Byla 2-414-844/2012
Dėl įsiskolinimo, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “4finance”, buveinė Jonavos g. 254A, Kaunas, įm.k. 301881644, a.s. ( - ) AB „Swedbank“, ieškinį atsakovei K. Č., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Visagine, dėl įsiskolinimo, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš atsakovės 300,00 Lt paskolą, 30,00 Lt paskolos suteikimo mokesčio, 537,90 Lt delspinigių, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas 2010 m. rugsėjo 23 d. paskolos sutarties pagrindu atsakovei suteikė 300,00 Lt kreditą, tuo tarpu atsakovė, įsipareigojusi grąžinti kreditą, mokėdama nustatyto dydžio įmokas, palūkanas bei delspinigius, minėtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl ieškovui liko skolinga 300,00 Lt negrąžintos paskolos, 30,00 Lt paskolos suteikimo mokesčio, 537,90 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 123 str. numatytu būdu 2012 kovo 30 d.

5Atsakovė gavusi procesinius dokumentus per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas dalinai.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

8Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas dalinai.

9Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovė pareikštam ieškiniui neprieštarauja.

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2010 m. rugsėjo 23 d. telekomunikacijų galiniais įrenginiais sudarė kredito sutartį, kurios pagrindu ieškovas UAB „4finance“ suteikė 300,00 Lt kreditą atsakovei K. Č., o pastaroji įsipareigojo ieškovui minėtą kreditą grąžinti, mokėdama įmokas, palūkanas bei delspinigius.

11Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

12Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Ieškovo pinigų perdavimo atsakovei faktą patvirtina 2010 m. rugsėjo 18 d.mokėjimo nurodymas Nr. 5469402, kuriame nurodyta, jog 300,00 Lt suma ieškovo yra pervesta į atsakovės sąskaita, nurodyta mokėjimo paskirtis – paskolos sutarties Nr. 5469402.

13Atsakovė sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.873 str. 1 d., iš jo priteistina 300,00 Lt paskolos ir 30,00 Lt paskolos suteikimo mokesčio ieškovo naudai.

14Savo reikalavimą priteisti 537,90 Lt delspinigių ieškovas grindžia SMScredit.lt bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2. punktu. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 % delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73,00 % per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

15Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr.3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (537,90 Lt) dėl atsakovės netinkamo prievolės vykdymo (Lietuvos Respublikos CPK 12, 178 str.).

16Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, taipogi šalių sulygta sutartimi (sutarties 7.2 p.) 1 % delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis, nes sudaro 365,00 % metinių delspinigių. Todėl, remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant ir į tai, jog atsakovė yra vartotoja, kuri sutartį su ieškovu sudarė prisijungdama prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, ir tai, kad ieškovas yra juridinis asmuo, besispecializuojantis greitųjų kreditų teikimu, prešomų priteisti delspinigių suma beveik dvigubai (179,3 procentai) viršija paskolos sumą, sutartinių delspinigių dydis (sutarties 7.2 p.) mažintinas iki 0,1 % nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovo ieškovui priteistina ((300,00 Lt + 30,00 Lt) × 0,1 % × 163 d. = 53,79 Lt) 53,79 Lt delspinigių (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

17Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovės priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo 2012 m. kovo 21 d. teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 2 d.).

18Ieškovas patyrė 50,00 Lt žyminio mokesčio išlaidas, todėl remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistina bylinėjimosi išlaidų dalis, proporcinga priteistai sumai. Teismas patenkino 44,22 % ieškovo reikalavimų, todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 22,11 Lt žyminio mokesčio (50,00 Lt × 44,22 % = 22,11 Lt). Tačiau Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad žyminis mokestis negali būti mažesnis kaip 50,00 Lt, todėl iš atsakovės priteistina 50,00 Lt žyminio mokesčio.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str.2 d., 285 – 287 str. str.,-

Nutarė

20Ieškinį tenkinti dalinai.

21Priteisti iš atsakovės K. Č. 300,00 Lt (trijų šimtų Lt 00 ct) paskolą, 30,00 Lt (trisdešimt Lt 00 ct) paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 53,79 Lt (penkiasdešimt tris Lt 79 ct) delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą 383,79 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. kovo 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 50,00 Lt (penkiasdešimt Lt 00 ct) žyminio mokesčio ieškovo UAB “4finance” naudai.

22Sprendimas už akių atsakovės K. Č. apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas, tačiau atsakovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

23Ieškovas UAB „4finance“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti Vilniaus apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš... 4. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 123... 5. Atsakovė gavusi procesinius dokumentus per teismo nustatytą terminą... 6. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 9. Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovė pareikštam ieškiniui... 10. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2010 m. rugsėjo 23... 11. Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo... 12. Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis... 13. Atsakovė sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje... 14. Savo reikalavimą priteisti 537,90 Lt delspinigių ieškovas grindžia... 15. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu... 16. Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, taipogi... 17. Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos... 18. Ieškovas patyrė 50,00 Lt žyminio mokesčio išlaidas, todėl remiantis... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str.2 d.,... 20. Ieškinį tenkinti dalinai.... 21. Priteisti iš atsakovės K. Č. 300,00 Lt (trijų šimtų Lt 00 ct) paskolą,... 22. Sprendimas už akių atsakovės K. Č. apeliacine ir kasacine tvarka... 23. Ieškovas UAB „4finance“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti...