Byla e2-755-862/2019
Dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovei UAB „LitCon

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rasita Kurakienė, sekretoriaujant Vilmai Aleksandravičiūtei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Vanstekas“ atstovams Artūrui Kemešiui, advokatui Audriui Juozapavičiui, atsakovės UAB „LitCon“ atstovei Viktorijai Tulminaitei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Vanstekas“ ieškinį dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovei UAB „LitCon.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė 2018-06-01 teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašė priteisti ieškovei iš atsakovės 9969,59 EUR skolą; 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas, skaičiuotinas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė 2018-09-28 pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašo priteisti ieškovei iš atsakovės 9969,59 EUR skolą; 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas, skaičiuotinas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento atsakovės įskaitymą 9402,83 EUR sumai, padarytą 2018-03-30 raštu Nr. SR-180330-01LP, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad 2016-08-24 tarp šalių buvo sudaryta tiekimo ir statybos rangos sutartis Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė įsipareigojo pagal atsakovės pateiktą techninį projektą ir/ar darbo projektą savo jėgomis, rizika ir atsakomybe atlikti tinkavimo darbus objekte „Daugiabučių gyvenamųjų namų „( - )“, ( - ), komplekso statyba“, o atsakovė įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir už juo sumokėti sutartyje nurodytą kainą joje nustatyta tvarka. Šalys susitarė, kad bendra sutarties kaina nustatoma pagal sutarties priede Nr. 1 Sąmata nurodytus įkainius, už faktiškai atliktų darbų kiekius. Pagal sąmatą vidaus sienų tinkavimo darbų 1 m2 kaina – 9,08 EUR. Atlikus sutartus darbus, ieškovė atsakovei išrašė ir pateikė apmokėti: 2017-01-13 PVM sąskaitą-faktūrą serija VANS Nr. 437 – 31589,89 EUR sumai, iš kurios sulaikoma 1579,49 EUR suma; 017-04-25 PVM sąskaita-faktūra serija VANS Nr. 453 – 8001,29 EUR, iš kurios sulaikoma 400,06 EUR suma; 2017-08-25 PVM sąskaita-faktūra serija VANS Nr. 476 – 2785,88 EUR sumai, iš kurios sulaikoma 139,29 EUR suma. Viso ieškovė išrašė sąskaitas – faktūras 42377,05 EUR sumai, iš kurios sulaikoma bendra 2118,84 EUR suma. Paaiškino, kad nurodytos PVM sąskaitos-faktūros buvo apmokėtos iš dalies, t.y., 2017-01-13 PVM sąskaita-faktūra serija VANS Nr. 437 apmokėta pilnai (be sulaikymo sumos); 2017-04-25 PVM sąskaita-faktūra serija VANS Nr. 453 neapmokėta 6722,23 EUR sumai; 2017-08-25 PVM sąskaita-faktūra serija VANS Nr. 476 neapmokėta 831,59 EUR sumai; iš viso atsakovė nesumokėjo 7553,82 EUR. Kartu su sulaikytomis sumomis bendra atsakovės skola ieškovei sudaro 9672,66 EUR. Nurodė, kad ieškovė 2018-03-22 raštu nusiuntė atsakovei galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą ir pareikalavo iki 2018-03-30 padengti įsiskolinimą. Atsakovė 2018-03-30 raštu, kurį patikslino 2018-04-17 raštu, atsisakė padengti įsiskolinimą, nurodydama, kad atsakovas darbų frontą perdavė ieškovei 2016-09-01, todėl ieškovė neatlikusi darbų 2016-10-01, pažeidė darbų atlikimo terminus. Atkreipė dėmesį, kad atsakovės 2018-03-30 rašte yra nurodyta, kad atsakovė priima ieškovės pateiktą baigiamąjį aktą su pastabomis, kurios išvardintos 2017-03-30 rašte ir tai, kad atsakovė patyrė nuostolius, kurių suma yra 380075,33 EUR. Šame rašte atsakovė nurodė, kad jos mokėtina suma ieškovei yra 9402,83 EUR. Atsakovė 2018-04-17 rašte patikslino ieškovei mokėtiną sumą, nurodydama, jog ji sudaro 7283,98 EUR. Ieškovė, nesutikdama su atsakovės poziciją, 2018-05-10 pateikė pretenziją dėl skolos sumokėjimo, kuria pareikalavo iki 2018-05-15 atlyginti pagrindinę skolą – 9672,66 EUR ir sutartines palūkanas – 296,9 EUR, iš viso – 9969,59 EUR. Atsakovė 2018-05-22 raštu atsisakė apmokėti ieškovės nurodytą sumą. Atkreipė dėmesį, jog atsakovė nepaaiškino ieškovei kaip susidarė ieškovei nurodyta 380075,33 EUR delspinigių suma. Ieškovės nuomone, ji nepažeidė sutartyje nustatytų darbų atlikimo terminų, nes sutarties priedu Nr. 3 buvo nustatyti preliminarūs terminai, priklausantys nuo darbų teikimo terminų, darbų fronto priėmimo-perdavimo akto, kurio šalys nėra sudariusios ir nuo faktinių santykių. Nurodė, kad ieškovė darbus turėjo atlikti namuose – D1 ir D2, kurių kiekviename buvo po 15 butų. Atsakovė darbams atlikti ieškovei perdavė ne namus D1 ir D2, o periodiškai, nuo 2016-09-01, maždaug kas 2-3 savaitės, perdavinėjo butus. Atsakovei perdavus ieškovei butus name D2 ir šiame atlikus darbus apie 2/3 butų, 2016 metų spalio antroje pusėje, atsakovė ta pačia tvarka – periodiškai po du – pradėjo perdavinėti butus, esančius D1 name. Paaiškino, kad didžioji dalis darbų D1 ir D2 namuose buvo baigti 2016 metų gruodžio mėnesį. Už darbus atliktus šiuo periodu buvo išrašyti atliktų darbų aktas bei sąskaita-faktūra. Likusią nedidelę dalį darbų ieškovė atliko 2017 metų balandžio ir rugpjūčio mėnesiais, kai jai atsakovė perdavė likusius butus, kuriuos pridavus atsakovei taip pat buvo išrašyti atliktų darbų aktai bei sąskaitos faktūros. Atkreipė dėmesį, kad ieškovei vykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus trukdė tai, kad ieškovei perduotos patalpos nebuvo tinkamai parengtos ir jose atsakovė šalino ieškovės nurodytus trūkumus. Atlikus darbus, ieškovė pašalino atsakovės nurodytus defektus kai kuriuose butuose. Ieškovė neneigia to, kad iš atsakovės gavo 2018-03-30 raštą Nr. SR-180330-01LP, kuriuo buvo informuota apie atsakovės atliktą vienašalį 9402,83 EUR sumos įskaitymą, su kuriuo buvo pateikta PVM sąskaitą-faktūra Serija LIT 200109776. Paaiškino, kad su atliktu įskaitymu ieškovė nesutinka, nes atsakovė į ieškovę neturi ir niekada neturėjo reikalavimo teisės į nuostolių atlyginimą; atsakovė ieškovui pateikė 2018-03-30 PVM sąskaitą-faktūrą, kurioje nurodytas apmokėjimo terminas 2018-04-29 nebuvo suėjęs; atsakovės reikalavimas atlyginti nuostolius dėl terminų pažeidimo yra baudinės kilmės, todėl nėra vienarūšis ieškovės reikalavimui atlyginti už atliktus darbus. Atsakovė nepateikė paaiškinimų, kaip susidarė 9402,83 EUR dydžio suma, kodėl įskaitoma tokio dydžio suma, jei atsakovė yra nurodžiusi, jog dėl sutarties terminų pažeidimo patyrė nuostolių už 380075,328 EUR. Ieškovei nesuprantama apie kokį patikslinimo veiksmą ji buvo informuota 2018-04-17 raštu SR-180417-01LN, nurodant ieškovei, kad išskaityta 7283,98 EUR suma ir pridedant 2018-04-17 kreditinę sąskaitą -2118,85 EUR sumai.

6Atsakovė pateiktuose atsiliepimuose nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes ieškovė neteisi teigdama, jog kalendoriniame darbų atlikimo grafike buvo nurodomi tik preliminarūs darbų atlikimo terminai, todėl jie nebuvo praleisti. Paaiškino, kad sutarties priede Nr. 3, kuris pateiktas kaip atsiliepimo priedas Nr. 2, nurodoma, kad ieškovė darbus atlieka vadovaudamasi tarpiniais darbų atlikimo terminais, kuriuos turi pradėti sekančiai: namas G2 - 2016-09-15; namas F - 2016-09-15; namas E - 2016-09-30; namas A - 2016-09-30; namas D1 - 2016-08-22; namas D2 - 2016-08-22; namas C3 -2016-09-15; namas C2 - 2016-10-15; namas BĮ -2017-01- 15 ir visus darbus užbaigti per 3 savaites nuo darbų pradžios. Atkreipė dėmesį, kad nors šalys susitarė, kad ieškovė darbus vykdys 9 namuose, ieškovė dėl nesavalaikio darbų vykdymo ir pastovaus vėlavimo, rangos darbus atliko tik dvejuose namuose - D1 ir D2. Atsakovė faktinę darbų pradžią sieja su 2016-09-01 įrašu apie darbų pradžią 2016-09-01 statybos darbų žurnale Nr. 28. Atsakovė taip pat atkreipė dėmesį, kad pagal minėto statybos žurnalo įrašus, kuriuos darė ieškovė, faktinė darbų pabaiga - 2017-02-20, o iš 2017-04-18 gamybinio susirinkimo protokolo matyti, kad ieškovė darbus pabaigti turėjo iki 2016-10-01. Remdamasi tuo pačiu protokolu, atsakovė nurodė, kad nors ieškovei darbų atlikimo terminai buvo pratęsiami, D1 ir D2 namų korpusuose darbai nėra baigti ir nėra priduoti atsakovei ir objekto techninei priežiūrai. Nurodė, kad 2017-06-01 atsakovė pateikė ieškovei galutinius darbų įvykdymo ir defektų taisymo butuose terminus: Dl-2-4 iki 2017-06-04; Dl-1-1 iki 2017-06-04; Dl-C-2 iki 2017-06-04; Dl-M-2 iki 2017-06-08; Dl-M-3 iki 2017-06-08; Dl-M-4 iki 2017-06-08. 17. Atsakovė 2018-01-02 ir 2018-01-23 raštais informavo ieškovę, kad nuo 2017-12-18 negali priduoti statytojui butų Dl-M-1, Dl-M-4 ir D2-2-2, kadangi ieškovo atlikti darbai viršija leistinus nuokrypius. Ieškovė defektus pašalino tik: Dl-M-1 bute - 2018-03-06; Dl-M-1 bute - 2018-03-13; D2-2-2 bute - 2018-03-06. Atkreipė dėmesį, kad pagal sutarties 5.4 punktą darbų trūkumų šalinimas nesuteikia teisės rangovui pratęsti sutarties 5.3 punkte nurodyto galutinio darbų pabaigos termino. Atsakovės nuomone, ieškovė užbaigti darbus vėlavo 498 dienas (darbų pabaigos data 2016- 10-01, faktinė darbų pabaiga - 2018-03-13), darbus atliko tik 2 namuose iš numatytų 9 namų, todėl ieškovė šiurkščiai pažeidė sutartį ir atsakovė įgijo teisę į sutartyje numatytų delspinigių skaičiavimą. Nurodė, kad sutarties 9.2.2 punktu šalys susitarė, kad ieškovei nesilaikant sutartyje numatytų terminų, įskaitant, tačiau neapsiribojant kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatytus terminus, ieškovė moka atsakovei 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną; sutarties 9.4 punkte numatyta, kad ieškovė, pažeidusi kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatytus terminus ilgiau kaip 5 kalendorines dienas, moka atsakovei 200 EUR baudą už kiekvieną uždelstą dieną. Paaiškino, jog nepaisant to, kad atsakovė vėlavo atlikti darbus 498 dienas, atsakovė netesybas skaičiavo už 180 dienų 36000 EUR (200 EUR x 180), tačiau iš atsakovės galimos reikalauti delspinigių sumos įskaitymą atliko tik 7283,98 EUR sumai. Pažymėjo, kad pagal sutarties 9.14 punktą šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitarė, dėl ieškovės pagal sutartį mokėtinų netesybų (baudų, delspinigių), kurias atsakovė turi teisę vienašališkai išskaičiuoti iš ieškovei mokėtinų sumų. Patvirtino, kad atsakovė 2018-03-30 raštu Nr. SR-180330-01LP atliko vienašalį įskaitymą 9402,83 EUR sumai. Kartu su šiuo raštu ieškovei buvo pateikti priedai patvirtinantys ieškovės nesavalaikių darbų vykdymą, pasikartojančius sutarties pažeidimus, bei PVM sąskaita-faktūra Serija LIT 200109776 9402,93 EUR sumai. Atkreipė dėmesį, kad pagal sutarties 8.4 punktą ieškovė, pasirašius baigiamąjį darbų perdavimo- priėmimo aktą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, privalo pateikti atsakovei banko ar draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio laidavimo raštą. Šalims nepasirašius baigiamojo darbų perdavimo-priėmimo akto ir (arba) ieškovei nepateikus banko ar draudimo bendrovės išduoto garantinio laidavimo rašto, sulaikyti pinigai pagal sutarties 2.5 punktą, ieškovei gražinti po 2 metų nuo paskutinio akto, kuriuo ieškovė perdavė, o atsakovė priėmė atliktus darbus. Kadangi atsakovei paskutinė sąskaita faktūra išrašyta 2017-08-25, atsakovei prievolė mokėti sulaikytus pinigus ieškovui atsiranda tik 2019-08-25, todėl ieškovė neturi teisė reikalauti 2118,84 EUR sumos.

7Bylos nagrinėjimo metu išklausyti liudytojų D. M., A. M., P. J. parodymai.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Byloje esanti 2016-08-24 tiekimo ir statybos rangos sutartis Nr. ( - ) patvirtina, kad šalys sutarė, jog ieškovė pagal pateiktą darbo projektą ir/ar darbo projektą savo jėgomis, rizika ir atsakomybe atliks tinkavimo darbus objekte, o atsakovė įsipareigojo tinkamai atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti sutartyje nurodytą kainą joje nustatyta tvarka. Ši sutartis patvirtina, kad šalis siejo statybos rangos teisinai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK 6.644 straipsnis, 6.681 straipsnis).

10Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 9969,59 EUR už atliktus rangos darbus. Atsakovė su pareikštu reikalavimu nesutinka argumentuodama tuo, jog ji neturi ieškovei mokėti aukščiau nurodytos sumos, kadangi ieškovei, pažeidus sutarties sąlygas (darbus atlikus pažeidžiant sutarties terminus, atliktuose darbuose nustačius defektus, neįvykdžius sutrati numatytų įsipareigojimų atlikti tinkavimo darbus devyniuose korpusuose) 2018-03-30 atliko įskaitymą.

11Kaip matyti iš byloje esančios, aukščiau nurodytos sutarties sąlygų, joje nėra nurodyta tiksli darbų kaina ir tinkavimo darbų apimtys. Sutarties 1.5 punkte nurodyta darbų atlikimo vieta – ( - ). Sutarties 1.3 punktu šalys susitarė, kad darbai ir medžiagos detalizuojami, jų įkainiai nustatomi sutarties priede Nr. 1 „Sąmatos“. Sutarties 2.1. punkte taip pat nurodyta, kad sutarties kaina nustatoma pagal priede Nr. 1 „Sąmata“ nurodytus įkainius, už faktiškai atliktų darbų kiekius.

12Ieškovė pateikė teismui 2016-08-17 sudarytą lokalinę sąmatą, kurioje nurodyta suma 9,08 EUR su PVM. Ieškovas paaiškino, kad tai yra vieno kvadratinio metro tinkavimo darbų kaina. Nurodė, kad ši sąmata ir yra šalių sudarytos sutarties priedas Nr. 1 „Sąmata“. Tarp šalių ginčo, jog ieškovės pateikta 2016-08-17 lokalinė sąmata yra sutarties priedas Nr. 1, nebuvo, kaip nebuvo ginčo ir dėl to, kad sąmatoje nurodytas įkainis (kaina) yra vieno kvadratinio metro tinkavimo cementiniu tinku kai vidutinis tinko storis 15 mm įkainis.

13Ieškovė su ieškiniu pateikė dokumentą (16 pozicijų lentelę), kurioje įrašytas pavadinimas „daugiabučio gyvenamojo namo Polocko g. 17, Vilnius. Tinkavimo darbų pradžia;“. Šioje lentelėje įrašyta eilė namų (šalių paaiškinimuose vadinamų korpusais) ir nurodytos darbų pradžios datos, darbų pabaiga „+3 sav“. Įrašyta pastaba, nurodanti, kad terminai preliminarūs, priklausomai nuo TDP (techninio darbo projektas) teikimo terminų. Ieškovė šį dokumentą aiškina nurodydama, kad tai dokumentas sudarytas iki sutarties pasirašymo, tam tikras ketinimų protokolas, todėl šiame dokumente nurodyta tinkavimo darbų pradžia ir apimtys yra preliminarūs. Atsakovė gi teigia, jog šis dokumentas yra ieškovės įsipareigojimas atlikti tinkavimo darbus visuose lentelėje nurodytuose korpusuose.

14Aptariamame dokumente nurodytos darbų pradžios datos (2016-07-18, 2016-08-22) yra ankstesnės lyginant su šalių sutarties sudarymo data (2016-08-24). Byloje esantis ieškovės pateiktas 2017-01-09 elektroninis laiškas, patvirtina, kad ieškovei 2017 metų sausio mėnesį, atlikus darbus D1 ir D2 korpusuose, atsakovės atstovai siūlė atlikti tinkavimo darbus dar viename korpuse.

15Atsižvelgiant į išdėstytą bei į tai, kad šalių sudarytoje sutartyje, sąmatoje nėra nustatytos aiškios darbų apimtys, atsakovės atstovė patvirtino, kad ieškovės pateiktas dokumentas ir yra sutarties priedas Nr. 1 „Sąmata“, sutarties 2.1. punkte šalys susitarė dėl apmokėjimo už faktiškai atliktus darbų kiekius, nėra pagrindo laikyti pagrįstais atsakovės argumentus, jog šalių sudaryta sutartimi ieškovė įsipareigojo darbus atlikti devyniuose korpusuose (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis). Padarius šią išvadą, laikytini pagrįstais ieškovės argumentai, jog ieškovė tinkavimo darbus turėjo pareigą atlikti sutartyje nurodyto objekto tose dalyse (korpusuose), kurios jai bus perduotos faktiškai.

16Šalių sudarytos rangos sutarties 5 dalies „Darbų atlikimo terminai“, 5.1. punkte nustatyta, kad rangovas pradeda darbus ne vėliau kaip po darbų fronto perdavimo akto pasirašymo dienos. Tarp šalių nebuvo ginčo, kad sutarties 5.1. punkte nurodytas darbų fronto perdavimo aktas nebuvo sudarytas, kaip nebuvo sudarytas ir sutarties 5.2 ir 5.3 punktuose nurodytas sutarties priedas Nr. 3 „Kalendorinis darbų vykdymo grafikas“. Kadangi nurodyti dokumentai nebuvo sudaryti, nagrinėjamu atveju, nėra galimybės nustatyti tikslios darbų fronto perdavimo ieškovei datos. Atsakovė teigia, kad darbų frontas ieškovei buvo perduotas 2016-09-01, atsakovė teigia, kad visas darbų frontas, t.y. D1 ir D2 korpusai jai nebuvo perduoti, kadangi darbų frontas buvo perduodamas dalimis (atskiro korpuso butais, patalpomis).

17Atsakovės 2019-02-05 teismui pateiktame vientisame ieškovės statybos darbų žurnalo Nr. 28 „Tinkavimo darbai“ kopijoje, kurioje yra atsakovės atstovo, priėmusio ieškovės atliekamus darbus, parašai, nurodyta darbų pradžia 2016-09-01, pabaiga – 2017-02-20.

18Šiame žurnale padaryti įrašai patvirtina, kad nuo 2016-09-01 iki 2016-10-06 darbai buvo atliekami tik korpuse D2, nuo 2016-10-07 iki 2016-10-31 korpuse D2 ir pirmajame D1 korpuso aukšte, nuo 2016-11-02 iki 2016-11-30 iki 2017-01-06 korpuse D1, o nuo 2017-02-10 iki 2017-02-20 korpuso D2 aukšte R. Byloje išklausyti liudytojai patvirtino, kad ieškovei nebuvo perduotas visas darbų frontas (korpusai D1 ir D2) vienu metu, o buvo perduodami atskiri butai. Statybos žurnale esantys įrašai apie darbus leidžia daryti išvadą, kad ieškovei darbų frontas buvo perduodamas dalimis (tikėtina atitinkamais aukštais) ir tai galėjo trukti porą mėnesių.

19Kadangi ieškovei nebuvo perduotas visas darbų frontas vienu metu, tai termino eiga (3 savaitės), nuo kuriuo ieškovė turėjo atlikti sutartimi prisiimtus tinkavimo darbus, turi būti skaičiuojama nuo paskutinės jai perduotos darbų fronto dalies, o ne nuo pirmosios statybų žurnale nurodytos datos.

20Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, nesant darbų fronto perdavimo akto, yra pagrindas sutikti su ieškovės argumentais, kad darbų frontas jai 2016-09-01 perduotas nebuvo ir kad visų jos atliktų darbų terminų skaičiavimo atskaitos tašku negali būti laikomas 2016-09-01. Kadangi darbų fronto perdavimo data negali būti laikoma 2016-09-01, nėra pagrindo sutikti su atsakovės argumentais, kad darbų pabaiga 2016-10-01.

21Ieškovė aiškindama sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo terminų trukmę, nurodė, kad įtakos darbų atlimimo terminams turėjo ne tik tai, kad nebuvo perduotas vientisas darbų frontas vienu metu, bet ir tai, kad jam perduodamo darbų fronto dalys nebuvo tinkamai parengtos tinkavimo darbų atlikimui dėl kitų subrangovų neatliktų arba nekokybiškai atliktų darbų.

22Atsakovė savo argumentus apie netinkamą sutarties vykdymą iš esmės grindė ieškovo pateiktu, galimai 2017-05-20 sudarytu, gamybinio protokolo fragmentu, kuris ieškovei atsakovės buvo pateiktas kartu su 2018-03-30 raštu Nr. SR-180330-01LP. Atkreiptinas dėmesys, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovės atstovė nepateikė aktualaus šalių ginčui, pilno gamybinio protokolo varianto, kuriame būtų matyti statybos darbų eiga korpusuose D1 ir D2, kitų subrangovų prievolių vykdymo eiga. Iš atsakovės 2019-02-07 teismui pateikto 2016-09-14 gamybinio protokolo Nr. 58 kopijos matyti, kad kiti subrangovai savo sutartinių įsipareigojimų korpusuose D1 ir D2 iki 2016-09-01 nebuvo įvykdę, arba vykdė pažeisdami terminus (UAB „APS grupė“(21-23 pozicija), UAB „Grista“ (27 pozicija), UAB „Stofasa“(33 pozicija), UAB „Megrame (48-49 pozicija). Ieškovė, aiškindama sutartinių prievolių vykdymo trukmę, nurodė, kad armavimo darbų negalėjo daryti todėl, kad 2016 metų rugsėjo, spalio mėnesį perduotose patalpose nebuvo įrengti langai. Ši aplinkybė bei kiti patalpų trūkumai ir nulėmė tai, kad, atlikus tinkavimo darbus perduotose patalpose, į jas teko grįžti vėliau tam, kad pabaigti tinkavimo darbus, atlikti armavimo darbus. Šią ieškovės nurodytą aplinkybę patvirtina statybų žurnalo įrašai, kur nurodyta, kad 2016 rugsėjo mėnesį atlikus tinkavimo darbus D2 korpuse, armavimo darbai jame buvo atliekami 2016 metų spalio mėnesio pabaigoje. Atsakovės kviesti liudytojai P. J. ir A. M. taip pat nepaneigė aplinkybės, jog nevisose ieškovei perduotose patalpose buvo įrengti langai, perduotos patalpos turėjo trūkumų, ribojančių ieškovės galimybes vykdyti sutartį.

23Byloje esantys ieškovės 2016-09-21 raštas Nr. 85, 2016-10-24 pranešimas, 2016-10-28 pranešimas patvirtina, kad ieškovė įgyvendindama sutarties 3.4.10 punkte įtvirtinta pareigą, informavo apie darbų trukdžius, taigi ieškovė pagal šios sutarties sąlygą įgijo teisę į terminų pratęsimą. Kaip matyti iš šalių 2016-10-31 susirašinėjimo, atsakovė pripažino, kad įvadai D1 ir D2 namuose buvo įrengti tik 2016-10-25- 2016-10-26. Šiuo susirašinėjimu du atsakovės atsakingi darbuotojai (liudytojai P. J. ir A. M.) nurodė skirtingus terminus darbų užbaigimui (P. J. – 10 dienų, o A. M. 21 dieną). Šalių 2016-11-03 ir 2016-11-06 šalių susirašinėjimas patvirtina, kad ieškovės atstovas pateikė atsakovės atstovui darbų vykdymo grafiką (teismui nėra pateiktas), su kuriuo atsakovės atstovai nesutiko, nurodydami, kad ieškovas darbus turi baigti iki 2016-11-15. Taigi šio susirašinėjimo pagrindu galima daryti išvadą, kad atsakovės atstovai, pripažino esant darbų trukdžių, todėl ieškovei pratęsė darbų atlikimo terminą iki 2016-11-15.

24Byloje esantis šalių 2016-12-01 – 2016-12-02 susirašinėjimas, ieškovės 2016-12-02 prašymas patvirtina, kad ieškovė, vadovaudamasi šalių sudarytos sutarties 4.1.-4.9. punktais, pateikė atsakovei 2016 metų lapkričio mėnesį atliktų darbų aktą, kurio atsakovės atstovai nepasirašė. Iš susirašinėjimo matyti, kad akto nepasirašymą atsakovės atstovai grindė terminų praleidimu, konkrečių darbų trūkumų neįvardindami. Atsakovės atstovo A. M. 2016-12-01 elektroninis laiškas taip pat patvirtina, kad ieškovei, netaikant sankcijų numatytų šalių sudarytoje sutartyje, darbų atlikimo terminas pratęstas iki 2016-12-12.

25Ieškovės 2016-12-05 prašymai, 2016-12-12 pranešimas leidžia daryti išvadą, kad ieškovės atstovas nesutiko su atsakovės motyvais, kuriais buvo atsisakyta pasirašyti darbų perdavimo aktą. Šiais prašymais ieškovė reikalavo pilnai perduoti darbų frontą, įvardijant butus, kurie yra parengti tinkavimo darbų atlikimui. Atsakovė nepateikė dokumentų, kuriais, vadovaujantis sutarties 4.4 punktu, buvo atsisakyta pasirašyti ieškovės pateiktą 2016 metų lapkričio mėnesio atliktų darbų aktą.

26Iš statybų žurnalo matyti, kad ieškovė 2017-01-06 baigė darbus D1 ir D2 korpusų patalpose, išskyrus D2 korpuso R aukštą. Byloje esantis 2017-01-06 lydraštis leidžia daryti išvadą, kad ieškovė atsakovei teikė sutarties 4.1. punkte numatytus dokumentus už darbus atliktus 2016 metais, kurie nebuvo priimti dėl neišsamaus paskaičiavimo. Byloje nėra pateikta dokumentų, sudarytų 2017 metų sausio, vasario mėnesiais, kuriuose būtų nurodyti iki 2017-01-06 atliktų darbų trūkumai, ieškovė būtų informuota, kad už terminų praleidimą jai taikomos sutartyje numatytos sankcijos. Nurodyto turinio dokumentų byloje nebuvimas, minėtas 2016-01-09 elektroninis laiškas leidžia daryti išvadą, kad ieškovei pabaigus darbus 2017 sausio mėnesį, atsakovė nebuvo nustačiusi aplinkybių sudarančių pagrindą konstatuoti sutarties pažeidimą.

27Byloje esantys atliktų darbų aktas Nr. 1 už 2017 sausio mėn., atsakovo atstovo pasirašytas 2017-01-30, ir pažyma Nr. 1 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, atsakovo atstovo pasirašyta 2017-02-06, patvirtina, kad ieškovės 2017 metų sausio mėnesį atlikti darbai buvo priimti. Šiuose dokumentuose nėra įrašų apie atliktų darbų trūkumus, todėl pagal šalių sudarytos sutarties 2.5. punktą ieškovės 2017-01-13 PVM sąskaita – faktūra serija VANS Nr. 437 turėjo būti apmokėta per 30 dienų. Ieškovė patvirtino, kad ši sąskaita yra apmokėta, pateikė sudarytą klientų apyvartą nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31, kurios duomenys patirtina, kad atsakovė vykdė atsiskaitymus pagal šią sutartį, ją apmokėjo.

28Byloje esantys 2017-04-25 ir 2017-05-25 lydraščiai patvirtina, kad ieškovė 2017-04-25 PVM Sąskaita faktūra serija VANS Nr. 453, pažymą Nr.2 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2017 balandžio mėnesį bei atliktų darbų aktą Nr. 2 už 2017 balandžio mėnesį atsakovei teikė du kartus. Pažyma ir aktas yra pasirašyti atsakovės atsakingų asmenų. Teismo posėdyje ieškovės atstovė patvirtino, kad šiuose dokumentuose nurodyti darbai yra atlikti. Byloje nėra pateikta įrodymų, kurie patvirtintų, kad šie darbai priimti su trūkumais. Ieškovės pateiktos klientų apyvartos nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 duomenys patvirtina, kad pagal šią sąskaitą atsakovė ieškovei du mokėjimus, o tai reiškia, jog atsakovė neturėjo priežasčių neapmokėti ieškovės pateiktos sąskaitos.

29Byloje esantis 2017-06-01 atsakovės raštas dėl sutarties pažeidimo ir darbų vykdymo patvirtina, kad šalių sutartiniai santykiai nebuvo nutrūkę, sutarties pagrindu ieškovė buvo kviečiama užbaigti darbus ir taisyti defektus atitinkamuose butuose, nustatant ieškovei terminą įpareigojimui vykdyti iki 2017-06-08. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad šiame rašte atsakovė nėra aiškiai įvardijusi, kokiuose butuose, kokie darbai nėra atlikti, o kokiuose butuose ieškovė privalo pašalinti konkrečius defektus. Šiame rašte ieškovei primenamos sutarties nuostatos, kurių pagrindu gali būti taikomos sankcijos, tačiau atsakovė nepateikė į bylą dokumentų, kurie patvirtintų, jog ieškovė nustatytais terminais įpareigojimų neįvykdė bei įrodymui, kurie patvirtintų, kad ieškovei pradėtos taikyti sutartyje nurodytos sankcijos, todėl nėra pagrindo šio rašto laikyti dokumentu, kuriuo nustatyti konkretūs ieškovės iki 2017 metų balandžio mėnesį atliktų darbų trūkumai. Šis raštas laikytinas deklaratyviu ir dėl to, jog po šio laiško ieškovei išsiuntimo atsakovė 2017-07-17 atliko ieškovei 1000 EUR mokėjimą, kuriuo buvo pilnai apmokėta 2017-01-13 PVM sąskaita – faktūra serija VANS Nr. 437 ir pradėti mokėjimai pagal 2017-04-25 PVM sąskaitą faktūrą serija VANS Nr. 453. Be to, kaip matyti iš 2017-08-23 elektroninio laiško, ieškovei buvo siūloma atlikti darbus pagal papildomus susitarimus. Tai, kad ieškovei buvo siūloma ir toliau bendradarbiauti, sudaro laikyti nepagrįstais atsakovės argumentus, jog ieškovė pažeidinėjo sutartį.

30Byloje esanti pažyma Nr. 2 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2017 m. rugpjūčio mėn. ir atliktų darbų aktas Nr. 2 patvirtina, kad ieškovė 2017 metų rugpjūčio mėnesį atliko darbus. Atsakovės atstovai nenurodydami trūkumų šiuos aktus pasirašė. Šių akto ir pažymos pagrindu ieškovė išrašė PVM sąskaitą – faktūrą serija VANS Nr. 476. Atsakovės atstovė teismo posėdyje nurodė, kad šie darbai yra atlikti. Byloje nėra duomenų, kad per sutarties 4.4. punkte nustatytą terminą ieškovei butų nurodyti darbų trūkumai.

31Kaip matyti iš išdėstyto, ieškovės pateiktus dokumentus, patvirtinančius faktiškai atliktų kiekius atsakovė priėmė, 10 dienų terminu neinformavo ieškovės apie tai, jog nustatyti priimtų darbų trūkumai, todėl yra pagrindas sutikti su ieškovės argumentais, kad atsakovė, priėmusi darbus pagal aukščiau nurodytus dokumentus, turėjo apmokėti aukščiau nurodytas ieškovės atsakovei pateiktas sąskaitas faktūras.

32CK 6.687 straipsnyje nustatyta užsakovo pareiga už atliktus statybos darbus rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka, todėl atsakovei neapmokėjus ieškovui 7553,82 EUR sumos pagal aukščiau nurodytas PVM sąskaitas-faktūras sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 7553,82 EUR sumą yra pagrįstas.

33Pagal šalių sudarytos sutarties 2.5. punktą iš kiekvienos ieškovo atsakovui pateiktos PVM sąskaitos faktūros atsakovas turėjo teisę sulaikyti 5 procentų (be PVM) sumą, kuri ieškovei turėjo būti grąžinta per 30 dienų, šalims pasirašius baigiamąjį darbų perdavimo – priėmimo aktą ir ieškovei pateikus sutartyje nurodytas garantijas. Šioje sutarties sąlygoje taip pat nustatyta, kad nepasirašius baigiamojo darbų perdavimo – priėmimo akto ir/arba nepateikus sutartyje nurodytų garantijų, sulaikyti pinigai grąžinami po 2 metų nuo paskutinio akto, kuriuo buvo priimti ieškovės darbai, pasirašymo. Atsakovės atstovė nurodė, kad ieškovė nepagrįstai reiškia reikalavimą dėl 2118,84 EUR priteisimo, nes atsakovė šią sumą ieškovei turėtų grąžinti ne anksčiau kaip pradėjus dvejiems metams, skaičiuojant nuo paskutinio akto pasirašymo dienos. Be to nurodė, jog atsakovė pritaikiusi sutarties 9.2.2., 9.4 punktus, paskaičiavo netesybas ir atliko vienašalį 7283,98 EUR įskaitymą.

34Byloje esantis ieškovės 2018-03-22 raštas patirtina, kad ieškovė pašalino 2017 metų sausio mėnesį atsakovės nurodytus defektus, paragino atsakovę sumokėti jai 7553,82 EUR skolą, pagal aukščiau nurodytas sąskaitas faktūras, išsiuntė atsakovei pasirašyti baigiamąjį priėmimo – perdavimo aktą.

35Byloje esantis atsakovės 2018-03-30 raštas Nr. SR-180330-01LP, su kuriuo gražintas nepasirašytas 2018-03-22 darbų priėmimo - perdavimo aktas, negali būti laikomas dokumentu, kuriuo priimami rangovo atlikti darbai, kadangi jis neatitinka šalių sudarytos sutarties 4.10 – 4.12 punktuose įtvirtintų sąlygų. Nurodytas ieškovo raštas yra deklaratyvus, jame išdėstytos aplinkybės prieštarauja aukščiau nustatytoms aplinkybėms, todėl yra pagrindas išvadai, kad atsakovė vengia vykdyti sutartį – sudaryti baigiamąjį darbų perdavimo-priėmimo aktą, tuo pačiu sudaro ieškovei kliūtis vykdyti kitas šalių sudarytos sutarties sąlygas – pateikti sutartyje nurodytas garantijas, tokiu būdu vengdama tiek išmokėti ieškovei 7553,82 EUR sumą pagal aukščiau nurodytas PVM sąskaitas-faktūras, tiek siekdama vilkinti sulaikytos 2118,84 EUR sumos išmokėjimą. Kadangi atsakovė nevykdo sutartinių pareigų – pasirašyti baigiamąjį darbų perdavimo aktą, yra pagrindas iš atsakovės priteisti ieškovei ir pagal sutartį sulaikytą 2118,84 EUR sumą.

36Nurodytame rašte atsakovė nurodė, kad vykdydamas sutartį atsakovė patyrė 380075,328 EUR nuostolį, todėl pagal sutarties 3.4.28, 9.2., 9.3. 9.4., 9.14 punktus atsakovė vienašališkai atlieka 9402,83 EUR įskaitymą.

37CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Remiantis CK 6.131 straipsnio 1 dalimi, įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad, nors įskaitymo teisiniai padariniai atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą ir kad būtų laikomasi CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytų įskaitymo sąlygų: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalies su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Lukrida“ v. UAB „Vilterma“, bylos Nr. 3K-3-502/2012; 2013 m. lapkričio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje G. V. ir kt. v. BUAB „Didlaukis“, bylos Nr. 3K-3-564/2013; 2014 m. liepos 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Manfula“ v. UAB „Ekoresursai“, bylos Nr. 3K-3-372/2014).

38Kaip matyti iš sutarties 3.4.28 punkto, šiame punkte nėra nustatyta atsakovės teisė vienašališkai atlikti įskaitymą, todėl nėra aišku, kodėl šis sutarties punktas nurodytas aptariamame rašte. Sutarties 9.2 punkto sutartyje nėra, o sutarties 9.2.2. punkte yra įtvirtinta atsakovės teisė skaičiuoti 0,02 procento dydžio delspinigius nuo sutarties kainos, rangovui nesilaikant sutartyje numatytų terminų, tame tarpe ir kalendoriniame darbų grafike numatytų terminų. Kaip matyti iš aukščiau išdėstyto, šalių sudarytoje sutartyje nebuvo nurodyta sutarties kaina, o kalendorinis darbų grafikas sudarytas nebuvo. Aukščiau taip pat nustatyta, kad ieškovei darbų frontas nebuvo perduotas vienu metu, atsakovės atstovai ieškovei darbų atlikimo terminus pratęsinėjo, todėl atsakovė neturėjo pagrindo ieškovei sankcijų numatytų 9.2.2 punkte. Sutarties 9.3 punkte įtvirtinta sankcija gali būti taikoma tuo atveju, kai rangovas nevykdo sutartimi prisiimtų prievolių, nešalina pažeidimų. Bylos duomenys neleidžia daryti išvados, kad atsakovė pažeidinėjo sutartį, ar nevykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, todėl atsakovė neturėjo pagrindo vadovaudamasi šiuo sutarties punktu taikyti ieškovei nuobaudų. Sutarties 9.4. punkte nustatyta rangovo pareiga mokėti baudą, jeigu jis pažeidžia darbų vykdymo grafike nurodytus terminus daugiau nei 5 dienas. Byloje nėra pateikta jokio darbų vykdymo grafiko, iš kurio būtų matyti, kad ieškovė tokius terminus pažeidė, nei viename atsakovės sudarytame dokumente nėra nurodyta, jog ieškovei praleidus darbų atlikimo terminą yra pradėta skaičiuoti sutarties 9.4. punkte numatyta bauda, ar reikalavimas tokią baudą sumokėti. Pažymėtina tai, kad atsakovės atstovė teismo posėdyje negalėjo paaiškinti kokiu būdu yra paskaičiuotas įskaitytos sumos dydis. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, atsakovė 9402,83 EUR sumos įskaitymą atliko tam neturėdama pagrindo. Kaip matyti iš byloje esančios 2018-03-30 PVM sąskaitos faktūros serija LIT200109776, šia sąskaita ieškovės prašoma iki 2018-04-29 sumokėti 9402,83 EUR nuostolius. Kadangi sąskaitoje nurodyta apmokėjimo data 2018-04-29, atsakovė negalėjo šios sumos įskaityti sąskaitos sudarymo dieną ieškovei rašytu 2018-03-30, nes nebuvo pasibaigęs sąskaitoje nurodytas jos apmokėjimo terminas. Atsižvelgiant į išdėstytą yra pagrindas tenkinti ir ieškovės reikalavimą pripažinti negalinčiu 9402,83 EUR įskaitymą, padarytą 2018-03-30 raštu Nr. SR-180330-01LP, nuo sudarymo momento (CK 1. 78 straipsnio 1 dalis).

39CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.59 straipsnis draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Nustačius, kad atsakovė vengia vykdyti sutartį, nepagrįstai atliko 9402,83 EUR įskaitymą, atsakovės neveikimas sudaro pagrindą sulaikyti 2118,84 EUR sumą, yra pagrindas atsakovės neveikimą laikyti nesąžiningu, priešingu teisės normų reikalavimams ir tenkinti ieškovės reikalavimą, kuriuo prašoma priteisti iš atsakovės ieškovei 9672,66 EUR sumą.

40Šalių sudarytos sutarties 9.1. punkte nustatyta, kad šalis praleidusi piniginės prievolės įvykdymo terminą įsipareigoja sumokėti 0,02 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo neįvykdytos prievolės vertės. Ieškovės paskaičiavimais atsakovė jai turi sumokėti 296,90 EUR delspinigių. CK 6.687 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad užsakovas privalo apmokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal šio straipsnio 3 dalį kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi. Pagal CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktą skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Pagal šio straipsnio 2 dalį nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius. Atsižvelgiant į išdėstytą yra pagrindas iš atsakovės ieškovei priteisti ir 296,90 EUR delspinigius.

41CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas. Atsižvelgiant į išdėstytą yra pagrindas tenkinti ieškovės reikalavimą ir priteisti ieškovei iš atsakovės 6 procentų dydžio metinės palūkanas nuo priteistos 9969,59 EUR sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-06-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

42CPK 93 straipsnio 1 dalyje ir 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas, tame tarpe ir išlaidas advokato pagalbai apmokėti, teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovė pateikė įrodymus, kurie patvirtina, kad patyrė 2829 EUR bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės ieškovei priteistina 2829 EUR bylinėjimosi išlaidų suma, kurią sudaro 299 EUR žyminis mokestis ir 2530 EUR išlaidos, patirtos už teisinę pagalbą.

43Iš atsakovės valstybei priteistinos 6,91 EUR dydžio procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 88, 92, 96 straipsniai), kadangi procesinių dokumentų įteikimo išlaidos yra didesnės, nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-11-07 nutarimu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina suma (3 EUR).

44Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

45ieškinį tenkinti visiškai.

46Priteisti iš atsakovės UAB „LitCon“, juridinio asmens kodas 123228761, ieškovei UAB „Vanstekas“, juridinio asmens kodas 120405391, 9672,66 EUR (devynis tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt du eurus ir 66 centus), 296,90 EUR (du šimtus devyniasdešimt šešis eurus ir 90 centų) delspinigius, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistinos sumos (9969,59 EUR) nuo bylos iškėlimo (2018-06-08) teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, 2829 EUR (du tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt devynis eurus) bylinėjimosi išlaidas.

47Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento atsakovės UAB „LitCon“, juridinio asmens kodas 123228761, įskaitymą 9402,83 EUR sumai, padarytą 2018-03-30 raštu Nr. SR-180330-01LP, ieškovei UAB „Vanstekas“, juridinio asmens kodas 120405391.

48Priteisti iš atsakovės UAB „LitCon“, juridinio asmens kodas 123228761, valstybei 6,91 EUR (šešis eurus ir 91 centą) bylinėjimosi išlaidas. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, įmokos kodas 5660.

49Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rasita Kurakienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė 2018-06-01 teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašė priteisti... 5. Nurodė, kad 2016-08-24 tarp šalių buvo sudaryta tiekimo ir statybos rangos... 6. Atsakovė pateiktuose atsiliepimuose nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes... 7. Bylos nagrinėjimo metu išklausyti liudytojų D. M., A. M., P. J. parodymai.... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Byloje esanti 2016-08-24 tiekimo ir statybos rangos sutartis Nr. ( - )... 10. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 9969,59 EUR už atliktus rangos... 11. Kaip matyti iš byloje esančios, aukščiau nurodytos sutarties sąlygų, joje... 12. Ieškovė pateikė teismui 2016-08-17 sudarytą lokalinę sąmatą, kurioje... 13. Ieškovė su ieškiniu pateikė dokumentą (16 pozicijų lentelę), kurioje... 14. Aptariamame dokumente nurodytos darbų pradžios datos (2016-07-18, 2016-08-22)... 15. Atsižvelgiant į išdėstytą bei į tai, kad šalių sudarytoje sutartyje,... 16. Šalių sudarytos rangos sutarties 5 dalies „Darbų atlikimo terminai“,... 17. Atsakovės 2019-02-05 teismui pateiktame vientisame ieškovės statybos darbų... 18. Šiame žurnale padaryti įrašai patvirtina, kad nuo 2016-09-01 iki 2016-10-06... 19. Kadangi ieškovei nebuvo perduotas visas darbų frontas vienu metu, tai termino... 20. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, nesant darbų fronto perdavimo akto,... 21. Ieškovė aiškindama sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo terminų... 22. Atsakovė savo argumentus apie netinkamą sutarties vykdymą iš esmės grindė... 23. Byloje esantys ieškovės 2016-09-21 raštas Nr. 85, 2016-10-24 pranešimas,... 24. Byloje esantis šalių 2016-12-01 – 2016-12-02 susirašinėjimas, ieškovės... 25. Ieškovės 2016-12-05 prašymai, 2016-12-12 pranešimas leidžia daryti... 26. Iš statybų žurnalo matyti, kad ieškovė 2017-01-06 baigė darbus D1 ir D2... 27. Byloje esantys atliktų darbų aktas Nr. 1 už 2017 sausio mėn., atsakovo... 28. Byloje esantys 2017-04-25 ir 2017-05-25 lydraščiai patvirtina, kad ieškovė... 29. Byloje esantis 2017-06-01 atsakovės raštas dėl sutarties pažeidimo ir... 30. Byloje esanti pažyma Nr. 2 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2017... 31. Kaip matyti iš išdėstyto, ieškovės pateiktus dokumentus, patvirtinančius... 32. CK 6.687 straipsnyje nustatyta užsakovo pareiga už atliktus statybos darbus... 33. Pagal šalių sudarytos sutarties 2.5. punktą iš kiekvienos ieškovo... 34. Byloje esantis ieškovės 2018-03-22 raštas patirtina, kad ieškovė pašalino... 35. Byloje esantis atsakovės 2018-03-30 raštas Nr. SR-180330-01LP, su kuriuo... 36. Nurodytame rašte atsakovė nurodė, kad vykdydamas sutartį atsakovė patyrė... 37. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas... 38. Kaip matyti iš sutarties 3.4.28 punkto, šiame punkte nėra nustatyta... 39. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog prievolės turi būti vykdomos... 40. Šalių sudarytos sutarties 9.1. punkte nustatyta, kad šalis praleidusi... 41. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti prievolę... 42. CPK 93 straipsnio 1 dalyje ir 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai,... 43. Iš atsakovės valstybei priteistinos 6,91 EUR dydžio procesinių dokumentų... 44. Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, teismas... 45. ieškinį tenkinti visiškai.... 46. Priteisti iš atsakovės UAB „LitCon“, juridinio asmens kodas 123228761,... 47. Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento atsakovės UAB „LitCon“,... 48. Priteisti iš atsakovės UAB „LitCon“, juridinio asmens kodas 123228761,... 49. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...