Byla 2S-1117-653/2020
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys skolininkė uždaroji akcinė bendrovė „Nekilnojamojo turto valdymas“, išieškotoja akcinė bendrovė „Swedbank“, antstolis R. V

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės (pareiškėjos) uždarosios akcinės bendrovės „NT paslaugos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „NT paslaugos“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys skolininkė uždaroji akcinė bendrovė „Nekilnojamojo turto valdymas“, išieškotoja akcinė bendrovė „Swedbank“, antstolis R. V..

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „NT paslaugos“ pareiškė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašo panaikinti antstolio 2020 m. vasario 18 d. patvarkymą Nr. S-20-179-4895 vykdomojoje byloje Nr. 0179/18/01297 ir sustabdyti 30 dienų terminą, per kurį varžytynių dalyvis, laimėjęs varžytynes, turi sumokėti visą turto kainą, iki civilinė byla Nr. e2-2998-643/2019 dėl įsigytų patalpų adresu ( - ), nuomos mokesčio bus išnagrinėta apeliacine tvarka.

72.

8Nurodo, kad antstolis vykdo vykdomąją bylą Nr. 0179/18/01297, kurioje yra atliekamas skolos išieškojimas iš skolininkės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ išieškotojos akcinės bendrovės (toliau – AB) „Swedbank“ naudai. Vykdant išieškojimą buvo paskelbtos skolininkei priklausančių patalpų, esančių adresu ( - ), varžytynės, kurias laimėjo pareiškėja, pasiūliusi 690 000,00 Eur kainą. Antstolis 2020 m. vasario 18 d. priėmė patvarkymą Nr. S-20-179-4895, kuriuo varžytynės pripažintos neįvykusiomis, pareiškėjai per įstatymo nustatytą terminą nesumokėjus visos turto kainos. Pareiškėja teigia, kad minėtas patvarkymas yra neteisėtas, kadangi po varžytynių pabaigos paaiškėjo, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje Nr. e2-2998-643/2019 2019 m. gruodžio 12 d. buvo priimtas sprendimas, kuriuo išspręstas ginčas tarp varžytynėse parduodamo pastato nuomininkės ir buvusios savininkės ir kuriuo nustatyta, kad nuomos mokestis už šias patalpas per mėnesį yra ne 5 326,03 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), o 3 598,67 Eur su PVM. Sprendimas yra apskųstas apeliacine tvarka. Pareiškėjos teigimu, ji priėmė sprendimą dėl dalyvavimo varžytynėse, vadovaudamasi patalpų nuomos kaina, nurodyta turto vertinime, todėl būtina stabdyti lėšų mokėjimą iki pareiškėjos nurodyta byla bus išnagrinėta apeliacine tvarka.

93.

10Antstolis R. V. 2020 m. kovo 27 d. patvarkymu dėl skundo, surašyto 2020 03 05 Nr. S-20-179-8703 pareiškėjos skundo netenkino ir skundą persiuntė Vilniaus miesto apylinkės teismui.

114.

12Antstolis nurodė, kad parduodamo turto kaina buvo nustatyta vadovaujantis antstolio paskirtos ekspertizės, kurią atliko nekilnojamojo turto vertintoja UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas, aktu. Nekilnojamojo turto registre įregistruota ginčo patalpų nuomos sutartis ir nuomos kaina – 23,37 Eur už kv. m per mėnesį. Antstolis 2019 m. liepos 7 d. gavo ginčo patalpų nuomininkės UAB „Drogas“ raštą, kuriuo nuomininkė informavo, kad 2009 m. liepos 24 d. ginčo patalpų nuomos mokestis buvo peržiūrėtas ir nuo šios datos jis sudaro 14,48 Eur be PVM už kv. m per mėnesį. Turto vertintojos parengtoje ataskaitoje nurodoma ginčo turto nuomos kaina, nurodyta Nekilnojamojo turto registre. Antstolis pažymėjo, kad atlikdama ginčo turto vertinimą, vertintoja atsižvelgė į aktualiu vertinimui laikotarpiu įvykusius panašaus turto ir panašiose vietose įvykusius komercinius sandorius, be to, ginčo turto vertę nustatė vadovaudamasi ne tik jo nuomos kaina. Ginčo turtas buvo įvertinas 415 000,00 Eur, ši suma buvo nustatyta kaip pradinė varžytynėse parduodamo turto kaina. Pareiškėja varžytynėse pasiūlė 690 000,00 Eur už parduodamą ginčo turtą, t. y. du kartus daugiau, nei pradinė turto kaina, antstolio nuomone, žinodama apie civilinę bylą dėl parduodamo ginčo turto nuomos kainos. Laimėjusi varžytines, pareiškėja įgijo pareigą į varžytines organizavusio antstolio depozitinę sąskaitą sumokėti pinigų sumą, lygią kainos, už kurią parduotas turtas, ir varžytinių dalyvio mokesčio skirtumui, tačiau per nustatytą terminą lėšų nesumokėjo, todėl antstolis priėmė ginčijamą patvarkymą.

135.

14Suinteresuotas asmuo skolininkė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atsiliepimu į pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų prašo pareiškėjos skundą tenkinti.

15II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

166.

17Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. gegužės 14 d. nutartimi pareiškėjos UAB „NT valdymas“ skundo dėl antstolio veiksmų netenkino.

187.

19Teismas nustatė, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėja UAB „NT paslaugos“ laimėjo antstolio R. V. paskelbtas nekilnojamojo turto, adresu ( - ), varžytynes, vykdytas vykdomojoje byloje Nr. 0179/18/01297, pasiūliusi 690 000,00 Eur kainą; kad antstolis 2020 m. vasario 18 d. patvarkymu Nr. S-20-179-4895 pripažino varžytynes neįvykusiomis, varžytynes laimėjusiam dalyviui per nustatytą terminą nesumokėjus visos turto kainos.

208.

21Teismas pažymėjo, kad teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad varžytynių dalyviai prisiima riziką ir atsakomybę už savo veiksmus varžytynių metu, todėl privalo elgtis atsakingai ir rūpestingai. Prieš dalyvaudami varžytynėse varžytynių dalyviai susipažįsta su varžytynių tvarka, o sukurta elektroninė sistema papildomai juos įspėja, jeigu jų siūloma kaina žymiai viršija didžiausią pasiūlytą kainą, bei suteikia galimybę ją atšaukti (žiūrėti pvz. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-1810-881/2015, 2016 m. sausio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-523-881/2016). Varžytynių dalyviai sprendimą dėl dalyvavimo konkrečiose varžytynėse priima laisva valia, todėl jie turi visas galimybes apstvarstyti tokio sprendimo galimą riziką, taip pat ir aplinkybę, kad įsigytas turtas nepateisins varžytynių dalyvio investicijų.

229.

23Teismas nurodė, kad pagal CPK 681 straipsnio 1 dalies nuostatas teisę ginčyti eksperto nustatytą iš varžytynių parduodamo turto kainą suteikiama tik išieškotojui ir skolininkui, bet ne varžytynių dalyviui, kuris neturi pareigos įsigyti varžytynėse parduodamo turto, sprendimą dėl dalyvavimo konkrečiose varžytynėse priimta vadovaudamasis asmeniniais, antstoliui ir proceso dalyviams nežinomais motyvais ir tikslais.

2410.

25Teismas nepritarė pareiškėjos argumentams, kad vien aplinkybė, kad Nekilnojamojo turto registre buvo nurodyta neteisinga ginčo turto nuomos kaina lėmė neteisingos turto pardavimo kainos nustatymą. Teismas nurodė, kad nustatant konkretaus pastato kainą atsižvelgiama į jo būklę, plotą, pastatymo metus, pastato buvimą vietą ir kitus rodiklius. Tuo tarpu, nuomos turto kaina nėra esminis kriterijus, nustatant nekilnojamojo daikto vertę, nepaisant to, kad pareiškėjai, jos teigimu, būtent šis parduodamo turto kriterijus buvo esminis rodiklis.

2611.

27Teismas sutiko su antstolio nurodytu argumentu, kad nuomos sutartis gali būti nutraukta tiek nuomotojo, tiek nuomininko valia, todėl pripažino, kad pareiškėja neturėjo teisinio pagrindo tikėtis, kad už ginčo turto nuomą ji gaus konkretaus dydžio atlygį. Taip pat pažymėjo, kad pradinė ginčo turto kaina buvo 415 000,00 Eur, o pareiškėja už jį pasiūlė 690 000,00 Eur, t. y. sumą, beveik du kartus didesnę nei pradinė turto kaina. Šis argumentas, teismo vertinimu, taip pat paneigia pareiškėjos argumentus, kad pradinė turto kaina buvo nustatyta netinkamai, nes pareiškėja savo valia šią kainą pastebimai padidino. Vadovaudamasis nustatytomis aplinkybėmis teismas darė išvadą, kad pareiškėja neįrodė, kad ginčo turto kaina buvo nustatyta netinkamai ir kad yra pagrindas ją sieti išimtinai su ginčo turto nuomos kaina.

28III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

2912.

30Apeliantė (pareiškėja) UAB „NT paslaugos“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutartį ir išspręsti ginčą iš esmės – sustabdyti UAB „NT paslaugos“ sumokėtos varžytinių dalyvio įmokos, kuri yra sumokėta vykdomojoje byloje Nr. 0179/18/01297, paskirstymą, iki kol civilinė byla Nr. e2-2998-643/2019 dėl įsigytų patalpų, esančių adresu ( - ), nuomos mokesčio dydžio bus išnagrinėta apeliacine tvarka.

3113.

32Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3313.1.

34Teismas nepagrįstai sprendė, kad pagal CPK 681 straipsnio nuostatas teisę ginčyti eksperto nustatytą iš varžytinių parduodamo turto kainą suteikiama tik išieškotojui ir skolininkui, bet ne varžytinių dalyviui. Nurodo, kad pareiškėja, priimdama sprendimą dalyvauti varžytinėse ir siūlyti konkrečią kainą, vadovavosi turto vertinimu, atliktu vadovaujantis nekilnojamojo turto registre nurodyta ginčo turto nuomos kaina, ir tik vėliau, paaiškėjus, kad kaina nėra teisinga, įgijo teisę ginti savo teises, skundžiant antstolio veiksmus ir reikalaujant iš naujo nustatyti parduodamo turto rinkos kainą po to, kai ginčas dėl nuomos kainos bus išnagrinėtas apeliacinės instancijos teisme.

3513.2.

36Teismas nepagrįstai sprendė, kad įkainoto turto nuomos kaina nėra esminis kriterijus, nustatant nekilnojamojo turto vertę, nepaisant to, kad apeliantei būtent šis parduodamo turto kriterijus buvo esminis rodiklis.

3713.3.

38Varžytinėse parduotas turtas buvo netinkamai įvertintas, nes 30 proc. mažesnė nuomos kaina sąlygoja esminį turto vertinimo ekspertizės akte nustatytos kainos neatitikimą tikrajai rinkos kainai. Apeliantės vertinimu, iš perkamo turto nuomos gaunamų pajamų 30 procentų skirtumas (sumažėjimas) turto vertei nustatyti (kainos sumažėjimui) turi esminę reikšmę, todėl paaiškėjus naujoms aplinkybėms – turto nuomos pajamų teismo sprendimu sumažinimas 30 procentų – varžytinių dalyvis neturi jokio pagrindo sutikti, kad jo mokama turto kaina yra pagrįsta. Kadangi teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-2998-643/2019 nėra įsiteisėjęs, todėl vykdymo procesas turi būti sustabdytas, t.y. 30 dienų terminas, per kurį varžytinių dalyvis, laimėjęs varžytines, turi sumokėti visą kainą, turi būti sustabdytas iki minėta byla bus išnagrinėta apeliacine tvarka, taip pat turi būti sustabdytas apeliantės sumokėtos varžytinių dalyvio įmokos, kuri yra sumokėta vykdomojoje byloje Nr. 0179/18/01297, paskirstymas.

3913.4.

40Teismas skundžiamoje nutartyje iš esmės nepasisakė dėl skundo nepagrįstumo, nenurodė jokių skundo atmetimo motyvų, nepagrįstai nusprendė, kad pareiškėjos nurodyti argumentai nepagrindžia antstolio atliktų procesinių veiksmų neteisėtumo.

4114.

42Suinteresuotas asmuo skolininkė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą tenkinti ir išspręsti bylą iš esmės - sustabdyti UAB „NT paslaugos“ sumokėtos varžytinių dalyvio įmokos, kuri yra sumokėta vykdomojoje byloje Nr. 0179/18/01297, paskirstymą, iki kol civilinė byla Nr. e2-2998-643/2019 dėl įsigytų patalpų, esančių adresu ( - ), nuomos mokesčio dydžio bus išnagrinėta apeliacine tvarka.

4315.

44Nurodo, kad sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad galimai iš varžytinių parduodamo turto kaina buvo nustatyta netinkamai, kas lėmė, kad apeliantė neteisingai įvertino savo dalyvavimo varžytinėse ekonominę naudą ir tokiu būdu buvo pažeistas apeliantės teisėtas lūkestis.

45IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

46teisiniai argumentai ir išvados

4716.

48Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

4917.

50Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atmestas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo.

5118.

52Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstoliui R. V. 2018 m. liepos 13 d. pateiktas vykdyti Vilniaus m. 2-ojo notarų biuro notaro 2018 m. liepos 3 d. išduotas vykdomasis įrašas, notarinio registro Nr. ( - ), dėl skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ išieškotojos AB „Swedbank“ naudai. Vykdomasis dokumentas priimtas vykdyti 2018 m. liepos 16 d. patvarkymu priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-18-179-8703. 2018 m. liepos 19 d. turto arešto aktu areštuotas skolininkui priklausantis ir išieškotojo naudai įkeistas turtas – negyvenamosios patalpos – kavinės patalpos, unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 205,38 kv.m., baigtumas 100 procentų, esančios adresu ( - ) (toliau - Turtas). 2019 m. rugsėjo 10 d. patvarkymu dėl skolininko skundo, surašyto 2019 08 28, ir papildomos ekspertizės paskyrimo Nr. S-19-179-25138 antstolis pavedė UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas ekspertui atliktu papildomą ekspertizę Turto rinkos vertei nustatyti ir vertę paskaičiuojant atsižvelgti į už vertinamą turtą realiai mokamą nuomos mokestį patvirtinančius dokumentus. 2019 m. spalio 4 d. patvarkymu dėl nustatytos areštuoto turto rinkos vertės Nr. S-19-179-27206 skolininkas informuotas, kad atlikus Turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę (ekspertizės aktas Nr. 3173 AKZ_2019 RVI KLAI) Turto rinkos vertė nustatyta 415 000 Eur. 2019 m. gruodžio 12 d. patvarkymu dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytinių paskelbimo Nr. S-19-179-34341 paskelbtos pirmosios Turto pardavimo varžytinės, pradinė kaina nustatyta – 332 000 Eur (80 procentų nustatytos Turto rinkos vertės), elektroninių varžytinių Nr. ( - ). 2020 m. sausio 13 d. pranešimu apie laimėtas varžytines Nr. S-20-179-719 pareiškėja UAB „NT paslaugos“ informuota apie laimėtas varžytines Nr. ( - ), Turtas parduotas už 690 000 Eur, nurodyta pareiškėjai iki 2020 m. vasario 12 d. sumokėti pasiūlytos už Turtą kainos ir sumokėto varžytinių dalyvio mokesčio skirtumą – 656 800 Eur. 2020 m. vasario 18 d. antstolis priėmė patvarkymą dėl varžytinių paskelbimo neįvykusiomis Nr. S-20-179-4895, kuriuo skolininkui priklausančio Turto pirmąsias varžytines Nr. ( - ) paskelbė neįvykusiomis CPK 717 straipsnio 3 punkto pagrindu bei patvarkė UAB „NT paslaugos“ sumokėtą varžytinių dalyvio mokestį paskirstyti CPK 753 straipsnyje nustatyta tvarka. Taip pat 2020 m. vasario 18 d. antstolis patvarkymu dėl varžytinių paskelbimo neįvykusiomis nurodė turto pirkėjo įmokėtą varžytinių dalyvio mokestį 33 200 Eur paskirstyti skolininko skoloms ir vykdymo išlaidoms padengti bei paskelbti neįvykusiomis interneto portale www.evarzytines.lt paskelbtas varžytines Nr. ( - ).

5319.

54Vykdymo procesas yra teismo sprendimų ir kitų vykdomųjų dokumentų vykdymą užtikrinantis institutas. Vykdymo proceso specifinė paskirtis nulemia ir specifinę antstolio padėtį vykdymo procese. Antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė, be kitų, suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, 21 straipsnio 1 dalis). Antstolis vykdymo procese veikia tam, kad, naudodamasis įstatymo suteiktomis teisėmis, užtikrintų teisėtą teismo sprendimų vykdymą. Vadovaujantis Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, antstoliai, atlikdami savo funkcijas, privalo vadovautis antstolių veiklos teisėtumo, kooperacijos ir demokratiškumo, taip pat civilinio proceso principais. Antstolis privalo sąžiningai atlikti profesines pareigas, neatskleisti profesinės veiklos metu jam paaiškėjusių asmeninio gyvenimo aplinkybių, saugoti komercines ir kitas įstatymų saugomas paslaptis. Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Antstolio, kaip valstybės įgalioto asmens, veikla yra griežtai reglamentuota. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad, atsižvelgiant į antstolio specifinę padėtį ir jo vykdomas funkcijas, antstolis, kaip viešosios teisės subjektas, privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (kompetenciją) (lot. intra vires), o bet koks ultra vires (viršijant įgaliojimus) veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-277/2008, 2010 m. vasario 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2010, 2012 m. gegužės 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-157/2012; kt.).

5520.

56Taigi vykdymo procesas yra priverstinė teismo sprendimo vykdymo forma, reglamentuota CPK VI dalyje „Vykdymo procesas“, kurioje nustatyto vykdymo proceso normų taikymo tvarką nustato Sprendimo vykdymo instrukcija ir kiti norminiai teisės aktai (CPK 853 straipsnis). Viena iš priverstinio vykdymo priemonių yra turto pardavimas iš varžytynių. Varžytynėse skolininko turtas realizuojamas (parduodamas) priverstinai, o iš lėšų, gautų už parduotą turtą, atsiskaitoma su kreditoriumi.

5721.

58Varžytinės vykdymo procese vyksta CPK XLIX skyriuje „Turto realizavimo tvarka“ nustatyta tvarka. Varžytinės yra vienas iš skolininko turto realizavimo būdų vykdymo procese, jos vykdomos elektroniniu būdu (CPK 694 straipsnio 1 ir 3 dalys). Apie skelbiamas varžytines specialiame interneto tinklapyje skelbia antstolis (CPK 706 straipsnio 1 dalis). Skelbimo apie varžytines turinys reglamentuojamas CPK 707 straipsnyje. Varžytinėse turi teisę dalyvauti visi asmenys, išskyrus CPK 708 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis (CPK 708 straipsnio 1 dalis). Viena iš dalyvavimo varžytynėse sąlygų, įtvirtintų CPK 710 straipsnyje, yra varžytynių dalyvių pareiga sumokėti varžytynių dalyvio mokestį, kurį sudaro 10 procentų pradinės parduodamos turto kainos (CPK 710 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Jei varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis per nustatytą terminą nesumoka visos turto kainos, varžytynės paskelbiamos neįvykusiomis (CPK 717 straipsnio 3 punktas), o varžytynių dalyvio mokestis CPK 753 straipsnyje nustatyta tvarka skiriamas skolininko skoloms ir vykdymo išlaidoms padengti (CPK 711 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog varžytinių dalyvio mokesčio esminis tikslas – užtikrinti dalyvio ketinimo dalyvauti varžytynėse ir nupirkti iš varžytynių parduodamą turtą, jei varžytynių dalyvis būtų pripažintas laimėjusiu, rimtumą ir įsipareigojimo dėl kainos, už kurią buvo parduotas turtas, sumokėjimo įvykdymą, kartu užkertant kelią varžytynių dalyvių piktnaudžiavimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. sausio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-202-1075/2020 38 punktas).

5922.

60Nagrinėjamu atveju, nustatyta, kad antstolio 2019 m. gruodžio 12 d. paskelbtas Turo varžytines Nr. ( - ), laimėjo apeliantė UAB „NT paslaugos“, pasiūliusi didžiausią Turto kainą – 690 000 Eur (pradinė turo pardavimo kaina – 332 000 Eur), tačiau apeliantei per antstolio nustatyta terminą (iki 2020 m. vasario 12 d.) nesumokėjus visos kainos už įsigytą Turtą, skundžiamu 2020 m. vasario 18 d. patvarkymu skolininkei priklausančio Turto varžytinės Nr. ( - ) paskelbtos neįvykusiomis CPK 717 straipsnio 3 punkto pagrindu, o UAB „NT paslaugos“ sumokėtą varžytinių dalyvio mokestį nurodyta paskirstyti CPK 753 straipsnyje nustatyta tvarka.

6123.

62Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstą apeliantės argumentą, kad iš varžytinių parduotas Turtas buvo netinkamai įvertintas ir vykdymo procesas vykdomojoje byloje turi būti sustabdytas iki apeliacine tvarka bus išnagrinėta civilinė byla e2-2998-643/2019.

6324.

64Neabejotina, kad teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas - visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2012 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-157/2012). CPK 681 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę.

6525.

66Nagrinėjamu atveju, nustatyta, kad skolininkei priklausantis Turtas buvo įvertintas vadovaujantis antstolio 2019 m. rugsėjo 10 d. patvarkymo dėl skolininko skundo, surašyto 2019 08 28, ir papildomos ekspertizės paskyrimo Nr. S-19-179-25138 pagrindu UAB „Ober-HAUS“ nekilnojamasis turtas atlikta Turto rinkos vertės nustatymo ekspertize, ekspertizės aktas Nr. 3173 AKZ_2019 RVI KLAI, Turto rinkos vertė nustatyta 415 000 Eur. Byloje nėra duomenų, kad minėtas ekspertizės aktas būtų nuginčytas, byloje taip pat nėra duomenų, kad skolininkė ar išieškotoja būtų reiškusios prieštaravimus dėl minėtu ekspertizės aktu nustatytos Turto rinkos vertės, teikusios įrodymus, kad Turto vertė yra kitokia. Antstolis pavesdamas atlikti papildomą ekspertizę nurodė ekspertui Turto vertę paskaičiuoti atsižvelgiant į už vertinamą turtą realiai mokamą nuomos mokestį patvirtinančius dokumentus. Byloje nėra duomenų, kad ekspertas, atlikdamas ekspertizę, neatsižvelgė į antstolio nurodymą bei skaičiuodamas Turto rinkos kainą neatsižvelgė į realią turto nuomos kainą.

6726.

68Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad CPK nuostatos varžytinių dalyviui nesuteikia teisės ginčyti iš varžytinių parduodamo turto nustatytą rinkos vertę ar pradinę kainą, kadangi varžytinių dalyvis neturi pareigos dalyvauti varžytinėse ir sprendimą dalyvauti varžytinėse priima laisva valia, vadovaudamasis tik savo paties interesais ir motyvais. Spręsdamas dėl siūlomos kainos varžytinių dalyvis taip pat vadovaujasi savo interesais bei motyvais. Apeliantės nurodyta aplinkybė, kad jai esminis parduodamo turto kriterijus buvo turto nuomos kaina, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nesudaro pagrindo spręsti, kad Turtas buvo įvertintas netinkamai bei nepaneigia nustatytos Turto rinkos vertės.

6927.

70Taip pat apeliantė neįrodė, kad tik pasibaigus varžytinėms jai paaiškėjo, kad reali Turto nuomos kaina yra kita, kadangi apeliantės minimas teismo sprendimas priimtas 2019 m. gruodžio 12 d., antstolis pranešimu apie laimėtas varžytines apeliantei UAB „NT paslaugos“ surašė 2020 m. sausio 13 d. bei nurodė iki 2020 m. vasario 12 d. sumokėti pasiūlytos už Turtą kainos ir sumokėto varžytinių dalyvio mokesčio skirtumą – 656 800 Eur. Byloje nėra duomenų, kad iki 2020 m. vasario 12 d. apeliantė būtų ėmusi kokių nors veiksmų sumokėti likusią kainos dalį, kad būtų kėlusi klausimą dėl nustatytos Turto vertės ar netinkamos kainos, termino pratęsti taip pat neprašė, skundą dėl antstolio veiksmų pareiškė tik 2020 m. kovo 5 d. (antstolio kontoroje gautas 2020 m. kovo 12 d.), t.y. gavusi antstolio 2020 m. vasario 18 d. patvarkymą. Tokie apeliantės veiksmai kelia abejonių dėl realių apeliantės ketinimų įsigyti Turtą bei sumokėti likusią Turto kainą.

7128.

72Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie nedaro įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

7329.

74Vadovaudamasis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms bei sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Apeliantės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą nutartį panaikinti ar pakeisti, todėl atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

75Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

76Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „NT paslaugos“... 7. 2.... 8. Nurodo, kad antstolis vykdo vykdomąją bylą Nr. 0179/18/01297, kurioje yra... 9. 3.... 10. Antstolis R. V. 2020 m. kovo 27 d. patvarkymu dėl skundo, surašyto 2020 03 05... 11. 4.... 12. Antstolis nurodė, kad parduodamo turto kaina buvo nustatyta vadovaujantis... 13. 5.... 14. Suinteresuotas asmuo skolininkė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“... 15. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 6.... 17. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. gegužės 14 d. nutartimi... 18. 7.... 19. Teismas nustatė, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėja UAB „NT... 20. 8.... 21. Teismas pažymėjo, kad teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad... 22. 9.... 23. Teismas nurodė, kad pagal CPK 681 straipsnio 1 dalies nuostatas teisę... 24. 10.... 25. Teismas nepritarė pareiškėjos argumentams, kad vien aplinkybė, kad... 26. 11.... 27. Teismas sutiko su antstolio nurodytu argumentu, kad nuomos sutartis gali būti... 28. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 29. 12.... 30. Apeliantė (pareiškėja) UAB „NT paslaugos“ atskiruoju skundu prašo... 31. 13.... 32. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 33. 13.1.... 34. Teismas nepagrįstai sprendė, kad pagal CPK 681 straipsnio nuostatas teisę... 35. 13.2.... 36. Teismas nepagrįstai sprendė, kad įkainoto turto nuomos kaina nėra esminis... 37. 13.3.... 38. Varžytinėse parduotas turtas buvo netinkamai įvertintas, nes 30 proc.... 39. 13.4.... 40. Teismas skundžiamoje nutartyje iš esmės nepasisakė dėl skundo... 41. 14.... 42. Suinteresuotas asmuo skolininkė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“... 43. 15.... 44. Nurodo, kad sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad galimai iš... 45. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 46. teisiniai argumentai ir išvados... 47. 16.... 48. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 49. 17.... 50. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo... 51. 18.... 52. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstoliui R. V. 2018 m. liepos 13... 53. 19.... 54. Vykdymo procesas yra teismo sprendimų ir kitų vykdomųjų dokumentų vykdymą... 55. 20.... 56. Taigi vykdymo procesas yra priverstinė teismo sprendimo vykdymo forma,... 57. 21.... 58. Varžytinės vykdymo procese vyksta CPK XLIX skyriuje „Turto realizavimo... 59. 22.... 60. Nagrinėjamu atveju, nustatyta, kad antstolio 2019 m. gruodžio 12 d.... 61. 23.... 62. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstą apeliantės... 63. 24.... 64. Neabejotina, kad teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko... 65. 25.... 66. Nagrinėjamu atveju, nustatyta, kad skolininkei priklausantis Turtas buvo... 67. 26.... 68. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 69. 27.... 70. Taip pat apeliantė neįrodė, kad tik pasibaigus varžytinėms jai... 71. 28.... 72. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 73. 29.... 74. Vadovaudamasis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios... 75. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 76. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutartį palikti...