Byla 2S-2046-413/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintauto Koriagino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Ramūno Mitkaus ir Algimanto Kukalio,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio R. S. ir suinteresuotų asmenų UAB „Menesa“, Nordea Bank Finland Plc Lietuva atskiruosius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-11304-528/2011 panaikinimo pagal pareiškėjo antstolio R. S. pareiškimą dėl turto pardavimo iš varžytynių akto patvirtinimo, suinteresuoti asmenys Nordea Bank Finland Plc Lietuva, G. A., I. A., R. A., UAB „Menesa“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5anstolis (pareiškėjas) R. S. 2010 m. rugpjūčio 2 d. patvarkymu priėmė vykdyti išieškotojo Nordea Bank Finland Plc Lietuva pateiktą Kauno miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2010 m. liepos 13 d. nutartį dėl 251 490,18 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo, priverstinai parduodant iš varžytinių įkeistą ir skolininkui G. A. asmeninės nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – 0,1204 ha ploto žemės sklypą, (unikalus Nr.5223-0012-0139), gyvenamąjį namą 1A1p, bendras plotas 169,38kv.m (unikalus Nr.5297-8001-9012); ūkinį pastatą 2I1p, užstatytas plotas 22 kv.m. (unikalus Nr.5297-8001-9023); garažą 3G1p, užstatytas plotas 22 kv.m. (unikalus Nr.5297-8001-9034), kiemo statinius (unikalus Nr.5297-8001-9045), esančius Kauno r., Garliavoje, Beržų g. 44. Šis turtas iš antrųjų varžytinių buvo parduotas UAB „Menesa“ už 183 000 Lt. Antstolis kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą, prašydamas patvirtinti 2010 m. lapkričio 4 d. turto pardavimo iš varžytinių aktą (b.l. 3,4). Teismas antstolio prašymą atmetė, o varžytynes pripažino neįvykusiomis.

6II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

7Kauno miesto apylinkės teismas skundžiamojoje 2011 m. liepos 14 d. nutartyje pažymėjo, kad antstolis 2010 m. rugpjūčio 3 d. turto arešto aktu areštavo vieno aukšto gyvenamąjį namą, vieno aukšto ūkinį pastatą ir vieno aukšto garažą bei kiemo statinius, esančius Kauno r., Garliavoje, Beržų g. 44. Tokius nekilnojamojo turto duomenis antstolis nurodė ir skelbimuose apie būsimas varžytynes bei prašyme teismui patvirtinti 2010 m. lapkričio 4 d. Turto pardavimo iš varžytynių aktą. Suinteresuotų asmenų G. ir I. A., UAB „Menesa“ atstovo paaiškinimų, UAB „Robinta“ turto vertės nustatymo ataskaitos ir 2011 m. gegužės 30 d. sudarytos nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos pagrindu teismas sprendė, kad ūkinis pastatas ir garažas, kurie sujungti bendra siena, yra dviejų aukštų, o antras aukštas galimai pastatytas 1998 metais. Remdamasis paminėtais įrodymais, teismas priėjo išvados, kad antstolio surašyti dokumentai (turto arešto aktas, turto pardavimo iš varžytynių aktas), kuriuose nurodyti duomenys apie realizuojamą turtą – ūkinį pastatą ir garažą, neatitinka tikrovės, kadangi dviaukščiai statiniai buvo areštuoti ir parduodami kaip vienaukščiai. Tokiu būdu 2010 m. lapkričio 4 d. Turto pardavimo iš varžytynių aktu buvo faktiškai parduotas skolininkui priklausantis, bet teisiškai neįregistruotas turtas. Teismas pažymėjo, kad pardavus tokį turtą buvo galimai pažeisti jį įsigyjančio asmens interesai, kadangi išliko galimo konflikto tikimybė dėl jam neparduoto, bet natūroje egzistuojančio turto dalies nuosavybės teisių. Nurodytų aplinkybių pagrindu teismas sprendė, kad tai yra esminis pažeidimas, kadangi antstolis neišsiaiškino koks turtas realiai egzistuoja, 2010 m. lapkričio 4 d. Turto pardavimo iš varžytynių akte nurodyta informacija apie parduodamą turtą buvo neteisinga, faktiškai realizuotas antstolio neareštuotas turtas – ūkinio pastato ir garažo antrieji aukštai. Be to, antstolio patvarkymu paskirto ir UAB „Ober-haus“ atlikto turto vertinimo ataskaitoje nėra jokių duomenų apie vertinamo turto – ūkinio pastato bei garažo - aukštų skaičių, todėl teismui kilo abejonių, ar buvo atliktas neįteisintų, tačiau natūroje esančių statinių dalių vertinimas ir tuo pačiu UAB „Ober-haus“ atlikto turto vertinimo tinkamumas, pagrįstumas, objektyvumas, bei nustatytos turto rinkos vertės teisingumas, juolab, kad turto vertinimo ataskaitoje nurodyti duomenys apie vertinamą turtą – pastatų indeksai, plotai, pastatų statybos/rekonstrukcijos/ metai nesutapo su duomenimis, esančiais ataskaitos lape su išvada dėl rinkos vertės. Teismas konstatavo, kad teisingas ir įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas yra antstolio pareiga, kurią jis privalo vykdyti nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Turto įkainojimas turi atitikti galimas realias rinkos kainas bei optimaliai išieškotojo ir skolininko interesus. Turto realizavimo procedūra buvo atlikta pažeidžiant įstatymo nuostatas ir šiuos pažeidimus teismas pripažino esminiais.

8III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

9Atskiruoju skundu antstolis R. S. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 14 d. nutartį ir priimti naują nutartį - patvirtinti 2010 m. lapkričio 4 d. Turto pardavimo iš varžytynių aktą (b. l. 146-148). Apeliantas nurodo, kad antstolio patvarkymo nuorašas skirti vykdomojoje byloje turto vertės nustatymo ekspertizę buvo išsiųstas vykdymo proceso šalims. Įstatymo nustatytu terminu prieštaravimai dėl paskirtos ekspertizės nebuvo pareikšti. Ekspertizę atlikusi UAB „Ober – haus“ yra daugelio kredito įstaigų nešališkas turto vertintojas. Pirmosios varžytynės neįvyko, kadangi neatvyko nė vienas pirkėjas, tai reiškia, kad parduodamo turto kaina buvo per aukšta. Išieškotojui Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui nepareiškus sutikimo paimti neparduotą iš pirmųjų varžytynių G. A. turtą, 2010 m. rugsėjo 27 d. buvo paskelbtos antrosios varžytinės. 2010 m. lapkričio 4 d., vadovaujantis CPK 713 straipsnio 5 dalimi, turtas parduotas asmeniui, varžytynėse pasiūliusiam didžiausią kainą (UAB „Menesa“), už 183 000 Lt. Apeliantas 2010 m. rugpjūčio 3 d. areštavo skolininkui priklausanti turtą, esantį Beržų g. 44, Garliava, Kauno r. vadovaudamasis Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi, kurioje buvo nurodytas parduotinas iš varžytinių nekilnojamas turtas. Pagal Nekilnojamo turto registro įstatymo 4 straipsnį, visi Nekilnojamo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo yra laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nėra nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Teismas neteisingai priteisė iš antstolio bylinėjimosi išlaidas, kadangi pagal CPK 443 straipsnio 6 dalį bylinėjimosi išlaidos priteisiamos esant priešingiems šalių interesams, tačiau suinteresuoto asmens Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus ir antstolio interesai byloje sutapo.

10Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland Plc Lietuva prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 14 d. nutartį ir priimti naują nutartį - patvirtinti antstolio R. S. 2010 m. lapkričio 4 d. Turto pardavimo iš varžytynių aktą bei priteisti Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, naudai bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme (b.l. 151-155). Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

111) Teismas nepagrįstai nurodė, kad nebuvo nustatyta, koks turtas realiai egzistuoja ir dėl to buvo parduotas ne tas turtas, kuris faktiškai egzistuoja. Visas nekilnojamasis turtas yra privalomai registruojamas ir duomenys apie įregistruotą turtą yra kaupiami Nekilnojamojo turto registre. Įregistravus naują nekilnojamąjį turtą, Nekilnojamojo turto registro nustatyta tvarka yra suteikiamas unikalus numeris. Unikalus numeris kiekvienam objektui yra suteikiamas skirtingas tam, kad vieną turto vienetą būtų galima atskirti nuo kito turto vienetų. Unikalus numeris yra vienintelis identifikatorius, leidžiantis nustatyti, ar parduodamas yra būtent tas turtas. Iš teismui pateiktų išrašo iš Nekilnojamojo turto registro, Turto vertinimo ataskaitų matyti, kad parduodamo Turto unikalūs numeriai vertinimo ataskaitose ir Antstolio sudarytame turto arešto akte sutampa su Nekilnojamojo turto išraše nurodytais unikaliais numeriais. Realizuotas Turtas buvo įkeistas, tas pats turtas 2003 m. dovanojimo sutarties pagrindu buvo perleistas skolininkui G. A., UAB „Menesa“ atstovas matė, kokį turtą jis įsigyja, vertinimo ataskaitose, tiek pateiktose Skolininkų, tiek Antstolio, sutampa vertinamo Turto plotai, kubatūros su nurodytais duomenimis Nekilnojamojo turto registro išraše. Dėl to, negali kilti abejonių, kad buvo parduotas tas turtas, kuris ir buvo įkeistas. Teismas, konstatuodamas aplinkybę, kad buvo parduotas ne tas turtas, akcentavo Turto faktinę būseną, tačiau nevertino teisinės galimybės realizuoti rekonstruotą ar kitaip pertvarkytą turtą iš varžytynių. Rekonstruoto ar pertvarkyto turto pardavimas nėra ribojamas teisine prasme. Turto realizavimo procedūros pažeidimu taip pat nėra laikomas ir esamo, bet neįregistruoto turto pardavimas iš varžytynių. Esminę reikšmę, dėl ko gali būtų pripažintas negaliojančių turto pardavimo iš varžytynių aktas yra netinkamas turto vertės nustatymas;

122) Teismas nekonstatavo aplinkybių, kad Skolininkams priklausantis Turtas buvo parduotas už per mažą kainą, nenurodė, kad buvo pažeistos procesinės normos, susijusios su turto pardavimu iš varžytynių. Teismas išimtinai vertino tik faktinę Turto būklę ir išskirtinai rėmėsi skolininkų paaiškinimais, bet nevertino teisinės galimybės parduoti iš varžytynių rekonstruotą, tačiau įregistruotą Turtą. Dėl to neteisingai nustatė, kad buvo parduotas ne tas turtas. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro išrašu Skolininkui G. A. turtas nuosavybės teise dovanojimo sutarties pagrindu buvo perleistas 2003 metais. Tai reiškia, kad Turtas, kaip nekilnojamųjų daiktų kompleksas, su visomis atliktomis rekonstrukcijomis 2003 metais jau buvo perleistas, todėl ir nagrinėjamu atveju negali atsirasti kliūčių Turtą perleisti antrą kartą;

133) Skolininkai nereiškė antstoliui prieštaravimų dėl nustatytos Turto kainos, neprašė antstolio skirti papildomos ar pakartotinės ekspertizės. Priešingai, nesuderinę nei su Banku, nei su Antstoliu kreipėsi į kitus ekspertus (UAB „Robinta") dėl Turto vertės nustatymo. UAB „Robinta" ekspertizės išvada bylos šalims buvo pateikta tik prieš 2011 m. birželio 30 d. teismo posėdį, nors Turtas iš varžytynių buvo parduotas dar 2010 m. lapkričio 4 d. Taigi, skolininkai nesilaikė CPK 682 straipsnyje nustatytos tvarkos dėl turto rinkos vertės nuginčijimo;

144) Antstolis, siekdamas nustatyti Skolininkams priklausančio Turto rinkos kainą, kreipėsi į vieną didžiausių Lietuvoje veiklą vykdančių nekilnojamojo turto bendrovę UAB „Ober-haus“, o vertinimo atlikimo ataskaitos ir surašymo metu (2010 m. rugpjūčio 9 d.) Skolininkų turtas buvo įvertintas 254 000 Lt. Turto vertinimo ataskaitoje buvo nurodyta, koks turtas yra vertinamas, pažymėta, kad Turtas vertinamas pasirinkus lyginamosios vertės metodą. Su minėta turto vertinimo ataskaita skolininkai buvo supažindinti ir papildomai informuoti atvykus pas Antstolį. CPK nustatyta tvarka nustačius turto vertę Skolininkai prieštaravimų nereiškė (CPK 682 str.), nors tokią teisę turėjo.

15Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Menesa“ prašo panaikinti 2011 m. liepos 14 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - patvirtinti 2010 m. lapkričio 4 d. Turto pardavimo iš varžytinių aktą vykdomojoje byloje Nr. 170/10/01262 (b.l. 158-161). Atskirajame skunde nurodomi tokie motyvai:

161) Antstolis R. S. 2010 m. rugpjūčio 6 d. patvarkymu dėl ekspertizės skyrimo pavedė atlikti turto ekspertizę UAB „Ober-haus“. 2010 m. rugpjūčio 9 d. UAB „Ober-haus“ atliko areštuoto turto ekspertizę ir surašė Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą, kurioje areštuotas turtas įvertintas 254 000 Lt sumai. Suinteresuoti asmenys su Nekilnojamojo turto ataskaita buvo supažindinti, tačiau sutinkamai CPK 681 straipsnio 3 dalimi per nustatytą terminą jokių pretenzijų dėl turto įkainojimo nereiškė, nors turėjo visas teises tą daryti. Įstatyme nustatytos tvarkos turi būti laikomasi, įstatymu nustatyti terminai privalomi visiems asmenis, o nereikšdami pretenzijų dėl turto įkainojimo, nesinaudodami savo teise dėl ekspertų šalinimo, nesiūlydami savo ekspertų suinteresuoti asmenys praranda ir atsisako savo procesinių teisių ir netenka teisės reikšti jokių pretenzijų vėlesniuose vykdymo proceso etapuose. Be to, Skolininkai visiškai nesistengė įgyvendinti savo teisių vykdomajame procese, kadangi neginčijo turto įvertinimo, neskundė ir neginčijo pirmųjų varžytinių, kurios ir neįvyko, nesiūlė savo pirkėjų iš varžytinių parduodamam turtui. Tokiu būdu suinteresuoti asmenys parodė, kad nesirūpina procesu, o nepateikę pretenzijų per įstatymo nustatytą terminą ir reikšdami jas vėliau, pažeidė vykdymo procesą reglamentuojančias teisės normas. Aplaidų suinteresuotų asmenų domėjimąsi pagrindžia ir tas faktas, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. sausio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2618-151/2011 pareiškėjo G. A. skundą dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui R. S., I. A., R. A., Nordea Bank Plc Lietuvos skyriui, UAB „Menesa“ paliko nagrinėtu, nes pareiškėjas per teismo nustatytą terminą nepašalino skunde nustatytų trūkumų;

172) Pirmos instancijos teismas, vertindamas byloje esančius įrodymus, nepagrįstai ir neteisėtai rėmėsi 2011 m. gegužės 30 d. UAB „Kadastras Jums“ sudaryta nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla. Minėta kadastrinių matavimų byla ir joje surinkti duomenys nėra įstatymų nustatyta tvarka įregistruota Valstybinėje įstaigoje „Registrų centras“, todėl ši byla nesukuria jokių teisinių padarinių, tokiu būdu teismas pažeidė įrodymu vertinimo ir aiškinimo taisykles;

183) VĮ „Registrų centras“ esantys įregistruoti duomenys apie iš varžytinių parduodamą nekilnojamąjį turtą yra laikomi teisingais tol, kol įstatymų nustatyta tvarka nėra nuginčyti. Šiai dienai VĮ „Registrų centro“ įregistruoti duomenys apie iš varžytinių parduodamą nekilnojamąjį turtą nėra nuginčyti. Pagal byloje pateiktą VĮ „Registrų centro“ išrašą ir centrinio duomenų banko, akivaizdu, kad visi statiniai, esantys ginčo žemės sklype, yra vieno aukšto ir būtent šiais duomenimis privalėjo vadovautis pirmos instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį. Ūkinio pastato antro aukšto priestatas laikytinas savavališka statyba, kurio naujiems kadastriniams matavimams įregistruoti nėra jokio teisinio pagrindo, kadangi pastato rekonstrukcijai 1 aukšto statybai nebuvo išduotas statybos leidimas, o pats priestatas nėra pripažintas tinkamu naudoti. Todėl akivaizdu, kad vertindamas byloje surinktus įrodymus teismas akivaizdžiai buvo šališkas ir rėmėsi tais įrodymais, kurie neturi jokios įrodomosios (teisinės) galios;

194) Pirmos instancijos teismo argumentas, jog „ūkinio - pastato ir garažo antrųjų aukštų neįmanoma atskirti nuo pirkėjui UAB „Menesa“ parduodamo turto“ yra visiškai nepagrįstas. Ūkinio pastato ir garažo antruosius aukštus įmanoma atskirti, t.y. gavus statybą leidžiantį dokumentą ir nugriovus šiuos aukštus, o pastatą atstačius į pradinę būklę (t.y. uždengus stogą nuo pirmo aukšto ūkinio pastato ir garažo) pagal tokią, kokia yra įregistruota viešame registre ir tinkamai įregistruotoje kadastrinių matavimų byloje. Jeigu skolininkas manytų, kad pirmos aukšto priestatai (statybinės medžiagos) nebuvo parduoti ginčijamose varžytinėse ir taip pažeistos teisės, jis, pateikęs statybinių medžiagų nuosavybę patvirtinančius dokumentus, galėtų reikšti ieškinį dėl savo daiktų išreikalavimo ar kompensacijos priteisimo, nusigriauti pastato antrą aukštą, o pirkėjui pastatą atstatyti į pradinę būklę, kokia įregistruota kadastriniuose matavimuose ir viešame registre;

205) Kritiškai vertintina suinteresuotų asmenų teismui pateikta UAB „Robinta“ turto vertės nustatymo ataskaita Reg. Nr. 659/42, kuria areštuotas turtas įvertintas 310 000 Lt verte. Iš minėtos turto vertinimo ataskaitos matyti, kad turto vertinimas atliktas 2011 m. birželio 10 d., tuo tarpu UAB „Ober-haus“ turto vertinimas atliktas 2010 m. rugpjūčio 09 d., t.y. UAB „Robinta“ turto vertinimą atliko 2011 birželio 10 d. kainomis, o ne 2010 m. rugpjūčio 9 d., kai prasidėjo vykdymo procesas ir turtas privalėjo būti įvertintas. Akivaizdu, kad praėjus beveik metams parduodamo turto vertė galėjo pakisti dėl rinkoje vykstančių nekilnojamojo turto kainų pokyčių. Tačiau tai nesudaro pagrindo teigti, kad UAB „Ober-haus“ turto vertinimas, atliktas 2010 m. rugpjūčio 9 d., yra netikslus ar neišsamus, kad nekilnojamasis turtas įvertintas per maža kaina. Apelianto nuomone, antstolio paskirtos turto vertinimo ekspertizės metu nekilnojamojo turto rinkoje vyravo krizė, nekilnojamojo turto kainos buvo žemos, tuo tarpu atliekant UAB „Robinta“ turto vertinimą 2011 m. rugsėjo 10 d. nekilnojamojo turto rinka jautė pagyvėjimą, nekilnojamojo turto kainos augo, dėl ko parduoto nekilnojamojo turto objekto kaina galėjo išaugti 56 000 litų. UAB „Robinta“, atlikdama turto vertinimą, turėjo remtis 2010 m. rugpjūčio mėnesį galiojusiomis nekilnojamojo turto kainomis, būtent tuo metu, kai antstolis atliko vykdomuosius veiksmus, todėl akivaizdu, kad atliktas turto vertinimas atitiko 2010 m. rugpjūčio mėnesį galiojusių kainų lygį;

216) Teismas visiškai neatsižvelgė į tai, jog 2010 m. lapkričio 4 d. įvykusiose antrose varžytinėse didžiausią turto kainą - 183 000 Lt pasiūlė UAB „Menesa“, tuo tarpu pirmose turto varžytinėse, vykusiose 2010 m. rugsėjo 9 d., už pradinę 203 200 Lt sumą nieks išvaržomo turto neįsigijo ir varžytinės neįvyko, dėl ko galima išvada, jog siūloma kaina buvo per aukšta. Įvykusios varžytinės visiškai nepažeidė nei Skolininko, nei Kreditoriaus interesų ir pasiūlyta kaina iš esmės atitiko neto rinkos kainas. Netgi skaičiuojant pagal naują UAB „Robinta“ turto vertinimą, UAB „Menesa" turtą įsigijo tik nežymiai pigiau, dėl ko nebuvo pažeistos suinteresuotų asmenų teisės ir teisėti lūkesčiai;

227) Esant abejonei dėl UAB „Ober-haus“ atlikto vertinimo tinkamumo, pagrįstumo, objektyvumo bei turto rinkos vertės teisingumo, teismas turėjo teisę ir pareigą išsikviesti į teismą UAB „Ober- haus“ turto vertinimo ekspertą ir užduoti jam klausimus dėl ekspertizės atlikimo ir taip išsklaidyti abejones. Be to, šiuo atveju teismas nepagrįstai neįtraukė į bylos nagrinėjimą UAB „Ober-haus“, kaip suinteresuoto asmens, kadangi pripažinus, jog UAB „Ober-haus“ netinkamai atliko savo tiesioginį darbą (vertinimą), UAB „Menesa“ įgyja teisę reikalauti priteisti jos patirtus nuostolius ne tik iš antstolio R. S., kuris atliko vykdymo veiksmus, o taip pat ir iš UAB „Ober-haus“. Savo ruožtu antstolis iš jo priteistą (išieškotą) žalą gali reikalauti priteisti iš UAB „Ober-haus“. Tokiu būdu, pirmos instancijos teismas, neįtraukdamas UAB „Ober-haus“ į bylą trečiuoju asmeniu, padarė procesinį teisės pažeidimą, nes teismo priimta nutartis gali turėti įtakos UAB „Ober-haus“ teisėms ir pareigoms;

238) Kauno miesto apylinkės teismas nutartimi nesprendė ir restitucijos taikymo klausimo dėl UAB „Menesa“ įmokėtų pinigų už nekilnojamąjį turtą į antstolio R. S. depozitinę sąskaitą ir nekilnojamojo daikto sugrąžinimo skolininko nuosavybėn, tokiu būdu pažeidė procesines ir materialines teisės normas, dėl ko teismo priimta nutartis taipogi nepagrįsta ir neteisėta. Kadangi turto pardavimo iš varžytynių aktą pripažinus galiojančiu ir taikant restituciją šalys turi būti grąžinamos į iki turto pardavimo iš varžytynių buvusią padėtį. Pripažinus varžytynių aktą negaliojančiu, atsiranda sandorio negaliojimo pasekmė - restitucija (CK 1.80 straipsnio 2 dalis);

249) Antstolis, priėmęs vykdyti hipotekos teismo nutartį dėl iš varžytinių parduodamo turto arešto bei nutartį dėl priverstinai parduodamo hipoteka įkeisto turto iš varžytinių, negali nukrypti nuo šiose nutartyse bei hipotekos lakštuose nurodyto turto masto, t.y. antstolis savo iniciatyva negali nei skaidyti, nei atidalinti aptarto turto, o paprasčiausiai privalo įvykdyti minėtus dokumentus. Todėl pirmos instancijos teismo dokumentai dėl tam tikro turto (antrojo aukšto) atskyrimo nuo iš varžytinių parduodamo turto yra visiškai nepagrįsti ir neteisėti.

25Atsiliepimu į atskiruosius skundus suinteresuotas asmuo G. A. prašo juo atmesti ir palikti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 14 d. nutartį nepakeistą. Atsiliepime nurodoma, kad: 1) Kauno miesto apylinkės teismas, priimdamas skundžiamą 2011 m. liepos 14 d. nutartį, teisingai taikė materialines ir procesines teisės normas, tinkamai ir objektyviai įvertino byloje surinktus įrodymus ir pagrįstai nustatė, kad turto arešto aktas, turto pardavimo iš varžytinių aktas, kuriuose nurodyti duomenys apie realizuojamą turtą - ūkinį pastatą ir garažą, neatitinka tikrovės, nes dviaukščiai statiniai buvo areštuoti ir parduoti kaip vienaukščiai. Pagal UAB „Robinta“ turto vertės nustatymo medžiagą, ūkinis pastatas ir garažas yra vienas šalia kito ir jungiasi bendra siena, yra dviejų aukštų, o antras aukštas yra pastatytas ne ką tik, bet galimai 1998 metais. Turtas iš varžytinių buvo parduotas už 183 000 Lt, tuo tarpu pagal tuo metu esančias kainas turto vertė nustatyta – 410 000 Lt. ( pagal UAB „Robinta“ turto įvertinimą palyginamuoju metodu), o pagal 2011 m. birželio mėn., turto vertė yra 310 000 Lt. Ūkinio pastato ir garažo antrųjų aukštų neįmanoma atskirti nuo pirkėjui UAB „Menesa“ parduodamo turto. Pardavus ne tokį turtą, koks realiai egzistuoja, pažeidžiami ir įsigyjančio tą turtą asmens interesai, nes galimi konfliktai dėl neparduoto, bet natūroje egzistuojančio turto nuosavybės teisių;

262) Teismas teisingai konstatavo, kad turto realizavimo procedūra buvo atlikta, pažeidžiant įstatymo nuostatas ir šie pažeidimai yra esminiai, t.y. antstolis neišsiaiškino, koks turtas realiai egzistuoja, 2010 m. lapkričio 4 d. Turto pardavimo iš varžytinių akte nurodyta informacija apie parduodamą turtą yra neteisinga, nes faktiškai realizuotas antstolio neareštuotas turtas - ūkinio pastato ir garažo antrieji aukštai;

273) Antstolis, parduodamas suinteresuotam asmeniui priklausantį turtą iš varžytinių už ženkliai mažesnę turto vertę, pažeidė Skolininko turtines teises, t.y. jam priklausantis turtas yra parduotas beveik 50 proc. mažesne nei rinkos kaina, (pagal UAB „Robinta“ turto vertės nustatymą), nebuvo išskirta atskirai kiekvieno turto objekto vertė, o turtas parduotas kaip vienas objektas, kas neatitinka realaus statinių ploto ir realios jų kainos;

284) Skolininkas (G. A.) negalėjo apginti savo pažeistų teisių, kadangi areštavus turtą, jis negalėjo turto parduoti už realią jo kainą bei pakeisti VĮ Registrų centro Kauno filiale turto pastatų sudėtį ( ūkinio pastato ir garažo), kadangi be išankstinio banko ir antstolio sutikimo negalima padaryti pakitimų. Dėl šios priežasties VĮ Registų centre duomenys nebuvo pakeisti.

29Atsiliepimais į atskiruosius skundus suinteresuotas asmuo I. A. prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 14 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskiruosius skundus atmesti (b.l. 171-173, 174-177). Atsiliepimai grindžiami tokiais motyvais:

301) Teismui nepatvirtinus Turto pardavimo iš varžytinių akto, buvo konstatuoti ne tik antstolio netinkami veiksmai, bet ir UAB „Menesa“ galimas teisių ir teisėtų interesų pažeidimas.

312) UAB „Menesa“, kaip pirkėjas, atvykęs apžiūrėti perkamo turto, net ir neturint turto vertintojui būtinų žinių ir išsilavinimo, turėjo pastebėti akivaizdų faktą, kad parduodamas nekilnojamasis turtas yra ne vieno, o dviejų aukštų statinys, tuo pačiu prisiimdamas nepamatuotą ir neįvertintą riziką mokant ne už tą turtą, kuris buvo antstolio aprašytas ir pardavinėjamas priverstine tvarka;

323) Nepagrįsti apeliantų argumentai, kad teismas nepagrįstai ir neteisėtai rėmėsi UAB „Kadastras Jums“ sudaryta nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla, kadangi būtent šis dokumentinis įrodymas patvirtina realiai egzistuojančius faktus ir yra pagrindas kreiptis į VĮ Registrų centras dėl duomenų pakeitimo. Pirmos instancijos teismas tinkami vertino dokumentinius įrodymus ir įrodinėjimo taisyklių nepažeidė.

334) Nėra pagrindo sutikti su apeliantų argumentais, kad UAB „Robinta“ turto vertinimo ataskaitoje nurodyta Turto vertė neatitinka jo vertės nekilnojamojo turto pardavimo dienai, kadangi ataskaitos turto verčių lentelėje nurodyta nekilnojamojo turto kaina ir Turto pardavimo dienai.

345) UAB „Ober-haus" atlikto Turto vertinimo ataskaita, kurioje teismas nustatė faktinius vertinamo turto neatitikimus, tik patvirtina faktą, jog vertinama buvo formaliai, neatsižvelgiant į turto realius išmatavimus natūroje, kas iš esmės ir lemia turto rinkos kainos nustatymą. Prieš parduodant Turtą iš varžytinių antstolis privalėjo jį apžiūrėti ir nustatyti, kokį turtą parduoda, ar parduodamo turto plotas atitinka oficialiai VĮ Registrų centro pažymoje nurodytai informacijai.

356) Nepagrįsti apelianto UAB „Menesa“ argumentai, kad byloje trečiuoju asmeniu turėjo būti įtraukta UAB „Ober-haus“, kadangi nagrinėjamo ginčo atveju buvo vertinami antstolio veiksmai;

367) Teismas neturėjo pagrindo pasisakyti dėl restitucijos, kadangi šį klausimą tiesiogiai sprendžia antstolis. Nepatvirtinus pardavimo iš varžytinių akto, antstolis privalo grąžinti pirkėjui visas įmokas iš savo depozitinės sąskaitos, kadangi piniginės lėšos iki varžytinių akto patvirtinimo nėra paskirstomos;

378) Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, jog antstolis tik formaliai vykdo hipotekos nutartį ir, nustatęs neatitikimus, negali imtis jokių aktyvių veiksmų. Priešingai, antstolis vykdymo procese turi atsižvelgti ne tik į kreditoriaus, tačiau ir į skolininko teises ir teisėtus interesus, apžiūrėti nekilnojamąjį turtą natūroje, tinkamai jį įvertinti ir siekti, jog nei vienos iš šalių (nei kreditoriaus, nei skolininko, nei pirkėjo) teisės ir teisėti interesai nebūtų pažeidžiami. Prieš parduodant turtą iš varžytinių antstolis privalėjo apžiūrėti ir nustatyti kokį turtą parduoda, ar parduodamo turto plotas atitinka oficialiai VĮ Registrų centro pažymoje nurodytai informacijai. Pardavus nekilnojamąjį turtą, kurio plotas faktiškai yra didesnis už viešame registre nurodytą plotą, antstolis privalo spręsti klausimą dėl likusio nekilnojamojo daikto ploto priklausomybės. Todėl teismas pagrįstai nurodė, jog buvo parduotas ne tas turtas, kuris faktiškai egzistuoja. Antstolis pardavė didesnės kvadratūros ir dviejų aukštų statinius už mažesnio statinio kainą. Nustačius VĮ Registrų centras išrašuose nurodytą ir realiai nustatytą Turto plotą, nekilnojamas turtas buvo parduotas 50 proc. žemesne nei rinkos kaina ir ši aplinkybė teismo taipogi buvo įvertinta.

38Atsiliepimu į antstolio ir suinteresuoto asmens Nordea Bank Finland Plc Lietuva atskiruosius skundus suinteresuotas asmuo UAB „Menesa“ prašo skundus patenkinti ir priteisti UAB „Menesa“ visas bylinėjimosi išlaidas pagal byloje pateiktus dokumentus (b.l. 185-190).

39Teisėjų kolegija konstatuoja :

40IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

41Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis R. S. 2010 m. rugpjūčio 2 d. pradėjo vykdyti 2010 m. liepos 13 d. Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo nutartį, kuria nutarta priverstinai parduoti iš varžytynių skolininkui G. A. asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą – 0,1204 ha ploto žemės sklypą, (unikalus Nr.5223-0012-0139), gyvenamąjį namą 1A1p, bendras plotas 169,38 kv.m. (unikalus Nr.5297-8001-9012), ūkinį pastatą 2I1p, užstatytas plotas 22 kv.m. (unikalus Nr.5297-8001-9023), garažą 3G1p, užstatytas plotas 22 kv.m. (unikalus Nr.5297-8001-9034) ir kiemo statinius (unikalus Nr.5297-8001-9045), esančius Kauno r., Garliavoje, Beržų g. 44 (vykd. b.l. 2,6); 2010 m. rugpjūčio 2 d. raštu dėl priverstinio skolos išieškojimo antstolis informavo G. A., I. A. ir R. A. apie pradedamus priverstinio vykdymo veiksmus (vykd. b.l. 7); 2010 m. rugpjūčio 2 d. antstolis surašė turto arešto aktą, kuriame nurodė, jog turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas (vykd. b.l. 11,12); 2010 m. rugpjūčio 6 d. patvarkymu dėl ekspertizės skyrimo antstolis pavedė atlikti turto ekspertizę UAB „Ober-haus“ (vykd. b.l. 15); 2010 m. rugpjūčio 9 d. R. A. ir I. A. buvo supažindintos su skolininko teisėmis bei pareigomis ir informuotos apie varžytynes, kurios vyks po pusantro mėnesio (vykd. b.l. 17,19); 2010 m. rugpjūčio 9 d. UAB „Ober-haus“ Nekilnojamas turtas turto vertinimo ataskaitoje nurodyta, jog vertinamų gyvenamojo namo, ūkinio pastato, garažo ir kiemo statinių su 0,1204 ha žemės sklypu rinkos vertė yra 254 000 Lt (vykd. b.l. 21-50); 2010 m. rugpjūčio 10 d. skelbimu apie būsimas varžytynes buvo pranešta apie 2010 m. rugsėjo 15 d. įvyksiančias pirmąsias varžytynes už pradinę 203 200 Lt pardavimo kainą (vykd. b.l. 54-56); 2010 m. rugsėjo 15 d. surašytas aktas dėl neįvykusių varžytynių, nes neatvyko nė vienas pirkėjas (vykd. b.l. 58); 2010 m. rugsėjo 15 d. pasiūlymu antstolis pasiūlė Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui perimti neparduotą turtą natūra, tačiau bankas atsisakė ir prašė skelbti šio turto pardavimui antrąsias varžytynes (vykd. b.l. 59,60); 2010 m. rugsėjo 27 d. skelbimu buvo pranešta apie 2010 m. lapkričio 4 d. įvyksiančias antrąsias varžytynes už pradinę 152 400 Lt turto pardavimo kainą (vykd. b.l. 61,63,64); 2010 m. lapkričio 4 d. vykusiose varžytynėse didžiausią turto kainą – 183 000 Lt, pasiūlė UAB „Menesa“ ir antstolis surašė 2010 m. lapkričio 4 d. Turto pardavimo iš varžytynių aktą bei pateikė šį aktą tvirtinti teismui (b.l.4; vykd.b.l.89-106).

42Dėl turto pardavimo iš varžytynių akto patvirtinimo pagrindų ir sąlygų

43Teismas tikrindamas, ar nebuvo pažeisti teisės normų, susijusių su vykdymo procese dalyvaujančių bei kitų suinteresuotų asmenų teisių apsauga, reikalavimai, įvertina turto arešto aplinkybes (CPK 675 str., 677 str., 678 str.), ar antstolis laikėsi CPK XLIX skyriuje nustatytos turto realizavimo tvarkos ir procedūrų, ir nustatęs esminius pažeidimus parduodant turtą iš varžytynių, nutartimi atsisako tvirtinti varžytynių aktą ir varžytynes pripažįsta neįvykusiomis (CPK 725 str. 4 d., įstatymo redakcija, galiojusi iki 2011-10-01). Turto pardavimas iš varžytynių yra speciali procesinė turto realizavimo forma, kai turtas priverstinai perleidžiamas kito asmens nuosavybėn specialia įstatyme nustatyta tvarka (CPK 700 str.). Areštuoto turto įkainojimą reglamentuojančios civilinio proceso normos įtvirtina esminę nuostatą, nurodydamos objektyvius kriterijus, kuriais privalo vadovautis antstolis, nustatydamas areštuojamo turto vertę. Pagrindinis iš šių kriterijų yra areštuojamo turto rinkos vertė. CPK 681 straipsnio 1 dalis nustato, kad antstolis, areštuodamas skolininko turtą, jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę.

44Nustatyta, jog vykdomojoje byloje Nr.0070/10/01262 antstolis surašė Turto arešto aktą, jame nurodydamas, jog areštuojamas vieno aukšto gyvenamasis namas, vieno aukšto ūkinis pastatas ir vieno aukšto garažas bei kiemo statiniai, esantys Kauno r., Garliavoje, Beržų g. 44. Tokie duomenys buvo nurodyti ir antstolio 2010 m. rugpjūčio 6 d. patvarkyme Dėl ekspertizės skyrimo. Nekilnojamojo turto ekspertizę atlikusi UAB „Ober-haus“ ginčo turtą įvertino 254 000 Lt. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pastebėjo, jog ekspertizės akto sudedamosios dalys yra prieštaringos ir nepakankamai išsamios. Visų pirma, ekspertizės akto II dalyje (duomenys apie vertinamą turtą) be žemės sklypo buvo vertinami tik du pastatai 1A1p ir 3I1g, kai trečiasis pastatas (ūkinis pastatas, plane pažymėtas 2I1p) liko neįvertintas (vyk. b.l. 49, 21). Antra, pastatas 3I1g neatitinka žymėjimo, nurodyto Nekilnojamojo turto registro išraše (registro išraše 3G1p). Trečia, ekspertizės akte pastatų 1A1p ir 3I1g plotai neatitinka viešame registre įregistruotų plotų (vyk. b.l. 28-30). Antstolis, vykdydamas savo įstatymines pareigas ir siekdamas vykdymo proceso tikslų, visais atvejais turi įvertinti ekspertizės aktą kartu su kitais duomenimis apie turto rinkos kainą ir kilus abejonių dėl ekspertizės akto privalo pasinaudoti įstatymine teise skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę, nepriklausomai nuo to, ar vykdymo šalys pareiškė prieštaravimus dėl ekspertizės akto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2008).

45Aptartų aplinkybių pagrindu ir byloje nustačius joje dalyvavusių asmenų pripažįstamą ir neginčijamą aplinkybę, jog ginčo statiniai (ūkinis pastatas ir garažas) faktiniu savo plotu ir fizine būkle skyrėsi nuo šių statinių duomenų, įregistruotų nekilnojamojo turto registre, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad UAB „Ober-haus“ ekspertizės aktas negali būti tinkamu įrodymu sprendžiant šio akto pasekoje atliktų tolimesnių veiksmų teisėtumo klausimą.

46Teisėjų kolegija, sutikdama su apeliantų argumentais, jog viešame registre neįregistruotų statinio dalių (priestatų, papildomų aukštų, palėpių ir pan.) faktas nėra kliūtis vykdyti tokių statinių varžytines ir nekvestionuodama Nekilnojamo turto registro įstatymo 4 straipsnio nuostatų, pažymi, kad toks turtas, nepriklausomai nuo viešo registro duomenų, turėtų būti vertinamas pagal faktinę jo būklę, kadangi tai tiesiogiai susiję su realios turto vertės nustatymu ir skolininko teisėtais lūkesčiais, jog turtas bus parduotas už kiek įmanomai didesnę kainą. Viena iš būtinųjų ir esminių daikto priverstinio pardavimo iš varžytynių sąlygų yra kaina. Kasacinis teismas civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009 nurodė, kad pagrindas konstatuoti CPK 602 straipsnio 6 punkte nustatyto pagrindo egzistavimą ir pripažinti varžytynių aktą negaliojančiu yra tada, kai turto pardavimo iš varžytynių kaina yra esmingai mažesnė už kainą, kuri turėjo būti nustatyta pagal įstatymą, gauta už turtą suma neproporcinga to turto rinkos vertei ir tokiu būdu yra neproporcingai apribotos skolininko nuosavybės teisės. Teismas, prieš tvirtindamas turto pardavimo iš varžytynių aktą, turi išsiaiškinti ir patikrinti, ar buvo laikytasi teisės normų reikalavimų, susijusių su turto areštavimu bei jo įkainojimu, vykdymo procese dalyvaujančių bei kitų suinteresuotų asmenų teisių apsauga, varžytynių organizavimu ar vykdymu. Jeigu nustatomi esminiai pažeidimai, pagrindai, dėl kurių turto pardavimo iš varžytynių aktas vėliau galėtų būti pripažįstamas negaliojančiu, teismas negali tvirtinti tokio akto (CPK 725 straipsnio 4 dalis).

47Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad UAB „Robinta“ atlikto vertinimo duomenimis Skolininko turtas 2011 m. birželio 10 d. buvo įvertintas 310 000 Lt, t.y. 56 000 Lt daugiau už UAB „Ober-haus“ nustatytą turto vertę ir 127 000 Lt daugiau už parduoto iš varžytinių turto vertę. Minėta, kad pirmosios instancijos teismas dėl ekspertizės akto trūkumų turėjo pagrindo nesivadovauti UAB „Ober-haus“ atliktu turto vertinimu. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliantų argumentais, kad per laikotarpį nuo pirmojo vertinimo 2010 m. rugpjūčio 9 d. iki antrojo vertinimo 2011 m. birželio 10 d. dėl nekilnojamojo turto rinkoje vykstančių pokyčių galėjo žymiai pakisti (padidėti) turto vertė, kadangi, visų pirma, šie argumentai grindžiami prielaidomis, antra, profesionalus UAB „Robinta“ turto vertintojas savo ataskaitoje pažymėjo, kad teigiamų rinkos pokyčių ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos didžiuosiuose miestuose protinga būtų tikėtis ne anksčiau kaip sekančiais metais (t.y. 2012 m., b.l. 64-65), trečia, kaip teisingai pažymėjo skolininkai, UAB „Robinta“ turto vertinimo atskaitoje atspindėtos palyginamųjų objektų kainos ne tik 2011 metais, bet ir 2010 metais (b.l. 66)., ketvirta, UAB „Robinta“ vertino ir viešame registre neregistruotą statinių dalies plotą. Antstoliai vykdymo procese yra profesionalai. Jų profesijos specifika reikalauja užtikrinti varžytynių būdu sudaromų sandorių teisėtumą. Paminėti pažeidimai atliekant ginčo turto vertinimą yra pagrindas išvadai, kad turtas buvo parduotas už kainą, aiškiai mažesnę negu tikroji jo rinkos vertė (CPK 602 straipsnio 6 punktas). Taigi, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrįstą pagrindą netvirtinti Turto varžytinių akto.

48Atskiruosiuose skunduose taip pat keliamas klausimas dėl skolininkų netinkamų veiksmų ir nebendradarbiavimo su antstoliu įtakos, sprendžiant dėl varžytynių akto teisėtumo. Iš tiesų, vykdymo procese tiek išieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą (CPK 640, 644 straipsniai). Tačiau kartu pažymėtina, kad CPK (634 straipsnio 2 dalis) įtvirtinta antstolio pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija ir pardavimo teisėtumo sąlyga, nes varžytynėse kaina negali būti nustatinėjama šalių susitarimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2008 ir kt.). Dėl to antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. CPK 681 straipsnyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Areštuodamas turtą antstolis pirmiausia, t. y. prieš išklausydamas skolininko ir išieškotojo nuomones dėl turto vertės, turi nustatyti turto rinkos vertę, jam įstatymo suteiktomis priemonėmis išsiaiškinti, ar viešame registre užfiksuota rinkos vertė atitinka šio turto rinkos vertę turto arešto akto surašymo dieną (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2008). Vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas (CPK 681 straipsnio 2 dalis). Taigi, teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009). Šių kasacinio teismo išaiškinimų kontekste teisėjų kolegija sprendžia, kad tik tam tikrais atvejais skolininko nebendradarbiavimas su antstoliu, šiam nustatant parduotino iš varžytynių turto vertę (pavyzdžiui, tiesioginis trukdymas antstoliui atlikti pareigas, turto slėpimas, duomenų nepateikimas ir pan., jei tai turi įtakos tikrosios turto vertės nustatymui), galėtų būti vienas iš kriterijų sprendžiant, ar yra pagrindas taikyti CPK 602 straipsnio 6 punktą.

49Dėl nekilnojamojo turto teisinės registracijos

50Teisėjų kolegija pažymi, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog Nekilnojamojo turto registre nekilnojamieji daiktai registruojami kaip nekilnojamojo daikto priklausiniai įstatyme nustatytais atvejais arba tų daiktų savininko prašymu priklausinių duomenis įrašant į pagrindinio nekilnojamojo daikto registro įrašą. Kai įstatyme nenustatyta kitaip, būtent daikto savininkas sprendžia, kokį teisinį statusą suteikti nekilnojamajam daiktui – suformuoti nekilnojamojo turto kadastro nustatyta tvarka daiktą kaip atskirą nekilnojamojo turto objektą ir įregistruoti savarankišku (pagrindiniu) daiktu ar šį daiktą įregistruoti kito – pagrindinio daikto (žemės sklypo, statinio) – priklausiniu, jeigu tai leidžia daikto prigimtis. Taigi, sprendžiant dėl daikto likimo, teisiškai reikšmingas ir sukuriantis teisinius padarinius yra daikto savininko apsisprendimas, kokį teisinį statusą suteikti nekilnojamajam daiktui. Todėl skolininkų veiksmai 2011 m. gegužės 16 d. užsakius pas UAB „Kadastras Jums“ atlikti nekilnojamojo daikto kadastrinius matavimus (0,1204 ha žemės sklypo kadastrinis Nr. 5223/0012:139, vieno aukšto gyvenamojo namo unikalus Nr. 522300120139, dviejų aukštų ūkinio pastato unikalus Nr. 529780019012 ir dviejų aukštų garažo unikalus Nr. 5297800019023 bei kiemo statinių unikalus Nr. 529780019034, esančių Kauno r., Garliavoje, Beržų g. 44), su tikslu šiuos duomenis pateikti VĮ Registrų centrui, kad būtų pakeista ar kitaip įforminta nekilnojamojo daikto būsena, negali būti laikomi neteisėtais, kaip ir nėra pagrindo tokius duomenis laikyti neturinčiais įrodomosios reikšmės (CPK 177 str. 2 d., 185 str.).

51Dėl turto pardavimo akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

52Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo UAB „Menesa“ tvirtina, jog teismas nesprendė klausimo dėl restitucijos klausimo suinteresuoto asmens atžvilgiu. Su šiuo apelianto motyvu teisėjų kolegija nesutinka. CPK 602 straipsnio 1 dalis nustato, jog turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktus suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiais. To paties straipsnio 2 dalis nustato, jog turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktus pripažinus negaliojančiais, gali būti taikoma restitucija Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Taigi, tik teismo patvirtintas turto pardavimo iš varžytynių aktas pagal galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintą teisinį reguliavimą vertintinas kaip teisinis rezultatas, kuris orientuoja į asmenų veiksmų skundimą bei civilinės atsakomybės taikymą. Nagrinėjamu atveju apylinkės teismui 2011 m. liepos 14 d. nutartimi atsisakius tvirtinti 2010 m. lapkričio 4 d. Turto pardavimo iš varžytinių aktą buvo tikrinama tik tai, ar antstolis, parduodamas turtą iš varžytinių, nepažeidė turto realizavimo tvarkos ir, ar tinkamai laikėsi vykdymo proceso. Suinteresuotas asmuo dėl turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo ginčo teisena (ieškiniu) gali kreiptis į teismą tik tuo atveju, jei turto pardavimo iš varžytinių aktas yra patvirtintas ir suinteresuotas asmuo su tokiu sprendimu nesutinka.

53Dėl neįtrauktų į bylą asmenų teisių pažeidimo

54Apelianto UAB „Menesa“ tvirtinimu neįtraukus į bylą suinteresuotu asmeniu turto vertinimo bendrovės UAB „Ober-haus“, buvo nuspręsta dėl jos teisių ir pareigų. Su tokiais motyvais teisėjų kolegija nesutinka. Nagrinėjamu atveju teismas atsisakė tvirtinti antstolio Turto varžytinių aktą, taigi dėl UAB „Ober-haus“ teisių ir pareigų nenusprendė ir turto vertintojui skundžiamas teismo sprendimas jokių pasekmių nesukėlė (CPK 633 str. 2 d.). Be to, nei vienas iš proceso dalyvių prašymo įtraukti paminėtą bendrovę suinteresuotu asmeniu pirmosios instancijos teisme nepareiškė.

55Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmos instancijos teisme

56Antstolis R. S. savo atskirajame skunde nurodo, jog apylinkės teismas be teisėto pagrindo priteisė iš jo suinteresuotam asmeniui Nordea Bank Finland Plc Lietuva 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų. Su šiuo apelianto skundo motyvu apeliacinės instancijos teismas sutinka ir pažymi, jog pagal CPK 443 straipsnio 6 dalį dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, išskyrus, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi. Tokiu atveju teismas gali proporcingai padalyti bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Šiuo atveju teismas, priteisdamas iš antstolio 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidas, neteisingai taikė minėtą teisės normą, kadangi tiek antstolio R. S., tiek suinteresuoto asmens Nordea Bank Finland Plc Lietuva suinteresuotumas bylos baigtimi ir interesai šioje byloje nebuvo priešingi.

57Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

58Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 14 d. nutarties dalį, kuria iš antstolio R. S. priteista suinteresuotam asmeniui Nordea Bank Finland Plc Lietuva 1 000 Lt (vienas tūkstantis litų) bylinėjimosi išlaidų ir klausimą išspręsti iš esmės – suinteresuoto asmens Nordea Bank Finland Plc Lietuva prašymą priteisti jo turėtas bylinėjimosi išlaidas, atmesti.

59Kitoje dalyje palikti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 14 d. nutartį nepakeistą.

60Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio R. S.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. anstolis (pareiškėjas) R. S. 2010 m. rugpjūčio 2 d. patvarkymu priėmė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 7. Kauno miesto apylinkės teismas skundžiamojoje 2011 m. liepos 14 d. nutartyje... 8. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 9. Atskiruoju skundu antstolis R. S. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės... 10. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland Plc Lietuva prašo... 11. 1) Teismas nepagrįstai nurodė, kad nebuvo nustatyta, koks turtas realiai... 12. 2) Teismas nekonstatavo aplinkybių, kad Skolininkams priklausantis Turtas buvo... 13. 3) Skolininkai nereiškė antstoliui prieštaravimų dėl nustatytos Turto... 14. 4) Antstolis, siekdamas nustatyti Skolininkams priklausančio Turto rinkos... 15. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Menesa“ prašo panaikinti 2011... 16. 1) Antstolis R. S. 2010 m. rugpjūčio 6 d. patvarkymu dėl ekspertizės... 17. 2) Pirmos instancijos teismas, vertindamas byloje esančius įrodymus,... 18. 3) VĮ „Registrų centras“ esantys įregistruoti duomenys apie iš... 19. 4) Pirmos instancijos teismo argumentas, jog „ūkinio - pastato ir garažo... 20. 5) Kritiškai vertintina suinteresuotų asmenų teismui pateikta UAB... 21. 6) Teismas visiškai neatsižvelgė į tai, jog 2010 m. lapkričio 4 d.... 22. 7) Esant abejonei dėl UAB „Ober-haus“ atlikto vertinimo tinkamumo,... 23. 8) Kauno miesto apylinkės teismas nutartimi nesprendė ir restitucijos taikymo... 24. 9) Antstolis, priėmęs vykdyti hipotekos teismo nutartį dėl iš varžytinių... 25. Atsiliepimu į atskiruosius skundus suinteresuotas asmuo G. A. prašo juo... 26. 2) Teismas teisingai konstatavo, kad turto realizavimo procedūra buvo atlikta,... 27. 3) Antstolis, parduodamas suinteresuotam asmeniui priklausantį turtą iš... 28. 4) Skolininkas (G. A.) negalėjo apginti savo pažeistų teisių, kadangi... 29. Atsiliepimais į atskiruosius skundus suinteresuotas asmuo I. A. prašo Kauno... 30. 1) Teismui nepatvirtinus Turto pardavimo iš varžytinių akto, buvo... 31. 2) UAB „Menesa“, kaip pirkėjas, atvykęs apžiūrėti perkamo turto, net... 32. 3) Nepagrįsti apeliantų argumentai, kad teismas nepagrįstai ir neteisėtai... 33. 4) Nėra pagrindo sutikti su apeliantų argumentais, kad UAB „Robinta“... 34. 5) UAB „Ober-haus" atlikto Turto vertinimo ataskaita, kurioje teismas... 35. 6) Nepagrįsti apelianto UAB „Menesa“ argumentai, kad byloje trečiuoju... 36. 7) Teismas neturėjo pagrindo pasisakyti dėl restitucijos, kadangi šį... 37. 8) Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, jog antstolis tik formaliai vykdo... 38. Atsiliepimu į antstolio ir suinteresuoto asmens Nordea Bank Finland Plc... 39. Teisėjų kolegija konstatuoja :... 40. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 41. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis R. S. 2010 m. rugpjūčio 2 d.... 42. Dėl turto pardavimo iš varžytynių akto patvirtinimo pagrindų ir sąlygų ... 43. Teismas tikrindamas, ar nebuvo pažeisti teisės normų, susijusių su vykdymo... 44. Nustatyta, jog vykdomojoje byloje Nr.0070/10/01262 antstolis surašė Turto... 45. Aptartų aplinkybių pagrindu ir byloje nustačius joje dalyvavusių asmenų... 46. Teisėjų kolegija, sutikdama su apeliantų argumentais, jog viešame registre... 47. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad UAB „Robinta“ atlikto vertinimo... 48. Atskiruosiuose skunduose taip pat keliamas klausimas dėl skolininkų... 49. Dėl nekilnojamojo turto teisinės registracijos... 50. Teisėjų kolegija pažymi, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 10... 51. Dėl turto pardavimo akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo... 52. Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo UAB „Menesa“ tvirtina, jog teismas... 53. Dėl neįtrauktų į bylą asmenų teisių pažeidimo... 54. Apelianto UAB „Menesa“ tvirtinimu neįtraukus į bylą suinteresuotu... 55. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmos instancijos teisme... 56. Antstolis R. S. savo atskirajame skunde nurodo, jog apylinkės teismas be... 57. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 58. Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 14 d. nutarties dalį,... 59. Kitoje dalyje palikti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 14 d.... 60. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....