Byla 2A-1735-605/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos Venckienės kolegijos teisėjų Galinos Blaževič, Izoldos Nėnienės, sekretoriaujant Miglei Lukoševičiūtei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Ramūnui Petrui Šulskui, suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos apsaugos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atstovei Jūratei Germanavičiūtei Vasiljevienei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos apsaugos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus apeliacinį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-2683-720/2010 pagal pareiškėjo UAB „Komunalinių paslaugų centras“ pareiškimą suinteresuotiesiems asmenims Kauno rajono savivaldybei ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos apsaugos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo. Teisėjų kolegija

Nustatė

2Pareiškėjas prašė (b.l. 1-3) nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į vandens tinklus, esančius: S. Lozoraičio g., inv. Nr. 50220, registro Nr. 44/1208458, unikalus Nr. 4400-1726-8512, tinklų ilgis 4316,66 m; Vasario 16 – osios g., inv. Nr. 53705, registro Nr. 44/1291954, unikalus Nr. 4400-1846-9593, tinklų ilgis 2302,60 m.; Vytauto g., inv. Nr. 54197, registro Nr. 44/1307080, unikalus Nr. 4400-1943-4069, tinklų ilgis 500,06 m.; Liepų g., inv. Nr. 36834, registro Nr. 44/691636, tinklų ilgis 1838 m ir Žalioji g., inv. Nr. 36835, registro Nr. 44/692148, tinklų ilgis 1912 m.

3Nurodė, kad vandens tinklai, esantys S. Lozoraičio g., Vasario 16 – osios g., Vytauto g., Liepų g. ir Žaliojoje g., Garliavos m., Kauno r., Kauno rajono valdybos 1998-07-22 sprendimu Nr. 278 buvo perduoti į UAB „Gabuva“ balansą, padidinant įmonės įstatinį kapitalą visų perduodamų vandentiekio ir nuotekų objektų Garliavoje likutine verte – 1 320 950, 29 Lt. Tinklai buvo užpajamuoti įmonės buhalterinėje apskaitoje. Šie tinklai ir šiuo metu apskaitomi ir naudojami kaip pareiškėjos - UAB „Komunalinių paslaugų centras“ (iki reorganizacijos UAB „Gabuva“) ilgalaikis materialus turtas, bet nėra teisiškai įregistruoti kaip pareiškėjos nuosavybė. Dėl tinklų teisinės registracijos buvo kreiptasi į VĮ Registrų centras Kauno filialą, bet buvo atsisakyta įrašyti tinklus į nekilnojamojo turto kadastrą ir registruoti nuosavybės teises, reikalaujant pateikti tinklų statybos teisėtumą patvirtinančius dokumentus, kurių nei pareiškėja, nei anksčiau tinklus valdžiusi UAB „Kauno vandenys“ neturi. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-11-19 sprendimu Nr. TS-409 UAB „Gabuva“ buvo reorganizuota ją išdalijant, o vandens tiekimą ir nuotėkų tvarkymą Garliavos m., Kauno r. bei su tuo susijusį turtą, teises ir pareigas perduodant pareiškėjai UAB „Komunalinių paslaugų centras“ pagal 2009-12-29 aktą Nr. 1.4-KPC-NT. Tokiu būdu minėtų vandens tinklų valdymą perėmė pareiškėja. Pareiškėjai nėra žinomos kliūtys, trukdančios įgyti šiuos vandentiekio tinklus savo nuosavybėn.

4Kauno rajono apylinkės teismas 2010 m. spalio 25 d. sprendimu (b.l. 49-51) pareiškimą patenkino. Nustatė nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad pareiškėjas UAB „Komunalinių paslaugų centras“, įmonės kodas 301846604, buveinės adresas Vytauto g. 71, Garliavos m., Kauno r., įgijo nuosavybės teises pagal įgyjamąją senatį į Garliavos m., Kauno r. esančius daiktus – vandens tinklus, esančius: S. Lozoraičio g., inv. Nr. 50220, registro Nr. 44/1208458, unikalus Nr. 4400-1726-8512, tinklų ilgis 4316,66 m; Vasario 16 – osios g., inv. Nr. 53705, registro Nr. 44/1291954, unikalus Nr. 4400-1846-9593, tinklų ilgis 2302,60 m.; Vytauto g., inv. Nr. 54197, registro Nr. 44/1307080, unikalus Nr. 4400-1943-4069, tinklų ilgis 500,06 m.; Liepų g., inv. Nr. 36834, registro Nr. 44/691636, tinklų ilgis 1838 m ir Žalioji g., inv. Nr. 36835, registro Nr. 44/692148, tinklų ilgis 1912 m.

5Sprendime nurodyta, kad pateiktais ir ištirtais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog UAB „Gabuva“ buvo reorganizuota skaidymo būdu, UAB „Komunalinių paslaugų centras“ perduodant daugiabučių namų administravimą, gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą (eksploatavimą), vandens tiekimą ir nuotėkų tvarkymą Garliavos mieste ir aplinkinėse gyvenvietėse, kurių vandentvarkos tinklai sujungti su Garliavos miesto vandentvarkos tinklais, taip pat kitas veiklos rūšis ir su tuo susijusį turtą, teises bei pareigas (b.l. 5-6). 2009-12-29 Nekilnojamojo turto perdavimo ir priėmimo aktas Nr. 1.4-KPC-NT patvirtina, kad UAB „Gabuva“ perdavė, o UAB „Komunalinių paslaugų centras“ perėmė išvardintus pastatus ir inžinerinius statinius, tame tarpe ir vandens tinklus, esančios S. Lozoraičio g., Vasario 16 – osios g., Vytauto g., Liepų g. ir Žaliojoje g., esančiose Garliavos m., Kauno r. (b.l. 7-15). 1997-12-10 Kauno rajono tarybos sprendimas Nr. 71 patvirtina, kad nuspręsta perimti iš SP UAB „Kauno vandenys“ balanso Garliavos, Vilkijos, Raudondvario ir Ežerėlio gyvenviečių vandentiekio ir vandenvalos tinklus bei įrenginius į Kauno rajono savivaldybės balansą, perduodant eksploatuoti savivaldybės įsteigtoms komunalinėms įmonėms (b.l. 21). 1997-12-31 Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Kauno rajono savivaldybės administracijos į balansą perdavimo – priėmimo aktas patvirtina, kad buvo perduoti Garliavos vandentiekio ir nuotėkų bei įrenginių tinklai, kurių vertė 1 320 950,29 Lt, pagal pateiktus aprašus (b.l. 22-26). 1998-07-22 Kauno rajono valdybos sprendimas Nr. 278 patvirtina, kad valdyba nusprendė perduoti rajono savivaldybės vandentiekio ir nuotėkų ūkį į UAB „Gabuva“ balansą, likutinė balanso vertė 1 320 950,29 Lt (b.l. 27). UAB „Kauno vandenys“ 2007-02-08 raštas Nr. (11-3.14)-8-334 patvirtina, kad 1985 metais perimti iš Garliavos remonto mechaninės gamyklos Garliavos vandenvietės gręžiniai, įrenginiai bei tinklai ir nuotėkų siurblinė su spaudimine linija nebuvo registruoti nekilnojamojo turto registre, kadangi bendrovė nebuvo šių objektų statytoja (b.l. 28). Juridinių asmenų registro pažymėjimas Nr. 124397 patvirtina, kad UAB „Komunalinių paslaugų centras“ buvo įregistruota 2008-09-04 (b.l. 29). Byloje pateikti ir ištirti duomenys patvirtina, kad pareiškėjas nekilnojamąjį turtą įgijo ir valdė teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai kaip savą nuo 1997-12-31, t.y. jau 13 metų, daiktai nėra įregistruoti kito asmens vardu, kiti asmenys daugiau teisių už pareiškėją į pastarojo valdomus daiktus neturi. Byloje nėra duomenų apie tai, kad būtų ginčijamas nurodytų vandentiekio tinklų valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas, per nurodytą laikotarpį nuo 1997 metų niekas kitas savo teisių į nurodytus vandentiekio tinklus nepareiškė.

6Apeliaciniu skundu suinteresuotas asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos apsaugos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (b.l. 55-58) prašo Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškimą atmesti. Nurodo, jog nesutinka su teismo išvada, kad pareiškėjas nekilnojamąjį turtą įgijo ir valdė teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai kaip savą nuo 1997-12-31, t.y. jau 13 metų, daiktai nėra registruoti kito asmens vardu, kiti asmenys neturi daugiau teisių už pareiškėją į pastarojo valdomus daiktus. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje esančius rašytinius įrodymus, dėl ko priėmė nepagrįstą sprendimą. Iš bylos medžiagos matyti, kad 1985 m. perdavimo-priėmimo aktu Garliavos RMG perdavė, o Kauno TVKV priėmė vandenvietę, vandentiekio tinklus, vandentiekio bokštą Garliavoje. Kauno rajono taryba 1997-12-10 sprendimo Nr. 71 „Dėl SP UAB „Kauno vandenys“ vandentiekio ir vandenvalos bei aklų perdavimo, priėmimo“ 1 punktu nusprendė perimti iš SP UAB „Kauno vandenys“ balanso Garliavos gyvenvietės vandentiekio ir vandenvalos tinklus bei įrenginius į Kauno rajono savivaldybės balansą, perduodant eksploatuoti savivaldybės įsteigtoms komunalinėms įmonėms. 1997-12-31 į balansą perdavimo-priėmimo aktu Kauno miesto savivaldybės administratoriaus 1997-05-12 įsakymu Nr. 72 sudaryta komisija perdavė, o Kauno rajono savivaldybės 1997-09-26 įsakymu Nr. 87 sudaryta komisija priėmė Garliavos, Vilkijos, Raudondvario, Ežerėlio gyvenviečių vandenvalos ir nuotekų ūkį Kauno rajono savivaldybei. Kauno rajono valdyba 1998-07-22 sprendimo Nr. 278 „Dėl vandentiekio ir nuotekų ūkio perdavimo eksploatuoti ir įstatinio kapitalo didinimo bei Valdybos 1998-01-28 sprendimo Nr. 29 panaikinimo“ 3 punktu perdavė rajono savivaldybės vandentiekio ir nuotekų ūkį į UAB „Gabuva“ balansą. Kauno rajono savivaldybės taryba 2009-11-19 sprendimu Nr. TS-409 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gabuva“ reorganizavimo“ nusprendė reorganizuoti skaidymo būdu UAB „Gabuva“ perduodant UAB „Komunalinių pasaugų centras“ daugiabučių narnų administravimą, gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą (eksploatavimą), vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Garliavos mieste ir aplinkinėse gyvenvietėse, kurių vandentvarkos tinklai sujungti su Garliavos miesto vandentvarkos tinklais, taip pat kitas veiklos rūšis ir su tuo susijusį turtą, teises ir pareigas. 2009-12-29 nekilnojamojo turto perdavimo ir priėmimo aktu Nr. 1.4-KPC-NT UAB „Gabuva“ perdavė, o UAB „Komunalinis paslaugų centras“ priėmė inžinerinius statinius - vandens tinklus sekančiose gatvėse: S.Lozoraičio g., Vasario 16-osios g., Vytauto g., Liepų g. ir Žalioji g. Kaip matyti iš byloje esančių dokumentų, 1997-12-13 Garliavos gyvenvietės vandenvalos ir nuotekų ūkis buvo perduotas ne pareiškėjui, kaip konstatuota sprendime, bet Kauno rajono savivaldybei, kuri 1998-07-22 rajono savivaldybės vandentiekio ir nuotekų ūkį perdavė į UAB ,,Gabuva“ balansą. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-11-10 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-535/2008, tačiau neteisingai pritaikė minėtos nutarties išaiškinimą. Kaip matyti iš bylos medžiagos, UAB „Gabuva“ nekilnojamojo turto objektus pradėjo valdyti nuo 1998 metų, pareiškėjas - nuo 2009 m., todėl net ir šių juridinių asmenų valdymo laiką skaičiuojant kartu pagal CK 4.71 straipsnio 2 dalį, CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytas dešimties metų terminas nesuėjo iki 2003-07-01. Byloje nėra duomenų apie tai, jog pareiškėjas po šios datos inžinerinių statinių - vandens tinklų valdymą įregistravo viešajame registre, todėl apylinkės teismas nepagrįstai padarė išvadą, jog pareiškėjas daiktą valdė atvirai daugiau nei dešimt metų. Tokia teismo išvada prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai, pagal kurią daikto valdymas, po 2003-07-01 neįregistravus jo viešajame registre, negali būti pagrindas nustatyti faktą, jog nuosavybės teisė įgyta pagal įgyjamąją senatį. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, visiškai neatsižvelgė ir nevertino Inspekcijos atsiliepime nurodytos aplinkybės, jog 2009-12-29 nekilnojamojo turto perdavimo ir priėmimo akto Nr.1.4-KPC-NT 5 punkte nurodyta, kad šis nekilnojamojo turto perdavimo - priėmimo aktas yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas. Teismas nepragrįstai sprendė, jog yra visos sąlygos įgyjamosios senaties instituto taikymui.

7Atsiliepime į apeliacinį skundą UAB „Komunalinių paslaugų centras“ nurodė, kad apylinkės teismo sprendimas yra pagrįstas, teisėtas. Teismas pagrįstai nustatė faktinę aplinkybę, kad UAB „Gabuva“ ir po reorganizacijos jos teisių perėmėjas – UAB „Komunalinių paslaugų centras‘ turtą valdo daugiau kaip 10 metų ir tai atitinka LR CK 4.68 str. 1 dalyje nustatytą terminą. Pažymėtina, kad pagal LR CK 4.71 str. 2 d. nuostatas, jeigu per įgyjamosios senaties laiką daikto valdymas vienam iš kito perėjo keliems asmenims ir kiekvieno iš jų valdymas atitiko CK 4.68 str. nustatytus reikalavimus, tai tų asmenų valdymo laikas skaičiuojamas kartu. Apelianto argumentas, kad teismas nekilnojamojo daikto valdymą skaičiavo ne nuo to momento ir dėl to galėjo būti neteisingai išspręsta byla, yra atmestinas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką atviro daikto valdymo sąlyga pagal CK 4.68 straipsnį nuosavybės teisei įgyjamąja senatimi pripažinti gali būti nustatyta nepriklausomai nuo to, ar daikto valdymo faktas buvo įregistruotas viešame registre. Kauno rajono savivaldybė atsiliepime nurodė, kad turtas jai nepriklauso, jis nėra registruotas kaip savivaldybės nuosavybė. Per visą valdymo laikotarpį nuo tinklų pastatymo ir iki šiol jie naudojami tai pačiai paskirčiai teikiant viešąsias paslaugas – užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą vartotojams. Turtą perdavusi UAB „Gabuva“ kaip ir kiti iki tol turtą valdę asmenys, jį buvo įtraukę į balansą, bet nuosavybės teise jis jiems nepriklausė, nebuvo atlikta turto teisinė registracija nekilnojamojo turto registre. Prašo skundą atmesti, apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą.

8Atsiliepime į apeliacinį skundą Kauno rajono savivaldybė nurodė, kad su apeliaciniu skundu nesutinka. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nekilnojamojo daikto valdymą skaičiavo ne nuo to momento, kai pareiškėjas iš tikrųjų pradėjo valdyti nekilnojamąjį daiktą. Iš apeliacinio skundo motyvų suprantama, kad apeliantas, kaip atskaitos tašką siekia nurodyti perdavimo ir priėmimo 2009-12-29 aktą Nr. 1.4-KPC-NT. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjas ginčo nekilnojamąjį turtą įgijo Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-11-19 sprendimu Nr. TS-409 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Gabuva“ reorganizavimo“ reorganizuojant UAB „Gabuva“ ją išdalinant pagal veiklos rūšis ir su tuo susijusį turtą, teises ir pareigas (CK 2.97 str. 6 d.). Laikytina, kad pareiškėjo reikalavimas atitiko CK 4.68-4.71 straipsnių nuostatas, nes reorganizavimas – tai juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros (CK 2.95 str. 2 d.). ir UAB „Gabuva“ savo balanse nekilnojamuosius daiktus apskaitė po Kauno rajono valdybos 1998-07-22 sprendimo Nr. 278 „Dėl vandentiekio ir nuotekų ūkio perdavimo eksploatuoti ir įstatinio kapitalo didinimo bei Valdybos 1998-01-28 sprendimo Nr. 29 panaikinimo“. Prašo skundą atmesti, apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą.

9Apeliacinės instancijos teismo posėdyje apelianto atstovas prašė apeliacinį skundą patenkinti, pareiškėjo atstovas – atmesti.

10Apeliacinis skundas atmestinas.

11Įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo būdas (CK 4.47 straipsnio 11 punktas), galimas įvykdžius tam tikrus įstatyme įtvirtintus reikalavimus. Šis būdas taikomas, kai pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą iki CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų suėjimo ir prašo teismą konstatuoti, kad yra visos CK 4.68–4.71 straipsniuose nustatytos įgyjamosios senaties taikymo sąlygos. Įgyjamąja senatimi nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą gali įgyti asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs tokį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja.

12Nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas konstatuojamas, jeigu yra šių sąlygų visuma:

131. Pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu, t. y. asmuo nėra daikto savininkas.

142. Daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nėra įregistruotas viešame registre kito asmens (ne valdytojo) vardu (CK 4.69 straipsnio 3 dalis).

153. Asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo laiką. Tai reiškia, kad valdytojas, tiek užvaldydamas daiktą, tiek visą įgyjamosios senaties laiką ir net įgydamas daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi, turi būti įsitikinęs, jog niekas neturi daugiau už jį teisių į daiktą, nežinoti apie kliūtis, trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn, jeigu tokių kliūčių būtų (CK 4.26 straipsnio 3 dalis, 4.70 straipsnio 1 dalis).

164. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai. Teisėtas yra daikto valdymas, įgytas tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, o per prievartą, slaptai ar kitaip pažeidžiant teisės aktus įgyto daikto valdymas yra neteisėtas (CK 4.23 straipsnio 2, 3 dalys). Teisėtas valdymas atsiranda tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, kai dėl tam tikrų priežasčių nuosavybės teisės neatsirado, pavyzdžiui, atvejai, kai daiktą sandoriu (teisėtu pagrindu) perleidžiantis asmuo pats nebuvo daikto savininkas.

175. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 straipsnis). Daikto atviro valdymo sąlyga reiškia, kad asmuo valdo daiktą kaip savą nesislapstydamas.

186. Daiktas valdomas nepertraukiamai.

197. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą (asmuo turi būti įsitikinęs, kad nėra kito asmens, kuris yra daikto savininkas).

208. Valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

21Įgyjamosios senaties institutas yra skirtas spragoms nuosavybės teisiniuose santykiuose užpildyti ir teisinės padėties netikrumui juose panaikinti, daiktų apyvartos galimumui užtikrinti ir daiktą valdančio asmens teisinei padėčiai stabilizuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje pagal L. Kazarinos pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-41/2011). Šia prasme daikto valdymas iš esmės yra faktinė būsena, kuri gali sukelti teisės į daiktą atsiradimą – nuosavybės teisės atsiradimą įgyjamąja senatimi (CK 4.47 straipsnio 11 punktas). Be to, kasacinis teismas yra pabrėžęs, kad teisėtu daikto valdymu įstatymo pripažįstamas daikto faktinis turėjimas, įgytas tais pačiais pagrindais, kaip ir nuosavybės teisė (CK 4.23 straipsnio 2 dalis, 4.47 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Antada“ pareiškimą dėl valdymo fakto patvirtinimo, bylos Nr. 3K-3-32/2008). Atsižvelgiant į tai, kad, siekiant taikyti įgyjamąją senatį, turi būti nustatyta, jog faktinis daikto turėjimas atsirado tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, kad faktinis daikto valdymas turi tęstis ilgą laiką ir išlikti sąžiningu, teisėtu, atviru, laikytina, jog nuosavybės teisės pripažinimo įgyjamosios senaties pagrindu instituto paskirtis yra ,,įteisinti“ realiai esančią nuosavybės teisę; taikant šį institutą užpildomos nuosavybės teisės įgijimo procedūrų spragos ir ištaisomos sandorių dėl nuosavybės teisės įgijimo sudarymo klaidos.

22Nekilnojamojo daikto valdymo samprata ir atsiradimo pagrindai nenustato, kad nekilnojamojo daikto valdymo registravimas būtų būtinas šio daikto valdymo teisės atsiradimo pagrindas. Be to, Lietuvos teisėje įtvirtinant įgyjamosios senaties instituto reglamentavimą remiamasi nuostata, jog valdymo atsiradimas nesiejamas su valdymo teisiniu įregistravimu (Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 33 straipsnis).

23Kasacinis teismas savo nutartyse yra ne kartą pasisakęs dėl teisinės registracijos tikslų ir reikšmės. Šiuo atveju reikšmingi kasacinio teismo išaiškinimai apie tai, kad asmens teisių registracija viešame registre atlieka ne teises nustatančią, o teisių išviešinimo funkciją; kad asmens nuosavybės teisės į konkretų daiktą teisinė registracija yra išvestinis veiksmas, kurį lemia nuosavybės teisės į tą registruotiną daiktą atsiradimo pagrindas (sandoris, administracinis aktas, naujo daikto sukūrimas ir kt. (CK 4.47 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje L. Griežė v. VĮ Valstybės turto fondas, VĮ „Varėnos miškų urėdija“, bylos Nr. 3K-3-399/2010). Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad asmens nuosavybės teisės į konkretų daiktą teisinė registracija savaime negali pažeisti kito suinteresuoto asmens teisių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje A. Černevičienė v. UAB „Prienų turgus“, Kauno apskrities viršininko administracija, Prienų rajono savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-291/2010). Be to, kasacinis teismas yra konstatavęs, kad nekilnojamojo daikto teisinį registravimą vykdanti institucija tiria teisinį nuosavybės teisių įgijimo (pasikeitimo, pasibaigimo) pagrindą, jo įforminimą, tačiau nekonstatuoja vertinamųjų faktų, nes tai yra teisminio nagrinėjimo dalykas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Vilniaus miesto savivaldybės taryba v. VĮ Registrų centras, A. Paškevičius, B. Novak, D. Alchimovič, bylos Nr. 3K-3-412/2009; 2009 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos prašymą dėl leidimo įgyvendinti teismo pripažintą teisę, bylos Nr. 3K-3-364/2009).

24Teisinė registracija, minėta, yra išvestinio pobūdžio veiksmas. Jo tikslas ir paskirtis neatitinka įstatymu apibrėžto nekilnojamojo daikto valdymo esmės ir pagrindų. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas teisinė registracija nenurodyta kaip valdymo sampratos elementas ar valdymo atsiradimo pagrindas. Pagal savo teisinę reikšmę ji nesukuria teisės ir negali paneigti kitais pagrindais atsirandančios teisės. Tiek registracija viešajame registre, tiek jos nebuvimas savaime nereiškia valdymo nebuvimo ir negali būti vertinama taip, kad susidarytų kliūtis teismui konstatuoti įstatyme reikalaujamų faktų pagrindu esant valdymo teisę. Asmeniui turi būti suteikiama galimybė įrodyti, kad nekilnojamojo daikto valdymas atitiko įstatyme tiesiogiai įtvirtintas sąlygas, kurioms esant gali būti pripažįstama jo nuosavybės teisė įgyjamosios senaties pagrindu.

25Pažymėtina, kad CK 4.27 straipsnio 2 dalis nepaneigia galimybės, jog nekilnojamojo daikto valdymas, kaip pagrindas įgyjamajai senačiai taikyti, gali atsirasti ne tik jį įregistravus. Ši nuostata skirta visiems atvejams, kai siekiama įregistruoti daikto valdymą, taip pat kai nėra tikslo įgyti daiktą įgyjamąja senatimi. Šioje normoje nustatyta galimybė registruoti valdymą viešajame registre reikalinga valdytojo teisių apsaugai, tačiau įgyjamoji senatis ir valdymas, kaip savarankiška teisė, yra atskiri teisiniai institutai, todėl valdymas nebūtinai turi būti siejamas su tikslu įgyti valdomą daiktą įgyjamosios senaties pagrindu.

26Tuo atveju, kai valdytojas siekia įgyti nuosavybės teisę į valdomą daiktą įgyjamosios senaties pagrindu, nepriklausomai nuo valdymo įregistravimo ar neįregistravimo, privalo būti nustatomos specialiosiose įgyjamąją senatį reglamentuojančiose teisės normose įtvirtintos nuosavybės teisės įgijimo šiuo pagrindu sąlygos. Dėl to sisteminė valdymo ir įgyjamosios senaties institutus reglamentuojančių teisės normų analizė leidžia teigti, kad taikant įgyjamąją senatį turėtų būti vadovaujamasi CK 4.22 straipsnio 1 dalyje pateikiamais valdymo pagrindais ir specialiosiomis įgyjamąją senatį reglamentuojančiomis teisės normomis (CK 4.68–4.71 straipsniai). Atsižvelgiant į tai, kad specialiosios įgyjamosios senaties institutą reglamentuojančios teisės normos nenustato imperatyviojo reikalavimo registruoti valdymą, tokio reikalavimo taikymas neatitiktų sisteminio teisės normų aiškinimo, nepagrįstai pasunkintų įgyjamosios senaties instituto taikymą ar iš viso jį paneigtų, paversdamas neveikiančiu ir neefektyviu.

27Atviro daikto valdymo sąlyga pagal CK 4.68 straipsnį nuosavybės teisei įgyjamąja senatimi pripažinti gali būti nustatyta nepriklausomai nuo to, ar daikto valdymo faktas buvo įregistruotas viešame registre (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 21 d. nutartis, civilinė bylą Nr. 3K-7-67/2011).

28Civilinio kodekso 4.69 straipsnio 3 dalyje nustatytas imperatyvusis draudimas įgyjamąja senatimi įgyti nuosavybės teisę dviem atvejais: 1) nuosavybės teisė įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus; 2) nuosavybės teisė įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama į kito asmens (ne valdytojo) vardu registruotus daiktus. Atsiliepime į pareiškimą (b.l.46-47) suinteresuotas asmuo Kauno rajono savivaldybė nurodė, kad jai šis turtas nepriklauso. Šis turtas nėra registruotas jokių kitų asmenų vardu. Byloje nėra ginčo, kad vandentiekio tinklus, į kuriuos pareiškėjas siekia įgyti nuosavybės teises įgijimo įgyjamąja senatimi, valdė pareiškėjas UAB „Komunalinių paslaugų centras“ (iki reorganizacijos - UAB „Gabuva“) nuo 1997 metų. UAB „Gabuva“ ir jos teisių perėmėjas UAB Komunalinių paslaugų centras sąžiningai įgijo turtą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdo daugiau kaip 10 metų. Priešingai nei teigia apeliantas, atviro daikto valdymo sąlyga pagal CK 4.68 straipsnį nuosavybės teisei įgyjamąja senatimi pripažinti gali būti nustatyta nepriklausomai nuo to, ar daikto valdymo faktas buvo įregistruotas viešame registre.

29Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas nekilnojamąjį turtą įgijo ir valdė teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai kaip savą jau 13 metų, daiktai nėra įregistruoti kito asmens vardu, kiti asmenys daugiau teisių už pareiškėją į pastarojo valdomus daiktus neturi. Nėra duomenų apie tai, kad būtų ginčijamas nurodytų vandentiekio tinklų valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas per laikotarpį nuo 1997 metų, niekas kitas savo teisių į nurodytus vandentiekio tinklus nepareiškė.

30Apeliacinio skundo motyvais naikinti skundžiamą sprendimą nėra pagrindo. Apeliacinis skundas atmestinas, o Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Pareiškėjas prašė (b.l. 1-3) nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal... 3. Nurodė, kad vandens tinklai, esantys S. Lozoraičio g., Vasario 16 – osios... 4. Kauno rajono apylinkės teismas 2010 m. spalio 25 d. sprendimu (b.l. 49-51)... 5. Sprendime nurodyta, kad pateiktais ir ištirtais rašytiniais įrodymais... 6. Apeliaciniu skundu suinteresuotas asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir... 7. Atsiliepime į apeliacinį skundą UAB „Komunalinių paslaugų centras“... 8. Atsiliepime į apeliacinį skundą Kauno rajono savivaldybė nurodė, kad su... 9. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje apelianto atstovas prašė... 10. Apeliacinis skundas atmestinas.... 11. Įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo... 12. Nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas konstatuojamas, jeigu... 13. 1. Pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą... 14. 2. Daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nėra įregistruotas... 15. 3. Asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo... 16. 4. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai. Teisėtas yra daikto... 17. 5. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 straipsnis).... 18. 6. Daiktas valdomas nepertraukiamai.... 19. 7. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas... 20. 8. Valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.... 21. Įgyjamosios senaties institutas yra skirtas spragoms nuosavybės teisiniuose... 22. Nekilnojamojo daikto valdymo samprata ir atsiradimo pagrindai nenustato, kad... 23. Kasacinis teismas savo nutartyse yra ne kartą pasisakęs dėl teisinės... 24. Teisinė registracija, minėta, yra išvestinio pobūdžio veiksmas. Jo tikslas... 25. Pažymėtina, kad CK 4.27 straipsnio 2 dalis nepaneigia galimybės, jog... 26. Tuo atveju, kai valdytojas siekia įgyti nuosavybės teisę į valdomą daiktą... 27. Atviro daikto valdymo sąlyga pagal CK 4.68 straipsnį nuosavybės teisei... 28. Civilinio kodekso 4.69 straipsnio 3 dalyje nustatytas imperatyvusis draudimas... 29. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas... 30. Apeliacinio skundo motyvais naikinti skundžiamą sprendimą nėra pagrindo.... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 32. Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimą palikti...