Byla 2T-6/2014
Dėl nuostolių, palūkanų, arbitražo išlaidų ir teisinės pagalbos išlaidų priteisimo, suinteresuotasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „NS Trading“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, sudaryta iš teisėjų Artūro Driuko, Viginto Višinskio ir Egidijaus Žirono (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Suomijos Respublikos bendrovės „Jomet OY“ prašymą pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Tarptautinių Prekybos Rūmų Tarptautinio Arbitražo Teismo 2011 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą arbitražo byloje Nr. 17175/GZ dėl nuostolių, palūkanų, arbitražo išlaidų ir teisinės pagalbos išlaidų priteisimo, suinteresuotasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „NS Trading“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi prašymą,

Nustatė

3Tarptautinių Prekybos Rūmų Tarptautinio Arbitražo Teismas (toliau tekste – Arbitražas arba Arbitražo teismas) 2011 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu nusprendė priteisti iš suinteresuoto asmens UAB „NS Trading“ pareiškėjo bendrovės „Jomet OY“ naudai 268 800 eurų bei 12 proc. metinių palūkanų, skaičiuojant nuo 2009 m. balandžio 23 d. iki sumokėjimo dienos, 67 200 eurų bei 12 proc. metinių palūkanų, skaičiuojant nuo 2009 m. birželio 29 d. iki sumokėjimo dienos ir 67 200 eurų bei 12 proc. metinių palūkanų, skaičiuojant nuo 2009 m. spalio 5 d. iki sumokėjimo dienos. Be to, Arbitražo teismas nusprendė priteisti iš UAB „NS Trading“ bendrovės „Jomet OY“ naudai 36 500 JAV dolerių arbitražo išlaidų bei 115 521, 29 eurų išlaidų teisinei pagalbai atlyginimo.

4Pareiškėjas „Jomet OY“ kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą, prašydamas pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Arbitražo teismo 2011 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą dėl nuostolių, palūkanų, arbitražo išlaidų ir teisinės pagalbos išlaidų priteisimo. Prašyme nurodė, kad Arbitražo 2011 m. rugpjūčio 3 d. sprendimas yra įsiteisėjęs, suinteresuotas asmuo dalyvavo arbitražo procese, UAB „NS Trading“ šio Arbitražo sprendimo neskundė, o geranoriškai padengti skolą nesutiko.

5Suinteresuotasis asmuo UAB „NS Trading“ atsiliepimu su „Jomet OY“ prašymu nesutinka, bei prašo jį atmesti. Prašymą grindžia šiais argumentais:

  1. Tarp šalių kilęs ginčas negalėjo būti sprendžiamas arbitražu, nes šalys nesudarė arbitražinės išlygos pagal jos apibrėžimą, numatytą 1958 m. Niujorko konvencijoje dėl užsienio arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo. Bendrovės „Jomet OY“ ir UAB „NS Trading“ nėra sudariusios konkrečių susitarimų dėl tarpusavio ginčų perdavimo nagrinėti arbitražui. 2008 m. lapkričio 7 d. pirkimo-pardavimo sutartyje arbitražinio susitarimo nėra. Jo taip pat nėra ir 2009 m. vasario 26 d. sutartyje. 2009 m. vasario 26 d. sutartyje yra įtvirtinta tik nuoroda į rangos teisinius santykius reglamentuojančių teisės normų rinkinį (t.y. Orgalime SE 01), kuriame numatyta arbitražinė išlyga. 2012 m. sausio 18 d. Šiaulių apygardos teisme buvo priimtas sprendimas už akių, kuriuo teismas 2009 m. vasario 26 d. sutartį Nr. 203342 pripažino niekine.
  2. Arbitras priėmė neįgalioto UAB „NS Trading“ atstovo pareiškimą dėl ginčo perdavimo nagrinėti arbitražui. UAB „NS Trading“ ir advokatų profesinės bendrijos „LMR Attorneys Ltd.“ sudarytoje atstovavimo sutartyje nėra numatyta atstovų teisė perduoti bylą nagrinėti arbitražui.
  3. Ginčą nagrinėjęs arbitras neišaiškino suinteresuotam asmeniui teisės ginčyti Arbitražo sprendimą Suomijos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. Kadangi buvo pažeista suinteresuoto asmens teisė apskųsti Arbitražo teismo sprendimą, pareiškėjo teiginys, kad minėtas sprendimas yra įsiteisėjęs, nepagrįstas.
  4. Arbitras, spręsdamas šalių ginčą, buvo šališkas.
  5. Arbitražas viršijo savo kompetenciją spręsdamas ginčą, kuriame nedalyvavo Lietuvos Respublika, kaip asmuo, įsipareigojęs sumokėti 60 proc. ginčo daikto kainos.

6Suinteresuotas asmuo UAB „NS Trading“ 2014 m. gegužės 19 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė prašymą, kuriuo prašė civilinę bylą Nr. 2T-6/2014 atidėti iki Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išspręs suinteresuoto asmens kasacinio skundo dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 21 d. nutarties civilinėje byloje 2-196/2014 priėmimo klausimą. Jeigu minėtas kasacinis skundas būtų priimtas, suinteresuotas asmuo prašė bylą sustabdyti. Kadangi šios nutarties priėmimo dieną žinoma, kad kasacinį skundą priimti atsisakyta, suinteresuoto asmens prašymas dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo (bylos sustabdymo) netenkinamas.

7Prašymas tenkinamas

8Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste - CPK) 809 straipsnio 1 dalimi, užsienio valstybių arbitražų sprendimai Lietuvos Respublikos teritorijoje gali būti vykdomi tik po to, kai juos pripažįsta Lietuvos apeliacinis teismas, kaip valstybės įgaliota teisminė institucija pripažinti sprendimą. Vadovaujantis CPK 810 straipsnio 6 dalimi, užsienio valstybių arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo sąlygas nustato 1958 m. Niujorko konvencija dėl užsienio arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo (toliau tekste – 1958 m. Niujorko konvencija) ir Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymas. Komercinio arbitražo įstatymo 51 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios užsienio valstybių arbitražų sprendimų pripažinimą ir vykdymą, įtvirtina, jog arbitražo sprendimas, priimtas bet kurioje valstybėje – 1958 m. Niujorko konvencijos dalyvėje, Lietuvos Respublikoje pripažįstamas ir vykdomas pagal šio straipsnio ir 1958 m. Niujorko konvencijos nuostatas (1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad užsienio valstybių arbitražų sprendimų pripažinimo procedūra reiškia 1958 m. Niujorko konvencijos V straipsnyje įtvirtintų nepripažinimo pagrindų buvimo ar nebuvimo patikrinimą. Todėl sprendžiant dėl užsienio valstybės arbitražo sprendimo pripažinimo negali būti tikrinamas jo teisėtumas ir pagrįstumas (CPK 810 str. 4 d., 1958 m. Niujorko konvencijos V straipsnis). Tai reiškia, kad teismas, spręsdamas užsienio valstybės arbitražo sprendimo pripažinimo klausimą, neturi teisės arbitražo teisme išspręsto ginčo nagrinėti iš esmės, spręsti fakto ar materialiosios teisės klausimų, susijusių su ginčo nagrinėjimu iš esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2011; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2008 ir kt.).

91958 m. Niujorko konvencijos V straipsnio 1 dalis numato, kad užsienio valstybėje priimtą arbitražo sprendimą pripažinti ar vykdyti gali būti atsisakyta kai prašo ta pusė, prieš kurią jis nukreiptas, tik tada, jei ši pusė pateikia tos vietos, kur prašoma pripažinti ir vykdyti, kompetentingoms valdžios institucijoms įrodymą, kad: a) II straipsnyje nurodyto susitarimo pusės pagal joms taikomą įstatymą buvo kuriuo nors mastu neveiksnios arba šis susitarimas negalioja pagal įstatymą, kuriam pusės tą susitarimą subordinavo, o nesant tokio nurodymo - pagal tos šalies, kur buvo padarytas sprendimas, įstatymą, arba b) pusei, prieš kurią padarytas sprendimas, nebuvo reikiamai pranešta apie arbitro paskyrimą ar apie arbitražo nagrinėjimą arba dėl kitų priežasčių ši pusė negalėjo pateikti savo pasiaiškinimų, arba c) nurodytasis sprendimas buvo padarytas dėl ginčo, kurio nenumato arbitražinis susitarimas arba neapima arbitražinio susitarimo ar arbitražinės išlygos sutartyje sąlygos, arba tame sprendime yra nuostatų tokiais klausimais, kurių neapima arbitražinis susitarimas ar arbitražinė išlyga sutartyje; tačiau jeigu nuostatai tais klausimais, kuriuos apima arbitražinis susitarimas ar išlyga, gali būti atskirti nuo tų, kurių neapima šis susitarimas ar išlyga, tai ta arbitražo sprendimo dalis, kurioje yra nuostatai arbitražinio susitarimo ar arbitražinės išlygos sutartyje apimamais klausimais, gali būti pripažįstama ir vykdoma, arba d) arbitražo institucijos sudėtis ar arbitražo procesas neatitiko pusių susitarimo arba, nesant tokio susitarimo, neatitiko tos šalies, kurioje vyko arbitražas, įstatymų, arba e) sprendimas pusėms dar nebuvo galutinis arba jo vykdymą panaikino ar sustabdė tos šalies, kurioje jis buvo padarytas, arba tos šalies, kurios įstatymai taikomi, kompetentinga valdžios institucija. 1958 m. Niujorko konvencijos V straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad arbitražo sprendimą pripažinti ir vykdyti gali būti atsisakoma, jei tos šalies, kurios prašoma pripažinti ir vykdyti, kompetentinga valdžios institucija pripažįsta, kad: a) ginčo objektas pagal šios šalies įstatymus negali būti arbitražo nagrinėjimo dalykas, arba b) to sprendimo pripažinimas ir vykdymas prieštarauja šios šalies viešajai tvarkai.

101958 m. Niujorko konvencijos V straipsnyje įtvirtinti užsienio valstybės arbitražo sprendimo nepripažinimo pagrindai, sprendžiant užsienio valstybės arbitražo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti klausimą, išskirti į dvi grupes, kurios tarpusavyje skiriasi subjektu, galinčiu/turinčiu pareigą inicijuoti jų taikymą ir turinčiu įrodinėjimo pareigą. 1958 m. Niujorko konvencijos V straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinti pagrindai, kurie yra taikomi tik tada, kai to reikalauja arbitražo šalis, prieš kurią yra priimtas prašomas pripažinti ir leisti vykdyti užsienio valstybės arbitražo sprendimas. Todėl būtent šiai šaliai tenka pareiga įrodyti aplinkybes, sudarančias užsienio valstybės arbitražo sprendimo nepripažinimo pagrindą. 1958 m. Niujorko konvencijos V straipsnio 2 dalyje įtvirtinti užsienio valstybės arbitražo sprendimo nepripažinimo pagrindai pasižymi tuo, jog dėl jų buvimo teismas turi spręsti ex officio, t. y. kiekvienu atveju, nepriklausomai, ar šalis, prieš kurią nukreiptas užsienio valstybės arbitražo sprendimas, jais remiasi. Toks patikrinimas turi būti atliekamas tiek proceso, tiek materialiosios teisės aspektais.

11Teisėjų kolegija nenustatė, jog Tarptautinių Prekybos Rūmų Tarptautinio Arbitražo Teismo išspręsto ginčo objektas (prievolių pagal automatinės žuvies produktų pakavimo ir palečių vyniojimo įrangos tiekimo sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas) pagal Lietuvos Respublikos įstatymus negalėtų būti arbitražo nagrinėjimo dalykas. Arbitražo teismo išnagrinėtas ginčas nekyla iš konstitucinių, darbo, šeimos, administracinių teisinių santykių, nėra susijęs su konkurencija, patentais, prekių ir paslaugų ženklais, bankrotu, nekyla iš vartojimo sutarčių. Valstybės ar savivaldybės įmonė, taip pat valstybės ar savivaldybės įstaiga ar organizacija nebuvo viena bylos iš šalių (Komercinio arbitražo įstatymo redakcijos, galiojusios nuo 2008 m. liepos 31 d. iki 2012 m. birželio 29 d. 11 straipsnis). Ginčas taip pat nėra susijęs su viešojo pirkimo sutarties kainos padidinimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2011). Teismas nenustatė, kad tokio užsienio arbitražo sprendimo pripažinimas ir vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai, t.y. nenustatė 1958 m. Niujorko konvencijos V straipsnio 2 dalyje įtvirtintų užsienio arbitražo nepripažinimo pagrindų egzistavimo.

12Suinteresuotas asmuo UAB „NS Trading“ savo nesutikimą dėl užsienio arbitražo sprendimo pripažinimo ir leidimo jį vykdyti Lietuvos Respublikoje grindžia arbitražinio susitarimo nebuvimu, negaliojimu, jo teisės į teisingą arbitražo procesą pažeidimu, bylą išnagrinėjusio arbitražo tribunolo šališkumu ir teisės kreiptis į valstybės, kurioje buvo priimtas arbitražo sprendimas, teismą dėl užsienio valstybės arbitražo sprendimo panaikinimo įgyvendinimu. Atsižvelgiant į suinteresuoto asmens pareikštą nesutikimą ir jį pagrindžiančius motyvus, darytina išvada, jog jo teisinį pagrindą sudaro 1958 m. Niujorko konvencijos V straipsnio 1 (a), (b), (c), (d) ir (e) dalyse įtvirtinti užsienio arbitražo sprendimo nepripažinimo pagrindai.

13Suinteresuotas asmuo UAB „NS Trading“ savo nesutikimą dėl užsienio arbitražo sprendimo pripažinimo ir vykdymo grindžia arbitražinio susitarimo tarp jo ir pareiškėjo bendrovės „Jomet OY“ nebuvimu (1958 m. Niujorko konvencijos V straipsnio 1 (a) ir (c) dalys).

14Byloje nustatyta, jog šalys yra sudariusios dvi sutartis - 2008 m. lapkričio 7 d. pirkimo-pardavimo sutartį bei 2009 m. vasario 26 d. rangos sutartį. Nepaisant to, jog suinteresuotas asmuo įrodinėja, kad nė vienoje iš minėtų sutarčių nėra arbitražinės išlygos, teisėjų kolegija pažymi, jog 2009 m. vasario 26 d. sutartyje yra įtvirtinta nuoroda į teisės normų rinkinį Orgalime SE 01 (t. 1, b. l. 173). Ši aplinkybė yra pakankama konstatuoti arbitražinio susitarimo egzistavimą, konkrečiai - arbitražinės išlygos įtraukimą į sutartį pagal nuorodą (angl. incorporation by reference). Toks arbitražinio susitarimo sudarymo būdas atitinka 1958 m. Niujorko konvencijos II straipsnio reikalavimus. Aplinkybė, jog Šiaulių apygardos teismas 2012 m. sausio 18 d. sprendimu už akių 2009 m. vasario 26 d. sutartį Nr. 203342 buvo pripažinęs niekine, neturi teisinės reikšmės šios bylos išnagrinėjimui. Bendrovei „Jomet OY“ kreipusis į Šiaulių apygardos teismą dėl termino pateikti prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pratęsimo, o teismui atsisakius jį pratęsti, Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. gruodžio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1284/2012 panaikino Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-467-210/2012 ir išsprendė klausimą iš esmės – priėmė bendrovės „Jomet OY“ pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šiaulių apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą pagal ieškovo UAB „NS Trading“ ieškinį dėl įpareigojimo įvykdyti natūra sutartinę prievolę, sandorio pripažinimo niekiniu ir žalos atlyginimo priteisimo, 2013 m. lapkričio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-569-210/2013 ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtą. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. kovo 21 d. nutartimi minėtą žemesnės instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą. Kasacinis skundas dėl minėtos Lietuvos apeliacinio eismo nutarties priimtas nebuvo. Taigi argumentai, kad 2009 m. vasario 26 d. sutartis Nr. 203342 yra pripažinta niekine – nepagrįsti. Teismas papildomai pažymi, kad net ir tuo atveju, jei ši sutartis ir būtų pripažinta niekine, tai savaime nereikštų, kad ir arbitražinis susitarimas nustotų galioti. Todėl tai nereikštų ir negalimumo tokiu būdu sudarytos arbitražinės išlygos pagrindu inicijuoti arbitražo procesą. Tokį arbitražinių susitarimų teisinį režimą lemia arbitražinio susitarimo autonomijos (angl. doctrine of separability) ir kompetencijos-kompetencijos doktrinos (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2T-57/2013 ir kt.). Teismas galiausiai konstatuoja, jog UAB „NS Trading“ procesinis elgesys (nereikštas prieštaravimas dėl Arbitražo jurisdikcijos, procesinių dokumentų teikimas, reikalavimų formulavimas bei aktyvus dalyvavimas arbitražo procese) sudaro savarankišką arbitražinį susitarimą. Todėl suinteresuoto asmens argumentai dėl arbitražinio susitarimo nebuvimo yra atmetami.

15Suinteresuotas asmuo įrodinėja, kad bylą nagrinėjęs arbitras priėmė neįgalioto UAB „NS Trading“ atstovo pareiškimą dėl ginčo perdavimo nagrinėti arbitražui (1958 m. Niujorko konvencijos V straipsnio 1 (a) dalis).

16Argumentas nepagrįstas. Iš byloje esančios UAB „NS Trading“ atstovavimo sutarties, sudarytos su Suomijos Respublikos advokatų profesine bendrija „LMR Attorneys Ltd.“, matyti, kad ši atstovavimo sutartis apima atstovavimą procese pagal Tarptautinių Prekybos Rūmų Arbitražo taisykles (t. 3, b.l. 125). Todėl ši advokatų kontora galėjo atlikti veiksmus, susijusius su UAB „NS Trading“ dalyvavimu arbitražo procese. Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad arbitražo procese UAB „NS Trading“ pusėje, be kitų asmenų, dalyvavo bendrovės direktorė V. K.. Papildomai pažymėtina, kad direktorė V. K. atstovavimo sutartį pasirašė ir su šioje byloje suinteresuotą asmenį atstovaujančiu advokatu (t. 1, b .l. 103). Todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad UAB „NS Trading“ vardu veiksmus arbitražo procese atliko neįgalioti asmenys.

17Suinteresuotas asmuo nesutikimą su Arbitražo teismo sprendimu taip pat grindžia argumentu, jog ginčą nagrinėjęs arbitras neišaiškino suinteresuotam asmeniui teisės ginčyti Arbitražo sprendimą Suomijos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. Suinteresuotas asmuo įrodinėja, kad ši aplinkybė reiškia, jog Arbitražo sprendimas nėra galutinis (1958 m. Niujorko konvencijos V straipsnio 1 (e) dalis).

18Argumentas nepagrįstas. Tarptautinėje arbitražo praktikoje įprasti reikalavimai arbitražo sprendimui – rašytinė forma, patvirtinimas parašu (parašais), sprendimo priėmimo data ir vieta bei motyvai. Konkrečiai bylai taikomos arbitražo taisyklės ar aktualūs tam tikros valstybės teisės aktai gali nustatyti kitokius reikalavimus. Nei Tarptautinių Prekybos Rūmų arbitražo reglamentas, nei Suomijos Respublikos arbitražo įstatymas nenumato reikalavimo nurodyti arbitražo sprendime jo ginčijimo tvarką. Teismas pažymi, kad aptariamo reikalavimo nebuvimas yra visiškai įprastas tarptautinio komercinio arbitražo praktikoje ir yra sietinas su galutiniu arbitražo sprendimo pobūdžiu. Vienokios ar kitokios arbitražo sprendimo (apeliacija, remisija, revizija ir kt.) apskundimo formos egzistavimas atitinkamos valstybės teisėje yra išimtinio pobūdžio, todėl negali būti tapatinamas su instancinės teismų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės sistemos sąlygotomis žemesnės instancijos teismo sprendimo apskundimo aukštesnės instancijos teismui galimybėmis ir reikalavimu sprendime nurodyti jo apskundimo būdą. Teisėjų kolegija papildomai pažymi, kad Suomijos Respublikos arbitražo įstatymo 40 ir 41 straipsniai, numatantys arbitražo sprendimo ginčijimo pagrindus ir būdus, yra aiškūs, o Suomijos Respublikos arbitražo įstatymas yra laisvai prieinamas internete inter alia anglų kalba. Todėl UAB „NS Trading“, kaip patyręs teisinių santykių subjektas, dalyvaujantis sudėtinguose teisiniuose santykiuose su užsienio subjektais, turintis pakankamai finansinių išteklių kvalifikuotų atstovų paslaugoms įsigyti, manydamas, jog tam yra poreikis, galėjo pats išsiaiškinti jo nenaudai priimto arbitražo sprendimo apskundimo galimybes.

19Suinteresuotas asmuo atsiliepime nurodo, kad arbitras, nagrinėjęs bylą, buvo šališkas bei viršijo kompetenciją, spręsdamas dėl ginčo, kuriame nedalyvavo Lietuvos Respublika, kaip subjektas, įsipareigojęs sumokėti 60 proc. ginčo daikto kainos (1958 m. Niujorko konvencijos 5 straipsnio 1 (c), (d) ir (e) dalys).

20Teisėjų kolegija atmeta šiuos suinteresuoto asmens argumentus. UAB „NS Trading“ neįrodė arbitro šališkumo, be to, arbitražo proceso metu nereiškė arbitrui nušalinimo (Tarptautinių Prekybos Rūmų arbitražo reglamento 14 str.). Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, jog negalima nepripažinti arbitražo sprendimo šiuo pagrindu. Teismas taip pat nesutinka su suinteresuoto asmens argumentais, jog Lietuvos Respublika turėjo būti įtraukta į arbitražo procesą. Arbitražas, kaip žinia, yra privatus ginčo sprendimo būdas. Bylos nagrinėjimo arbitražu prigimtis yra sutartinė, todėl arbitražinė išlyga sieja ir sukuria pareigas tik ją sudariusiems asmenims. Tarp šalių kilęs ginčas yra privataus pobūdžio ginčas, susijęs su privačių asmenų sutartinių įsipareigojimų vykdymu, todėl niekaip neapribojo Lietuvos Respublikos teisių ir pareigų, nesąlygojo Lietuvos Respublikos įsitraukimo į arbitražo procesą būtinybės. Nepaisant to, kad Lietuvos Respublikos Nacionalinė mokėjimų agentūra įsipareigojo skirti lėšas 60 proc. projekto kainos padengti, ši pareiga nesusijusi su Arbitražo išnagrinėtos bylos dalyku. Byloje nėra duomenų, kad suinteresuotas asmuo arbitražo procese pats būtų siekęs Lietuvos Respublikos įstojimo į bylą. Nustačius šias aplinkybes, nėra pagrindo Arbitražo teismo sprendimo nepripažinimui pareiškėjo įrodinėjamų aplinkybių pagrindu.

21Teisėjų kolegijai nenustačius 1958 m. Niujorko konvencijos V straipsnyje numatytų užsienio arbitražo sprendimo nepripažinimo pagrindų, Tarptautinių Prekybos Rūmų Tarptautinio Arbitražo Teismo 2011 m. rugpjūčio 3 d. sprendimas yra pripažįstamas ir leidžiama jį vykdyti Lietuvos Respublikoje.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 810 straipsnio 6 dalimi, 8111, 813, straipsniais, Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo 51 straipsniu,

Nutarė

23pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Tarptautinių Prekybos Rūmų Tarptautinio Arbitražo Teismo 2011 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą, kuriuo iš uždarosios akcinės bendrovės „NS Trading“ (įmonės kodas: 301694687, buveinės adresas: Raseinių r. sav., Gabšių k., Lietuvos Respublika) Suomijos Respublikos bendrovės „Jomet OY“ (įmonės kodas: 0469852-2, buveinės adresas: Lammintie 518, FIN-30100 Forssa, Suomijos Respublika) naudai priteista 268 800 eurų bei 12 proc. metinių palūkanų, skaičiuojant nuo 2009 m. balandžio 23 d. iki sumokėjimo dienos, 67 200 eurų bei 12 proc. metinių palūkanų, skaičiuojant nuo 2009 m. birželio 29 d. iki sumokėjimo dienos, 67 200 eurų bei 12 proc. metinių palūkanų, skaičiuojant nuo 2009 m. spalio 5 d. iki sumokėjimo dienos bei 36 500 JAV dolerių arbitražo išlaidų ir 115 521, 29 eurų išlaidų teisinei pagalbai atlyginimo.

24Suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „NS Trading“ 2014 m. gegužės 19 d. prašymo dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo (bylos sustabdymo) netenkinti.

25Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos ir per 30 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama kasaciniu skundu Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi prašymą,... 3. Tarptautinių Prekybos Rūmų Tarptautinio Arbitražo Teismas (toliau tekste... 4. Pareiškėjas „Jomet OY“ kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą,... 5. Suinteresuotasis asmuo UAB „NS Trading“ atsiliepimu su „Jomet OY“... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „NS Trading“ 2014 m. gegužės 19 d. Lietuvos... 7. Prašymas tenkinamas... 8. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste - CPK)... 9. 1958 m. Niujorko konvencijos V straipsnio 1 dalis numato, kad užsienio... 10. 1958 m. Niujorko konvencijos V straipsnyje įtvirtinti užsienio valstybės... 11. Teisėjų kolegija nenustatė, jog Tarptautinių Prekybos Rūmų Tarptautinio... 12. Suinteresuotas asmuo UAB „NS Trading“ savo nesutikimą dėl užsienio... 13. Suinteresuotas asmuo UAB „NS Trading“ savo nesutikimą dėl užsienio... 14. Byloje nustatyta, jog šalys yra sudariusios dvi sutartis - 2008 m. lapkričio... 15. Suinteresuotas asmuo įrodinėja, kad bylą nagrinėjęs arbitras priėmė... 16. Argumentas nepagrįstas. Iš byloje esančios UAB „NS Trading“ atstovavimo... 17. Suinteresuotas asmuo nesutikimą su Arbitražo teismo sprendimu taip pat... 18. Argumentas nepagrįstas. Tarptautinėje arbitražo praktikoje įprasti... 19. Suinteresuotas asmuo atsiliepime nurodo, kad arbitras, nagrinėjęs bylą, buvo... 20. Teisėjų kolegija atmeta šiuos suinteresuoto asmens argumentus. UAB „NS... 21. Teisėjų kolegijai nenustačius 1958 m. Niujorko konvencijos V straipsnyje... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Tarptautinių Prekybos... 24. Suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „NS Trading“ 2014 m.... 25. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos ir per 30 dienų nuo jos...