Byla e2A-1000-781/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Versina“, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Aldonos Tilindienės, Viginto Višinskio ir Jūratės Varanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Versina“, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „VERSLO“ (toliau – ir ieškovė) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovė) sprendimą (CVP IS pranešimas Nr. 6949388) pripažinti pirkimo laimėtoja uždarąją akcinę bendrovę „Versina“ (toliau – ir UAB „Versina“), pripažinti UAB „Versina“ pasiūlymą neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė nurodė, kad atsakovė vykdo sporto halės pastato ir garažo kapitalinio remonto, pritaikant daugiafunkciniam centrui ir keičiant garažo paskirtį į sporto, darbų pirkimą Nr. 412155. Ieškovė pateikė pasiūlymą pirkimui, tačiau atsakovė 2019 m. sausio 28 d. sprendimu atmetė ieškovės pasiūlymą. Ieškovė 2019 m. vasario 7 d. pateikė pretenziją dėl sprendimo priėmimo, kurią atsakovė 2019 m. vasario 14 d. atmetė, o 2019 m. vasario 20 d. paskelbė pasiūlymų eilę, pirkimo laimėtoja nustačiusi UAB „Versina“. Ieškovė 2019 m. kovo 1 d. pateikė pretenziją dėl neteisėtai pripažintos pirkimo laimėtojos. Atsakovė 2019 m. kovo 8 d. šią pretenziją atmetė. Ieškovė nesutiko su atsakovės sprendimu dėl žemiau nurodomų argumentų:

102.1. UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktos sąmatos neatitiko pirkimo sąlygų 6 priede pateiktų žiniaraščių ir techninio projekto reikalavimų, o būtent:

112.1.1.

12UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktoje lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 15 pozicijoje pateikta darbo techninė specifikacija – „4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas“, neatitiko pirkimo sąlygų 6 priedo žiniaraščio „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 15 pozicijos „Maitinimo šaltinio montavimas“. Pirkimo sąlygų 6 priedo Techninio projekto 12 lape „Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 2000VA“ reikalaujamas šaltinis turi būti su 9 jungtimis t. y.: „Išėjimo jungtys – ne mažiau kaip 8 vnt.“.

132.1.2.

14UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktoje lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 25 pozicijoje pateikta darbo techninė specifikacija – „Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau kaip 32 mm iki 63 mm“, neatitinka pirkimo sąlygų 6 priedo žiniaraščio „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 25 pozicijos „Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm“.

152.1.3.

16UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktoje lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 31 pozicijoje pateikta darbo techninė specifikacija – „PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai (su movomis) 110/94 mm“, neatitinka pirkimo sąlygų 6 priedo žiniaraščio „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 31 pozicijos „Vamzdis PVC d-100“. Pirkimo sąlygų 6 priede pateiktame Techniniame projekte 12 lape numatyta, kad „Vamzdis lygus PVC“.

172.1.4.

18UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktoje lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 35 pozicijoje pateikta darbo techninė specifikacija – „Cinkuoti kabeliniai kanalai KBSI 60x200x0,75, perfor.“, neatitinka pirkimo sąlygų 6 priedo sąnaudų žiniaraščio „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 35 pozicijos „Cinkuoti kabeliniai kanalai 42x200 perfor.“ Pateiktame Techniniame projekte 13 lape „Perforuotos skardos kabelinis kanalas“ numatyti kabelinių kanalų matmenys: 200x42 mm.

192.2.

20Atsakovė 2019 m. sausio 28 d. sprendimu dėl tokio paties pobūdžio neatitikimų atmetė ieškovės pasiūlymą, t. y. dėl to, kad ieškovė netiksliai užpildė lokalines darbų sąmatas ir jos neatitiko pirkimo sąlygų 6 priedo žiniaraščių. Net ir po ieškovės 2019 m. vasario 7 d. pretenzijos atsakovė nesutiko ieškovei leisti patikslinti pateiktų sąmatų eilučių ir vienetų formuluotes. Analogiškos klaidos laimėtoja pripažintos UAB „Versina“ pasiūlyme buvo toleruojamos, todėl atsakovė grubiai pažeidė lygiateisiškumo principą.

212.3.

22Atsakovė ieškovės pasiūlymui taiko griežtesnius reikalavimus nei pirkimo laimėtoja pripažintai UAB „Versina“. Ieškovei net nebuvo suteikta teisė paaiškinti pasiūlymo, kai UAB „Versina“ buvo leista ne tik paaiškinti pasiūlymą, bet ir pripažinta, kad šio tiekėjo pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus. Tokie atsakovės veiksmai lėmė vieno tiekėjo protegavimą.

232.4.

24Atsakovė ir UAB „Versina“ atsiliepimuose bando suklaidinti teismą, kad ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo reikalauti ginčijamo sprendimo panaikinimo.

252.5.

26Atsakovės nurodyti teiginiai dėl sprendinių lygiavertiškumo neturi įtakos ginčo sprendimui, nes UAB „Versina“ privalėjo pasiūlyti tokius pačius techninius sprendinius kaip nurodyta pirkimo dokumentuose.

272.

28Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė šiuos argumentus:

293.1.

30Ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo reikšti ieškinio dėl ginčijamo sprendimo, nes sprendimas neturi įtakos jos subjektinėms teisėms ir teisėtiems interesams. Ieškovės pasiūlymas buvo atmestas atsakovės 2019 m. sausio 28 d. sprendimu konstatavus, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Sprendimo atmesti pretenziją dėl ieškovės pasiūlymo ieškovė teismui neskundė.

313.2.

32Ieškovės pasiūlymas buvo atmestas pagrįstai ir teisėtai dėl ieškovės pateiktose lokalinėse sąmatose nustatytų esminių trūkumų. Jos pasiūlymo atmetimo priežastis buvo ne lokalinių sąmatų forma, o techninių specifikacijų neatitinkantis sąmatų turinys bei trūkstamas darbų/medžiagų kiekis.

333.

34UAB „Versina“ atsiliepime į ieškinį prašė civilinę bylą nutraukti arba ieškovės ieškinį atmesti. Nurodė, kad:

354.1.

36Civilinė byla pagal ieškovės ieškinį turėtų būti nutraukta, nes ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi.

374.2.

38Pirkimo dokumentai nenumatė griežto reikalavimo tiekėjų teikiamų sąmatų formai (turiniui), taip pat pirkimo dokumentais leidžiama tiekėjams darbų sąmatas sudaryti įtraukiant lygiaverčius (tinkamus) ar net geresnes technines charakteristikas atitinkančius darbus.

394.3.

40UAB „Versina“ po pasiūlymo pateikimo netikslino savo pateiktų sąmatų, nenurodė papildomų kiekių, nekeitė ir nepildė techninių charakteristikų, nenurodė naujos informacijos, kurios nebuvo pradiniame pasiūlyme, todėl jokio pirkimo sąlygų pažeidimo nėra.

414.

42Išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba – nurodė, kad ginčo, jog UAB „Versina“ pasiūlyti ir ieškovės ginčijami sprendiniai neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų darbų aprašymų, nėra. Iš atsakovės procesinių dokumentų matyti, kad nors pirkimo dokumentuose ir nurodyti konkretūs darbų parametrai, tačiau perkančiajai organizacijai yra priimtini ir jos poreikius atitinka ir kitokių parametrų sprendiniai.

43II.

44Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

455.

46Kauno apygardos teismas 2019 m. gegužės 21 d. sprendimu ieškinio netenkino.

476.

48Pirmosios instancijos teismui nekilo abejonių dėl ieškovės suinteresuotumo ginčo pirkimu. Tiekėjo teisė ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus nepriklauso nuo to, ar jo pasiūlymas buvo atmestas dėl neatitikties pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, todėl iš esmės vien dėl to, kad su laimėjusiu konkursą asmeniu šiuo metu (po bylos iškėlimo 2019 m. kovo 26 d.) jau yra sudaryta pirkimo sutartis, kuri ieškiniu nėra ginčijama, nereiškia, jog ieškovės teisinis suinteresuotumas sudaryti viešojo pirkimo sutartį išnyko.

497.

50Teismo vertinimu, ieškovė tiek pretenzijoje, tiek ieškinyje nurodė iš esmės tuos pačius faktinius ir teisinius pagrindus dėl konkurso laimėtojos UAB „Versina“ pasiūlymo neatitikimo pirkimo dokumentų reikalavimų bei perkančiosios organizacijos sprendimo šį asmenį pripažinti laimėtoju teisėtumo. Esant nurodytoms aplinkybėms, UAB „Versina“ argumentai dėl ginčo ribų peržengimo ir išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos nesilaikymo yra nepagrįsti.

518.

52Atsakovė, aprašydama siekiamus įsigyti darbus, juos apibūdino ne tam tikru siekiamu rezultatu ar funkciniais sprendiniais, o konkrečiais techniniais parametrais. Atsakovė pirkimo sąlygose nurodė, jog pasiūlymas bus atmestas, jeigu jis neatitiks skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Taigi, nurodytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad perkančiosios organizacijos poreikius (ir pirkimo sąlygų reikalavimus) atitiks tik tokie pasiūlymai, kuriuose bus pateikiami sprendiniai, atitinkantys darbų kiekių žiniaraščiuose pateikiamų darbų aprašymuose nurodytus techninius parametrus.

539.

54Teismo vertinimu, UAB „Versina“ pasiūlyme (sąmatose) ieškovės ginčijami sprendiniai yra lygiaverčiai arba geresnių parametrų, nei nurodyti pirkimo sąlygose.

5510.

56Pasisakydamas dėl lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 15 pozicijos, pirmosios instancijos teismas sutiko su atsakove, kad tiek darbų kiekių žiniaraštyje 15 pozicijoje nurodyto 9 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio, tiek ir UAB „Versina“ pasiūlyme 15 pozicijoje nurodyto 4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimo sudėtingumas bei darbų kokybės parametrai iš esmės yra tokie patys, t. y. atliekamo darbo kokybė ir rezultatas nepriklauso nuo maitinimo šaltinio išėjimų skaičiaus.

5711.

58Dėl lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 25 pozicijos teismas nurodė, kad tiek pirkimo dokumentuose atitinkamo darbų kiekio žiniaraščio 25 pozicijoje nurodyto kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimo kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo yra nuo 32 mm iki 63 mm, tiek ir UAB „Versina“ pasiūlymo lokalinės sąmatos 25 pozicijoje nurodyto kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimo kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo yra iki 32 mm, darbo (kabelių ir laidų klojimo) sudėtingumas bei darbų kokybės parametrai iš esmės yra tokie patys, nepriklausomai nuo to, ar kabeliai ir laidai būtų klojami vamzdžiuose, kurių skersmuo nuo 32 mm iki 63 mm, ar vamzdžiuose, kurių skersmuo iki 32 mm.

5912.

60Spręsdamas klausimą dėl lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 31 pozicijos teismas pažymėjo, kad UAB „Versina“ į sąmatą įskaičiavo polietileno vamzdžius, kurie prilyginami geresnių techninių charakteristikų gaminiams.

6113.

62Teismas, vertindamas šalių argumentus dėl lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 35 pozicijos nurodė, kad UAB „Versina“ pasiūlyme numatyti didesnių matmenų cinkuoti kabeliniai kanalai 60x200x0,75 savo techninėmis charakteristikomis yra lygiaverčiai (ar net geresni), nei atsakovės pirkimo dokumentuose nurodyti cinkuoti kabeliniai kanalai 42x200 mm, nes juose gali būti lengviau eksploatuojami kabeliai.

6314.

64Teismo vertinimu, vien tai, kad UAB „Versina“ pasiūlyti sprendiniai nėra identiški pirkimo dokumentuose nurodytiesiems, dar nereiškia, jog jos pasiūlymas turėjo būti atmestas. Atkreipė dėmesį, kad esminis kriterijus tiekėjo pasiūlymo atitikties įvertinimui yra ne siūlomų darbų tapatumas (identiškumas) nustatytiems reikalavimams, tačiau viešojo pirkimo objektas ir išviešinti įsigijimo tikslai, kurių perkančioji organizacija siekia vykdomo pirkimo objektu.

6515.

66UAB „Versina“ 2019 m. kovo 6 d. pateiktu paaiškinimu buvo siekiama padėti atsakovei tinkamai išnagrinėti ieškovės pretenziją, todėl nėra jokio pagrindo spręsti, kad atsakovė tokiais veiksmais grįžo į pasiūlymų vertinimo stadiją ir pažeidė viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės aktų nuostatas, principus.

6716.

68Teismas nesutiko su ieškove, kad perkančioji organizacija tiekėjo UAB „Versina“ pasiūlymą, kuris neatitiko pirkimo sąlygų, vertino nesilaikydama lygiateisiškumo principo, t. y. skirtingai vertino tapačias situacijas tiekėjų pasiūlymuose. Pažymėjo, kad ieškovės pasiūlymo atmetimo teisėtumas bei pagrįstumas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

6917.

70Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje nustatytų aplinkybių ir surinktų įrodymų visetą, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą UAB „Versina“ pasiūlymą įvertino tinkamai ir nepažeidė viešųjų pirkimų lygiateisiškumo bei skaidrumo principų, todėl ieškinys atmestinas.

71III.

72Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7318.

74Ieškovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė nesutinka su sprendimo dalimi, kuria UAB „Versina“ sprendiniai pripažinti lygiaverčiais. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

7519.1.

76UAB „Versina“ pateiktos sąmatos neatitiko pirkimo sąlygų 6 priede pateiktų žiniaraščių „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ ir techninio projekto reikalavimų 15, 25, 31, 35 pozicijoje.

7719.2.

78Kauno apygardos teismas sprendime be pagrindo rėmėsi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 4 dalies 2 punktu, todėl neteisėtai sprendė, kad UAB „Versina“ turėjo teisę siūlyti kitus statybos produktus ar kitokį jų montavimą nei nurodyta pirkimo sąlygų 6 priedo žiniaraštyje.

7919.3.

80Ieškovės nuomone, sprendime nepagrįstai daroma išvada, kad UAB „Versina“ po pasiūlymo pateikimo netikslino savo pateiktų sąmatų, nenurodė papildomų kiekių, nekeitė ir nepildė techninių charakteristikų, nenurodė naujos informacijos, kurios nebuvo pradiniame pasiūlyme. Atsakovė savo veiksmais de facto grįžo į pasiūlymų vertinimo stadiją ir pažeidė viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės aktų nuostatas, principus.

8119.4.

82Ieškovės manymu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad UAB „Versina“ sprendiniai yra lygiaverčiai ar net geresni. Naudojant UAB „Versina“ sprendinius nebus pasiektas atsakovės norimas rezultatas, todėl ir UAB „Versina“ sprendiniai, kaip ir ieškovės, turėjo būti atmesti.

8319.5.

84Vertinti UAB „Versina“ pasiūlyto vamzdžių montavimą kaip lygiavertį nėra jokio pagrindo, nes reikalavimas buvo apibrėžtas konkrečiu matematiniu dydžiu – iki 32 mm, o UAB „Versina“ pasiūlė didesnio skersmens vamzdžių montavimą.

8519.6.

86Kauno apygardos teismas neįvertino, kad nors UAB „Versina“ siūlė tam tikrais parametrais geresnių savybių kabelių apsaugos vamzdžius, nei reikalauta pirkimo sąlygose, tačiau kitų pirkimo sąlygų aptariami apsauginiai vamzdžiai neatitiko. UAB „Versina“ sprendinys pasirinkti ženkliai didesnio skersmens vamzdį nei numatyta pirkimo techninėje specifikacijoje neabejotinai padidina ir šio vamzdžio montavimo sąnaudas.

8719.7.

88Skundžiame sprendime deklaruojama nauda, kurią neva suteikia UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktas kabelinio kanalo sprendinys yra neįrodyta, nepagrįsta jokiais skaičiavimais.

8919.

90Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodyta, kad:

9120.1.

92Ginčijamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, kadangi vien tai, kad UAB „Versina“ pasiūlyti sprendiniai nėra identiški pirkimo dokumentuose nurodytiems, dar nereiškia, jog UAB „Versina“ pasiūlymas turėjo būti atmestas.

9320.2.

94Atsakovė tinkamai įvertino UAB „Versina“ pasiūlymą ir pagrįstai nustatė, kad jos pasiūlyti sprendiniai yra lygiaverčiai (arba geresnių parametrų) pirkimo dokumentuose nurodytiems reikalavimams ir atitinka techninėje specifikacijoje jiems keliamus reikalavimus.

9520.3.

96Atsikirsdama į ieškovės argumentus dėl lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 15 pozicijos, atsakovė nurodė, kad pirkimo objektas yra būtent nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimo darbai, o ne konkrečios detalės. Tiek pirkimo dokumentuose atitinkamame darbų kiekių žiniaraštyje 15 pozicijoje nurodyto 9 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio, tiek ir UAB „Versina“ pasiūlyme 15 pozicijoje nurodyto 4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimo sudėtingumas bei darbų kokybės parametrai yra tokie patys. UAB „Versina“ pasiūlyme nurodyto 4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas yra akivaizdžiai lygiavertis sprendinys atsakovės siekiamam rezultatui ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

9720.4.

98Dėl lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 25 pozicijos atsakovė pažymėjo, kad šioje pozicijoje yra aprašomi vamzdžių klojimo darbai, o ne pats klojamas vamzdis ir jo techniniai parametrai. Tiek vamzdžių iki 32 mm diametro, tiek vamzdžių, kurių diametras yra nuo 32 mm iki 63 mm darbo sudėtis yra vienoda.

9920.5.

100Dėl lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 31 pozicijos atsakovė nurodė, kad ieškovė tik deklaratyviai nurodė, jog UAB „Versina“ siūlomi kabelių apsaugos vamzdžiai galimai nėra suderinami su techninio projekto sprendiniais.

10120.6.

102Ieškovė taip pat deklaratyviai nurodė, kad UAB „Versina“ siūlomos medžiagos pakeičia šios medžiagos kainą, montavimo sąnaudas (didesni vamzdžiai reikalautų didesnių darbo jėgos sąnaudų, didesnių kabelinio kanalo tvirtinimo detalių), o pats vamzdis tariamai nėra suderinamas su techninio projekto sprendiniais.

10320.7.

104Pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai nurodė, kad UAB „Versina“ savo pasiūlymo po jo pateikimo netikslino, nekeitė ir nepildė, todėl nebuvo pažeisti lygiateisiškumo ar skaidrumo principai.

105Teisėjų kolegija

konstatuoja:

106IV.

107Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10820.

109Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

11021.

111Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, jų nenurodė ir ieškovė, todėl apskųsto sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas vertinamas paduoto apeliacinio skundo ribose (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

112Dėl rašytinių paaiškinimų pridėjimo prie bylos

11322.

114Ieškovė apeliacinės instancijos teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pateikė rašytinius paaiškinimus. CPK 42 straipsnyje įtvirtinta teise teikti rašytinius paaiškinimus galima naudotis ir apeliaciniame procese, jeigu tokių paaiškinimų turinys neprieštarauja CPK 323 straipsnyje nurodytam reikalavimui. Pasibaigus apeliacinio (atskirojo) skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą yra draudžiama (CPK 323, 338 straipsniai). Taigi, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui nebegalima nurodyti naujų, įstatymo nustatytu terminu pateiktame skunde nenurodytų argumentų, faktinių aplinkybių, nebegalima keisti apeliacinio skundo reikalavimo.

11523.

116Ieškovės rašytiniai paaiškinimai iš esmės nekeičia jos procesiniuose dokumentuose nurodytų argumentų, o tik pateikia nuorodą į kasacinio teismo nutartį, priimta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. birželio 20 d. civilinėje byloje Nr. e3K-3-217-969/2019. Tačiau pažymėtina, kad minėtos ir nagrinėjamos bylos faktinė fabula skiriasi. Kasacinio teismo išnagrinėtoje byloje pasiūlymo paaiškinimai perkančiajai organizacijai buvo pateikti po jo atmetimo, o šiuo atveju atsakovė paprašė UAB „Versina“ paaiškinimų jau po sprendimo dėl konkurso laimėtojo priėmimo. Be to, ieškovės rašytiniai paaiškinimai teismui buvo pateikti 2019 m. liepos 16 d., t. y. prieš pat bylos nagrinėjimo iš esmės teismo posėdį, tokiu būdu apribojant procesinio oponento teisę atsikirsti į paaiškinimuose nurodytus argumentus. Ieškovė nepaaiškino, kodėl ji neturėjo galimybės šį rašytinį dokumentą pateikti iš karto po kasacinio teismo nutarties priėmimo.

11724.

118Atsakovės gi rašytiniai paaiškinimai, kuriuose ji pasisako dėl ieškovės pateiktų argumentų, teisme gauti 2019 m. liepos 18 d., t. y. jau po bylos apeliacinės instancijos teisme išnagrinėjimo iš esmės 2019 m. liepos 16 d. Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad esant nurodytoms aplinkybėms, šalių pateikti rašytiniai paaiškinimai pažeidžia CPK 323 straipsnyje įtvirtintą draudimą, todėl jie nepriimami (CPK 42, 323 straipsniai).

119Dėl faktinių bylos aplinkybių

12025.

121Byloje nustatyta, kad atsakovė paskelbė „Sporto halės pastato ir garažo Perkūno al. 5, Kaune, kapitalinio remonto, pritaikant daugiafunkciniam centrui ir keičiant garažo paskirtį į sporto darbų pirkimą“ Nr. 412155 (toliau – ir pirkimas), kuriam pasiūlymus pateikė ieškovė ir UAB „Versina“ (1 t., b. l. 86-110). Atsakovė 2019 m. sausio 28 d. sprendimu (CVP IS pranešimas Nr. 6886833) atmetė ieškovės pasiūlymą (1 t., b. l. 12-13). Ieškovė, nesutikdama su šiuo sprendimu, 2019 m. vasario 7 d. pateikė atsakovei pretenziją (1 t., b. l. 48-50), kuri 2019 m. vasario 14 d. atsakovės buvo atmesta (1 t., b. l. 39-43). Atsakovė 2019 m. vasario 20 d. informavo tiekėjus apie pirkimų procedūrų rezultatus bei sudarytą pasiūlymų eilę, nurodant, kad UAB „Versina“ pasiūlymas pripažintas pirkimo laimėtoju (1 t., b. l. 36). Ieškovė 2019 m. kovo 1 d. pateikė pretenziją, kurią grindė UAB „Versina“ pasiūlymo neatitikimu pirkimo sąlygų (1 t., b. l. 45-47), tačiau atsakovė 2019 m. kovo 8 d. sprendimu jos netenkino (1 t., b. l. 18-25). Ieškovė padavė ieškinį dėl neteisėto perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, tačiau pirmosios instancijos teismas, konstatavęs perkančiosios organizacijos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, ieškinio netenkino. Ieškovė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, pateikė apeliacinį skundą. Dėl ginčo esmės

12226.

123Nagrinėjamu atveju aktualu pažymėti, kad VPĮ 2 straipsnyje pateikiama bendra pasiūlymo sąvokos apibrėžtis, tačiau kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad viešųjų pirkimų teisiniame reguliavime ,,pasiūlymo“ terminas vartojamas dvejopa prasme: pirma, kaip tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktų dokumentų visuma (įskaitant dokumentus, pagrindžiančius reikalavimus tiekėjams (tiekėjų kvalifikaciją ir neigiamo pobūdžio sąlygų nebuvimą), kitus reikalavimus tiekėjams (pvz., nuostatos dėl bendro kelių dalyvių dalyvavimo pirkime teikiant bendrą pasiūlymą, pasiūlymo užtikrinimo dokumentai ir kt.), taip pat techninius duomenis ir kt.; antra, pasiūlymas siaurąja prasme – pasiūlymo dalis, kuria tiekėjas siūlo viešojo pirkimo sutarties objektą, nurodo jo savybes, kainą, sutarties vykdymo aplinkybes. Šis sąvokų atskyrimas reikšmingas, be kita ko, sprendžiant dėl tiekėjo teisės taisyti ar aiškinti pasiūlymą apimties ir atitinkamų perkančiosios organizacijos pareigų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014; 2018 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-234-469/2018).

12427.

125Perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje (VPĮ 37 straipsnio 1 dalis). VPĮ 37 straipsnyje yra nustatyti reikalavimai, kurių laikantis turi būti parengiama techninė specifikacija. VPĮ 37 straipsnio 3 dalyje expressis verbis (tiesiogiai) nurodyta, kad techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. Kasacinis teismas, aiškindamas pirkimo objektui keliamų reikalavimų nustatymą reglamentuojančias teisės normas, yra išaiškinęs, kad perkančiosioms organizacijoms pripažįstama teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą, tačiau ši jos diskrecija yra ribojama viešųjų pirkimų principų, kurie negali būti pažeisti, taip pat draudimo dirbtinai riboti konkurenciją bei VPĮ nurodytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-241-690/2017).

12628.

127Ieškovės, nesutinkančios su atsakovės sprendimu pirkimo laimėtoja pripažinti UAB „Versina“ manymu, laimėtojos pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų. Taigi, byloje kilo ginčas dėl UAB „Versina“ pasiūlymo atitikties pirkimo sąlygoms siaurąja prasme.

128Dėl UAB „Versina“ pasiūlymo keitimo

12929.

130Minėta, kad 2019 m. kovo 1 d. ieškovė atsakovei pateikė pretenziją, jog pirkimų laimėtojos UAB „Versina“ pasiūlymas neatitiko visų pirkimo sąlygose keliamų kvalifikacinių reikalavimų (1 t., b. l. 45-47). Po šios pretenzijos gavimo, atsakovė kreipėsi į UAB „Versina“ dėl jos pateikto pasiūlymo paaiškinimo. 2019 m. kovo 6 d. buvo gautas UAB „Versina“ atsakymas į jai pateiktą 2019 m. kovo 4 d. atsakovės raštą (1 t., b. l. 112-113). Ieškovės vertinimu, toks atsakovės prašomas bei UAB „Versina“ pateiktas paaiškinimas UAB „Versina“ pasiūlymą leido pripažinti tinkamu bei suponavo tiekėjų lygiateisiškumo principo pažeidimą, vieno tiekėjo protegavimo sąlygas. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu ieškovės teiginiu.

13130.

132VPĮ įtvirtintas bendrasis principas, kad tiekėjas turi teisę paaiškinti savo pasiūlymą (tokio pobūdžio nuostata buvo įtvirtinta tiek iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusios redakcijos VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje, tiek yra įtvirtinta po 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusio naujos redakcijos VPĮ 55 straipsnio 9 dalyje). Pagal VPĮ 55 straipsnio 9 dalį (ginčui aktuali 2017 m. gegužės 2 d. įstatymo Nr. XIII-327 redakcija), perkančioji organizacija, vadovaudamasi šio įstatymo 45 straipsnio 3 dalimi, gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar inovacijų partnerystės metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

13331.

134Kasacinis teismas, aiškindamas pasiūlymo trūkumų aiškinimą nurodė, kad situacija, kai dalyviui gali būti leidžiama paaiškinti atitinkamus neaiškius pasiūlymo elementus, yra daugiau išimtinio pobūdžio, pasiūlymo trūkumai turi būti redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytini ir paprastai ištaisytini. Nustatytas trūkumas pirmiau nurodytų kriterijų neatitinka, kai jam ištaisyti nepakanka paprasto ūkio subjekto paaiškinimo, o reikia atskiro, gan detalaus ir tikslaus pasiūlymo patikslinimo, papildymo naujais duomenimis. Be to, pripažintina, kad nei pats trūkumas, nei jo taisymas nepasižymi objektyvumu, jei jo ištaisymo rezultatas priklauso nuo tai atliekančio subjekto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/2015). Nurodyti išaiškinimai koreliuoja su Teisingumo Teismo praktika, kurioje yra nurodyta, kad pagal viešųjų pirkimų principus konkrečiai nedraudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas. Taigi įgyvendindama turimą diskreciją perkančioji organizacija turi traktuoti skirtingus kandidatus vienodai ir sąžiningai, todėl pasibaigus pasiūlymų atrankos procedūrai ir atsižvelgiant į jos rezultatą paaiškinimo prašymas negali atrodyti nepagrįstai palankus ar nepalankus tiekėjui ar kandidatams, kuriems jis adresuotas (Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimas byloje SAG ELV Slovensko, C-599/10, 40–41 punktai).

13532.

136Iš nurodyto teisinio reglamentavimo, kasacinio bei Teisingumo Teismo išaiškinimų matyti, kad perkančiosios organizacijos prašymo patikslinti, papildyti arba paaiškinti pasiūlymus esmė – padėti šiai organizacijai išsamiai susipažinti, detaliai bei teisingai įvertinti pirkimo dalyvių pasiūlymus prieš priimant galutinį sprendimą dėl konkurso laimėtojo. Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad atsakovė į UAB „Versina“ dėl jos pasiūlymo paaiškinimo kreipėsi po 2019 m. vasario 20 d. sprendimo pripažinti UAB „Versina“ konkurso laimėtoja priėmimo ir tik po ieškovės pretenzijos pateikimo. Tokiu būdu UAB „Versina“ 2019 m. kovo 6 d. atsakymas į atsakovės užklausimą niekaip neįtakojo atsakovės priimto sprendimo. Be to, susipažinus su 2019 m. kovo 6 d. UAB „Versina“ atsakovei pateikto rašto turiniu matyti, kad šis konkurso dalyvis tik pateikė išsamų išaiškinimą dėl jo pasiūlymų, neredaguojant, netaisant trūkumų ir nekeičiant teikto pasiūlymo. Esant tokioms aplinkybėms, atsakymo į užklausimą pateikimas negali būti traktuojamas kaip pažeidžiantis konkurse dalyvaujančių tiekėjų teises, VPĮ numatytą lygiateisiškumo principą, ar grąžinantis konkurso dalyvius į pasiūlymų vertinimo stadiją. Dėl teisės siūlyti lygiaverčius sprendinius

13733.

138Ieškovė ginčija apskųstame sprendime išdėstytą poziciją dėl pirkimų dalyvių galimybės teikti lygiaverčius pasiūlymus. Remdamasis būtent šiuo argumentu bei vadovaudamasis VPĮ 37 straipsnio 6 dalimi, pirmosios instancijos teismas UAB „Versina“ pasiūlymus pripažino tinkamais ir sutiko su atsakovės sprendimu ją pripažinti konkurso laimėtoja.

13934.

140VPĮ 37 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad kai perkančioji organizacija nurodo technines specifikacijas vadovaudamasi šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatytais reikalavimais, ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės ar paslaugos, ar darbai neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, kuriomis ji rėmėsi, jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis, įskaitant ir šio įstatymo 39 straipsnyje nurodytas priemones, įrodo, kad jo pasiūlyti sprendiniai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

14135.

142VPĮ 37 straipsnio 4 dalyje (iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusios redakcijos VPĮ 25 straipsnio 4 dalis) įtvirtinti viešojo pirkimo objektų techninių specifikacijų, kurias pateikti yra perkančiųjų organizacijų pareiga, parengimo būdai bei būdų deriniai, į kuriuos būtina atsižvelgti tiek nustatant reikalavimus pirkimo objektui, tiek vertinant tiekėjų pasiūlymų atitiktį šiems reikalavimams. VPĮ 37 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatyta, kad techninė specifikacija gali būti parengta nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas. Techninėje specifikacijoje turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos: pirmiausia nurodomas Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. Taigi, ši teisės norma draudžia perkančiajai organizacijai, konkurso techninę specifikaciją parengusiai nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas, atmesti pasiūlymą dėl to, kad siūlomos prekės ar paslaugos, ar darbai neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, kuriomis ji rėmėsi, jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis, įskaitant ir šio įstatymo 39 straipsnyje nurodytas priemones, įrodo, kad jo pasiūlyti sprendiniai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

14336.

144Susipažinus su atsakovės parengta pirkimo technine specifikacija, teisėjų kolegija sutinka su ieškove, kad ji nėra parengta pagal VPĮ 37 straipsnio 4 dalyje 2 punkte nurodytą būdą, kadangi byloje nėra duomenų apie joje esančias nuorodas į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas. Tačiau ši išvada nelemia priešingo, nei apskųstame sprendime nurodytas, teisinio rezultato.

14537.

146Kasacinis teismas, aiškindamas VPĮ 25 straipsnį, atitinkantį 2017 m. gegužės 2 d. įstatymo Nr. XIII-327 redakcijos 37 straipsnį, nurodė, kad perkančiosios organizacijos negali atmesti tiekėjo pasiūlymo tik tuo pagrindu, jog siūlomi pirkimo objekto savybės, parametrai ar sprendimai nėra identiški nurodytoms pirkimo sąlygoms (techninei specifikacijai), tačiau dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai perkančiosios organizacijos siekiamam rezultatui ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus; nors neginčytina perkančiosios organizacijos siekiamų tikslų svarba, tačiau dėl jos neturi iš esmės skirtis VPĮ 25 straipsnio nuostatų taikymas; jei tiekėjo siūlomas pirkimo objektas iš tiesų lygiavertis perkančiosios organizacijos siekiamiems tikslams ir funkciniams reikalavimams, tokiu jis ir turi būti pripažįstamas, nepriklausomai nuo prekių, paslaugų ar darbų svarbos; neidentiškais parametrais apibūdinto pasiūlymo pateikimas VPĮ 25 straipsnio prasme savaime nereiškia kitų tiekėjų teisių pažeidimo, priešingai – atspindi jų konkurenciją; lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia reikalavimą vienodai vertinti tiekėjų pasiūlymus, kurie yra lygiaverčiai ar iš esmės vienodai konkurencingi, nebent skirtingą jų vertinimą būtų galima pateisinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012; 2014 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2014; 2015 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96-916/2015). Taigi, nors atsakovės parengta techninė specifikacija numato konkrečius techninius reikalavimus, tačiau tai neeliminuoja konkurso dalyvių teisės, vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 6 dalimi, teikti lygiaverčius atsakovės poreikius tenkinančius sprendinius. Dėl UAB „Versina“ pasiūlymo atitikties techninės specifikacijos reikalavimams

14738.

148Ieškovės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai UAB „Versina“ pasiūlymus pripažino lygiaverčiais ar net geresniais lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 15 pozicijoje nurodytiems reikalavimams. Pirkimo sąlygų 6 priedo žiniaraščio „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 15 pozicijoje numatytas nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimo pirkimas. UAB „Versina“, laimėjusi atsakovės vykdomą konkursą, pasiūlė 4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimo darbų kainą (1 t., b. l. 14). Apeliaciniame skunde remiamasi argumentu, kad sumontavus tokį nepertraukiamo maitinimo šaltinį, būtų pajungti tik 4 išėjimai iš 9 (pagal techninį projektą nepertraukiamas maitinimo šaltinis turi būti su 9 jungtimis), 5 išėjimai liktų nepajungti ir nebūtų užtikrintas nepertraukiamas maitinimas daliai techniniame projekte išvardintų įrenginių, todėl nebus pasiektas toks pat darbų rezultatas. Byloje esančiuose atviro konkurso pirkimo dokumentuose nurodyta, jog pirkimo objektas yra sporto halės pastato ir pastato – garažo kapitalinio remonto, pritaikant daugiafunkciniam centrui (visuomenės poreikiams) ir keičiant garažo pastato paskirtį į sporto, darbai (1 t., b. l. 87). Taigi, šiuo atveju svarbu nustatyti, ar perkant nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimo darbus 4 jungtims galutinis rezultatas bus analogiškas kaip ir sumontavus nepertraukiamo maitinimo šaltinį 9 jungtims, nevertinant paties nepertraukiamo maitinimo šaltinio atitiktį pirkimo sąlygose nurodytiems prietaisams. Ieškovė bylos nagrinėjimo metu apeliuodama į netinkamą darbų rezultatą atlikus darbus pagal UAB „Versina“ pasiūlymą, įrodymų, galinčių pagrįsti savo teiginius, teismui nepateikė. Kaip paaiškino atsakovė, jos norimam rezultatui pasiekti svarbu sumontuoti patį nepertraukiamą maitinimo šaltinį, ir perkamas darbas nėra susijęs su jungčių montavimu ir jų skaičiumi. Teismas sutinka su ieškove, kad remiantis uždarosios akcinės bendrovės „Sistela“ duomenimis, 4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimui reikia mažiau darbo laiko, nei montuojant 9 išėjimų nepertraukiamą šaltinį (vietoj 2,1 val. žmogaus darbo - 1,58 val.) (1 t., b. l. 131). Tačiau ieškovei nepateikus įrodymų, kad montuojant 4 jungčių nepertraukiamo maitinimo šaltinį bus pasiektas kitas, nei atsakovės siekiamas rezultatas, pagrindo sutikti su ieškove, kad UAB „Versina“ pasiūlytas sprendinys neatitinka pirkimo sąlygų, nėra pagrindo.

14939.

150Ieškovės manymu, UAB „Versina“ pasiūlymas turėjo būti atmestas ir dėl jo neatitikimo pirkimo sąlygų 6 priedo žiniaraščio „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 25 pozicijoje nurodyto reikalavimo. Šioje pozicijoje reikalaujama pateikti „Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm“ darbo (įrengimo) kainą. Pažymėtina, kad ši pozicija nenumato reikalavimų elektros instaliacijos vamzdžiui kaip medžiagai, reikalingai darbų atlikimui. Taigi, kaip ir prieš tai aptariamu atveju, atsakovė vykdė darbų, reikalingų vamzdžių klojimui, pirkimus. UAB „Versina“ pasiūlė „Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau kaip 32 mm iki 63 mm“, t. y. didesnio skersmens, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, vamzdžių montavimo darbus (1 t., b. l. 15). Ieškovės teigimu, vykdant darbus pagal UAB „Versina“ pasiūlymą, jie pareikalaus daugiau sąnaudų, nes bus skirti didesnio diametro vamzdžiams kloti. Šis ieškovės teiginys taip pat nėra paremtas jokiais įrodymais. Atsakovė, remdamasi argumentu dėl vienodos darbo sudėties klojant iki 32 mm ar nuo 32 mm iki 63 mm diametro vamzdžius, priešingai nei ieškovė, jį pagrindė uždarosios akcinės bendrovės „Sistela“ duomenimis (1 t., b. l. 81). Byloje nesant įrodymų, kad UAB „Versina“ pasiūlyti vamzdžių klojimo darbai yra netinkami ir negalintys patenkinti atsakovės poreikių, nėra pagrindo išvadai, jog UAB „Versina“ pasiūlymas neatitinka minėtų techninės specifikacijos reikalavimų.

15140.

152Apeliaciniame skunde kalbant apie lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 31 poziciją, vadovaujamasi argumentu, kad Kauno apygardos teismas neįvertino, jog nors UAB „Versina“ siūlė tam tikrais parametrais geresnių savybių kabelių apsaugos vamzdžius, nei reikalauta pirkimo sąlygose, tačiau kitų pirkimo sąlygų aptariami apsauginiai vamzdžiai neatitiko. Pirkimo sąlygų 6 priedo žiniaraščio „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 31 pozicijoje numatyta, jog dalyvių siūlomas vamzdis turėtų būti PVC d-100. UAB „Versina“, teikdama sprendinį nurodytai pozicijai, pasiūlė „PE gofruotų kabelių apsaugos vamzdžius (su movomis) 110/94 mm“ (1 t., b. l. 15). Pirmosios instancijos teismas sutiko su atsakove, kad trečiasis asmuo į sąmatą įskaičiavo polietileno vamzdžius, kurie prilyginami geresnių techninių charakteristikų gaminiams, nes techninio projekto specifikacijoje nurodyta darbo temperatūra nuo - 20 iki + 60 laipsnių, o UAB „Versina“ pasiūlymo įvertinto gaminio darbo temperatūra nuo - 30 iki + 75 laipsnių, atsparumas gniuždymui - pirkimo dokumentuose - > 750 N, o trečiojo asmens siūlomo gaminio - > 1250 N. Anot ieškovės, kaip ir prieš tai aptariamoje pozicijoje, didesnio diametro vamzdžių montavimas reikalaus didesnių darbo sąnaudų. Tačiau ji sutinka, kad UAB „Versina“ siūlomas gaminys yra geresnės techninės charakteristikos. UAB „Versina“ pasiūlius geresnes savybes turintį sprendinį, atsakovei sutinkant su pasiūlytų vamzdžių montavimo darbų kaina, apimtimi, būsimu rezultatu, bei ieškovei neįrodžius, kodėl UAB „Versina“ pasiūlymas šioje pozicijoje turi būti atmestas, apeliacinės instancijos teismas prieina išvadą, jog ir šis apeliacinio skundo teiginys yra deklaratyvaus pobūdžio.

15341.

154Nesutikimą su pirmosios instancijos teismo sprendimu dėl lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 35 pozicijos ieškovė motyvuoja tuo, kad skundžiamame sprendime deklaruojama nauda, kurią suteikia UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktas kabelinio kanalo sprendinys, neįrodyta, be to, šis pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose keliamų reikalavimų dėl kabelinių kanalų matmenų. Trečiojo asmens UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktoje lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 35 pozicijoje nurodyta darbo techninė specifikacija - „Cinkuoti kabeliniai kanalai KBSI 60x200x0,75, perfor.“ (1 t., b. l. 15). Atsakovė, vykdžiusi konkursą, pirkimo sąlygų 6 priedo sąnaudų žiniaraščio „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 35 pozicijoje reikalavo pateikti „Cinkuoti kabeliniai kanalai 42x200 perfor.“. Sprendžiamo klausimo kontekste pažymėtina, kad dėstydama motyvus, kodėl UAB „Versina“ pateiktas pasiūlymas pirmosios instancijos teismo neturėjo būti pripažintas lygiaverčiu pirkimo sąlygoms, atsakovė savo teiginių niekaip nepagrindė, o tik nesutiko su jai užkraunama pernelyg didele įrodinėjimo našta, nes ieškovė, turėdama įrodyti darbų pagal trečiojo asmens pasiūlymą kainą, turėtų iš naujo perprojektuoti techninio projekto „Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ dalį. Teisėjų kolegijos manymu, ieškovės nurodyta aplinkybė nėra pakankamas pagrindas atleisti ją nuo įrodinėjimo pareigos, numatytos CPK 178 straipsnyje, tuo labiau – sutikti su jos teiginiais dėl UAB „Versina“ teikto pasiūlymo nepagrįsto pripažinimo lygiaverčiu pirkimo sąlygų 6 priedo sąnaudų žiniaraščio „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 35 pozicijoje nurodytiems reikalavimams. Iš byloje esančių UAB „Versina“ paaiškinimų matyti, jog trečiojo asmens parengta medžiaga yra brangesnė dėl medžiagos didesnių matmenų, be to, naudojantis didesnio talpumo kanalais lengviau eksploatuojami kabeliai (1 t., b. l. 113). Byloje nepaneigus trečiojo asmens pasiūlyme numatytų didesnių matmenų cinkuotų kabelinių kanalų lygiavertiškumo atsakovės pirkimo dokumentuose nurodytiems kabeliniams kanalams, bei nenustačius akivaizdaus UAB „Versina“ siūlomo sprendinio neatitikimo pirkimo sąlygų, neįrodžius aplinkybės, jog su UAB „Versina“ pasiūlymu atsakovės poreikius tenkinantis rezultatas nebus pasiektas, ieškovės argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

15542.

156Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad UAB „Versina“, pasinaudojusi VPĮ 37 straipsnio 6 dalyje įtvirtintu pasiūlymų lygiavertiškumo institutu, įvykdė jai iš nurodytos teisės normos kylančią pareigą įrodyti siūlomų prekių lygiavertiškumą perkančiosios organizacijos apibūdintam pirkimo objektui.

15743.

158Teisėjų kolegija, plėtodama dėstomą poziciją atkreipia dėmesį, kad išnagrinėjus vykdomo pirkimo konkurso sąlygas, jo tikslus, objektą, susipažinus su atsakovės parengta technine specifikacija nustatyta, jog šis konkursas pasižymi didele objekto verte, objekto svarba visuomenės interesams (Sporto halės pastato ir pastato – garažo kapitalinio remonto, pritaikant daugiafunkciniam centrui ir keičiant garažo pastato paskirtį į sporto, darbų – darbo projekto parengimas), didelės apimties technine dokumentacija (44 darbų žiniaraščiai, 2 237 medžiagų ir darbų pozicijos). Todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad ieškovės siekis nutraukti pirkimą dėl to, jog UAB „Versina“ 4-iose pozicijose jų aprašymus nurodė ne identiškai, kaip darbų kiekių žiniaraščiuose, neatitinka nei viešųjų pirkimų tikslų, nei viešojo intereso, ir negali sudaryti prielaidą atsakovės priimtų sprendimų panaikinimui bei naujo konkurso inicijavimui.

15944.

160Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi esminės reikšmės klausimo teisingam išsprendimui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako. Dėl bylos procesinės baigties ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

16145.

162Apibendrinus išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio keisti ar naikinti apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo. Todėl Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 21 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalis 1 punktas).

16346.

164Atmetus apeliacinį skundą, ieškovės prašymas priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas netenkinamas (CPK 93 ir 98 straipsniai).

16547.

166Atsakovė pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, priteisimo. Iš pateiktų dokumentų (PVM sąskaitos faktūros LPB Nr. 46054, mokėjimo nurodymo Nr. A19-13103) nustatyta, kad atsakovė apeliacinės instancijos teisme patyrė 4 661,22 Eur bylinėjimosi išlaidų. Kadangi atsakovės prašoma priteisti suma už atsiliepimą į apeliacinį skundą viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas)“ nustatytą maksimalų dydį (2019 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sudarė 1 262,7 Eur x 1,3 (už atsiliepimą į apeliacinį skundą, Rekomendacijų 8.11 punktas) = 1 641,51 Eur), ji yra mažintina iki 1 641,51 Eur. Remiantis nustatytomis aplinkybėmis iš ieškovės atsakovei priteisiamos 1 641,51 Eur bylinėjimosi išlaidos, atsakovės patirtos apeliacinės instancijos teisme.

167Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

168Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

169Priteisti Kauno miesto savivaldybės administracijai (juridinio asmens kodas 188764867) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ (juridinio asmens kodas 302627983) 1 641,51 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus keturiasdešimt vieną eurą 51 centą) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „VERSLO“ (toliau – ir ieškovė)... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad atsakovė vykdo sporto halės pastato ir garažo... 10. 2.1. UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktos sąmatos neatitiko pirkimo sąlygų... 11. 2.1.1.... 12. UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktoje lokalinės sąmatos „10.1... 13. 2.1.2.... 14. UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktoje lokalinės sąmatos „10.1... 15. 2.1.3.... 16. UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktoje lokalinės sąmatos „10.1... 17. 2.1.4.... 18. UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktoje lokalinės sąmatos „10.1... 19. 2.2.... 20. Atsakovė 2019 m. sausio 28 d. sprendimu dėl tokio paties pobūdžio... 21. 2.3.... 22. Atsakovė ieškovės pasiūlymui taiko griežtesnius reikalavimus nei pirkimo... 23. 2.4.... 24. Atsakovė ir UAB „Versina“ atsiliepimuose bando suklaidinti teismą, kad... 25. 2.5.... 26. Atsakovės nurodyti teiginiai dėl sprendinių lygiavertiškumo neturi įtakos... 27. 2.... 28. Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė šiuos argumentus:... 29. 3.1.... 30. Ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo reikšti ieškinio dėl ginčijamo... 31. 3.2.... 32. Ieškovės pasiūlymas buvo atmestas pagrįstai ir teisėtai dėl ieškovės... 33. 3.... 34. UAB „Versina“ atsiliepime į ieškinį prašė civilinę bylą nutraukti... 35. 4.1.... 36. Civilinė byla pagal ieškovės ieškinį turėtų būti nutraukta, nes... 37. 4.2.... 38. Pirkimo dokumentai nenumatė griežto reikalavimo tiekėjų teikiamų sąmatų... 39. 4.3.... 40. UAB „Versina“ po pasiūlymo pateikimo netikslino savo pateiktų sąmatų,... 41. 4.... 42. Išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba – nurodė, kad... 43. II.... 44. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 45. 5.... 46. Kauno apygardos teismas 2019 m. gegužės 21 d. sprendimu ieškinio netenkino.... 47. 6.... 48. Pirmosios instancijos teismui nekilo abejonių dėl ieškovės suinteresuotumo... 49. 7.... 50. Teismo vertinimu, ieškovė tiek pretenzijoje, tiek ieškinyje nurodė iš... 51. 8.... 52. Atsakovė, aprašydama siekiamus įsigyti darbus, juos apibūdino ne tam tikru... 53. 9.... 54. Teismo vertinimu, UAB „Versina“ pasiūlyme (sąmatose) ieškovės... 55. 10.... 56. Pasisakydamas dėl lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis – telefoninis... 57. 11.... 58. Dėl lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 25... 59. 12.... 60. Spręsdamas klausimą dėl lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis –... 61. 13.... 62. Teismas, vertindamas šalių argumentus dėl lokalinės sąmatos „10.1... 63. 14.... 64. Teismo vertinimu, vien tai, kad UAB „Versina“ pasiūlyti sprendiniai nėra... 65. 15.... 66. UAB „Versina“ 2019 m. kovo 6 d. pateiktu paaiškinimu buvo siekiama padėti... 67. 16.... 68. Teismas nesutiko su ieškove, kad perkančioji organizacija tiekėjo UAB... 69. 17.... 70. Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje nustatytų aplinkybių ir surinktų... 71. III.... 72. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 73. 18.... 74. Ieškovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m.... 75. 19.1.... 76. UAB „Versina“ pateiktos sąmatos neatitiko pirkimo sąlygų 6 priede... 77. 19.2.... 78. Kauno apygardos teismas sprendime be pagrindo rėmėsi Lietuvos Respublikos... 79. 19.3.... 80. Ieškovės nuomone, sprendime nepagrįstai daroma išvada, kad UAB... 81. 19.4.... 82. Ieškovės manymu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad UAB... 83. 19.5.... 84. Vertinti UAB „Versina“ pasiūlyto vamzdžių montavimą kaip lygiavertį... 85. 19.6.... 86. Kauno apygardos teismas neįvertino, kad nors UAB „Versina“ siūlė tam... 87. 19.7.... 88. Skundžiame sprendime deklaruojama nauda, kurią neva suteikia UAB... 89. 19.... 90. Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį atmesti bei priteisti... 91. 20.1.... 92. Ginčijamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, kadangi vien tai, kad UAB... 93. 20.2.... 94. Atsakovė tinkamai įvertino UAB „Versina“ pasiūlymą ir pagrįstai... 95. 20.3.... 96. Atsikirsdama į ieškovės argumentus dėl lokalinės sąmatos „10.1... 97. 20.4.... 98. Dėl lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 25... 99. 20.5.... 100. Dėl lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 31... 101. 20.6.... 102. Ieškovė taip pat deklaratyviai nurodė, kad UAB „Versina“ siūlomos... 103. 20.7.... 104. Pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai nurodė, kad UAB... 105. Teisėjų kolegija... 106. IV.... 107. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 108. 20.... 109. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 110. 21.... 111. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje... 112. Dėl rašytinių paaiškinimų pridėjimo prie bylos... 113. 22.... 114. Ieškovė apeliacinės instancijos teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės... 115. 23.... 116. Ieškovės rašytiniai paaiškinimai iš esmės nekeičia jos procesiniuose... 117. 24.... 118. Atsakovės gi rašytiniai paaiškinimai, kuriuose ji pasisako dėl ieškovės... 119. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 120. 25.... 121. Byloje nustatyta, kad atsakovė paskelbė „Sporto halės pastato ir garažo... 122. 26.... 123. Nagrinėjamu atveju aktualu pažymėti, kad VPĮ 2 straipsnyje pateikiama... 124. 27.... 125. Perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės apibūdinamos pirkimo... 126. 28.... 127. Ieškovės, nesutinkančios su atsakovės sprendimu pirkimo laimėtoja... 128. Dėl UAB „Versina“ pasiūlymo keitimo... 129. 29.... 130. Minėta, kad 2019 m. kovo 1 d. ieškovė atsakovei pateikė pretenziją, jog... 131. 30.... 132. VPĮ įtvirtintas bendrasis principas, kad tiekėjas turi teisę paaiškinti... 133. 31.... 134. Kasacinis teismas, aiškindamas pasiūlymo trūkumų aiškinimą nurodė, kad... 135. 32.... 136. Iš nurodyto teisinio reglamentavimo, kasacinio bei Teisingumo Teismo... 137. 33.... 138. Ieškovė ginčija apskųstame sprendime išdėstytą poziciją dėl pirkimų... 139. 34.... 140. VPĮ 37 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad kai perkančioji organizacija nurodo... 141. 35.... 142. VPĮ 37 straipsnio 4 dalyje (iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusios redakcijos... 143. 36.... 144. Susipažinus su atsakovės parengta pirkimo technine specifikacija, teisėjų... 145. 37.... 146. Kasacinis teismas, aiškindamas VPĮ 25 straipsnį, atitinkantį 2017 m.... 147. 38.... 148. Ieškovės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai UAB... 149. 39.... 150. Ieškovės manymu, UAB „Versina“ pasiūlymas turėjo būti atmestas ir dėl... 151. 40.... 152. Apeliaciniame skunde kalbant apie lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis –... 153. 41.... 154. Nesutikimą su pirmosios instancijos teismo sprendimu dėl lokalinės sąmatos... 155. 42.... 156. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad UAB „Versina“,... 157. 43.... 158. Teisėjų kolegija, plėtodama dėstomą poziciją atkreipia dėmesį, kad... 159. 44.... 160. Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi esminės... 161. 45.... 162. Apibendrinus išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 163. 46.... 164. Atmetus apeliacinį skundą, ieškovės prašymas priteisti apeliacinės... 165. 47.... 166. Atsakovė pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų... 167. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 168. Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 169. Priteisti Kauno miesto savivaldybės administracijai (juridinio asmens kodas...