Byla 2-1741-567/2012
Dėl nuostolių ir išlaidų atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Gražinai Petrikienei, Monikai Stankevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui A. B., atsakovui S. S. ir jo atstovui advokatui V. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ ieškinį atsakovams UAB „Techoma“, L. K., L. K., S. S. dėl nuostolių ir išlaidų atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ 2011-05-19 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį 2011-09-06 patikslino, prašydamas priteisti solidariai iš UAB „Techoma“, L. K., L. K., S. S.:

3- 1898,76 Lt turto draudimo išlaidų;

4- 10395 Lt atsiimto turto saugojimo išlaidas už laikotarpį nuo 2009-05-16 pagal lizingo sutartį Nr. 1080613 ir nuo 2009-05-21 pagal lizingo sutartį Nr. 1080457 iki 2011-03-07 pagal lizingo sutartį Nr. 1080457 ir iki 2011-06-30 pagal lizingo sutartį Nr. 1080613;

5- 1442 Lt atsiimto turto vertinimo išlaidas už laikotarpį nuo 2009-05-22 iki 2010-09-20;

6- 64408,15 Lt nuostolį, patirtą realizavus lizinguojamą turtą pagal lizingo sutartį Nr. 1080457;

7- 39030,12 Lt nuostolį, patirtą realizavus lizinguotą turtą pagal lizingo sutartį Nr. 1080613;

8- 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

9- 3343 Lt žyminį mokestį bei kitas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Techoma“ 2008-05-13 buvo sudaryta Lizingo sutartis Nr. 1080457, o 2008-06-10 sudaryta Lizingo sutartis Nr. 1080613. Lizingo sutartimis atsakovas UAB „Techoma“ įsipareigojo mokėti ieškovui mėnesines lizingo įmokas už lizinguojamą turtą sunkvežimį RENAULT Kerax 450,42 5x4 Heavy, 2008 m. (2 vnt.) Ieškovas perdavė turtą atsakovui UAB „Techoma“ valdyti ir naudotis lizingo sutarčių sąlygomis ir įsipareigojo atsakovui UAB „Techoma“ įvykužius visas lizingo sutarčių sąlygas perleisti turtą atsakovo UAB „Techoma“ nuosavybėn. Tarp ieškovo ir atsakovo L. K. buvo sudarytos laidavimo sutartys: 2008-05-13 Nr. LS/07-08-805, 2008-06-10 Nr. LS/07-08-380. Tarp ieškovo ir atsakovo L. K. buvo sudarytos laidavimo sutartys: 2008-05-13 Nr. LS/07-08-806, 2008-06-10 Nr. LS/07-08-381. Tarp ieškovo ir atsakovo S. S. buvo sudarytos laidavimo sutartys: 2008-05-13 Nr. LS/07-08-8087, 2008-06-10 Nr. LS/07-08-832. Laidavimo sutarčių 1.1 p. atsakovai, kaip laiduotojai, neatlygintinai įsipareigojo, kaip solidarūs skolininkai, atsakyti ieškovui, kaip kreditoriui, visu jiems nuosavybės teise priklausančiu turtu, jeigu UAB „Techoma“ laiku ir tinkamai neįvykdys visų ar dalies savo prievolių pagal nurodytas lizingo sutartis. Atsakovai savo įsipareigojimus pagal lizingo sutartis ir laidavimo sutartis vykdė netinkamai, vėlavo mokėti mėnesines įmokas, nors ieškovas primindavo apie įsiskolinimus telefonu ir raštu. Kadangi atsakovai vėlavo mokėti lizingo įmokas, ieškovas nuo įmokos mokėjimo termino praėjus daugiau nei 30 dienų, 2009-04-07 remdamasis lizingo sutarčių 12.2.3 p., vienašališkai nutraukė lizingo sutartis bei pareikalavo atsakovą UAB „Techoma“ sumokėti mėnesines lizingo įmokas, delspinigius už vėlavimą bei grąžinti lizinguojamą turtą. Laiduotojai L. K., L. K., S. S., nesilaikydami laidavimo sutarčių 1.1 p., 2.1.4. p. 3.1 p., taip pat neįvykdė įsipareigojimų pagal laidavimo sutartis ir nesumokėjo kreditoriui, įsiskolinimo - pradelstų įmokų bei delspinigių. Ieškovas kaip turto savininkas turtą perdavė saugoti UAB „Skuba“ bei pavedė šiai bendrovei pardavinėti turtą. UAB „Skuba“ turtą pagal lizingo sutartį Nr. 1080613 saugojo nuo 2009-05-16 iki 2011-06-30, o pagal lizingo sutartį Nr. 1080457 saugojo nuo 2009-05-21 iki 2011-03-07. 2011-03-07 ieškovas pardavė lizinguojamą turtą pagal Lizingo sutartį Nr. 1080457, 2011-07-07 ieškovas pardavė lizinguojamą turtą pagal lizingo sutartį Nr. 1080613. Vadovaujantis lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 6.1.12 p. atsakovai įsipareigojo atlyginti lizingo davėjui visus nuostolius ir išlaidas, kuriuos jis turėjo dėl turto grąžinimo lizingo davėjui. Pagal laidavimo sutarčių 3.1 p. lizingo gavėjui neįvykdžius pagrindine sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir/ar sąlygų, laiduotojas atsakovo kreditoriui visu savo turtu ta pačia apimtimi, sąlygomis bei terminais kaip ir lizingo gavėjas, įskaitant, bet neapsiribojant lizingo įmokų, palūkanų ir netesybų, nuostolių ir kitų mokėjimų pagal pagrindinę sutartį sumokėjimą (LR CK 6.1 str., 6.2 str., 6.4 str., 6.6 str., 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Atsakovas S. S. pateikė atsiliepimą į ieškinį (1 t., b.l. 154-156), prašydamas jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovas grąžintą turtą perdavė saugoti UAB „Skuba“ ir pavedė šiai bendrovei pardavinėti turtą. Turtas buvo parduotas. Tačiau apie tai atsakovas nebuvo informuotas. Ieškovas nepagrįstai nepranešė apie ketinimą realizuoti turtą. Ieškovas nesiūlė tartis ir ieškoti kitų būdų susidariusiai situacijai spręsti. Nepasiūlė įsigyti turtą ir kitas sąlygas - perimti lizingo įsipareigojimus. Ieškovas pasielgė nesąžiningai atsakovų atžvilgiu. Tokiais UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ veiksmais buvo pažeistas bendradarbiavimo principas, įpareigojantis šalis geranoriškai keistis informacija, kuri yra reikšminga įsipareigojimų vykdymui. Atsakovas UAB „Techoma“ yra veikianti bendrovė, nebankrutuojanti, tik dėl sunkios ekonominės finansinės situacijos jos veikla pristabdyta. Ieškinyje ieškovas nepateikia duomenų, jog atsakovas UAB „Techoma“, būdamas pagrindinis kreditoriaus skolininkas, yra nemokus, nenurodo kitų priežasčių dėl ko įmonė nėra pajėgi įvykdyti prievoles, kurias reikalinga išieškoti iš laiduotojų.

11Atsakovai UAB „Techoma“, L. K. ir L. K. nepateikė atsiliepimų į ieškinį.

12Ieškinys tenkintinas visiškai.

13Lizingo (finansinės nuomos) sutartimi lizingo davėjas įsipareigoja įgyti nuosavybės teise lizingo gavėjo nurodytą daiktą iš trečiojo asmens ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais, o lizingo gavėjas – naudoti daiktą pagal paskirtį bei mokėti periodines įmokas. Pagal CK 6.567 straipsnio 1 dalyje nustatytą lizingo sąvoką šios sutarties šalys – lizingo davėjas ir lizingo gavėjas tikslu įvykdyti prisiimtas prievoles turi sudaryti kitus lizingo santykių subjektams privalomus arba papildomus sandorius. Lizingo davėjas, kuris lizingo sutarties sudarymo momentu nėra daikto (šios sutarties dalyko) savininkas, turi šį daiktą įsigyti iš trečiojo asmens. Šis įsigijimas privalomas, todėl ir tokio turto pirkimo-pardavimo sutartis lizingo davėjui privaloma. Pirkimo-pardavimo sandoris lizingo santykiuose yra ,,lydintis“ sandoris, sudaromas vykdant lizingo sutartį, ir dėl tokios savo paskirties turi tam tikrų specifinių bruožų palyginus su atskira pirkimo - pardavimo sutartimi.

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.574 straipsniu, kai lizingo gavėjas iš esmės pažeidžia sutartį, lizingo davėjas turi raštu pareikalauti, kad per protingą terminą lizingo gavėjas šį pažeidimą pašalintų, jeigu atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes tai yra įmanoma. Jeigu lizingo gavėjas to nepadaro, lizingo davėjas turi teisę reikalauti sumokėti periodines įmokas prieš terminą arba nutraukti lizingo sutartį. Kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį. Taigi, lizingo gavėjui nevykdant sutartinių prievolių, lizingo davėjas turi pasirinkimo teisę: reikalauti sumokėti visas pagal sutartį priklausančias įmokas prieš terminą arba nutraukti sutartį, susigrąžinti turtą, išsiieškoti sumas, kurias lizingo gavėjas privalėjo sumokėti iki lizingo sutarties nutraukimo dienos bei faktiškai patirtus lizingo davėjo nuostolius, kurių jam, nors ir sąžiningai bei protingai besielgiant, nepavyko išvengti. Nagrinėjamu atveju ieškovas pasirinko antrąjį variantą, t.y. sutarčių nutraukimą ir lizingo dalyko atsiėmimą, kartu pareikalaudamas iš lizingo gavėjo sumokėti sumas, kurias lizingo gavėjas privalėjo sumokėti iki lizingo sutarties nutraukimo dienos ir nuostolius, patirtus realizavus lizingo dalyku esantį turtą. Nuostolių, patirtų pardavus lizinguotą turtą, dydį, ieškovas apskaičiuoja kaip skirtumą tarp likusios neišmokėtos lizinguoto turto vertės ir turto realios pardavimo kainos. Teismas pažymi, jog toks nuostolių apskaičiavimo būdas yra pagrįstas ir pripažįstamas teismų praktikoje.

15LR CK 6.70 straipsnyje nustatytas pavyzdinis prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų sąrašas. Laidavimas yra vienas iš įstatyme numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (CK 6.70 str. 1 d.). Pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalį laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, bendrai laidavusių asmenų atsakomybė kreditoriui taip pat yra solidarioji, jei ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.6 str. 1 d., CK 6.81 str. 1 ir 3 d.). Laiduotojas atsako tiek pat, kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų mokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Laidavimo sutartys yra papildomos sutartys, kurių paskirtis – užtikrinti prievolių pagal pagrindinę sutartį (šiuo atveju – lizingo sutartis) tinkamą įvykdymą. Jos negali būti sudarytos ir egzistuoti be pagrindinės sutarties.

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką, kad kai laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško pagrindinės prievolės įvykdymo, tai CK nustatyti laidavimo pabaigos terminai netaikomi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos mėn. 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2009, 2009 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-229/2009). Tai reiškia, kad laidavimas galioja tol, kol bus įvykdyta visa užtikrinta prievolė. Tokia sutartyje nustatyta laidavimo sąlyga neprieštarauja CK nuostatoms, yra teisėta, todėl, atsižvelgiant į sutarties laisvės ir šalių dispozityvumo principą, sutarties šalims sukuria atitinkamas teises ir pareigas (CK 1.136, 6.3 straipsniai, 6.70 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnio 4, 5 dalys). Be to, laidavimo galiojimo iki visiško užtikrintos prievolės įvykdymo nustatymas atitinka laidavimo kaip papildomos, šalutinės ir nuo pagrindinės prievolės priklausančios prievolės pobūdį.

17Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti aplinkybės

182008-05-13 UAB „Techoma“ ir UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ sudarė lizingo sutartį Nr. 1080457 dėl sunkvežimio RENAULT Kerax 450.42 8x4 Heavy (1 t., b.l. 14-22).

192008-05-13 UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ sudarė laidavimo sutartis, pagal kurias laiduotojai įsipareigojo įvykdyti visas lizingo gavėjo prievoles kreditoriui, numatytas ir prisiimtas lizingo gavėjo pagrindine sutartimi, kuria kreditorius perdavė lizingo gavėjui valdyti ir naudotis sunkvežimį RENAULT Kerax 450.42 8x7 Heavy:

20- su L. K. - laidavimo sutartį Nr. LS/07-08-805 (1 t., b.l. 22-23);

21- su L. K. - laidavimo sutartį Nr. 07-08-806 (1 t., b.l. 24-25);

22- su S. S. - laidavimo sutartį Nr. LS/07-08-807 (1 t., b.l. 26-28).

232008-06-10 UAB „Techoma“ ir UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ sudarė lizingo sutartį Nr. 1080613 dėl sunkvežimio RENAULT Kerax 450.42 8x7 Heavy (1 t., b.l. 28-34).

242008-06-10 UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ sudarė laidavimo sutartis, pagal kurias laiduotojai įsipareigojo įvykdyti visas lizingo gavėjo prievoles kreditoriui, numatytas ir prisiimtas lizingo gavėjo pagrindine sutartimi, kuria kreditorius perdavė lizingo gavėjui valdyti ir naudotis sunkvežimį RENAULT Kerax 450.42 8x7 Heavy:

25- L. K. - laidavimo sutartį Nr. LS 10-08-380 (1 t., b.l. 35-36);

26- su L. K. - laidavimo sutartį Nr. LS 07-08-381 (1 t., b.l. 37-38).

27- S. S. - laidavimo sutartį Nr. LS 10-08-382 (1 t., b.l. 39-40).

282009-04-01 raštu Nr. 01-09-2249 dėl sutarties nutraukimo UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ pranešė UAB „Techoma“, jog kreditorius nuo 2009-04-07 vienašališkai nutraukia sutartį (1 t., b.l. 41).

292010-09-21 BRC autocentro Kelių transporto priemonių vertinimo ataskaitoje nurodyta, jog sunkvežimio RENAULT Kerax 450.42, valst. Nr. ( - ), vertė sudaro 209000 Lt su PVM (2 t., b.l. 42-52).

302010-09-21 BRC autocentro Kelių transporto priemonių vertinimo ataskaitoje nurodyta, jog sunkvežimio RENAULT Kerax 450.42, valst. Nr. ( - ), vertė sudaro 209000 Lt su PVM (2 t., b.l. 53-63).

312011-03-07 UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ ir UAB „Skuba“ sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 07-11-71 dėl sunkvežimio RENAULT Kerax 450.42 8x7 Heavy (1 t., b.l. 45-47).

322011-03-29 UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ dėl nuostolių, patirtų realizavus UAB „Techoma“ pagal lizingo sutartį Nr. 1080457 lizinguojamą turtą, apskaičiavimo pažymoje nuostolių dydis sudaro 64408,15 Lt (1 t., b.l. 48).

332011-07-07 UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ ir UAB „Skuba“ sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 07-11-198 dėl sunkvežimio RENAULT Kerax 450.42 8x7 Heavy (1 t., b.l. 173-175).

342011-07-19 UAB „Pajūrio autorinka“ išvadoje apie transporto priemonės vidutinę rinkos vertę nurodyta:

35- RENAULT Kerx 45.42, valst. Nr. ( - ), 2008 m. sunkvežimio vertė 2009 m. balandžio mėnesį sudarė 285133 Lt su PVM (2 t., b.l. 23-27);

36- RENAULT Kerx 45.42, valst. Nr. ( - ), 2008 m. sunkvežimio vertė 2009 m. balandžio mėnesį sudarė 285133 Lt su PVM (2 t., b.l. 28-34).

372011-07-28 UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ nuostolių, patirtų realizavus UAB „Techoma“ pagal Lizingo sutartį Nr. 1080613 lizinguojamą turtą, apskaičiavimo pažymoje nuostolio dydis 39030,12 Lt (1 t., b.l. 176).

38Laidavimo sutarčių sąlygos su atsakovais L. K., L. K., S. S. buvo suderintos ir jų priimtos, nes tokia jų valia buvo išreikšta, pasirašant tas sutartis ir patvirtinant, kad jie turi teisę sudaryti tokias sutartis, prisiimti bei vykdyti visus jose numatytus įsipareigojimus, kad tokių sutarčių sudarymas neprieštarauja laiduotojo interesams (laidavimo sutarčių 2.2.1 p.). Byloje neįrodyta, kad atsakovai L. K., L. K., S. S. neturėjo galimybių laisva valia apsispręsti dėl sudaromų laidavimo sutarčių sąlygų, įvertinti riziką dėl prisiimamų prievolių apimties bei turinio ir pasinaudoti pasirinkimo teise – sudaryti su ieškovu laidavimo sutartis konkrečiomis atsakomybės sąlygomis, ar jų nesudaryti. Teismas konstatuoja, kad atsakovai L. K., L. K., S. S. nepateikė įrodymų dėl jų valios neatitikimo pasirašant laidavimo sutartis, nereikalavo tas sutartis pripažinti negaliojančiomis, todėl teismas neturi teisinio pagrindo jomis abejoti ir remiasi, sprendžiant šioje byloje kilusį ginčą.

39Teismas daro išvadą, kad yra teisinis pagrindas ieškovo patirtus nuostolius priteisti solidariai iš atsakovų, kaip laiduotojų, pagal atskiras laidavimo sutartis ta apimtimi, už ką šie laidavo. Šią išvadą teismas grindžia:

401) CK 6.574 straipsniu, nustatančiu, kad nutraukus lizingo sutartį, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, jei lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį;

412) Lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 12.5.4 punktu, pagal kurį lizingo davėjui nutraukus sutartį ir lizingo davėjui realizavus turtą, atsiranda prievolė padengti skirtumą tarp lizingo davėjo realizuoto turto kainos bei mokėjimų, likusių įvykdyti pagal grafiką ir sutarties nuostatas;

423) Lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 6.1.12 punktu, pagal kurį lizingo gavėjas privalo atlyginti lizingo davėjui visus nuostolius ir išlaidas (įskaitant, bet neapsiribojant bylinėjimosi ir vykdymo išlaidas), kurias šis turėjo dėl turto grąžinimo lizingo davėjui;

434) Laidavimo sutartimis.

44Atsakovai L. K., L. K., S. S., kaip laiduotojai, pagal atskiras sutartis privalo ieškovui solidariai atlyginti ieškovo patirtus nuostolius. Jų atsakomybė atsiranda dėl to, kad jie yra laidavę, jog UAB „Techoma“, kaip lizingo gavėjas, tinkamai vykdys prievoles, kylančias iš atskirų lizingo sutarčių.

45Ta aplinkybė, kad atsakovai L. K., L. K., S. S., kaip laiduotojai, laidavo tik tam tikram laikui (laidavimo sutarčių 4.1 p), t.y. kiek galioja pagrindinės (lizingo) sutartys ir ieškovui lizingo sutartis nutraukus, savaime nereiškia, kad laidavimo terminas suėjo, nes atsakovų laidavimas, nutraukiant lizingo sutartis, nesibaigė. Atsakovų laidavimo sutartyse (4.1 p.) numatyta, jog laidavimo sutartis galioja iki visiško pagrindinės (lizingo) sutarties sąlygų įvykdymo.

46Nagrinėjamu atveju pagrindinės sutartys yra konkrečios lizingo sutartys, numatančios lizingo gavėjo pareigą, nutraukus lizingo sutartis ir grąžinus lizingo davėjui turtą, atlyginti jam patirtus nuotolius, šią pareigą privalo vykdyti ir laiduotojai. Teismas pažymi, kad atsakovai L. K., L. K., S. S. nepareiškė reikalavimų dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, todėl laidavimo sutarčių nepripažinus negaliojančiomis, teismas jomis vadovaujasi, priimdamas sprendimą šioje byloje.

47Byloje nėra duomenų, kad ieškovas neteisėtu būdu padidino nuostolių sumas, atsiradusias tarp lizinguojamo turto likutinės vertės ir realizuoto turto vertės. Byloje taip pat nėra duomenų, kad ieškovas nepagrįstai padidino realizuojamo turto saugojimo ir vertinimo išlaidas. Teismas kritiškai vertina atsakovo S. S. atsiliepime į ieškinį pateiktus argumentus, jog ieškovas nepagrįstai nepranešė apie ketinimą realizuoti turtą, nesiūlė tartis ir ieškoti kitų būdų susidariusiai situacijai spręsti, nepasiūlė įsigyti turtą ir kitas sąlygas - perimti lizingo įsipareigojimus, todėl pasielgė nesąžiningai atsakovų atžvilgiu, kad buvo pažeistas bendradarbiavimo principas, įpareigojantis šalis geranoriškai keistis informacija, kuri yra reikšminga įsipareigojimų vykdymui.

48Teismas pažymi, jog bendradarbiavimo principo turi laikytis ne tik ieškovas, bet ir atsakovai, t.y. būdami suinteresuoti tinkamų prisiimtų įsipareigojimų vykdymu, atsakovai turėjo teisę domėtis lizinguoto turto pardavimu ir siūlyti ieškovui asmenis, pageidaujančius šį turtą įsigyti. Atsakovai nepateikė duomenų, jog bendradarbiavo su ieškovu, todėl teismas konstatuoja, jog nėra pagrindo ieškovo veiksmus pripažinti nesąžiningais.

49Teismas kritiškai vertina atsakovo S. S. atsiliepime į ieškinį nurodytus argumentus, kad ieškovas nebendradarbiavo su atsakovu, nes byloje nėra šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų. Byloje nėra duomenų, įrodančių priežastinį ryšį tarp kreditoriaus veiksmų, nutraukiant lizingo sutartis, ir pagrindinio skolininko UAB „Techoma“ negalėjimo įvykdyti prievoles pagal lizingo sutartis.

50Aplinkybės dėl to, kad atsakovui S. S. ieškovas nepasiūlė įsigyti lizinguotą turtą, savaime nereiškia, kad ieškovas turėjo suteikti atsakovams pirmumą priešpriešinės naudos pagrindu perduoti lizinguotą turtą finansinio lizingo sąlygomis laiduotojams. Byloje nėra duomenų, kad atsakovai L. K., L. K., S. S., būdami apdairūs ir rūpestingi, kaip analogiškoje situacijoje elgtųsi protingi ir rūpestingi asmenys, kreipėsi į ieškovą, pateikdami dokumentus, reikalingus finansinės lizingo sutarties įsipareigojimų perkėlimo svarstymui. Tokiu būdu teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad ieškovas nereagavo į atsakovų L. K., L. K., S. S., kaip laiduotojų, pasiūlymus, nes patys laiduotojai nebuvo pakankamai aktyvūs ir rūpestingi ir nesikreipė į ieškovą su pasiūlymais dėl lizinguoto turto realizavimo, tuo sukurdami teisines pasekmes ir pagrindą ieškovui savo nuožiūra realizuoti lizinguotą turtą.

51Pagrindinio skolininko UAB „Techoma“ mokumas neatleidžia atsakovus nuo pareigos įvykdyti prievolę. Pažymėtina, kad tiek pagrindinio skolininko, tiek laiduotojų prievolė kreditoriui yra solidari. Solidariosios prievolės nustatomos tam, kad kreditorius turėtų užtikrinimą, jog vieno skolininko prievolės neįvykdymas neturės įtakos prievolės įvykdymui, nes galima reikalauti, kad ją įvykdytų kitas bendraskolis. Solidariosios prievolės institutas leidžia apsaugoti kreditoriaus interesus ir tada, kai yra tik vienas pagrindinės prievolės skolininkas, susitariant dėl papildomos (šalutinės) prievolės, kurios skolininkas atsakys solidariai su pagrindinės prievolės skolininku. Esant laidavimui, yra pagrindinė prievolė, siejanti skolininką ir kreditorių, bei šios pagrindinės prievolės papildoma (šalutinė) prievolė, siejanti laiduotoją ir kreditorių (CK 6.76 str. 2 d.).

52Byloje nėra duomenų, kad ieškovas neteisėtu būdu padidino nuostolių sumas, atsiradusias tarp lizinguojamo turto likutinės vertės ir realizuoto turto vertės.

53Tai, kad 2011-07-19 UAB „Pajūrio autorinka“ išvadoje apie transporto priemonės vidutinę rinkos vertę nurodyta:

54- RENAULT Kerx 45.42, valst. Nr. ( - ), 2008 m. sunkvežimio vertė 2009 m. balandžio mėnesį sudarė 285133 Lt su PVM (2 t., b.l. 23-27);

55- RENAULT Kerx 45.42, valst. Nr.( - ), 2008 m. sunkvežimio vertė 2009 m. balandžio mėnesį sudarė 285133 Lt su PVM (2 t., b.l. 28-34), savaime nereiškia, kad UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ ir UAB „Skuba“ sudarant pirkimo-pardavimo sutartis:

56- 2011-03-07 dėl sunkvežimio RENAULT Kerax 450.42 (1 t., b.l. 45-47) pardavimo už 162281,60 Lt kainą plius 34079,14 Lt PVM (iš viso su PVM 196360,74 Lt suma),

57- 2011-07-07 dėl sunkvežimio RENAULT Kerax 450.42 (1 t., b.l. 173-175) pardavimo už 191584,74 Lt kainą plius 40232,80 Lt PVM (iš viso su PVM 231817,54 Lt suma), galima remtis 2009 m. balandžio mėnesio vidutinės vertės nustatymu, kuris atliktas neturinti ridos duomenų ir neapžiūrėjus paties turto, ir kai minėtas lizinguotas turtas buvo parduotas atitinkamai praėjus beveik dvejiems metams ir atitinkamai po dvejų metų.

58Teismas pažymi, kad neturi pagrindo abejoti 2010-09-21 atliktų BRC autocentro Kelių transporto priemonių vertinimo ataskaitų duomenimis dėl to, kad nurodyta, jog sunkvežimių RENAULT Kerax 450.42, valst. Nr. ( - ), ir RENAULT Kerax 450.42, valst. Nr. ( - ), vertė sudarė po 209000 Lt su PVM (2 t., b.l. 42-52), nes šis vertinimas buvo atliktas, įvertinus ridos duomenis, apžiūrėjus transporto priemones. Teismas konstatuoja, kad liudytojo D. G. parodymuose nėra bylos nagrinėjimo dalykui teisiškai reikšmingų duomenų. Tai, kad šis liudytojas, atlikęs 2011-07-19 UAB „Pajūrio autorinka“ vardu išvadas apie transporto priemonės vidutinę rinkos vertę dėl RENAULT Kerx 45.42, valst. Nr. ( - ) (2 t., b.l. 23-27) ir RENAULT Kerx 45.42, valst. Nr. ( - ) (2 t., b.l. 28-34), išreiškė savo nuomonę dėl lizinguoto turto verčių 2009 metų balandžio mėnesį, nesudaro teisinio pagrindo ieškinį atmesti ar mažinti nuostolių dydį, nes liudytojo nuomonė neturi teismui iš anksto nustatytos galios.

59Aplinkybės, kad 2010-09-21 atliktų BRC autocentro Kelių transporto priemonių vertinimo ataskaitų duomenimis dėl to, kad nurodyta, jog sunkvežimių RENAULT Kerax 450.42, valst. Nr. ( - ), ir RENAULT Kerax 450.42, valst. Nr. ( - ), vertė sudarė po 209000 Lt su PVM (2 t., b.l. 42-52), o 2011-03-07 sunkvežimis RENAULT Kerax 450.42 (1 t., b.l. 45-47) buvo parduotas už 162281,60 Lt kainą plius 34079,14 Lt PVM (iš viso su PVM 196360,74 Lt suma) ir 2011-07-07 sunkvežimis RENAULT Kerax 450.42 (1 t., b.l. 173-175) buvo parduotas už 191584,74 Lt kainą plius 40232,80 Lt PVM (iš viso su PVM 231817,54 Lt suma), atsakovų teisių nepažeidė ir nesudaro teisinio pagrindo mažinti nuostolių dydį, nes lizinguoto turto pardavimas buvo atliktas atitinkamai po beveik 7 mėnesių ir po beveik 9 mėnesių nuo BRC autocentro atlikto šio turto įvertinimo, įvertinus tai, kad šie sunkvežimiai dėl nusidėvėjimo prarado dalį vertės ir jų pardavimo kaina atitinkamai 2011-03-07 pardavimui buvo 7 procentų dydžiu mažesnė už 2010-09-21 įvertinimą, o 2011-07-07 pardavimui buvo 10 procentų didesnė už 2010-09-21 įvertinimą.

60Teismas konstatuoja, kad ieškovas įrodė, kad dėl lizinguoto turto pardavimo patyrė: pagal lizingo sutartį Nr. 1080457 - 64408,15 Lt (1 t., b.l. 48), pagal lizingo sutartį Nr. 1080613 - 39030,12 Lt (1 t., b.l. 176). Byloje nėra duomenų, kad ieškovas nepagrįstai sumažino realizuojamo turto pardavimo kainą, nes atsakovai nepateikė įrodymų, kad buvo objektyvios galimybės mažinti su realizuojamo turto pardavimu susijusias papildomas išlaidas arba didinti parduodamo turto kainą pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo metu.

61Byloje nėra duomenų, kad ieškovo elgesys dėl turto realizavimo neatitiko ekonomiškumo ir sąžiningumo kriterijų, nes atsakovai nepateikė įrodymų, sudarančių teisinį pagrindą mažinti priteistinus nuostolius, išlaidas ar atleisti juos nuo civilinės atsakomybės. Teismas konstatuoja, kad neturi teisinio pagrindo abejoti ieškovo atliktais paskaičiavimais, todėl jais remiasi (1 t., b.l. 48, 176).

62Teismas pažymi, jog ieškovas pateikė draudimo išlaidų (1 t., b.l. 49-51), turto saugojimo išlaidų (1 t., b.l. 52-125; 177-182), turto vertinimo išlaidų (1 t., b. l. 126-130; 2 t., b.l. 41-60), nuostolį, patirtą realizavus lizinguotą turtą (1 t., b.l. 48, 176), patvirtinančius įrodymus, todėl yra teisinis pagrindas priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo patirtas išlaidas bei nuostolius.

63Atsakovai neįrodė, kad ieškovas neteisingai paskaičiavo turto saugojimo ir vertinimo išlaidas. Teismas konstatuoja, kad ieškovo atlikti paskaičiavimai dėl turto vertinimo ir saugojimo išlaidų atitinka pateiktos PVM sąskaitos faktūros ir jų priede pateikti sąrašai pagal atskiras transporto priemones, nurodant konkretų joms tenkantį saugojimo laikotarpį ir kainas be PVM.

64Teismas daro išvadą, kad ieškovas įrodė aplinkybes, sudarančias teisinį pagrindą priteisti ieškovo naudai solidariai iš atsakovų 117174,29 Lt sumą, susidedančią iš:

65- 1898,76 Lt draudimo išlaidų,

66- 10395 Lt atsiimto turto saugojimo išlaidų už laikotarpį nuo 2009-05-16 pagal Lizingo sutartį Nr. 1080613 ir nuo 2009-05-21 pagal lizingo sutartį Nr. 1080457 iki 2011-03-07 pagal Lizingo sutartį Nr. 1080457 ir iki 2011-06-30 pagal lizingo sutartį Nr. 1080613,

67- 1442 Lt atsiimto turto vertinimo išlaidas už laikotarpį nuo 2009-05-22 iki 2010-09-20,

68- 64408,15 Lt nuostolį, patirtą realizavus lizinguojamą turtą pagal lizingo sutartį Nr. 1080457,

69- 39030,12 Lt nuostolį, patirtą realizavus lizinguotą turtą pagal lizingo sutartį Nr. 1080613,

70- 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą 117174,29 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011-05-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ naudai.

71Ieškovas pagal LR CK 6.37 str. 2 d. ir CK 6.210 str. 1 d. pareiškė reikalavimus priteisti iš atsakovų ieškovo naudai 5 % dydžio metines palūkanas, t.y. procesines palūkanas. Šie ieškovo reikalavimai yra pagrįsti, nes pagrindas priteisti šias palūkanas yra asmeninė skolininkų atsakomybė už tai, kad jie prievolės nevykdė geruoju, dėl to kreditorius turėjo kreiptis į teismą. Per bylinėjimosi laiką skolininkai naudojosi kreditoriaus lėšomis, gavo iš to naudos, tuo pažeisdamas kreditoriaus interesus ir pagal CK 6.37 str. 2 d. turi mokėti palūkanas, kurios vertinamos kaip minimalūs kreditoriaus nuostoliai. Nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės, ar skolininko prievolė grąžinti priteistą sumą atsirado laidavimo, kaip papildomos (šalutinės) prievolės, pagrindu, nes atsakovų L. K., L. K., S. S., kaip laiduotojų, atsakomybė yra tokia pati kaip ir pagrindinio skolininko, o procesinių palūkanų mokėjimas, kaip civilinė atsakomybė, kyla iš laiduotojų neteisėtų veiksmų – pinigų nesumokėjimo geruoju, esant jų galiojančiai prievolei grąžinti pinigus kreditoriui už kitą asmenį (LR CK 6.1 str. - 6.4 str., 6.6 str. 4 d., 6.70 str. 1 d., 6.76 str., 6.81 str., 6.189 str. 1 d., 6.193 str., 6.200 str. 1 d., 6.574 str., 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d., CPK 7 str., 8 str., 12 str., 177 str. -179 str., 185 str.).

72Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir bylinėjimosi išlaidų

732011-05-23 nutartimi (1 t., b.l. 131-132) pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (LR CPK 150 str. 3 d.).

74Iš atsakovų priteistina lygiomis dalimis: ieškovo UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ naudai – jo sumokėtas 3343 Lt žyminis mokestis (1 t., b.l. 9, 183); valstybės naudai – 60,50 Lt procesinių dokumentų įteikimo (1 t., b.l. 1; 2 t., b.l. 1a) išlaidų (CPK 79 str., 93 str., 96 str.).

75Dėl taikos sutarties sudarymo galimybių

76Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d., 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia, grąžinant 75 % žyminio mokesčio. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjusius teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese LR CPK 595 straipsnio tvarka.

77Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 270 str.,

Nutarė

78Patenkinti ieškinį visiškai.

79Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Techoma“ (j.a.k. 301239878), L. K. (a.k. ( - ) L. K. (a.k. ( - ) S. S. (a.k. ( - ) 1898,76 Lt draudimo išlaidas, 10395 Lt turto saugojimo išlaidų, 1442 Lt turto vertinimo išlaidų, 64408,15 Lt nuostolį dėl turto pardavimo ir 39030,12 Lt nuostolį dėl turto pardavimo, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą 117174,29 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011 m. gegužės 23 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ (j.a.k. 126233315) naudai.

80Priteisti iš atsakovų UAB „Techoma“, L. K., L. K., S. S. po 835,75 Lt žyminio mokesčio ieškovo UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ naudai.

81Priteisti iš atsakovų UAB „Techoma“, L. K., L. K., S. S. po 15,12 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo valstybės naudai.

82Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ 2011-05-19 kreipėsi į... 3. - 1898,76 Lt turto draudimo išlaidų;... 4. - 10395 Lt atsiimto turto saugojimo išlaidas už laikotarpį nuo 2009-05-16... 5. - 1442 Lt atsiimto turto vertinimo išlaidas už laikotarpį nuo 2009-05-22 iki... 6. - 64408,15 Lt nuostolį, patirtą realizavus lizinguojamą turtą pagal lizingo... 7. - 39030,12 Lt nuostolį, patirtą realizavus lizinguotą turtą pagal lizingo... 8. - 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos... 9. - 3343 Lt žyminį mokestį bei kitas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad... 10. Atsakovas S. S. pateikė atsiliepimą į ieškinį (1 t., b.l. 154-156),... 11. Atsakovai UAB „Techoma“, L. K. ir L. K. nepateikė atsiliepimų į... 12. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 13. Lizingo (finansinės nuomos) sutartimi lizingo davėjas įsipareigoja įgyti... 14. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.574 straipsniu, kai lizingo gavėjas... 15. LR CK 6.70 straipsnyje nustatytas pavyzdinis prievolių įvykdymo užtikrinimo... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką, kad kai laiduotojas ir... 17. Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti aplinkybės... 18. 2008-05-13 UAB „Techoma“ ir UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ sudarė... 19. 2008-05-13 UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ sudarė laidavimo sutartis,... 20. - su L. K. - laidavimo sutartį Nr. LS/07-08-805 (1 t., b.l. 22-23);... 21. - su L. K. - laidavimo sutartį Nr. 07-08-806 (1 t., b.l. 24-25);... 22. - su S. S. - laidavimo sutartį Nr. LS/07-08-807 (1 t., b.l. 26-28).... 23. 2008-06-10 UAB „Techoma“ ir UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ sudarė... 24. 2008-06-10 UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ sudarė laidavimo sutartis,... 25. - L. K. - laidavimo sutartį Nr. LS 10-08-380 (1 t., b.l. 35-36);... 26. - su L. K. - laidavimo sutartį Nr. LS 07-08-381 (1 t., b.l. 37-38).... 27. - S. S. - laidavimo sutartį Nr. LS 10-08-382 (1 t., b.l. 39-40).... 28. 2009-04-01 raštu Nr. 01-09-2249 dėl sutarties nutraukimo UAB „Parex... 29. 2010-09-21 BRC autocentro Kelių transporto priemonių vertinimo ataskaitoje... 30. 2010-09-21 BRC autocentro Kelių transporto priemonių vertinimo ataskaitoje... 31. 2011-03-07 UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ ir UAB „Skuba“... 32. 2011-03-29 UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ dėl nuostolių, patirtų... 33. 2011-07-07 UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ ir UAB „Skuba“... 34. 2011-07-19 UAB „Pajūrio autorinka“ išvadoje apie transporto priemonės... 35. - RENAULT Kerx 45.42, valst. Nr. ( - ), 2008 m. sunkvežimio vertė 2009 m.... 36. - RENAULT Kerx 45.42, valst. Nr. ( - ), 2008 m. sunkvežimio vertė 2009 m.... 37. 2011-07-28 UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ nuostolių, patirtų... 38. Laidavimo sutarčių sąlygos su atsakovais L. K., L. K., S. S. buvo suderintos... 39. Teismas daro išvadą, kad yra teisinis pagrindas ieškovo patirtus nuostolius... 40. 1) CK 6.574 straipsniu, nustatančiu, kad nutraukus lizingo sutartį, lizingo... 41. 2) Lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 12.5.4 punktu, pagal kurį lizingo... 42. 3) Lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 6.1.12 punktu, pagal kurį lizingo... 43. 4) Laidavimo sutartimis.... 44. Atsakovai L. K., L. K., S. S., kaip laiduotojai, pagal atskiras sutartis... 45. Ta aplinkybė, kad atsakovai L. K., L. K., S. S., kaip laiduotojai, laidavo tik... 46. Nagrinėjamu atveju pagrindinės sutartys yra konkrečios lizingo sutartys,... 47. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas neteisėtu būdu padidino nuostolių... 48. Teismas pažymi, jog bendradarbiavimo principo turi laikytis ne tik ieškovas,... 49. Teismas kritiškai vertina atsakovo S. S. atsiliepime į ieškinį nurodytus... 50. Aplinkybės dėl to, kad atsakovui S. S. ieškovas nepasiūlė įsigyti... 51. Pagrindinio skolininko UAB „Techoma“ mokumas neatleidžia atsakovus nuo... 52. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas neteisėtu būdu padidino nuostolių... 53. Tai, kad 2011-07-19 UAB „Pajūrio autorinka“ išvadoje apie transporto... 54. - RENAULT Kerx 45.42, valst. Nr. ( - ), 2008 m. sunkvežimio vertė 2009 m.... 55. - RENAULT Kerx 45.42, valst. Nr.( - ), 2008 m. sunkvežimio vertė 2009 m.... 56. - 2011-03-07 dėl sunkvežimio RENAULT Kerax 450.42 (1 t., b.l. 45-47)... 57. - 2011-07-07 dėl sunkvežimio RENAULT Kerax 450.42 (1 t., b.l. 173-175)... 58. Teismas pažymi, kad neturi pagrindo abejoti 2010-09-21 atliktų BRC autocentro... 59. Aplinkybės, kad 2010-09-21 atliktų BRC autocentro Kelių transporto... 60. Teismas konstatuoja, kad ieškovas įrodė, kad dėl lizinguoto turto pardavimo... 61. Byloje nėra duomenų, kad ieškovo elgesys dėl turto realizavimo neatitiko... 62. Teismas pažymi, jog ieškovas pateikė draudimo išlaidų (1 t., b.l. 49-51),... 63. Atsakovai neįrodė, kad ieškovas neteisingai paskaičiavo turto saugojimo ir... 64. Teismas daro išvadą, kad ieškovas įrodė aplinkybes, sudarančias teisinį... 65. - 1898,76 Lt draudimo išlaidų,... 66. - 10395 Lt atsiimto turto saugojimo išlaidų už laikotarpį nuo 2009-05-16... 67. - 1442 Lt atsiimto turto vertinimo išlaidas už laikotarpį nuo 2009-05-22 iki... 68. - 64408,15 Lt nuostolį, patirtą realizavus lizinguojamą turtą pagal lizingo... 69. - 39030,12 Lt nuostolį, patirtą realizavus lizinguotą turtą pagal lizingo... 70. - 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą 117174,29 Lt sumą nuo bylos... 71. Ieškovas pagal LR CK 6.37 str. 2 d. ir CK 6.210 str. 1 d. pareiškė... 72. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir bylinėjimosi išlaidų... 73. 2011-05-23 nutartimi (1 t., b.l. 131-132) pritaikytos laikinosios apsaugos... 74. Iš atsakovų priteistina lygiomis dalimis: ieškovo UAB „Citadele... 75. Dėl taikos sutarties sudarymo galimybių... 76. Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d., 140 str. 4 d. per 30 dienų... 77. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 270 str.,... 78. Patenkinti ieškinį visiškai.... 79. Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Techoma“ (j.a.k. 301239878), L. K.... 80. Priteisti iš atsakovų UAB „Techoma“, L. K., L. K., S. S. po 835,75 Lt... 81. Priteisti iš atsakovų UAB „Techoma“, L. K., L. K., S. S. po 15,12 Lt... 82. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...