Byla e2S-735-372/2019
Dėl proceso atnaujinimo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. L2-2401-721/2014

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Nailtex“ atskirąjį skundą dėl Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. spalio 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eA2-3344-636/2019, kuria netenkintas pareiškėjos prašymas dėl proceso atnaujinimo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. L2-2401-721/2014.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Kreditorė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Transportera“ 2014 m. birželio 12 d. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl skolos priteisimo. Remdamasi 2009 m. sausio 12 d. sutartimi bei jos pagrindu išrašytomis PVM sąskaitomis – faktūromis ir 2011 m. rugpjūčio 26 d. laidavimo sutartimi Nr. 1108-03, teismo prašė iš skolininkių UAB „Baltic Wood“ ir UAB „Baltic Bioenergy“ solidariai priteisti: 1) 601 778,90 Lt skolos; 2) 218 517,37 Lt delspinigių; 3) 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo įsakymo įvykdymo; 4) bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 13 d. teismo įsakymu civilinėje byloje Nr. L2-2401-721/2014 nutarta išieškoti solidariai iš skolininkių UAB „Baltic Wood“ ir UAB „Baltic Bioenergy“ 601 778,90 Lt skolos; 218 517,37 Lt delspinigių; 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme (2014-06-13) iki teismo įsakymo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas – iš kiekvienos skolininkės po 1 525 Lt, t. y. iš viso 3050 Lt.

83.

92019 m. gegužės 20 d. teisme buvo gautas pareiškėjos UAB „Nailtex“ prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. L2-2401-721/2014, kuriuo pareiškėja prašė: 1) atnaujinti teismo procesą civilinėje byloje Nr. L2-2401-721/2014; 2) panaikinti 2014 m. birželio 13 d. Mažeikių rajono apylinkės teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-2401-721/2014.

104.

11Pareiškėja nurodė, kad 2015 m. rugpjūčio 24 d. Šiaulių apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-773-440/2015 UAB „Baltic Bioenergy“ iškėlė bankroto bylą; 2018 m. liepos 4 d. nutartimi patvirtino UAB „Nailtex“ finansinį reikalavimą, kurio suma 21 721,50 Eur. Pareiškėja pažymėjo, jog susipažinus su bankroto byla, paaiškėjo, kad 2016 m. sausio 6 d. Šiaulių apygardos teismas nutartimi patvirtino kreditorių finansinius reikalavimus, taip pat ir UAB „Transportera“ 246 948,26 Eur dydžio finansinį reikalavimą, remdamasis Mažeikių rajono apylinkės teismo įsakymu. Pareiškėja pateikė teismui prašymą bei atskirąjį skundą dėl UAB „Transportera“ finansinio reikalavimo patikslinimo, tačiau Šiaulių apygardos teismas 2018 m. lapkričio 27 d. nutartimi prašymą atmetė. Pareiškėja nurodė, kad nesutikdama su Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 27 d. nutartimi, kuria buvo atmestas jos prašymas dėl UAB „Transportera“ kreditorinio reikalavimo tikslinimo, pateikė atskirąjį skundą; apeliacinės instancijos teismas 2019 m. kovo 7 d. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 27 d. nutartį paliko nepakeistą.

125.

13Pareiškėja pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju yra padaryta aiški teisės taikymo klaida (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas), pareiškėja buvo neįtraukta į bylą trečiuoju asmeniu, todėl teikia prašymą dėl proceso atnaujinimo byloje, kuri yra užbaigta teismo įsakymu.

146.

15Pareiškėja nurodė, kad teismas netinkamai taikė CPK 435 straipsnio 2 dalį – priimdamas pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo neįvertino, jog pareiškimas neatitinka CPK 431 straipsnio 2 dalies 6 punkto reikalavimų. Kreditorė prašė priteisti 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną už šešių mėnesių laikotarpį, o tai yra aiškiai neprotinga ir nepagrįsta suma. Dėl delspinigių dydžio šalių buvo susitarta (išskyrus laiduotoją UAB „Baltic Bioenergy“), tačiau prieš priimdamas pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, teismas turėjo pareigą patikrinti, ar pareiškimas atitinka leistinumo reikalavimus, kurių vienas yra – prašomas priteisti delspinigių dydis negali viršyti Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatyme nurodytos pavėluoto mokėjimo palūkanų normos.

167.

17Pareiškėjos manymu, teismas nevertino aplinkybių, įrodančių, jog kreditorės pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo yra aiškiai nepagrįstas; atsakovių vadovai yra ne Lietuvos piliečiai, nekalbantys lietuvių kalba; teismui nebuvo pateikti įrodymai, patvirtinantys paslaugų suteikimo faktą bei apimtis; nepateiktos ir ūkines operacijas fiksuojančios PVM sąskaitos – faktūros; teismas nevertino, jog 2011 m. rugpjūčio 26 d. laidavimo sutartyje buvo nustatyta, kad laiduotojas laiduoja pagal 2009 m. sausio 12 d. nuomos sutartį, o duomenų, kad UAB „Transportera“ kreditorinis reikalavimas yra susidaręs dėl to, kad UAB „Baltic Wood“ neįvykdė prievolių pagal nuomos sutartį, pateikta nebuvo; laiduotoja UAB „Baltic Bioenergy“ laidavo tik už 45 000 Lt sumą bei už delspinigius nuo šios skolos, o UAB „Baltic Wood“ pažeidus nuomos sutartį ir susidarius 45 000 Lt įsiskolinimui, kreditorė ir toliau teikė paslaugas ir veikė savo rizika, t. y. laiduotoja dengti šių skolų neįsipareigojo.

188.

19Pareiškėja pažymėjo, kad yra UAB „Baltic Bioenergy“ kreditorė, todėl priimtas teismo įsakymas pažeidžia jos teises: sumažina galimybę gauti finansinio reikalavimo patenkinimą UAB „Baltic Bioenergy“ bankroto byloje, kadangi joje patvirtintas nepagrįstai didelis UAB „Transportera“ finansinis reikalavimas; pareiškėja nebuvo įtraukta į bylos nagrinėjimą; nepagrįsto finansinio reikalavimo patvirtinimas gali pažeisti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių teises bei interesus.

209.

21Pareiškėja nurodė, kad su UAB „Transportera“ kreditoriniu reikalavimu susipažino tik 2018 m. liepos 17 d. ir nedelsiant pateikė prašymą bei atskirąjį skundą dėl UAB „Transportera“ išbraukimo iš kreditorių sąrašo. 2018 m. lapkričio 27 d. Šiaulių apygardos teismas nutartimi pareiškėjos prašymą atmetė. UAB „Nailtex“ pateikė atskirąjį skundą, dėl kurio 2019 m. kovo 7 d. Lietuvos apeliacinis teismas priėmė nutartį skundą atmesti. Pareiškėja nuo pat sužinojimo momento buvo aktyvi, siekė apginti pažeistas savo bei kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių teises. Pareiškėja prašyme pažymėjo, jog teismui nusprendus, jog pareiškėja praleido terminą kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo, pareiškėja prašo šį terminą atnaujinti, kadangi jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių.

2210.

23BUAB „Baltic Bioenergy“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ atsiliepime į pareiškėjos prašymą prašė pareiškėjos prašymo netenkinti. Nurodė, jog pareiškėja prašymą dėl proceso atnaujinimo grindžia 2019 m. kovo 7 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi, tačiau pareiškėjai apie savo galimai pažeistas teises jau buvo žinoma 2018 m. liepos 4 d. (tapus UAB „Baltic Bioenergy“ kreditore); pateikdama prašymą dėl UAB „Transportera“ išbraukimo iš kreditorių sąrašo, ji rėmėsi būtent Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 13 d. išduotu įsakymu. Atsiliepime nurodė, kad UAB „Transportera“ kreditorinis reikalavimas buvo patvirtintas UAB „Baltic Bioenergy“ bankroto byloje apylinkės teismo išduoto įsakymo pagrindu ir tai savaime nesudaro pagrindo kiekvienam naujai tapusiam bankrutavusios įmonės kreditoriui įmonės likvidavimo stadijoje, nesant konkrečių įrodymų, ginčyti kreditorinį reikalavimą. Iš bankroto administratorei pateiktų duomenų matyti, kad UAB „Transportera“ kreditorinis reikalavimas buvo grindžiamas iš sutartinių teisinių santykių atsiradusia dviejų bendraskolių skola už suteiktas paslaugas, taip pat delspinigiais, kurie priteisti už 180 dienų, 6 proc. dydžio procesinėmis palūkanomis bei būtinosiomis vykdymo išlaidomis. Duomenų apie teismo priteistos skolos neteisingumą, suteiktų paslaugų fiktyvumą ar kitokių duomenų, kurie patvirtintų pagrindinio reikalavimo nepagrįstumą, nepateikta. Taip pat nėra duomenų apie tai, jog sutarties nuostata, kuria remiantis priteisti delspinigiai, būtų pripažinta negaliojančia, ar duomenų apie tai, jog teismas turėjo teisinį pagrindą savo iniciatyva mažinti sutartų delspinigių dydį. Pareiškėja prašyme nepateikė teismui atsiradusių naujų aplinkybių, galėjusių lemti UAB „Transportera“ kreditorinio reikalavimo nepagrįstumą bei neiškėlė pagrįstų abejonių dėl jos patvirtinto kreditorinio reikalavimo.

2411.

25UAB „Transportera“ atsiliepime į pareiškėjos prašymą teismo prašė atsisakyti atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. L2-2401-721/2014 ir priteisti iš pareiškėjos UAB „Nailtex“ patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad aiški teisės normos taikymo klaida gali būti konstatuota tik tokiu atveju, kai tam tikrą teisės normą reikia taikyti akivaizdžiai tik vienu būdu, o teismas ją vis tik pritaiko kitokiu būdu. Nagrinėjamos bylos atveju pareiškėja nenurodė jokios teisės normos, kurios pagrindu nagrinėjant UAB „Transportera“ pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, teismas turėjo vienareikšmiškai šį pareiškimą atsisakyti priimti. Nors pareiškėja ir teigia, kad civilinėje byloje Nr. L2-2401-721/2014 buvo aiškiai netinkamai taikyta CPK 431 straipsnio 2 dalies 6 punktas ir 435 straipsnio 2 dalis, tačiau tai nesudaro pagrindo atnaujinti civilinės bylos proceso. Delspinigių dydis buvo aptartas sutartyje, jis buvo logiškas ir nebuvo neprotingas.

26II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

2712.

28Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai 2019 m. spalio 1 d. nutartimi nutarė pareiškėjos UAB „Nailtex“ prašymo netenkinti ir atsisakyti atnaujinti procesą; priteisti iš UAB „Nailtex“ 484 Eur bylinėjimosi išlaidų UAB „Transportera“ naudai.

2913.

30Teismas nurodė, jog susipažinus su pareiškėjos motyvais dėl termino atnaujinimo, spręstina, kad pareiškėja praleido įstatymu nustatytą 3 mėnesių terminą kreiptis dėl proceso atnaujinimo be svarbių priežasčių, nes netinkamas teisinės gynybos pasirinkimas yra pačios pareiškėjos prisiimta teisinė rizika, o ne svarbi priežastis praleisto įstatymu termino atnaujinimui, todėl prašymo atnaujinti terminą pateikti prašymą atnaujinti procesą netenkino.

3114.

32Teismas nurodė, kad iš byloje esančių įrodymų (tiek nuomos, tiek laidavimo sutarčių) matyti, kad teismo įsakymo išdavimo metu šios šalių sudarytos sutartys buvo galiojančios, šalims privalomos, šalims turėjo įstatymo galią, tad teismas, priimdamas įsakymą, vadovavosi kreditoriaus pateiktomis galiojančiomis sutartimis.

3315.

34Teismas pažymėjo, kad nuomos sutartyje buvo sutartas delspinigių dydis (0,2 proc.); be to – 2014 metais suformuotoje teisminėje praktikoje tokio dydžio delspinigiai sutartiniuose santykiuose tarp juridinių asmenų nebuvo laikytini per dideliais, todėl teismas, priimdamas teismo įsakymą, nepadarė jokios aiškios teisės normos taikymo klaidos, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą.

3516.

36Teismas nurodė, kad pareiškėja nenurodė, jokios teisės normos, kurią teismas, 2014 m. birželio 13 d. priimdamas teismo įsakymą, būtų pažeidęs, įvertinus ir tai, kad 2014 metais nagrinėjant bylą, CPK 431 straipsnio 2 dalies 6 punktas negaliojo. Teismas pažymėjo, jog teismo įsakymo išdavimo metu pareiškėja nebuvo įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu, nes 2014 metais tokiu ir nebuvo ir negalėjo būti įtraukta.

37III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

3817.

39Skunde dėl pirmosios instancijos teismo 2019 m. spalio d. nutarties pareiškėja (apeliantė) UAB „Nailtex“ prašo: 1) atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti; 2) atnaujinti teismo procesą civilinėje byloje Nr. L2-2401-721/2014; 3) panaikinti 2014 m. birželio 13 d. Mažeikių rajono apylinkės teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-2401-721/2014.

4018.

41Pareiškėja nurodė, kad teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, netyrė aplinkybių ir nevertino argumentų bei rašytinių įrodymų, susijusių su laidavimo apimtimi ir laidavimo pabaiga. 2009 m. sausio 12 d. sutartis buvo keičiama, tačiau teismas sutarties pakeitimų neišreikalavo; nesant šių rašytinių įrodymų, teismas neatskleidė bylos esmės. Spręsti, ar kreditorės pareiškimas yra pagrįstas, buvo galima tik gavus visą sutartį, o reikalavimas priteisti skolą pagal pasibaigusią laidavimo sutartį yra aiškiai nepagrįstas arba reikalavimas priteisti iš laiduotojo sumą, aiškiai neatitinkančią pagrindinės prievolės masto ir laidavimo apimties, taip pat yra aiškiai nepagrįstas.

4219.

43Pareiškėja nurodė, jog laidavimo sutartimi buvo laiduota pagal 2009 m. sausio 12 d. nuomos sutartį; laidavimo sutartimi laiduotoja laidavo 45 000 Lt sumai, tačiau šios aplinkybės teismas nevertino (teismas nevertino sutarties punkto, kuriame buvo numatyta, kad susidarius 45 000 Lt sumai už paslaugas ir jų neapmokėjus ar nesuderinus pakitusių įkainių, vežėjas laikinai nutraukia bet kokias transporto paslaugas). Teismas neobjektyviai, selektyviai vertino sutarties nuostatas.

4420.

45Teismas nevertino ir nepasisakė dėl argumento, kad UAB „Baltic Wood“ ir UAB „Baltic Bioenergy“ vadovai yra ne Lietuvos piliečiai, nekalbantys lietuvių kalba, t. y. nesuprato sutarčių teksto. UAB „Baltic Bioenergy“ vadovą pareiškėja prašė iškviesti ir apklausti liudytoju, tačiau teismas šio prašymo nesprendė. Teismas nesprendė prašymo iš kreditorės UAB „Transportera“ išreikalauti rašytinius įrodymus, patvirtinančius paslaugų UAB „Baltic Wood“ suteikimo faktą ir kiekius; taip pat prašymo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

4621.

47Skundžiamoje nutartyje nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartimi (priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-153-916/2016) vadovautis nėra pagrindo, kadangi šioje nutartyje teismas nors ir pasisakė, kad 0,2 proc. delspinigiai nėra nepagrįstai dideli, tačiau ši byla vyko ginčo teisenos tvarka, o teismo įsakymas buvo priimtas atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo tvarka.

4822.

49Teismas nevertino aplinkybės, kad BUAB „Baltic Bioenergy“ yra bankrutuojanti įmonė ir ginčijamas įsakymas turi įtakos visų kreditorių teisėms, kadangi šio įsakymo pagrindu patvirtinus UAB „Transportera“ kreditorinius reikalavimus reiškia, jog proporcingai mažiau bus tenkinami likusių kreditorių, taip pat ir pareiškėjos, finansiniai reikalavimai.

5023.

51Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. kovo 7 d. nutartyje nurodė, jog pareiškėja turi galimybę prašyti atnaujinti procesą byloje, kuri užbaigta įsiteisėjusiu teismo įsakymu, t. y. Lietuvos apeliacinis teismas nedviprasmiškai konstatavo, jog pareiškėja turi teisę teikti prašymą dėl proceso atnaujinimo.

5224.

53Kreditorė UAB „Transportera“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė pareiškėjos skundo netenkinti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5425.

55Nurodė, kad laidavimo sutartyje buvo numatyta, kad laiduotojas laiduoja pagal 2009 m. sausio 12 d. nuomos sutartį, sutarties priedus, įskaitant visus tolesnius jos papildymus bei pakeitimus, taigi laidavimo sutartimi buvo nustatyta, kad laidavimas nesibaigia, jeigu iš esmės pasikeičia prievolė ir dėl to padidėja laiduotojo atsakomybė arba atsiranda kitos laiduotojui nepalankios pasekmės. Pažymėjo, jog laiduotoja UAB „Baltic Bioenergy“ davė sutikimą prisiimti atsakomybę pagal 2009 m. sausio 12 d. nuomos sutartį – tiek pagal tuomet galiojusią sutarties redakciją, tiek pagal ateityje galimus jos pakeitimus. Kreditorė nurodė, kad 2009 m. sausio 12 d. nuomos sutartis buvo pakeista, tačiau tai nebuvo esminis jos pakeitimas, 2011 m. kovo 1 d. papildomu susitarimu buvo nustatyta, kad nuo 2011 m. kovo 1 d. nustatomi įkainiai dviem maršrutais.

5626.

57Nurodė, kad laidavimo sutartyje buvo nustatyta, kad laiduotojas atsako kreditoriui tiek pat, kaip ir skolininkas pagal pagrindinę sutartį, ir laiduotojo atsakomybė pagal šią sutartį nebuvo ribojama jokia suma, t. y. nei laiduotojos UAB „Baltic Bioenergy“, nei pagrindinės skolininkės UAB „Baltic Wood“ atsakomybė pagal nuomos sutartį nebuvo ribota jokia suma.

5827.

59Kreditorė pažymėjo, kad tol, kol laidavimo sutartis ar nuomos sutartis yra galiojančios, teismo įsakymo teisėtumas negali būti kvestionuojamas tuo pagrindu, kad šios sutartys nesukuria jas sudariusiems subjektams teisių ir (ar) pareigų. Nurodė, jog pareiškėjos teiginiai apie UAB „Baltic Bioenergy“ vadovą, nesuprantantį lietuvių kalbos, yra deklaratyvaus pobūdžio, neparemti jokiais objektyviais duomenimis; pareiškėja nenurodė, kokias teisės normas teismas, priimdamas įsakymą, pažeidė; pareiškėja nenurodė, kaip buvo pažeistos jos teisės dėl to, kad pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo jos prašymo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka; be to – teisena, kuria inicijuotas procesas dėl netesybų priteisimo, nėra teisiškai reikšminga aplinkybė sprendžiant klausimą, ar netesybos yra neprotingai didelės.

6028.

61Kreditorė nurodė, kad teismo įsakymas buvo priimtas, kada UAB „Baltic Bioenergy“ bankroto byla dar nebuvo iškelta, t. y. kreditorių interesai įmonėje dar nebuvo dominuojantys. Pareiškėja nenurodė, kokį konkrečiai interesą turėjo civilinėje byloje Nr. L2-2401-721/2014, kadangi išduodant teismo įsakymą, UAB „Baltic Bioenergy“ dar turėjo pakankamai turto atsiskaityti su kreditoriais, taigi pareiškėjos suinteresuotumas tada negalėjo pasireikšti tuo, kad priteisus tariamai per didelius delspinigius UAB „Transportera“ naudai, atitinkamai mažėja pareiškėjos galimybė gauti savo reikalavimo patenkinimą. Dėl šių priežasčių pareiškėjos argumentai, kad ji turėjo būti įtraukta į civilinės bylos Nr. L2-2401-721/2014 nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį.

6229.

63Kreditorė akcentavo, kad pareiškėja terminą pareikšti prašymą praleido ne dėl objektyvių, o dėl subjektyvių priežasčių, t. y. dėl to, kad pasirinko netinkamas teisinės gynybos priemones, t. y. teikė ne prašymą atnaujinti civilinės bylos Nr. L2-2401-721/2014 nagrinėjimą, o prašė tikslinti UAB „Transportera“ kreditorinį reikalavimą. Kadangi tokios gynybos priemonės buvo netinkamos, iš to kylančias pasekmes turi prisiimti būtent šias priemones pasirinkusi šalis.

6430.

65BUAB „Baltic Bioenergy“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ atsiliepime į pareiškėjos skundą prašė atskirojo skundo netenkinti. Nurodė, kad pareiškėjai apie jos galimai pažeistas teises jau buvo žinoma 2018 m. liepos 4 d., tapus kreditore UAB „Baltic Bioenergy“ bankroto byloje. Pažymėjo, jog tai, kad UAB „Transportera“ kreditorinis reikalavimas yra patvirtintas bankroto byloje teismo išduoto įsakymo pagrindu savaime nesudaro pagrindo kiekvienam naujai tapusiam bankrutavusios įmonės kreditoriui įmonės likvidavimo stadijoje, nesant konkrečių įrodymų, ginčyti kreditorinį reikalavimą. Nurodė, kad UAB „Baltic Bioenergy“, kaip laiduotoja, prisiėmė atsakomybę pagal tiek pagal 2009 m. sausio 12 d. nuomos sutartį, tiek pagal ateityje galimus jos pakeitimus; duomenų apie teismo priteistos skolos neteisingumą, suteiktų paslaugų fiktyvumą ar kitokiu duomenų, kurie patvirtintų pagrindinio reikalavimo nepagrįstumą, nepateikta.

66IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

67Pareiškėjos (apeliantės) atskirasis skundas atmestinas.

6831.

69Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti ir atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje, pagrįstumo ir teisėtumo. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų CPK 320 straipsnis, 338 straipsnis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

70Dėl faktinių bylos aplinkybių

7132.

72Remiantis civilinės bylos medžiaga nustatyta, kad 2014 m. birželio 13 d. Mažeikių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. L2-2401-721/2014 išdavė teismo įsakymą, kuriuo nutarė solidariai išieškoti iš UAB „Baltic Wood“ ir UAB „Baltic Bioenergy“ 601 778,90 Lt skolą, 0,2 proc. delspinigių už 180 dienų (218 517,37 Lt), 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-06-13) iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Prie pareiškimo išduoti teismo įsakymą buvo pateikta 2009 m. sausio 12 d. nuomos sutartis, sudaryta tarp UAB „Transportera“ (vežėjos) ir UAB „Baltic Wood“ (užsakovės) dėl krovinio pervežimo į ( - ) (toliau – Sutartis). Sutarties 3.1.4. punkte buvo numatyta, jog pavėluoto atsiskaitymo atveju kiekviena užsakovės pervedama suma yra užskaitoma kaip delspinigiai, delspinigiai sudaro 0,2 proc. nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną; Sutarties 3.1.7. punkte buvo numatyta, kad susidarius 45 000 Lt sumai už paslaugas ir jų užsakovei neapmokėjus, ar nesuderinus pakitusių įkainių vežėja laikinai nutraukia bet kokias transporto paslaugas. Į bylą pateiktas 2011 m. kovo 1 d. papildomas susitarimas, kuriuo šalys susitarė, jog nuo 2011 m. kovo 1 d. nustatomi sekantys krovinio gabenimo transporto paslaugas įkainiai: UAB „Baltic Wood“ – ( - ). Prie pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo pateikta 2011 m. rugpjūčio 26 d. laidavimo sutartis, kurioje buvo numatyta: UAB „Baltic Bioenergy“ (laiduotoja) įsipareigojo atsakyti savo kilnojamuoju, įskaitant pinigines lėšas, ir nekilnojamuoju turtu, jeigu transporto paslaugų užsakovė UAB „Baltic Wood“, už kurį laiduotoja laiduoja pagal 2009 m. sausio 12 d. nuomos sutartį, šios sutarties priedus, įskaitant visus tolimesnius jos papildymus bei pakeitimus; pagrindinės sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka visiškai ar iš dalies neatsiskaitys su kreditore (laidavimo sutarties 1.1. punktas); laiduotoja atsako kreditorei kartu su skolininke kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (1.2. punktas); laiduotoja atsako už skolininkės neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles, įskaitant ir netesybas, esančias sutarties įsigaliojimo dieną, ir būsimas prievoles, kurios atsiras laidavimo metu (1.3. punktas); laiduotoja atsako kreditorei tiek pat kaip ir skolininkė pagal pagrindinę sutartį (1.4. punktas); laiduotojos atsakomybė pagal šią sutartį jos galiojimo metu neribojama jokia suma, tačiau bet kokiu atveju laiduotojos atsakomybė suma negali būti didesnė nei skolininkės neįvykdytų arba netinkamai įvykdytų prievolių suma, įskaitant ir netesybas pagal pagrindinę sutartį.

7333.

74Remiantis teismų informacine sistema LITEKO nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-773-440/2015 UAB „Baltic Bioenergy“ iškėlė bankroto bylą; 2016 m. sausio 6 d. teismas nutartimi patvirtino kreditorių (taip pat ir UAB „Transportera“) finansinius reikalavimus UAB „Baltic Bioenergy“ bankroto byloje, patvirtinto UAB „Transportera“ finansinio reikalavimo suma – 246 948,26 Eur. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartimi buvo patvirtintas UAB „Nailtex“ finansinis reikalavimas, kurio suma 21 721,50 Eur. Bankroto byloje kreditorė UAB „Nailtex“ pateikė 2018 m. liepos 18 d. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 6 d. nutarties dalies panaikinimo, kuria patvirtintas kreditorės UAB „Transportera“ 246 948,26 Eur dydžio finansinis reikalavimas. Reiškė prašymą pakeisti 2016 m. liepos 6 d. Šiaulių apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. B2-345-440/2016 dalyje, kuria nuspręsta patvirtinti UAB „Transportera“ 246 948,26 Eur dydžio finansinį reikalavimą ir UAB „Transportera“ prašymą patvirtinti finansinį reikalavimą UAB „Baltic Bioenergy“ bankroto byloje atmesti. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. rugsėjo 11 d. nutartimi nutraukė apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjos UAB „Nailtex“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 6 d. nutarties pakeitimo. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 27 d. nutartimi UAB „Nailtex“ prašymas dėl UAB „Transportera“ kreditorinio reikalavimo buvo atmestas. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. kovo 7 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 27 d. nutartį paliko nepakeistą.

75Dėl termino prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti

7634.

77CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, išskyrus šio Kodekso 366 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytus atvejus (CPK 368 straipsnio 2 dalis).

7835.

79Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad viena iš sąlygų atnaujinti procesą – CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas, per kurį asmuo gali kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti procesą. Siekdamas užtikrinti teisinių santykių stabilumą, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų laikymąsi, užkirsti kelią piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis, įstatymų leidėjas nustatė, kad, skaičiuojant termino kreiptis dėl proceso atnaujinimo pradžią, atsižvelgiama ne tik į pareiškėjo nurodomą sužinojimo momentą, bet įvertinama, kada asmuo objektyviai turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą, veikdamas atitinkamoje situacijoje kaip bonus pater familias, t. y. apdairiai ir rūpestingai, rūpindamasis savo galbūt pažeistų teisių gynyba (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-607-916/2015).

8036.

81Teisiškai reikšmingo fakto – sužinojimo apie aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, – momento nustatymas yra fakto klausimas, dėl kurio sprendžiama pagal šalių pateiktus įrodymus. Nustatyta, kad 2016 m. sausio 6 d. Šiaulių apygardos teismas nutartimi patvirtino kreditorių finansinius reikalavimus (taip pat ir UAB „Transportera“ 246 948,26 Eur dydžio finansinį reikalavimą, remdamasis Mažeikių rajono apylinkės teismo įsakymu) UAB „Baltic Bioenergy“ bankroto byloje. 2018 m. liepos 4 d. nutartimi buvo patvirtintas UAB „Nailtex“ finansinis reikalavimas, kurio suma 21 721,50 Eur. Pareiškėja nurodė, kad jai apie UAB „Transportera“ kreditorinį reikalavimą tapo žinoma 2018 m. liepos 17 d., tada ji nedelsiant pateikė teismui prašymą bei atskirąjį skundą dėl UAB „Transportera“ finansinio reikalavimo tikslinimo. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. lapkričio 27 d. nutartimi jos prašymą atmetė. Nesutikdama su Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 27 d. nutartimi, pateikė atskirąjį skundą; apeliacinės instancijos teismas 2019 m. kovo 7 d. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 27 d. nutartį paliko nepakeistą. Pareiškėja akcentavo, jog galutinai apie jos teisių pažeidimą jai tapo žinoma tik susipažinus su 2019 m. kovo 7 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi.

8237.

83Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nustatytas faktines aplinkybes, konstatuoja, kad pareiškėja UAB „Nailtex“ susipažinti su UAB „Baltic Bioenergy“ bankroto byla turėjo galimybę nuo 2018 m. liepos 4 d., kai teismo nutartimi buvo patvirtintas jos 21 721,50 Eur dydžio finansinis reikalavimas UAB „Baltic Bioenergy“ bankroto byloje. Pareiškėja atskirajame skunde taip pat pažymėjo, kad jai apie UAB „Transportera“ kreditorinį reikalavimą tapo žinoma 2018 m. liepos 17 d., nors apie galutinį savo teisių pažeidimą pareiškėja nurodė sužinojusi tik 2019 m. kovo 7 d. (Lietuvos apeliaciniame teismui priėmus nutartį). Pareiškėjos prašymas atnaujinti procesą teisme gautas 2019 m. gegužės 20 d.

8438.

85Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad prašymas atnaujinti procesą teisme buvo gautas praleidus CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą. Teismo vertinimu, prašymo atnaujinti procesą padavimo terminas turi būti skaičiuojamas nuo 2018 m. liepos 4 d. (kai teismo nutartimi buvo patvirtintas jos 21 721,50 Eur dydžio finansinis reikalavimas UAB „Baltic Bioenergy“ bankroto byloje). Pažymėtina, kad pareiškėja pati nurodė, jog praleido įstatymu nustatytą terminą prašymui atnaujinti procesą paduoti, akcentavo, kad apie aplinkybes, kurios yra pagrindas atnaujinti procesą objektyviai sužinojo nuo 2018 m. liepos 17 d., ir prašė praleistą terminą atnaujinti.

8639.

87Remiantis CPK 78 straipsnio 1 dalimi, asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Pažymėtina, kad proceso atnaujinimas yra išimtinis būdas įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti, kuris taikomas tik esant svarbioms ir įtikinamoms aplinkybėms. Dėl to praleistas terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, kai jo praleidimo priežastys yra svarbios. Ar prašymo padavimo termino praleidimo priežastis yra svarbi, kiekvienu atveju, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais, sprendžia teismas savo nuožiūra, įvertindamas pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus (CPK 3 straipsnio 7 dalis, 78 straipsnis).

8840.

89Klausimą, ar konkrečios procesinio termino praleidimo priežastys yra svarbios ir sudaro pagrindą jį atnaujinti, teismas turi spręsti atsižvelgdamas į bylos esmę, pareiškėjo, prašančio atnaujinti terminą, elgesį, procesinio termino paskirtį ir į kitas reikšmingas bylos aplinkybes. Be kita ko, turi būti įvertinta, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvieną konkrečią situaciją būtina vertinti individualiai, kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai atsižvelgiant į asmens gebėjimą įvertinti susiklosčiusią teisinę situaciją, asmens amžių, išsilavinimą ir pan. Be to, svarbiomis termino praleidimo priežastimis, sudarančiomis pagrindą praleistą procesinį terminą atnaujinti, gali būti pripažįstamos tik šio termino eigos metu egzistavusios aplinkybės, kurios kliudė asmeniui laiku ir tinkamai, tiesiogiai ar per atstovą įgyvendinti savo teises ir kurios nepriklausė nuo šio asmens valios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112-378/2019).

9041.

91CK 1.137 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenys savo nuožiūra laisvai naudojasi civilinėmis teisėmis, tarp jų – ir teise į gynybą. Tai reiškia, kad asmuo, laikydamasis įstatymų, geros moralės, sąžiningumo ir protingumo principų, pats sprendžia visus su savo turimos teisės įgyvendinimu ir gynimu susijusius klausimus: įgyvendinimo būdus ir apimtį, teisių gynimo būdus, teisės atsisakymą ir pan. CK 1.138 straipsnyje nustatyti skirtingi civilinių teisių gynimo būdai, kuriuos taiko teismas. Asmuo, norėdamas, kad jo civilinės teisės būtų apgintos, gali naudoti vieną ar iš karto kelis civilinių teisių gynimo būdus, jeigu įstatyme nenustatyta konkretaus tos civilinės teisės gynimo būdo. Tokiu atveju civilinių teisinių santykių subjektas gali pasirinkti civilinių teisių gynimo būdą savo nuožiūra. Pasirinkdama konkretų civilinių teisių gynimo būdą, šalis tam tikra prasme rizikuoja, nes ne visada jos pasirinktas teisių gynimo būdas užtikrina efektyvią jos pažeistos teisės apsaugą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-39/2012).

9242.

93Įstatymai nenustato draudimų asmenims pasirinkti tokius įstatymuose įtvirtintus civilinių teisių gynimo būdus, kurie jiems atrodo priimtini ir tinkami. Gindami pažeistas civilines teises įstatymuose numatytais būdais, asmenys privalo elgtis sąžiningai ir nepiktnaudžiauti subjektine teise (CK 1.137 straipsnis). Nagrinėjamu atveju pareiškėjos vertinimu 2014 m. birželio 13 d. teismo įsakymas (kuriuo kreditorei UAB „Transportera“ buvo priteistas atitinkamo dydžio įsiskolinimas) priimtas nepagrįstai, todėl ji ginčijo UAB „Transportera“ 2014 m. birželio 13 d. teismo įsakymo pagrindu patvirtintą kreditorinį reikalavimą UAB „Baltic Bioenergy“ bankroto byloje, o ne prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. L2-2401-721/2014. Tik Lietuvos apeliaciniam teismui 2019 m. kovo 7 d. priėmus nutartį, pareiškėja pateikė teismui prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje L2-2401-721/2014. Teismas konstatuoja, kad pareiškėja UAB „Nailtex“ jau nuo 2018 m. liepos 4 d. galėjo teikti prašymą dėl proceso atnaujinimo, prašyti atnaujinti terminą prašymui pateikti, nurodyti termino praleidimo priežastis, kurias teismas būtų vertinęs, tačiau to nepadarė. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamu atveju sprendžia, kad pirmosios instancijos teismui nustačius, jog pareiškėja praleido įstatymų nustatytą 3 mėnesių terminą kreiptis dėl proceso atnaujinimo be svarbių priežasčių, kadangi netinkamas teisinės gynybos pasirinkimas yra pačios pareiškėjos prisiimta teisinė rizika, o ne svarbi priežastis praleisto įstatymu termino atnaujinimui, pareiškėjos prašymas atnaujinti praleistą įstatymo nustatytą terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti buvo netenkintas pagrįstai.

94Dėl proceso atnaujinimo

9543.

96Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas netenkinti pareiškėjos UAB „Nailtex“ prašymo atnaujinti praleistą įstatymo nustatytą terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, kartu pasisakė ir dėl pareiškėjos prašyme atnaujinti procesą nurodytų pagrindų. Kadangi pareiškėjos atskirasis skundas yra grindžiamas argumentais, kuriais yra nesutinkama su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis dėl proceso atnaujinimo, apeliacinės instancijos teismas dėl jų pasisako.

9744.

98Pareiškėja UAB „Nailtex“ nurodė, kad ji į bylą Nr. L2-2401-721/2014 nebuvo įtraukta trečiuoju asmeniu; nagrinėjamu atveju yra padaryta aiški teisės taikymo klaida (CPK) 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

9945.

100CPK 365 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu), procesas gali būti atnaujintas šiame skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka. Prašymus atnaujinti procesą gali paduoti šalys ir tretieji asmenys, taip pat neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys. Neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys gali paduoti prašymus atnaujinti procesą tik šio Kodekso 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytais pagrindais (CPK 365 straipsnio 1 dalis). Procesas gali būti atnaujinamas, jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų (CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktas).

10146.

102CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte įtvirtintas vienas proceso atnaujinimo pagrindų – kai teismas sprendimu nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų. Procesas šiuo pagrindu atnaujinamas todėl, kad nagrinėjant bylą buvo pažeistas vienas pagrindinių sąžiningo teismo proceso principų – teisė būti išklausytam. Atnaujinus bylą šiuo pagrindu, teismo procesas turi būti pakartotas tam, kad anksčiau į bylos nagrinėjimą neįtrauktas asmuo galėtų pasinaudoti visomis savo procesinėmis teisėmis nuo pat bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pradžios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-355/2014).

10347.

104Pagrindas pripažinti, jog sprendime teismas pasisakė dėl neįtraukto dalyvauti asmens teisių ar pareigų, yra tada, kai: 1) sprendime tiesiogiai pasisakyta dėl pareiškėjo teisių ar jo pareigų, teismo sprendimas sukuria teisių ar pareigų arba tokiu teismo sprendimu teisės ar įstatymo saugomi interesai pažeisti (CPK 365 straipsnio 1 dalis); 2) teismui įvertinus neįtraukto asmens pateiktus įrodymus, bus panaikintos ar pakeistos teismo nustatytos teisės ir pareigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112-378/2019).

10548.

106Kasacinio teismo išaiškinta, kad procesui šiuo pagrindu atnaujinti būtina nustatyti ne tik tai, jog asmuo be pakankamo pagrindo nebuvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą ir jame nedalyvavo, bet ir tai, kad sprendimu teismas nusprendė dėl jo teisių ar įstatymų saugomų interesų (CPK 365 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-42/2010). Vertinant proceso atnaujinimo galimybę nurodytu pagrindu, pirmiausia pažymėtina tai, kad pareiškėjai neturi galimybių ginti savo pažeistų teisių ar teisėtų interesų kitais teismų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės būdais, t. y. naudotis instancine teismų sistema, kad proceso atnaujinimas yra vienintelė tokia galimybė. Tačiau svarbi ir ta aplinkybė, kad neįtraukti į bylą asmenys negali piktnaudžiauti šiuo institutu, jų veiksmai turi atitikti civiliniame procese įtvirtintus koncentracijos ir ekonomiškumo principus. Šios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos nuostatos koreliuoja su bendraisiais proceso atnaujinimo Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje principais, kad aukštesnių teismų galia panaikinti ar pakeisti privalomus ir vykdytinus teismų sprendimus turėtų būti įgyvendinama, siekiant ištaisyti esminius trūkumus ir kad proceso šalis neturėtų teisės siekti proceso atnaujinimo tik dėl naujo bylos nagrinėjimo ir naujo sprendimo priėmimo (pavyzdžiui, R. v. Russia, no. 52854/99, 51-52,ECHR 2003-IX).

10749.

108Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2014 m. birželio 13 d. Mažeikių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. L2-2401-721/2014 išdavė teismo įsakymą, kuriuo nutarė solidariai išieškoti iš UAB „Baltic Wood“ ir UAB „Baltic Bioenergy“ 601 778,90 Lt skolą, 0,2 proc. delspinigių už 180 dienų (218 517,37 Lt), 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-06-13) iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Prie pareiškimo išduoti teismo įsakymą buvo pateikta 2009 m. sausio 12 d. nuomos sutartis, sudaryta tarp UAB „Transportera“ (vežėjos) ir UAB „Baltic Wood“ (užsakovės) dėl krovinio pervežimo į ( - ). Sutarties 3.1.4. punkte buvo numatyta, jog pavėluoto atsiskaitymo atveju kiekviena užsakovės pervedama suma yra užskaitoma kaip delspinigiai, delspinigiai sudaro 0,2 proc. nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną; Sutarties 3.1.7. punkte buvo numatyta, kad susidarius 45 000 Lt sumai už paslaugas ir jų užsakovei neapmokėjus, ar nesuderinus pakitusių įkainių vežėja laikinai nutraukia bet kokias transporto paslaugas. Teismui buvo pateiktas 2011 m. kovo 1 d. papildomas susitarimas, kuriuo šalys susitarė, jog nuo 2011 m. kovo 1 d. nustatomi sekantys krovinio gabenimo transporto paslaugas įkainiai: UAB „Baltic Wood“ – ( - ). Prie pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo buvo pateikta ir 2011 m. rugpjūčio 26 d. laidavimo sutartis, kurioje buvo numatyta: UAB „Baltic Bioenergy“ (laiduotoja) įsipareigojo atsakyti savo kilnojamuoju, įskaitant pinigines lėšas, ir nekilnojamuoju turtu, jeigu transporto paslaugų užsakovė UAB „Baltic Wood“, už kurį laiduotoja laiduoja pagal 2009 m. sausio 12 d. nuomos sutartį, šios sutarties priedus, įskaitant visus tolimesnius jos papildymus bei pakeitimus; pagrindinės sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka visiškai ar iš dalies neatsiskaitys su kreditore (laidavimo sutarties 1.1. punktas); laiduotoja atsako kreditorei kartu su skolininke kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (1.2. punktas); laiduotoja atsako už skolininkės neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles, įskaitant ir netesybas, esančias sutarties įsigaliojimo dieną, ir būsimas prievoles, kurios atsiras laidavimo metu (1.3. punktas); laiduotoja atsako kreditorei tiek pat kaip ir skolininkė pagal pagrindinę sutartį (1.4. punktas); laiduotojos atsakomybė pagal šią sutartį jos galiojimo metu neribojama jokia suma, tačiau bet kokiu atveju laiduotojos atsakomybė suma negali būti didesnė nei skolininkės neįvykdytų arba netinkamai įvykdytų prievolių suma, įskaitant ir netesybas pagal pagrindinę sutartį.

10950.

110Nustatytų faktinių aplinkybių pagrindu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teismui buvo pateiktas pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo, pareiškimo forma ir turinys atitiko įstatymo jiems keliamus reikalavimus, teismui buvo pateikti atitinkami rašytiniai įrodymai, patvirtinantys pareikšto reikalavimo pagrįstumą – galiojančios sutartys, kuriose buvo numatytos jas sudariusių šalių teisės ir pareigos, todėl teismas, nepažeisdamas procesinių teisės normų, išdavė teismo įsakymą, kuriuo nebuvo pasisakyta nei dėl pareiškėjos UAB „Nailtex“ teisių ar jos pareigų, nei pareiškėjos teisės ar saugomi interesai buvo pažeisti. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, išduodant teismo įsakymą, pareiškėja neturėjo teisinio suinteresuotumo šios bylos baigtimi, priimtas procesinis sprendimas pareiškėjai teisių ir pareigų nesukūrė.

11151.

112Pažymėtina, kad pareiškėja nagrinėjamu atveju turi nurodyti ir materialiąja teisės norma pagrįstą teisę ar įstatymo saugomą interesą, kurie buvo pažeisti, jos neįtraukus į procesą, taip pat pateikti įrodymus ir argumentus, kurie pagrįstų jos dalyvavimo įtaką šalių susiklosčiusiems materialiesiems teisiniams santykiams ir teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui. Pareiškėja akcentavo, kad nagrinėjamu atveju yra padaryta aiški teisės taikymo klaida. CPK 366 straipsnio 9 punkte numatyta, jog procesas gali būti atnaujinamas, jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje, įsakyme ar nutarime) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą (nutartį, įsakymą ar nutarimą), ir sprendimas (nutartis, įsakymas ar nutarimas) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka.

11352.

114Tai, kokia teisės normos taikymo klaida kvalifikuotina kaip aiški pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktą, įstatyme neatskleista, ši sąvoka vertinamoji. Klaida turi būti ne tik aiški, bet ir esminė, t. y. tokia, kuri daro sprendimą (nutartį) neteisėtą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2011). Teismo padaryta aiški teisės normos taikymo klaida gali būti suprantama kaip konkrečioje teisės normoje esančios aiškios nuostatos, kurią reikia taikyti, netaikymas ar jai taikyti svarbių bylos aplinkybių nenustatymas, imperatyviosios teisės normos netaikymas, vienareikšmiškos teisės normos nuostatos prasmės išaiškinimas netinkamai; neginčijamai neprotingas vertinamojo pobūdžio aplinkybių įvertinimas ir panašūs atvejai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31-916/2015; 2018 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392-969/2018).

11553.

116Pareiškėja nurodė, kad teismas netinkamai taikė CPK 435 straipsnio 2 dalį – priimdamas pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo neįvertino, jog pareiškimas neatitinka CPK 431 straipsnio 2 dalies 6 punkto reikalavimų. Pareiškėja akcentavo, kad kreditorė prašė priteisti 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną už šešių mėnesių laikotarpį, o tai yra aiškiai neprotinga ir nepagrįsta suma, todėl prieš priimdamas pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, teismas turėjo pareigą patikrinti, ar pareiškimas atitinka leistinumo reikalavimus, kurių vienas yra – prašomas priteisti delspinigių dydis negali viršyti Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatyme nurodytos pavėluoto mokėjimo palūkanų normos.

11754.

118CPK 435 straipsnio 2 dalis numato, kad teismas nutartimi atsisako priimti pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, jeigu pareiškimas neatitinka bendrųjų reikalavimų, keliamų procesinių dokumentų turiniui ir formai, ir šio Kodekso 433 straipsnyje nurodytų reikalavimų, jeigu yra šio Kodekso 137 straipsnio 2 dalyje nurodytos aplinkybės, jeigu pareiškimas neatitinka šio Kodekso 431 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų leistinumo reikalavimų arba jeigu pareiškimas yra aiškiai nepagrįstas. CPK 431 straipsnio 2 dalies 6 punkte nustatyta, kad XXIII skyriuje (bylos dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimo ypatumai) nustatyta tvarka pareiškimas nenagrinėjamas, jeigu prašomi priteisti delspinigiai (pavėluoto mokėjimo palūkanos) viršija Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatyme nurodytą pavėluoto mokėjimo palūkanų normą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ši teisės norma įsigaliojo nuo 2017 m. liepos 1 d. Nagrinėjamos civilinės bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Transportera“ padavė pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo 2014 m. birželio 12 d. Dėl šių priežasčių nėra pagrindo daryti išvadą, kad civilinės bylos Nr. L2-2401-721/2014 procesas turėtų būti atnaujintas todėl, kad civilinėje byloje buvo padaryta aiški CPK 431 straipsnio 2 dalies 6 punkto ar CPK 435 straipsnio 2 punkto taikymo klaida; nagrinėjant civilinę bylą Nr. L2-2401-721/2014 CPK 431 straipsnio 2 dalies 6 punktas negaliojo.

11955.

120Kasacinis teismas yra pažymėjęs, jog sprendžiant dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, jog netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, įvertinti konkrečių sutartinių santykių pobūdį (pvz., abi sutarties šalys – privatūs verslo subjektai, turintys patirties verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas). Teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Kasacinio teismo taip pat nurodyta, kad šalių autonomija komerciniuose teisiniuose santykiuose, sutarties laisvės ir privalomumo principai yra labai svarbios vertybės, užtikrinančios profesionalių verslo subjektų galimybę laisvai veikti ir patiems matuoti savo riziką, todėl teismo kišimasis į jų suderėtas netesybas galimas tuo atveju, kai netesybų dydžio neprotingumas yra akivaizdus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-95-313/2017).

12156.

122Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad delspinigių dydis (0,2 proc.) buvo aptartas 2009 m. sausio 12 d. sutartyje, sudarytoje tarp UAB „Transportera“ ir UAB „Baltic Wood“; sutartis sudaryta laisva šalių valia; abi sutarties šalys – privatūs, pelno siekiantys juridiniai asmenys, patyrę teisinių santykių dalyviai, suvokiantys sudarytos sutarties nuostatų reikšmę; delspinigių buvo prašoma tik už paskutinį pusmetį; UAB „Baltic Bioenergy“, pasirašydama 2011 m. rugpjūčio 26 d. laidavimo sutartį, dėl sutartų delspinigių taip pat neprieštaravo. Duomenų apie teismo įsakymu priteistos skolos neteisingumą, suteiktų paslaugų fiktyvumą ar kitokių duomenų, kurie patvirtintų pagrindinio reikalavimo nepagrįstumą, į bylą nepateikta; taip pat nėra duomenų apie tai, jog teismas turėjo teisinį pagrindą savo iniciatyva mažinti sutartų delspinigių dydį, ar sutarties nuostata, kuria remiantis priteisti delspinigiai, būtų pripažinta negaliojančia. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, sprendžia, kad teismui, gavus pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, nebuvo pagrindo spręsti, kad prašomas priteisti delspinigių dydis yra nepagrįstas ar neprotingo dydžio.

12357.

124Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad aplinkybė, ar netesybos yra neprotingai didelės, turi būti vertinama atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos, tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008).

12558.

126Kiti atskirojo skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi ir skundžiamo procesinio sprendimo teisėtumui įtakos neturi.

12759.

128Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą, kurį naikinti pareiškėjos (apeliantės) atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas atmestinas, o Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. spalio 1 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

129Dėl bylinėjimosi išlaidų

13060.

131CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismui konstatuojant, jog pareiškėjos (apeliantės) atskirasis skundas atmestinas, spręstinas klausimas dėl kreditorės UAB „Transportera“ turėtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Kreditorė, atsiliepdama į atskirąjį skundą, prašė priteisti iš pareiškėjos jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Į bylą pateiktas 2019 m. spalio 24 d. mokėjimo nurodymas, liudijantis, kad kreditorė patyrė bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti, kurių dydis 484 Eur. Kreditorės UAB „Transportera“ patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš pareiškėjos (apeliantės) UAB ‚Nailtex“ kreditorės naudai.

132Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

133Pareiškėjos UAB „Nailtex“ atskirąjį skundą atmesti.

134Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. spalio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

135Iš pareiškėjos UAB „Nailtex“ (į. k. 302556148) priteisti 484 Eur bylinėjimosi išlaidų kreditorės UAB „Transportera“ (į. k. 300033430) naudai.

136Apeliacinės instancijos teismo nutartis, priimta dėl atskirojo skundo, įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Kreditorė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Transportera“ 2014... 6. 2.... 7. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 13 d. teismo įsakymu... 8. 3.... 9. 2019 m. gegužės 20 d. teisme buvo gautas pareiškėjos UAB „Nailtex“... 10. 4.... 11. Pareiškėja nurodė, kad 2015 m. rugpjūčio 24 d. Šiaulių apygardos teismas... 12. 5.... 13. Pareiškėja pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju yra padaryta aiški teisės... 14. 6.... 15. Pareiškėja nurodė, kad teismas netinkamai taikė CPK 435 straipsnio 2 dalį... 16. 7.... 17. Pareiškėjos manymu, teismas nevertino aplinkybių, įrodančių, jog... 18. 8.... 19. Pareiškėja pažymėjo, kad yra UAB „Baltic Bioenergy“ kreditorė, todėl... 20. 9.... 21. Pareiškėja nurodė, kad su UAB „Transportera“ kreditoriniu reikalavimu... 22. 10.... 23. BUAB „Baltic Bioenergy“, atstovaujama bankroto administratorės UAB... 24. 11.... 25. UAB „Transportera“ atsiliepime į pareiškėjos prašymą teismo prašė... 26. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 27. 12.... 28. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai 2019 m. spalio 1 d. nutartimi... 29. 13.... 30. Teismas nurodė, jog susipažinus su pareiškėjos motyvais dėl termino... 31. 14.... 32. Teismas nurodė, kad iš byloje esančių įrodymų (tiek nuomos, tiek... 33. 15.... 34. Teismas pažymėjo, kad nuomos sutartyje buvo sutartas delspinigių dydis (0,2... 35. 16.... 36. Teismas nurodė, kad pareiškėja nenurodė, jokios teisės normos, kurią... 37. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 38. 17.... 39. Skunde dėl pirmosios instancijos teismo 2019 m. spalio d. nutarties... 40. 18.... 41. Pareiškėja nurodė, kad teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, netyrė... 42. 19.... 43. Pareiškėja nurodė, jog laidavimo sutartimi buvo laiduota pagal 2009 m.... 44. 20.... 45. Teismas nevertino ir nepasisakė dėl argumento, kad UAB „Baltic Wood“ ir... 46. 21.... 47. Skundžiamoje nutartyje nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo... 48. 22.... 49. Teismas nevertino aplinkybės, kad BUAB „Baltic Bioenergy“ yra... 50. 23.... 51. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. kovo 7 d. nutartyje nurodė, jog... 52. 24.... 53. Kreditorė UAB „Transportera“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė... 54. 25.... 55. Nurodė, kad laidavimo sutartyje buvo numatyta, kad laiduotojas laiduoja pagal... 56. 26.... 57. Nurodė, kad laidavimo sutartyje buvo nustatyta, kad laiduotojas atsako... 58. 27.... 59. Kreditorė pažymėjo, kad tol, kol laidavimo sutartis ar nuomos sutartis yra... 60. 28.... 61. Kreditorė nurodė, kad teismo įsakymas buvo priimtas, kada UAB „Baltic... 62. 29.... 63. Kreditorė akcentavo, kad pareiškėja terminą pareikšti prašymą praleido... 64. 30.... 65. BUAB „Baltic Bioenergy“, atstovaujama bankroto administratorės UAB... 66. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 67. Pareiškėjos (apeliantės) atskirasis skundas atmestinas.... 68. 31.... 69. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo... 70. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 71. 32.... 72. Remiantis civilinės bylos medžiaga nustatyta, kad 2014 m. birželio 13 d.... 73. 33.... 74. Remiantis teismų informacine sistema LITEKO nustatyta, kad Šiaulių apygardos... 75. Dėl termino prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti... 76. 34.... 77. CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą gali... 78. 35.... 79. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad viena iš sąlygų... 80. 36.... 81. Teisiškai reikšmingo fakto – sužinojimo apie aplinkybes, sudarančias... 82. 37.... 83. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nustatytas faktines aplinkybes,... 84. 38.... 85. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad prašymas... 86. 39.... 87. Remiantis CPK 78 straipsnio 1 dalimi, asmenims, praleidusiems įstatymų... 88. 40.... 89. Klausimą, ar konkrečios procesinio termino praleidimo priežastys yra... 90. 41.... 91. CK 1.137 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenys savo nuožiūra laisvai... 92. 42.... 93. Įstatymai nenustato draudimų asmenims pasirinkti tokius įstatymuose... 94. Dėl proceso atnaujinimo... 95. 43.... 96. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas netenkinti pareiškėjos UAB... 97. 44.... 98. Pareiškėja UAB „Nailtex“ nurodė, kad ji į bylą Nr. L2-2401-721/2014... 99. 45.... 100. CPK 365 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos, užbaigtos nagrinėti dėl... 101. 46.... 102. CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte įtvirtintas vienas proceso atnaujinimo... 103. 47.... 104. Pagrindas pripažinti, jog sprendime teismas pasisakė dėl neįtraukto... 105. 48.... 106. Kasacinio teismo išaiškinta, kad procesui šiuo pagrindu atnaujinti būtina... 107. 49.... 108. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2014 m. birželio 13 d. Mažeikių rajono... 109. 50.... 110. Nustatytų faktinių aplinkybių pagrindu apeliacinės instancijos teismas... 111. 51.... 112. Pažymėtina, kad pareiškėja nagrinėjamu atveju turi nurodyti ir... 113. 52.... 114. Tai, kokia teisės normos taikymo klaida kvalifikuotina kaip aiški pagal CPK... 115. 53.... 116. Pareiškėja nurodė, kad teismas netinkamai taikė CPK 435 straipsnio 2 dalį... 117. 54.... 118. CPK 435 straipsnio 2 dalis numato, kad teismas nutartimi atsisako priimti... 119. 55.... 120. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, jog sprendžiant dėl priteistinų... 121. 56.... 122. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad delspinigių dydis (0,2 proc.) buvo... 123. 57.... 124. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad aplinkybė, ar... 125. 58.... 126. Kiti atskirojo skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi ir skundžiamo... 127. 59.... 128. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs civilinės bylos medžiagą,... 129. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 130. 60.... 131. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas... 132. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331... 133. Pareiškėjos UAB „Nailtex“ atskirąjį skundą atmesti.... 134. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. spalio 1 d. nutartį... 135. Iš pareiškėjos UAB „Nailtex“ (į. k. 302556148) priteisti 484 Eur... 136. Apeliacinės instancijos teismo nutartis, priimta dėl atskirojo skundo,...