Byla I-6162-815/2016
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, dalyvaujant pareiškėjui D. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo D. M. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, dėl neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėjas D. M. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu (teismui išsiųstas 2016 m. vasario 22 d. (b. l. 10)), prašydamas priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – ir Lukiškių TI-K), 25 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą (po 100 Eur už kiekvieną parą, praleistą nežmoniškomis, sveikatai žalingomis, žmogaus garbę ir orumą žeminančiomis sąlygomis, atsakovei pažeidžiant įstatymus bei kitus galiojančius teisės aktus) (b. l. 2–9).

52. Pareiškėjas skunde nurodo, kad jis nuo 2015 m. birželio 17 d. iki 2016 m. kovo 8 d. laikytas Lukiškių TI-K nežmoniškomis, garbę ir orumą žeminančiomis, sveikatai žalingomis sąlygomis, pažeidžiant (šiurkščiai) Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 3 ir 8 straipsnius, skundą grindžia iš esmės tokiais argumentais.

62.1. Pasak pareiškėjo, jis buvo laikomas 6,43 m2–8,1 m2 ploto kamerose su 2–3 asmenimis, t. y. ploto norma asmeniui buvo mažesnė daugelį kartų, todėl pareiškėjas, būdamas mažesnėje erdvėje, negu nustatytas minimalus plotas, patyrė gilius dvasinius sukrėtimus, neigiamus išgyvenimus, kurie pasireiškė baime, nerimu, emocine depresija, pažeminimu, stresu ir kitais nepatogumais, visi šie veiksniai darė neigiamą įtaką dvasinei pusiausvyrai, dėl šių priežasčių yra sutrikęs miegas, jaučia nuolatinę depresiją. Be to, kameroje nuolat tarp suimtųjų kyla konfliktai dėl buitinių sąlygų, retsykiais ir fizinio kontakto konfliktai. Pažymėtina, kad kameroje yra tik 2 kėdės, o laikomi 4 asmenys.

72.2. Kamerose sanitariniai mazgai (tualetai) įrengti pačioje patalpoje ir atskirti maža (ne aukštesne kaip 1,35 m), higienos normų reikalavimų neatitinkančia sienele, kuri nedaro jokios įtakos. Vienam asmeniui valgant, kiti nesinaudoja tualetu, nes tualetas nuo stalo nutolęs vos 1,5 m, o jeigu asmuo negali kentėti ir pasinaudoja tualetu, dažniausiai kyla konfliktai, be to, nemalonūs kvapai lieka kameroje. Be to, tualetui atskirti nuo gyvenamosios patalpos neįrengta jokia kabina, dėl to pareiškėjas jaučia diskomfortą, patiria pakankamai gilius dvasinius, psichologinius išgyvenimus, nes pareiškėjui naudojantis higienos sanitariniais įrenginiais nepakankamai užtikrinama asmens privatumo apsauga, nors pagal Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendaciją šalims narėms Nr. R 2006(2) „Dėl Europos kalėjimų taisyklių“ (toliau – ir Europos kalėjimų taisyklės) 18.3 punktą kaliniai turi turėti galimybę naudotis sanitariniais įrenginiais, kurie būtų higieniški ir užtikrintų privatumą.

82.3. Visose kamerose higienos normos pažeidžiamos panašiai, pilna tarakonų, graužikų, nevykdomas profilaktinis aplinkos kenksmingumo pašalinimas, yra pelėsio, grybelio, kamerose tvyro drėgmė, yra dulkių, trūksta oro, nevalomi langai, dėl grotų kalinamieji negali patys išvalyti langų (nesudaryta galimybė pasiekti langus) – tokia aplinka Lukiškių TI-K yra įprastas reiškinys.

92.3.1. Dažnai Lukiškių TI-K nėra šilto (karšto) vandens ir nesudaryta galimybė prausti visą kūną po šiltu dušu ne rečiau kaip kartą per savaitę: pareiškėjas ne kartą neturėjo galimybės nusiprausti po šiltu dušu, buvo pažeistos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. V-241 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – ir HN 76:2010) 8 punktas. Be to, net ir vykstant remonto darbams kaliniams turi būti užtikrintas šilto (karšto) vandens tiekimas, kad jie galėtų prausti kūną mažiausiai kartą per savaitę. Tai, kad galiojančiose teisės aktuose nustatyta, jog suimtieji ir nuteistieji ne rečiau kaip kartą per savaitę vedami į dušą 15 min., yra šiurkštus Konvencijos 3 straipsnio pažeidimas, be to, pažeidžiamas ir Europos kalėjimų taisyklių 19.4 punktas.

102.3.2. Ventiliacija neveikia, kamerose yra drėgna, pūva čiužiniai, užsiveisia parazitai, metalinės lovos rūdija nuo drėgmės, o kamerose, kurios įrengtos pusrūsyje, vidutinė drėgmė viršija 70 proc. Kamerose švaraus oro kiekis neatitinka norminio oro švarumo, todėl ribojamas minimalus švaraus oro kiekis, taip pat oro judėjimo greitis neatitinka higienos normų reikalavimų. Kamerose žiemą neužtikrinamas tinkamas šilumos kiekis, temperatūra svyruoja nuo 10°C iki 14°C, o vasarą yra per karšta – net iki 35°C. Pareiškėjas ne kartą prašė administracijos išmatuoti temperatūrą, tačiau administracija atsisako tai atlikti.

112.3.3. Lukiškių TI-K pažeidžiamos HN 76:2010 nuostatos, susijusios su kamerų apšvietimu. Kamerose nėra tinkamai užtikrinamas jų apšvietimas, natūrali šviesa labai silpnai patenka į patalpas ir jų visai neapšviečia. Kamera apšviečiama 2 elektrinėmis 36 W lempomis, šviesa labai stipri, nuo jos skauda akis ir galvą, o kalintieji neturime galimybės patys išjungti šviesą, nes nėra jungiklių. Be to, gyvenamosiose patalpose turi būti įrengti skaidraus stiklo langai.

122.4. Pareiškėjas turi teisę tik į 1 valandos pasivaikščiojimą kiemelyje, nors tokia pasivaikščiojimo trukmė prieštarauja Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (toliau – ir CPT) Antrosios bendrosios ataskaitos [CPT/Inf (92)3] (toliau – ir ataskaita CPT/Inf (92)3) nuostatoms, jog kalintysis turi teisę ne mažiau kaip 8 valandas per dieną praleisti lauke, o pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) praktiką to paties reikalauja ir Konvencijos 3 straipsnis.

132.5. Lukiškių TI-K neužtikrinami maisto kiekis ir kokybė, maistas yra neskanus, energetinė vertė tesiekia 1 300 kcal– 1 500 kcal, o pareiškėjo ūgis – 1,81 m, svoris – 95 kg, jis kasdien sportuoja.

142.6. Lukiškių TI-K administracija tuo atveju, jeigu kalinamasis pateikia prašymą, skundą dėl administracijos neteisėtų veiksmų, dėl sąlygų jis perkeliamas į kitą kamerą. Pareiškėjas buvo perkeltas daug kartų, dėl to jam sudaryti itin dideli nepatogumai. Be to, nors pareiškėjas daug kartų kreipėsi į Lukiškių TI-K direktorių dėl laikymo sąlygų, niekas nepasikeitė, o Lukiškių TI-K administracija kratosi atsakomybės.

152.7. Išvardyti pažeidimai nėra smulkmeniški ar mažaverčiai, tęsiasi beveik 9 mėn., visi jie turi įtakos pareiškėjo psichikai ir sveikatai. Pareiškėjas tokias kalinimo sąlygas vertina kaip kankinimą, nes nuolat patirdavo emocinių ir psichologinių išgyvenimų, dvasinių išgyvenimų, psichologinį sukrėtimą, sutriko nervų sistema – jis tapo nervingesnis, pastoviai jaučia orumo žeminimą, kančią.

162.8. Pareiškėjas, pagrįsdamas skundą, remiasi, be kita ko, Konvencijos 3, 14 straipsniais, Europos kalėjimų taisyklių 18.3 ir 19.3 punktais, Konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių paktu, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271, HN 76:2010, be kita ko, jos 6 punktu, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir Departamentas) direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-124 (toliau – ir įsakymas Nr. 124), EŽTT praktika (1978 m. sprendimu Airija prieš Jungtinę Karalystę, bylomis Karalevičius prieš Lietuvą, Savenkovas prieš Lietuvą, Ganea prieš Moldovą, Elefteriadis prieš Rumuniją, Canali prieš Prancūziją, Mandic and Jovic prieš Slovėniją, Štrucl ir kiti prieš Slovėniją), Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika, be kita ko, 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (civiline byla Nr. 3K-3-469), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (administracinėmis bylomis Nr. A502-1774/2010, Nr. A525-1247/2012), nurodo, kad nustatant neturtinės žalos faktą teisinės reikšmės turi ne tik viešojo administravimo subjektų veiksmų neteisėtumas, bet ir asmens patirtų neigiamų išgyvenimų intensyvumas, kad piniginė kompensacija už moralinę žalą, kaip materialus tos moralinės žalos atitikmuo, turi būti skiriama, vadovaujantis visiško adekvataus žalos atlyginimo principu, kad Lietuvos valstybė nuolat pažeidinėja Konvenciją, kad pareiškėjo atveju pažeistos prigimtinės žmogaus teisės, šis pažeidimas yra ne trumpalaikis veiksnys, o nuolatinis veiksmas, taigi, pareiškėjui turėtų būti priteista jo prašoma neturtinės žalos atlyginimo suma.

17II

18Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodo, kad pareiškėjo reikalavimas yra nepagrįstas, prašo skundo netenkinti, taip pat priteisti iš pareiškėjo 2,22 Eur išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimą, savo poziciją grindžia iš esmės tokiais argumentais(b. l. 14–23).

191. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo HN 76:2010, kurioje minimali gyvenamojo ploto norma kamerose laikomiems asmenims nebuvo nustatyta; įsakyme Nr. 124 buvo nustatytas reikalavimas, kad vienam asmeniui, laikomam kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 m2 ploto.

202. Pažymėtina, kad 2015 m. birželio 17 d. – 2015 m. birželio 23 d., 2015 m. birželio 30 d., 2015 m. liepos 9 d. – 2016 m. vasario 4 d., 2016 m. vasario 9 d. – 2016 m. vasario 10 d., 2016 m. vasario 23 d. – 2016 m. vasario 26 d., 2016 m. kovo 1 d., 2016 m. kovo 3 d. ir 2016 m. kovo 8 d. pareiškėjas laikytas sąlygomis, kai vienam asmeniui tenkantis kameros plotas visiškai atitiko nustatytus reikalavimus.

213. Lukiškių TI-K administracija stengiasi, kiek įmanydama, mažinti neigiamą laikymo sąlygų poveikį, sudarydama galimybes naudotis pasivaikščiojimo kiemelyje teise, pasinaudoti sporto kiemeliu, biblioteka, koplyčia, kamerose įrengta kabeline televizija, taip pat naudotis socialinės reabilitacijos specialistų teikiama pagalba bei programomis.

224. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti tardymo izoliatoriaus ir kalėjimo funkcijas. Vadovaujantis įsakymu Nr. V-124 ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakyme Nr. 194 patvirtintų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių (toliau – ir PĮ taisyklės), 11.1 punktu, maksimalus leistinas Lukiškių TI-K laikomų asmenų skaičius yra 954, tačiau šis skaičius nuolat viršijamas, gali siekti daugiau kaip 1 000. Didžiausią dalį Lukiškių TI-K esančių asmenų sudaro suimtieji, taip pat laikomi asmenys, nuteisti laisvės atėmimu iki gyvos galvos, ir nuteistieji, palikti įstaigoje atlikti ūkio darbus. Nuteistieji iki gyvos galvos užima kameras nuo 1 iki 75, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, jie laikomi po vieną (tik labai retais atvejais, jiems prašant, jie gali būti laikomi po 2).

235. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių, sprendimų vykdymo funkcijas, užtikrinant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytas laikymo sąlygas nuteistiesiems bei suimtiesiems. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 8 straipsnis nustato asmenų pristatymą į tardymo izoliatorių. Asmenys, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, pristatomi į tardymo izoliatorių pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo paskirtą nutartį ar nuosprendį. Pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartį asmenys perkeliami ikiteisminio tyrimo veiksmams atlikti arba dėl bylų nagrinėjimo teisme. Taigi, Lukiškių TI-K administracija negali turėti įtakos suimtųjų ir nuteistųjų, atvykstančiųjų bei esančių įstaigoje, skaičiui, o jų nepriimti į įstaigą neturi teisinio pagrindo.

24Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – ir BVK) 70 straipsnyje nustatytų nuteistųjų atskiro arba izoliuoto laikymo pataisos įstaigose reikalavimų ir Įstatymo 10 straipsnyje nustatytų suimtųjų izoliavimo reikalavimų.

256. Dėl nurodytų aplinkybių kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam asmeniui tenkantis gyvenamosios patalpos plotas ne visada siekia teisės aktuose nustatytą ribą. Esant tokiai situacijai, Lukiškių TI-K administracija stengiasi, kad suimtieji ir nuteistieji, kurių laikymo sąlygos ne visiškai atitinka nustatytus reikalavimus, tokiomis sąlygomis būtų laikomi kuo trumpesnį laiką, t. y. atsiradus galimybei perkeliami į laisvesnes kameras. Kiekvienam kameroje laikomam asmeniui skiriama atskira lova, švarus patalynės komplektas, kitas teisės aktuose nustatytas inventorius.

267. Lukiškių TI-K administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų, kad jie palaikytų tvarką kamerose, todėl už kamerų valymą ir tvarką atsakingi patys nuteistieji ir suimtieji. Reikalingas inventorius (šluota, samtis, šiukšliadėžė, kibiras, taip pat kalcinuota soda, skirta kamerų, kriauklių ir unitazų valymui) visą laiką išduodami į kameras. Už administracijos reikalavimų nevykdymą skiriamos nuobaudos. Karantino kameras valo iš ūkio brigados paskirtas nuteistasis, jas plauna bei dezinfekuoja su išduotais valikliais. Siekdamas palaikyti švarą kamerose, Lukiškių TI-K nuo 2015 m. sudarė paslaugų teikimo sutartį su UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“, pagal kurią ši įmonė nuolat atlieka vabzdžių ir graužikų naikinimo darbus, patalpų priežiūrą bei profilaktinius patikrinimus.

278. Dėl kamerų remonto

28Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą pagal esamus materialinius, finansinius ir darbo resursus, o taip pat gavus tam skirtas lėšas iš valstybės biudžeto. Pažymėtina, kad suimtieji ir nuteistieji asmenys neretai piktybiškai niokoja valstybės turtą, gadina elektros instaliaciją, daužo apšvietimo lemputes, laužo langus, daužo stiklus, klozetus, griauna atitvarines sieneles, skiriančias klozetą nuo miegamųjų vietų ir pan., todėl visiškai suremontuotose Lukiškių TI-K kamerose neretai vėl tenka daryti pakartotiną remontą.

299. Dėl kamerų įrengimo, valgymo prie stalo

30Tardymo izoliatorių kamerų įrengimas įtvirtintas Departamento direktoriaus 2009 m. liepos 10 d. įsakyme Nr. V-176 patvirtintose Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklėse (toliau – ir TI taisyklės), pagal kurių 14.6 punktą kameroje turi būti pritvirtintos prie grindų metalinės lovos kiekvienam suimtajam, stalas ir taburetės (suoliukai). Visose Lukiškių TI-K kamerose įrengtos taburetės (suoliukai), stalai, lentynos maisto produktams ir higienos priemonėms laikyti. Atsižvelgiant į miegamųjų vietų skaičių kamerose, įrengtos atitinkamo dydžio lentynos, kad visiems asmenims užtektų vietos maistui ir higienos reikmenims sudėti. Kamerų plotas yra pakankamai mažas, dėl to ne visada įmanoma įrengti daugiau papildomų spintelių, lentynų ar taburečių ir kitų baldų.

31Stalai kamerose pagaminti, vadovaujantis protingumo principais: nedidelėje kameroje negali būti įrengtas didelis stalas. Standartinėse kamerose įrengti stalai su 2 pasukamomis kėdutėmis. Daugelis laikomų asmenų medinę spintelę naudoja kaip stalą. Taigi, kameroje, kurios plotas yra apie 8 m2 ir kurioje apgyvendinti 4 asmenys, visi kalinamieji gali valgyti tuo pačiu metu atsisėdę: 2 – prie stalo, 2 – ant lovų prie spintelės.

3210. Dėl sanitarinio mazgo ir šalto vandens tiekimo

33Pagal HN 76:2010 21 punktą pataisos namų kamerų tipo, karantino (izoliavimo) patalpų, baudos ir drausmės izoliatorių, kalėjimo, tardymo izoliatoriaus, areštinių kamerų, ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų kambarių atskirose patalpose turi būti įrengtas sanitarinis mazgas, jame turi būti įrengta šalto vandens tiekimo sistema. Tualetas nuo likusio kameros ploto atskirtas sienele, kuri yra ne žemesnė kaip 1,5 m. Įstatymuose nereglamentuota, kad gyvenamosiose kamerose esančiuose tualetuose turėtų būti įrengtos durelės. Toks sanitarinio mazgo įrengimas atitinka galiojančius teisės aktus (HN 76:2010).

3411. Dėl ventiliacijos, vėdinimo

35Pagal HN 76:2010 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per langus, išskyrus patalpas, kuriose veikia mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema. Lukiškių TI-K kamerose langai vėdinimui yra pritaikyti, kameros vėdinamos natūraliu būdu per langus, tai atitinka higienos normų reikalavimus. Apgyvendinti asmenys, kurie reguliariai vėdina, prižiūri, tvarko savo kameras, neturi problemų dėl atsirandančio pelėsio ar drėgmės gyvenamosiose kamerose.

3613. Dėl dušų

37Remiantis HN 76:2010 68 punktu, laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims turi būti sudaryta galimybė prausti visą kūną po šiltu dušu ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę. Pagal Lukiškių TI-K direktoriaus įsakymą „Dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo laikomų asmenų išvedimo į dušą tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lukiškių TI-K laikomiems asmenims vieną kartą per savaitę iki 15 min. suteikiama teisė nusiprausti duše ir tai atitinka higienos normų reikalavimus, todėl Lukiškių TI-K savo veiksmais teisės aktų nuostatų šiuo klausimu nepažeidė.

3814. Dėl pasivaikščiojimo

3914.1. Pagal Įstatymo 29 straipsnį suimtieji turi teisę kasdien ne mažiau kaip 1 valandą pasivaikščioti gryname ore, pasivaikščioti vienu metu vedami visi vienoje kameroje esantys suimtieji, kurie turi būti apsirengę pagal metų laiką ir oro temperatūrą; suimtųjų pasivaikščiojimas vyksta dienos metu, specialiai tam skirtoje tardymo izoliatoriaus teritorijoje, laikantis Įstatymo 10 straipsnio reikalavimų; pasivaikščiojimo gali nebūti arba jo trukmė gali būti sutrumpinama tik dėl nepalankių oro sąlygų, jeigu su tuo sutinka suimtasis. Pažymėtina, kad pasivaikščiojimas gali būti nutrauktas, jeigu suimtasis pažeidžia Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse nustatytą pasivaikščiojimų tvarką. Be to, pasivaikščiojimas gryname ore yra suimtųjų teisė, bet ne pareiga.

4014.2. Pasivaikščiojimo kiemeliai pastoviai valomi, esant būtinumui visada yra barstomi, valymo darbus atlieka kiemsargis. Be to, pagal BVK 134 straipsnio 1 dalį, nemokant už darbą, nuteistieji gali būti įtraukti tik į pataisos įstaigų ir gretimų teritorijų tvarkymo, taip pat į nuteistųjų kultūros ir buities sąlygų gerinimo darbus. Įstatymas tiksliai apibrėžia darbų kuriuos nuteistieji privalo atlikti nemokamai, pobūdį: pataisos įstaigų ir gretimų teritorijų tvarkymo darbai; nuteistųjų kultūros ir buities sąlygų gerinimo darbai; tai specialaus pasirengimo nereikalaujantys darbai, kurie skirti nuolat prižiūrėti bei gerinti nuteistųjų buities ir kultūros sąlygas. Taigi, dalis nuteistųjų padeda tvarkyti Lukiškių TI-K teritoriją (taip pat ir pasivaikščiojimo kiemelius).

4114.3. Pasivaikščiojimo kiemeliai Lukiškių TI-K išdėstyti I, II bei III korpusuose, I korpuse yra 29 atskiri pasivaikščiojimo kiemeliai, kurių plotas – nuo 17,34 m2 iki 23,14 m2. II korpuse – 14 atskirų pasivaikščiojimo kiemelių, kurių plotas – nuo 34,13 m2 iki 37,40 m2, III korpuse – 5 atskiri pasivaikščiojimo kiemeliai, kurių plotas – nuo 15,55 m2 iki 31,05 m2. Pažymėtina, kad TI taisyklėse, Pataisos įstaigų įrengimo ir eksploatavimo taisyklėse, įsakyme Nr. V-124 ir Lietuvos higienos normoje ar kituose teisės aktuose nenustatytas pasivaikščiojimo kiemeliuose plotas tenkantis vienam asmeniui.

4215. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1163 „Dėl asbesto ir jo turinčių gaminių importo, gamybos ir naudojimo ribojimo“, nuo 2001 m. sausio 1 d. draudžiama naudoti asbestcemenčio šiferio lakštus naujai statomose gyvenamosiose namuose ir visuomenės paskirties objektuose (ligoninėse, mokyklose, vaikų darželiuose), nuo 2002 m. sausio 1 d. naudoti asbestcemenčio šiferio lakštai ir kiti gaminiai žmogaus sveikatai nekenkia. Lukiškių TI-K šiferio lakštais yra padengti tik I ir III korpuso pasivaikščiojimo kiemelių kontūrai. Šiferio lakštai nėra laužomi, asbesto plaušeliai konstrukcijose yra tvirtai surišti su užpildu, todėl jie į aplinką neišsiskiria ir sveikatai nepavojingi. Be to, pasivaikščiojimo kiemeliai įrengti prieš įsigaliojant minėtam nutarimui.

4316. Dėl maitinimo

44Pagal Įstatymo 44 straipsnio 5 dalį suimtiesiems tiekiamas maistas turi atitikti fiziologines mitybos normas ir, kiek įmanoma, jų religinius įsitikinimus; maistu suimtieji aprūpinami nemokamai. Pagal Įstatymo 44 straipsnio 6 dalį suimtųjų mitybos ir materialinio aprūpinimo normas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. UAB „Pontem“ virtuvėje Lukiškių TI-K maistas gaminamas bei suimtieji ir nuteistieji Lukiškių TI-K maitinami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 14 „Dėl fiziologinių mitybos normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 2 d. Nr. 4/07-117 įsakyme „Dėl asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis mitybos normomis. Skiriami maisto produktų kiekiai nustatyti Lietuvos teisingumo ministro 2006 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 253 „Dėl skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ (su pakeitimais), maistas skiriamas pagal valgiaraščius, patvirtintus Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakyme Nr. V-138 „Dėl valgiaraščių asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“, kuriuos parengė Valstybinis aplinkos sveikatos centras (buvęs Respublikinis mitybos centras). Valgiaraščiai subalansuoti ir atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas fiziologines mitybos normas. Minėti teisės aktai nustato nedirbančiam vyrui per parą mitybos normos energinę vertę nemažiau kaip 2 298 kcal. Pažymėtina, kad kiekvieną dieną pagamintų patiekalų kokybę tikrina Lukiškių TI-K Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojas, kuris, patikrinęs maistą, patvirtina savo parašu pagaminto maisto kokybės vertinimo žurnale; leidimą išduoti pagamintą maistą leidžia įstaigos direktoriaus budintis padėjėjas.

4517. Pareiškėjas skundą grindžia abstrakčiais argumentais, reiškia bendro pobūdžio nusiskundimus, nėra konkretumo. Pažymėtina, kad būtina įrodyti, jog tam tikri pareiškėjo skunde minimi Lukiškių TI-K trūkumai tiesiogiai darė įtaką pareiškėjui ir tokia įtaka sukėlė jam konkrečias neigiamas pasekmes. Tam tikras suimtųjų / nuteistųjų privatumo, judėjimo laisvės apribojimas ir su juo susiję neigiami išgyvenimai, patyrimai paprastai yra neišvengiama kalinimo pasekmė, susijusi su jo esme, tikslais ir saugiu vykdymu. Pareiškėjo patirti nepatogumai labiausiai sietini su jo paties elgesiu, kuris lėmė pareiškėjo patekimą į laisvės atėmimo vietą. Pareiškėjo reikalavimas atlyginti neturtinę žalą traktuotinas kaip nesąžiningas noras pasipelnyti valstybės (visų sąžiningų mokesčių mokėtojų) sąskaita.

4618. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo. Šios žalos atlyginimą įstatymas sieja su žalos atsiradimu dėl neteisėtų viešojo administravimo subjektų veiksmų / neveikimo viešojo administravimo srityje, t. y. žala atlygintina tais atvejais, kai minėti subjektai neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos arba atliko įstatymuose draudžiamus atlikti veiksmus, arba pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnis). CK 6.271 straipsnyje nustatyta deliktinė atsakomybė, kai žala atlyginama dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų; pagal šio straipsnio 4 dalį valstybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos / jų darbuotojai privalėjo veikti. Deliktinė atsakomybė – viena iš civilinės atsakomybės rūšių, jai atsirasti būtina nustatyti bendrosios civilinės atsakomybės sąlygų visumą, nurodytą CK 6.246–6.249 straipsniuose. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik nuostoliai, kurie gali būti laikomi neteisėtų veiksmų rezultatu. Sprendžiant dėl pareiškėjo skundo pagrįstumo nepakanka nustatyti, kad Lukiškių TI-K pareigūnai (deliktinę atsakomybę reglamentuojančių normų taikymo prasme) neteisėtai veikė / neveikė, bet būtina nustatyti ir tai, ar toks veikimas / neveikimas tiesiogiai lėmė pareiškėjo nurodytos žalos atsiradimą. Civilinė atsakomybė gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu nustatytas žalos padarymo faktas. Žala yra vienas iš civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų, kurio neįrodžius, civilinės atsakomybės santykiai neatsiranda, nes nėra delikto. Nagrinėjamu atveju nėra būtinos CK 6.271 straipsnyje nustatytos valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, sąlygos.

4719. Dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimo

48Atsakovės atstovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatomis ir LVAT praktika dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, nurodo, kad Lukiškių TI-K realiai patyrė bylos dokumentinės medžiagos rengimo išlaidas, kurios priteistinos iš pareiškėjo. Teismo nutartyje Lukiškių TI-K buvo įpareigotas pateikti teismui su ginču susijusią medžiagą, šią medžiagą, kurią Lukiškių TI-K turėjo parengti, vykdydamas minėtą teismo nutartį, sudaro 37 A4 formato lapai. Vadovaujantis Dokumentų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 1 d. nutarime Nr. 1039, 6 ir 7 punktais bei Lietuvos statistikos departamento 2012 m. gruodžio 12 d. informaciniu pranešimu Nr. 29, vieno rašytinio, grafinio A4 formato lapo kopijos parengimas sudaro 0,06 Eur. Taigi, Lukiškių TI-K realiai patirtų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, materialinė išraiška yra 2,22 Eur (37 x 0,06 Eur).

49III

50Teismo posėdyje pareiškėjas D. M. rėmėsi skundu ir prašė skundą tenkinti.

51Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

52I

53Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

541. Pareiškėjas D. M. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas šiose kamerose (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 14–23)):

55– pareiškėjas į Lukiškių TI-K atvyko 2015 m. birželio 17 d. ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 108 (plotas – 7,38 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

56– 2015 m. birželio 18 d. perkeltas į kamerą Nr. 293 (plotas – 8,20 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

57– 2015 m. birželio 19 d. – 2015 m. birželio 23 d. kameroje Nr. 293 buvo 2 asmenys;

58– 2015 m. birželio 24 d. – 2015 m. birželio 29 d. kameroje Nr. 293 buvo 3 asmenys;

59– 2015 m. birželio 30 d. perkeltas į kamerą Nr. 338 (plotas – 7,72 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

60– 2015 m. liepos 1 d. – 2015 m. liepos 8 d. kameroje Nr. 338 buvo 3 asmenys;

61– 2015 m. liepos 9 d. – 2015 m. rugpjūčio 2 d. kameroje Nr. 338 buvo 2 asmenys;

62– 2015 m. rugpjūčio 3 d. – 2015 m. rugpjūčio 4 d. kameroje Nr. 338 buvo 1 asmuo;

63– 2015 m. rugpjūčio 5 d. – 2015 m. spalio 15 d. kameroje Nr. 338 buvo 2 asmenys;

64– 2015 m. spalio 16 d. kameroje Nr. 338 buvo 1 asmuo;

65– 2015 m. spalio 17 d. – 2015 m. spalio 20 d. kameroje Nr. 338 buvo 2 asmenys;

66– 2015 m. spalio 21 d. kameroje Nr. 338 buvo 1 asmuo;

67– 2015 m. spalio 22 d. – 2015 m. spalio 26 d. kameroje Nr. 338 buvo 2 asmenys;

68– 2015 m. spalio 27 d. kameroje Nr. 338 buvo 1 asmuo;

69– 2015 m. spalio 28 d. – 2015 m. lapkričio 4 d. kameroje Nr. 338 buvo 2 asmenys;

70– 2015 m. lapkričio 5 d. kameroje Nr. 338 buvo 1 asmuo;

71– 2015 m. lapkričio 6 d. – 2015 m. lapkričio 30 d. kameroje Nr. 338 buvo 2 asmenys;

72– 2015 m. gruodžio 1 d. perkeltas į kamerą Nr. 164 (plotas – 7,86 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

73– 2015 m. gruodžio 2 d. – 2015 m. gruodžio 20 d. kameroje Nr. 164 buvo 2 asmenys;

74– 2015 m. gruodžio 21 d. kameroje Nr. 164 buvo 1 asmuo;

75– 2015 m. gruodžio 22 d. – 2016 m. sausio 13 d. kameroje Nr. 164 buvo 2 asmenys;

76– 2016 m. sausio 14 d. kameroje Nr. 164 buvo 1 asmuo;

77– 2016 m. sausio 15 d. – 2016 m. sausio 18 d. kameroje Nr. 164 buvo 2 asmenys;

78– 2016 m. sausio 19 d. perkeltas į kamerą Nr. 254 (plotas – 34,71 m2), kameroje buvo 6 asmenys;

79– 2016 m. sausio 20 d. kameroje Nr. 254 buvo 8 asmenys;

80– 2016 m. sausio 21 d. kameroje Nr. 254 buvo 6 asmenys;

81– 2016 m. sausio 22 d. – 2016 m. sausio 23 d. kameroje Nr. 254 buvo 8 asmenys;

82– 2016 m. sausio 24 d. kameroje Nr. 254 buvo 9 asmenys;

83– 2016 m. sausio 25 d. kameroje Nr. 254 buvo 8 asmenys;

84– 2016 m. sausio 26 d. – 2016 m. sausio 28 d. kameroje Nr. 254 buvo 7 asmenys;

85– 2016 m. sausio 29 d. – 2016 m. vasario 3 d. kameroje Nr. 254 buvo 9 asmenys;

86– 2016 m. vasario 4 d. kameroje Nr. 254 buvo 8 asmenys;

87– 2016 m. vasario 5 d. – 2016 m. vasario 8 d. kameroje Nr. 254 buvo 10 asmenų;

88– 2016 m. vasario 9 d. kameroje Nr. 254 buvo 7 asmenys;

89– 2016 m. vasario 10 d. kameroje Nr. 254 buvo 9 asmenys;

90– 2016 m. vasario 11 d. kameroje Nr. 254 buvo 10 asmenų;

91– 2016 m. vasario 12 d. – 2016 m. vasario 14 d. kameroje Nr. 254 buvo 11 asmenų;

92– 2016 m. vasario 15 d. kameroje Nr. 254 buvo 10 asmenų;

93– 2016 m. vasario 16 d. – 2016 m. vasario 17 d. kameroje Nr. 254 buvo 11 asmenų;

94– 2016 m. vasario 18 d. kameroje Nr. 254 buvo 10 asmenų;

95– 2016 m. vasario 19 d. – 2016 m. vasario 22 d. kameroje Nr. 254 buvo 11 asmenų;

96– 2016 m. vasario 23 d. – 2016 m. vasario 24 d. kameroje Nr. 254 buvo 9 asmenys;

97– 2016 m. vasario 25 d. kameroje Nr. 254 buvo 7 asmenys;

98– 2016 m. vasario 26 d. kameroje Nr. 254 buvo 8 asmenys;

99– 2016 m. vasario 27 d. kameroje Nr. 254 buvo 10 asmenų;

100– 2016 m. vasario 28 d. – 2016 m. vasario 29 d. kameroje Nr. 254 buvo 11 asmenų;

101– 2016 m. kovo 1 d. kameroje Nr. 254 buvo 9 asmenys;

102– 2016 m. kovo 2 d. kameroje Nr. 254 buvo 10 asmenų;

103– 2016 m. kovo 3 d. kameroje Nr. 254 buvo 9 asmenys;

104– 2016 m. kovo 4 d. kameroje Nr. 254 buvo 10 asmenų;

105– 2016 m. kovo 5 d. – 2016 m. kovo 7 d. kameroje Nr. 254 buvo 11 asmenų;

106– 2016 m. kovo 8 d. kameroje Nr. 254 buvo 9 asmenys.

1072. Vilniaus visuomenės sveikatos centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakyme Nr. V-908 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai, atliko tiesioginę operatyviąją valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę ir 2015 m. gruodžio 28 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-2971, be kita ko, nurodė, kad: kameroje Nr. 254 vėdinimas, oro temperatūra, santykinė oro drėgmė, dirbtinė dieninė apšvieta atitiko nustatytus reikalavimus; kameroje Nr. 254 nariuotakojų, graužikų ir kitų kenkėjų buvimo vizualiai nenustatyta; minkštasis inventorius dezinfekuojamas dezinfekavimo kamerose, šie darbai registruojami (b. l. 56–57).

1083. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (vykdytoja) 2015 m. sausio 2 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 575/18, pagal kurią vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, išaiškinant buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir atlikti jų naikinimą; lankyti objektą 4 kartus per mėnesį ir atlikti tyrimus, nustatant kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones; lankyti objektą 4 kartus per mėnesį ir užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais, savo medžiagomis ir darbo jėga užtikrinti kenkėjų naikinimą; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, atlikti intensyvius naikinimo darbus ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas (b. l. 62–64).

1094. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (vykdytoja) 2015 m. gruodžio 30 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 575/18-298, pagal kurią vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, išaiškinant buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir atlikti jų naikinimą; lankyti objektą 4 kartus per mėnesį ir atlikti tyrimus, nustatant kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius, ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones; lankyti objektą 4 kartus per mėnesį ir užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais, savo medžiagomis ir darbo jėga užtikrinti kenkėjų naikinimą; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, atlikti intensyvius naikinimo darbus ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas (b. l. 58–60).

1105. Lukiškių TI-K, atsakydamas į pareiškėjo 2016 m. balandžio 22 d. prašymą (pareiškėjas prašė suteikti informaciją, ar jo charakteristikoje nėra užfiksuota, kad jis linkęs užpulti ar bėgti, pageidavo gauti rašytinį patvirtinimą, kad kamera Nr. 293 yra su langu, kad kameros Nr. 338 langai nukreipti į Lukiškių TI-K režiminėje teritorijoje esančių VĮ „Mūsų amatai“ gamybos baro patalpų pusę), 2016 m. gegužės 11 d. rašte Nr. 96-1610 „Dėl informacijos pateikimo“, be kita ko, nurodė, kad: Psichologinės tarnybos 2016 m. balandžio 27 d. pažymoje Nr. 24-3981 nurodyta, kad pareiškėjas Lukiškių TI-K neįrašytas į priklausančių didelės rizikos grupei dėl galimo savęs žalojimo ar bandymo nusižudyti apskaitą; visos Lukiškių TI-K kameros įrengtos, vadovaujantis TI taisyklėmis; kameroje Nr. 293 įrengtas langas, užtikrinantis natūralios dienos šviesos patekimą, kameros Nr. 338 langai nukreipti į Lukiškių TI-K režiminėje teritorijoje esančių VĮ „Mūsų amatai“ gamybos baro patalpų pusę (gamybos baro patalpose darbo dienomis darbo valandomis vykdomi darbai) (b. l. 82).

1116. Lukiškių TI-K, atsakydamas į pareiškėjo 2016 m. balandžio 18 d. prašymą, 2016 m. gegužės 11 d. rašte Nr. 96-1632 „Dėl informacijos pateikimo apie laikymą Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime“, be kita ko, nurodė, kad pareiškėjas Lukiškių TI-K laikomas nuo 2015 m. birželio 17 d., 2016 m. kovo 8 d. – 2016 m. balandžio 18 d. laikytas kameroje Nr. 254 (plotas – 34,71 m2): 2016 m. kovo 8 d. – 2016 m. kovo 11 d. kameroje buvo 9 asmenys, 2016 m. kovo 12 d. – 2016 m. kovo 14 d. kameroje buvo 8 asmenys, 2016 m. kovo 15 d. kameroje buvo 9 asmenys, 2016 m. kovo 16 d. kameroje buvo 10 asmenų, 2016 m. kovo 17 d. – 2016 m. kovo 18 d. kameroje buvo 9 asmenys, 2016 m. kovo 19 d. – 2016 m. kovo 21 d. kameroje buvo 10 asmenų, 2016 m. kovo 22 d. kameroje buvo 8 asmenys, 2016 m. kovo 23 d. – 2016 m. kovo 24 d. kameroje buvo 10 asmenų, 2016 m. kovo 25 d. – 2016 m. kovo 28 d. kameroje buvo 11 asmenų, 2016 m. kovo 29 d. – 2016 m. kovo 30 d. kameroje buvo 10 asmenų, 2016 m. kovo 31 d. – 2016 m. balandžio 1 d. kameroje buvo 9 asmenys, 2016 m. balandžio 2 d. – 2016 m. balandžio 3 d. kameroje buvo 10 asmenų, 2016 m. balandžio 4 d. kameroje buvo 5 asmenys, 2016 m. balandžio 5 d. kameroje buvo 8 asmenys, 2016 m. balandžio 6 d. kameroje buvo 9 asmenys, 2016 m. balandžio 7 d. – 2016 m. balandžio 8 d. kameroje buvo 10 asmenų, 2016 m. balandžio 9 d. – 2016 m. balandžio 11 d. kameroje buvo 11 asmenų, 2016 m. balandžio 12 d. – 2016 m. balandžio 18 d. kameroje buvo 10 asmenų (b. l. 80–81).

112II

1131. Pareiškėjas D. M. prašo teismą priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus–kalėjimo, neturtinę žalą – 25 000 Eur.

1142. Nagrinėjamoje administracinėje byloje kyla ginčas, ar pareiškėjas D. M. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas tinkamomis sąlygomis. Pasak pareiškėjo, jam laisvė buvo apribota pažeidžiant galiojančius teisės aktus, nes jis buvo laikomas pažeidžiant vienam asmeniui tenkančio ploto reikalavimus, antisanitarinėmis, nežmoniškomis sąlygomis. Pabrėžtina, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-241 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ minimalūs vienam kaliniui tenkantys kameros plotai nėra numatyti, o Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 (įsigaliojo nuo 2010 m. gegužės 14 d.) nustatyta, jog vienam asmeniui, laikomam Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 kv. m ploto. Taigi, 3,6 kv. m. plotas turi būti vertinimo kriterijumi šioje administracinėje byloje, nes D. M. keliamas ginčas apima laikotarpį nuo 2015 m. birželio 17 d. iki 2016 m. balandžio 18 d. (b. l. 2-9; 80-81).

1153. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo prašymas yra pagrįstas ir gali būti tenkintinas, pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnyje nustatyta, kad turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Valstybės civilinė atsakomybė dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti (Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 4 dalis). Valstybės civilinė atsakomybė pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalį atsiranda esant trims būtinoms sąlygoms: 1) neteisėtiems veiksmams (Civilinio kodekso 6.246 straipsnis); 2) priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (Civilinio kodekso 6. 247 straipsnis); 3) teisės pažeidimu padarytai žalai (Civilinio kodekso 6.249 straipsnis). Šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Neįrodžius bent vienos iš minėtų būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1355/2010).

116Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A858-2233/2011 konstatavo:

117„Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai; padarytos moralinės žalos, kaip asmens patirtos dvasinės skriaudos, neretai apskritai niekas (inter alia jokia materiali kompensacija) negali atstoti, nes asmens psichologinės, emocinės ir kitokios būsenos, buvusios iki tol, kol jis patyrė dvasinę skriaudą, neįmanoma sugrąžinti – tokią būseną kai kada (geriausiu atveju) galima tik iš naujo sukurti, panaudojant inter alia materialią (pirmiausia piniginę) kompensaciją už tą moralinę žalą (tai nereiškia, kad kai kada išties nėra neįmanoma vien moralinė satisfakcija už patirtą moralinę žalą). Materiali (piniginė) kompensacija už moralinę žalą, kaip materialus tos moralinės žalos atitikmuo, taip pat turi būti skiriama vadovaujantis visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principu, kurio taikymui tokiais atvejais būdingi svarbūs ypatumai, nes tokia materiali kompensacija savo turiniu iš esmės skiriasi nuo pačios moralinės žalos, kuri buvo padaryta ir už kurią yra kompensuojama, turinio ir dėl to (jos dydis nesvarbu) pagal savo prigimtį negali (arba ne visada gali) atstoti patirtos dvasinės skriaudos. Tokios materialios (pirmiausia piniginės) kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis – sudaryti materialias prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko asmeniui neretai apskritai niekas – jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti (žr. Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą). Iš esmės analogiška nuostata suformuluota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, kuris yra konstatavęs, jog neturtinės žalos atlyginimas yra glaudžiai susijęs su idėjos, jog pareiškėjas turėtų likti indiferentiškas toms pasekmėms, kurias sukėlė neteisėti valstybės pareigūnų veiksmai, po to, kai ši žala buvo teisingai atlyginta, įgyvendinimu. Kitaip tariant, pareiškėjo, kuris patiria neturtinę žalą, statusas ex post turėtų kiek įmanoma labiau prilygti jo susikurtai gerovei ex ante (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1897/2008). Atkreiptinas dėmesys, jog visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principo taikymui neturtinės žalos nustatymo (įvertinimo) atvejais būdingi svarbūs ypatumai: neturtinė žala yra skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai. Neturtiniai praradimai susiję su netektimis, kurios negali būti nedelsiant apskaičiuojamos konkrečia materialine ekonomine forma.

118Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A14-653/07; 2008 m. balandžio 16 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A444-619/08; Administracinių teismų praktika, 2008, Nr. 4(14); 2010 m. birželio 23 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A858-940/2010) taip pat laikomasi nuostatos, jog neturtinės žalos įrodinėjamas pasižymi specifika, nes neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais dažnai neįmanoma. Todėl ginčo dėl neturtinės žalos padarymo sprendimui negali būti taikomi tokie patys įrodymų konkretumo standartai. Įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiam asmeniui, gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas. Tokiais atvejais bylą nagrinėjantis teismas turi vadovautis ABTĮ 57 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta bendrąja įrodymų vertinimo taisykle – vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstu visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių visumos ištyrimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo principais.

119Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog kaip neturtinė žala pripažįstamas ne bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis. Neturtinės žalos buvimas konstatuotinas tuomet, kai neigiamą poveikį asmeniui darę veiksmai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kad jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu (žr., pvz., 2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2006; 2007 m. lapkričio 15 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A17-749/2007).“

1204. Pabrėžtina, jog byloje nustatyta, kad pareiškėjas D. M. į Lukiškių TI-K atvyko 2015 m. birželio 17 d., o 2016 m. balandžio 18 d. išvyko (žr. Lukiškių TI-K atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 14-23); raštą (b. l. 80-81)). Apibendrinant kamerų plotų bei tose kamerose laikomų asmenų skaičiaus duomenis, kai tose kamerose buvo laikomas pareiškėjas D. M. (žr. šio sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 1, 6 punktus), darytina išvada, jog tuo laikotarpiu kamerose trūko ploto laikomiems asmenims iš viso 64 paras (pareiškėjas dažniausiai laikytas sąlygomis, kai vienam asmeniui tenkantis kameros plotas visiškai atitiko nustatytus reikalavimus) (atsiliepimas (b. l. 14–23), raštas (b. l. 80-81)). Pabrėžtina, kad Lukiškių TI-K neveikė taip, kaip pagal įstatymus turėjo veikti, todėl neteisėtumo faktas yra pakankamai įrodytas (žr. analogišką poziciją Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011), o jo motyvai, kad jis nėra kaltas dėl šio pažeidimo nėra reikšmingi: pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalies nuostatas šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės.

1215. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas pasižymi specifika, kadangi neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais ne visada įmanoma. Todėl įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiajam asmeniui (neigiamus fizinius ar dvasinius išgyvenimus), gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-653/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444- 619/2008 ir kt.). Tai, kad asmuo, kuris yra kalinamas nepriimtinomis sąlygomis, patiria neturtinę žalą, kaip ji yra apibrėžta Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje, yra konstatuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (administracinė byla Nr. A143-1966/2008, Nr. A502-913/2011 ir kt.). Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, susijusias su pareiškėjo kalinimo Lukiškių TI-K kamerų patalpose sąlygomis, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo teiginiai, jog kalinimas tokiomis sąlygomis padarė jam įvairių nepatogumų, yra įrodytas.

122Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Atlygintinos neturtinės žalos dydžio nustatymas yra teismo prerogatyva. Tai reiškia, kad nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį turi būti taikomi kriterijai, nurodyti Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje, tame tarpe ir sąžiningumo, teisingumo bei protingumo principai. Teismų praktikoje pripažįstama ir tai, kad asmens pažeista neturtinė teisė kai kuriais atvejais teismo gali būti apginta nepriteisiant neturtinės žalos atlyginimo pinigais. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT), gindamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įvirtintas pagrindines žmogaus teises ir laisves, neretai konstatuoja, kad teisės pažeidimo pripažinimas savaime yra pakankama ir teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą (EŽTT 2000 m. spalio 10 d. sprendimas byloje D. prieš Lietuvą, 2006 m. spalio 10 d. sprendimas byloje L. L. prieš Prancūziją). Taigi, teisės pažeidimo pripažinimas bylose, susijusiose su neturtinės žalos atlyginimu, tam tikrais atvejais gali būti savarankiškas pažeistų asmens teisių gynimo būdas. Neturtinės žalos atlyginimas pinigais priteisiamas, jeigu konkrečiu atveju nustatoma, kad teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (EŽTT 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimas byloje M. prieš Lietuvą). Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008). Analogiška praktika nuosekliai formuojama ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamose bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo (2007 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-718/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008; 2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1240/2011; 2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-143/2012 ir kt.).

123Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje konstatuojama, kad neturtinė žala turi būti atlyginama pinigais (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011). Kartu pabrėžtina, kad neturtinės žalos prigimtis lemia, jog nėra galimybės šią žalą tiksliai apibrėžti, ją apčiuopti, grąžinti nukentėjusį asmenį į buvusią padėtį ar rasti tokios žalos tikslų piniginį ekvivalentą. Dėl to įstatyme nustatyti tik kriterijai, į kuriuos privalo atsižvelgti teismas, nustatydamas neturtinės žalos atlyginimo dydį kiekvienu konkrečiu atveju. Kartu negalimumas neturtinės žalos tiksliai apibrėžti ir visiškai atlyginti materialiai nereiškia, kad gali būti reikalaujama neproporcingos kompensacijos. Pareikalavus nerealaus dydžio kompensacijos, o teismui ją priteisus, gali būti paneigta neturtinės žalos atlyginimo esmė, paverčiant tai nepagrįstu uždarbiavimu. Atsižvelgiant į tai, piniginės kompensacijos neturtinei žalai atlyginti dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo nagrinėjamoje byloje pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalis), vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais (Civilinio kodekso 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1452/2010).

124Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad Lukiškių TI-K stengiamasi palaikyti tvarką: Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (vykdytoja) 2015 m. sausio 2 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 575/18, pagal kurią vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, išaiškinant buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir atlikti jų naikinimą; lankyti objektą 4 kartus per mėnesį ir atlikti tyrimus, nustatant kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones; lankyti objektą 4 kartus per mėnesį ir užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais, savo medžiagomis ir darbo jėga užtikrinti kenkėjų naikinimą; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, atlikti intensyvius naikinimo darbus ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas (b. l. 62–64); Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (vykdytoja) 2015 m. gruodžio 30 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 575/18-298, pagal kurią vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, išaiškinant buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir atlikti jų naikinimą; lankyti objektą 4 kartus per mėnesį ir atlikti tyrimus, nustatant kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius, ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones; lankyti objektą 4 kartus per mėnesį ir užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais, savo medžiagomis ir darbo jėga užtikrinti kenkėjų naikinimą; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, atlikti intensyvius naikinimo darbus ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas (b. l. 58–60). Vilniaus visuomenės sveikatos centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakyme Nr. V-908 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai, atliko tiesioginę operatyviąją valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę ir 2015 m. gruodžio 28 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-2971, be kita ko, nurodė, kad: kameroje Nr. 254 vėdinimas, oro temperatūra, santykinė oro drėgmė, dirbtinė dieninė apšvieta atitiko nustatytus reikalavimus; kameroje Nr. 254 nariuotakojų, graužikų ir kitų kenkėjų buvimo vizualiai nenustatyta; minkštasis inventorius dezinfekuojamas dezinfekavimo kamerose, šie darbai registruojami (b. l. 56–57). Todėl pareiškėjo nusiskundimai dėl vėdinimo, temperatūros, apšvietimo atmestini kaip nepagrįsti. Be to, nepagrįsti pareiškėjo reikalavimai, susiję pasivaikščiojimų netinkamu organizavimu, nes pagal Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo nuostatas 1 val. trukmės pasivaikščiojimai yra laikomi tinkamais. Byloje taip pat nėra duomenų, kad pareiškėjui būtų nesudarytos sąlygos nusiprausti. Nors pareiškėjas išreiškė nusiskundimus maistu, tačiau pažeidimų dėl maisto nėra nustatyta. Pagal Įstatymo 44 straipsnio 5 dalį suimtiesiems tiekiamas maistas turi atitikti fiziologines mitybos normas ir, kiek įmanoma, jų religinius įsitikinimus; maistu suimtieji aprūpinami nemokamai. Pagal Įstatymo 44 straipsnio 6 dalį suimtųjų mitybos ir materialinio aprūpinimo normas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. UAB „Pontem“ virtuvėje Lukiškių TI-K maistas gaminamas bei suimtieji ir nuteistieji Lukiškių TI-K maitinami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 14 „Dėl fiziologinių mitybos normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 2 d. Nr. 4/07-117 įsakyme „Dėl asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis mitybos normomis. Skiriami maisto produktų kiekiai nustatyti Lietuvos teisingumo ministro 2006 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 253 „Dėl skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ (su pakeitimais), maistas skiriamas pagal valgiaraščius, patvirtintus Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakyme Nr. V-138 „Dėl valgiaraščių asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“, kuriuos parengė Valstybinis aplinkos sveikatos centras (buvęs Respublikinis mitybos centras). Valgiaraščiai subalansuoti ir atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas fiziologines mitybos normas. Minėti teisės aktai nustato nedirbančiam vyrui per parą mitybos normos energinę vertę nemažiau kaip 2 298 kcal. Pažymėtina, kad kiekvieną dieną pagamintų patiekalų kokybę tikrina Lukiškių TI-K Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojas, kuris, patikrinęs maistą, patvirtina savo parašu pagaminto maisto kokybės vertinimo žurnale; leidimą išduoti pagamintą maistą leidžia įstaigos direktoriaus budintis padėjėjas.

125Kita vertus, teismas įvertina kamerų būklę pagal fotonuotraukas (b. l. 52-55), be to, konstatuoja, kad pareiškėjui galėjo suteikti nepatogumų nevisiškai uždaros sanitarinių mazgų erdvės (b. l. 53). Be to, teismas įvertina, kad pareiškėjas buvo penkis mėnesius kameroje Nr. 338, kurios langai nukreipti į gamybinius barus (b. l. 82), o tai, pasak pareiškėjo, jam sukėlė nepatogumų (triukšmas ir pan.). Teismas daro išvadą, jog didžiausi pažeidimai buvo susiję būtent su ploto trūkumu, tačiau, vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kompleksiškai įvertina ir kitus smulkesnius pažeidimus, kurie turi įtakos nustatant žalos dydį.

1266. Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas, atsižvelgdamas į pažeidimo mastą, šio pažeidimo trukmę (64 paras pareiškėjas D. M. Lukiškių TI-K buvo laikomas netinkamai), į tai, kad nenustatyta, jog pareiškėjui padaryta žala sveikatai, į Lietuvoje pareiškėjo buvimo Lukiškių TI-K laikotarpiu egzistavusias ekonomines darbo užmokesčio (minimali mėnesinė alga nuo 2015 m. liepos 1 d. – 325 eurai (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. 615 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“), o nuo 2016 m. sausio 1 d. – 350 eurų (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimą Nr. 1240 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“)) bei gyvenimo sąlygas, pareiškėjui padarytos neturtinės žalos dydis įvertinamas 700 eurų, kuri priteistina iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių TI-K. Ypač pabrėžtina, kad teismas, vertindamas neturtinės žalos dydį, remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. kovo 8 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-331-858/2016, kurioje už 169 netinkamo kalinimo dienų buvo priteista 1500 eurų. Teismo vertinimu, didesnės negu 700 eurų neturtinės žalos priteisimas šioje administracinėje byloje būtų vertintinas kaip nepagrįstas pareiškėjo uždarbiavimas.

1277. Atsakovė prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas, tačiau, tenkinus pareiškėjo skundą, šis prašymas atmestinas kaip nepagrįstas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalis).

128Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 5 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

Nutarė

129Pareiškėjo D. M. skundą tenkinti iš dalies.

130Priteisti pareiškėjui D. M., a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, 700 Eur (septynis šimtus eurų) neturtinės žalos atlyginimo už jo netinkamą laikymą Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime nuo 2015 m. birželio 17 d. iki 2016 m. balandžio 18 d. (su pertraukomis netinkamai laikytas 64 paras).

131Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

132Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėjas D. M. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 5. 2. Pareiškėjas skunde nurodo, kad jis nuo 2015 m. birželio 17 d. iki 2016 m.... 6. 2.1. Pasak pareiškėjo, jis buvo laikomas 6,43 m2–8,1 m2 ploto kamerose su... 7. 2.2. Kamerose sanitariniai mazgai (tualetai) įrengti pačioje patalpoje ir... 8. 2.3. Visose kamerose higienos normos pažeidžiamos panašiai, pilna tarakonų,... 9. 2.3.1. Dažnai Lukiškių TI-K nėra šilto (karšto) vandens ir nesudaryta... 10. 2.3.2. Ventiliacija neveikia, kamerose yra drėgna, pūva čiužiniai,... 11. 2.3.3. Lukiškių TI-K pažeidžiamos HN 76:2010 nuostatos, susijusios su... 12. 2.4. Pareiškėjas turi teisę tik į 1 valandos pasivaikščiojimą kiemelyje,... 13. 2.5. Lukiškių TI-K neužtikrinami maisto kiekis ir kokybė, maistas yra... 14. 2.6. Lukiškių TI-K administracija tuo atveju, jeigu kalinamasis pateikia... 15. 2.7. Išvardyti pažeidimai nėra smulkmeniški ar mažaverčiai, tęsiasi... 16. 2.8. Pareiškėjas, pagrįsdamas skundą, remiasi, be kita ko, Konvencijos 3,... 17. II... 18. Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo... 19. 1. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo HN 76:2010, kurioje minimali... 20. 2. Pažymėtina, kad 2015 m. birželio 17 d. – 2015 m. birželio 23 d., 2015... 21. 3. Lukiškių TI-K administracija stengiasi, kiek įmanydama, mažinti... 22. 4. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti tardymo izoliatoriaus ir... 23. 5. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių,... 24. Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos... 25. 6. Dėl nurodytų aplinkybių kai kurios kameros gali būti perpildytos ir... 26. 7. Lukiškių TI-K administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir... 27. 8. Dėl kamerų remonto... 28. Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą... 29. 9. Dėl kamerų įrengimo, valgymo prie stalo... 30. Tardymo izoliatorių kamerų įrengimas įtvirtintas Departamento direktoriaus... 31. Stalai kamerose pagaminti, vadovaujantis protingumo principais: nedidelėje... 32. 10. Dėl sanitarinio mazgo ir šalto vandens tiekimo... 33. Pagal HN 76:2010 21 punktą pataisos namų kamerų tipo, karantino (izoliavimo)... 34. 11. Dėl ventiliacijos, vėdinimo... 35. Pagal HN 76:2010 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per... 36. 13. Dėl dušų... 37. Remiantis HN 76:2010 68 punktu, laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims... 38. 14. Dėl pasivaikščiojimo... 39. 14.1. Pagal Įstatymo 29 straipsnį suimtieji turi teisę kasdien ne mažiau... 40. 14.2. Pasivaikščiojimo kiemeliai pastoviai valomi, esant būtinumui visada... 41. 14.3. Pasivaikščiojimo kiemeliai Lukiškių TI-K išdėstyti I, II bei III... 42. 15. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 28 d.... 43. 16. Dėl maitinimo... 44. Pagal Įstatymo 44 straipsnio 5 dalį suimtiesiems tiekiamas maistas turi... 45. 17. Pareiškėjas skundą grindžia abstrakčiais argumentais, reiškia bendro... 46. 18. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl... 47. 19. Dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimo... 48. Atsakovės atstovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 49. III... 50. Teismo posėdyje pareiškėjas D. M. rėmėsi skundu ir prašė skundą... 51. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius... 52. I... 53. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 54. 1. Pareiškėjas D. M. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas... 55. – pareiškėjas į Lukiškių TI-K atvyko 2015 m. birželio 17 d. ir buvo... 56. – 2015 m. birželio 18 d. perkeltas į kamerą Nr. 293 (plotas – 8,20 m2),... 57. – 2015 m. birželio 19 d. – 2015 m. birželio 23 d. kameroje Nr. 293 buvo 2... 58. – 2015 m. birželio 24 d. – 2015 m. birželio 29 d. kameroje Nr. 293 buvo 3... 59. – 2015 m. birželio 30 d. perkeltas į kamerą Nr. 338 (plotas – 7,72 m2),... 60. – 2015 m. liepos 1 d. – 2015 m. liepos 8 d. kameroje Nr. 338 buvo 3... 61. – 2015 m. liepos 9 d. – 2015 m. rugpjūčio 2 d. kameroje Nr. 338 buvo 2... 62. – 2015 m. rugpjūčio 3 d. – 2015 m. rugpjūčio 4 d. kameroje Nr. 338 buvo... 63. – 2015 m. rugpjūčio 5 d. – 2015 m. spalio 15 d. kameroje Nr. 338 buvo 2... 64. – 2015 m. spalio 16 d. kameroje Nr. 338 buvo 1 asmuo;... 65. – 2015 m. spalio 17 d. – 2015 m. spalio 20 d. kameroje Nr. 338 buvo 2... 66. – 2015 m. spalio 21 d. kameroje Nr. 338 buvo 1 asmuo;... 67. – 2015 m. spalio 22 d. – 2015 m. spalio 26 d. kameroje Nr. 338 buvo 2... 68. – 2015 m. spalio 27 d. kameroje Nr. 338 buvo 1 asmuo;... 69. – 2015 m. spalio 28 d. – 2015 m. lapkričio 4 d. kameroje Nr. 338 buvo 2... 70. – 2015 m. lapkričio 5 d. kameroje Nr. 338 buvo 1 asmuo;... 71. – 2015 m. lapkričio 6 d. – 2015 m. lapkričio 30 d. kameroje Nr. 338 buvo... 72. – 2015 m. gruodžio 1 d. perkeltas į kamerą Nr. 164 (plotas – 7,86 m2),... 73. – 2015 m. gruodžio 2 d. – 2015 m. gruodžio 20 d. kameroje Nr. 164 buvo 2... 74. – 2015 m. gruodžio 21 d. kameroje Nr. 164 buvo 1 asmuo;... 75. – 2015 m. gruodžio 22 d. – 2016 m. sausio 13 d. kameroje Nr. 164 buvo 2... 76. – 2016 m. sausio 14 d. kameroje Nr. 164 buvo 1 asmuo;... 77. – 2016 m. sausio 15 d. – 2016 m. sausio 18 d. kameroje Nr. 164 buvo 2... 78. – 2016 m. sausio 19 d. perkeltas į kamerą Nr. 254 (plotas – 34,71 m2),... 79. – 2016 m. sausio 20 d. kameroje Nr. 254 buvo 8 asmenys;... 80. – 2016 m. sausio 21 d. kameroje Nr. 254 buvo 6 asmenys;... 81. – 2016 m. sausio 22 d. – 2016 m. sausio 23 d. kameroje Nr. 254 buvo 8... 82. – 2016 m. sausio 24 d. kameroje Nr. 254 buvo 9 asmenys;... 83. – 2016 m. sausio 25 d. kameroje Nr. 254 buvo 8 asmenys;... 84. – 2016 m. sausio 26 d. – 2016 m. sausio 28 d. kameroje Nr. 254 buvo 7... 85. – 2016 m. sausio 29 d. – 2016 m. vasario 3 d. kameroje Nr. 254 buvo 9... 86. – 2016 m. vasario 4 d. kameroje Nr. 254 buvo 8 asmenys;... 87. – 2016 m. vasario 5 d. – 2016 m. vasario 8 d. kameroje Nr. 254 buvo 10... 88. – 2016 m. vasario 9 d. kameroje Nr. 254 buvo 7 asmenys;... 89. – 2016 m. vasario 10 d. kameroje Nr. 254 buvo 9 asmenys;... 90. – 2016 m. vasario 11 d. kameroje Nr. 254 buvo 10 asmenų;... 91. – 2016 m. vasario 12 d. – 2016 m. vasario 14 d. kameroje Nr. 254 buvo 11... 92. – 2016 m. vasario 15 d. kameroje Nr. 254 buvo 10 asmenų;... 93. – 2016 m. vasario 16 d. – 2016 m. vasario 17 d. kameroje Nr. 254 buvo 11... 94. – 2016 m. vasario 18 d. kameroje Nr. 254 buvo 10 asmenų;... 95. – 2016 m. vasario 19 d. – 2016 m. vasario 22 d. kameroje Nr. 254 buvo 11... 96. – 2016 m. vasario 23 d. – 2016 m. vasario 24 d. kameroje Nr. 254 buvo 9... 97. – 2016 m. vasario 25 d. kameroje Nr. 254 buvo 7 asmenys;... 98. – 2016 m. vasario 26 d. kameroje Nr. 254 buvo 8 asmenys;... 99. – 2016 m. vasario 27 d. kameroje Nr. 254 buvo 10 asmenų;... 100. – 2016 m. vasario 28 d. – 2016 m. vasario 29 d. kameroje Nr. 254 buvo 11... 101. – 2016 m. kovo 1 d. kameroje Nr. 254 buvo 9 asmenys;... 102. – 2016 m. kovo 2 d. kameroje Nr. 254 buvo 10 asmenų;... 103. – 2016 m. kovo 3 d. kameroje Nr. 254 buvo 9 asmenys;... 104. – 2016 m. kovo 4 d. kameroje Nr. 254 buvo 10 asmenų;... 105. – 2016 m. kovo 5 d. – 2016 m. kovo 7 d. kameroje Nr. 254 buvo 11 asmenų;... 106. – 2016 m. kovo 8 d. kameroje Nr. 254 buvo 9 asmenys.... 107. 2. Vilniaus visuomenės sveikatos centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 108. 3. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“... 109. 4. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“... 110. 5. Lukiškių TI-K, atsakydamas į pareiškėjo 2016 m. balandžio 22 d.... 111. 6. Lukiškių TI-K, atsakydamas į pareiškėjo 2016 m. balandžio 18 d.... 112. II... 113. 1. Pareiškėjas D. M. prašo teismą priteisti iš Lietuvos valstybės,... 114. 2. Nagrinėjamoje administracinėje byloje kyla ginčas, ar pareiškėjas D. M.... 115. 3. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo... 116. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime... 117. „Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė... 118. Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo... 119. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos,... 120. 4. Pabrėžtina, jog byloje nustatyta, kad pareiškėjas D. M. į Lukiškių... 121. 5. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas... 122. Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas... 123. Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje... 124. Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 125. Kita vertus, teismas įvertina kamerų būklę pagal fotonuotraukas (b. l.... 126. 6. Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje... 127. 7. Atsakovė prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas, tačiau, tenkinus... 128. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 129. Pareiškėjo D. M. skundą tenkinti iš dalies.... 130. Priteisti pareiškėjui D. M., a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės,... 131. Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 132. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...