Byla e2-1706-867/2019
Dėl skolos priteisimo , trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau - UAB) „Ratola“

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Inga Sakalauskaitė, sekretoriaujant S. J., J. B., dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Juris LT“ atstovui advokatui K. J., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Autodiga“ atstovui teisininkui A. S., trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės atstovams finansininkei E. O. ir direktoriui V. V., trečiojo asmens atstovui advokatui K. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Juris LT“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau - UAB) „Autodiga“ dėl skolos priteisimo , trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau - UAB) „Ratola“.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašo iš atsakovės priteisti 6 297,93 Eur skolą, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad pagal 2018 m. gruodžio 13 d. reikalavimo perleidimo sutartį iš UAB „Ratola“ įgijo reikalavimo teisę į atsakovės 5 793,52 Eur skolą.

5Atsakovė pateikė atsiliepimą, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, neargumentuotą ir neįrodytą. Nurodo, kad tarp šalių nebuvo sudaryta jokia sutartis, todėl nėra ir vykdymo prievolės. Nėra pateikta jokių rašytinių įrodymų, kad galimai buvusi kreditorė kreipėsi raginimais dėl skolos, sąskaitos faktūros nėra pasirašytos.

6Trečiasis asmuo pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad ieškinys yra pagrįstas ir prašo jį tenkinti bei priteisti trečiojo asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškinio reikalavimo pagrindas yra trys sąskaitos faktūros, pagal dvi iš jų, atsakovė yra patvirtinusi įsiskolinimą skolų suderinimo aktu, o paskutinė sąskaita buvo siųsta elektroniniu laišku, jokių pretenzijų dėl atliktų darbų, parduotų prekių iš atsakovės sulaukta nebuvo. Byloje esantis 2018 m. kovo 15 d. žiniaraštis, pasirašytas atsakovės darbuotojo, patvirtina, kad paslaugos buvo suteiktos ir prekės perduotos.

7Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad reikalavimų perleidimo sutartimi ieškovei buvo perleistas atsakovės įsiskolinimas UAB „Ratola“. Pranešimas dėl kreditoriaus pasikeitimo buvo išsiųstas atsakovei tiek paprastu, tiek elektroniniu paštu. Reikalavimas buvo perleistas ne tik į pagrindinę skolą, bet ir į teisę reikalauti netesybų, nuostolių ir pan., todėl ieškinyje yra paskaičiuotos ir palūkanos. Pagal atsiskaitymų suderinimo aktą skola pagal dvi PVM sąskaitas faktūras yra pripažinta pačios ieškovės. Paskutinė sąskaita 2018 m. kovo mėnesį buvo išrašyta pagal atliktų darbų aktą, kuris taip pat yra pasirašytas atsakovės darbuotojo ir buvo pateikta elektroniniu paštu atsakovei, kaip ir visos kitos sąskaitos įprastai.

8Atsakovės atstovas A. S. teismo posėdžio metu parodė, kad su ieškiniu nesutinka. Neginčija ir pripažįsta, kad darbai buvo atlikti, PVM sąskaitų faktūrų nekvestionavo, su tuo sutinka. Nurodo, kad jei tai yra skola, turi atsirasti sutartiniai santykiai, o šiuo atveju nėra sutartinių santykių, nes nėra pasirašyta sutartis. Be to, nei viena PVM sąskaita faktūra nėra pasirašyta nei vienos šalies. Paaiškino, kad buvo mokami pinigai pagal byloje esančius bankinius išrašus. Nurodo, kad šiuo atveju yra nepriemoka, o ne skola, nes nebuvo nustatytas apmokėjimo laikas, o UAB „Ratola“ nei karto nebuvo pateikus raštiško įspėjimo, kad vyksta sutartiniai santykiai ir kad reikia pervesti pinigus pagal sutartį, todėl ir nebuvo būtinybės apmokėti per tą nustatytą dienų laikotarpį. Nurodo, atsakovė iš 5 793,52 Eur sumos yra sumokėjusi 5 130,00 Eur, todėl nepriemokos likutis yra 633,52 Eur. Patvirtino, kad ieškinyje nurodytos sąskaitos faktūros yra įtrauktos į atsakovės buhalteriją. 2018 m. sausio mėnesio tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte sumos atitinka, tačiau 10 914,51 Eur suma yra nepriemoka. Nurodė, kad 2019 metais nei vienas mokėjimas nebuvo atliktas. Į bylą yra pateikti visi rašytiniai įrodymai, kokiai sumai atsakovė yra padariusi pavedimus UAB „Ratola“ 2018 metais.

9Trečiojo asmens atstovas V. V. teismo posaėdžio metu ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad su atsakove bendradarbiavo daugiau nei dešimt metų ir pagal darbo praktiką, sąskaitos visada buvo siunčiamos elektroniniu paštu, o atsakovė visada jas vėluodavo apmokėti. Byloje esantis susirašinėjimas patvirtina, kad atsakovė ne kartą buvo raginama apmokėti esamą įsiskolinimą.

10Teismas

konstatuoja:

11ieškinys tenkintinas visiškai.

12Iš 2017 m. lapkričio 29 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 1704019 nustatyta, kad pardavėja UAB „Ratola“ pirkėjai UAB „Autodiga“ už prekes ir paslaugas išrašė 2 997,00 Eur sąskaitą faktūrą (e. b. l. 5). Iš 2017 m. gruodžio 1 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 1704061 nustatyta, kad pardavėja UAB „Ratola“ pirkėjai UAB „Autodiga“ už prekes ir paslaugas išrašė 4 446,00 Eur sąskaitą faktūrą (e. b. l. 18). Iš 2018 m. kovo 16 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 1800568 nustatyta, kad pardavėja UAB „Ratola“ pirkėjai UAB „Autodiga“ už prekes ir paslaugas išrašė 339,01 Eur sąskaitą faktūrą (e. b. l. 17). Iš 2018 m. kovo 15 d. atliktų darbų žiniaraščio nustatyta, kad UAB „Autodiga“ buvo išduotos prekės ir suteiktos nepilno montavimo paslaugos (e. b. l. 42).

13Iš 2018 m. sausio 3 d. tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akto nustatyta, kad UAB „Autodiga“ skola pagal sąskaitas faktūras 2017 m. gruodžio 31 d. apskaitos duomenimis sudarė 10 914,51 Eur (e. b. l. 44).

14Iš UAB „Autodiga“ banko sąskaitų išrašų nustatyta, kad 2018 m. vasario 20 d. UAB „Ratola“ pervesta 1 000,00 Eur, 2018 m. gegužės 3 d. UAB „Ratola“ pervesta 1 000,00 Eur, 2018 m. birželio 18 d. UAB „Ratola“ pervesta 1 000,00 Eur, 2018 m. rugsėjo 5 d. pervesta 900,00 Eur (mokėjimo paskirtyje nurodyta už prekes), 2018 m. spalio 15 d. pervesta 830,00 Eur (mokėjimo paskirtyje nurodyta pagal s/f PAD Nr. 1020692), 2018 m. lapkričio 6 d. pervesta 400,00 Eur (mokėjimo paskirtyje nurodyta pagal s/f PAD Nr. 1020692) (e. b. l. 66-70).

15Iš 2018 m. lapkričio 30 d. UAB „Ratola“ pardavimų knygos nustatyta, kad pagal PVM sąskaitas – faktūras Nr. 1704019, Nr. 1704061, Nr. 1800568 UAB „Autodiga“ uždelstas mokėjimas yra 5 793,52 Eur (e. b. l. 6). Iš 2018 m. gruodžio 13 d. reikalavimo perleidimo sutarties nustatyta, kad UAB „Ratola“ reikalavimo teisę į 5 793,52 Eur UAB „Autodiga“ skolą perleido UAB „Juris LT“ (e. b. l. 8-9). Iš 2018 m. gruodžio 14 d. pranešimo nustatyta, kad perleido UAB „Juris LT“ informavo UAB „Autodiga“ apie reikalavimo teisės perleidimą, nurodant sumokėti susidariusį įsiskolinimą (e. b. l. 7).

16Ieškovė reikalavimą į atsakovės skolą grindžia reikalavimo teisės perleidimo sutartimi ir nurodo, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovė prekes ir paslaugas iš trečiojo asmens pagal tris PVM sąskaitas - faktūras Nr. 1704019, Nr. 1704061, Nr. 1800568, gavo, dėl jų jokių pretenzijų nereiškė, tačiau už jas trečiajam asmeniui neatsiskaitė, o atsakovė teigia, jog tarp jos ir trečiojo asmens nebuvo sudaryta rašytinė pirkimo - pardavimo sutartis, PVM sąskaitos – faktūros nėra šalių pasirašytos, todėl ji neturi pareigos jų apmokėti pagal sąskaitose faktūrose nurodytą apmokėjimo terminą. Taigi, tarp šalių ginčo, kad atsakovė iš trečiojo asmens yra gavusi prekes ar jai yra suteikta paslaugų pagal išrašytas PVM sąskaitas - faktūras, nėra.

17Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad tarp trečiojo asmens (pirminės kreditorės) ir atsakovės PVM sąskaitų - faktūrų pagrindu buvo susiklostę pirkimo - pardavimo teisiniai santykiai. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirkimo - pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Įstatymų leidėjas prievolių atsiradimą sieja ne tik su rašytinių sutarčių sudarymu, bet ir su kitais juridiniais faktais, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Kadangi nėra nustatyta imperatyvi pareiga pirkimo - pardavimo santykius įforminti rašytine sutartimi, ji gali būti sudaroma ir žodžiu (CK 6.311 straipsnis), o pirkimo - pardavimo santykiams atsirasti pakanka prekes perduoti pirkėjui arba jo įgaliotam asmeniui. Teismų praktikoje pripažįstama, kad pirkėjo pasirašyta PVM sąskaita - faktūra patvirtina sutartinių pirkimo - pardavimo santykių susiklostymą tarp šiame dokumente nurodytų asmenų. Prekių pardavimas pagal sąskaitą - faktūrą iš esmės atitinka pardavimo sutarties turinį ir sukelia tas pačias teisines pasekmes - pardavėjo pareigą perduoti prekes pirkėjo nuosavybėn, atitinkamai pirkėjo pareigą už perduotas prekes sumokėti. Kartu pabrėžtina, jog įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės lemia, kad kilus ginčui, būtent daiktų pardavėjui tenka pareiga įrodyti aplinkybę, jog pirkimo - pardavimo sandoris yra įvykęs (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12 straipsnis, 178 straipsnis). Tik įrodžius sandorio sudarymo faktą gali būti vertinama, ar pirkėjas turi priešpriešinę prievolę pardavėjui - sumokėti už prekes.

18Kasacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2012 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2012; kt.). Teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar byloje pakanka įrodymų, patvirtinančių šalių įrodinėjamas aplinkybes. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas civilinio proceso tvarka konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo; įstatymo nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą dėl tam tikrų aplinkybių buvimo tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Civiliniame procese vadovaujamasi pirmiau nurodyta įrodymų pakankamumo taisykle, todėl teismas išvadą dėl faktų buvimo gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008; 2015 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. Nr. 3K-3-40-690/2015, kt.).

19CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymus ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

20Byloje neginčijamai nustatyta, kad tarp UAB „Ratola“ ir UAB „Autodiga“ buvo susiklostę nevienkartiniai pirkimo - pardavimo teisiniai santykiai, tą pripažįsta abi šalys. Atsakovė iš trečiojo asmens pirkdavo padangas, paslaugas, trečiasis asmuo išrašydavo sąskaitas – faktūras ir pateikdavo jas elektroniniu paštu, tokia buvo susiklosčiusi šalių komercinė praktika. Atsakovė nurodo, kad PVM sąskaitos – faktūros nėra pasirašytos nei vienos šalies, tačiau atkreiptinas atsakovės dėmesys, kad nagrinėjamu atveju tarp šalių ginčo, kad atsakovė iš trečiojo asmens yra gavusi prekes ar jai yra suteikta paslaugų pagal tris išrašytas PVM sąskaitas – faktūras Nr. 1704019, Nr. 1704061, Nr. 1800568, nėra, tai patvirtina ne tik atsakovės atstovo teismo posėdžio metu duoti parodymai, bet ir kiti byloje esantys rašytiniai įrodymai: 2018 m. sausio 3 d. tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas, į kurį yra įtrauktos dvi PVM sąskaitos – faktūros (Nr. 1704019 ir Nr. 1704061) ir kuris yra šalių pasirašytas, 2018 m. kovo 15 d. atliktų darbų žiniaraštis, kurio pagrindu yra išrašyta PVM sąskaita – faktūra Nr. 1800568 ir kuris yra pasirašytas atsakovės darbuotojo. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, bei nustatytą teisinį reglamentavimą, konstatuotina, kad, atsakovei gavus prekes ir paslaugas kyla pareiga už jas apmokėti. Aplinkybė, kad sąskaitos faktūros nėra pasirašytos, nepaneigia atsakovė pareigos sumokėti už jai nuosavybėn perduotas prekes ar suteiktas paslaugas.

21Ieškovė ieškiniu prašo priteisti 6 297,93 Eur įsiskolinimą, kurį sudaro: 5 793,52 Eur skola, 464,41 Eur palūkanos už laiku neapmokėtas PVM sąskaitas – faktūras ir 40,00 Eur ikiteisminio išieškojimo išlaidų pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis vėlavimo prevencijos įstatymą, nurodo, kad pagal PVM sąskaitas – faktūras Nr. 1704019, Nr. 1704061, Nr. 1800568 atsakovė liko skolinga trečiajam asmeniui 5 793,52 Eur. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad skolos likutis yra tik 633,52 Eur.

22Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis).

23Pagal byloje esantį 2018 m. sausio 3 d. tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktą atsakovės įsiskolinimas trečiajam asmeniui 2017 m. gruodžio 31 d. apskaitos duomenimis sudarė 10 914,51 Eur (e. b. l. 44), šis aktas yra šalių pasirašytas ir ginčo byloje dėl jame nurodytos sumos nėra. Trečio asmens atstovas posėdžio metu paaiškino, kad atsakovė visada vėluodavo apmokėti sąskaitas, tai patvirtina tiek byloje esantys rašytiniai įrodymai: skolų suderinimo aktas, atsakovės ir trečiojo asmens susirašinėjimas elektroniniu paštu ir trumposiomis SMS žinutėmis, tiek atsakovės atstovo teismo posėdžio metu duoti paaiškinimai. Byloje esantis atsakovės ir trečiojo asmens surašinėjimas elektroniniu paštu bei trumposiomis SMS žinutėmis patvirtina, kad atsakovė ne kartą buvo raginama susimokėti esamą įsiskolinimą, trečiasis asmuo prašė pateikti atsiskaitymo grafiką, tačiau atsakovė tinkamai į raginimus nereagavo (e. b. l. 78-86). Iš byloje esančio pranešimo nustatyta, kad pagal PVM sąskaitas – faktūras Nr. 1704019, Nr. 1704061, Nr. 1800568 atsakovės skolos likutis trečiajam asmeniui 2018 m. lapkričio 30 d. yra 5 793,52 Eur (e. b. l. 6). 2018 m. gruodžio 13 d. tarp ieškovės ir trečiojo asmens buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis į atsakovės 5 793,52 Eur skolą, delspinigius nuo neapmokėtos sumos, palūkanas ir kitas su reikalavimo teisės įgyvendinimu susijusias išlaidas (e. b. l. 8-9), o byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad apie kreditoriaus pasikeitimą ir raginimą sumokėti esamą įsiskolinimą atsakovė buvo informuota tinkamai (e. b. l. 19; 87-90), be to, šias aplinkybes patvirtino ir atsakovės atstovas teismo posėdžio metu duodamas paaiškinimus (CK 6.109 straipsnio 1 dalis). Atsakovė į bylą pateikė rašytinius įrodymus, kad trečiajam asmeniui per 2018 metus yra sumokėjusi bendroje sumoje 5 130,00 Eur (e. b. l. 66-70). Atsakovės atstovas posėdžio metu paaiškino, kad 2019 metais jokie mokėjimai trečiajam asmeniui atliekami nebuvo, rašytinių įrodymų, kad reikalavimo teisės perleidimo dienai buvo visiškai atsiskaičiusi su trečiuoju asmeniu, nepateikė. Įvertinus tai, kad atsakovė iki šiol nėra pilnai atsiskaičiusi su ieškove, o terminai per kuriuos ji turėjo atsiskaityti yra pasibaigę, konstatuotina, kad ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas, ieškovei iš atsakovės priteistina

245 793,52 Eur skola, 464,41 Eur palūkanos, 40,00 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos, viso 6 297,93 Eur įsiskolinimas (CK 6.1 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis, 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.256 straipsnis 2 dalis, Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis, 3 straipsnio 2 dalis, 7 straipsnis).

25Dėl procesinių palūkanų.

26Ieškovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu, prašo priteisti iš atsakovės 8 procentus metinių palūkanų nuo skolos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagrindas priteisti procesines palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Per bylinėjimosi laiką atsakovas naudojasi ieškovės lėšomis, gauna iš to naudos, taip pažeidžia ieškovės interesus ir privalo CK 6.37 straipsnio 2 dalies pagrindu mokėti įstatymo nustatytas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kurios vertinamos kaip minimalūs kreditoriaus nuostoliai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos 8 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos nuo priteistos sumos, tai yra nuo 6 297,93 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2019 m. sausio 8 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis, 3 straipsnio 2 dalis).

27Dėl bylinėjimosi išlaidų.

28CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. CPK 79 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas reglamentuotas CPK 98 straipsnyje, kurio 1 dalyje nurodyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tenkinus ieškinį visiškai yra pagrindas ieškovei ir trečiajam asmeniui priteisti iš atsakovės jų turėtas bylinėjimosi išlaidas.

29Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovė patyrė bylinėjimosi išlaidas: 142,00 Eur žyminio mokesčio, 600,00 Eur už advokato teisines paslaugas (e. b. l. 4; 10-11). Trečiasis asmuo UAB „Ratola“ patyrė 450,00 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato teisines paslaugas (e. b. l. 40-41; 43; 91-92) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 6 punktas, 93 straipsnis).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 265 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

31ieškinį tenkinti visiškai.

32Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Autodiga“, juridinio asmens kodas 301557877, 5 793,52 Eur skolą, 464,41 Eur palūkanų, 40,00 Eur ikiteisminio išieškojimo išlaidų, viso 6 297,93 Eur (šešių tūkstančių dviejų šimtų devyniasdešimt septinių Eur ir 93 ct) įsiskolinimą, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 6 297,93 Eur sumą, nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2019 m. sausio 8 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 742,00 Eur (septynis šimtus keturiasdešimt du Eur) bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Juris LT“, juridinio asmens kodas 303262509, naudai.

33Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Autodiga“ 450,00 Eur (keturis šimtus penkiasdešimt Eur) bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Ratola“, juridinio asmens kodas 211790590, buveinės adresas Vilniaus pl. 8, Klaipėda.

34Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Inga... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškiniu prašo iš atsakovės priteisti 6 297,93 Eur skolą, 8... 5. Atsakovė pateikė atsiliepimą, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį... 6. Trečiasis asmuo pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad ieškinys yra... 7. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ir prašė jį... 8. Atsakovės atstovas A. S. teismo posėdžio metu parodė, kad su ieškiniu... 9. Trečiojo asmens atstovas V. V. teismo posaėdžio metu ieškinį palaikė ir... 10. Teismas... 11. ieškinys tenkintinas visiškai.... 12. Iš 2017 m. lapkričio 29 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 1704019... 13. Iš 2018 m. sausio 3 d. tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akto nustatyta, kad... 14. Iš UAB „Autodiga“ banko sąskaitų išrašų nustatyta, kad 2018 m.... 15. Iš 2018 m. lapkričio 30 d. UAB „Ratola“ pardavimų knygos nustatyta, kad... 16. Ieškovė reikalavimą į atsakovės skolą grindžia reikalavimo teisės... 17. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad tarp trečiojo asmens (pirminės... 18. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad teismai, vertindami... 19. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai... 20. Byloje neginčijamai nustatyta, kad tarp UAB „Ratola“ ir UAB „Autodiga“... 21. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti 6 297,93 Eur įsiskolinimą, kurį sudaro:... 22. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 23. Pagal byloje esantį 2018 m. sausio 3 d. tarpusavio atsiskaitymo suderinimo... 24. 5 793,52 Eur skola, 464,41 Eur palūkanos, 40,00 Eur ikiteisminio skolos... 25. Dėl procesinių palūkanų.... 26. Ieškovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų. ... 28. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 29. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovė patyrė bylinėjimosi... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 31. ieškinį tenkinti visiškai.... 32. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Autodiga“,... 33. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Autodiga“ 450,00... 34. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...