Byla 2-521/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Aiginta“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 13 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-1423-343/2010 pagal ieškovo R. P. firmos „Romasta“ ieškinį atsakovui UAB „Aiginta“ dėl nuostolių atlyginimo ir nuomos sutarčių nutraukimo, ir

Nustatė

3Ieškovas pateikė teismui ieškinį, prašydamas nutraukti 2007 m. liepos 13 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 07-44 nuo 2009 m. liepos 22 d., nutraukti 2008 m. gegužės 7 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 08-17 nuo 2010 m. sausio 15 d., priteisti iš atsakovo 152 739,47 Lt nuostolių atlyginimą, 8,28 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškiniui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teigdamas, jog ieškinio suma yra didelė, o nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (b. l. 3-12).

4Kauno apygardos teismas 2010 m. sausio 13 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo atsakovui UAB „Aiginta“ priklausantį 152 739,47 Lt vertės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždrausdamas šį turtą bet kokiu būdu perleisti kitiems asmenims, taip pat įkeisti, palikdamas atsakovui jį saugoti ir naudotis; nustačius, kad atsakovas tokio turto neturi ar turi nepakankamai, turi būti areštuotos atsakovo piniginės lėšos, esančios pas atsakovą ir trečiuosius asmenis, taip pat bankų sąskaitose, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokėti valstybei mokesčius, socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti su ieškovu (b. l. 23-24). Teismas nurodė, jog ieškinio suma yra didelė, atsakovo turtinė padėtis nežinoma, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas, siekiant užtikrinti efektyvų teismo sprendimo įvykdymą ieškinio patenkinimo atveju.

5Atskiruoju skundu atsakovas prašo šią teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b. l. 26-31). Skundas grindžiamas šiais argumentais:

61. Ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas (CPK 178 str.).

72. Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, neturėjo duomenų apie atsakovo finansinį pajėgumą, todėl negalėjo tinkamai įvertinti, ar asmeniui, kuriam taikomos laikinosios apsaugos priemonės, pareikšto reikalavimo suma yra didelė ir ar yra galimo teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Atsakovo įstatinis kapitalas sudaro 1 467 906 litų (b. l. 33), pagal atsakovo pateiktą 2008 m. gruodžio 31 d. finansinę atskaitomybę (b. l. 37), UAB „Aginta“ turėjo turto, kurio vertė 1 182 876 Lt, iš jų 286 491 litų sudarė per vienerius metus gautinos sumos, o 146 791 Lt atidėjimas į rezervą; atsakovo mokėtinos sumos per vienerius metus ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 207 291 litų, o ilgalaikių finansinių įsipareigojimų atsakovas neturi. Be to, pagal išrašus iš VĮ Registrų centro (b. l. 39-44), atsakovas nuosavybės teise turi nekilnojamojo turto, kuris nėra suvaržytas ar apsunkintas, ir kurio vertė, VĮ Registrų centro duomenimis, 1999-2000 metais buvo 2 838 423 litų. Šiuo metu viso atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto vertė yra dar didesnė. Tačiau, net ir įvertinus atsakovo turimą nekilnojamąjį turtą pagal 1999-2000 m. vidutinę rinkos vertę, jo vertė daugiau nei 18 kartų viršija ieškovo reikalavimo sumą.

83. Pateiktame išraše iš Hipotekos registro atsakovas yra nurodytas skolininku (b. l. 45-51), tačiau ši informacija yra neaktuali, kadangi atsakovas jau yra grąžinęs kreditą pagal 2008 m. liepos 10 d. Kreditavimo sutartį Nr. KLL-2008-22-12 AB Šiaulių bankui (b. l. 54), nors prievolės įvykdymo terminas buvo 2010 m. liepos 9 d. Be to, kaip matyti iš AB Šiaulių bankas pateikiamos pažymos bei hipotekos išrašo, atsakovas kitų įsipareigojimų bankui neturi (jų įvykdymo terminas suėjo 2007 m. balandžio 15 d. ir 2009 m. balandžio 15 d., t. y. prievolės AB Šiaulių bankui jau įvykdytos), todėl Hipotekos registre nurodyti kiti du įrašai yra neaktualūs.

94. Atsižvelgiant į nurodytą ieškinio sumą bei duomenis apie atsakovo turtinę padėtį, darytina išvada, kad laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos finansiškai pajėgiam, didelės vertės nekilnojamojo turto turinčiam juridiniam asmeniui, todėl nėra pagrindo manyti, jog ieškinio patenkinimo atveju būtų sunku ar neįmanoma įvykdyti teismo sprendimą.

10Atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas prašo jį atmesti ir palikti galioti apygardos teismo nutartį (b. l. 107-109). Atsiliepime nurodoma:

111. Atsakovo kartu su atskiruoju skundu pateikti dokumentai neįrodo, kad atsakovui pareikštas finansinis reikalavimas nėra didelis. Atsakovas pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus už 2008 metus, tačiau šiuo metu šie duomenys yra pasenę, kadangi per praėjusius pusantrų metų atsakovo finansinė padėtis galėjo stipriai pasikeisti.

122. Atsakovo nurodoma gera finansinė padėtis nėra pakankamas pagrindas netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, nes netgi labai gera įmonės finansinė padėtis bylos nagrinėjimo metu savaime negarantuoja, kad ji nepablogės vykdant galimą ieškovui palankų teismo sprendimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-04-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-250/2008).

133. Atsakovas nepateikė duomenų apie tai, kad įstatinis kapitalas nėra panaudotas. Be to, nors, atsakovo teigimu, jo turimas turtas nėra įkeistas, tačiau, remiantis Hipotekos areštų registrų duomenimis, 2010-02-17 atsakovo turtas buvo įkeistas. Atsakovas kartu su atskiruoju skundu pateikė AB „Šiaulių bankas“ raštą, kuriame nurodyta, kad pagal tam tikrą kredito liniją atsakovas yra visiškai atsiskaitęs su kreditoriumi, tačiau nėra duomenų apie tai, kad atsakovas neturi kitų kreditinių įsipareigojimų, pagal kuriuos turtas vis dar ir yra įkeistas.

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

16Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas yra pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teismų praktikoje suformuota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-307/2008, 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007, 2007 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-717/2007). Tačiau tai nėra besąlyginis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Būtina nustatyti, jog ši suma yra didelė konkrečiam atsakovui.

17Iš skundžiamos apygardos teismo nutarties matyti, kad laikinąsias apsaugos priemones teismas pritaikė vadovaudamasis vien ta aplinkybe, jog ieškinio suma yra didelė, tačiau sprendžiant, ar konkrečiu atveju atsakovui pareikšto ieškinio suma yra didelė, turi būti įvertinama atsakovo finansinė būklė, ūkinės veiklos pobūdis ir rezultatai, turimas turtas bei kitos aplinkybės, kurių pagrindu galima spręsti, ar konkrečiu atveju vien ieškinio suma duoda pagrindą išvadai, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomu (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-320/2006, 2008 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-82/2008, 2008 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-108/2008, 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-526/2008, 2008 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-787/2008).

18Iš atsakovo Apeliaciniam teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad UAB „Aiginta“ įstatinis kapitalas yra 1 467 906 litų (b. l. 33), pagal 2008 m. gruodžio mėn. 31 d. balansą, atsakovas turėjo 1 182 876 Lt vertės turto (trumpalaikis turtas sudarė 323 526 Lt, ilgalaikis – 859 350 Lt), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (trumpalaikiai įsipareigojimai) buvo 207 291 Lt (b. l. 37). 2010-01-18 VĮ Registrų centro duomenimis, įmonė turi nekilnojamojo turto, kurio vertė yra 2 838 423 Lt (1999-2000 metų vertinimu; b. l. 39-44), be to, atsakovo nekilnojamasis turtas šiuo metu nėra įkeistas, areštuotas ar kitaip apsunkintas.

19Turint omenyje paminėtus įrodymų duomenis apie atsakovo turtinę ir finansinę padėtį, darytina išvada, jog pagal pareikštų ieškinio reikalavimų dydį, nėra pagrindo objektyvaus pobūdžio prielaidoms, kad egzistuoja reali grėsmė įvykdymui būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui.

20Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas be pagrindo pritaikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovo UAB „Aiginta“ atžvilgiu, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – atmestinas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

21Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas, turėdamas įrodymų apie neigiamus atsakovo finansinės padėties pokyčius ar kitas aplinkybes, leidžiančias pagrįstai manyti, jog iškilo grėsmė būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymui, gali bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje kreiptis į teismą, kurio žinioje yra byla, su motyvuotu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 144 str. 3 d.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

23Panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 13 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti ieškovo R. P. firmos „Romasta“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas pateikė teismui ieškinį, prašydamas nutraukti 2007 m. liepos 13... 4. Kauno apygardos teismas 2010 m. sausio 13 d. nutartimi patenkino ieškovo... 5. Atskiruoju skundu atsakovas prašo šią teismo nutartį panaikinti ir... 6. 1. Ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog... 7. 2. Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,... 8. 3. Pateiktame išraše iš Hipotekos registro atsakovas yra nurodytas... 9. 4. Atsižvelgiant į nurodytą ieškinio sumą bei duomenis apie atsakovo... 10. Atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas prašo jį atmesti ir... 11. 1. Atsakovo kartu su atskiruoju skundu pateikti dokumentai neįrodo, kad... 12. 2. Atsakovo nurodoma gera finansinė padėtis nėra pakankamas pagrindas... 13. 3. Atsakovas nepateikė duomenų apie tai, kad įstatinis kapitalas nėra... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 16. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti galimo ieškovui... 17. Iš skundžiamos apygardos teismo nutarties matyti, kad laikinąsias apsaugos... 18. Iš atsakovo Apeliaciniam teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad... 19. Turint omenyje paminėtus įrodymų duomenis apie atsakovo turtinę ir... 20. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas... 21. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas, turėdamas įrodymų apie neigiamus... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2... 23. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 13 d. nutartį ir klausimą...