Byla 2-1-445/2017
Dėl išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu, priteisimo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant Reginai Tertelytei, dalyvaujant ieškovo Vilniaus teritorinės darbo biržos atstovei Linai Kaminskaitei, atsakovo T. V. atstovei advokatei Nijolei Raulušaitienei trečiojo asmens UAB „LDV UNIO“ atstovui advokatui Tadui Zarembai, trečiojo asmens UAB „( - )“ atstovui Gintautui Daučiūnui,

2žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Vilniaus teritorinės darbo biržos ieškinį atsakovui T. V. dėl išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu, priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 738,53 EUR (2550,00 Lt) išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu. Ieškinyje nurodoma, kad atsakovas T. V. baigė profesinį mokymą ir įgijo numatytą kompetenciją. Pagal mokymo kuponą ieškovė apmokėjo UAB „LDV UNIO“, kaip profesinio mokymo teikėjui 738,53 EUR (2550 Lt). Atsakovas 2013-04-16 nutraukė darbo sutartį UAB „( - )“, nors pagal sudarytos sutarties sąlygas to daryti neturėjo teisės, todėl turi atlygtini ieškovui patirtas išlaidas, nesilaikant sutarties sąlygų.

5Ieškovė Vilniaus teritorinė darbo birža savo ieškinį atsakovui T. V. dėl išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu grindžia 2012-11-20 „Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo kuponu“, kuriame nurodyta, kad mokymo kupono vertė – 2550 Lt, o pagal antrą kupono dalį, kad UAB „LDV UNIO“ nuo 2012-11-21 iki 2012-12-04 teiks profesinio mokymo paslaugas, o teritorinė darbo birža už tai skirs 2550 Lt. Taip pat UAB „LDV UNIO‘ 2012-12-04 Nr.10 išduotu pažymėjimu, kad atsakovas mokėsi nuo 2012-11-21 iki 2012-12-04 , kai atsakovas T. V. pateikė darbo grafiką, kad laikotarpiu 2012-11-22-29 iki 2012-12-01-04 dirbo ir nelankė jokių profesinių mokymų.

6Ieškovė nurodė, kad T. V., a.k. ( - ) Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto skyriuje buvo įregistruotas 2012 m. spalio 9 d. kaip ieškantis darbo asmuo ir turintis įspėjimą apie atleidimą iš darbo.2012 m. lapkričio 19 d. atsakovas, darbdavys UAB „( - )", įmonės kodas , ( - ), ir Vilniaus teritorinė darbo birža, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 73-2762; 2009, Nr. 86-3638) (toliau - Įstatymas) ir Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. Al-499 (Žin., 2009, Nr. 98-4133) (toliau - Aprašas) nuostatomis, sudarė Trišalę profesinio mokymo ir įdarbinimo sutartį Nr. IDRS/TMS-800/2012(l) (toliau - Sutartis).Pagal Sutarties 2.1. punktą atsakovas įsipareigojo įgyti kelių transporto priemonių vairuotojo vežančio krovinius kompetenciją, reikalingą Sutarties 2.3.2. punkte nurodytoms darbo funkcijoms atlikti, ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 4 d. pagal kelių transporto priemonių vairuotojų vežančių krovinius kvalifikacijos tobulinimo neformalaus mokymo programą. Pagal Sutarties 3.3.1. punktą Vilniaus teritorinė darbo birža įsipareigojo atsakovui išduoti mokymo kuponą (toliau - Mokymo kuponas), kuriuo įsipareigojo sumokėti atsakovo, suderinus su darbdaviu, pasirinktam profesinio mokymo teikėjui nurodytą pinigų sumą už suteiktą profesinį mokymą.

7Atsižvelgiant į šias Sutarties nuostatas, 2012 m. lapkričio 20 d. atsakovui buvo išduotas Mokymo kuponas Nr. IDRS/PMK/1-492. Pagal Mokymo kupono II dalies 2.2.1. punktą Vilniaus teritorinė darbo birža skyrė 2550,00 Lt profesinio mokymo teikėjui UAB „LDV UNIO“ (toliau - Mokymo teikėjas) už atsakovui suteiktas profesinio mokymo paslaugas.

82012 m. lapkričio 20 d. atsakovas ir Mokymo teikėjas sudarė Mokymo sutartį tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo Nr.12. Mokymo teikėjas 2012 m. gruodžio 4 d. atsakovui išdavė pažymėjimą Nr. 10, kuriuo patvirtino, kad atsakovas baigė profesinį mokymą ir įgijo numatytą kompetenciją. Atsižvelgiant į tai, Vilniaus teritorinė darbo birža 2012 m. gruodžio 4 d. su Mokymo teikėju pasirašė paslaugų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 6. Šio priėmimo perdavimo akto pagrindu 2012 m. gruodžio 4 d. buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra LDV Nr. 04774. Atsižvelgiant į tai, Vilniaus teritorinė darbo birža 2013 m. sausio 11 d. pervedė Mokymo teikėjui priėmimo sąskaitoje faktūroje numatytą 2550,00 Lt (dviejų tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimties litų, 00 ct) dydžio sumą už atsakovo profesinį mokymą.Pagal SODROS duomenis nustatyta, kad atsakovas nuo 2013 m. balandžio 16 d. buvo atleistas iš darbovietės UAB „( - )" jo paties prašymu (savo noru).

9Pažymėtina, kad pagal Sutarties 3.5.4. punktą atsakovas įsipareigojo nenutraukti darbo sutarties be svarbių priežasčių, nurodytų Apraše, ne trumpesnį negu 6 mėnesių laikotarpį. Aprašo 36.1. ir 36.2. punktuose yra nustatyta, kad svarbiomis priežastimis yra laikoma bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo liga ar mirtis, darbo sutarties nutraukimas Darbo kodekso 127 straipsnio 2 dalyje, 128 straipsnyje ar 136 straipsnyje nurodytais pagrindais. Aprašo 36.1. ir 36.2. punktuose įtvirtintų svarbių priežasčių sąrašas yra baigtinis. Atsakovas darbo sutartį nutraukė nepraėjus 6 mėnesiams nuo įsidarbinimo savo noru, o tai pagal Aprašo 36.1. ir 36.2. punktus nėra laikoma svarbia priežastimi. Atsakovas, nutraukęs darbo sutartį su darbdaviu savo noru, pažeidė Sutarties 3.5.4. punktą.

10Pagal Sutarties 3.5.5. punktą atsakovas įsipareigojo atlyginti darbo biržai visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu jis nevykdys arba netinkamai vykdys Sutarties 3.5.1-3.5.4. punktuose numatytus įsipareigojimus be svarbių priežasčių, nurodytų Įstatyme ir Apraše. Savo ruožtu Vilniaus teritorinė darbo birža pagal Sutarties 3.3.7. punktą įsipareigojo reikalauti atlyginti visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu atsakovas nevykdė arba netinkamai vykdė Sutarties 3.5.1-3.5.4 punktuose numatytus įsipareigojimus be svarbių priežasčių, nurodytų Įstatyme ir Apraše. Jei išlaidos nurodytos šiame punkte nėra grąžinamos darbo biržai, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka. Įstatymo 23 straipsnio 13 dalyje taip pat yra įtvirtinta prievolė kitai sutarties šaliai atlyginti teritorinei darbo biržai jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu.

11Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto skyrius atsakovą informavo apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą 2013 m. rugpjūčio 19 d. raštu Nr. S/l-8l38-(7.7). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas su Vilniaus teritorine darbo birža nebendradarbiavo, sutartinių įsipareigojimų nevykdė ir skolos negrąžino, todėl ieškovo patirtos išlaidos, susijusios su profesiniu mokymu, iš atsakovo išieškotinos teismine tvarka ( CK 6.38 str., 6.59 str.,6.189 str., 6.200 str.1 d., 6.63 str. 1 d. 1 p., 2 d., 6.213 str. 1 d.).

12Atsakovas T. V. pateiktu atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, kadangi jis nepažeidęs 2012-11-19 sudarytos trišalės profesinio mokymo ir įdarbinimo sutarties. Nurodė, kad 2010-06-16 – 2013-04-16 laikotarpiu jis dirbo UAB “( - )“ ( - ). 2012 m rugpjūčio mėn.UAB “( - )“ jį siuntė į kursus, susijusius su profesiniu mokymu vairavimo mokykloje. Ieškinyje yra nurodyta, kad jis lankęs profesinio mokymo kursus nuo 2012-11-21 iki 2012-12-04. Tačiau šiuo laikotarpiu jis UAB “( - )“ buvo komandiruotas į Vokietiją ir Baltarusiją, kur vairavęs krovininį vilkiką MERCEDES BENZ ( - ) Tai patvirtina pridedami šio automobilio tachografo kortelės duomenys. Jo išvykimo ir parvykimo laiką patvirtina ir LR piliečio pase esančios žymos apie valstybės sienų kirtimą, kuriuose matyti Baltarusijos Respublikos valstybės sienos apsaugos tarnybos antspaudai, kur įvažiuota buvo 2012-11-27, išvažiuota 2012-11-29. Iš teismo gautuose dokumentuose nurodyta, kad darbo ieškančio asmens kortrelė buvo užpildyta 2012-10-09, nors jis 2012-10-06 -2012-10-15 laikotarpiu pagal UAB “( - )“ įsakymą buvo išvykęs į komandiruotę Vokietijoje, kur 2012-10-09 vykdęs pasikrovimą Vokietijoje ir fiziškai negalėjęs būti Lietuvoje ir pasirašyti šią kortelę. Kortelėje yra nurodytas jo adresas: ( - ), kur šioje vietoje negyvenantis. Teisę vairuoti C ir E kategorijų transporto priemones įgijęs 2009 m rugsėjo 9d. ir pagal Europos Sąjungos direktyvą kursus turėjęs išklausyti ne vėliau kaip iki 2014 m rugsėjo 10 d. Pasidomėjęs internete tokių kursų kaina Vilniaus m. Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre, kur 35 val. trukmės kursų kroviniams vežti kaina būtų 420 Lt. Tuo tarpu Darbo biržos ieškinyje nurodoma, kad tokių analogiškų kursų kaina sudaro 2550 Lt.Tobulinimo kursus profesinėje srityje lankęs 2012 m rugpjūčio mėn., o ne 2012-11-21-2012-12-04 laikotarpiu. Trišalę sutartį pasirašęs 2014 m rugpjūčio mėn., kur nurodytu laiku rugpjūčio mėn. UAB “( - )“ jį siuntė į profesinio tobulinimo kursus. Sudarant šią sutartį sutartyje nebuvo nurodyta sutarties sudarymo data, kur darbdavys nurodė, kad tuoj bus laimėtas Darbo biržos profesinio mokymo konkursas ir kad už kursus asemniškai jam nieko nereikės mokėti. 2013-04-16 savo noru išėjęs iš darbo UAB “( - )“, o nuo 2013-04-17 įsidarbinęs UAB “Vinco transportas“.

13Tretysis asmuo UAB „( - )“ pateiktu atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį tenkinti pilnai ieškinyje nurodytais pagrindais ir motyvais.

14Tretysis asmuo UAB „LDV UNIO“ pateiktu atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį tenkinti pilnai ieškinyje nurodytais pagrindais ir motyvais.

15Teismo posėdyje ieškovo atstovė ieškinį palaikė pilnai ir prašė tenkinti. Ji nurodė, kad ieškinys yra pagrįstas rašytiniais įrodymais, atsakovo ieškinys dėl trišalės profesinio mokymo ir įdarbinimo sutarties teisėtumo ir sumokėtų išlaidų pagal ginčijamą sutartį išmokėjimo.

16Teismo posėdyje trečiųjų asmenų UAB „( - )“, UAB „LDV UNIO“ atstovai ieškinį palaikė ir prašė tenkinti visiškai. Nurodė, kad atsakovas mokymo rezultatą priėmė, o pats neįvykdė sutartinių įsipareigojimų.

17Teismo posėdyje atsakovo atstovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Paaiškino, kad pats atsakovas nesiregistravo darbo biržoje bedarbiu, sutartyse nurodytas netinkamas atsakovo adresas. Sudarant sutartis buvo pažeisti sutarčių sudarymo reikalavimai.Nebuvo tinkamai pritaikytos Užimtumo rėmimo įstatymo nuostatos. T. V. pažymėjimas buvo išduotas.

18Ieškinys tenkintinas.

19Byloje nustatytos aplinkybės, kad 2010-06-16 Darbo sutarties Nr. 898 pagrindu atsakovas T. V. įsidarbino UAB „( - )” vairuotojo-ekspeditoriaus pareigose. Atsakovas neturėjo darbinės kvalifikacijos vykdyti krovinių pervežimo tarptautiniais maršrutais. UAB „( - )“ 2012-09-24 įspėjo atsakovą T. V. apie darbo sutarties nutraukimą. 2012-11-19 atsakovas T. V., ieškovas Vilniaus teritorinė darbo birža ir tretysis asmuo UAB „( - )” pasirašė Trišalę profesinio mokymo ir įdarbinimo sutartį Nr. IDRS/TMS 800/2012, pagal kurios sąlygas Vilniaus teritorinė darbo birža įsipareigojo apmokėti mokymosi išlaidas, tretysis asmuo UAB „( - )” įsipareigojo nepanaikinti apelianto darbo vietos 12 mėnesių nuo darbo sutarties sudarymo dienos, o atsakovas T. V. įsipareigojo nenutraukti darbo santykių su trečiuoju asmeniu UAB „( - )” 6 mėnesių laikotarpiu. Atsakovas T. V. savo iniciatyva nutraukė darbo santykius su trečiuoju UAB „( - )” nuo 2013 m. balandžio 16 d. Šiuo pagrindu iš atsakovo T. V. reikalaujama grąžinti visas lėšas už jo apmokymus ir kvalifikacijos kėlimą. Atsakovas nurodo, kad ginčo sutartį pasirašė neįsigilinęs į sutarties sąlygas, sutarties faktinė pasirašymo data yra ankstesnė negu nurodyta sutartyje, todėl ginčo sutartis pažeista nebuvo, atsakovas kursų nelankė, be to, ginčo sutarties sudarymas yra neteisėtas dėl procedūrinių pažeidimų.

20Atsakovas T. V. akcentuoja aplinkybę, kad nelankė jokių mokymų, nes tuo metu dirbo UAB „( - )“ vairuotoju ir buvo komandiruotėje užsienio valstybėje.

21Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. liepos 8 d. sprendimu buvo atmestas ieškovo T. V. ieškinys dėl trišalės profesinio mokymo ir įdarbinimo sutarties teisėtumo ir sumokėtų išlaidų pagal ginčijamą sutartį išmokėjimo. Ieškovas šiuo ieškiniu prašė pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento 2012-11-19 Trišalę profesinio mokymo ir įdarbinimo sutartį Nr. IDRS/TMS-800/2012(1) dėl ieškovui T. V. suteiktų profesinio mokymo paslaugų, atitinkamai pripažįstant negaliojančiais šios sutarties pagrindu išduotus 2012-11-20 Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo kuponą Nr. IDRS/PMK/1-492, 2012-11-20 mokymo sutartį tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo Nr. 12, grąžinti atsakovui Vilniaus teritorinei darbo biržai sumokėtas pagal mokymo kuponą lėšas.

22Sprendimu buvo nustatyta, kad T. V. ir UAB „( - )“ 2010-06-16 sudarė darbo sutartį, pagal kurią ieškovas pradėjo dirbti bendrovėje ( - ). 2012-09-24 UAB „( - )“ parengė įspėjimą apie darbo sutarties nutraukimą, kadangi ieškovas neturėjo reikiamos kvalifikacijos ir negalėjo toliau vykdyti krovinių pervežimo tarptautiniais maršrutais – atlikti savo pareigų.

23Atsakovas, nustatęs ieškovo kvalifikacijos trūkumą, įnicijavo jo apmokymus, todėl 2012-11-19 buvo pasirašyta ginčijama Trišalė profesinio mokymo ir įsidarbinimo sutartį, pagal kurią, Vilniaus teritorinė darbo birža įsipareigojo apmokėti mokymosi išlaidas už ieškovą, o pastarasis įsipareigojo nenutraukti darbo santykių su atsakovu UAB „( - )“ 6 mėnesių laikotarpiu. Po sutarties pasirašymo atsakovas UAB „( - )“ tęsė darbo sutartį su ieškovu.

24Bylos medžiaga taip pat patvirtinta, kad po mokymosi kursų ieškovui buvo išduotas vairuotojo pažymėjimas, liudijantis kad jis turi 95 Europos Bendrijos kodą ir gali vykdyti tarptautinius krovinių pervežimus. Pažymėjimas Teismas atmeta kaip nepagrįstus ieškovo argumentus, jog realiai jis į kursus nevaikščiojo, tačiau tuo metu buvo reisuose, kadangi privalomas darbuotojų lankomumas keliant kvalifikaciją nėra reglamentuotas, o apie tai, ar darbuotojas reikiamą kvalifikaciją įgijo – sprendžia už mokymus atsakingas asmuo, išduodamas reikiamus dokumentus, kas šioje byloje ir yra nustatyta.

25Teismas, išklausęs ieškovo T. V. paaiškinimus, padarė išvadą, kad iš esmės jis pateikė ieškinį dėl to, kad jam atsirado pareiga sumokėti 738,53 Eur sumą už mokslus keliant kvalifikaciją. Jo teigimu, tokia kaina yra per didelė, kai tuo tarpu kiti mokymus organizuojantys asmenys už kvalifikacijos kėlimą nustato žymiai mažesnę kainą. Jo teigimu, už kvalifikacijos kėlimą jis permokėjo.

26Vienok, teismas sprendžia, kad jeigu ieškovas būtų laikęsis Trišalės sutarties nuostatų, jam nekiltų pareigos už mokslus keliant kvalifikaciją mokėti aplamai, tačiau jis pats, nesilaikydamas Sutarties sąlygų, prisiėmė atsakomybę apmokėti už mokslus. Atkreipiamas dėmesys, kad ieškovas po sutarties pasirašymo privalėjo tik 6 mėnesius (gana trumpą laikotarpį) nenutraukti darbo santykių su UAB „( - )“, tačiau jis darbo sutartį nutraukė ir įsidarbino pas kitą vežėją – UAB „Vinco transportas“. Dėl šios priežasties ieškovui kilo pareiga apmokėti už kvalifikacijos kėlimą ir suteiktą pažymėjimą.

27Teismas ištyręs bylos medžiaga, daro išvadą, kad atsakovai, inicijuodami Trišalės sutarties pasirašymą veikė išimtinai ieškovo interesais, kad šis įgytų reikiamą kvalifikaciją ir galėtų tęsti darbą UAB „( - )“, todėl vertinti jos kaip nesąžiningos ir neteisingos nėra pagrindo. Teisinės pasekmės dėl 738,53 Eur grąžinimo ieškovui kilo dėl jo paties veiksmų pažeidžiant Trišalę sutartį, t. y. nutraukus darbo santykius su darbdaviu.

28Ieškovas taip pat nurodo, kad turi būti pripažinti negaliojančiais Trišalės sutarties pagrindu išduoti dokumentai. Kadangi teismas nustatė, jog ginčo šalių sudaryta Trišalė sutartis yra pagrįsta ir teisėta, dėl šių išvestinių dokumentų, kaip savarankiškai nesukeliančių ieškovui teisinių pasekmių, teismas plačiau nepasisako (Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-1780-833/2016).

292017-04-05 Vilniaus apygardos teismo nutartimi 2016-07-08 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas paliktas nepakeistas. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad T. V. pripažino, jog pasirašė Trišalę profesinio mokymo ir įdarbinimo sutartį Nr. IDRS/TMS 800/2012(1), kvalifikacijos egzaminą išlaikė 2012 m. rugpjūčio mėnesį. T. V. neginčija to fakto, kad 2012 m. spalio 1 d. gavo įspėjimą dėl darbo sutarties nutraukimo. Nutartyje nurodyta, kad Trišalės profesinio mokymo ir įdarbinimo sutarties sudarymą nulėmė būtent T. V. siekis išsaugoti darbo vietą ir tuo pačiu pakelti savo kvalifikaciją. T. V. mokymo kursų nelankymas neturi teisinės reikšmės sprendžiant ginčą dėl atsakovo kvalifikacijos įgyjimo. T. V. pripažino, kad norimą rezultatą pagal mokymo paslaugų sutartį jis gavo, kvalifikacijos kėlimo egzaminą išlaikė ir šiuo paaukštino savo kvalifikaciją, taigi jam buvo perduotas mokymosi paslaugų rezultatas, o jis tą rezultatą priėmė (Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegijos 2017-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-576-258/2017).

30Teismo sprendimo prejudicinė galia reiškia, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų faktų ir teisinių santykių šalys, kiti dalyvaujantys byloje asmenys ir jų teisių perėmėjai nebegali ginčyti kitose bylose (CPK 279 straipsnio 4 dalis).Tai yra vadinamasis pozityvusis res judicata principo taikymo efektas – teismo sprendimas gali būti kaip reikalavimo pagrindas kitoje byloje. Pozityviojo efekto išraiška įtvirtinta CPK 182 straipsnio 2 punkte, kuriame nustatyta, kad šalis ar kitas dalyvavęs byloje asmuo kitose bylose gali remtis teismo sprendimu nustatytomis aplinkybėmis kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu ir tų aplinkybių jam nereikės įrodinėti (prejudiciniai faktai). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs tokias teismo sprendimo prejudicialumo galią patvirtinančias nuostatas (byloje turi būti nustatytas jų visetas): prejudiciniais faktais laikytinos teismo sprendimu kitoje byloje nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukuria teisinius padarinius ir nedalyvaujantiems asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad nustatomas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartį, priimtą civilinėje byloje L. M. v. O. D. V., bylos Nr. 3K-3-134/2011).

31Nustatytos aplinkybės, kad 2016-07-08 Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-1780-833/2016 įsiteisėjęs sprendimas turi prejudicinę galią nagrinėjant šią bylą, kadangi abiejose bylose dalyvavo tos pačios šalys ir tretieji asmenys. Šioje bylos dalykas buvo įrodinėjamas ir nurodytoje Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje Nr. 2-1780-833/2016. Todėl įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų faktų ir teisinių santykių šalys, kiti dalyvaujantys byloje asmenys ir jų teisių perėmėjai nebegali ginčyti kitose bylose (CPK 279 straipsnio 4 dalis).

32Pagal Sutarties 3.3.1. punktą Vilniaus teritorinė darbo birža įsipareigojo atsakovui išduoti mokymo kuponą, kuriuo įsipareigojo sumokėti atsakovo, suderinus su darbdaviu, pasirinktam profesinio mokymo teikėjui nurodytą pinigų sumą už suteiktą profesinį mokymą. Tuo pagrindu 2012 m. lapkričio 20 d. atsakovui buvo išduotas Mokymo kuponas Nr. IDRS/PMK/1-492. Pagal Mokymo kupono II dalies 2.2.1. punktą Vilniaus teritorinė darbo birža skyrė 2550,00 Lt (738.53 Eur) profesinio mokymo teikėjui UAB „LDV UNIO“ už atsakovui suteiktas profesinio mokymo paslaugas.

332012 m. lapkričio 20 d. atsakovas ir Mokymo teikėjas sudarė Mokymo sutartį tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo Nr.12. Mokymo teikėjas 2012 m. gruodžio 4 d. atsakovui išdavė pažymėjimą Nr. 10, kuriuo patvirtino, kad atsakovas baigė profesinį mokymą ir įgijo numatytą kompetenciją. Atsižvelgiant į tai, Vilniaus teritorinė darbo birža 2012 m. gruodžio 4 d. su Mokymo teikėju pasirašė paslaugų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 6. Šio priėmimo perdavimo akto pagrindu 2012 m. gruodžio 4 d. buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra LDV Nr. 04774. Atsižvelgiant į tai, Vilniaus teritorinė darbo birža 2013 m. sausio 11 d. pervedė Mokymo teikėjui priėmimo sąskaitoje faktūroje numatytą 2550,00 Lt (738.53 Eur) dydžio sumą už atsakovo profesinį mokymą. 2013-04-16 buvo nutraukta darbo sutartis tarp darbuotojo T. V. ir darbdavio UAB „( - )“, nutraukiant darbuotojo prašymu (savo noru).

34Sudarytos trišalės sutarties 3.5.4. punktą atsakovas įsipareigojo nenutraukti darbo sutarties be svarbių priežasčių, nurodytų Apraše, ne trumpesnį negu 6 mėnesių laikotarpį. Pagal Aprašo 36.1. ir 36.2. punktus yra nustatyta, kad svarbiomis priežastimis yra laikoma bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo liga ar mirtis, darbo sutarties nutraukimas Darbo kodekso 127 straipsnio 2 dalyje, 128 straipsnyje ar 136 straipsnyje nurodytais pagrindais. Aprašo 36.1. ir 36.2. punktuose įtvirtintų svarbių priežasčių sąrašas yra baigtinis. Atsakovas darbo sutartį nutraukė nepraėjus 6 mėnesiams nuo įsidarbinimo savo noru, o tai pagal Aprašo 36.1. ir 36.2. punktus nėra laikoma svarbia priežastimi. Atsakovas, nutraukęs darbo sutartį su darbdaviu savo noru, pažeidė Sutarties 3.5.4. punktą.

35Pagal Sutarties 3.5.5. punktą atsakovas įsipareigojo atlyginti darbo biržai visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu jis nevykdys arba netinkamai vykdys Sutarties 3.5.1-3.5.4. punktuose numatytus įsipareigojimus be svarbių priežasčių, nurodytų Įstatyme ir Apraše. Savo ruožtu Vilniaus teritorinė darbo birža pagal Sutarties 3.3.7. punktą įsipareigojo reikalauti atlyginti visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu atsakovas nevykdė arba netinkamai vykdė Sutarties 3.5.1-3.5.4 punktuose numatytus įsipareigojimus be svarbių priežasčių, nurodytų Įstatyme ir Apraše. Įstatymo 23 straipsnio 13 dalyje taip pat yra įtvirtinta prievolė kitai sutarties šaliai atlyginti teritorinei darbo biržai jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu.

36Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto skyrius atsakovą informavo apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą 2013 m. rugpjūčio 19 d. raštu Nr. S/l-8l38-(7.7), tačiau atsakovas sutartinių įsipareigojimų neįvykdė, išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu negrąžino ieškovui.

37CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Šalių pasirašyta sutartis turi joms įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.).

38CK 6.38 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta prievolės šalių pareiga kooperuotis, tai yra, kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, nagrinėjamu atveju ieškovas savo prievolę atsakovo atžvilgiu įvykdė, t.y. Vilniaus teritorinė darbo birža pervedė mokymo teikėjui 738.53 eurus, todėl ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovo prievolės įvykdymo.

39CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

40Įstatymas draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str., 6.189 str.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai įvykdomos sutartyje numatytos sąlygos, praleidžiamas prievolės įvykdymo terminas (CK 6.63 str., 6.205 str.). Sutarties 3.3.5. p. nustato pareigą atlyginti ieškovui visas jo patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu atsakovas nevykdys arba netinkamai vykdys Sutarties 3.3.1.-3.3.4. p. numatytus įsipareigojimus be svarbių priežasčių, nurodytų Įstatyme ir Apraše.

41Užimtumo rėmimo įstatymo 23 str. 13 d. įtvirtinta prievolė kitai sutarties šaliai atlyginti darbo biržai jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu.

42Pagal CPK 93 straipsnio nuostatas, baigus bylos nagrinėjimą teismui kyla pareiga paskirstyti bylinėjimosi išlaidas. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta bendroji bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proceso šalims taisyklė, pagal kurią bylinėjimosi išlaidos priteisiamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas.

43CPK 98 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

44Ieškovė nepateikė ir neprašė priteisti bylinėjimosi išlaidų. Trečiojo asmens UAB „LDV UNIO“ atstovas advokatas Tadas Zaremba pateikė prašymą priteisti trečiajam asmeniui 490. 05 Eur bylinėjimosi išlaidų, apmokant už advokato teisinę pagalbą ir pateikė PVM sąskaitas - faktūras dėl apmokėjimo bei atliktus apmokėjimus per banko įstaigą. Trečiojo asmens UAB „( - )“ atstovas prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas – kelionės išlaidas, pateikė kuro išlaidų kasos čekį, tačiau nepateikė įrodymų dėl kelionės išlaidų dydžio (suvartotas automobilio kuro kiekis, transporto priemonės registracijos duomenys, atstumas).

45Trečiojo asmens UAB „LDV UNIO“ atstovo prašymas dėl išlaidų atlyginimo tenkintinas iš dalies. 2016-01-13 nagrinėjamoje civilinėje byloje nevyko teismo posėdis ir PVM sąskaita-faktūra Nr.AAA Nr.0002251 yra išrašyta civilinėje byloje Nr.2-1780-833/2016, t.y. ne šioje byloje. Todėl išlaidų suma mažintina pagal nurodytą sąskaitą – 108.90 eurų. Kitas išlaidų dydis yra pagrįstas pateiktais rašytiniais įrodymais, išlaidos už suteiktą advokato pagalbą rengiant procesinius dokumentus, teikiant konsultacijas ir dalyvaujant teismo posėdžiuose neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio.

46Trečiojo asmens UAB „( - )“ atstovas nurodytų išlaidų nepagrindė ir nepateikė reikiamų įrodymų išlaidoms apskaičiuoti, todėl prašymas netenkintinas.

47Vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo valstybės naudai priteistinas 20,00 Eur žyminis mokestis ir 35.00 eurai išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo.

48Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-267, 269-270 str.,

Nutarė

49ieškinį tenkinti visiškai.

50Priteisti iš atsakovo T. V., asmens kodas ( - ) ieškovės Vilniaus teritorinės darbo biržos( įmonės kodas 191434915, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - )), naudai septynis šimtus trisdešimt aštuonis eurus penkiasdešimt tris centus (738.53 Eur) išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu.

51Priteisti iš atsakovo T. V., asmens kodas ( - ) UAB „LDV UNIO“ ( kodas 124547694, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - )) naudai, tris šimtus devynis eurus penkiolika centų ( 309.15 Eur) išlaidų už suteiktą advokato pagalbą apmokėjimo atlyginimo.

52Priteisti iš atsakovo T. V., asmens kodas ( - ) valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija, juridinio asmens kodas 188659752, įmokos kodas 5660) dvidešimt eurą (20,00 Eur) žyminio mokesčio ir trisdešimt penkis eurus (35.00 Eur) išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą ((žyminio mokesčio ir išlaidų mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Varėnos rajono apylinkės teismo raštinę (111 kab.)).

53Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant... 2. žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 738,53 EUR (2550,00 Lt) išlaidų,... 5. Ieškovė Vilniaus teritorinė darbo birža savo ieškinį atsakovui 6. Ieškovė nurodė, kad T. V., a.k. ( -... 7. Atsižvelgiant į šias Sutarties nuostatas, 2012 m. lapkričio 20 d. atsakovui... 8. 2012 m. lapkričio 20 d. atsakovas ir Mokymo teikėjas sudarė Mokymo sutartį... 9. Pažymėtina, kad pagal Sutarties 3.5.4. punktą atsakovas įsipareigojo... 10. Pagal Sutarties 3.5.5. punktą atsakovas įsipareigojo atlyginti darbo biržai... 11. Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto skyrius atsakovą informavo... 12. Atsakovas T. V. pateiktu atsiliepimu į ieškinį su... 13. Tretysis asmuo UAB „( - )“ pateiktu atsiliepimu į... 14. Tretysis asmuo UAB „LDV UNIO“ pateiktu atsiliepimu į ieškinį prašė... 15. Teismo posėdyje ieškovo atstovė ieškinį palaikė pilnai ir prašė... 16. Teismo posėdyje trečiųjų asmenų UAB „( - )“, UAB... 17. Teismo posėdyje atsakovo atstovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 18. Ieškinys tenkintinas.... 19. Byloje nustatytos aplinkybės, kad 2010-06-16... 20. Atsakovas T. V. akcentuoja aplinkybę, kad nelankė jokių... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. liepos 8 d. sprendimu buvo atmestas... 22. Sprendimu buvo nustatyta, kad T. V. ir UAB „ 23. Atsakovas, nustatęs ieškovo kvalifikacijos trūkumą, įnicijavo jo... 24. Bylos medžiaga taip pat patvirtinta, kad po mokymosi kursų ieškovui buvo... 25. Teismas, išklausęs ieškovo T. V. paaiškinimus, padarė... 26. Vienok, teismas sprendžia, kad jeigu ieškovas būtų laikęsis Trišalės... 27. Teismas ištyręs bylos medžiaga, daro išvadą, kad atsakovai, inicijuodami... 28. Ieškovas taip pat nurodo, kad turi būti pripažinti negaliojančiais... 29. 2017-04-05 Vilniaus apygardos teismo nutartimi 2016-07-08 Vilniaus miesto... 30. Teismo sprendimo prejudicinė galia reiškia, kad įsiteisėjusiu teismo... 31. Nustatytos aplinkybės, kad 2016-07-08 Vilniaus miesto apylinkės teismo... 32. Pagal Sutarties 3.3.1. punktą Vilniaus teritorinė darbo birža įsipareigojo... 33. 2012 m. lapkričio 20 d. atsakovas ir Mokymo teikėjas sudarė Mokymo sutartį... 34. Sudarytos trišalės sutarties 3.5.4. punktą atsakovas įsipareigojo... 35. Pagal Sutarties 3.5.5. punktą atsakovas įsipareigojo atlyginti darbo biržai... 36. Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto skyrius atsakovą informavo... 37. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 38. CK 6.38 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta prievolės šalių pareiga kooperuotis,... 39. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai... 40. Įstatymas draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar... 41. Užimtumo rėmimo įstatymo 23 str. 13 d. įtvirtinta prievolė kitai sutarties... 42. Pagal CPK 93 straipsnio nuostatas, baigus bylos nagrinėjimą teismui kyla... 43. CPK 98 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 44. Ieškovė nepateikė ir neprašė priteisti bylinėjimosi išlaidų. Trečiojo... 45. Trečiojo asmens UAB „LDV UNIO“ atstovo prašymas dėl išlaidų atlyginimo... 46. Trečiojo asmens UAB „( - )“ atstovas nurodytų... 47. Vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo valstybės naudai... 48. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260,... 49. ieškinį tenkinti visiškai.... 50. Priteisti iš atsakovo T. V., asmens kodas 51. Priteisti iš atsakovo T. V., asmens kodas 52. Priteisti iš atsakovo T. V., asmens kodas 53. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...