Byla 2A-1182-603/2013
Dėl skolos, delspinigių ir nuostolių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Loretos Lipnickienės, kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės ir Andžej Maciejevski, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Karneda“ ieškinį atsakovui VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ dėl skolos, delspinigių ir nuostolių priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Karneda“ (toliau – ieškovas) ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ (toliau – atsakovas) 5 961, 80 Lt skolos, 360, 95 Lt delspinigių, 726 Lt nuostolių, 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011 m. birželio 27 d. šalių sudarytos Autokrano ar autokeltuvo nuomos sutarties Nr. KAR-2011/0613 (toliau – Sutartis) pagrindu ieškovas suteikė atsakovui sutartyje numatytas paslaugas bei parengė apmokėjimui sąskaitas, už kurias atsakovas sutiko atsiskaityti, tačiau nėra įvykdęs pareigos pilnai apmokėti 2011 m. birželio 29 d. sąskaitoje Nr. KAR0000852 įvardintą sumą, todėl liko skolingas ieškovui 5 961, 80 Lt. Ieškovas taip pat patyrė 726,00 Lt neteisminio skolos išieškojimo iš atsakovo išlaidų, kurias privalo atlyginti atsakovas.

3Atsiliepime į ieškinį atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad vykdydamas Sutartį, ieškovas nesąžiningai nurodydavo suteiktų paslaugų laiką, mąstą ir įkainius, be to, nesuteikė visų paslaugų, kurias Sutartimi įsipareigojo suteikti. Į autokrano ir autokeltuvo nuomos paslaugų kainą neturėjo būti įskaičiuotas laikas, skirtas minėtų įrenginių parengimui darbui arba pasirengimui išvykti iš objekto. Atsakovas buvo įsipareigojęs apmokėti tik už faktišką paslaugų teikimo laiką. Ieškovas neturėjo visos darbui reikalingos įrangos, todėl atsakovas buvo priverstas ją nuomoti iš trečiųjų asmenų, taip patirdamas 600,00 Lt išlaidų. Kadangi ieškovas neteisingai apskaičiavo atliktus darbus ir įsiskolinimą, neturėjo reikiamų techninių priemonių paslaugoms teikti, atsakovas neturi mokėti ieškovui delspinigių.

4Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. vasario 6 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai, priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 5 961, 80 Lt skolos, 360, 95 Lt delspinigių, 726,00 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 6 (šešių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (5 961,80 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme – 2011 m. rugsėjo 22 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2 510,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, taip pat valstybės naudai procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad šalys 2011 m. birželio 27 d. sudarė Sutartį, kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo atsakovo nurodytuose objektuose teikti autokrano ar autokeltuvo nuomos paslaugas, už kurias atsakovas privalėjo atsiskaityti pagal pateiktas sąskaitas. Mechanizmo nuomos aktais (toliau – Aktai) šalių atstovai savo parašais patvirtino, kad autokranas buvo išnuomotas 81 valandoms už 90,00 Lt per valandą tarifą. Aktuose nurodyta, kad faktiškai autokranu dirbta 81 valandą už 90 Lt (+ PVM) tarifą. Tokiu būdu autokrano darbo valandų kainą sudarytų 7 290 Lt be PVM, tuo tarpu ieškovas sąskaitoje Nr. KAR0000852 autokrano darbo valandų (be mobilizacijos - demobilizacijos kainos) kainą įvardino 6 480 Lt (be PVM), t. y. dar mažesnę, nei faktiškai nurodyta nuomos aktuose. Teismo nuomone, šalys pasirašydamos Aktus ir sąskaitą Nr. KAR0000852 patvirtino faktiškai suteiktų paslaugų apimtį ir kainą. Kadangi sąskaitoje Nr. KAR0000852 nurodyta 7 961, 80 Lt suma, tačiau ieškovui teigiant, kad atsakovas nėra padengęs tik dalies - 5 961, 80 Lt, teismas iš atsakovo priteisė būtent tokio dydžio nesumokėtą sumą. Šalių sudarytos Sutarties 5.1 punkte nustatyta atsakovo pareiga už nesavalaikį prievolės apmokėti sąskaitas vykdymą mokėti ieškovui 0,05 proc. per dieną delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Pagal Sutarties 3.2. punktą, sąskaitos turi būti apmokėtos per 30 dienų nuo jų parengimo dienos. Todėl teismas sprendė, kad atsakovas turėjo pareigą apmokėti 2011 m. birželio 29 d. sąskaitoje Nr. KAR0000852 nurodytą sumą iki 2011 m. liepos 29 d., šios pareigos neįvykdžius pareigos, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 360, 95 Lt delspinigių. Kadangi ieškovas pateikė įrodymus apie 726,00 Lt dydžio patirtas įsiskolinimo išieškojimo iš atsakovo išlaidas, teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktu ir 6.251 straipsnio 1 dalimi, pripažino, kad 726,00 Lt išlaidos yra sąlygotos būtent atsakovo prievolės nevykdymo, todėl pastarajam kyla prievolė atlyginti ieškovo patirtas išlaidas.

5Apeliaciniame skunde atsakovas prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – nustatyti, kad atsakovo įsiskolinimas sudaro 3 697,90 Lt, netenkinti ieškovo prašymo priteisti delspinigius, nuostolius bei bylinėjimosi išlaidas; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas; skirti žodinį bylos nagrinėjimą. Nurodė, kad šalys susitarė, kad apmokėjimas už paslaugas bus skaičiuojamas už faktiškai atliktą darbo laiką. Todėl ieškovo išrašytose sąskaitose nurodyti duomenys turi atitikti Sutartį. Aktuose nurodyti duomenys neatitinka realaus darbų rezultato. Liudytojas V. J. teismo posėdyje parodė, kad jis eksploatavo autokraną atsakovo objekte, įmonės vadovo objektuose nebuvo, nuomos aktuose jis nurodydavo savo dirbtą laiką darbdaviui, o ne darbų rezultato ir paslaugos tiekimo laiką. Atsakovas pateikė teismui teisingą skaičiavimą ir realiai ieškovo dirbtų valandų skaičių. Aktuose neteisingai nurodyta darbo autokranu trukmė ir atstumai iki objekto. Kranininko darbo laikas nesutampa su ieškovo paslaugų teikimo laiku. Atsakovo įsiskolinimas mažintinas 600,00 Lt dėl to, kad transporto priemonė nebuvo parengta darbui. Todėl bendras atsakovo įsiskolinimas mažintinas 2 281,90 Lt. Nepagrįstas teismo sprendimas tenkinti ieškovo prašymą padengti 2 299,00 Lt bylinėjimosi išlaidų ir 726,00 Lt nuostolių.

6Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašė apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovo vadovas koordinavo ir prižiūrėjo ieškovo išnuomoto krano darbo eigą, laiką ir kitus sutarties vykdymo reikalavimus. Atsakovo vadovas, priimdamas ieškovo suteiktas krano nuomos paslaugas, pasirašydavo ieškovo patiektus Aktus, kuriuose nurodytas dirbtų valandų kiekis, darbo laiko pradžia ir pabaiga. Atsakovas jokių pretenzijų dėl darbo trukmės, taikytų įkainių ar kitų sutarties vykdymo trūkumų nereiškė. Aktai patvirtina suteiktų paslaugų apimtis valandomis, šalys šiuos aktus patvirtino parašais. Priešingai nei teigia atsakovas, nuo objekto iki Pranciškonių k., Vilniaus raj., remiantis www.maps.lt žemėlapio duomenimis, yra 19 kilometrų atstumas, o ne mažesnis negu 10 kilometrų, kaip nurodo atsakovas. Apeliacinis skundas netenkintinas.

7Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje sprendimo dalyje ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

8Nagrinėjamoje byloje absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

9Byloje nustatyta, kad atsakovas su ieškovu sudarė autokrano ar autokeltuvo nuomos rašytinę sutartį, vadovaudamasis kuria ieškovas pasiuntė autokraną „Krupp KMK 2020“ į atsakovo nurodytą objektą, esantį Santariškių g. 45, Vilniuje, statybos darbams atlikti. Šalys susitarė dėl nuomos įkainių: autokrano mobilizacija – demobilizacija Vilniaus mieste – 100,00 Lt + PVM, už miesto ribų – 5,00 Lt + PVM už 1 kilometrą. Autokrano valandos kainą šalys sulygo nuo 80,00 Lt + PVM iki 100,00 Lt + PVM, priklausomai nuo darbo valandų skaičiaus (b.l. 9). Taigi, tarp šalių buvo sudaryta transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo paslaugas sutartis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.513 straipsnis). Byloje šalys neginčija autokrano perdavimo nuomininkui laikinai naudotis ir autokrano vairavimo paslaugų suteikimo fakto. Iš šalių pateiktų procesinių dokumentų ir teismo posėdžiuose duotų paaiškinimų matyti, kad ieškovas proceso metu įrodinėjo, kad atsakovas nėra sumokėjęs 5 961, 80 Lt sumos pagal šalių sudarytą Sutartį 2011 m. birželio 29 d. išrašytą sąskaitą Nr. KAR0000852. Atsakovas įsiskolinimo fakto neneigia, tačiau ginčija jo dydį motyvuodamas tuo, kad ieškovas sąskaitoje ir Aktuose nesąžiningai ir neteisingai nurodė nuomos paslaugų apimtį bei įkainius. Šie apelianto argumentai nepagrįsti.

10Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, Aktų ir sąskaitos Nr. KAR0000852 sąlygas šalys patvirtino parašais. Taigi, atsakovas, pasirašydamas minėtus dokumentus, patvirtino sutinkantis su juose nurodytais duomenimis, įskaitant paslaugų teikimo apimtį. Teismo posėdyje ieškovo darbuotojas liudytojas V. J. parodė, kad dirbo atsakovui išnuomotu autokranu, pildė Aktus įrašydamas atvykimo ir išvykimo iš objekto laiką, kilometrus nurodė pagal atstumą, jeigu būdavo sudėtinga išvažiuoti iš objekto, pasilikdavo po darbo, tačiau tų valandų nerašydavo (b.l. 96). Apeliaciniame skunde išdėstyti atsakovo samprotavimai apie Aktuose ieškovo neteisingai nurodytą valandų skaičių ir atstumą iki atsakovo objekto nepagrįsti jokiais objektyviais įrodymais, išskyrus atsakovo paaiškinimus. Atsakovas nepagrindė savo teiginių, kad pasirašęs sąskaitą Nr. KAR0000852 ir Aktus, reikalavo ieškovą ištaisyti minėtuose dokumentuose nurodytus duomenis.

11Remiantis CPK 12 straipsniu civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu. Įrodinėjimo pareiga yra numatyta šalims, kadangi jos turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 straipsnis). Įrodymus teismui pateikia būtent šalys ir kiti byloje dalyvaujantys asmenys. Įrodinėjimo tikslas yra teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovas savo įrodinėjimo pareigos neįvykdė (CPK 178 straipsnis) taip pat tuo aspektu, jog patyrė 600,00 Lt nuostolį ieškovui nesukomplektavus nuomojamos transporto priemonės, nes nepateikė nurodytas aplinkybes, nuostolius ir jų dydį patvirtinančių duomenų.

12Teisėjų kolegija pažymi, kad sąskaitoje Nr. KAR0000852 nurodyta apmokėjimo data 2011 m. liepos 29 d. ir sąskaitos apmokėjimo termino pažeidimo teisinės pasekmės – prievolė mokėti 0,5 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Analogiška sąlyga numatyta Sutarties 5.1. punkte (b.l.8). Todėl pirmosios instancijos teismas, nustatęs atsakovo atsiskaitymo pareigos nevykdymą, teisėtai ir pagrįstai iš jo ieškovo naudai priteisė ieškinyje nurodytus delspinigius (CK 6.37 straipsnis).

13Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų apeliacinio skundo argumentų, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Kasacinio teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, - atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008).

14Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas byloje tinkamai išsprendė ir procesinį bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą. Bylos medžiaga tvirtina, kad apylinkės teismas, spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti ieškovo patirtų išlaidų dydžio, nors to nenurodė, tačiau atsižvelgė į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą nurodytus maksimalius dydžius, bylos sudėtingumą ir advokato darbo laiko sąnaudas. Bylos medžiaga tvirtina, kad ieškovo advokatas rengė procesinius dokumentus (pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, ieškinio pareiškimą, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir kitus prašymus), teikė ieškovui teisines konsultacijas, dalyvavo dviejuose teismo posėdžiuose. Teisėjų kolegija, įvertinusi advokato faktiškai ieškovui suteiktų teisinių paslaugų apimtį ir pobūdį sprendžia, kad ieškovui iš atsakovo priteista bylinėjimosi išlaidų atlyginimo suma atitinka teisingumo, protingumo, lygiateisiškumo principus, o apeliaciniame skunde išdėstyti motyvai nesudaro pagrindo ją mažinti.

15Pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį, pagrindine apeliacinio proceso forma laikytinas rašytinis procesas, apeliacinės bylos nagrinėjimas žodine tvarka yra išimtinė proceso forma. Pagal CPK 322 straipsnį, apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismo nesaisto. Apeliantas skunde prašė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau nepateikė jokių argumentų, dėl ko yra būtinas žodinis procesas. Įvertinus nagrinėjamos bylos medžiagą konstatuotina, kad nėra pagrindo pripažinti, jog bylos žodinis nagrinėjimas yra būtinas, kadangi visas aplinkybes bei jas pagrindžiančius įrodymus, reikalingus bylai teisingai išspręsti, dalyvaujantys byloje asmenys pateikė savo procesiniuose dokumentuose ir pirmosios instancijos teismo posėdžiuose. Todėl teisėjų kolegija apelianto prašymo netenkino ir bylą išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka.

16Apibendrinant aukščiau išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas visapusiškai išnagrinėjo bylą, tinkamai įvertino surinktus įrodymus ir taikė materialines, proceso teisės normas, todėl apeliacinis skundas atmetamas kaip nepagrįstas, o skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas.

17Atmetus atsakovo apeliacinį skundą, jam kyla pareiga atlyginti ieškovo bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Kadangi ieškovas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė bylinėjimosi išlaidų dydį patvirtinančių įrodymų, šios išlaidos jam nepriteisiamos (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai