Byla 2-196/2014
Dėl įpareigojimo natūra įvykdyti sutartinę prievolę, sandorio pripažinimo niekiniu ir žalos atlyginimo (civilinė byla Nr. 2-569-210/2013)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danguolės Martinavičienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „NS Trading“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutarties, kuria paliktas nenagrinėtu ieškovo ieškinys atsakovui Suomijos įmonei „Jomet Oy“ dėl įpareigojimo natūra įvykdyti sutartinę prievolę, sandorio pripažinimo niekiniu ir žalos atlyginimo (civilinė byla Nr. 2-569-210/2013),

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „NS Trading“ kreipėsi į teismą su ieškiniu CK 1.80 straipsnio, 6.52 straipsnio 1 dalies, 6.213 straipsnio 2 dalies ir kt. pagrindais, prašydamas:

51) konstatuoti, kad tarp UAB „NS Trading“ ir „Jomet Oy“ pasirašyta 2008-11-07 sutartis Nr. 203342 (ieškovo teigimu, pasirašyta 2009-02-26) yra niekinė, nes pasirašyta suklaidinimo įtakoje;

62) įpareigoti „Jomet Oy“ įvykdyti sutartinę prievolę, numatytą 2008-11-07 pardavimo sutartyje, natūra, UAB „NS Trading“ gamykloje, esančioje Lietuvos Respublikoje, Raseinių rajone, Gabšių kaime, t. y. sumontuoti ir perduoti ieškovui veikiančią automatinę pakavimo ir paletizavimo liniją (toliau – Įranga);

73) priteisti iš atsakovo „Jomet Oy“ 1 392 168,96 Lt negautos naudos atlyginimą ieškovui UAB „NS Trading“, kadangi dėl atsakovo laiku neįvykdytos sutartinės prievolės ieškovas prarado galimybę pasinaudoti paramos pinigais, kuriuos buvo skyrusi Nacionalinė Mokėjimų agentūra.

8Ieškovo teigimu, 2008-11-07 jis su atsakovu sudarė pardavimo sutartį dėl Įrangos įsigijimo ir sumontavimo. Pagal sutarties sąlygas ieškovas atsakovui 2008-11-10 sumokėjo 134 400 eurų, 2009-01-19 sumokėjo dar 134 400 eurų; 2009-02-24 atsakovas elektroniniu paštu išsiuntė ieškovui sutarties Nr. 203342 projektą, pagal kurį pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai buvo keičiami į rangos teisinius santykius. Teigia, kad suklaidintas dėl sutarties pobūdžio ir pasekmių 2008-11-07 sutartį Nr. 203342, jis pasirašė 2009-02-26, nors joje nurodyta pasirašymo data - 2008-11-07, todėl sutartis Nr. 203342 yra niekinė, o pardavimo sutartis, šalių pasirašyta 2008-11-07, yra galiojanti. Nurodo, kad 2011-08-03 arbitražo teismo sprendimas nepašalina atsakovo prievolės įvykdyti galiojančią sutartį ir joje suformuluotą sutartinį įsipareigojimą natūra, nesutinka su atsakovo argumentais dėl reikalavimų, nagrinėtinų pagal ieškovo ieškinį Šiaulių apygardos teisme, ir jau priimto sprendimo Suomijos Arbitražo teisme tapatumo, bei dėl ginčo palikimo nenagrinėtu. Pasak ieškovo, žala dėl atsakovo kaltės, kuri pasireiškė sutarties neįvykdymu, atsirado dėl to, kad ieškovas neteko dalies finansavimo už Įrangą – t. y. 1 392 168,96 Lt Įrangos įsigijimui; Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus Suomijos arbitražo teismo sprendimo galiojimą Lietuvoje, ieškovui neabejotinai kils prievolė sumokėti atsakovui arbitražo teismo sprendime nurodytas sumas, be to, 2011-08-03 arbitražo sprendimas yra priimtas pagal Suomijos teisę ir Suomijoje ieškovo nebuvo ginčijamas, todėl reikalavimų pripažinti jį negaliojančiu ieškovas negali teikti, tačiau pagal Lietuvos teisės doktriną teismas turi teisę ir pareigą spręsti dėl niekinių sandorių. Taikant užsienio teisės normas konkretaus arbitražo sprendimo atžvilgiu, teismas ex officio gali konstatuoti, kad arbitražo sprendimas yra niekinis. Ieškovo manymu, iš esmės šalių ginčas visų pirma buvo teismingas Lietuvos Respublikos teismams ir tik po jų sprendimo dėl sutartinių santykių pobūdžio ir konkrečios sutarties, reguliuojančios ginčo šalių santykius, galėjo būti pradėta ginčo procedūra arbitražo teisme.

9Atsakovas Suomijos įmonė Jomet Oy atsiliepime į ieškinį prašė nutraukti civilinę bylą Nr. 2-569-210/2013, arba palikti UAB „NS Trading“ ieškinį nenagrinėtu (III b. t., 159 – 165 l.). Nurodė, kad ginčas, kilęs tarp atsakovo Suomijos įmonės Jomet Oy ir ieškovo UAB „NS Trading“, yra tapatus 2011-08-03 jau išnagrinėtam Tarptautinių prekybos rūmų Tarptautinio arbitražo teisme, vieninteliam arbitrui priėmus galutinį ir įsiteisėjusį arbitražo sprendimą; Arbitražo teismo nagrinėjimo dalykas apėmė abiejų sutarčių taikymo šalių sutartiniams santykiams vertinimą, UAB „NS Trading“ nepasinaudojo teise apskųsti šį arbitražo sprendimą, kaip tai numatyta teisės aktuose, sprendimas yra įsiteisėjęs. Pasak atsakovo, vertinant arbitražo sprendimo pripažinimą bei vykdymą Lietuvos Respublikoje, Lietuvos apeliacinis teismas atsižvelgdamas į baigtinį Niujorko konvencijoje nurodytų pagrindų sąrašą, gali atsisakyti pripažinti arbitražo sprendimą, tačiau priešingai nei teigia UAB „NS Trading“, joks teismas negali iš naujo spręsti dėl arbitražo sprendimu nustatytų klausimų, t. y. neturi teisės jau išspręsto ginčo nagrinėti iš esmės iš naujo. Atsakovo teigimu, arbitražinio susitarimo galiojimo klausimas turi būti vertinamas pagal Suomijos teisę, dėl kurios taikymo sutartiniams santykiams šalys susitarė, o Suomijos teisėje aiškiai įtvirtinta, kad arbitražinis susitarimas yra galiojantis tuo atveju, kai jis yra įtrauktas į šalių pasirašytos sutarties bendrąsias sąlygas, šiuo konkrečiu atveju - į Orgalime SE 01. Atsakovas teigė, jog arbitražo proceso metu UAB „NS Trading“ nereiškė prašymo arbitražo teismui atsisakyti jurisdikcijos nagrinėti ginčą, palikti Jomet Oy ieškinį nenagrinėtu ar priimti tarpinį sprendimą dėl jurisdikcijos buvimo, nors tokią teisę turėjo pagal Tarptautinių prekybos rūmų Arbitražo taisyklių 6 straipsnio 3 ir 4 dalis; šalių ginčas dėl 2008-11-07 Sutarties Nr. 203342 sudarymo aplinkybių, sutarčių vykdymo, galiojimo, nutraukimo ir kt. privalo būti sprendžiamas tik arbitražo teisme pagal galiojantį šalių sudarytą arbitražinį susitarimą.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Šiaulių apygardos teismas 2013 m. lapkričio 13 d. nutartimi paliko nenagrinėtą ieškovo ieškinį dėl visų ieškovo reikalavimų (6 b. t., 133-145 l.).

12Teismas nurodė, kad, priėmęs ieškinį ir iškėlęs civilinę bylą, bei nagrinėdamas ją teisme ne tik pagal ieškovo teiktus įrodymus, bet įvertinęs ir atsakovo šioje byloje teiktus duomenis, nustatė, jog ieškovo ieškinys Šiaulių apygardos teisme buvo priimtas, neįvertinus visų reikšmingų aplinkybių ir bylos šalių susitarimo teisinį ginčą, kildinamą iš aptariamų sutarčių, nagrinėti arbitražo teisme, todėl, vadovaujantis CPK 296 straipsnio 1 dalies 9 punktu, ieškovo ieškinio pareiškimą palieka nenagrinėtu.

13Nustatė, kad šalys, plėtodamos sutartinius teisinius santykius dėl Įrangos įsigijimo, pasirašė dvi sutartis – 2008-11-07 pardavimo sutartį ir 2008-11-07 sutartį Nr. 203342 (ieškovo teigimu, pasirašytą 2009-02-26), kurioje yra aiški ir nedviprasmiška nuoroda į ginčų, kylančių iš 2008-11-07 sutarties Nr. 203342, nagrinėjimą pagal „Orgalime SE 01 elektros ir elektronikos produktų tiekimo bei surinkimo bendrąsias sąlygas“, t. y., kad visi ginčai, kylantys iš/ar dėl sutarties, bus išsprendžiami pagal Tarptautinių Prekybos Rūmų Arbitražo taisykles. Teismo teigimu, arbitražinio susitarimo galiojimo klausimas turi būti vertinamas pagal Suomijos teisę, dėl kurios taikymo sutartiniams santykiams šalys susitarė, be to, tarp ginčo šalių, vykdant sutartis dėl Įrangos įsigijimo, buvo sudaryta arbitražinė išlyga, spręsti kylančius teisinius ginčus arbitražo teisme. Aplinkybę, kad ieškovas pripažino ir vykdė arbitražinę išlygą, patvirtina ne tik šalių pasirašytas susitarimas, bet ir tai, kad ieškovo direktorė asmeniškai pasirašė susitarimą ir aktyviai asmeniškai dalyvavo arbitražo bylos procese, be to, teikė į arbitražo bylą procesinius ir kitokius dokumentus. Pažymėjo, kad nei viename teikiamų dokumentų ieškovas neginčijo ir nekėlė klausimo dėl arbitražinio šalių susitarimo galiojimo, todėl daroma išvada, kad ieškovas sutiko su arbitražinės išlygos galiojimu (t. y. ir Orgalime SE 01 bendrųjų sąlygų taikymu šalių sutartiniams santykiams) bei patvirtino galimybę kreiptis į arbitražo teismą kilus ginčui dėl Įrangos.

14Teismas nurodė, kad, vadovaujantis Komercinio arbitražo įstatymo (toliau – KAĮ) 12 straipsnio 1 dalimi, arbitražas negali spręsti ginčų, nagrinėtinų administracinių bylų teisena, ir nagrinėti bylų, kurių nagrinėjimas priskirtas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencijai; arbitražui negali būti perduoti ginčai, kylantys iš šeimos teisinių santykių, ir ginčai dėl patentų, prekių ženklų ir dizaino registracijos; arbitražui negali būti perduoti ginčai, kylantys iš darbo ir vartojimo sutarčių, išskyrus atvejus, kai arbitražinis susitarimas buvo sudarytas po to, kai kilo ginčas (KAĮ 12 str. 2 d.); arbitražui negali būti perduoti ginčai, jeigu viena iš šalių yra valstybės ar savivaldybės įmonė, taip pat valstybės ar savivaldybės įstaiga ar organizacija, išskyrus Lietuvos banką, jeigu dėl arbitražinio susitarimo nebuvo gautas išankstinis šios įmonės, įstaigos ar organizacijos steigėjo sutikimas (KAĮ 12 str. 3 d.). Teismas sprendė, kad tarp šalių kilęs ginčas nepatenka nei į vieną išimtį, kada arbitražinis susitarimas negali būti sudarytas, todėl šalių ginčas dėl 2008-11-07 Sutarties Nr. 203342 sudarymo, vykdymo, galiojimo, nutraukimo ir kt. privalo būti sprendžiamas tik arbitražo teisme pagal galiojantį šalių sudarytą arbitražinį susitarimą.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Atskiruoju skundu ieškovas UAB „NS Trading“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutartį (6 b. t., 152-156 l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Arbitražinis susitarimas taikomas proceso šalių valia. Apeliantas teismui buvo nurodęs ir pagrindęs, kad ieškinio pagrindą kildina iš 2008-11-07 pardavimo sutarties, o ne iš 2008-11-07 sutarties Nr. 203342, kurioje numatyta arbitražinė išlyga. Ieškovas, pareikšdamas ieškinį teisme, išreiškė akivaizdų apsisprendimą netaikyti arbitražinės išlygos.
  2. 2008-11-07 pardavimo sutartis ir 2008-11-07 sutartis Nr. 203342 yra dvi skirtingų rūšių sutartys, todėl jos turi būti aiškinamos ir vykdomos atskirai.
  3. Nepriklausomai nuo to, kad šalių ginčas yra išspręstas arbitraže, iki šiol nėra atsakyta kuri iš sutarčių (2008-11-07 pardavimo sutartis ar 2008-11-07 sutartis Nr. 203342) šalims turi įstatymo galią.

17Atsakovas Suomijos įmonė „Jomet Oy“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti. Nurodo, kad ieškovas tarp šalių sudarytą arbitražinę išlygą vertino kaip galiojančią ir taikytiną šalių santykiams, kylantiems iš abiejų šalių sudarytų sutarčių, t. y. visiems ginčams, susijusiems su Įranga. Nėra jokių abejonių dėl to, kad ieškovas sutiko atsakovo ieškinį nagrinėti arbitraže, jis jokia forma nėra atsisakęs 2008-11-07 sutartyje Nr. 203342 nustatytos aktualios ginčo tarp šalių sprendimo arbitražinės išlygos, o ieškinys grindžiamas faktinėmis aplinkybėmis, kurios buvo išsakytos ir nagrinėjamos arbitražo bylos nagrinėjimo metu.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 338 str.).

21CPK 23 straipsnyje nustatyta, jog šalys savo susitarimu gali perduoti spręsti arbitražo tvarka bet kokį ginčą dėl fakto ar (ir) teisės, išskyrus ginčus, kurie pagal įstatymus negali būti nagrinėjami arbitraže. CPK 296 straipsnio 1 dalies 9 punktas numato, kad pareiškimas paliekamas nenagrinėtu, jei šalys yra sudariusios sutartį perduoti ginčą spręsti arbitražui.

22Ginčo perdavimą arbitražui, sudarant arbitražinę išlygą, reglamentuoja KAĮ 10 ir 12 straipsniai. KAĮ 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Arbitražinis susitarimas gali būti pripažintas negaliojančiu teismo tvarka vienos iš šalių reikalavimu bendraisiais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindais arba nustačius, kad pažeisti šio įstatymo 10 ir 12 straipsnių reikalavimai, o KAĮ 10 straipsnyje nustatyta forma arbitražinio susitarimo, kuris sudaromas raštu ir laikomas galiojančiu esant tokioms sąlygoms: 1) įformintas bendru šalių pasirašytu dokumentu; arba 2) sudarytas šalims apsikeičiant raštais (kurie gali būti siunčiami elektroninių ryšių galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrintas perduodamos informacijos vientisumas ir autentiškumas) ar kitais dokumentais, kuriuose fiksuojamas tokio susitarimo sudarymo faktas; arba 3) sudarytas naudojantis elektroninių ryšių galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrintas perduodamos informacijos vientisumas ir autentiškumas ir juose esanti informacija yra prieinama toliau naudoti; arba 4) šalys apsikeičia ieškiniu ir atsiliepimu į ieškinį, kuriuose viena šalis tvirtina, o kita šalis neneigia, kad jos sudarė arbitražinį susitarimą; arba 5) yra kitokių rašytinių įrodymų, kad šalys yra sudariusios ar pripažįsta arbitražinį susitarimą.

23Bylos duomenimis, ieškovas ir atsakovas dėl Įrangos įsigijimo yra pasirašę 2008-11-07 pardavimo sutartį (toliau – Pardavimo sutartis) ir 2008-11-07 sutartį Nr. 203342 (toliau – Sutartis Nr. 203342, ginčo sutartis), kurioje šalys susitarė, kad ginčai dėl sutarties nagrinėtini pagal „Orgalime SE 01 elektros ir elektronikos produktų tiekimo bei surinkimo bendrąsias sąlygas“, t. y. susitarė, kad visi ginčai, kylantys iš/ar dėl sutarties, bus išsprendžiami pagal Tarptautinių Prekybos Rūmų Arbitražo taisykles (I b. t., 66-73 l.). Taigi 2008-11-07 sutartyje Nr. 203342 buvo numatyta arbitražinė išlyga.

24Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad arbitražinis susitarimas yra sutartis, kuria šalys susitaria spręsti tarpusavio ginčus arbitraže, o ne teismine tvarka; arbitražinio susitarimo tikslas yra atsisakyti bet kurios valstybės teismų jurisdikcijos ir perduoti ginčą spręsti arbitražui, sudarytas arbitražinis susitarimas yra šalims privalomas ir jos negali vienašališkai jo keisti, taip pat pažeisti, t. y. kilus ginčui, rinktis vietoje arbitražo kitą, pavyzdžiui, teisminį ginčo sprendimo būdą; ginčo sprendimo arbitražu būdo pasirinkimas reiškia, kad šalys susitaria nesikreipti dėl ginčo sprendimo į valstybės teismą ir paveda jų ginčą spręsti privatiems asmenims – arbitrams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo mėn. 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2010; 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-181/2013).

25Lietuvos Respublikos Seimui 1995 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 1-760 ratifikavus 1958 metų Niujorko konvenciją dėl užsienio arbitražų teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo (toliau – Niujorko konvencija, Konvencija), ši Konvencija yra Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis, todėl teismai, spręsdami klausimus, susijusius su arbitražu, privalo ja vadovautis, kai teismo nagrinėjamas klausimas sureguliuotas Konvencijos (Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalis, CK 1.13 straipsnis). Pagal Niujorko konvencijos II straipsnio 3 dalį, Susitariančiosios valstybės teismas, jeigu į jį patenka ieškinys tokiu klausimu, dėl kurio šalys sudarė šiame straipsnyje numatytą susitarimą, vienai iš pusių prašant, turi pasiųsti šalis į arbitražą, jeigu nenustato, kad minėtas susitarimas yra negaliojantis, neteko galios arba negali būti įvykdytas.

26Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad ši Konvencijos nuostata įpareigoja teismus pasiųsti šalis į arbitražą tuo atveju, jei yra įvykdomos dvi sąlygos: pirma, viena iš arbitražinio susitarimo pusių turi prašyti perduoti ginčą arbitražui ir, antra, teismas turi nustatyti, kad arbitražinė išlyga yra galiojanti, nėra netekusi galios arba gali būti įvykdyta; Niujorko konvencijos II straipsnio 3 dalis, CPK 137 straipsnio 2 dalies 6 punktas bei CPK 296 straipsnio 1 dalies 9 punktas gali būti taikomi tik tada, kai šalių arbitražinis susitarimas sudarytas dėl ginčo, kilusio iš santykių, kurių pagrindu ir reiškiamas ieškovo reikalavimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2012).

27Komercinio arbitražo įstatymo 10 straipsnyje taip pat nustatyta, kad arbitražinis susitarimas gali būti pripažintas negaliojančiu nustačius, jog yra pažeisti šio įstatymo 9 ir 11 straipsnių reikalavimai.

28Pagal teismų praktiką arbitražinio susitarimo šalys taip pat turi teisę ginčyti arbitražinį susitarimą teisme; tokia šalies teisė netiesiogiai yra pripažįstama Niujorko konvencijos II straipsnio 3 dalyje, tokią galimybę patvirtina ir Komercinio arbitražo įstatymo 10 straipsnio nuostatos, pagal kurias arbitražinis susitarimas gali būti pripažintas negaliojančiu vienos iš šalių reikalavimu, bendraisiais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. lapkričio mėn. 7 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-353/2012).

29Be to, pagal teismų praktiką, kai arbitražinė išlyga tenkina reikalavimus, keliamus sutarčiai, ir bylą dėl arbitražinio susitarimo galiojimo bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais nagrinėjantis teismas gali nustatyti arbitražinio susitarimo prasmę, remdamasis bendraisiais sutarčių aiškinimo principais, toks arbitražinis susitarimas galioja ir jį įmanoma įvykdyti tol, kol arbitražiniame susitarime nustatytos sąlygos yra tenkinamos. Jei teismui neįmanoma nustatyti dalies arbitražinio susitarimo prasmės, tokiu atveju tarptautinio komercinio arbitražo doktrinoje jis priskiriamas „patologiniams“ arbitražiniams susitarimams. Kai teismas sprendžia dėl „patologinio“ arbitražinio susitarimo galiojimo, jis turi aiškintis šio arbitražinio susitarimo prasmę, ir, kaip nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, kilus abejonių dėl arbitražinio susitarimo buvimo ir jo galiojimo, abejonės aiškinamos arbitražinio susitarimo galiojimo naudai, t. y. taikomas principas in favor contractus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2007; 2002 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-681/2002). Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodyta, kad pagal arbitražo doktrinoje ir praktikoje galiojančias nuostatas arbitražinio susitarimo buvimą ir galiojimą, taip pat šalių valią spręsti ginčus arbitražine tvarka, gali patvirtinti ne tik rašytiniai įrodymai, bet ir kiti faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-999/2003).

30Iš bylos medžiagos matyti, kad 2008-10-14 šalys pasirašė Užsakymo patvirtinimą Nr. 203342, kuriuo susitarė dėl ieškovo pageidaujamos įsigyti Įrangos, kuriame pažymėta, kad “šis patvirtinimas yra laikinas ir galioja iki tol, kol šalys pasirašys sutartį (2008-11-07) su ta pačia kaina ir įranga” (I b. t., 20-21 l.). Pagal ginčo sutarties Nr. 203342 turinį, šioje sutartyje ir jos priede Nr. 1 šalys išsamiai susitarė dėl įsigyjamos Įrangos, detaliai nurodydamos atskirus įrengimus, jų vienetus, Įrangos kainą, jos sumokėjimo terminus Įrangos techninius duomenis, jos specifikaciją; aptarė įsigyjamos Įrangos kiekius, įrangos atgabenimą, Įrangos instaliavimą ir paleidimą į eksploataciją, paslaugas po Įrangos pardavimo, garantiją, bendrąsias sutarties sąlygas; Sutarties Nr. 203342 priede Nr. 1 nurodė, kad pristatymo laikas ir kaina pagrįsti technine specifikacija, nurodyta užsakymo patvirtinime (I b. t., 66-73 l.). Be to, Sutartyje Nr. 203342 („Bendrosiose sąlygose“) yra įrašyta Orgalime SE01 nuoroda, kad Orgalime SE01 taikoma kitoms sąlygoms, kurios nėra nustatytos ar tiksliai apibūdintos komerciniame pasiūlyme (I b. t., 66-73 l.). Pagal Orgalime SE 01 elektros ir elektronikos produktų tiekimo bei surinkimo bendrųjų sąlygų 2 straipsnį, „Sutartis – tai rašytinis susitarimas tarp šalių dėl Darbų atlikimo ir visi minimi dokumento priedai, įskaitant sutartas tarp šalių pataisas ir papildymus“, o minėtų sąlygų 72 straipsnyje nurodyta, kad „visi ginčai kylantys iš ar dėl Sutarties turi būti išsprendžiami pagal Tarptautinių Prekybos Rūmų Arbitražo taisykles vieno ar daugiau arbitrų, paskirtų pagal minėtas taisykles“ (VI b. t., 16 – 29 l.).

31Be to, byloje esančioje 2008-11-07 pardavimo sutartyje šalys susitarė, kad pirkėjas (ieškovas) perka, o pardavėjas (atsakovas) parduoda Įrangą, sutartyje nurodytos perkamos Įrangos savybės, kaina, apmokėjimo sąlygos, pristatymo terminas (I b. t., 28-30 l.).

32Turint omenyje, kad Pardavimo sutartyje yra aptartos bendros Įrangos savybės, jos kaina, apmokėjimo sąlygos, o Sutartyje Nr. 203342 visos įsigyjamos Įrangos savybės yra detaliai ir išsamiai aprašytos pagal jos techninius duomenis ir specifiką, bei kitas aukščiau nurodytas aplinkybes, tarp jų – tai, kad ginčo sutartis Nr. 203342 yra sudaryta 2008-10-14 užsakymo patvirtinimo Nr. 203342 pagrindu, laikytina, jog ginčo sutartis Nr. 203342 (su priedu Nr. 1) yra pagrindinė šalių santykius reguliuojanti sutartis.

33Nagrinėjamoje byloje ieškovas, prašydamas teismo pripažinti niekine ginčo sutartį Nr. 203342, tuo pagrindu, kad sutartyje neteisingai nurodyta jos pasirašymo data, be to, kad su arbitražine išlyga, kuri yra įtvirtina šalių sudarytoje sutartyje, pasirašant sutartį ieškovas nebuvo supažindintas, nurodė, jog, turėdamas informaciją apie arbitražinę išlygą, nebūtų jos pasirašęs.

34Pagal teismų praktiką, vertinant, ar šalių ginčas teismingas teismui ar arbitražui, svarbu nustatyti, kokia buvo principinė šalių valia dėl tarpusavio ginčų sprendimo, t. y. ar šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitarė dėl arbitražinės išlygos. Kai šalys išreiškė intenciją ginčus spręsti arbitražo teisme, teismas turėtų tokią valią įgyvendinti, net jei kai kurie arbitražinio susitarimo aspektai yra netikslūs. Šalių valia turi būti įgyvendinama, jei arbitražinis susitarimas gali būti įvykdomas, neteikiant privalumų nė vienos iš šalių teisėms. Aiškinant arbitražinį susitarimą, pirmenybė turi būti teikiama tokiam aiškinimui, kuris leistų išsaugoti arbitražinio susitarimo efektyvumą (efektyvaus aiškinimo principas); šis principas turi būti taikomas, įvertinus kiekvienos nagrinėjamos bylos aplinkybes, nes išsamus bylos aplinkybių ištyrimas leidžia nustatyti, kokia buvo šalių valia ir ar yra pagrindas pripažinti arbitražinį susitarimą neveikiančiu („patologiniu“) bei aiškinti, remiantis efektyvaus aiškinimo principu; kai viena iš šalių, nepaisydama arbitražinio susitarimo buvimo, kreipiasi dėl ginčo į teismą, o kita šalis dėl to neprieštarauja, laikoma, kad šalys atsisako arbitražinio susitarimo, ir tokiu atveju šalių ginčas gali būti sprendžiamas teisme. Tačiau, jeigu bent viena šalis reikalauja, kad ginčas būtų sprendžiamas arbitraže, teismas turi atsisakyti savo jurisdikcijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2007; 2013 spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-431/2013).

35Teisėjų kolegija laiko nepagrįstu ieškovo teiginį, kad jis niekada nesutiko su arbitražine išlyga, prieštaravo dėl šios išlygos įrašymo į sutartį, bei neigė galimą šalių ginčo sprendimą arbitražo teisme. Iš byloje esančių šalių susirašinėjimų ir kitų bylos duomenų matyti, kad ieškovas ne tik neprieštaravo, kad kilęs šalių ginčas būtų sprendžiamas arbitražo teisme, bet ir pats užsiminė atsakovui apie galimybę inicijuoti arbitražo bylą Tarptautiniuose prekybos rūmuose, (VI b. t., 55, 59, 83 l.). Be to, byloje nėra rašytinių įrodymų, pagrindžiančių ieškovo teiginį, jog atsakovo pateiktas ginčo sutarties Nr. 203342 projekto pirmas variantas skiriasi, ieškovo teigimu, nuo 2009-02-26 pateikto, ir šalių pasirašyto ginčo sutarties Nr. 203342 2008-11-07 data, varianto (I b. t., 58 – 73 l.).

36Kolegijos nuomone, tuo atveju, jei atsakovo pozicija dėl ieškinio reikalavimų (pripažinti niekine ginčo sutartį Nr. 203342) sąsajų su 2008-11-07 sutarties Nr. 203342 nuostatomis ir arbitražinės išlygos ieškiniui taikymo būtų pagrįsta (ką ieškovas neigia), galima būtų pripažinti, kad ieškovas, kreipdamasis į teismą, atsisakė arbitražinės išlygos taikymo ir tokiu atveju teismo jurisdikcija ieškinio atžvilgiu priklauso nuo atsakovo pozicijos. Tačiau nagrinėjamu atveju atsakovas nesutinka su ieškovo reiškiamu ieškiniu teisme, nurodydamas, kad tapatus ginčas jau yra išspręstas Arbitražo teisme, teismo sprendimas įsiteisėjęs, be to, šalių ginčas dėl ginčo sutarties Nr. 203342 sudarymo aplinkybių privalo būti sprendžiamas tik arbitražo teisme pagal galiojantį šalių sudarytą arbitražinį susitarimą, todėl ieškovo ieškinys nenagrinėtinas teisme.

37Iš byloje esančio Tarptautinio prekybos rūmų arbitražo teismo sprendimo, priimto byloje Nr. 17175/GZ, matyti, kad klausimas, kuri iš sutarčių reguliuoja santykius tarp šalių (2008-11-07 pardavimo sutartis ar 2008-11-07 sutartis Nr. 203342) buvo nagrinėjamas arbitražo teisme, kad šalys ginčijosi dėl nurodytų sutarčių turinio ir dėl to, kuri iš sutarčių yra galutinis šalių susitarimas, o Arbitražo teismo sprendimo 109 pastraipoje konstatuota, kad „šalys pasirašė sutartį Nr. 2033342 2008 m. lapkričio 7 d. [...] šalys norėjo, kad būtent sutartis Nr. 203342, o ne Pardavimo sutartis iš esmės reguliuotų santykius tarp šalių“ (III b. t., 69-70 l.).

38Byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų prieštaravęs dėl ginčo nagrinėjimo arbitražo teisme, priešingai, ieškovas sutiko su ginčo nagrinėjimu arbitraže, tai išreikšdamas aktyviu dalyvavimu procese, teikdamas paaiškinimus ir papildomus dokumentus bei įrodymus, ieškovas neskundė arbitražo teismo sprendimo, minėtas sprendimas yra įsiteisėjęs. Tą aplinkybę, kad ieškovas UAB „NS Trading“ pripažino ir vykdė arbitražinę išlygą, patvirtina ne tik šalių pasirašytas susitarimas (ne kaip atskiras dokumentas, o kaip nuoroda ginčo sutartyje Nr. 203342 į Orgalime SE 01), bet ir byloje esantys dokumentai bei šalių susirašinėjimas prieš ir vykstant arbitražo procesui (Arbitražo teismo sprendimo 16-37 punktai, III b. t., 50-79 l.; VI b. t., 55-59 l.).

39Pirmosios instancijos teismas nutartyje teisingai nurodė, kad ieškinio pareiškime ir jo priėmimo metu ieškovas nereiškė konkretaus reikalavimo - arbitražinę išlygą pripažinti negaliojančia, nurodydamas, jog ginčo sutartis Nr. 203342 yra niekinė, ir prašydamas tai konstatuoti, kad nenustatyta būtinos sąlygos - akivaizdaus jos prieštaravimo viešajai tvarkai. Apygardos teismas nustatė, kad toks prašymas dėl arbitražinės išlygos (ne)galiojimo negalėtų būti ir nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme, nes šalys jau yra išsprendę iš nurodytų sutarčių kilusį teisinį ginčą, remdamiesi nurodyta arbitražine išlyga, Suomijos arbitražo teisme ir šią išlygą abi šalys pripažino, todėl ex officio pripažinti ją niekine pagal ieškovo reiškiamą ieškinį taip pat nėra pagrindo.

40Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismui pripažinus 2008-11-07 sutartį Nr. 203342 pagrindine, šalių sutartinius santykius reguliuojančia sutartimi, atsižvelgiant į tai, kad pagal Orgalime SE 01 elektros ir elektronikos produktų tiekimo bei surinkimo bendrųjų sąlygų 72 straipsnį visi ginčai, kylantys dėl Sutarties, turi būti sprendžiami pagal Tarptautinių Prekybos Rūmų Arbitražo taisykles vieno ar daugiau arbitrų, paskirtų pagal minėtas taisykles, darytina išvada, kad apygardos teismas teisingai konstatavo, jog ieškovas ieškinį gali reikšti Arbitražo teismui, ir turėjo pagrindo palikti nenagrinėtą nurodytą ieškinį teismo nutartyje nurodytu pagrindu (CPK 296 str. 1 d. 9 p.).

41Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

42Atmetus ieškovo atskirąjį skundą, iš dalies tenkintinas atsakovo „Jomet Oy“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, priteisiant iš ieškovo atsakovo naudai 1 500 Lt bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą (CPK 93 str. 1 d., 98 str., 302 str.; Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.11 p.; VI b. t., 176 – 178 l.).

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

44Palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutartį.

45Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „NS Trading“ (juridinio asmens kodas 301694687; buveinės adresas Raseinių r. sav., Gabšių k.) atsakovo Suomijos įmonės „Jomet Oy“ (juridinio asmens kodas 0469852-2; buveinės adresas Suomija, Forssa, Lammintie 518) naudai 1 500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus Lt) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „NS Trading“ kreipėsi į teismą su ieškiniu CK 1.80... 5. 1) konstatuoti, kad tarp UAB „NS Trading“ ir „Jomet Oy“ pasirašyta... 6. 2) įpareigoti „Jomet Oy“ įvykdyti sutartinę prievolę, numatytą... 7. 3) priteisti iš atsakovo „Jomet Oy“ 1 392 168,96 Lt negautos naudos... 8. Ieškovo teigimu, 2008-11-07 jis su atsakovu sudarė pardavimo sutartį dėl... 9. Atsakovas Suomijos įmonė Jomet Oy atsiliepime į ieškinį prašė nutraukti... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. lapkričio 13 d. nutartimi paliko... 12. Teismas nurodė, kad, priėmęs ieškinį ir iškėlęs civilinę bylą, bei... 13. Nustatė, kad šalys, plėtodamos sutartinius teisinius santykius dėl Įrangos... 14. Teismas nurodė, kad, vadovaujantis Komercinio arbitražo įstatymo (toliau –... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „NS Trading“ prašo panaikinti Šiaulių... 17. Atsakovas Suomijos įmonė „Jomet Oy“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. CPK 23 straipsnyje nustatyta, jog šalys savo susitarimu gali perduoti spręsti... 22. Ginčo perdavimą arbitražui, sudarant arbitražinę išlygą, reglamentuoja... 23. Bylos duomenimis, ieškovas ir atsakovas dėl Įrangos įsigijimo yra... 24. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad arbitražinis... 25. Lietuvos Respublikos Seimui 1995 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 1-760 ratifikavus... 26. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad ši Konvencijos nuostata įpareigoja... 27. Komercinio arbitražo įstatymo 10 straipsnyje taip pat nustatyta, kad... 28. Pagal teismų praktiką arbitražinio susitarimo šalys taip pat turi teisę... 29. Be to, pagal teismų praktiką, kai arbitražinė išlyga tenkina reikalavimus,... 30. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2008-10-14 šalys pasirašė Užsakymo... 31. Be to, byloje esančioje 2008-11-07 pardavimo sutartyje šalys susitarė, kad... 32. Turint omenyje, kad Pardavimo sutartyje yra aptartos bendros Įrangos savybės,... 33. Nagrinėjamoje byloje ieškovas, prašydamas teismo pripažinti niekine ginčo... 34. Pagal teismų praktiką, vertinant, ar šalių ginčas teismingas teismui ar... 35. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstu ieškovo teiginį, kad jis niekada... 36. Kolegijos nuomone, tuo atveju, jei atsakovo pozicija dėl ieškinio... 37. Iš byloje esančio Tarptautinio prekybos rūmų arbitražo teismo sprendimo,... 38. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų prieštaravęs dėl ginčo... 39. Pirmosios instancijos teismas nutartyje teisingai nurodė, kad ieškinio... 40. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismui pripažinus... 41. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 42. Atmetus ieškovo atskirąjį skundą, iš dalies tenkintinas atsakovo „Jomet... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 44. Palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 13 d.... 45. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „NS Trading“...