Byla e2-536-883/2017
Dėl sprendimo atmesti paraišką panaikinimo; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, UAB „Infes“, UAB „Požeminiai darbai“, UAB „Statybų kodas“, UAB „Dzūkijos statyba“, UAB „Žemkasta“, UAB „Norus“, UAB „Statovita“, UAB „Eigesa“, UAB „Instita“, UAB „LitCon“

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Irena Stasiūnienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių vandenys“ dėl sprendimo atmesti paraišką panaikinimo; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, UAB „Infes“, UAB „Požeminiai darbai“, UAB „Statybų kodas“, UAB „Dzūkijos statyba“, UAB „Žemkasta“, UAB „Norus“, UAB „Statovita“, UAB „Eigesa“, UAB „Instita“, UAB „LitCon“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

 1. Ieškovė UAB „Irdaiva“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės perkančiosios organizacijos UAB „Šiaulių vandenys“ 2016-12-15 rašte Nr. S-4735 „Dėl kvalifikacijos patikrinimo rezultatų“ nurodytą sprendimą dėl UAB „Irdaiva“ (kartu su jungtinės veiklos partneriais) paraiškos konkursui „Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Šiaulių mieste“ (pirkimo Nr. 173750) atmetimo.
 1. Ieškinyje nurodė, kad ieškovė UAB „Irdaiva“ kartu su jungtinės veiklos partneriais siekia dalyvauti viešajame pirkime - ribotame konkurse „Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Šiaulių mieste“ (toliau – konkursas, pirkimas) ir pateikė paraišką, kurią perkančioji organizacija atmetė. 2016-12-15 atsakovės rašte Nr. S-4735 „Dėl kvalifikacijos patikrinimo rezultatų“ nurodyta, kad tiekėjas pateikė melagingą informaciją apie nustatytų reikalavimų atitikimą ir tiekėjo kvalifikacijos duomenys neatitinka konkurso sąlygų I skyriaus 6.2.14 punkte nustatyto reikalavimo. Ieškovė UAB „Irdaiva“ nurodo, kad jokios melagingos informacijos ar suklastotų dokumentų perkančiajai organizacijai neteikė, 2016-05-23 tiekėjo (jungtinės veiklos dalyvio UAB „Infes“) ir specialisto I. S. susitarimas yra teisėtai sudarytas, tinkamai pasirašytas ir galiojantis, specialistas I. S. savo parašu patvirtino, jog susitarimai yra pasirašyti būtent jo, papildomai užtikrino, kad UAB „Infes“ galės naudotis šio specialisto turimais pajėgumais. Specialistas R. D. yra tinkamai, laikantis visų teisės aktų ir konkurso sąlygų nuostatų nurodytas tiekėjų paraiškos dalies „Specialistai. Zip“ faile „0. Specialistų sarašas_Konfidencialu.pdf“. Ieškovė CVP IS priemonėmis 2016-12-30 pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją Nr. SR 00872/2016 „Dėl paraiškos neteisėto atmetimo“, tačiau perkančioji organizacija 2017-01-03 raštu Nr. 38 nurodė, jog konkurso procedūrų nestabdys ir pretenzijos nenagrinės, motyvuodama tuo, kad pretenzija pateikta nepasirašyta įgalioto asmens, taip pat nėra galimybės identifikuoti pretenziją CVP IS priemonėmis teikiančio asmens tapatybės. Ieškovės UAB „Irdaiva“ teigimu, 2016-12-30 pretenziją UAB „Irdaiva“ pateikė kaip savarankiškas ūkio subjektas UAB „Irdaiva“ vardu (o ne jungtinės veiklos partnerių vardu) ir pats pretenzijos pateikimo faktas CVP IS priemonėmis, naudojant būtent UAB „Irdaiva“ CVP IS paskyrą, patvirtina, jog pretenziją pateikė būtent UAB „Irdaiva“ įgaliotas asmuo, turintis el. prieigos teisę prie UAB „Irdaiva“ CVP IS paskyros (šią prieigą suteikia ir administruoja Viešųjų pirkimų tarnyba). Pretenzija buvo pateikta nustatytu laiku, todėl, net ir nustačiusi tikrus ar tariamus pretenzijos procesinius įforminimo trūkumus, atsakovė privalėjo nustatyti ieškovei terminą tariamų trūkumų pašalinimui (pagal analogiją taikydamas LR CPK 115 str. 2 ir 3 dalyse nustatytą teisinį reguliavimą). Atsakovė privalėjo išnagrinėti 2016-12-30 pretenziją, o kadangi per nustatytą 5 darbo dienų terminą (kuris baigėsi 2017 m. sausio 6 d.) atsakovė ieškovės pretenzijos neišnagrinėjo, ieškovė įgijo teisę kreiptis į teismą dėl ginčo išnagrinėjimo iš esmės.
 1. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė UAB „Šiaulių vandenys“ su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad 2016-11-25 raštu Nr. S-4457 „Dėl kvalifikacijos duomenų patikslinimo“ perkančioji organizacija kreipėsi į jungtinės veiklos dalyvius atstovaujantį, jungtinės veiklos sutartyje įvardintą pagrindinį partnerį UAB „Irdaiva“, dėl kvalifikacijos duomenų patikslinimo ir prašė patikslinti atitikimą konkurso sąlygų 6.2.14 punkte nustatytam reikalavimui. Atsižvelgiant į tai, kad jungtinės veiklos sutartyje Nr.273841 buvo numatyta, kad už projektavimo darbus bus atsakingi partneriai UAB „Irdaiva“ ir UAB „Statybų kodas“, buvo prašoma nurodyti duomenis, apie šių bendrovių darbuotojus, turinčius tinkamą kvalifikaciją. 2016-11-30 raštu Nr.273841 UAB „Irdaiva“ pateikė perkančiajai organizacijai dalį reikalautų duomenų, o dėl atitikimo konkurso sąlygų 6.2.14 punkte nustatytam reikalavimui paaiškino nurodė: „paaiškiname, kad ypatingo statinio projekto vadovas, buvo pateiktas paraiškos pateikimo metu“. 2016-12-06 raštu Nr.S-4596 perkančiajai organizacijai pakartotinai paprašius patikslinti pateiktus duomenis dėl tiekėjo turimos kvalifikacijos, 2016-12-08 raštu perkančiajai organizacijai buvo pateiktas ir tariamai 2016-10-10 sudarytas susitarimas su R. D.. Atsakovei yra nesuprantama, kodėl, tuo atveju, jei UAB „Irdaiva“ buvo sudariusi tokį susitarimą 2016-10-10, šio asmens neišviešino, 2016-10-10 pateikiant paraišką kaip būsimo savo darbuotojo, kuris bus atsakingas už sutartyje numatytų darbų atlikimą ir kodėl šių duomenų perkančiajai organizacijai nepateikė kartu su 2016-11-30 paaiškinimu.
 1. Atitinkamai 2016-11-25 raštu Nr. S-4457 „Dėl kvalifikacijos duomenų patikslinimo“ buvo prašoma taip pat pagrįsti tiekėjo atitikimą Konkurso sąlygų 6.2.17 punkte nustatytam reikalavimui. 2016-11-30 raštu Nr.273841 UAB „Irdaiva“ pateikė perkančiajai organizacijai patikslinimą dėl I. S. sutikimo atlikti reikalaujamus darbus- t.y. pateikė analogišką kartu su paraiška pateiktam 2016-05-23 susitarimui, 2016-05-23 susitarimą dėl darbo sutarties sudarymo konkurso „Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Šiaulių mieste“ laimėjimo atveju. Atsižvelgiant į tai, kad viešai yra prieinami I. S. parašų pavyzdžiai, perkančiajai organizacijai tapo akivaizdu, kad yra pateikti melagingi duomenys apie tai, kad iki paraiškos pateikimo pabaigos tiekėjas yra įgijęs reikiamą kvalifikaciją, t.y. nei 2016-05-23 susitarimas dėl darbo sutarties sudarymo tarp UAB „Infes“ ir I. S., kurio A punkte buvo nurodytas kito pirkimo pavadinimas- „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas“, nei 2016-05-23 susitarimas dėl darbo sutarties sudarymo tuo atveju, jei bus laimėtas konkursas „Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Šiaulių mieste“ yra pasirašyti ne I. S..
 1. UAB „Šiaulių vandenys“ 2016-12-15 raštu Nr.S-4735 informavo ieškovą apie priimtą sprendimą atmesti pateiktą paraišką, komisijai konstatavus, kad tiekėjas pateikė melagingą informaciją, susijusią su atitikimu konkurso sąlygų 6.2.17 punkte nustatytu reikalavimu, ir tuo pagrindu, kad kvalifikacijos reikalavimai neatitinka konkurso sąlygų 6.2.14 punkte nustatytam reikalavimui.
 1. Atsakovė atkreipė dėmesį, kad ieškovei UAB „Irdaiva“, veikiant kaip jungtinės veiklos sutarties pagrindiniam partneriui, tik 2 asmenys – pardavimų direktorius A. M. bei pats direktorius I. K. turėjo teisę pasirašyti ir tvirtinti raštu visus dokumentus, taip pat elektroniniu parašu visus dokumentus susijusius su dalyvavimu šiame konkurse. Pateikiant pretenziją, buvo pateiktas nepasirašytas dokumentas, nenurodytas pretenziją teikiantis subjektas, todėl perkančioji organizacija neprivalo nagrinėti anonimiškai, nesivadovaujant teisės aktų reikalavimais pateikto dokumento.
 1. Pažymėjo, kad ieškovė UAB „Irdaiva“ turėjo teisę pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Ieškovei buvo įteiktas perkančiosios organizacijos 2017-01-03 sprendimas dėl pateiktos pretenzijos, todėl ieškovė turėjo iki 2017-01-18 imtinai pateikti teismui ieškinį, tačiau ieškinys yra pateiktas 2017-01-20. Ieškovė UAB „Irdaiva“ praleido Viešųjų pirkimo įstatymo 94 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos pareikšti ieškinį teismui, todėl atsakovas prašo atmesti ieškinį suėjus ieškinio senaties terminui.
 1. Atsakovės teigimu, ieškovė UAB „Irdaiva“ visiškai aplaidžiai pateikė tiek paraišką dėl dalyvavimo viešajame pirkime, tiek netinkamai įgyvendino savo teisę dėl kvalifikaciją patvirtinančių duomenų, nevykdė ir VPĮ 95 straipsnio 1 dalies įpareigojimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti perkančiajai organizacijai ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais.
 1. Tretieji asmenys UAB „Infes“, UAB „Požeminiai darbai“, UAB „Statybų kodas“, UAB „Dzūkijos statyba“, UAB „Žemkasta“, UAB „Norus“, „Statovita“, UAB „Eigesa“, UAB „Instita“, UAB „LitCon“ atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

4Ieškinys atmestinas.

5Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

 1. Ieškovė UAB „Irdaiva“ ieškinyje pareiškė prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir į teismo posėdį kviesti liudytoją I. S.. Civilinio proceso kodekso 4231 straipsnio 4 dalis numato, kad viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka ir tik išimtiniais atvejais teismas, manydamas, kad tai būtina, gali nuspręsti viešųjų pirkimų bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Nagrinėjamu atveju pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje ieškovė UAB „Irdaiva“ nepateikė dubliko, t.y. nerodė suinteresuotumo jos pačios iniciatyva pradėtu procesu. Atsižvelgiant į tai, kad byloje pateikti šalių pozicijas pagrindžiantys įrodymai, teismo vertinimu, yra visos galimybės ištirti bylos aplinkybes nagrinėjant bylą rašytinio proceso tvarka ir nėra pagrindo tarp šalių kilusio ginčo laikyti išimtiniu atveju, todėl bylos nagrinėjimui žodinis procesas nėra tikslingas bei reikalingas.

6Faktinės bylos aplinkybės

 1. Atsakovė UAB „Šiaulių vandenys“ vykdo viešąjį pirkimą - ribotą konkursą „Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Šiaulių mieste“ (pirkimo Nr. 173750). Pirkime paraišką pateikė ieškovė UAB „Irdaiva“ kartu su jungtinės veiklos partneriais: UAB „Infes“, UAB „Požeminiai darbai“, UAB „Statybų kodas“, UAB „Dzūkijos statyba“, UAB „Žemkasta“, UAB „Norus“, UAB „Statovita“, UAB „Eigesa“, UAB „Instita“ ir UAB „Litcon“ (2016 m. spalio 7 d. Jungtinės veiklos sutartis Nr. 273841, ieškinio priedas Nr. 2). Perkančioji organizacija UAB „Šiaulių vandenys“, vykdydama pirkimo procedūras, nustačiusi, kad tiekėjas pateikė melagingą informaciją ir kad tiekėjo kvalifikacijos duomenys neatitinka konkurso sąlygų I skyriaus 6.2.14 punkte nustatyto reikalavimo, 2016-12-15 raštu Nr. S-4735 „Dėl kvalifikacijos patikrinimo rezultatų“, vadovaudamasi konkurso sąlygų I skyriaus 6.7, 8.3.1, 8.3.2 ir 8.3.4 punktais, jungtinės veiklos partnerių grupės paraišką atmetė. Ieškovė UAB „Irdaiva“ 2016-12-30 pateikė atsakovei UAB „Šiaulių vandenys“ pretenziją Nr. SR 00872/2016 „Dėl paraiškos neteisėto atmetimo“ (ieškinio priedas Nr. 5). Atsakovė UAB „Šiaulių vandenys“ 2017-01-03 raštu Nr. 38 „Dėl pretenzijos“ (ieškinio priedas Nr. 6) nusprendė konkurso procedūrų nestabdyti ir pateiktos pretenzijos nenagrinėti. Ieškovė UAB „Irdaiva“ 2017-01-20 pateikė teismui ieškinį.

7Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nenagrinėti ieškovės UAB „Irdaiva“ pateiktos pretenzijos

 1. Atsakovė UAB „Šiaulių vandenys“ atsisakė nagrinėti ieškovės UAB „Irdaiva“ pateiktą pretenziją motyvuodama tuo, kad nepateikti duomenys, koks subjektas ir kokiu pagrindu šią pretenziją pasirašė ir pateikė perkančiajai organizacijai. Atsakovė taip pat nurodo, kad ieškovė gali reikšti reikalavimą dėl perkančiosios organizacijos priimto sprendimo tik dėl UAB „Irdaiva“ neatitikimo nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams.
 1. 2016-12-30 pretenzija buvo pateikta ieškovės UAB „Irdaiva“ teisininko per ieškovės paskyrą CVP IS, pranešimas Nr.4861995. Šią pretenziją atsakovė UAB „Šiaulių vandenys“ vertino kaip pateiktą anoniminio asmens, kadangi jungtinės veiklos sutarties 2.2 ir 2.3 punktuose partneriai buvo susitarę, kad juos atstovaus UAB „Irdaiva“ pardavimų direktorius A. M., o pasirašyti ir tvirtinti raštu, taip pat elektroniniu parašu visus dokumentus įgalioti UAB „Irdaiva“ direktorius I. K. ir pardavimų direktorius A. M..
 1. VPĮ nėra pateikta jungtinės veiklos partnerio sąvoka. CK 6.969 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, įstatymui neprieštaraujančiam tikslui arba tam tikrai veiklai. Ši nuostata turi būti aiškinama kartu su VPĮ 2 straipsnio 29 dalyje įtvirtinta tiekėjo sąvoka, pagal kurią, tiekėjas – kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus. Vadinasi, jungtinėje veikloje veikiantys partneriai – tiekėjai VPĮ 2 straipsnio 29 dalies prasme, kurie kartu perkančiajai organizacijai teikia pasiūlymą, dalyvauja pirkimo procedūrose, jose bendradarbiauja su perkančiąja organizacija (pvz., teikia paaiškinimus), kiekvienas jų turi VPĮ normų tiekėjui suteiktas teises, inter alia teisę ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 27 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-404/2011). Remdamasis šiais argumentais, teismas sprendžia, kad UAB „Irdaiva“ turėjo teisę savo vardu kreiptis su pretenzija į perkančiąją organizaciją dėl jos priimto sprendimo atmesti paraišką, nes ji yra suinteresuota dalyvavimu viešajame pirkime.
 1. VPĮ 93 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį. Bylos duomenys patvirtina, kad jungtinės veiklos sutarties 2.2 ir 2.3 punktuose nurodyti už pirkimą atsakingi asmenys. Tuo tarpu ieškovė UAB „Irdaiva“ nenurodė priežasčių, kodėl nesilaikė jungtinės veiklos sutarties 2.2 ir 2.3 punktų, kuriuose nurodyti atsakingi asmenys už ginčo pirkimą, ir pretenziją naudojant UAB „Irdaiva“ CVP IS paskyrą pateikė ieškovės UAB „Irdaiva“ teisininkas. Vertindamas perkančiosios organizacijos veiksmus atsakant į ieškovės UAB „Irdaiva“ pretenziją, teismas pažymi, kad perkančioji organizacija privalo užtikrinti, jog tiekėjų galimybė pasinaudoti peržiūros procedūromis būtų ne formali, bet realiai įgyvendinama, ir sprendžia, kad nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija, suabejojusi UAB „Irdaiva“ teisininko teise reikšti pretenziją, turėjo pareikalauti pateikti jo įgaliojimus patvirtinantį dokumentą. Teismo nuomone, perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas – atsisakymas nagrinėti ieškovės UAB „Irdaiva“ pretenziją yra nepagrįstas.

8Dėl ieškinio senaties

 1. VPĮ 93 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos (VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Šalys skirtingai nurodo, nuo kada nagrinėjamu atveju turi būti skaičiuojamas 15 dienų terminas ieškovei pareikšti teismui ieškinį dėl nesutikimo su perkančiosios organizacijos priimtu sprendimu.
 1. Ieškovės UAB „Irdaiva“ teigimu, atsakovė privalėjo išnagrinėti ieškovės 2016-12-30 pretenziją, o kadangi per nustatytą 5 darbo dienų terminą (kuris baigėsi 2017 m. sausio 6 d.) atsakovė ieškovės pretenzijos neišnagrinėjo, ieškovė įgijo teisę kreiptis į teismą dėl ginčo išnagrinėjimo iš esmės. Atsakovė UAB „Šiaulių vandenys“ nurodo, kad ieškovė UAB „Irdaiva“ turėjo teisę pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Ieškovei sprendimas dėl pateiktos pretenzijos buvo įteiktas 2017-01-03, atitinkamai ieškovė turėjo iki 2017-01-18 imtinai pateikti teismui ieškinį, tačiau ieškinys pateiktas 2017-01-20. Atsakovės UAB „Šiaulių vandenys“ manymu, ieškovė praleido Viešųjų pirkimo įstatymo 94 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos pareikšti ieškinį teismui, todėl atsakovė prašo atmesti ieškinį suėjus ieškinio senaties terminui.
 1. Įstatyme tiesiogiai nėra nurodyta, kada prasideda ieškinio senaties termino eiga tuo atveju, kai perkančioji organizacija atsisako nagrinėti tiekėjo pretenziją. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad, atsižvelgiant į tokio perkančiosios organizacijos sprendimo turinį ir teisinius padarinius, jis prilygintinas situacijai, kai pretenziją išnagrinėjus tiekėjo reikalavimai nepatenkinami arba patenkinami iš dalies, ir termino pradžia atitinkamai laikytina diena, kai tiekėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie atsisakymą nagrinėti pretenziją. Todėl teismas sprendžia, kad ieškinio senatis turi būti skaičiuojama nuo 2017-01-03, kada ieškovė turėjo sužinoti apie 2017-01-03 raštą dėl pretenzijos, ir ieškinio senatis pasibaigė 2017-01-18. Ieškovei ieškinį teisme pareiškus 2017-01-20, ieškinio senatis yra praleista. Ieškovė neprašo atnaujinti praleisto ieškinio senaties termino. Pažymėtina, kad argumentas dėl ieškinio senaties praleidimo buvo nurodytas atsakovės UAB „Šiaulių vandenys“ atsiliepime į ieškinį, tačiau ieškovė nepateikė nei dubliko, nei kitu procesiniu dokumentu nepareiškė atsikirtimų dėl galimai praleisto ieškinio senaties termino, neprašė jo atnaujinti ir nenurodė teismui svarbių ieškinio senaties termino paleidimo priežasčių.
 1. CK 1.131 straipsnio 2 dalis nustato teismo teisę atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, jei jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Bylą nagrinėjantis teismas, spręsdamas dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo, kiekvienu atveju turi atsižvelgti į jo trukmę, nustatytą konkretiems santykiams (CK 1.125 str.), įvertinti termino praleidimo trukmę ir ieškovo nurodomas priežastis, kreipimosi į teismą operatyvumą po priežasčių, sutrukdžiusių laiku paduoti ieškinį, išnykimo ir kitus ieškovo elgesio rūpestingumo, apdairumo aspektus, ginčo esmę bei kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus (CK 1.5 str.). Nagrinėjamu atveju atsižvelgiama į tai, kad tiekėjas yra juridinis asmuo, todėl jam keliami aukštesni atidumo, kruopštumo, rūpestingumo reikalavimai (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-712/2008). Viešųjų pirkimų dalyviai yra profesionalūs viešųjų santykių subjektai, kurie privalo tinkamai ir laiku įgyvendinti teises ir pareigas, todėl tinkamai nepasinaudojus gali tekti neigiami pasyvaus elgesio padariniai (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1551/2014). Itin trumpi ieškinio senaties terminai įstatymo leidėjo nustatyti siekiant viešojo pirkimo procedūrų operatyvumo, tai įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimų procedūrų metu elgtis apdairiai ir laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai bei teisių gynybai, todėl teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju teismui nėra pagrindo savo iniciatyva spręsti dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo. Manytina, kad tuo atveju, jeigu teismas išnagrinėtų ieškinį, kuris pareikštas praleidus terminą, kitų tiekėjų atžvilgiu tai būtų vertintina kaip Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje imperatyviai įtvirtinto lygiateisiškumo principo pažeidimas. Viešųjų pirkimų įstatymas nesuteikia tiekėjams teisės piktnaudžiauti padėtimi ir ginti galbūt pažeistus interesus eliminuojant imperatyviai nustatytus teisių gynimo terminus. Teismas, vertindamas susiklosčiusią teisinę situaciją Viešųjų pirkimų įstatymo kontekste, mano, kad ieškovė ieškinį pateikė praleidusi Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytą 15 dienų terminą. Be to, svarbių priežasčių, pateisiančių praleidimo priežastis, nepateikė.
 1. Nepaisant to, kad ieškinio senaties termino praleidimas yra savarankiškas pagrindas ieškiniui atmesti, teismas pasisako ir dėl ieškinio reikalavimų.

9Dėl melagingos informacijos pateikimo

 1. Perkančioji organizacija 2016-12-15 rašte Nr. S-4735 „Dėl kvalifikacijos patikrinimo rezultatų“ nurodė, kad komisija, palyginusi konkursui pateiktą 2016-05-23 susitarimą su I. S. dėl darbo sutarties sudarymo ir 2016-05-23 susitarimą su I. S. pirkimui „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas“, pastebėjo akivaizdų I. S. vardu pasirašiusio asmens parašų skirtumą. Palyginusi viešai skelbiamus specialisto I. S. parašus su jo parašais pateiktuose dokumentuose, perkančioji organizacija sprendė, kad 2016-05-23 susitarimas dėl darbo sutarties sudarymo tarp UAB „Infes“ ir I. S., kurio A punkte buvo nurodytas kito pirkimo pavadinimas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas“, ir 2016-05-23 susitarimas dėl darbo sutarties sudarymo tuo atveju, jei bus laimėtas konkursas „Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Šiaulių mieste“, yra pasirašyti ne I. S.. Perkančioji organizacija konstatavo, kad pirkimui yra pateikti melagingi duomenys apie tai, kad iki paraiškos pateikimo pabaigos tiekėjas yra įgijęs reikiamą kvalifikaciją. Perkančioji organizacija teismui taip pat pateikė I. S. 2017-01-30 pranešimą baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-01892-17, kuriame I. S. patvirtino tarp jo ir UAB „Ifnes“ pasirašytą susitarimą dėl darbo sutarties sudarymo, nurodė, kad susitarimas galėjo būti pasirašytas nuotoliniu būdu, dokumento originalo neturi, neprisimenantis pasirašymo aplinkybių. Toje pačioje baudžiamojoje byloje pateiktame UAB „Infes“ pranešime nurodomos tos pačios aplinkybės: kad susitarimo originalo įmonė neturi ir kad bendrovėje praktikuojamas rašytinių dokumentų pasirašymas nuotoliniu būdu. Rašysenos ekspertas A. B., gavęs UAB „Šiaulių vandenys“ prašymą ištirti ir palyginti parašus I. S. vardu dvejuose 2016-05-23 susitarimuose dėl darbo sutarties sudarymo, 2017-02-13 atskirojoje nuomonėje nurodė, kad, nepateikus tiriamųjų dokumentų originalų, negalima nustatyti, ar abu tiriamuosius parašus pasirašė vienas ir tas pats asmuo. I. S. 2016-12-19 pareiškime dėl pasirašytų susitarimu patvirtino, kad 2016-05-23 sudarė du susitarimus dėl darbo sutarties sudarymo su UAB „Ifnes“ ir užtikrino, kad UAB „Ifnes“ galės naudotis jo pajėgumais.
 1. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad informacija pripažintina melaginga nustačius objektyviojo (neatitiktis tiesai (tikrovei) yra daugiau faktinio, o ne teisinio pobūdžio) ir subjektyviojo (informacijos teikėjas suvokia ar turi suvokti, kad ji neatitinka realybės ir turi tikslą suklaidinti jos adresatą) elementų kumuliatyvų egzistavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-02-28 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-106-690/2017). Nagrinėjamoje byloje nesutarimas kilo dėl objektyviojo informacijos pripažinimo melaginga elemento. Konkurso sąlygose buvo numatyta, kad perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų, kurių pateiktos skaitmeninės kopijos, originalų. Tiekėjai, atsižvelgdami į šią nuostatą, privalėjo pasirūpinti, kad konkursui teiktini nuotoliniu būdu sudaryti dokumentai būtų įforminti taip pat apsikeičiant susitarimų egzemplioriais su originaliais parašais. Nesant dokumentų originalų, rašysenos ekspertizė nagrinėjamu atveju yra neįmanoma. Atsižvelgiant į tai, kad besiginantis informacijos teikėjas gali įrodinėti, jog duomenys atitinka faktinę realybę, o jei ir ne, jis apie tai nežinojo bei nesiekė suklaidinti informacijos adresato, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju, pirmumą turi ne susitarimo forma, o turinys. Teismo vertinimu, atsakovė UAB „Šiaulių vandenys“ neįrodė, jog pateikdamas ginčijamus susitarimus tiekėjas pateikė melagingą informaciją, nes specialistas I. S. 2016 -12-19 pareiškimu patvirtino ginčijamų susitarimų sudarymą ir užtikrino, kad UAB „Ifnes“ galės naudotis jo pajėgumais.
Dėl tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų
 1. Jungtinės veiklos sutartyje Nr.273841 numatyta, kad už projektavimo darbus atsakingi partneriai UAB „Irdaiva“ ir UAB „Statybų kodas“. Perkančioji organizacija 2016-11-25 raštu Nr.S-4457 prašė tiekėjo pateikti duomenis apie UAB „Irdaiva“ ir UAB „Statybų kodas“ pasitelkiamus darbuotojus. UAB „Irdaiva“ 2016-11-30 rašte Nr.273841 dėl atitikimo konkurso sąlygų 6.2.14 punkte nustatytam reikalavimui nurodė, kad ypatingo statinio projekto vadovas buvo pateiktas paraiškos pateikimo metu. Perkančiajai organizacijai 2016-12-06 raštu Nr.S-4596, pakartotinai paprašius patikslinti atitikimą šiam konkurso sąlygų reikalavimui, UAB „Irdaiva“ 2016-12-08 raštu Nr. SD 08/2016 nurodė, kad paraiškos pateikimo metu buvo pateiktas projekto vadovo atestatas, o UAB „Irdaiva“ buvo sudariusi sutartį su specialistu dėl įdarbinimo ir pateikė 2016-10-10 sudarytą susitarimą su R. D..
 1. VPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams nustatyti ne siekiant atlikti formalias procedūras tam, kad perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas, o tam, jog šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų (turiningieji) tikslai. Viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Dėl tiekėjo veiksmų bei perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumo sprendžiama pagal turiningąjį vertinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011), kuris, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus (turinio viršenybės prieš formą principas). Turiningasis vertinimas atliekamas laikantis inter alia aktualių teisės normų dėl tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo bei nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų (VPĮ 3, 32, 39 straipsniai, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012).
 1. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymą pareiga visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas tenka perkančiajai organizacijai (VPĮ 32 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje išaiškinta, kad tiekėjų kokybinė atranka vykdoma pagal objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais pagrįstus reikalavimus, skirtus sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę patekti tiems tiekėjams, kurie reikalingos kompetencijos neturi. Tiekėjų, kurie neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pasiūlymai negali būti toliau vertinami (VPĮ 32 straipsnio 6 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-293/2011; 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013).
 1. Nagrinėjamu atveju byloje keliami klausimai dėl tiekėjų UAB „Irdaiva“ ir UAB „Statybų kodas“ teisės grįsti savo kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygų minimaliam kvalifikacijos reikalavimui kito jungtinės veiklos dalyvio nurodytais specialistais ir dėl perkančiosios organizacijos veiksmų (priimto sprendimo) vertinant tiekėjo atitiktį pirkimo sąlygų 6.2.14 punktui teisėtumo. Pirkimo sąlygų 6.2.14 punktas numato, kad pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvio partneriai bendrai arba subrangovas (-ai)(jei numatoma pasitelkti) privalo turėti specialistus, turinčius teisę Lietuvos Respublikoje vadovauti ypatingų statinių projektams (eiti statinio projekto vadovo ir statinio projektų dalių vadovų pareigas): -statinių grupė: inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo); projekto dalys: nuotekų šalinimo, pasirengimo statybai ir statybos organizavimo. Byloje perkančioji organizacija sprendė, kad paraiškos pateikimo metu subjektai, turintys atlikti projektavimo darbus, UAB „Irdaiva“ ir UAB „Statybų kodas“ neturi reikiamos kvalifikacijos, nes neturėjo tinkamos kvalifikacijos darbuotojų ir nenurodė, kad planuoja konkurso laimėjimo atveju pasitelkti asmenis, turinčius reikiamą kvalifikaciją, bei sudaryti su jais darbo sutartis dėl atitinkamų darbų atlikimo, o ta aplinkybė, kad specialistą nurodė vienas iš jungtinės veiklos dalyvių, negali būti laikomas pakankamu specialisto išviešinimu.
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad specialistas R. D. yra nurodytas tiekėjų paraiškos dalies „Specialistai. Zip“ faile „0. Specialistų sarašąs_Konfidencialu.pdf“ (ieškinio priedas Nr. 9), kuriame yra patalpintas UAB „Infes“ (jungtinės veiklos dalyvio) specialistų sąrašas. Tai reiškia, kad specialistas R. D. buvo išviešintas bendruose jungtinės veiklos partnerių dokumentuose, todėl perkančiosios organizacijos išvada, kad tiekėjo kvalifikacijos duomenys neatitinka konkurso sąlygų I skyriaus 6.2.14 punkte nustatyto reikalavimo, nepagrįsta. Teismo vertinimu, atsakovė UAB „Šiaulių vandenys“ esminę reikšmę skiria kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų pateikimo formai, bet ne dokumentų turiniui, kurio pagrindu perkančioji organizacija vertina tiekėjo galimybes, pajėgumus bei pasirengimą įvykdyti pirkimo sutartį; tokia pozicija prieštarauja jau suformuotai teismų praktikai, aiškinančiai, kad tiekėjo kvalifikacija yra ta objektyvi kategorija, apie kurią perkančioji organizacija turi spręsti naudodamasi visais jai prieinamais ir priimtinais šaltiniais; tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai – tai tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl ne konkretūs dokumentai, kaip tokie, lemia kvalifikacijos turėjimą.
 1. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė tiekėjo paraišką dėl melagingų dokumentų pateikimo ir kvalifikacijos neturėjimo, taip pat nepagrįstai atsisakė nagrinėti pretenziją dėl paraiškos atmetimo. Tačiau teismas įvertina ir ieškovės UAB „Irdaiva“ pasyvumą bylos nagrinėjimo metu: dubliko nepateikimas, atsikirtimų dėl ieškinio senaties taikymo nepateikimas ir svarbių ieškinio senaties termino praleidimo priežasčių nenurodymas. CK 1.131 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti, todėl ieškovės UAB „Irdaiva“ reikalavimas panaikinti perkančiosios organizacijos UAB „Šiaulių vandenys“ 2016-12-15 sprendimą dėl UAB „Irdaiva“ (kartu su jungtinės veiklos partneriais) paraiškos konkursui „Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Šiaulių mieste“ (pirkimo Nr. 173750) atmetimo netenkinamas.

10Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Pagal CPK 93 straipsnį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atmetus ieškovės UAB „Irdaiva“ ieškinį, atsakovei priteistinos išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Atsakovė UAB „Šiaulių vandenys“ pateikė įrodymus, kad už teisines konsultacijas ir atsiliepimo į ieškinį parengimą advokatų profesinei bendrijai „Magnusson ir partneriai“ sumokėjo 1543,96 Eur. Atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, taip pat į teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose nurodytus užmokesčio dydžius (7 p., 8.2 p., 8.3 p.), atsakovės bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir teisėtos, todėl priteistinos iš ieškovės UAB „Irdaiva“ (CPK 98 str.).

11Dėl piktnaudžiavimo procesu

 1. Atsakovė UAB „Šiaulių vandenys“ prašo skirti ieškovei UAB „Irdaiva“ baudą CPK 95 straipsnio 2 dalies pagrindu, nes aplinkybės apie originalių dokumentų neturėjimą turėjo būti žinomos ieškovei, nes teikiant pretenziją perkančiajai organizacijai bei teikiant ieškinį teismui, ieškovė privalėjo būti įsitikinusi teikiamų įrodymų egzistavimu bei paaiškinimų pagrįstumu. Pažymėtina, kad CPK 95 straipsnio nuostatos nustato baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinas sąlygas: šalies nesąžiningumą ir su tuo susijusį ieškinio (skundo) nepagrįstumą jį pateikiant teismui arba sąmoningą veikimą prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju turi būti atsižvelgta į tai, kad ieškinio padavimas teismui, praleidus ieškinio senaties terminą, nesudaro pagrindo konstatuoti piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, todėl atsakovės prašymas dėl baudos skyrimo netenkinamas.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268–270, 279 straipsniais, 4239 straipsniu,

Nutarė

13Ieškinį atmesti.

14Priteisti iš ieškovės UAB „Irdaiva“ (j.a.k. 300122690) atsakovei UAB „Šiaulių vandenys“ (j.a.k.144133366) 1543,96 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus keturiasdešimt tris eurus 96 ct) teisinės pagalbos išlaidų.

15Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai