Byla 2A-1551/2014
Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, institucija byloje teikianti išvadą – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Egidijos Tamošiūnienės ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Lindo“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 11 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4543-798/2014 pagal ieškovo UAB „Lindo“ ieškinį atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, institucija byloje teikianti išvadą – Viešųjų pirkimų tarnyba.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Lindo“ kreipėsi į teismą su ieškiniu Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1 dalies, 93 straipsnio 1 dalies, 94 straipsnio 1 dalies pagrindu atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms prašydamas: 1) pripažinti, kad atsakovas 2014 m. balandžio 18 d. raštu Nr. SR-1862 neteisėtai nenagrinėjo ieškovo pretenzijos „Dėl skalbimo ir sauso valymo pirkimo Nr. 175296 sąlygų“, o pripažinus įpareigoti atsakovą nedelsiant nutraukti pirkimo sutartį Nr. 175296, jei ji būtų sudaryta; 2) išaiškinti, ar ieškovo tiek pretenzijoje, tiek ieškinyje ginčijamos Pirkimo sąlygos neprieštarauja VPĮ bei kitų teisės aktų normoms, pagrindiniams principams, neriboja konkurencijos ir teikėjų lygiateisiškumo; 3) įpareigoti atsakovą nedelsiant nutraukti viešąjį pirkimą Nr. 175296; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad atsakovas 2014 m. kovo 12 d. CVP IS paskelbė supaprastintą atvirą konkursą skalbimo ir sauso valymo paslaugoms pirkti, pirkimo Nr. 175296 (toliau –Pirkimas, Konkursas). 2014 m. kovo 19 d. perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją dėl Pirkimo sąlygų, kurią išnagrinėjus 2014 m. balandžio 10 d. buvo paskelbtos patikslintos Konkurso sąlygos ir atnaujintos pirkimo procedūros. 2014 m. balandžio 18 d. atsakovui pateikė pretenziją dėl atnaujintų Konkurso sąlygų, kurią buvo atsisakyta nagrinėti kaip pateiktą praleidus nustatytą Konkurso sąlygų 14.4.2 punkte 5 dienų terminą. Atsakovas, atsisakydamas nagrinėti pretenziją, neteisingai aiškino ir nepagrįstai susiaurino VPĮ 27 straipsnio 3 dalies nuostatas, be to, tinkamai neinformavo tiekėjų apie Pirkimo dokumentų pakeitimus, todėl pažeidė VPĮ 27 straipsnio 1 ir 3 dalis, 94 straipsnio 1 dalies 1 punktą.

6Ieškovas pretenzijoje pažymėjo, kad Pirkimo sąlygose numatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir techninės specifikacijos sąlygos yra diskriminacinės ir perteklinės. Konkurso sąlygų 2.5., 1 priedo 2. ir 6. punktuose numatytas reikalavimas dėl 5 valandų termino išskalbti ir grąžinti skalbinius yra neprotingas ir riboja tiekėjų konkurenciją teritoriniu atžvilgiu (VPĮ 32 str. 2 d.), Konkurso sąlygų 2.8., 3.1.6. bei 3 priedo 6.1. punktų reikalavimas tiekėjams pateikti 0,7 vertės pasiūlymo įvykdytos tokių paslaugų tiekimo sutarties kopiją prieštarauja nediskriminavimo, lygiateisiškumo, proporcingumo ir skaidrumo principams (VPĮ 3 str., 32 str. 2 d.), Konkurso sąlygų 3.1.9. punkto reikalavimas – naudojamos transporto priemonės turi turėti pažymą, leidžiančią transportuoti medicinos įstaigos skalbinius, yra perteklinis, kadangi Visuomenės sveikatos centrai išduodamuose tikrinimo protokoluose tokio tikrinimo nenurodo. Tuo tarpu, Konkurso sąlygų 13.4. punkto ir 3 priedo 5.1. punkto pakeitimas sutarties vykdymo užtikrinimui vietoj banko ar draudimo bendrovės laidavimo pateikti banko garantiją yra nesuprantamas. Konkurso sąlygų 1 priedo 4. punkto reikalavimas dėl naudojimo cheminei dezinfekcijai vieno gamintojo priemones, kurių poveikis patvirtintas nepriklausomų laboratorijų, yra perteklinis, nes tokio reikalavimo nenumato teisės normos. Ieškovo nuomone, turi būti patikslintos kitos Konkurso sąlygos, t. y. Konkurso sąlygų 1 priedo ir 13. punkto reikalavimai turėtų būti patikslinti nurodant, kad perkančioji organizacija įsipareigoja pašalinti židinius ir žymėti juos kaip galinčius sukelti neigiamus padarinius tiekėjų darbuotojų sveikatai, kaip nurodoma Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“; Konkurso sąlygų 1 priedo 14. punktas – perkančioji organizacija mėginius gali paimti tik kartu su tiekėjo atstovu, mėginių skaičius 3, užplombuojami ir saugomi perkančiosios organizacijos; Konkurso sąlygų 3 priedo 3.2.5. punktas – apie atvykimą į teikėjo patalpas turi būti pranešama raštu (paštu ar elektroniniu paštu) ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas.

7Atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos ieškinį prašė atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad vadovaudamasis VPĮ 27 str. 3 dalies ir Konkurso sąlygų 7.7 punkto nuostatomis tinkamai informavo teikėjus apie Konkurso dokumentų pakeitimus. Pažymėjo, kad pirkimo objekto nustatymas yra perkančiosios organizacijos diskrecija, todėl turi teisę apibrėžti jai reikalingą pirkimo objektą, jo technines ir eksploatacines savybes, kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams. Konkurso sąlygų 2.5., 1 priedo 2. ir 6. punktuose numatyta 5 val. reikalavimas nustatytas atsižvelgiant į praeityje kilusias avarijas ar objektyviai nenumatomas situacijas (užliejimas vandentiekio, kanalizacijos sistemų turiniu švarių skalbinių sandėliavimo vietų, infekcijų sukėlėjų sukelti protrūkiai). Konkurso sąlygų 2.8., 3.1.6. bei 3 priedo 6.1. punktų reikalavimas tiekėjams pateikti 0,7 vertės pasiūlymo vertės paslaugų tiekimo sutarties įvykdymą patvirtinančius dokumentus yra svarbus įsitikinti, ar ūkio subjektas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus kokybiškai vykdyti ketinamą sudaryti paslaugų tiekimo sutartį (VPĮ 32 str. 1d., Viešųjų pirkimų tarnybos parengtų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 20.1. p.). Pagal Konkurso sąlygų 3.1.9. punkto nuostatas reikalaujama pateikti atitinkamą kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, o ne atitikti kvalifikaciją. Konkurso sąlygų 13.4. ir 3 priedo 5.1. punktų reikalavimas pakeistas nurodant pateikti banko garantiją, atsižvelgiant į ankstesnę sutarčių vykdymo patirtį, nepagrįstus ginčus su draudimo kompanijomis. Konkurso sąlygų 1 priedo 4. punkto nuostatos dėl skalbimo priemonių patikimumo (naudojimo tik tarpusavyje suderintas) yra būtinas siekiant skalbimo priemonių tarpusavio poveikio susilpninimo ar panaikinimo. Pažymėjo, kad reikalavimas į Konkurso sąlygų 1 priedo 7. ir 13. punktų nuostatas įtraukti reikalavimus dėl infekcinių židinių šalinimo ir žymėjimo yra nepagrįsti ir pertekliniai, nes perkančioji organizacija ir taip privalo laikytis Lietuvos higienos normų reikalavimų. Ieškovo siūlomas Konkurso sąlygų 1 priedo 14. punkte numatytų mėginių paėmimo tvarkos patikslinimas tik su tiekėjo atstovu, sudarytų galimybes piktnaudžiauti, o Konkurso sąlygų 3 priedo 3.2.5. punkto patikslinimas dėl pranešimo apie perkančiosios organizacijos atstovo atvykimo pranešimą neatitinka perkančiosios organizacijos interesų, patikrinimo esmės.

8Institucija, byloje teikianti išvadą – Viešųjų pirkimų tarnyba, nurodė, kad ieškovui nesikreipus dėl patikslintų Konkurso sąlygų paaiškinimo, perkančioji organizacija pagrįstai gautos pretenzijos nenagrinėjo kaip pateiktos praleidus terminą. Pažymėjo, kad ginčijamos Konkurso sąlygų nuostatos dėl kvalifikacijos reikalavimų tiekėjams ir techninės specifikacijos, neriboja teikėjų konkurencijos, neprieštarauja VPĮ 3 straipsnio nurodytiems diskriminavimo, lygiateisiškumo, proporcingumo ir skaidrumo principams.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 11 d. sprendimu ieškinį atmetė; iš ieškovo UAB „Lindo“ priteisė atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų naudai 1500 Lt bylinėjimosi išlaidas.

11Teismas, įvertinęs ieškovo pretenzijos turinį ir pareikštus reikalavimus, aplinkybę, kad į perkančiąją organizaciją nebuvo kreiptasi dėl Konkurso sąlygų paaiškinimo, ir faktą dėl 5 darbo dienų termino pretenzijai pateikti praleidimo, sprendė, kad atsakovui Konkurso sąlygos buvo aiškios ir suprantamos, todėl atsakovui negali tekti neigiami padariniai.

12Teismas, vertindamas ginčijamus Konkurso sąlygų 2.8., 3.1.6., 3.1.9. punktų 3 priedo 6.1. punkto teikėjų kvalifikacijos reikalavimus (įvykdytų ankstesnių paslaugų sutarčių vertė, naudojamos transporto priemonės atitikimo Lietuvos higienos normų reikalavimams patvirtinimo), įvertinęs perkančiosios organizacijos organizuoto viešojo pirkimo rūšį (ligoninės skalbinių skalbimo ir sauso valymo paslaugų pirkimas, jam keliamus aukštus higienos reikalavimus, didelius skalbinių kiekius, pacientų teises į kokybišką sveikatos priežiūros paslaugų teikimą), sprendė, kad nustatyti reikalavimai atitinka VPĮ 3 straipsnio 1 dalies, 32 straipsnio 2, 3, 4 dalies nuostatas. Teismas nurodė, kad reikalavimas dėl transporto priemonės tinkamumą pagrindžiančių dokumentų pateikimo nėra perteklinis, kadangi tiekėjas pagal Konkurso sąlygų 3.1. 9. punktą, VPĮ 32 straipsnio 4 dalį gali pateikti alternatyvų kvalifikacijos atitikimą pagrindžiantį dokumentą.

13Pažymėjo, kad Konkurso sąlygų 2.5. punkto ir 1 priedo 2. ir 6. punktų reikalavimas esant skubiems atvejams skalbinių skalbimo paslaugą suteikti tą pačią dieną ne ilgiau kaip per 5 val. atitinka protingumo principus ir neriboja tiekėjų konkurencijos, yra adekvatus pirkimo pobūdžiui (VPĮ 3 str. 1 d., 25 str. 2 d.), o Konkurso sąlygų 1 priedo 4.,7.,13.,14. punktuose nustatyti pirkimo objektą apibūdinantys reikalavimai dėl naudojamų priemonių atitikimo, paslaugų tikrinimo taikytini visiems tiekėjams ir nepažeidžia lygiateisiškumo principo.

14Konstatavo, kad perkančiajai organizacijai suteikta teisė spręsti pasirinkti sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonę pagal VPĮ 30 str. 1 d. Teismo nuomone, atsižvelgiant į tai, kad banko garantija nėra priklausoma nuo pagrindinės prievolės, garantijos sumos išmokėjimas nėra siejamas su ginčo dėl užtikrintų įsipareigojimų vykdymo išsprendimu, todėl geriau užtikrina perkančiosios organizacijos interesus (CK 6.90 str. 2 d., 6.93 str.).

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

16Ieškovas UAB „Lindo“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 11 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad nepasinaudojus galimybe kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl Konkurso sąlygų paaiškinimo, negalima nagrinėti pretenzijos dėl Konkurso sąlygų teisėtumo ir pagrįstumo;
  2. Teismas, neteisingai aiškindamas VPĮ 94 straipsnio 1 dalies nuostatas, be pagrindo pripažino, kad ieškovas praleido terminą pretenzijai pateikti;
  3. Teismas, nagrinėdamas Konkurso sąlygų 2.8., 3.1.6., 3 priedo 6.1. punktų atitikimą VPĮ 3 straipsnio, 32 straipsnio 2 dalies reikalavimams, neįvertino fakto, kad nustatyti pernelyg aukšti patirties kvalifikaciniai reikalavimai riboja galimybes dalyvauti didelei daliai skalbimo paslaugas galinčių teikti tiekėjų kaip smulkiojo ar vidutinio verslo subjektų, dėl ko buvo siūloma patikslinti reikalavimą, nurodant, kad gali būti pateikiamos ir kelios sutartys, kurių bendra suma būtų ne mažesnė nei 0,7 pasiūlymo vertės;
  4. Teismas be pagrindo sprendė, kad Konkurso sąlygų 3.1.9. punktas atitinka VPĮ 32 straipsnio 2 dalies reikalavimams, kadangi jokie teisės aktai neįtvirtina reikalavimo transporto priemonėms turėti pažymą ar atitinkamą dokumentą, leidžiantį transportuoti medicinos įstaigų skalbinius;
  5. Teismas, vertindamas Konkurso sąlygų 2.5., 1 priedo 2. ir 6. punktų atitikimo VPĮ 32 straipsnio 2 dalies reikalavimams, neatsižvelgė į tai, kad atsakovas objektyviai nepagrindė šio reikalavimo, abstrakčiai nurodė, kad numatytas 5 val. terminas skubiems atvejams yra adekvatus;
  6. Teismas, akcentuodamas perkančiosios organizacijos diskrecijos teisę nustatyti pirkimo sąlygų reikalavimus skalbimo paslaugų kokybei, plačiau nepasisakė dėl platesnių nei Lietuvos higienos normoje HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ Konkurso sąlygų 1 priedo 4.,7., 13. ir 14. punkto reikalavimų pagrįstumo;
  7. Teismas, vertindamas ieškovo reikalaujamus patikslinimus dėl Konkurso sąlygų 3 priedo 3.2.5. punkto, neatsižvelgė, į nurodytas aplinkybes, kad pašalinius asmenis į skalbyklos patalpas gali įleisti tik administracijos vadovas. Reikalaujamais patikslinimais buvo siekiama užtikrinti perkančiosios organizacijos atstovų priėmimą.

17Atsiliepime į apeliacinį skundą VšĮ Vilniaus Universiteto Santariškių klinikos nesutinka su apeliaciniu skundu, prašo atmesti kaip nepagrįstą ir skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad teismas teisingai kvalifikavo tarp teikėjo ir perkančiosios organizacijos susiklosčiusius santykius, konstatuodamas, kad ieškovas pagal VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punktą praleido terminą pretenzijai dėl Konkurso sąlygų pateikti. Atsižvelgdamas į tai, kad perkamos paslaugos susijusios su aukštais higienos reikalavimais, dideliais skalbinių kiekais, pacientų teisėmis į kokybišką sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, ir tai, kad perkančioji organizacija privalo įsitikinti tiekėjų galimybe įvykdyti konkurso sąlygas, pirkimo objekto svarbą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė apie Konkurso sąlygų reikalavimų pagrįstumą ir objektyvų būtinumą.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

20Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja bei vertina apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str.). Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t.y. priimtas byloje surinktais įrodymais tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 str., 302 str.).

21Kaip jau minėta, pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu nagrinėjo tarp šalių kilusį ginčą dėl atsakovo sprendimo nenagrinėti ieškovo pateiktos pretenzijos dėl patikslintų Konkurso sąlygų, taip pat Konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų teikėjams ir techninės specifikacijos sąlygų. Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias tiekėjo pretenzijos nagrinėjimą (VPĮ 94 str.), be to nepagrįstai pripažino ginčijamų Konkurso sąlygų atitikimą VPĮ nuostatoms.

22Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija pirmiausia pasisako dėl perkančiosios organizacijos atsisakymo nagrinėti tiekėjo pretenziją dėl patikslintų Konkurso sąlygų, vėliau dėl paskeltų Pirkimo sąlygose teikėjų kvalifikacinių ir techninės specifikacijos reikalavimų atitikimo įstatymų reikalavimams.

23Dėl tiekėjo pretenzijos nenagrinėjimo

24VPĮ 93-941 straipsniuose numatyta teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus. VPĮ 93 straipsnio 3 dalyje numatyta bendra nuostata, kad tiekėjas pretenziją perkančiajai organizacijai dėl šios veiksmų ar priimtų sprendimų gali pareikšti iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti. Tuo tarpu VPĮ 94 straipsnyje numatyti įtvirtinti pretenzijos padavimo terminai, kurie siejami su pranešimo apie priimtą perkančiosios organizacijos sprendimą, t. y. 15 dienų nuo pranešimo raštu išsiuntimo dienos; 10 dienų, supaprastintų pirkimų atveju – 5 darbo dienos nuo paskelbimo apie priimtą sprendimą dienos, jei nėra įstatyme reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie priimtus perkančiosios organizacijos sprendimus. Analogiškos nuostatos dėl terminų pateikti pretenzijas įtvirtintos atsakovo paskelbto supaprastinto atviro Konkurso sąlygų 12.4.1. ir 12.4.2. punktuose, t. y. atitinkamai 15 dienų ir 5 darbo dienos.

25Nagrinėjamu atveju ieškovas kvestionuoja atsakovo 2014 m. balandžio 18 d. atsisakymą nagrinėti ieškovo pretenziją dėl 2014 m. balandžio 10 d. paskelbtų CVP IS priemonėmis skelbto supaprastinto atviro konkurso skalbimo ir sauso valymo paslaugoms pirkti patikslintų pirkimo sąlygų (pirkimo Nr. 175296) kaip pateiktą praleidus numatytą terminą. Kadangi 2014 m. balandžio 10 d. buvo paskelbtos patikslintos (pakeistos) Konkurso sąlygos, atsižvelgiant į tai, kad 2014 m. balandžio 12-13 buvo nedarbo dienos, pretenziją galėjo būti teikiama iki 2014 m. balandžio 17 d., tuo tarpu ieškovas pateikė – 2014 m. balandžio 18 d., t. y. praleidęs nustatytą terminą. Ieškovas pažymėjo, kad perkančioji organizacija tinkamai neinformavo tiekėjų apie Konkurso sąlygų pakeitimus, dėl ko pretenzijai pateikti nepagrįstai taikytas 5 darbo dienų terminas. Kaip jau buvo minėta, pretenzijos pateikimo terminai reglamentuojami VPĮ 94 straipsnio 1 dalies normų, kuris priklauso nuo informacijos tiekėjams apie perkančiosios organizacijos sprendimus pateikimo būdo (pranešimo raštu ar paskelbimo) bei pirkimo būdo. Kaip jau buvo minėta, atsakovas 2014 m. balandžio 18 d. pretenziją pateikė dėl 2014 m. balandžio 10 d. paskelbtų CVP IS priemonėmis skelbto supaprastinto atviro konkurso skalbimo ir sauso valymo paslaugoms pirkti patikslintų pirkimo sąlygų (pirkimo Nr. 175296). Byloje esantis CVP IS priemonėse vykdyto viešo pirkimo Nr. 175296 „Skalbimo ir sauso valymo paslauga“ eiga patvirtina, kad 2014 m. balandžio 10 d. atsakovas paskelbė papildomą informaciją, t. y. patikslintus (pataisytus) 2014 m. kovo 12 d. skelbimo apie viešą pirkimą dokumentus. Iš bylos medžiagos matyti, kad pirkimo dokumentų pakeitimą (patikslinimą) sąlygojo pirminė ieškovo 2014 m. kovo 20 d. pretenzija. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas, kaip numatyta VPĮ 941 straipsnio 3 dalyje, 2014 m. kovo 28 d. raštu Nr. SR-1412, atsakydamas į šią pretenziją, pažymėjo apie pirkimo dokumentų pakeitimą CVP IS priemonėse artimiausiu metu. Atsižvelgiant į tai, kad pagal VPĮ nuostatas perkančiajai organizacijai nėra pareigos raštu pranešti apie skelbiamus prikimo dokumentų pakeitimus (patikslinimus) suinteresuotiems pirkimo dalyviams, negalėjo būti taikomas, kaip ieškovas teigia ,VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintas 15 dienų terminas. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, perkančioji organizacija, nepaisant klaidingos nuorodos į Konkurso sąlygų punktus (vietoj 12.4.2. p., nurodyta – 14.4.2. p.), kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, atsakovas pagrįstai atsisakė nagrinėti pretenziją. Ieškovas, ginčydamas minėtą perkančiosios organizacijos sprendimą, akcentavo VPĮ 27 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymą. Minėtoje VPĮ 27 straipsnio 3 dalyje įtvirtina teikėjų prašymų dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo procedūrą. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teikėjo teisė prašyti paaiškinti prikimo dokumentus ir kreiptis į perkančiąją organizaciją su pretenzija yra skirtingi ir vienas nuo kito nepriklausantys tiekėjų teisių įgyvendinimo ir gynimo būdai. Tuo atveju, jei teikėjas siekia pasinaudoti teise prašyti prikimo dokumentų paaiškinimų, privalo į perkančiąją organizaciją kreiptis per pirkimo dokumentuose nustatytą terminą ir tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo T eismo 2011 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2011). Kaip žinia, viešųjų pirkimų dalyviai yra profesionalūs viešųjų santykių subjektai, kurie privalo tinkamai ir laiku įgyvendinti teises ir pareigas, todėl tinkamai nepasinaudojus gali tekti neigiami pasyvaus elgesio padariniai. Vertinant šiuo aspektu aktualios 2014 m. balandžio 18 d. ieškovo pretenzijos atsakovui turinį, atkreiptinas dėmesys, kad pastaroji buvo pateikta dėl nepakankamų pirkimo dokumentų sąlygų aiškumų kaip galimų VPĮ nuostatų pažeidimo dėl galimo diskriminavimo, neproporcingumo ir neprotingumo , kas reiškia ne pirkimo dokumentų sąlygų paaiškinimą VPĮ 27 straipsnio prasme, o kvestionavimą perkančiosios organizacijos veiksmų ir nukreipia būtent į VPĮ 93-941 straipsnių nuostatas. Įvertinus tai, ieškovo nuorodą į VPĮ 27 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymą nagrinėjamo ginčo atveju nėra aktuali.

26Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas nustatytas aplinkybes ir teismų praktikos aiškinimus, konstatuoja, kad atsakovo priimtas sprendimas – atsisakymas nagrinėti pretenziją, atitinka VPĮ nuostatoms, o pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovas nesinaudojo pirkimo sąlygų aiškinimo institutu ir praleido terminą pretenzijai pareikšti.

27Teisėjų kolegija vertinimu, kadangi pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo ir pasisakė dėl perkančiosios organizacijos nenagrinėtos pretenzijos reikalavimų pagrįstumo, ieškovas pasinaudojo teisminės gynybos teise dėl pretenzijos reikalavimų.

28Dėl perkančiosios organizacijos paskelbto Konkurso sąlygų aiškinimo

29Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos konkurso ir pirkimo sąlygas, turi nepažeisti VPĮ nuostatų, t. y. diskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1d.). VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 6. ir 7. punktuose nurodyta, kad privalomoji pirkimo dokumentų informacija turi apimti bendruosius pirkimo objekto reikalavimus (prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai) ir specialiuosius (techninė specifikacija). Kaip žinia, pirkimo dokumentuose nustatomais atitinkamai kvalifikaciniais reikalavimais tiekėjams, siekiama patikrinti jų kompetentingumą, patikimumą ir pajėgumą įvykdyti ketinamą sudaryti viešo pirkimo sutartį (VPĮ 32 str. 1 d.). Perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nuspręsti pirkimo dokumentuose nustatyti pagrįstus, tikslius, aiškius ir adekvačius pirkimo sąlygoms tiekėjų vertinimo kriterijus, kurie turi atitikti VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus bei neriboti konkurencijos (VPĮ 32 str. 2 d., Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1S-25 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, nuo 2009-04-08 galiojanti redakcija (toliau - Rekomendacijos) 3 p.)

30Apeliaciniu skundu pirmiausia keliamas pagrįstumo klausimas dėl ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimo, numatyto Konkurso sąlygų 2.8., 3.1.6., 3 priedo 6.1. punktuose, t. y. būtinumo pagrįsti 0,7 karto vertės pasiūlymo panašių skalbimo ir sauso valymo paslaugų sutarties įvykdymą. Ieškovo įsitikinimu, minėta Konkurso sąlyga nepagrįstai ribojanti tiekėjų dalyvavimą konkurse bei pažeidžianti lygiateisiškumo ir proporcingumo principus, todėl perkančiajai organizacijai siūlė patikslinti šį reikalavimą. Pagal Rekomendacijų 20.1. p. nustatyta, kad dalyvių techninio ir profesinį pajėgumo patirtis gali būti pagrindžiama pagal per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų (ir) ar vykdomų pagrindinių panašių patiektų prekių ar suteiktų paslaugų pirkimo sutarčių (pirkimo sutarčių, kurių dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios), kurių kiekvienos rekomenduojama vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 pirkimo objekto (pasiūlymo) vertės. Kaip matyti, tai yra alternatyvus rekomendacinio pobūdžio kvalifikacinio reikalavimo formulavimas. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdį, kiekį, svarbą ir paskirtį, turi teisę pirkimo dokumentuose nurodyti, kokius (vieną ar kelis) techninio ir (ar) profesinio pajėgumo įrodymus turi pateikti tiekėjai (VPĮ 36 str. 1d.), būtinus ir pakankamus užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008). Apeliacinės instancijos teismo nuomone, atsakovas pasinaudodamas įstatymo suteikta teise, pagal ketinamų įsigyti paslaugų pobūdį ir teikimo sritį, apibrėžė pirkimo dokumentuose nurodytus techninio ir profesinio pajėgumo rodiklius, nepažeidė VPĮ 3 straipsnio 21 dalies, 32 straipsnio 2 dalies nuostatų, be to analogišką išvadą dėl šio kvalifikacinio reikalavimo vertinimo pateikė į bylą pirmosios instancijos teisme Viešųjų pirkimų tarnyba, todėl nėra pagrindo pripažinti šių reikalavimų kaip ribojančius teikėjų dalyvavimą konkurse bei pažeidžiančius lygiateisiškumo ir proporcingumo principus. Tai, kad ieškovo turimi kvalifikaciniai pajėgumai galimai neatitinka nustatytų vertinimo kriterijų, neteikia pagrindo pripažinti, kad šie kriterijai apskritai yra diskriminaciniai skalbimo paslaugų teikimo rinkoje.

31Ieškovo teigimu, Konkurso sąlygų 3.1.9. punkto reikalavimas pateikti dokumentus, leidžiančius naudojamai transporto priemonei transportuoti medicinos įstaigos skalbinius bei atitikti Lietuvos higienos normos reikalavimus taip pat yra perteklinė sąlyga, kadangi tokio reikalavimo nenustato teisės aktai. Nustatyta, jog pagal Konkurso sąlygas viešuoju pirkimu medicinos įstaiga – VšĮ Vilniaus universiteto Santariškių klinikos savo filialams siekia įsigyti skalbimo ir sauso valymo paslaugas (Konkurso sąlygų 2.1. p.). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovo teiginiais, kad teisės aktai nenumato tiesioginio reikalavimo transporto priemonėms atitikti Lietuvos higienos normų reikalavimus. Kaip jau minėta, pagal esamą teisinį reglamentavimą perkančiajai organizacijai suteikta diskrecijos teisė spręsti dėl viešojo pirkimo sąlygų, t. y. tiekėjams kvalifikacinių reikalavimų nustatymo, patvirtinančių dokumentų pateikimo ir kt. (VPĮ 24 str. 2 d.). Tačiau tokia perkančiosios organizacijos teisė nėra absoliuti, siejama su būtinumu ir pakankamumu užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Kitaip tariant, perkančioji organizacija įgyvendindama minėtą diskrecijos teisę, nurodyti vienas ar kitas pirkimo sąlygas, reikalaujamus dokumentus, turėtų atsižvelgti į jos adekvatumą viešojo pirkimo tikslui bei nesąlygoti situacijų, kurios būtų akivaizdžiai nesąžiningos, neatitinkančios šalių interesų pusiausvyros, sukūrimo tiekėjų atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-507/2011). Atsakovas procesiniuose dokumentuose (atsakyme į ieškovo pateiktą 2014 m. kovo 20 d. pretenziją, atsiliepime į ieškinį, triplike) pažymėjo, kad ieškovas ginčija ne kvalifikacinį reikalavimą, o jį įrodančio dokumento gavimo galimybę, tuo pačiu nurodė, kad Visuomenės sveikatos centrai pagal Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ XVIII dalies 106 p. tikrindami skalbyklas, patikrina ir transporto priemones. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, atsakovas pateikdamas nuorodas į minėtą higienos normą iš esmės siekė ne tik paaiškinti pateiktinus dokumentus, bet taip pat pagrįsti būtinybę įtraukti šią Konkurso sąlygos į pirkimo dokumentus siekiant, kad tiekėjai saugiai transportuotų švarius skalbinius iki pristatymo vietos. Įvertinusi nurodytas nustatytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, jog perkančioji organizacija, nurodydama minėtą reikalavimą, neperžengė savo diskrecijos ribų, nepažeidė diskriminavimo, lygiateisiškumo ir proporcingumo principų (VPĮ 3 str. 1 d., CPK 178 str., 185 str.). Tuo tarpu vertinant galimybes tiekėjams Konkurso sąlygų 3.1.9 reikalavimui pagrįsti perkančiosios organizacijos nurodytą pateikti dokumentą – Visuomenės sveikatos centro protokolą dėl tinkamumo transportuoti skalbinius, pažymėtina, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose privalo nurodyti, kokiomis priemonėmis bus įrodinėjama pasiūlymo atitiktis konkurso reikalavimams, tame tarpe ir tiekėjo kvalifikacija. Pagal VPĮ 32 straipsnio 4 dalį, jeigu kandidatas ar dalyvis dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoj jų pateikti kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ar informaciją, kurie patvirtintų, kad kandidato ar dalyvio kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas, toks reikalavimas yra išvestinis ir svarbus tik dėl to, kad padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams, net ir neatitinkant šio išvestinio reikalavimo, tiekėjo kvalifikacija iš principo gali būti pripažįstama atitinkančia minimalius jai keliamus reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011). Taigi, tiekėjas kvalifikacinio reikalavimo atitikimui patvirtinti ir kitą nei nurodytas Konkurso sąlygose dokumentas, iš kurio turinio būtų aiškus atitikimas keliamam reikalavimui.

32Be to, ieškovo įsitikinimu, Konkurso sąlygų 2.5., 1 priedo 2. ir 6. punktuose nustatytas techninės specifikacijos reikalavimas esant skubiems atvejams (ligoninės remontas, avarija ar kt. neišvengiami atvejai) skalbimo ir sauso valymo paslaugą suteikti ne ilgiau kaip per 5 val. yra neprotinga ir neadekvati, lemianti tiekėjų diskriminaciją teritoriniu aspektu.

33Nustatyta, kad atsakovas paskelbė viešąjį pirkimą – supaprastintą atvirą konkursą „Skalbimo ir sauso valymo paslaugoms pirkti“ (Konkurso sąlygų 2.1. p.), paslaugų tiekimo, t. y. skalbinių paėmimo ir pristatymo, vietos –Vytauto g. 2, Druskininkai; Kurorto g. 5B, Druskininkai; Vilties g. 2, Naujieji Valkininkai, Varėnos raj.; Naujųjų Valkininkų km., Varėnos raj.; Kairiūkščio g. 2, Vilnius; P.Baublio g. 5, Vilnius; Birutės g. 1, Vilnius; P.Širvio g. 5, Vilnius; Santariškių g. 7, Vilnius; Santariškių g. 14, Vilnius (ligoninės plėtros atveju, objektų kiekis didės) (Konkurso sąlygų 2.4. p.). Kaip jau minėta, perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nustatyti reikalavimus pirkimo objektui, tačiau pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs prikimo pobūdžiui ar neprotingi jo sąlygoms reikalavimai riboja konkurenciją, nes atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams; aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas; tai gali būti grindžiama ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifine paskirtimi, arba tuo, kad aukštą ar labai tikslų reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011). Apeliacinio teismo vertinimu, dėl ieškovo nurodyto teritorinio aspekto galimai trumpesnis nei nustatytas terminas skubiems atvejams galėtų būti nepateisinamas dėl neigiamos įtakos kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Šiuo atveju viešąjį pirkimą vykdė sveikatos apsaugos priežiūros institucija, teikianti antrinio ir tretinio lygio specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas respublikiniu mastu. Teisės aktai įpareigoja sveikatos priežiūros įstaigas užtikrinti higienos normų laikymąsi (Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos apsaugos reikalavimai“), sudaryti tinkamas epidemiologiškai saugias gydymosi sąlygas pacientams. Pažymėtina, kad ieškovas leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nepaneigė nustatyto 5 val. laikotarpio esant skubiems atvejams pristatyti skalbinius gydymo įstaigai, jos filialams būtinumo ir protingumo (CPK 42 str. 5 d., 178 str., 185 str.) Įvertinus tai, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nurodytas techninės specifikacijos reikalavimas yra pateisinamas, protingas ir adekvatus esant skubiems atvejams, todėl negali būti pripažintas diskriminaciniu (VPĮ 3 str. 1 d., 25 str.).

34Taip pat, ieškovo nuomone, Konkurso sąlygų 1 priedo 4.,7., 13. ir 14. Punktų, 3 priedo 3.2.5. punkto reikalavimai pažeidžia lygiateisiškumo principą, yra pertekliniai, taip pat dirbtinai riboja konkurenciją ir sąlygoja perkančiosios organizacijos atsakomybės vengimą. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime teisingai nurodė, kad minėti reikalavimai nepažeidžia lygiateisiškumo principo, kadangi taikytini visiems pirkimo procese dalyvaujantiems tiekėjams. Kaip jau buvo minėta, konkurenciją ribojančiais kvalifikaciniais reikalavimais laikomi aukšti arba specifiniai, neadekvatūs prikimo pobūdžiui, o galimi esant būtinumui dėl vykdomo pirkimo pobūdžio. Atsakovas procesiniuose dokumentuose nurodė, kad tokie reikalavimų būtinumas iš esmės siejamas su tinkamu organizavimu kokybiškų epidemiologiškai saugių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, ieškovas šių reikalavimų būtinumo nepaneigė (CPK 178 str., 185 str.).

35Apibendrindama nurodytas nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovo argumentus ir pirkimo dokumentus – ginčijamas Konkurso sąlygas ir jose įtvirtintus kvalifikacijos ir techninės specifikacijos reikalavimus, padarė teisingas ir pagrįstas išvadas dėl jų atitikimo VPĮ nuostatoms ir pripažino, kad nesant perteklinėmis ar diskriminacinėmis (VPĮ 3 str. 1 d., 178 str., 185 str., 263 str.).

36Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

37Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovo ieškinį, iš esmės tinkamai bei teisingai įvertino bylos aplinkybes, teisingai taikė ir aiškino teisės normas. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo apeliaciniame skunde nurodytais argumentais naikinti skundžiamo teismo sprendimo, todėl apeliacinis skundas atmestinas ir Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. birželio 30 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 263 str., 326 str. 1 d. 1 p., 329 str., 330 str.).

38Dėl bylinėjimosi išlaidų

39Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, išsprendžia šalių bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą (CPK 98 str. 1 d.).

40Atsižvelgiant į tai, jog apeliacinis skundas atmestas, ieškovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos, todėl prašymas atmestinas (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str., 98 str., 302 str.).

41Atsakovas prašo priteisti 1000 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas, patirtas dėl nagrinėjamo ginčo, t. y. išlaidas apeliacinės instancijos teisme (atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimas). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 8.2., 8.11, 11 punktuose įtvirtintus maksimalius dydžius, įvertinusi sprendžiamų klausimų sudėtingumą ir naujumą, sprendžia, kad prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme yra pagrįsta, todėl priteistina iš ieškovo (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 3d.).

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

43Palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 11 d. sprendimą nepakeistą.

44Priteisti iš ieškovo UAB „Lindo“ (juridinio asmens kodas 302752168; buveinės adresas Europos pr. 124, Kaunas) atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų (juridinio asmens kodas 124364561; buveinės adresas Santariškių g. 2, Vilnius) naudai 1000 Lt (vieną tūkstantį litų) (289,62 EUR) bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Lindo“ kreipėsi į teismą su ieškiniu Viešųjų pirkimų... 5. Nurodė, kad atsakovas 2014 m. kovo 12 d. CVP IS paskelbė supaprastintą... 6. Ieškovas pretenzijoje pažymėjo, kad Pirkimo sąlygose numatyti tiekėjų... 7. Atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos... 8. Institucija, byloje teikianti išvadą – Viešųjų pirkimų tarnyba,... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 11 d. sprendimu ieškinį atmetė;... 11. Teismas, įvertinęs ieškovo pretenzijos turinį ir pareikštus reikalavimus,... 12. Teismas, vertindamas ginčijamus Konkurso sąlygų 2.8., 3.1.6., 3.1.9. punktų... 13. Pažymėjo, kad Konkurso sąlygų 2.5. punkto ir 1 priedo 2. ir 6. punktų... 14. Konstatavo, kad perkančiajai organizacijai suteikta teisė spręsti pasirinkti... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 16. Ieškovas UAB „Lindo“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo... 17. Atsiliepime į apeliacinį skundą VšĮ Vilniaus Universiteto Santariškių... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 20. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje... 21. Kaip jau minėta, pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu... 22. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija pirmiausia pasisako dėl... 23. Dėl tiekėjo pretenzijos nenagrinėjimo... 24. VPĮ 93-941 straipsniuose numatyta teisė ginčyti perkančiosios organizacijos... 25. Nagrinėjamu atveju ieškovas kvestionuoja atsakovo 2014 m. balandžio 18 d.... 26. Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas nustatytas aplinkybes ir teismų... 27. Teisėjų kolegija vertinimu, kadangi pirmosios instancijos teismas... 28. Dėl perkančiosios organizacijos paskelbto Konkurso sąlygų aiškinimo ... 29. Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos konkurso ir... 30. Apeliaciniu skundu pirmiausia keliamas pagrįstumo klausimas dėl ekonominės... 31. Ieškovo teigimu, Konkurso sąlygų 3.1.9. punkto reikalavimas pateikti... 32. Be to, ieškovo įsitikinimu, Konkurso sąlygų 2.5., 1 priedo 2. ir 6.... 33. Nustatyta, kad atsakovas paskelbė viešąjį pirkimą – supaprastintą... 34. Taip pat, ieškovo nuomone, Konkurso sąlygų 1 priedo 4.,7., 13. ir 14.... 35. Apibendrindama nurodytas nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia,... 36. Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 37. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 39. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 40. Atsižvelgiant į tai, jog apeliacinis skundas atmestas, ieškovo prašomos... 41. Atsakovas prašo priteisti 1000 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas, patirtas... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 43. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 11 d. sprendimą nepakeistą.... 44. Priteisti iš ieškovo UAB „Lindo“ (juridinio asmens kodas 302752168;...