Byla e2-1014-759/2020
Dėl iškeldinimo iš savivaldybės būsto, trečiasis asmuo – UAB „Ukmergės butų ūkis“

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėja Snieguolė Bielskienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Jūratei Gritienei, dalyvaujant ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos atstovui R. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Ukmergės rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovei Z. Č. dėl iškeldinimo iš savivaldybės būsto, trečiasis asmuo – UAB „Ukmergės butų ūkis“.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė Ukmergės rajono savivaldybės administracija kreipėsi į teismą, prašydama iškeldinti atsakovę Z. Č. pasibaigus terminuotai nuomos sutarčiai iš Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, esančių adresu: ( - ), nesuteikiant jai kitos gyvenamosios patalpos. Jeigu iki teismo sprendimo priėmimo dienos atsakovė pateiks ieškovei duomenis, įrodančius, kad ji pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 str. turi teisę į socialinio būsto nuomą, ieškovė teismo prašo iškeldinti atsakovę Z. Č. iš Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, esančių adresu: ( - ), pasibaigus terminuotos nuomos sutarties terminui suteikiant jai teisę išsinuomoti vieno kambario gyvenamąjį būstą Ukmergės mieste. Ieškovė ieškinyje nurodo, jog 2012 m. liepos 23 d. su atsakove buvo sudaryta savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, keičiant 2008 m. sausio 31 sutartį Nr. ( - ), kuria atsakovei Z. Č. bei šeimos narei N. Č., atsakovės dukrai, buvo išnuomotas 53,46 kv. m. bendro gyvenamojo ploto gyvenamasis butas, esantis adresu: ( - ). 2018 m. balandžio 24 d. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos komisijos posėdžio protokolu ( - ) konstatuota, kad Z. Č. pateikė Metinę šeimos turto deklaraciją už 2017 m. ir jos pajamos daugiau kaip 25 proc. viršija įstatyme nustatytus dydžius. Atsakovės pajamos per 2017 m. viršijo Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu įtvirtintą dydį 88,7 procentais. Komisija nutarė informuoti Z. Č., kad 2018 m. gegužes 9 d. pateiktų pažymą, patvirtinančią kokio dydžio išeitinė kompensaciją buvo išmokėta, ir gavus minėtą pažymą nuomininkės prašymą pakartotinai svarstyti Komisijos posėdyje. Atsakovė tokios pažymos nepateikė. 2018 m. gegužės 28 d. atsakovė parašė prašymą, prašydama leisti išsinuomoti dabar nuomojamą būstą, esantį adresu: ( - ), savivaldybės būsto nuomos sąlygomis, kadangi 2017 m. padidėjo darbo užmokestis. 2018 m. rugsėjo 11 d. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos komisijos protokolu Nr. ( - ) nutarta socialinio būsto, esančio ( - ), nuomos sutartį su atsakove nutraukti nuo 2018 m. spalio 1 d. bei teikti 2018 m. rugsėjo mėnesį savivaldybės tarybai sprendimo projektą, kuriuo siūloma butą, esantį ( - ), atsakovei Z. Č. nuomoti kaip savivaldybės būstą rinkos kaina nuo 2018 m. spalio l d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. Šiuo pagrindu 2018 m. rugsėjo 12 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ( - ) nuo 2018 m. spalio 1 d. gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis buvo nutraukta. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. ( - ) „Dėl socialinio būsto išnuomojimo savivaldybės būsto nuomos sąlygomis“ nuspręsta išnuomoti 53,46 kv. m bendro ploto butą, esantį ( - ), atsakovei Z. Č. kaip savivaldybės būstą rinkos kaina nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. Tuo pagrindu Ukmergės rajono savivaldybė, atstovaujama UAB „Ukmergės būtų ūkis“, ir atsakovė sudarė Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomos sutartį (2018 m. spalio 1 d, Nr. ( - )). Aptariamas būstas išnuomotas tik atsakovei be šeimos narių, kadangi atsakovės dukra išvyko, su atsakove negyvena ir neveda bendro ūkio. 2019 m. gegužės 14 d. atsakovė kreipėsi į ieškovę su prašymu atleisti nuo nuomos mokesčio, kadangi ji yra socialiai remtina. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. ( - ) „Dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio“ atsakovė nebuvo atleista nuo nuomos mokesčio. Per laikotarpį iki sutarties pasibaigimo ir iki šiol savivaldybė gavo dar keletą atsakovės prašymų atleisti nuo nuomos mokesčio, daugybę atsakovės sunkiai suvokiamų skundų įvairiais klausimais, o taip pat atsakovės elgesiu nuolat skundžiasi atsakovės nuomoto buto namo daugiabučių namų savininkų bendrija „( - )“. 2019 m. rugpjūčio 16 d. savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos komisija posėdžio protokolu Nr. ( - ) konstatavo, kad šiuo metu atsakovei nuomojamas dviejų kambarių butas viršija socialinio būsto naudingojo ploto normatyvus, gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos terminas yra pasibaigęs 2019 m. rugsėjo 30 d. ir nuo 2019 m. spalio 1 d. ši sutartis pratęsta nebus. Pareiškėja apie tai buvo informuota savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. ( - ) „Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos“. Į šį raštą atsakovė atsakė 2019 m. rugsėjo 23 d. raštu „Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos“ savo bendro pobūdžio pamąstymais. 2019 m. spalio 3 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ( - ) „Dėl savivaldybės būsto nuomos sutarties pabaigos“, 2018 m. spalio 1 d. su atsakove Z. Č. sudaryta Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomos sutartis Nr. ( - ) laikoma pasibaigusia suėjus jos terminui, o UAB „Ukmergės butų ūkis“ buvo pavesta periimti gyvenamąsias patalpas, esančias ( - ). 2019 m. spalio 4 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus raštu Nr. ( - ) ,,Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos” informavo atsakovę, kad jos nuomoto būsto, esančio ( - ), nuomos sutartis yra pasibaigusi suėjus jos terminui 2019 m. rugsėjo 30 d. Atsakovė buvo paprašyta gyvenamąsias patalpas perduoti Ukmergės rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administratoriui UAB „Ukmergės butų ūkis” per nuomos sutarties 4.10 papunktyje nustatytą 15 dienų terminą. Atsakovė buvo įspėta, kad neperdavus šių gyvenamųjų patalpų per nustatytą terminą, savivaldybė imsis priemonių atsakovę iškeldinti teismo keliu. Be to, atsakovei buvo pasiūlyta, kad gavus jos prašymą ir atitinkant sąlygas, suteikiančias teisę išsinuomoti socialinį būstą, Ukmergės rajono savivaldybė galėtų atsakovei nuomoti vieno kambario 33,02 kv.m. gyvenamąjį būstą, esantį ( - ). Atsakovė 2019 m. spalio 7 d. prašymu dėl būsto nuomos paprašė atleisti nuo nuomos mokesčio pagal 2012 m. liepos 23 d. pasirašytą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. Savivaldybes administracijos direktorius 2019 m. lapkričio 5 d. raštu Nr. ( - ) „Dėl 2019 m. spalio 7 d. prašymo“ pakartotinai informavo atsakovę, kad su ja sudaryta 2018 m. spalio l d. Ukmergės rajono savivaldybės nuomos sutartis Nr. ( - ) 2019 m. rugsėjo 30 d. yra pasibaigusi ir dar kartą pasiūlė išsikelti iš būsto geranoriškai. Ieškovė nurodo, kad atsakovė piktybiškai neatlaisvina savivaldybės būsto, nepateikia savivaldybei gyventojo turto ir pajamų deklaracijos už 2018 metus, rašo šūsnis įvairiausių nesuprantamo turinio skundų bei nepagrįstų prašymų, kuriuose įžeidinėja ir žemina visus savivaldybės administracijos tarnautojus. Atsakovė pasibaigus terminuotai Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomos sutarčiai, kurios 4.10 punkte buvo įtvirtinta atsakovės (nuomininko) pareiga atlaisvinti savivaldybės būstą ir grąžinti jį Nuomotojui nevėliau kaip per 15 kalendorinių dienų pasibaigus sutarčiai, piktybiškai neperduoda nuomoto būsto savivaldybei. Gyvendama minėtame bute viena ir neišsikeldama iš jo, sąlygoja tai, kad savivaldybė yra priversta pažeisti įstatymo 15 straipsnio 1 dalį, o taip pat pažeidžia kitų asmenų bei šeimų, siekiančių išsinuomoti savivaldybės socialinį būstą, teises. Atsakovė nevykdo savo pareigos deklaruoti savo turtą ir pajamas už 2108 metus. Dėl to savivaldybė neturi informacijos, ar savivaldybės gyvenamasis būstas atsakovei apskritai gali būti išnuomotas, ar atsakovė atitinka Įstatymo 11 str. 1 dalyje keliamus reikalavimus (el. b. l. 1-6).

5Teismo posėdyje ieškovės atstovas prašė ieškinį tenkinti visiškai. Savivaldybė yra santykyje su atsakove pagal nuomos teisinius santykius. Atsakovė iki 2019 m. gegužės 1 d. turėjo pareigą ieškovei pateikti metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją apie gautas pajamas ir turimą turtą, tačiau šios pareigos neįvykdė. Atsakovė gyvena viena dviejų kambarių bute, jos pilnametė dukra yra išvykusi gyventi kitur. Atsakovė neatitinka Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 15 straipsnyje numatytų reikalavimų dėl naudingojo ploto vienam asmeniui. Atsakovė nevykdė pareigos pateikti ieškovei metinės gyventojų (šeimos) turto deklaracijos nustatytu laiku. Deklaraciją ieškovei pateikė tik pasibaigus nuomos sutarčiai, t.y. 2020 m. vasario 17 d. Pajamų deklaracija yra galimai neteisinga, kadangi atsakovė nurodė 2019 m. negavusi jokių pajamų, nors gavo socialines išmokas. Ieškovė suteikė teisę atsakovei išsinuomoti vieno kambario būstą, tačiau atsakovė su ieškove nebendradarbiauja. Atsakovė yra darbingo amžiaus, sveika, įgijusi išsilavinimą, šiuo metu bedarbė. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu išsakė nuomonę, jog būtų socialiai neteisinga ginti atsakovės teises pažeidžiant kitų asmenų teises į socialinį būstą. 2018 metais Nuomos sutartis buvo sudaryta tik su atsakove, kadangi atsakovės dukra jau buvo pilnametė. Atsakovė už nuomojamo būsto nuomą sutarčiai pasibaigus nemoka, kaupiasi skola. Ieškovės atstovas tikslių duomenų apie susidariusią skolą pateikti negalėjo.

6Atsakovė Z. Č. pateikė teismui atsiliepimą – priešieškinio pareiškimą, kuriame nurodė, jog ieškovės Ukmergės rajono savivaldybės administracijos ieškinys atsakovei dėl iškeldinimo iš būsto turi būti nagrinėjamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Atsakovė teismo prašo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą ir prašyti pasisakyti, ar Ukmergės rajono savivaldybės darbuotojai, Tarybos nariai laužo Tarybos nario priesaiką, šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio, 21 straipsnio, 52 straipsnio nuostatas, negerbia ir nevykdo įstatymų, nesąžiningai atlieka visas savivaldybės darbuotojo, tarybos nario pareigas ir nesusilaiko nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus bei savo veiksmais ir/ar neveikimu daro žalą piliečiams ir Valstybei (el. b. l. 47-49).

72020 m. vasario 12 d. teismo posėdžio metu atsakovė nurodė, kad atsiliepimo teismo posėdyje neduos, su ieškiniu nesutinka, procesas bendrosios kompetencijos teisme neįmanomas, konstitucija dar galioja, nėra pasenusi. Atsakovė į 2020 m. birželio 4 d. paskirtą teismo posėdį neatvyko. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai 2020 m. birželio 2 d. elektroniniu paštu (el. b. l. 118-119), taip pat buvo siųsti atsakovės deklaruotos gyvenamosios vietos adresu (el. b. l. 116). Atsakovė teismo neinformavo apie neatvykimo priežastis, nepateikė prašymo atidėti bylos nagrinėjimą. Atsižvelgiant į tai, byla išnagrinėta atsakovei nedalyvaujant.

8Trečiasis asmuo UAB „Ukmergės butų ūkis“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžiuose nedalyvavo. Apie paskirtus teismo posėdžius trečiasis asmuo informuotas tinkamai, gautas jo prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (b. l. 72, 73). Civilinė byla išnagrinėta trečiajam asmeniui UAB „Ukmergės butų ūkis“ nedalyvaujant.

9Teismas

konstatuoja:

10Įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, nustatyta butas, unikalus nr. ( - ), esantis adresu: ( - ), nuosavybės teise priklauso Ukmergės rajono savivaldybei (el. b. l. 7). Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 12 d. įsakymu dėl socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo Nr. ( - ) nusprendus nuo 2018 m. spalio 1 d. nutraukti dviejų kambarių 53,46 m2 bendro ploto buto, esančio ( - ), nuomos sutartį su atsakove Z. Č. (el. b. l. 16-18), aptariamą butą atsakovei buvo leista išsinuomoti kaip savivaldybės būstą rinkos kaina nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. (el. b. l. 20). Ieškovė, atstovaujama UAB „Ukmergės butų ūkis“, ir atsakovė Z. Č. 2018 m. spalio 1 d. sudarė terminuotą Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomos sutartį Nr. ( - ) (toliau - Sutartis), pagal kurią ieškovė už mokestį įsipareigojo suteikti atsakovei sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti ir naudoti savivaldybės būstą, kurį apibūdinantys duomenys yra nurodyti Sutarties 2 punkte (butas, unikalus nr. ( - ), esantis adresu: ( - )), o atsakovė įsipareigojo naudotis šiuo savivaldybės būstu pagal paskirtį. Sutarties 3 punkte nurodyta, jog atsakovei nuomojamo socialinio būsto paskirtis – gyventi nuomininkui, t.y. atsakovei Z. Č.. Minėta Sutartis sudaryta laikotarpiui iki 2019 m. rugsėjo 30 d. (el. b. l. 8-11, 12, 14). Butas, esantis adresu: ( - ), perduotas atsakovei pagal Perdavimo – priėmimo aktą 2018 m. spalio 1 d. (el. b. l. 13). 2019 m. gegužės 14 d. atsakovė pateikė prašymą ieškovei dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio mokėjimo (el. b. l. 24). Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu atsakovės neatleido nuo Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybes teise priklausančio gyvenamojo būsto, esančio adresu: ( - ), nuomos mokesčio, nepateikus reikšmingų priežasčių prašymui tenkinti (el. b. l. 22-23). Ukmergės rajono savivaldybės administracija 2019 m. rugpjūčio 28 d. raštu „Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos“ Nr. ( - ) informavo atsakovę apie tai, kad būstas atsakovei yra išnuomotas terminuotam laikui, t.y. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. Ukmergės rajono savivaldybė iki šiol nėra gavusi atsakovės prašymo dėl gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pratęsimo. Atsakovė minėtu raštu buvo informuota, kad nuo 2019 m. spalio 1 d. Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomos sutartis Nr. ( - ) pratęsta nebus. Dėl pageidavimo išsinuomoti mažesnio ploto gyvenamąjį būstą atsakovė turi kreiptis raštu į ieškovę iki 2019 m. rugsėjo 16 d. ir pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją už 2018 metus (el. b. l. 26-27). 2019 m. spalio 4 d. atsakovė buvo informuota ieškovės apie pasibaigusią nuomoto būsto, esančio adresu: ( - ), sutartį suėjus terminui. Ieškovė raštu prašė gyvenamąsias patalpas perduoti Ukmergės rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administratorei UAB „Ukmergės butų ūkis“ per Sutarties 4.10 papunktyje nustatytą 15 dienų terminą. Ieškovė įspėjo atsakovę, kad neperdavus gyvenamųjų patalpų, ieškovė kreipsis dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų įstatymo nustatyta tvarka. Taip pat pakartotinai pažymėjo, kad atsakovė turi teisę kreiptis į ieškovę su prašymu išnuomoti mažesnio ploto socialinį būstą (el. b. l. 31-33). Byloje duomenų, kad atsakovė atlaisvino nuomojamas patalpas, nėra.

11Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovė ne kartą kreipėsi į ieškovę su prašymu atleisti ją nuomos mokesčio mokėjimo (el. b. l. 19, 22, 24, 29, 35). Atsakovė yra deklaravusi savo gyvenamąjį vietą adresu: ( - ). Jos pilnamečio vaiko deklaruota gyvenamoji vieta minėtu adresu buvo panaikinta sulaukus pilnametystės (el. b. l. 121-122). Atsakovė šiuo metu nedirba. Duomenų apie gaunamas pajamas, turtinę padėtį, sveikatos būklę atsakovė teismui nepateikė. Ieškovė teismui pateikė 2020 m. vasario 17 d. atsakovės Metinę gyventojo (šeimos) deklaraciją, iš kurios matyti, kad 2019 metais atsakovė negavo jokių pajamų. Visgi, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrio 2020 m. birželio 25 d. pažyma apie pajamas patvirtina, kad atsakovei Z. Č. per 2019 m. buvo išmokėta 2171,04 Eur suma kaip socialinė, tikslinė ir periodinė pašalpos.

12Dėl iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, pasibaigus terminuotai nuomos sutarčiai

13Ieškovė Ukmergės rajono savivaldybė prašo iškeldinti atsakovę Z. Č. iš Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos - buto, esančio adresu: ( - ), nesuteikiant kito gyvenamojo ploto. Ieškovė nurodo, jog pasibaigė ieškovės ir atsakovės sudaryta nuomos sutartis, kuri nepratęsta, atsakovė laiku nepateikė duomenų apie turimą turtą ir gautas pajamas, todėl atsakovė prarado teisę į paramą nuomotis Ukmergės rajono savivaldybei priklausančias gyvenamąsias patalpas. Jeigu iki teismo sprendimo priėmimo dienos atsakovė pateiks ieškovei duomenis, įrodančius, kad ji pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 str. turi teisę į socialinio būsto nuomą, ieškovė teismo prašo iškeldinti atsakovę Z. Č. iš Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, pasibaigus terminuotos nuomos sutarties terminui, suteikiant jai teisę išsinuomoti vieno kambario gyvenamąjį būstą Ukmergės mieste. Atsakovė su pareikštu ieškiniu nesutinka.

14Socialinio būsto nuomą reglamentuoja Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas (toliau – PBĮIĮ). Tačiau šis įstatymas nenustato specialiųjų reikalavimų dėl socialinio būsto nuomininkų išsikėlimo (iškeldinimo) iš nuomojamo socialinio būsto pasibaigus terminuotai gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčiai. Dėl šios priežasties, sprendžiant šį klausimą, vadovaujamasi CK 6.613 straipsniu ir šalių sudaryta socialinio būsto terminuota gyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi (PBĮIĮ 20 straipsnio 1 dalis). Gyvenamosios patalpos terminuotos nuomos sutarties pasibaigimo padarinius reglamentuoja CK 6.613 straipsnis. Pagal šią teisės normą, pasibaigus gyvenamosios patalpos nuomos sutarties terminui, nuomotojo reikalavimu nuomininkas, jo šeimos nariai ar buvę šeimos nariai turi išsikelti iš gyvenamosios patalpos, o neišsikėlusieji iš jos iškeldinami ir kita gyvenamoji patalpa jiems nesuteikiama, tačiau kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog, atsižvelgiant į socialinio būsto nuomos paskirtį – mažas pajamas turintiems asmenims ir šeimoms apgyvendinti, taip pat į žmogaus būsto neliečiamybės gerbimo principą, socialinio būsto nuomotojui (ieškovui), pareiškusiam ieškinį dėl nuomininkų iškeldinimo iš socialinio būsto pasibaigus nuomos sutarties terminui, tenka procesinė pareiga įrodyti, jog nėra pagrindo su šiais asmenimis sudaryti ir (arba) tęsti socialinio būsto nuomos sutarties, pavyzdžiui, kad nėra socialinio būsto nuomos šiems asmenims poreikio, asmenys neatitinka įstatyme įtvirtintų kriterijų, kt. Taigi tokio pobūdžio bylose pripažįstama būtinybė, sprendžiant klausimą dėl socialinio būsto nuomininkų iškeldinimo, tirti ir jų teisės į socialinio būsto nuomą apskritai turėjimo (neturėjimo) klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2012). Atsižvelgiant į kasacinio teismo praktiką, daroma išvada, kad nagrinėjamu atveju ieškovė turi įrodyti, jog nėra pagrindo pratęsti pasibaigusios nuomos sutarties su atsakove ir yra būtina ją iškeldinti iš gyvenamojo būsto.

15Ginčo butas, iš kurio ieškovė prašo iškeldinti atsakovę, 2018 m. spalio 1 d. Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomos sutartimi Nr. ( - ) išnuomotas atsakovei terminuotam laikotarpiui, t.y. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. Nuomos sutarties 3 punktu šalys susitarė, kad atsakovei nuomojamo savivaldybės būsto paskirtis yra jame gyventi nuomininkei (atsakovei). Taigi, Sutartyje numatyta, kad ieškovei priklausančiame būste, esančiame ( - ), gyvens tik pati atsakovė. Atsakovė socialiniame būste gyvena iki šiol, yra deklaravusi savo gyvenamąją vietą minėtu adresu. Sutarties IV skyriaus 19 punkte numatyta, kad pasibaigus Sutarčiai ir nesant pagrindo jos pratęsti arba ją nutraukus prieš terminą, nuomininkas ir jo šeimos nariai, atsisakę gera valia išsikelti iš nuomoto buto, iškeldinamai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Pažymėtina, jog šalių sudaryta būsto nuomos sutartimi šalys aiškiai susitarė dėl terminuotos būsto nuomos ir jos termino (2019 m. rugsėjo 30 d.), taip pat dėl galimybės sutartį pratęsti, neišnykus priežastims, dėl kurių socialinis būstas buvo suteiktas nuomai. Tuo atveju, jeigu nuomos sutartis su atsakove nepratęsiama, šalys sutarties 4.10 punktu susitarė, kad atsakovė iš nuomojamo būsto privalo išsikelti per 15 kalendorinių dienų pasibaigus Sutarčiai.

16PBĮIĮ 9 straipsnyje numatyta, kad teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šioje dalyje nurodytus reikalavimus: 1) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas; deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šio įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių; 2) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma.

17Vadovaujantis Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 1 dalies 28 punktu, gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, privalo deklaruoti turtą; pagal 3 straipsnio 5 dalį – privalo deklaruoti ir gautas pajamas. Pagal Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalį, gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, ir jų šeimos nariai deklaruoja kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais pateikiamas prašymas suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, gruodžio 31 dieną turimą turtą (įskaitant gautas pajamas). Kiekvienais kitais metais po prašymo suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pateikimo, deklaruojant praėjusių kalendorinių metų gruodžio 31 dieną turimą turtą (įskaitant gautas pajamas), deklaracija už kalendorinius metus teikiama iki einamųjų metų gegužės 1 dienos.

18Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog atsakovė 2020 m. vasario 17 d. pateikė Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją, kurioje nurodė, kad per 2019 metus atsakovė negavo jokių pajamų, turto neturi. Ar atsakovė vykdė pareigą deklaruoti turtą ir gautas pajamas už 2018 metus iki 2019 m. gegužės 1 d. byloje duomenų nėra. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu pažymėjo, kad atsakovė įstatymo jai numatytos pareigos nevykdė, nors buvo ne kartą raginta tai padaryti. Tuo pagrindu ieškovė buvo įgijusi teisę nutraukti būsto nuomos sutartį prieš terminą. Ieškovė taipogi pateikė pažymą apie atsakovei nuo 2019 m. sausio mėn. iki 2019 m. gruodžio mėn. išmokėtas socialinę, tikslinę ir periodinę pašalpas 2171,04 Eur sumai. Ieškovė įrodinėja, kad atsakovė pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją apie tai, kad 2019 metais negavo jokių pajamų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovei net ir informavus atsakovę apie tai, kad ji nėra pateikusi prašymo pratęsti nuomos sutartį, taip pat papildomai suteikus terminą deklaracijai už 2018 metus pateikti ir kreiptis dėl kito socialinio būsto suteikimo, atsakovė jokių veiksmų, išskyrus prašymus dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio ir skundus dėl ieškovės darbuotojų neteisėtų veiksmų, nesiėmė ir informacijos nepateikė. Ieškovė, vertindama situaciją dėl būsto nuomos sutarties pasibaigimo su atsakove, neturėjo duomenų, kurie leistų įvertinti atsakovės turimą turtą ir gautas pajamas už 2018 metus. Šių duomenų nėra ir teismo sprendimo priėmimo metu. Ieškovė neturėjo galimybės įvertinti, ar atsakovė turi teisę į socialinį būstą, todėl spręstina, kad būsto nuomos sutarties pasibaigimo metu atsakovė neatitiko PBĮIĮ įstatyme įtvirtintų kriterijų išsinuomoti socialinį būstą. Vertinant įrodymų visumą, teismo sprendimo priėmimo metu atsakovė Z. Č. yra pateikusi Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją, kurioje nurodo, jog 2019 metais jokio turto neįgijo, pajamų negavo. Taigi, formaliai atsakovė atitinka asmens, turinčio teisę į socialinį būstą, statusą. Tačiau iš teismui pateiktų duomenų ir teismo posėdžiuose nustatytų aplinkybių matyti, kad kyla abejonių dėl atsakovės pateiktų duomenų deklaracijoje teisingumo. Iš pateiktos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos išrašo negalima pasakyti, koks šios deklaracijos statusas, t.y. ji yra pateikta, priimta, taisytina ar pan. Deklaracijoje nurodoma, jog „duomenys yra apdorojami“. Vertinant bylos nagrinėjimo metu ištirtas aplinkybes, darytina išvada, kad socialinio būsto nuomos poreikis atsakovei yra išlikęs. Ji gauna socialines išmokas, šiuo metu nedirba, gyvena viena, registruotino turto nėra įgijusi, todėl teismas sprendžia, kad valstybės parama socialiniam būstui išsinuomoti yra aktuali atsakovei.

19Ieškovė, prašydama iškeldinti atsakovę ir gyvenamųjų patalpų, nurodo, jog atsakovei išnuomoto buto, esančio adresu: ( - ), naudingas plotas, tenkantis vienai gyvenančiai atsakovei, viršija įstatymo nustatytą plotą. Ieškovė minėtą socialinį būstą siekia išnuomoti trijų asmenų šeimai, o atsakovę apgyvendinti mažesnio naudingo ploto bute. PBĮIĮ 15 straipsnyje numatyta, kad Socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, neturi viršyti 14 kvadratinių metrų, išskyrus atvejus, kai privalu atsižvelgti į tai, kad būtų suteikta galimybė turėti atskirus kambarius neįgaliesiems, asmenims, sergantiems sunkiomis lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, formomis, tėvams ir vyresniems kaip 9 metų vaikams, taip pat skirtingų lyčių vyresniems kaip 9 metų vaikams; socialinio būsto fonde nėra laisvų socialinių būstų, kurių naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, neviršija 14 kvadratinių metrų; išnuomojamas vieno kambario butas; šiuo atveju buto naudingasis plotas negali viršyti 40 kvadratinių metrų; socialinio būsto fonde nėra laisvų judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų turintiems neįgaliesiems specialiai pritaikytų socialinių būstų, kurių naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, neviršija 14 kvadratinių metrų (išnuomojant judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų turintiems neįgaliesiems specialiai pritaikytą socialinį būstą).

20Šiuo atveju nustatyta, kad atsakovei nuomoto buto, esančio adresu: ( - ), naudingas plotas sudaro 53,46 kv. m. Atsakovė minėtam bute gyvena viena. Byloje nėra duomenų apie tai, kad su atsakove bute gyventų neįgalūs asmenys, taip pat asmenys, sergantys sunkiomis lėtinėmis ligomis, įrašytomis į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, formomis, atsakovės tėvai ir vyresni kaip 9 metų vaikai, skirtingų lyčių vyresni kaip 9 metų vaikai. Ieškovės atstovas ieškinyje ir teismo posėdžio metu patvirtino, kad socialinio būsto fonde yra laisvas vieno kambario socialinis būstas, kuris gali būti išnuomotas atsakovei, esant jos prašymui. Kadangi atsakovei išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, viršija 14 kvadratinių metrų, ir teismui nėra pateikta įrodymų apie tai, kad su atsakove gyvena kiti asmenys, kuriems gali būti taikomos PBĮIĮ 15 straipsnio išimtys, teismas sprendžia, kad ieškovės argumentas dėl atsakovei išnuomoto socialinio būsto naudingojo ploto normatyvo viršijimo yra pagrįstas.

21Kasacinio teismo praktikoje, formuojamoje socialinio būsto nuomos klausimais, išaiškinta, kad savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuoma – socialinė valstybės ir savivaldybių kartu įgyvendinama funkcija, nekomercinės veiklos forma. Dėl to, nepriklausomai nuo įstatymo nuostatų redakcijų, t. y. jose įvairiu metu įtvirtintų sąvokų, gyvenamųjų patalpų nuomos, teikiamos Lietuvos piliečiams, reikalingiems valstybės paramos (iki tam tikro laiko būsto suteikimas asmenims buvo sprendžiamas tokio būsto (ne)turėjimu, o ne galimybe komerciniu pagrindu jį įsigyti), susijusios su teisės į gyvenamąjį būstą įgyvendinimu, objektas – socialinis (nekomercinis) būstas. Visais atvejais toks būstas, kad ir kaip jis būtų įvardytas, suteikiamas tik tokiam asmeniui, kuris atitinka specialiajame įstatyme nustatytas sąlygas, susijusias su valstybės paramos teikimu, ir gali būti naudojamas tik tokio asmens bei tokiu tikslu, kuriuo jis jam suteiktas nuomotis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-110/2012). Paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti gaunančių asmenų ir šeimų pareigos įtvirtintos PBĮIĮ 22 straipsnyje. Minėti asmenys, be kita ko, privalo pagal patvirtintą prašymo formą ir jo priedus pateikti visą ir teisingą informaciją, įrodančią teisę gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, ir būtinus šiai paramai gauti dokumentus (nurodyto straipsnio 3 punktas). Atsakovė (nuomininkė) per įstatyme įtvirtintą terminą nepateikė ieškovei (nuomotojai) dokumentų, patvirtinančių jos teisę į socialinio būsto nuomą, neprašė pratęsti būsto nuomos sutarties Nr. ( - ). Atsakovė taipogi neišsikėlė iš būsto, kaip tai nustatyta Sutarties 4.10 punkte, ir liko jame gyventi. Ieškovė 2019 m. rugpjūčio 28 d. raštu suteikė atsakovei papildomą terminą (iki 2019 m. rugsėjo 16 d.) pateikti prašymą dėl mažesnio ploto gyvenamojo būsto nuomos ir privalomiems dokumentams (Metinė gyventojų (šeimos) turto deklaracija už 2018 metus) pateikti. Atsakovė ir per šį papildomą terminą nepateikė ieškovei dokumentų, patvirtinančių jos teisę į socialinio būsto nuomą, neatlaisvino ginčo buto ir iš jo neišsikėlė.

22Teismų praktikoje yra pažymėta, jog nepakanka vien nurodyti teisinį pagrindą nuomininkui iškeldinti, būtina atsižvelgti ir į individualias bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-340-313/2019), todėl teismas papildomai atkreipia dėmesį į tai, kad byloje nėra duomenų apie atsakovės įrašymą/išbraukimą į specialių sąrašų asmenų, laukiančių socialinio būsto nuomos (PBĮIĮ 16 straipsnis). Atsakovė šios aplinkybės taip pat neįrodinėjo. Be to, atsakovė yra jauno ir darbingo amžiaus, įgijusi išsilavinimą. Atsakovė neįrodinėja, kad šiuo metu turi teisę lengvatinėmis sąlygomis nuomotis socialinį būstą ir kad ji atitinka PBĮIĮ 9 straipsnio keliamus reikalavimus tokiai teisei. Byloje taip pat nėra duomenų, patvirtinančių, kad atsakovė turėtų nepilnamečių vaikų ar kad kartu su ja gyventų kiti labiau socialiai pažeidžiami asmenys. Kaip pagrįstai nurodo ieškovė, būtina atsižvelgti į tai, jog socialinio būsto pasiūla yra gerokai mažesnė negu tokio būsto paklausa, ir asmenys, turintys teisę socialinio būsto nuomai, privalo laukti eilėje būstui išsinuomoti. Teismo vertinimu, atsakovės nerūpestingas savo teisių įgyvendinimas laiku neteikiant reikalingų duomenų įgyvendinti teisę į paramą socialiniam būstui išsinuomoti, negali būti pagrindas įpareigoti ieškovę su atsakove tęsti gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, pažeidžiant kitų socialiai pažeidžiamų asmenų teises.

23Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-10 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2012-06-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2012; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-01-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013; kt.). Teismas, įvertinęs CK 6.613 straipsnį, šalių sudarytos būsto nuomos sutarties nuostatas, atsižvelgdamas į ginčo buto, kaip socialinio būsto, statusą, jo nuomos paskirtį, socialinio būsto nuomą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, vertindamas, kad šalių sudarytos terminuotos nuomos sutarties terminas baigėsi 2019 m. rugsėjo 30 d., atsakovė formaliai atitinka PBĮIĮ keliamų reikalavimų sudaryti su ja gyvenamosios patalpos sutartį, taip pat į tai, kad atsakovei buvo sudarytos sąlygos toliau nuomotis mažesnį socialinį būstą, tačiau jokių aktyvių veiksmų atsakovė neatliko, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja pagrindas iškeldinti atsakovę iš ginčo buto, pasibaigus terminuotai būsto nuomos sutarčiai, suteikiant jai teisę į kitą gyvenamąją patalpą – socialinį būstą.

24Remdamasis išdėstytu, ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai, atsakovė iškeldintina su visu jai priklausančiu turtu iš ieškovei Ukmergės rajono savivaldybei priklausančių nuomojamų patalpų – buto su rūsiu, esančio adresu: ( - ), pasibaigus terminuotai nuomos sutarčiai, suteikiant jai teisę išsinuomoti kitą gyvenamąją patalpą - socialinį būstą.

25Šioje byloje teismas patyrė 8,95 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (el. b. l. 123). Šių bylinėjimosi išlaidų atlyginimas į valstybės biudžetą priteistinas iš atsakovės (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93, 96 straipsniai).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

27ieškinį tenkinti visiškai.

28Iškeldinti atsakovę Z. Č., asmens kodas ( - ), gyvenančią adresu: ( - ), su visu jai priklausančiu turtu iš ieškovei Ukmergės rajono savivaldybei priklausančių nuomojamų patalpų – socialinio būsto - buto su rūsiu, esančio adresu: ( - ) (registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), pasibaigus terminuotai nuomos sutarčiai, suteikiant jai teisę išsinuomoti kitą gyvenamąją patalpą - socialinį būstą.

29Priteisti iš atsakovės Z. Č., asmens kodas ( - ), gyvenančios adresu: ( - ), 8,95 Eur (aštuonių eurų 95 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą valstybės naudai, informuojant atsakovę, jog išlaidos valstybei sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pasirinktame banke, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą – 5660.

30Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėja Snieguolė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė Ukmergės rajono savivaldybės administracija kreipėsi į teismą,... 5. Teismo posėdyje ieškovės atstovas prašė ieškinį tenkinti visiškai.... 6. Atsakovė Z. Č. pateikė teismui atsiliepimą – priešieškinio... 7. 2020 m. vasario 12 d. teismo posėdžio metu atsakovė nurodė, kad atsiliepimo... 8. Trečiasis asmuo UAB „Ukmergės butų ūkis“ atsiliepimo į ieškinį... 9. Teismas... 10. Įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, nustatyta butas, unikalus... 11. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovė ne kartą kreipėsi į... 12. Dėl iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, pasibaigus terminuotai nuomos... 13. Ieškovė Ukmergės rajono savivaldybė prašo iškeldinti atsakovę Z. Č. iš... 14. Socialinio būsto nuomą reglamentuoja Lietuvos Respublikos paramos būstui... 15. Ginčo butas, iš kurio ieškovė prašo iškeldinti atsakovę, 2018 m. spalio... 16. PBĮIĮ 9 straipsnyje numatyta, kad teisę į socialinio būsto nuomą turi... 17. Vadovaujantis Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 1 dalies 28 punktu,... 18. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog atsakovė 2020 m.... 19. Ieškovė, prašydama iškeldinti atsakovę ir gyvenamųjų patalpų, nurodo,... 20. Šiuo atveju nustatyta, kad atsakovei nuomoto buto, esančio adresu: ( - ),... 21. Kasacinio teismo praktikoje, formuojamoje socialinio būsto nuomos klausimais,... 22. Teismų praktikoje yra pažymėta, jog nepakanka vien nurodyti teisinį... 23. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo... 24. Remdamasis išdėstytu, ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai, atsakovė... 25. Šioje byloje teismas patyrė 8,95 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 27. ieškinį tenkinti visiškai.... 28. Iškeldinti atsakovę Z. Č., asmens kodas ( - ), gyvenančią adresu: ( - ),... 29. Priteisti iš atsakovės Z. Č., asmens kodas ( - ), gyvenančios adresu: ( -... 30. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...