Byla 3K-3-359/2010

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Janinos Januškienės, Česlovo Jokūbausko ir Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų K. J., B. L., D. Š. ir D. K. kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 18 d. nutarties peržiūrėjimo byloje dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovų K. J., B. L., D. Š. ir D. K. ieškinį atsakovams Utenos apskrities viršininko administracijai, J. G., D. G., A. B., A. K., VĮ Registrų centrui dėl pažeistų teisių gynimo, termino atnaujinimo, įsakymo ir sprendimo dalies panaikinimo, sandorių ir priėmimo-perdavimo akto pripažinimo negaliojančiais, teisinės registracijos panaikinimo; trečiasis asmuo – Utenos rajono 1-ojo notarų biuro notarė Dalia Kalinauskienė.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo apeliacinės instancijos teismo teisėjo nešališkumo klausimas.

6Ieškovai K. J., B. L., D. Š. ir D. K., manydami, kad pažeista jų teisė į nuosavybės teisių į senelio J. J. valdytą žemę atkūrimą, 2004 m. kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti Utenos apskrities valdytojo administracijos įsakymą, kuriuo atsakovui J. G. suteikta asmeninio ūkio žemė, Utenos apskrities valdytojo sprendimą dėl 0,81 ha žemės sklypo grąžinimo J. G. ekvivalentine natūra Molėtų rajone, Motiejūnų kaime; pripažinti negaliojančia Utenos apskrities valdytojo administracijos ir J. G. sudarytą valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį dėl 3,99 ha žemės sklypo Molėtų rajone, Motiejūnų kaime; pripažinti negaliojančiais sandorius, kuriais žemės sklypų dalys perleistos tretiesiems asmenims; panaikinti sklypų teisinę registraciją.

7Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Andžejus Maciejevskis (Andžej Maciejevski) 2004 m. gruodžio 22 d. nutartimi civilinę bylą nutraukė. Vilniaus apygardos teismo 2005 m. vasario 21 d. nutartimi ši nutartis buvo panaikinta. Išnagrinėjus bylą iš esmės, Ignalinos rajono apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 14 d. sprendimu ieškinys buvo atmestas dėl senaties termino pabaigos, taip pat pažymėta, kad ieškovų senelis J. J. mirė 1938 m. (iki žemės nacionalizacijos), ir nenustatyta, kas iš trijų vaikų paveldėjo žemę po jo mirties, taigi teismas neturėjo teisinio pagrindo konstatuoti, ar ieškovai iš viso turėjo teisę į nuosavybės teisių atkūrimą. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 4 d. nutartimi šis sprendimas paliktas galioti.

82009 m. liepos 2 d. ieškovai kreipėsi į Ignalinos rajono apylinkės teismą, prašydami atnaujinti procesą, paaiškėjus naujoms esminėms bylos aplinkybėms: Molėtų rajono apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 19 d. sprendimu buvo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad ieškovų tėvas D. J. po savo tėvo J. J. mirties iki žemės nusavinimo valdė 11,25 ha žemės sklypą bei 1,21 ha miško, esančio Molėtų rajone, Motiejūnų kaime; Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 20 d. sprendimu ieškovams atnaujintas terminas prašymui Utenos apskrities viršininko administracijai paduoti bei nuosavybės teisę ir giminystės ryšį su buvusiu savininku patvirtinantiems dokumentams pateikti.

9

10II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė

11Ignalinos rajono apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 2 d. nutartimi prašymo atnaujinti procesą netenkino. Teismas konstatavo, kad ieškovai, pateikdami prašymą atnaujinti procesą, nenurodė, kokiu būdu jų įvardytos kaip naujos aplinkybės galėtų turėti įtakos ieškinio senaties termino skaičiavimams, nors jų ieškinys buvo atmestas būtent dėl ieškinio senaties termino praleidimo. Pasak teismo, ieškovų nurodyti teismų sprendimai neturi esminės reikšmės ieškinio senaties termino taikymui, todėl jie nėra faktinės aplinkybės, atitinkančios CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimus ir turinčios esminę reikšmę byloje priimto teismo sprendimo teisėtumui ar bylos baigčiai.

12Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. vasario 18 d. nutartimi atmetė ieškovų atskirąjį skundą ir pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą. Apeliacinės instancijos teismas pripažino, kad pirmosios instancijos teismas, tinkamai įvertinęs aplinkybes, susijusias su ieškovų prašymo atnaujinti procesą turiniu, priėmė iš esmės teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią pakeisti ar panaikinti nėra pagrindo. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad ieškovų pateikti teismų procesiniai sprendimai, kuriais iš esmės pripažinta jų teisė atkurti nuosavybės teisę į išlikusį nekilnojamąjį tėvo D. J. nuosavybės teise valdytą turtą, tik pašalina kliūtis tokios teisės įgyvendinimui, tačiau neturi įtakos Ignalinos rajono apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 14 d. sprendimu konstatuotam faktui, kad ieškovai be svarbių priežasčių praleido ieškinio senaties terminą. Be to, teisėjų kolegija konstatavo, kad terminas, nuo kurio turėjo būti skaičiuojama kreipimosi dėl proceso atnaujinimo pradžia, skaičiuotinas nuo Molėtų rajono apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 19 d. sprendimo įsiteisėjimo, ir akivaizdžiai yra praleistas. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme dalyvavo teisėjas Andžejus Maciejevskis.

13III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

14Kasaciniu skundu ieškovai prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 18 d. nutartį ir perduoti bylą apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

15Dėl teisės į nešališką teismą pažeidimo. Kasatoriai nurodo, kad teisėjas Andžejus Maciejevskis, nagrinėjęs bylą, kurioje prašoma atnaujinti procesą, pirmosios instancijos teisme ir priėmęs ieškovams nepalankų procesinį sprendimą, išnagrinėjęs bylą dėl proceso atnaujinimo apeliacine tvarka, pažeidė CPK 21 straipsnyje ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisę į nešališką teismą, CPK 71 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą draudimą teisėjui, dalyvavusiam nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, pakartotinai nagrinėti tą pačią bylą apeliacinės instancijos teisme. CPK 71 straipsnio 1 dalies pažeidimas taip pat yra ir absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 straipsnio 2 dalies 1 punktas), kurį teismas turi konstatuoti ex officio (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 353 straipsnio 2 dalis, 360 straipsnis).

16Atsiliepimų į kasacinį skundą CPK 351 straipsnio nustatyta tvarka nepateikta.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18III. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

19Dėl neleistinumo teisėjui dalyvauti nagrinėjant prašymą atnaujinti procesą byloje, kurioje jis yra priėmęs procesinį sprendimą dėl bylos esmės

20Asmens konstitucinė teisė kreiptis į teismą kartu reiškia teisę į tinkamą procesą, kuri užtikrinama, kai šalių ginčą nagrinėja nepriklausomas ir nešališkas teismas. Teismo nešališkumo principas (lot. nemo judex in causa sua), įtvirtintas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnyje, Teismų įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje, CPK 21 straipsnyje, yra vienas iš pamatinių teisės principų, kurio įgyvendinimas užtikrina šalių teisę į teisingą bylos nagrinėjimą. Tais atvejais, kai kyla abejonių dėl teisėjo nešališkumo, jos pašalinamos įvairiomis procesinėmis priemonėmis (pvz., nusišalinimu, nušalinimu). Kartu proceso teisės normos numato atvejus, kai teisėjas negali nagrinėti bylos, nes tai reikštų jo pakartotinį dalyvavimą joje. Šis įstatyme įtvirtintas neleistinumas teisėjui pakartotinai nagrinėti bylą yra susijęs su objektyviojo nešališkumo kriterijaus taikymu („tuo, kaip situacija gali atrodyti iš šalies“). CPK 71 straipsnio 1 dalyje nurodyti du atvejai, kai teisėjas negali dalyvauti nagrinėjant bylą, nes toks dalyvavimas būtų kvalifikuojamas pakartotiniu: 1) kai teisėjas bylą nagrinėjo pirmosios instancijos teisme, tai negali dalyvauti ją nagrinėjant apeliacine ir kasacine tvarka; 2) jeigu teisėjo priimtas sprendimas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme buvo panaikintas, tai jis negali šios bylos pakartotinai nagrinėti pirmosios instancijos teisme. Dėl antrojo atvejo taikymo praktikos kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sąvoka „teismo sprendimas“ negali būti suprantama tik siaurąja prasme, kai civilinė byla išsprendžiama iš esmės teismui priimant sprendimą (CPK 259 straipsnio 1 dalis, 260, 261 straipsniai), o aiškintina kaip apimanti ir teismo nutartį, kuria civilinė byla užbaigiama nepriėmus sprendimo, t. y. kai byla nutraukiama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Vilniaus apskrities viršininko administracija v. UAB „Dvidešimt pirmojo amžiaus statyba ir technologijos” ir kt., bylos Nr. 3K-3-217/2004). Teismo nutartimi nutraukus bylą, asmuo neturi teisės pareikšti tapataus ieškinio (CPK 294 straipsnio 2 dalis), taigi tokia nutartis teisiniais padariniais prilygsta sprendimui, kuriuo ginčas išsprendžiamas iš esmės ir ieškinys atmetamas. Teisėjas, procesiniame sprendime išreiškęs savo nuomonę dėl bylos esmės, negali nagrinėti bylos iš naujo, nes tai reikštų jo ankstesnės nuomonės peržiūrėjimą ir prieštarautų principui, kad niekas negali būti teisėjas savo byloje (lot. nemo judex in causa sua), neatitiktų objektyviojo nešališkumo kriterijaus. Tuo atveju, kai teisėjas pirmosios instancijos teisme priima nutartį bylą nutraukti, jis negali dalyvauti nagrinėjant bylą apeliacine ir kasacine tvarka, o jeigu tokia nutartis panaikinama, yra pagrindas abejoti, ar teisėjas galės išlikti visiškai nešališkas, nagrinėdamas bylą iš esmės pirmosios instancijos teisme. Taigi jeigu teisėjas dalyvavo priimant nutartį nutraukti civilinę bylą, tai yra pagrindas konstatuoti neleistinumą tam teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylą (CPK 71 straipsnio 1 dalis).

21Nagrinėjant prašymą atnaujinti procesą, įstatyminės teismo nešališkumo garantijos neveikia taip pat, kaip nagrinėjant bylą; jos pradeda veikti, kai procesas atnaujinamas. Kita vertus, prašymą atnaujinti bylos nagrinėjimą taip pat turi išspręsti nešališkas teismas. CPK 370 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta procesinė garantija tokiam nagrinėjimui užtikrinti, kad prašymą atnaujinti procesą ir bylą, kurioje procesas atnaujintas, negali nagrinėti teisėjas, dėl kurio sprendimo ar nutarties yra atnaujintas procesas. Kasatoriai prašo konstatuoti nešališkumo stoką CPK 71 straipsnio 1 dalies pagrindu ir tais atvejais, kai apeliacinės instancijos teisme atskirąjį skundą dėl prašymo atnaujinti procesą netenkinimo nagrinėjo vienas iš teisėjų, nagrinėjęs bylą, kurioje prašoma atnaujinti procesą, pirmosios instancijos teisme ir priėmęs nutartį bylą nutraukti, kuri buvo panaikinta, nors prašymas atnaujinti bylos nagrinėjimą pateiktas ne dėl šio teisėjo priimto sprendimo. Taigi nagrinėjamoje byloje CPK 71 straipsnio 1 dalies nuostatos aiškintinos ir taikytinos sistemiškai su CPK 370 straipsnio 5 dalimi, siekiant užtikrinti teismo nešališkumo principo įgyvendinimą. Sisteminė šių proceso teisės normų analizė leidžia teigti, kad teisėjas, procesiniame sprendime išdėstęs savo nuomonę dėl bylos esmės (įskaitant nutartį nutraukti bylą), tiek tuo atveju, kai toks sprendimas buvo panaikintas, tiek tuo atveju, kai dėl šio sprendimo prašoma atnaujinti procesą (t. y. kai toks jo sprendimas nebuvo panaikintas), negali dalyvauti nagrinėjant prašymą atnaujinti procesą toje byloje ir (ar) atskirąjį ar kasacinį skundą dėl nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą. Priešingu atveju galėtų kilti abejonių, ar teisėjas, kartą išreiškęs nuomonę dėl bylos aplinkybių, gali išlikti nešališkas, ir tokia situacija neatitiktų objektyviojo nešališkumo kriterijaus, taigi, nebūtų užtikrinta šalių teisė į tinkamą procesą.

22Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad teisėjas Andžejus Maciejevskis išnagrinėjo atskirąjį skundą dėl nutarties atsisakyti atnaujinti procesą byloje, kurioje jis buvo priėmęs nutartį nutraukti bylą, kuri buvo panaikinta, nesilaikydamas CPK 71 straipsnio 1 dalies ir 370 straipsnio 5 dalies nuostatų. Tai reiškia, kad skundžiama apeliacinės instancijos teismo nutartis priimta neteisėtos sudėties teismo, todėl naikintina dėl absoliutaus jos negaliojimo pagrindo (CPK 329 straipsnio 2 dalies 1 punktas), ir byla perduotina iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui (CPK 359 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

23

24Dėl žyminio mokesčio grąžinimo

25Panaikinusi skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nutartį dėl absoliutaus jos negaliojimo pagrindo, teisėjų kolegija, remdamasi CPK 87 straipsnio 1 dalies 7 punktu, grąžina kasatorei D. K. žyminį mokestį, sumokėtą už kasacinį skundą.

26Dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu kasaciniame teisme

27

28Kasaciniame teisme patirta 138,43 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3, 8 punktai). Kadangi byla grąžinama nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui, tai šių išlaidų priteisti valstybės naudai šioje procesinėje stadijoje nėra galimybės, šiuo klausimu turės pasisakyti teismas, išnagrinėsiantis bylą iš esmės.

29Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 87 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

30Panaikinti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 18 d. nutartį ir perduoti bylą apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

31Grąžinti D. K. (duomenys neskelbtini) 130 (vieną šimtą trisdešimt) Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2010 m. balandžio 26 d. banke Swedbank AB.

32Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo apeliacinės instancijos teismo teisėjo nešališkumo klausimas.... 6. Ieškovai K. J., B. L., D. Š. ir D. K., manydami, kad pažeista jų teisė į... 7. Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Andžejus Maciejevskis (Andžej... 8. 2009 m. liepos 2 d. ieškovai kreipėsi į Ignalinos rajono apylinkės teismą,... 9. ... 10. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė... 11. Ignalinos rajono apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 2 d. nutartimi prašymo... 12. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m.... 13. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 14. Kasaciniu skundu ieškovai prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 15. Dėl teisės į nešališką teismą... 16. Atsiliepimų į kasacinį skundą CPK 351 straipsnio nustatyta tvarka... 17. Teisėjų kolegija... 18. III. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 19. Dėl neleistinumo teisėjui dalyvauti... 20. Asmens konstitucinė teisė kreiptis į teismą kartu reiškia teisę į... 21. Nagrinėjant prašymą atnaujinti procesą, įstatyminės teismo nešališkumo... 22. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 23. ... 24. Dėl žyminio mokesčio grąžinimo... 25. Panaikinusi skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nutartį dėl... 26. Dėl išlaidų, susijusių su bylos... 27. ... 28. Kasaciniame teisme patirta 138,43 Lt išlaidų, susijusių su bylos... 29. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 30. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų... 31. Grąžinti D. K. (duomenys... 32. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...