Byla 2-1423-343/2010

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Aiginta“ ieškinį atsakovei R.Pavasario firmai „Romasta“ dėl skolos, delspinigių ir baudos priteisimo sprendė bylos paskyrimo nagrinėti teismo posėdyje klausimą ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „Aiginta“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės R.Pavasario firmos „Romasta“ 91 150,32 Lt skolą, 12 850,78 Lt delspinigių, 12,7 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 3-8, t.1). Ieškovė savo reikalavimą priteisti iš atsakovės skolą grindė tuo, jog atsakovė neįvykdė prievolės pagal šalių sudarytas Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis 2007-07-13 ir 2008-05-07 (toliau – Sutartis Nr.07-44 ir Sutartis Nr.08-17). Pagal Sutartis Nr.07-44 ir Nr.08-17 ieškovė išnuomojo atsakovei patalpas, esančias adresu Naujoji g. 140, Alytus. Atsakovė nuo 2009 m. gegužės mėnesio nutraukė atsiskaitymą su ieškove, nemoka nuomos mokesčio ir mokesčių už teikiamas komunalines paslaugas. Atsakovė nėra apmokėjusi pagal nuomos sutartis nuo 2009 m. gegužės mėn. iki 2009 m. lapkričio mėn. ieškovės išrašytų atsakovei PVM sąskaitų-faktūrų. Iš atsakovės ieškovė taip pat prašo priteisti 50 000 Lt baudą, numatytą Sutarties Nr.07-44 5.4. punkte, nes atsakovė minėtą sutartį nutraukė vienašališkai neteisėtai, t.y. nesant sutartyje numatytiems pagrindams (b.l. 68-67, t.1). Ieškinio reikalavimams pagrįsti ieškovė pateikė sutartis, patalpų perdavimo – priėmimo aktus, PVM sąskaitas-faktūras, pirkėjo skolų lentelę, delspinigių paskaičiavimo lentelę, pranešimo kopiją, įgaliojimą (b. l. 26-54, t.1).

3Atsiliepimu į ieškinį atsakovė R.Pavasario firma „Romasta“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 81-85, t.1). Nurodė, kad Sutartis Nr.07-44 buvo pasirašytą 2007-07-13, patalpos pagal Sutarties Nr.07-44 3.1 punktą turėjo būti perduotos nuomininkui iki 2007-07-15, tačiau nuomojamos patalpos atsakovei buvo perduotos tik 2008-02-04. Atsakovės veikla 2008 m. pabaigoje tapo nuostolinga, dėl ko atsakovė kreipėsi į ieškovę su prašymu sumažinti Sutartyje Nr.07-44 numatytą patalpų nuomos kainą. Ieškovė nevykdė pareigos bendradarbiauti ir neatsakė į atsakovės 2008-12-24 raštą Nr.08-944, todėl 2009-03-02 atsakovė pakartotinai kreipėsi į ieškovę su pranešimu apie nuomos sutarčių nutraukimą. 2009-03-09 buvo pasirašytas papildomas susitarimas, kuriuo buvo sumažintas nuomos mokestis nuo 2009-03-01 iki 2009-03-31. 2009-03-24 pranešimu atsakovė informavo ieškovę, kad nuo 2009-03-01 nevykdo jokios veiklos Sutarties Nr.07-44 pagrindu. 2009-03-24 pranešimu atsakovė informavo ieškovę apie minėtos sutarties nutraukimą. Tačiau ieškovė pradėjo vengti bendradarbiauti su atsakove, atsisakė priimti siunčiamus pranešimus, atsisakė nuo 2009-03-01 priimti nenaudojamas patalpas. Atsakovė iš patalpų, nuomojamų Sutarties Nr.07-44 pagrindu, išsikraustė dar 2009 m. kovo mėnesį, apie sutarties nutraukimą informavo ieškovę, todėl ieškovės reikalavimai yra nepagrįsti. Ieškovė nepagrįstai reikalauja nuomos mokesčio iki 2009 m. lapkričio mėnesio. Kadangi atsakovė neturi prievolės mokėti nuomos mokestį iki 2009 m. lapkričio mėnesio pagal ieškovės pateiktas sąskaitas, atitinkamai nėra ir prievolės mokėti ieškovės reikalaujamus delspinigius, procesines palūkanas bei atlyginti teismo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė nesutinka su sutarties sąlygomis dėl netesybų, kaip vienašališkai nustatytomis ieškovės ir jai palankesnėmis. Dėl Sutarties Nr.08-17 atsakovė nurodė, kad sumokės nuomą, kada ieškovė pateiks tinkamai įformintą sąskaitą-faktūrą. Atsiliepime nurodytoms aplinkybėms pagrįsti atsakovė pateikė nuomos sutartis, 2009-03-09 sutarties papildymus, pažymą apie Alytaus serviso išlaidas ir pelną, 2009-03-02 pranešimą Nr.09-014, 2009-03-24 pranešimą Nr.09-027, 2009-04-20 raštą Nr.09-035, 2009-12-18 pretenziją dėl sutarties Nr.08-17 vykdymo, raštą dėl sąskaitų-faktūrų tinkamo įforminimo, 2009-01-15 pasiūlymą, ieškinį (b. l. 105-147, t.1).

4Dubliku ieškovė UAB „Aiginta“ prašė ieškinį tenkinti visiškai (b.l. 162-169). Papildomai nurodė šiuos argumentus:

51) atsakovė nepagrįstai nurodė, kad jai buvo pateikta netinkamai įforminta sąskaita-faktūra apmokėti nuomos mokestį ir komunalinius mokesčius pagal Sutartį Nr.08-17. Atsakovei pateikiamose sąskaitose-faktūrose aiškiai yra išskirta suma, kurią atsakovė privalo mokėti pagal Sutartį Nr.08-17. Atsakovei taip pat žinoma, kad elektros energija skaičiuojama bendrai pagal abi nuomos sutartis, kadangi nuomojamos patalpos yra viename pastate ir joms yra vienas bendras skaitiklis. Todėl atsakovė turėjo galimybę sumokėti už nuomą ir elektros energiją dalinai apmokėdama sąskaitas-faktūras, elektros energiją paskaičiuojant proporcingai pagal nuomojamų patalpų plotą.

62) ieškovė nuomojamas patalpas pagal Sutartį Nr.07-44 atsakovei perdavė (raktą ir suteikė teisę jomis naudotis) iš karto po sutarties pasirašymo. Patalpų priėmimo-perdavimo aktas buvo pasirašytas tik 2008-02-04, kadangi atsakovė keitė savo nuomonę dėl pageidaujamo patalpų ploto. Nors pagal Sutartį Nr.07-44 ieškovė atsakovei išnuomojo 2453,91 kv.m patalpas, tačiau realiai atsakovei buvo perduotos 2003 kv.m patalpos ir nuompinigius atsakovė mokėjo tik už 2003 kv.m. ploto patalpas.

73) kad ieškovė nuomojamas patalpas atsakovei perdavė iš karto po Sutarties Nr.07-44 sudarymo, patvirtina aplinkybės – atsakovė pirmus mėnesius atliko remonto – patalpų pagerinimo darbus; nuo 2007 m. rugsėjo mėn. atsakovė įdarbino darbuotojus J. P., A. B., G. L., V. K., A. U., K. B., kurie dirbo Sutarties Nr.07-44 pagrindu išnuomotose patalpos; atsakovė darbuotojams nuo 2007 m. rugsėjo mėn. mokėjo atlyginimą. Šios aplinkybės patvirtina, kad patalpos buvo perduotos ne 2008-02-04, bet iš karto po Sutarties Nr.07-44 sudarymo.

84) 2009-03-09 buvo pasirašytas papildomas susitarimas prie Sutarčių Nr.07-44 ir Nr.08-17 dėl nuomos mokesčio sumažinimo, kas patvirtina, jog ieškovė bendradarbiavo su atsakove.

95) nepagrįsti atsakovės teiginiai, kad ji nuo 2009-03-01 nevykdo jokios veiklos patalpose, iš jų išsikraustė 2009 m. kovo mėn., todėl neprivalo mokėti ieškovei nuomos mokesčio. Patalpas, išnuomotas pagal Sutartį Nr.07-44, atsakovė grąžino 2009-11-16, kuomet perdavė ieškovės darbuotojui patalpų raktą. 2009-03-09 atsakovė pati pasirašė papildomą susitarimą, kuriuo buvo sumažinta nuomos kaina už 2009 m. kovo mėnesį, todėl nepagrįsti atsakovės teiginiai, kad iš patalpų atsakovė išsikraustė dar 2009-03-01. 2009 m. balandžio mėn. atsakovė kreipėsi į ieškovę dėl Sutarties Nr.07-44 pakeitimo, kas įrodo, kad 2009 m. balandžio mėn. atsakovė patalpomis dar naudojosi. 2008 m. spalio mėn. atsakovė ieškovės sutikimu sudarė subnuomos sutartį su UAB „Autoservisas Vaišvydava“, pagal kurią subnuomavo 160 kv.m. patalpas, atsakovės nuomojamas pagal Sutartį Nr.07-44. Ieškovės žiniomis minėta subnuomos sutartis buvo nutraukta tik 2009 m. spalio mėn. Kad atsakovė nenutraukė veiklos nuomojamose patalpose patvirtina atsakovės išrašyta 2009-07-13 sąskaita-faktūra UAB „Autoservisas Vaišvydava“ už 2009 m. birželio mėn. Atsakovė iki 2009 m. gegužės mėn. mokėjo nuomos mokestį ieškovei, kas taip pat patvirtina, kad patalpomis atsakovė naudojosi. 2009 m. rugpjūčio 4 d. antstolis Saulius Virbickas nuvykęs į patalpas užfiksavo, jog patalpose buvo atsakovės įsigyti įrengimai, kas taip pat patvirtina, jog atsakovė iki 2009 m. rugpjūčio mėn. vis dar naudojosi patalpomis.

106) Atsakovė vienašališkai, neteisėtai nutraukė Sutartį Nr.07-44, kadangi nebuvo nei vieno nuomos sutarties nutraukimo pagrindo, numatyto sutarties 5.3. punkte. Ieškovė nebuvo iš esmės pažeidusi Sutarties Nr.07-44, todėl ir CK 6.217 str. pagrindu vienašališkas sutarties nutraukimas negali būti laikomas teisėtu. Atsakovė privalo sumokėti ieškovei 50 000 Lt dydžio vienkartinę baudą, kaip kad numatyta Sutarties Nr.07-44 5.4. punkte. Ieškovė dublike nurodytiems argumentams pagrįsti pateikė 2008-10-10 prašymą Nr.08-935, nuomos sutartį, sudarytą tarp atsakovės ir UAB „Autoservisas Vaišvydava“, sąskaitą-faktūrą, 2009-08-04 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą (b. l. 170-177, t.1). Ieškovė prašė išreikalauti iš atsakovės R.Pavasario firmos „Romasta“ subnuomos sutartį, sudarytą tarp atsakovės ir UAB „Autoservisas Vaišvydava“.

11Patikslintu ieškiniu ieškovė prašo papildomai priteisti iš atsakovės R.Pavasario firmos „Romasta“ 22 550,96 Lt skolos, 33 253,60 Lt baudos pagal Sutartį Nr.08-17, 12,7 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 182-187, t.1). Ieškovė nurodė, kad atsakovė patalpomis, išnuomotomis pagal Sutartį Nr.07-44, faktiškai dar naudojosi iki 2009 m. lapkričio 19 d., o patalpomis, išnuomotomis pagal Sutartį Nr.08-17, iki 2010 m. sausio 15 d., todėl privalo pilnai atsiskaityti su ieškove. 2010-01-15 atsakovė neteisėtai nutraukė Sutartį Nr.08-17. Atsakovė neapmokėjo už nuomojamas patalpas pagal Sutartį Nr.07-44 ir Sutartį Nr.08-17 nuo 2009-11-01 iki 2010-01-15 pagal 2009-11-30, 2009-12-31 ir 2010-02-25 sąskaitas-faktūras 22 550,96 Lt. Kadangi atsakovė neteisėtai vienašališkai nutraukė Sutartį Nr.08-17 ir nebuvo nė vieno CK 6.498 str. numatyto pagrindo, atsakovė privalo sumokėti ieškovei nuomos mokestį už įspėjimo laiką, t.y. 23 253,60 Lt (6 mėn. x 3 875,60 Lt) bei 10 000 Lt dydžio vienkartinę baudą, numatytą Sutarties Nr.08-17 5.4. punkte. Papildomiems ieškinio reikalavimams pagrįsti ieškovė pateikė 2009-11-30, 2009-12-31 ir 2010-02-25 PVM sąskaitas-faktūras (b.l. 189-191, t.1).

12Tripliku atsakovė prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 4-8, t.2). Atsakovė nurodė, jog pats raktų perdavimas nepatvirtina aplinkybės, kad atsakovė naudojosi Sutarties Nr.07-44 pagrindu išnuomotomis patalpomis iki 2009 m. lapkričio 19 d. Ieškovei dar 2009 m. kovo mėnesį buvo žinoma aplinkybė, kad nesutikusi peržiūrėti nuomos sutarties kainos atsakovė negali vykdyti nuomos sutarties, nes tolimesnis tokios sutarties vykdymas atsakovei tik didintų nuostolius. 2009 m. kovo 1 d. nutraukusi Sutarties Nr.07-44 pagrindu išnuomotose patalpose veiklą, atsakovė patalpas siekė perduoti ieškovei, tačiau visi tarp šalių pasiekti susitarimai ieškovės vienašališkai buvo vilkinami tinkamai įforminti. Atsakovė, siekdama išspręsti kilusį ginčą dėl Sutarties Nr.07-44 tolimesnio vykdymo, dar 2009 m. balandžio 20 d. raštu Nr. 09-035 pakartotinai siūlė ieškovei peržiūrėti nuomos sutarties kainas arba nutraukti nuomos sutartį bei nurodė, kad atsakovės bendrovė dar 2008 m. pabaigoje beveik negavo užsakymų krovininio transporto apžiūrai ir remontui, todėl 2009 m. visi krovininio transporto remonto darbai vykdomi bendrovės Kauno mieste įrengtose autoserviso patalpose. Ieškovė žinojo, kad atsakovė nuo 2009 m. kovo mėnesio nevykdo jokios veiklos Sutarties Nr.07-44 pagrindu išsinuomotose patalpose. O ieškovei vengiant bendradarbiauti ir pasirašyti tiek susitarimus dėl nuomos sutarties pakeitimo arba nutraukimo, tiek patalpų perdavimo-priėmimo aktą, atsakovė buvo priversta su antstolio pagalba įteikti raktus ieškovei. Pagal formuojamą teismų praktiką „nuomininkui faktiškai atlaisvinus negyvenamąsias patalpas, turint tikslą jas perduoti nuomotojui, o nuomotojui vengiant pasirašyti patalpų perdavimo-priėmimo aktą, pripažintina, jog nuomotojas atsisako priimti patalpas, o nuomininkas savo ruožtu yra tinkamai įvykdęs CK 6.499 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą grąžinti nuomotojui daiktą". Nuomos mokesčio mokėjimas iki 2009 m. gegužės mėnesio, nepatvirtina aplinkybės, kad tomis patalpomis naudojosi atsakovė. Priešingai, tai patvirtina aplinkybę, kad atsakovė geranoriškai siekė surasti abiems šalims priimtiną susitarimą dėl nuomojamų patalpų, ir net nesinaudodama patalpomis, tikėjo ieškovės nurodomomis aplinkybėmis, kad bus pasirašytas susitarimas dėl nuomos sutarties nutraukimo. Tai kad atsakovė buvo klaidinama ieškovės įrodo ir 2009 m. rugsėjo 29 d. pavedimas, kuriame ieškovei buvo pervesta 10 000 Lt, mokėjimo paskirtis buvo nurodyta „dalinis mokėjimas dėl taikaus nuomos sutarties 2007-07-13 nutraukimo, nes tuo metu jau iš esmės buvo suderintos tarp šalių sutarties sąlygos dėl Sutarties Nr.07-44 nutraukimo tarpusavio šalių susitarimu. Tačiau ieškovė, nors ir gavusi dalinį apmokėjimą pagal susitarimo sąlygas, atsisakė su atsakove pasirašyti patį susitarimą ir kreipėsi į teismą. Aplinkybė, kad dalimi (160 kv.m iš 2003 kv.m) patalpų naudojosi UAB „Autoservisas Vaišvydava“, nepatvirtina ieškovės teiginio, kad visomis patalpomis naudojosi atsakovė R.Pavasario firma „Romasta“. Atsakovės žiniomis, ieškovė pati vedė derybas su UAB „Autoservisas Vaišvydava“ dėl tiesioginės nuomos sutarties sudarymo, todėl atmestini argumentai, kad ta faktinė aplinkybė, kad UAB „Autoservisas Vaišvydava“ derėdamasi su ieškove toliau faktiškai naudojosi dalimi ginčo patalpų, įrodo, kad patalpomis naudojosi atsakovė. 2008 m. vasario 12 d. įrangos ir įrankių perdavimo-priėmimo akto ir Sutarties Nr.07-44 1.5 pagrindu ieškovė atsakovei perdavė įrankius ir įrengimus, esančius Naujoji g. 140, Alytuje. Tačiau ieškovė 2008 m. vasario 22 d. atsakovei išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr.00001938 AIP tik daliai 2008 m. vasario 12 d. įrangos ir įrankių perdavimo-priėmimo akto pagrindu perduotų įrankių ir įrenginių. Ieškovė nurodė, kad kita įranga ir įrankiai yra buhalteriškai nurašyti, todėl negali jų įtraukti į PVM sąskaitą-faktūrą. Atsakovė pilnai atsiskaitė už 2008 m. vasario 12 d. įrangos ir įrankių perdavimo-priėmimo akto pagrindu perimtus įrankius bei įrangą ir valdė šį turtą kaip savininkas visą nuomos laikotarpį. Iškilus tarp šalių ginčui dėl Sutarties Nr.07-44 vykdymo ir atsakovei nepavykus pasiekti su ieškove susitarimo bei nusprendus visiškai išsikraustyti iš nuomojamų patalpų, ieškovė kreipėsi į Alytaus apskrities VPK dėl savavaldžiavimo pasisavinant svetimą turtą. Dar ir šiuo metu nėra baigtas tyrimas dėl UAB „Aiginta“ pareiškimo, todėl atsakovė, siekdama išvengti mažareikšmiškų ginčų, buvo priversta palikti dalį 2008 m. vasario 12 d. įrangos ir įrankių perdavimo-priėmimo akto pagrindu perimtos nuosavybėn įrangos ir įrankių Sutarties Nr.07-44 pagrindu nuomojamose patalpose. Ieškovė prašo priteisti 0,2 procentus delspinigių ir 50 000 Lt baudą, kas akivaizdžiai rodo, kad sutartyje ieškovės nustatytas delspinigių bei baudos dydis yra aiškiai per didelis. Triplike nurodytoms aplinkybėms pagrįsti atsakovė pateikė 2009-09-29 vietinio mokėjimo nurodymą, 2008-02-12 įrangos ir įrankių perdavimo-priėmimo aktą, 2008-02-22 PVM sąskaitą-faktūrą (b.l. 9-16, t.2).

13Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovė R.Pavasario firma „Romasta“ prašo patikslintą ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 51-53, t.2). Atsakovė nurodė, kad dar 2009 m. kovo 2 d. raštu Nr.09-014 įspėjo ieškovę apie galimą Sutarties Nr.08-17 nutraukimą, todėl neturi jokio teisinio pagrindo reikalauti nuomos mokesčio priteisimo už 6 mėnesius. 2010 m. sausio 15 d. atsakovė buvo priversta išsikraustyti iš Sutarties Nr. 08-17 pagrindu nuomojamų patalpų dar ir tuo pagrindu, kad patalpos pasidarė netinkamos naudoti pagal paskirtį. Atsakovė, vykdydama Sutarties Nr. 08-17 5.4 punkto nuostatas, įspėjo ieškovę apie būtinumą nutraukti pažeidimus, susijusius su nuomojamų patalpų tinkamu naudojimu - t.y. atnaujinti vandens tiekimą į išnuomotas patalpas arba pateikti statinio pripažinimo tinkamu naudotis aktą ar kitus duomenis, iš kurių būtų matyti ieškovės pareigos užtikrinti išnuomotų patalpų tinkamumas naudotis visą nuomos laikotarpį. Aplinkybę, kad patalpos buvo netinkamos naudotis, patvirtina ir antstolio Sauliaus Virbicko 2010 m. sausio 18 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 127-10-02, iš kurio matyti, kad 2010 m. sausio 14 d. ieškovės atsakovei nuomojamose patalpose nėra tiekiamas vanduo. Todėl atsakovė turėjo ir atskirą teisėtą pagrindą nutraukti Sutartį Nr. 08-17. Kritiškai vertintinos sutarties nuostatos dėl baudų taikymo (Sutarties Nr.08-17 5.4 p.). Sutarties sąlygos yra akivaizdžiai nenaudingos nuomininkui, nes nuomininkas privalo sumokėti nuomos mokestį už visą įspėjimo laiką, t.y. už 6 mėnesius, bei dar papildomai sumokėti 10 000 Lt baudą, kai nuomotojas, nutraukdamas sutartį, turi pareigą sumokėti nuomininkui tik 10 000 Lt baudą. Be to pagal teismų praktiką, jeigu netesybos neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo.

14Esant nustatytoms aplinkybėms laikytina, kad šalys yra galutinai suformulavusios reikalavimus ir atsikirtimus, byla yra pasirengta nagrinėti iš esmės, todėl vadovaujantis CPK 232 str., byla skirtina nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka.

15Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr.2-1423-343/2010 pagal ieškovo R.Pavasario firmos „Romasta“ ieškinį dėl nuostolių atlyginimo ir nuomos sutarčių nutraukimo atsakovui UAB „Aiginta“. Kadangi tiek nagrinėjamoje civilinėje byloje, tiek civilinėje byloje Nr.2-1423-343/2010 pagal ieškovo R.Pavasario firmos „Romasta“ ieškinį dėl nuostolių atlyginimo ir nuomos sutarčių nutraukimo atsakovui UAB „Aiginta“ yra analizuojami teisiniai santykiai susiklostę tarp tų pačių šalių, tų pačių negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pagrindu, sutarčių nutraukimo faktas, jų galiojimo trukmė yra susijusi su šioje byloje reiškiamais reikalavimais dėl nesumokėto nuomos mokesčio dydžio ir baudos priteisimo, civilinė byla Nr.2-1315-153/2010 pagal ieškovo UAB „Aiginta“ ieškinį dėl skolos, delspinigių ir baudos priteisimo atsakovui R.Pavasario firmai „Romasta“ sujungtina su civiline byla Nr.2-1423-343/2010 pagal ieškovo R.Pavasario firmos „Romasta“ ieškinį dėl nuostolių atlyginimo ir nuomos sutarčių nutraukimo atsakovui UAB „Aiginta“, sujungtoms byloms suteikiant Nr.2-1315-153/2010.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 136 str. 4 d., 199 str., 232 str., 291 str.,

Nutarė

18Bylą skirti nagrinėti teismo posėdyje 2010 m. gruodžio 7d. d. 10val. min. Kauno apygardos teisme (A. Mickevičiaus g. 18, Kaunas).

19Apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką pranešti byloje dalyvaujantiems asmenims (ieškovės atstovei advokatei Jurgitai Lingienei, Advokatų profesinė bendrija „Jurevičius, Bartkus ir partneriai, Subačiaus g. 7, 01302 Vilnius; atsakovės atstovei advokato padėjėjai Daliai Stakvilevičiūtei, Nordia Baublys& Partners advokatų profesinė bendrija, Vilniaus g. 19, Kaunas), nurodyti neatvykimo į teismo posėdį padarinius, numatytus CPK 246 straipsnyje.

20Sujungti civilinę bylą Nr.2-1315-153/2010 pagal ieškovo UAB „Aiginta“ ieškinį dėl skolos, delspinigių ir baudos priteisimo atsakovui R.Pavasario firmai „Romasta“ ir civilinę bylą Nr.2-1423-343/2010 pagal ieškovo R.Pavasario firmos „Romasta“ ieškinį dėl nuostolių atlyginimo ir nuomos sutarčių nutraukimo atsakovui UAB „Aiginta“, sujungtoms byloms suteikiant Nr.2-1315-153/2010.

21Įpareigoti atsakovę pateikti teismui subnuomos sutartį iki 2010m. spalio 30d., sudarytą tarp atsakovės R.Pavasario firmos „Romasta“ ir UAB „Autoservisas Vaišvydava“.

22Nutarties nuorašą išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovė UAB „Aiginta“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės... 3. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė R.Pavasario firma „Romasta“ su ieškiniu... 4. Dubliku ieškovė UAB „Aiginta“ prašė ieškinį tenkinti visiškai (b.l.... 5. 1) atsakovė nepagrįstai nurodė, kad jai buvo pateikta netinkamai įforminta... 6. 2) ieškovė nuomojamas patalpas pagal Sutartį Nr.07-44 atsakovei perdavė... 7. 3) kad ieškovė nuomojamas patalpas atsakovei perdavė iš karto po Sutarties... 8. 4) 2009-03-09 buvo pasirašytas papildomas susitarimas prie Sutarčių Nr.07-44... 9. 5) nepagrįsti atsakovės teiginiai, kad ji nuo 2009-03-01 nevykdo jokios... 10. 6) Atsakovė vienašališkai, neteisėtai nutraukė Sutartį Nr.07-44, kadangi... 11. Patikslintu ieškiniu ieškovė prašo papildomai priteisti iš atsakovės... 12. Tripliku atsakovė prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas... 13. Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovė R.Pavasario firma „Romasta“... 14. Esant nustatytoms aplinkybėms laikytina, kad šalys yra galutinai... 15. Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr.2-1423-343/2010 pagal... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 136 str. 4 d., 199 str., 232... 18. Bylą skirti nagrinėti teismo posėdyje 2010 m. gruodžio 7d. d. 10val. min.... 19. Apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką pranešti byloje dalyvaujantiems... 20. Sujungti civilinę bylą Nr.2-1315-153/2010 pagal ieškovo UAB „Aiginta“... 21. Įpareigoti atsakovę pateikti teismui subnuomos sutartį iki 2010m. spalio... 22. Nutarties nuorašą išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 23. Nutartis neskundžiama....