Byla e2S-429-467/2018
Dėl priteisto išlaikymo ir bendravimo tvarkos pakeitimo bei uzufrukto nustatymo, išvadą teikianti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alma Urbanavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės O. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 20 d. nutarties atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovės O. B. ieškinį atsakovui D. B. dėl priteisto išlaikymo ir bendravimo tvarkos pakeitimo bei uzufrukto nustatymo, išvadą teikianti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
    1. Ieškovė O. B. 2017 m. rugsėjo 1 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui D. B. ir prašo: pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario l d. sprendimu priteisto išlaikymo iš atsakovo D. B. nepilnamečiam sūnui M. B. dydį - padidinti priteisto išlaikymo dydį nepilnamečiam sūnui iki 500 EUR kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki sūnaus pilnametystės, minėtas lėšas uzufrukto teise pavedant tvarkyti vaiko motinai O. B., priteistas lėšas kasmet indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją; pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario l d. sprendimu nustatytą atsakovo D. B. bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarką, nustatant, kad D. B. bendrauja su nepilnamečiu vaiku M. B. kas antro porinės savaitės savaitgalio šeštadienį nuo 10.00 val. iki 13.00 val. ir sekmadienį nuo 10.00 val. iki 13.00 val., dalyvaujant vaiko motinai O. B.; nustatyti uzufruktą į atsakovui D. B. asmeninės nuosavybės teise priklausančią gyvenamąją patalpą - 29,71 kv.m bendro ploto butą, esantį ( - ), iki vaiko M. B. pilnametystės; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.
    2. Ieškiniui užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - padidinti priteistą iš atsakovo D. B. nepilnamečio sūnaus M. B. išlaikymui sumą ir priteisti nepilnamečiui sūnui papildomai 300 EUR dydžio laikiną išlaikymą, mokamą atsakovo kas mėnesį nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki teismo sprendimo byloje priėmimo. Prašymą grindė tuo, kad priteistas išlaikymas nėra pakankamas, be to atsakovas nemoka priteisto laikino išlaikymo.
    3. Ieškovė, atsižvelgdama į nepilnamečio sūnaus sveikatos ir emocinę būklę, psichologo, neurologo ir kitų specialistų rekomendacijas, į tai, kad vaiko sveikatos problemas sukėlė atsakovo netinkamas elgesys su vaiku, ieškove ir jos šeimos nariais vaiko akivaizdoje, siekiant neprarasti emocinio ryšio tarp tėvo ir vaiko, vadovaujantis CPK 145 str. ir CK 3.65 str., taip pat prašė nustatyti laikiną atsakovo ir nepilnamečio sūnaus bendravimo tvarką - nustatyti, kad D. B. bendrauja su nepilnamečiu vaiku M. B. kas antro porinės savaitės savaitgalio sekmadienį nuo 10.00 val. iki 13.00 val., dalyvaujant vaiko motinai O. B..

4.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

54.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 20 d. nutartimi ieškovės O. B. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas akcentavo, jog asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi prašymą pagrįsti ir motyvuoti, pateikti duomenis, iš kurių būtų matyti, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iš tikrųjų reikalingas (CPK 178 straipsnis).

75.

8Teismas nurodė, kad nepilnamečiam šalių vaikui M. B. išlaikymas mokamas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 1 d. įsiteisėjusio sprendimo pagrindu. Dėl išlaikymo dydžio (200 EUR) šalys susitarė nutraukdamos santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutarimu, atsižvelgiant į sutuoktinių turtinę padėtį bei vaiko poreikius. Tai, jog, ieškovės teigimu, priteisto išlaikymo vaikui nepakanka, nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priteisiant papildomą išlaikymą, kadangi laikinųjų apsaugos priemonių pagrindinis tikslas – laikinai sureguliuoti teisinius santykius, siekiant užtikrinti asmenų teisių apsaugą.

96.

10Teismas pažymėjo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje teismas neturi galimybės visapusiškai išsiaiškinti reikalingo ir būtino išlaikymo vaikui dydžio bei atsakovo galimybių teikti tam tikro dydžio išlaikymą. Šias faktines aplinkybes teismas turės galimybę įvertinti ir dėl jų pasisakyti teismo sprendime tik po to, kai byla bus išnagrinėta iš esmės, t. y. tiek tikrieji vaiko poreikiai, tiek tėvų galimybės teikti konkretaus dydžio išlaikymą vertintini išnagrinėjus bylą iš esmės, tačiau ne sprendžiant klausimą, ar egzistuoja konkrečiu atveju pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ar ne.

117.

12Teismas sprendė, kad, pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, būtų užtikrintas ne teismo sprendimo, kuris galėtų būti palankus ieškovei, įvykdymas, bet iš anksto būtų patenkinta dalis ieškovės reikalavimų, nors byla nebūtų išnagrinėta iš esmės, taigi nebūtų pasiektas laikinųjų apsaugos priemonių tikslas ir paskirtis – užkirsti kelią būsimo teismo sprendimo įvykdymo negalimumui arba pasunkėjimui.

138.

14Teismas nurodė, kad ieškovė prašymą dėl laikinos bendravimo tvarkos nustatymo iš esmės motyvuoja tuo, kad atsakovas netinkamai elgiasi su sūnumi, kad dėl tokio atsakovo elgesio buvo kreiptasi į policijos pareigūnus, vaikui atsirado emocinis sutrikimas, baimė, stresas ir kt., tačiau jokių duomenų apie atsakovo atžvilgiu pradėtą ikiteisminį tyrimą, jo eigą, ieškovė į bylą nepateikė. Todėl teismas laikė, kad vien iš ieškovės pareiškimų policijai turinio nustatyti faktą, kad atsakovas daro neigiamą įtaką vaikui, ieškovės aplinkai, nėra pagrindo. Pateikti teismui duomenys iš gydymo įstaigų taip pat patvirtina tik tai, kad vaikui nustatytas emocijų sutrikimas, neurozė, naktinė enurezė, įkyrumas, tačiau duomenų apie tai, kad šie vaiko sveikatos sutrikimai atsirado dėl bendravimo su tėvu, į bylą nėra pateikta.

159.

16Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Vilniaus miesto VTAS išvadoje pažymėta, jog institucija neturi duomenų, kad ieškovė O. B. ir atsakovas D. B. netinkamai vykdytų tėvų pareigas. VTAS išvadoje nurodoma, kad vaiko interesus atitinka galimybė nevaržomai bendrauti su abiem tėvais, nebent būtų nustatyta, kad dėl ypatingų aplinkybių bendravimas su vienu iš tėvų būtų ribojamas nepilnamečio vaiko interesais.

1710.

18Teismo vertinimu, iš ieškovės nurodytų aplinkybių matyti tik tai, kad ieškovės ir atsakovo santykiai yra konfliktiški bei įtempti, tačiau iš pateiktų duomenų nėra pagrindo daryti išvadą, kad, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, egzistuoja grėsmė ieškovės ar nepilnamečio vaiko interesams. Vien ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, bus įgyvendinta vienintelė, objektyviai efektyvi ieškovės galimai pažeidžiamų teisėtų interesų ir teisių gynybos priemonė.

 1. Atskirojo skundo argumentai

1911.

20Ieškovė O. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 20 d. nutartį ir ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti. Nurodo, kad ji su teismo nutartimi nesutinka, yra įsitikinusi, jog nutartis dalyje dėl laikinosios bendravimo tvarkos pakeitimo yra nepagrįsta. Apeliantė laiko, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas neteisingai aiškino bei taikė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, ir priėmė neteisėtą bei nepagrįstą nutartį, prieštaraujančią prioritetinių vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principui (CK 3.3 str.), Vaiko teisių konvencijos 24 str., Sveikatos sistemos įstatymo 85 str. 2d. ir kitiems norminiams aktams.

2112.

22Apeliantė teigia, kad, nors Vilniaus miesto apylinkės teismas savo nutartyje nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje teismas neturi galimybės pilnai ir visapusiškai išsiaiškinti faktinių bylos aplinkybių, tačiau plačiai aprašė būtent kartu su ieškiniu pateiktus rašytinius įrodymus dėl atsakovo netinkamo elgesio su sūnumi ir vaiko sveikatos būklę po santuokos nutraukimo, kad dėl tokio atsakovo elgesio buvo kreiptasi į policijos pareigūnus ir t.t., bet į šiuos įrodymus neatsižvelgė.

2313.

24Ieškovės teigimu, bylą nagrinėjančiai teisėjai buvo žinomos visos šalių šeimos santykių aplinkybės, tai, kad santuokos nutraukimo metu vaikas buvo sveikas, neturėjo jokių specialių poreikių, tad sveikatos būklės pablogėjimas, ligų atsiradimas tokiu itin trumpu periodu akivaizdžiai patvirtina apeliantės ieškinyje ir prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodytų aplinkybių egzistavimą, siekiant nedelsiant sustabdyti ir nutraukti vaiko sveikatos žalojimą bei didesnių neigiamų sveikatos pasekmių atsiradimą, kadangi ta pati teisėja nagrinėjo ir santuokos nutraukimo bylą.

2514. Apeliantės teigimu, Vilniaus miesto apylinkės teismas, atmesdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, visiškai neatsižvelgė į 2017 m. rugsėjo 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus buities tyrimų aktą, kuriame pažymėti bei aprašyti ieškovės nuogąstavimai bei pastabos dėl atsakovo elgesio vaiko atžvilgiu, visiškai neatsižvelgė į 2017 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 5 PK veiklos skyriaus raštą „Informacija dėl O. B. pareiškimo“, kuriame nurodyta, kad atsakovas D. B. buvo oficialiai įspėtas.

2615. Vilniaus miesto apylinkės teismas, tiek spręsdamas klausimą dėl priteisto išlaikymo dydžio, tiek dėl bendravimo tvarkos pakeitimo, neatsižvelgė į tai, kad M. B. turi specialiųjų poreikių, susijusių su jo sveikata, atsiradusių po santuokos nutraukimo, sūnui buvo diagnozuoti sveikatos sutrikimai, todėl išaugo ir pasikeitė ir jo poreikiai. Vaikui nustatytas gydymo ir stebėjimo planas - psichologiškai rami aplinka, vaikui privaloma laikytis režimo, rekomenduotas plaukimas ir t.t. Tokios gydytojų rekomendacijos akivaizdžiai kertasi su 2017-02-01 teismo sprendimu nustatyta bendravimo su atsakovu tvarka, dėl ko yra neįmanoma vykdyti teismo sprendimo, siekiant apsaugoti vaiko sveikatą.

2716. Vilniaus miesto apylinkės teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas, nesilaikydamas nustatytos teismo bendravimo tvarkos, atvažiuodamas aplankyti sūnaus, kiekvieną sykį prievartos būdu prieš vaiko valią įsisodina jį į automobilį ir išsiveža. Tik po ilgų prašymų atvežti, policijos pareigūnų įsikišimo atsakovas sutikdavo nurodyti, kur yra vaikas, taip traumuodamas jį psichologiškai. Žinodamas apie atsiradusias sveikatos problemas, atsakovas atsisako dalintis vaiko darželio išlaidas, patirtas išlaidas vaistams, psichologo konsultacijoms, tyrimams, neteikia jokio išlaikymo.

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2817. Vadovaujantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

2918.

30Apeliantė atskirai nuo atskirojo skundo 2018-01-19 pateikė 2018-01-12 UAB „MediCA klinika“ medicinos dokumentų išrašą/siuntimą, ieškovės charakteristiką, ieškovės ir atsakovo SMS žinutes su vertimu į lietuvių kalbą, antstolės Brigitos Palavinskienės raštą dėl atsakovo įsiskolinimo irVšĮ Vilniaus pasichoterapijos ir psichoanalizės centro 2017-11-16 medicinos dokumentų išrašą/siuntimą.

3119. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šie duomenys, nepaisant teikiamo dokumento išdavimo datos, galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme kartu su ieškiniu ir prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir vertinami visų byloje esančių įrodymų kontekste. Be to nauji įrodymai pateikti ir atskirai nuo atskirojo skundo, todėl su jais neturėjo galimybės susipažinti ir atsakovas bei pateikti savo vertinimą. Kadangi CPK įtvirtintas ribotos apeliacijos modelis lemia ir bylos šalių galimybių teikti naujus įrodymus apribojimą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia šių papildomų įrodymų nepriimti ir jų nevertinti.

3220.

33Atskirasis skundas atmestinas.

3421.

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, nėra, atskirojo skundo argumentai ir motyvai nesudaro pagrindo apskųstajai teismo nutarčiai panaikinti.

3622.

37Byloje nustatyta, kad ieškovės ir atsakovo santuoka yra nutraukta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 1 d. sprendimu, kuriuo taip pat patvirtinta O. B. ir D. B. santuokos nutraukimo pasekmių sutartis. Šia sutartimi šalys susitarė, kad sūnaus M. B. gyvenamoji vieta bus su motina O. B. (sutarties 4.1 p.), tėvas D. B. įsipareigojo teikti sūnui po 200 EUR dydžio išlaikymą, mokamą periodinėmis išmokomis iki sūnaus pilnametystės, pervedant lėšas į O. B. banko sąskaitą (sutarties 4.4.1 p.), šalys susitarė dėl bendravimo su nepilnamečiu sūnumi tvarkos (sutarties 4.7 – 4.8 p.). Minėtas teismo sprendimas yra įsiteisėjęs ir galiojantis.

3823.

39Nagrinėjamoje byloje ieškovė O. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutartimi sulygto nepilnamečiam vaikui išlaikymo dydžio ir tėvo bendravimo su juo tvarkos pakeitimo bei uzufrukto nustatymo. Šio ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – didesnio laikino išlaikymo dydžio priteisimą ir laikinos bendravimo tvarkos nustatymą iki teismo sprendimo byloje priėmimo. Pirmosios instancijos teismas prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino, konstatavęs, kad ieškovė neįrodė, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iš tikrųjų yra reikalingas (CPK 178 str.). Apeliacinės instancijos teismas tokiai išvadai iš esmės pritaria.

4024.

41CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Šeimos bylose bei apskritai šeimos teisiniuose santykiuose vienas svarbiausių principų, ką teisingai akcentuoja ir apeliantė, yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis šeimos bylose, be kitų tikslų, yra siekiama užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiami nepilnamečių vaikų asmeniniai neturtiniai bei turtiniai interesai iki teismo sprendimo priėmimo.

4225.

43Taigi viena iš teismo taikomų laikinųjų apsaugos priemonių šeimos bylose yra laikino išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimas. Šia specialia laikinąja apsaugos priemone yra siekiama apsaugoti nepilnamečių vaikų interesus, užtikrinti, kad vaikų teisė gauti išlaikymą būtų tinkamai ir realiai įgyvendinama iki teismo sprendimo priėmimo dienos. Visais atvejais, netgi nevertinant tėvų turtinės padėties, tėvų teikiamas išlaikymas nepilnamečiui vaikui turi atitikti bent minimalius vaiko poreikius jo normaliam vystymuisi. Teismų praktikoje yra taikomas orientacinis kriterijus dėl priteistino išlaikymo dydžio, nustatytas, atsižvelgiant į CK 6.461 straipsnio 2 dalies nuostatas, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004).

4426. Nagrinėjamoje byloje išlaikymas šalių nepilnamečiam sūnui M. B. jau yra nustatytas ir priteistas iš atsakovo įsiteisėjusiu teismo sprendimu – po 200 EUR kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Todėl, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamu atveju minimalūs vaiko poreikiai yra užtikrinti, priteisiant išlaikymą iš skyrium gyvenančio tėvo, atsižvelgiant taip pat į tai, kad išlaikyti vaiką turi pareigą abu tėvai.

4527. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šioje proceso stadijoje, kai buvo sprendžiamas tik laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, ieškovė nepateikė jokių įrodymų ar paskaičiavimų, kurie leistų objektyviai įvertinti nuo santuokos nutraukimo atsiradusius objektyvius pokyčius, kurie sudarytų pagrindą spręsti, jog vaiko poreikiai išaugo, vaikui nustatyti specialūs poreikiai, vaistai, gydymas, ir dėl to jo išlaikymas objektyviai padidėjo. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovė neįrodė pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl papildomo 300 EUR dydžio išlaikymo priteisimo (CPK 178 str., 12 str.).

4628. Atkreiptinas dėmesys, kad, kaip teisingai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje teismas neturi galimybės pilnai ir visapusiškai išsiaiškinti reikalingo ir būtino išlaikymo vaikui dydžio bei kokios yra realios atsakovo galimybės teikti vienokio ar kitokio dydžio išlaikymą. Šias faktines aplinkybes teismas turės galimybę įvertinti ir dėl jų pasisakyti teismo sprendime tik po to, kai byla bus išnagrinėta iš esmės, t.y. paaiškės tiek tikrieji vaikų poreikiai, tiek tėvų galimybės teikti konkretaus dydžio išlaikymą. Tik išsamaus teisminio nagrinėjimo metu gali ir turi būti atsakyta į klausimą, kokios yra realios atsakovo pajamos, tikroji turtinė padėtis, kokie realūs būtinieji vaikų poreikiai. Šio tikslo ir siekia ieškovė, reikšdama ieškinį dėl išlaikymo dydžio pakeitimo nagrinėjamoje byloje.

4729. Ieškovė taip pat prašė nustatyti laikiną skyrium gyvenančio atsakovo ir nepilnamečio sūnaus bendravimo tvarką, t. y. nustatyti, kad D. B. bendrauja su nepilnamečiu M. B. kas antro porinės savaitės savaitgalio sekmadienį nuo 10.00 val. iki 13.00 val., dalyvaujant vaiko motinai O. B.. Prašymą grindė tuo, kad reikalinga atsižvelgti į specialistų rekomendacijas ir užtikrinti sūnaus sveikatos būklę, taip pat į tai, kad vaiko sveikatos problemas sukėlė atsakovo netinkamas elgesys su vaiku, ieškove ir jos šeimos nariais vaiko akivaizdoje. Pirmosios instancijos teismas ir šį ieškovės prašymą atmetė, konstatavęs, kad ieškovė neįrodė būtinumo taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemones, t. y., kad atsakovo elgesys neigiamai veikia vaiko psichiką ir sveikatą. Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada iš esmės sutinka, o atskirojo skundo argumentus atmeta kaip nepagrįstus šioje proceso stadijoje, kai yra sprendžiamas tik laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas.

4830.

49Jau iš esmės minėta, kad, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų bei juos patvirtinančių įrodymų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad pateiktų įrodymų viseto pagrindu dėl pareikštų reikalavimų gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas. Šeimos bylose svarbiausia yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas - kad nebūtų pažeidžiami nepilnamečių vaikų asmeniniai neturtiniai bei turtiniai interesai.

5031.

51Iš į bylą pateiktų dokumentų tiek pirmosios instancijos teismui, tiek apeliacinės instancijos teismui yra aiški išskirtinai tik ieškovės pozicija, kuria yra ir grindžiamas ne tik prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, bet ir apskritai pareikštas ieškinys. Objektyvių duomenų apie atsakovo elgesį, kuris prieštarautų moralės normoms, pažeistų vaiko interesus, byloje iš esmės nėra. Priešingai, Vilniaus miesto VTAS išvadoje nurodoma, kad institucija neturi duomenų, jog ieškovė O. B. ir atsakovas D. B. netinkamai vykdytų tėvų pareigas, todėl VTAS mano, kad vaiko interesus atitinka galimybė nevaržomai bendrauti su abiem tėvais, nebent būtų nustatyta, kad dėl ypatingų aplinkybių bendravimas su vienu iš tėvų būtų ribojamas nepilnamečio vaiko interesais.

5232. Atskirajame skunde ieškovė, teigdama, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino ir neatsižvelgė į jos pateiktus įrodymus (tarp kurių - ta pati VTAS išvada), šiuose dokumentuose užfiksuotas aplinkybes interpretuoja išskirtinai savo pozicijos pagrindimui. Tuo tarpu apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis šeimos bylose yra siekiama tik laikinai, tai yra iki teismo sprendimo priėmimo, užtikrinti, kad būtų kuo mažiau pažeidžiami nepilnamečio vaiko interesai, taip pat, kad iki teismo sprendimo byloje priėmimo būtų laikinai sureguliuota ginčo situacija, o ginčas tarp šalių, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nėra sprendžiamas.

5333.

54Dėl to apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad šiuo atveju galiojanti atsakovo ir jo nepilnamečio sūnaus bendravimo tvarka pagrįstai laikinųjų apsaugos priemonių pagrindu nebuvo pakeista, nes tam konstatuoti šioje proceso stadijoje nebuvo jokio pakankamo pagrindo. Priešingai, pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, būtų užtikrintas ne teismo sprendimo, kuris galėtų būti palankus ieškovei, įvykdymas, bet iš anksto būtų patenkinta dalis ieškovės reikalavimų, nors byla nebūtų išnagrinėta iš esmės, taigi nebūtų pasiektas laikinųjų apsaugos priemonių tikslas ir paskirtis – užkirsti kelią būsimo teismo sprendimo įvykdymo negalimumui arba pasunkėjimui.

5534.

56Kiti apeliantės atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir taip pat nedaro įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-107/2010; 2010-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-536/2010; 2010-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-382/2010; kt.).

5735.

58Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar keisti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo.

59Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

60Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alma... 2. Teismas... 3.
 1. Ginčo esmė
    1. 4. .
     1. Pirmosios instancijos teismo nutarties... 5. 4.... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 20 d. nutartimi ieškovės O.... 7. 5.... 8. Teismas nurodė, kad nepilnamečiam šalių vaikui M. B. išlaikymas mokamas... 9. 6.... 10. Teismas pažymėjo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje... 11. 7.... 12. Teismas sprendė, kad, pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos... 13. 8.... 14. Teismas nurodė, kad ieškovė prašymą dėl laikinos bendravimo tvarkos... 15. 9.... 16. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Vilniaus miesto VTAS išvadoje... 17. 10.... 18. Teismo vertinimu, iš ieškovės nurodytų aplinkybių matyti tik tai, kad... 19. 11.... 20. Ieškovė O. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 21. 12.... 22. Apeliantė teigia, kad, nors Vilniaus miesto apylinkės teismas savo nutartyje... 23. 13.... 24. Ieškovės teigimu, bylą nagrinėjančiai teisėjai buvo žinomos visos... 25. 14. Apeliantės teigimu, Vilniaus miesto apylinkės teismas, atmesdamas... 26. 15. Vilniaus miesto apylinkės teismas, tiek spręsdamas klausimą dėl... 27. 16. Vilniaus miesto apylinkės teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas,... 28. 17. Vadovaujantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako... 29. 18.... 30. Apeliantė atskirai nuo atskirojo skundo 2018-01-19 pateikė 2018-01-12 UAB... 31. 19. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šie duomenys, nepaisant... 32. 20.... 33. Atskirasis skundas atmestinas.... 34. 21.... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 36. 22.... 37. Byloje nustatyta, kad ieškovės ir atsakovo santuoka yra nutraukta Vilniaus... 38. 23.... 39. Nagrinėjamoje byloje ieškovė O. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl... 40. 24.... 41. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 42. 25.... 43. Taigi viena iš teismo taikomų laikinųjų apsaugos priemonių šeimos bylose... 44. 26. Nagrinėjamoje byloje išlaikymas šalių nepilnamečiam sūnui M. B. jau... 45. 27. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šioje proceso stadijoje, kai... 46. 28. Atkreiptinas dėmesys, kad, kaip teisingai nurodė ir pirmosios instancijos... 47. 29. Ieškovė taip pat prašė nustatyti laikiną skyrium gyvenančio atsakovo... 48. 30.... 49. Jau iš esmės minėta, kad, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones,... 50. 31.... 51. Iš į bylą pateiktų dokumentų tiek pirmosios instancijos teismui, tiek... 52. 32. Atskirajame skunde ieškovė, teigdama, kad pirmosios instancijos teismas... 53. 33.... 54. Dėl to apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad šiuo atveju... 55. 34.... 56. Kiti apeliantės atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir... 57. 35.... 58. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 59. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 60. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 20 d. nutartį palikti...