Byla 2-2013/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algirdo Gailiūno ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutarties, kuria nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti ir apeliantas atleistas nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo civilinėje byloje Nr. 2-570-431/2011 pagal ieškovo AS Parex banka ieškinį atsakovui V. M. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje vyksta ginčas dėl skolos pagal laidavimo sutartį priteisimo.

5Pagal atskirąjį skundą nagrinėjami klausimai, susiję su atleidimu nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo.

6Ieškovas AS Parex banka 2009 m. birželio 15 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą ir prašė iš atsakovo V. M. priteisti 2 196 570,58 LT skolos ir 25 966 Lt bylinėjimosi išlaidų, iš viso – 2 222 536,58 Lt bei 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 18 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino visiškai ir priteisė ieškovui 2 007 500 Lt kredito, 61 513,41 Lt palūkanų, 127 557,17 Lt delspinigių, 25 966 Lt bylinėjimosi išlaidų, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

8Atsakovas V. M. 2011 m. gegužės 18 d. pateikė Vilniaus apygardos teismui apeliacinį skundą ir kartu prašymą atleisti jį nuo 1 276 Lt dydžio žyminio mokesčio mokėjimo.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 20 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino iš dalies ir nustatė procesinį terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti – sumokėti 276 Lt dydžio žyminį mokestį, o nuo likusios mokėtinos žyminio mokesčio dalies – 1000 Lt – atleido. Nurodė, kad visiškai nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleidžiami tik tie asmenys, kurie pagal LR Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 str. 1 d. turi teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, tačiau atsakovas (apeliantas) nepateikė teismui įrodymų apie tai, jog jam yra suteikta antrinė teisinė pagalba. Konstatavo, kad iš teismui pateiktų atsakovo (apelianto) V. M. finansinę padėtį apibūdinančių įrodymų matyti, jog atsakovo (apelianto) finansinė padėtis neleidžia jam sumokėti viso įstatyme nustatyto dydžio žyminio mokesčio, mokėtino už apeliacinį skundą.

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Atsakovas atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutartį ir apeliantą V. M. iš dalies atleisti nuo 1 200 Lt mokėtinos žyminio mokesčio sumos mokėjimo už paduotą apeliacinį skundą. Skundą grindžia tuo, kad nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2011 m. balandžio 30 d. neturėjo jokių pajamų ir turi kas mėnesį vykdytinų įsipareigojimų UAB „Snoro lizingas“ bei dukrai (kuriai kas mėnesį priteista po 350 Lt mokamo išlaikymo), todėl neturi realios galimybės sumokėti nurodyto 276 Lt dydžio žyminio mokesčio. Neatleidus V. M. papildomai dar nuo 200 Lt žyminio mokesčio dalies būtų nepagrįstai apribota jo teisė į apeliaciją.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

14Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų turtinė padėtis bei būtinybė užtikrinti konstitucinę teisę į realią teisminę gynybą sudaro prielaidas proceso įstatyme įtvirtinti atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo institutą.

15Asmuo atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies už ieškinio (apeliacinio, kasacinio skundo) nagrinėjimą mokėjimo tuo atveju, kai pateikiami jo sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. civilinėje byloje Nr. 2-778/2009). Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad asmens sunkią turtinę padėtį įrodo duomenys iš registrų, kuriuose gali būti registruojamas asmens turimas turtas Lietuvos Respublikoje, taip pat duomenys iš Juridinių asmenų registro, pažymos iš darbovietės, taip pat pažymos apie kredito įstaigose esančias asmens lėšas, kiti asmens turtinę padėtį įrodantys dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gegužės 24 d. civ. byloje Nr. 2-347/2007, 2009 m. liepos 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-778/2009).

16Apeliantas V. M., apeliaciniu skundu prašydamas 42 519,06 Lt sumažinti iš jo pirmosios instancijos teismo sprendimu priteistą delspinigių sumą ieškovui AS Parex banka, kartu pateikė prašymą iš dalies atliesti jį nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo. Apeliantas savo sunkią turtinę padėtį pagrindė įrodymais - duomenimis iš Sodros ir darbovietės, kad laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. balandžio 30 d. nebuvo draustas valstybiniu socialiniu draudimu ir neturėjo draudžiamųjų pajamų, taip pat 2009 m. liepos 15 d. su UAB „Snoro lizingas“ sudaryta išperkamosios nuomos sutartimi dėl navigatoriaus įsigijimo bei Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. sausio 24 d. sprendimu, kuriuo iš V. M. priteista kas mėnesį mokama 350 Lt dydžio išlaikymo suma dukrai E. M. iki jos pilnametystės (b.l. t. 2, b.l. 51-64). Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs šiuos apelianto sunkią turtinę padėtį pagrindžiančius duomenis, atleido jį nuo 1 000 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo, o 276 Lt žyminį mokestį įpareigojo sumokėti per 10 dienų nuo nutarties nuorašo įteikimo apeliantui dienos (t. 2, b.l. 65-66).

17Kolegija pažymi, kad apeliantas yra darbingo amžiaus asmuo, nėra neįgalus, gali dirbti bei gauti pajamų. Tai, kad apeliantas yra asociacijos Dailidžių ir stalių gildija vadovas ir negauna su darbo teisiniais santykiais susijusių pajamų, nereiškia, jog jis negali gauti ar negauna kitokio pobūdžio pajamų ar negali įsidarbinti kitoje įmonėje. Vien tai, kad V. M. yra prisiėmęs sutartinių įsipareigojimų iš lizingo bendrovės bei turi teikti išlaikymą savo vaikui, nesudaro pagrindo jo atleisti iš esmės nuo viso žyminio mokesčio už apeliacinio skundo nagrinėjimą sumokėjimo. Žemesnės instancijos teismas, įvertinęs apelianto pateiktus įrodymus, atleido jį beveik nuo 4/5 žyminio mokesčio sumokėjimo, nors, kaip minėta, apeliantas yra darbingas. Be to, apeliantas nepateikė teismui duomenų iš viešų registrų, jog neturi registruotino ilgalaikio materialaus turto, taip pat įrodymų apie tai, jog neužsiima kita veikla ir negauna pajamų. V. M. taip pat nepateikė duomenų ir apie tai, jog negali įvykdyti jo paties prisiimtų prievolių. Pastebėtina ir tai, jog apeliantas iki šiol nesumokėjo net dalies žyminio mokesčio už apeliacinio skundo nagrinėjimą. Esant tokioms aplinkybėms, teismo procesinis sprendimas apeliantą atleisti iš esmės nuo viso žyminio mokesčio sumokėjimo į valstybės biudžetą, t. y. nuo 95 procentų šio mokesčio mokėjimo (mokėtina suma 1276 Lt, o prašo atleisti nuo 1200 Lt) neatitiktų bylos aplinkybių ir atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo dalies instituto paskirties. Tokiu atveju apeliantas iš esmės būtų prilygintas asmenims, kurie pagal įstatymą yra atleidžiami nuo šio mokesčio mokėjimo už bylinėjimąsi, nors jam nėra paskirta antrinė teisinė pagalba ir jis nepriklauso kitai asmenų grupei, kurie nemoka žyminio mokesčio (CPK 83 str. 1 d.).

18Pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė ir įvertino apelianto pateiktus įrodymus, atleido jį beveik nuo 4/5 žyminio mokesčio sumokėjimo už apeliacinio skundo nagrinėjimą. Atleisti V. M. nuo dar didesnės mokėtino žyminio mokesčio dalies pagal jo pateiktus įrodymus nėra pagrindo. Žemesnės instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją keisti ar naikinti (CPK 337 str. 1 p.). V. M. įpareigotinas iki 2011 m. rugsėjo 30 d. sumokėti 276 Lt žyminį mokestį už paduoto apeliacinio skundo nagrinėjimą.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Įpareigoti V. M. iki 2011 m. rugsėjo 30 d. sumokėti 276 Lt žyminį mokestį už paduoto apeliacinio skundo nagrinėjimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje vyksta ginčas dėl skolos pagal laidavimo sutartį priteisimo.... 5. Pagal atskirąjį skundą nagrinėjami klausimai, susiję su atleidimu nuo... 6. Ieškovas AS Parex banka 2009 m. birželio 15 d. kreipėsi į Vilniaus... 7. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 18 d. sprendimu ieškovo... 8. Atsakovas V. M. 2011 m. gegužės 18 d. pateikė Vilniaus apygardos teismui... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 20 d. nutartimi ieškovo prašymą... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Atsakovas atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m.... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 14. Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų turtinė padėtis bei būtinybė... 15. Asmuo atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies už ieškinio (apeliacinio,... 16. Apeliantas V. M., apeliaciniu skundu prašydamas 42 519,06 Lt sumažinti iš jo... 17. Kolegija pažymi, kad apeliantas yra darbingo amžiaus asmuo, nėra neįgalus,... 18. Pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė ir įvertino apelianto... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutartį palikti nepakeistą.... 21. Įpareigoti V. M. iki 2011 m. rugsėjo 30 d. sumokėti 276 Lt žyminį mokestį...