsnio 5 dalies pažeidimo: CPK 370 straipsnio 5 dalis numato, kad nagrinėjant prašymą atnaujinti procesą ir (ar) bylą, kurioje procesas atnaujintas, negali dalyvauti teisėjas, dėl kurio sprendimo ar nutarties yra atnaujintas procesas. Kaip matyti šioje byloje, tiek 2012-04-06 nutartį, tiek ir prašymą dėl proceso atnaujinimo išnagrinėjo viena ir ta pati teisėja - Janina Narkevičiūtė, taigi buvo pažeista imperatyvi CPK 370 straipsnio 5 dalies norma, dėl ko 2012-08-24 dienos nutartis yra apskritai nepagrįsta ir neteisėta.

16Kreditorė atsiliepimu į banko atskirąjį skundą (t. 2, b. l. 109-114) prašo atskirąjį skundą atmesti ir svarstyti galimybę paskirti Bankui CPK 95 straipsnyje numatytą baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis vadovaujantis šiais argumentais:

171. Prašymus atnaujinti procesą gali paduoti šalys ir tretieji asmenys, taip pat neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys. Neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys gali paduoti prašymus atnaujinti procesą tik CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytu pagrindu.

182. Nėra jokio teisinio pagrindo teigti, jog byloje priėmus 2012-04-06 nutartį, Kauno miesto apylinkės teismas nebegali nagrinėti civilinės bylos Nr. 2-421-151/2012 ir teisiškai įvertinti 2010-06-03 BUAB „Verantas“ ir UAB „Finiens“ sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties. Be to, Bankas nenurodė jokių civilinio proceso teisės normų ir nepateikė kitų įrodymų, kurie pagrįstų, jog priėmus 2012-04-06 nutartį, actio Pauliana byla (civilinės bylos Nr. 2-421-151/2012) buvo nutraukta ar sustabdyta. Pažymėtina, jog 2012-04-06 nutartis niekaip neužkerta galimybių Kauno miesto apylinkės teismui nagrinėti civilinę bylą Nr. 2-421-151/2012 pagal Banko actio Pauliana ieškinį ir esant pagrindui jį tenkinti. Be to, actio Pauliana bylos išnagrinėjimas ir ieškinio tenkinimas niekaip neįtakotų Banko teisių, nes Bankas nėra hipotekos kreditorius, kuriam teisės aktai numato privilegijuotą padėtį, dėl ko Banko interesai bet kokiu atveju bus užtikrinti.

193. Visiškai nepagrįsti Banko argumentai apie tai, jog 2012-04-06 nutartis pažeidžia ne tik Banko, bet ir kitų BUAB „Verantas“ kreditorių interesus. 2012-04-06 nutartis niekaip neįtakoja Banko teisių, o teisės aktai nenumato galimybės Bankui ginti trečiųjų asmenų interesus, todėl Banko argumentai apie kitų kreditorių interesų užtikrinimą ir gynimą yra nepagrįsti ir neturėtų būti vertinami. Pasak Banko, Kauno miesto apylinkės teismui patenkinus jo actio Pauliana ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-421-151/2012, turtas, kurį 2012-04-06 nutartimi nuspręsta UAB „Serneta“ naudai parduoti iš varžytynių, turėtų būti grąžinamas BUAB „Verantas“ ir ĮBĮ numatyta tvarka naudojamas atsiskaityti su visais BUAB „Verantas“ kreditoriais. Tačiau tokia Banko pozicija yra klaidinga, nes ĮBĮ 34 straipsnyje aiškiai numatyta, jog įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą, arba perduodant įkeistą turtą. Taigi iš Banko minimo turto bet kokiu atveju turėtų būti tenkinami UAB „Serneta“, o ne visų BUAB „Verantas“ kreditorių kreditoriniai reikalavimai. Tai reiškia, jog net ir atnaujinus bylą, turtas būtų išieškomas UAB „Serneta“ ir niekaip nebūtų susijęs su Banko interesų patenkinimu, todėl akivaizdu, jog byloje priimti sprendimai niekaip nepažeidžia Banko teisėtų interesų, o bylos atnaujinimas neištaisytų jo tariamo teisių ar teisėtų interesų pažeidimo.

204. Bankui dar iki 2012-04-06 nutarties priėmimo turėjo būti žinoma, kad civilinę bylą Nr. A2-11190-285/2012 nagrinės teisėja Janina Narkevičiūtė (teisėja buvo paskirta priėmus Banko prašymą ir paskyrus šio prašymo nagrinėjimo posėdį), todėl tuo atveju, jei Bankas būtų abejojęs teisėjos nešališkumu, būtų galėjęs CPK 64 - 68 straipsnių numatyta tvarka teisėjai Janinai Narkevičiūtei reikšti nušalinimą. Tačiau civilinės bylos Nr. A2-11190-285/2012 nagrinėjimo metu Bankas neišreiškė jokių abejonių teisėjos nešališkumu, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad teisėja neobjektyviai išsprendė civilinę bylą Nr. A2-11190-285/2012 ir priėmė nepagrįstą nutartį. Be to, remiantis CPK 329 straipsnio 1 dalimi, procesinės teisės normų pažeidimas gali būti pagrindas pirmos instancijos teismo sprendimui (nutarčiai) panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. CPK 370 straipsnio 5 dalies pažeidimas niekaip negalėjo sąlygoti neteisingo civilinės bylos Nr. A2-11190-285/2012 išsprendimo, todėl nėra jokio teisinio pagrindo panaikinti nutartį.

215. Bankas prašyme nurodo, jog 2012-04-06 nutartis negalioja, nes buvo įteikta ne UAB „Verantas“ direktoriui, bet jos bankroto administratoriui. Su tokia Banko pozicija kreditorė nesutinka, nes nė viena bylos šalis, remiantis šia aplinkybe, neapskundė nutarties ir tuo patvirtino tinkamą atstovavimą, kas reiškia, jog 2012-04-06 nutartis yra įsiteisėjusi ir vykdytina. Dar daugiau, Banko nurodyta aplinkybė nesudaro teisinio pagrindo panaikinti nutartį ir atnaujinti bylos nagrinėjimą, todėl Banko atskirojo skundo nagrinėjimui ir vertinimui net neturi jokios teisinės reikšmės.

226. Bankas nurodo, jog skolininkui ir įkeisto daikto savininkui nebuvo išsiųstas įspėjimas apie priverstinį išieškojimą, taip pažeidžiant CPK 559 ir CK 4.216 straipsnius, su kuo kreditorė nesutinka, nes 2012-04-06 nutartyje (1 psl.) aiškiai parašyta, jog BUAB „Verantas“ (skolininkė) ir UAB „Finiens“ (įkeisto turto savininkas) buvo įspėti apie gresiantį priverstinį skolos išieškojimą, kaip to reikalauja teisės aktai. Dėl šios priežasties Banko atskirajam skunde pateikti argumentai laikytini klaidinančiais ir nereikšmingais sprendžiant klausimą dėl nutarties panaikinimo ir bylos atnaujinimo.

237. Bankas piktnaudžiauja savo teisėmis. Kreditorės įsitikinimu, Bankas, pareikšdamas nepagrįstą prašymą dėl bylos atnaujinimo ir atskirąjį skundą dėl nutarties, nesąžiningai naudojasi jam suteiktomis teisėmis. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, jog Bankas, žinodamas / turėdamas žinoti, jog nėra byloje dalyvaujantis asmuo ir dėl to negali prašyti bylos atnaujinimo tais pačiais pagrindais, kokiais galėtų bylos šalys ir tretieji asmenys, vis vien teikė prašymą, remdamasis jam netaikomais bylos atnaujinimo pagrindais, ir taip piktnaudžiauja teise. Dar daugiau, Banko prašymas bei atskirasis skundas yra neargumentuoti, nepagrįsti, kas tik dar kartą patvirtina, jog realiai nebuvo jokio teisinio pagrindo atnaujinti bylą, o Bankas naudojosi civilinių bylų atnaujinimo institutu nesąžiningai. Dėl šios priežasties Banko teisės neturėtų būti ginamos, ir teismas turėtų paskirti jam CPK 95 straipsnyje numatytą baudą, 50 procentų baudos sumokant valstybei, o kitą dalį - kreditorei.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Atskirasis skundas tenkintinas.

26Nagrinėjamoje byloje, be argumentų dėl proceso atnaujinimą reglamentuojančių teisės normų pažeidimo, keliamas klausimas dėl asmens teisės į tinkamą teismo procesą (due process) civilinės bylos proceso atnaujinimo stadijoje.

27Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties (t. 2, b. l. 83-84), kuria atmestas apeliantės prašymas atnaujinti procesą Kauno miesto apylinkės teismo c. b. Nr. 2-3609-285/2012, kurioje 2012-04-06 nutartimi (t. 1, b. l. 100-102) patenkinti hipotekos kreditorės UAB „Serneta“ reikalavimai priverstinai išieškoti UAB „Verantas“ skolą iš įkeisto UAB „Finiens“ turto. Apeliantas nurodo, kad tiek 2012-04-06 nutartį priėmė, tiek prašymą dėl proceso atnaujinimo išnagrinėjo viena ir ta pati teisėja - Janina Narkevičiūtė, todėl, apelianto nuomone, buvo pažeista imperatyvi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 370 straipsnio 5 dalies norma, dėl ko skundžiama 2012-08-24 nutartis yra apskritai nepagrįsta ir neteisėta.

28Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nuo šio klausimo išsprendimo priklauso bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribos. Tik pripažinus, kad procesas apeliacinės instancijos teisme buvo teisėtas, apeliacinės instancijos teismas turėtų pagrindą patikrinti apskųstos teismo nutarties dėl atsisakymo atnaujinti procesą teisėtumą pagal atskirajame skunde keliamus proceso atnaujinimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo klausimus. Dėl to teismas pirmiausia nagrinėja atskirojo skundo argumentus dėl pirmosios instancijos teismo proceso teisėtumo.

29Siekiant užtikrinti prašymą atnaujinti procesą nagrinėjančio teismo nešališkumą ir neutralumą bei principo, jog niekas negali būti teisėjas savo byloje (lot. nemo debet esse judex in propria causa), įgyvendinimą, CPK 370 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas draudimas nagrinėti prašymą atnaujinti procesą ir (ar) bylą, kurioje atnaujintas procesas, teisėjui, dėl kurio sprendimo ar nutarties yra atnaujintas procesas. Nurodyta teisės norma aiškintina sistemiškai su CPK 71 straipsnio, reglamentuojančio neleistinumą teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylas, 2 dalies nuostatomis, pagal kurias, teisėjas, dalyvavęs nagrinėjant civilinę bylą apeliacinės instancijos teisme, negali dalyvauti nagrinėjant tą bylą kasaciniame teisme ir pirmosios instancijos teisme, taip pat apeliacinės instancijos teisme, jeigu panaikintas sprendimas ar nutartis, kuriais byla išspręsta iš esmės, buvo priimti jam dalyvaujant apeliacinės instancijos teisme.

30Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad, remiantis sistemine CPK 71 straipsnio 2 dalies ir 370 straipsnio 5 dalies analize, darytina išvada, jog teisėjas, išdėstęs savo nuomonę procesiniame sprendime dėl bylos esmės, tiek tuo atveju, kai toks sprendimas buvo panaikintas, tiek tuo atveju, kai dėl šio sprendimo prašoma atnaujinti procesą (t. y. kai toks jo sprendimas nebuvo panaikintas), negali dalyvauti nagrinėjant prašymą atnaujinti procesą toje byloje ir (ar) atskirąjį arba kasacinį skundą dėl nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis c. b. Nr. 3K-3-468/2010), taip pat ir bylą, kurioje procesas atnaujintas. Priešingu atveju galėtų kilti abejonių, ar teisėjas, kartą išreiškęs nuomonę dėl bylos aplinkybių, gali išlikti nešališkas, ir tokia situacija neatitiktų objektyviojo nešališkumo kriterijaus, taigi, nebūtų užtikrinta šalių teisė į tinkamą procesą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2010).

31Konstatavus absoliutų pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindą, nebelieka teisinio pagrindo nagrinėti atskirajame skunde keliamų proceso atnaujinimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo šioje konkrečioje byloje nustatytoms aplinkybėms klausimų, nes dėl jų nebuvo teisėto pirmosios instancijos proceso (CPK 301 straipsnio 1 dalis). Neteisėta teismo sudėtis yra absoliutus ir besąlygiškas pagrindas panaikinti teismo nutartį (CPK 329 straipsnio 2 dalies 1 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-117/2007).

32Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

33atskirąjį skundą tenkinti, panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 24 d. nutartį ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teisme.

34Grąžinti uždarajai akcinei bendrovei Medicinos bankas (į. k. 112027077) 142 Lt žyminį mokestį, sumokėtą 2012 m. birželio 1 d. mokėjimo pavedimu Nr. 1022 bankui Swedbank, AB.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Bankas, vadovaudamasis CPK 366 straipsnio 2, 6, 7, 9 punktais, 2012-06-05... 4. Įsiteisėjusia Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-06 nutartimi civilinėje... 5. Bankas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK)... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno miesto apylinkės teismas 2012-08-24 nutartimi (t. 2, b. l. 83-84) Banko... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Bankas atskiruoju skundu (t. 2, b. l. 92-96) prašo panaikinti 2012-08-24... 10. 1. Teismas neatsižvelgė į tai, kad Bankas kreipėsi į Kauno miesto... 11. 2. Teismas nesprendė ir to klausimo, kad Kauno apygardos teismas 2011-06-17... 12. 3. Teismui priėmus 2012-04-06 nutartį, kuria nuspręsta parduoti ginčo... 13. 4. Teismas 2012-04-06 nutartį išsiuntė bankroto administratoriui UAB... 14. 5. Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-06 nutartimi taip pat buvo netinkamai... 15. 6. Dėl CPK 370 straipsnio 5 dalies pažeidimo: CPK 370 straipsnio 5 dalis... 16. Kreditorė atsiliepimu į banko atskirąjį skundą (t. 2, b. l. 109-114)... 17. 1. Prašymus atnaujinti procesą gali paduoti šalys ir tretieji asmenys, taip... 18. 2. Nėra jokio teisinio pagrindo teigti, jog byloje priėmus 2012-04-06... 19. 3. Visiškai nepagrįsti Banko argumentai apie tai, jog 2012-04-06 nutartis... 20. 4. Bankui dar iki 2012-04-06 nutarties priėmimo turėjo būti žinoma, kad... 21. 5. Bankas prašyme nurodo, jog 2012-04-06 nutartis negalioja, nes buvo įteikta... 22. 6. Bankas nurodo, jog skolininkui ir įkeisto daikto savininkui nebuvo... 23. 7. Bankas piktnaudžiauja savo teisėmis. Kreditorės įsitikinimu, Bankas,... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Atskirasis skundas tenkintinas.... 26. Nagrinėjamoje byloje, be argumentų dėl proceso atnaujinimą... 27. Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties (t. 2,... 28. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nuo šio klausimo išsprendimo... 29. Siekiant užtikrinti prašymą atnaujinti procesą nagrinėjančio teismo... 30. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad, remiantis sistemine CPK 71... 31. Konstatavus absoliutų pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo... 32. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,... 33. atskirąjį skundą tenkinti, panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m.... 34. Grąžinti uždarajai akcinei bendrovei Medicinos bankas (į. k. 112027077) 142...