Byla 2S-110-464/2012
Dėl vykdymo išlaidų priteisimo, suinteresuotas asmuo UAB „AS Development“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Dalia Kačinskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens UAB „AS Development“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 11 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal antstolės N. Š. pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, suinteresuotas asmuo UAB „AS Development“, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Antstolė N. Š. 2011-08-09 kreipėsi į Vilniaus m. 1-ąjį apylinkės teismą su prašymu (b.l. 1-2) priteisti iš UAB „AS Development“ 9907,20 Lt vykdymo išlaidų. Antstolė nurodė, jog vykdė Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2011-04-05 sprendimą Nr. 14-19-5716 dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo iš skolininko UAB „AS Development“ išieškotojo Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos naudai. 2011-06-20 antstolės kontoroje gautas Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas, kad skolininkas mokestinę nepriemoką sumokėjo. Vykdomojoje byloje susidarė 9907,20 Lt vykdymo išlaidų. Skolininkui siūlymas dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo buvo įteiktas 2011-07-05.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2011-08-11 nutartimi (b.l. 3-4) patenkino antstolės pareiškimą ir priteisė iš skolininko UAB „AS Development“ 9907,20 Lt vykdymo išlaidas antstolės N. Š. naudai.

7Teismas nustatė, jog skolininkas per nustatytą terminą vykdymo išlaidų nesumokėjo. Antstolės atliktas vykdymo išlaidų paskaičiavimas atitinka teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos reikalavimus. Pagal vykdymo išlaidų paskaičiavimą, antstolė patyrė tokias vykdymo išlaidas: 1000 Lt būtinosios vykdymo išlaidos, 490,48 Lt papildomos vykdymo išlaidos, 5762,03 Lt atlyginimas antstoliui, 1,40 Lt kitos vykdymo veiksmų atlikimo išlaidos (pašto išlaidos), iš viso – 7253,91 Lt vykdymo išlaidas, kurias indeksavus gaunama 9907,20 Lt suma.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Suinteresuotas asmuo UAB „AS Development“ atskiruoju skundu (b.l. 25-28) prašo panaikinti Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2011-08-11 nutartį ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Nesilaikyta įstatymų nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos. Antstolė 2011-06-23 raštu siūlė skolininkui sumokėti 10 087,80 Lt dydžio vykdymo išlaidų, o į teismą kreipėsi, nurodžiusi, jog dėl priteistinų vykdomųjų išlaidų suma sudaro 9907,20 Lt. Todėl laikytina, jog į teismą buvo kreiptasi dėl tokių vykdymo išlaidų priteisimo, dėl kurių sumokėjimo nebuvo pateiktas raštiškas pasiūlymas skolininkui.
  2. Antstolė, apskaičiuodama vykdymo išlaidas, nesivadovavo atitinkamos redakcijos 2005-10-27 Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-352 patvirtinta sprendimų vykdymo instrukcija, kuri buvo keičiama kelis kartus.
  3. Neteisingai nustatyta, jog iš skolininko priteistinos 1000 Lt dydžio administravimo išlaidos, būtinos kiekvienoje vykdymo byloje. Vykdymo procese išieškotojas pateikė pakartotiniam vykdymui vykdomąjį dokumentą - 2011-05-26 sprendimą Nr. 14-20- 8842/11, kuriame sumažino išieškotinas sumas iki 73 471,93 Lt, nes skolininkas savo iniciatyva dalį mokestinės nepriemokos sumokėjo anksčiau. Būtinosios vykdymo išlaidos turėjo būti skaičiuojamos pagal Instrukcijos 37 p. formuluotę, kas reiškia, jog būtinųjų vykdymo išlaidų suma turi būti mažinama iki 600 Lt dydžio.
  4. Į būtinąsias vykdymo išlaidas įskaitomos patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti parengimo, vykdomosios bylos užvedimo, raginimo ar siūlymo sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas parengimo, patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo parengimo, vykdomosios bylos archyvavimo, saugojimo ir sunaikinimo išlaidos. Papildomos išlaidos už šių dokumentų parengimą ir nurodytų veiksmų atlikimą neskaičiuojamos. Antstolė negalėjo reikalauti papildomai atlyginti tokias vykdymo išlaidas.
  5. Vykdomojoje byloje yra tik vienas turto arešto aktas, kurio surašymas vertintinas 60 Lt dydžio vykdomosiomis išlaidomis, todėl už šio veiksmo atlikimą nepagrįstai prašoma priteisti 111 Lt.
  6. Skolininkui siūlymas sumokėti visą mokestinės nepriemokos sumą per 10 dienų laikotarpį buvo įteiktas 2011-04-19. Tą pačią dieną skolininkas sumokėjo išieškotojui 21 518,15 Lt skolos sumą, o 2011-04-29 pasiekė susitarimą dėl 22 500 Lt dydžio žyminio mokesčio permokos įskaitymo išieškotojo naudai. Todėl antstolė įgijo teisę į antstolio atlygį tik nuo 73 471,93 Lt išieškotinos sumos, kas sudarytų 4408,32 Lt.
  7. Nepagrįstai antstolio atlygio sumai buvo taikytas indeksacinis mechanizmas, nes vykdymo išlaidos, nustatytos procentine išraiška, įskaitant ir procentinės išraiškos antstolio atlygį, neindeksuojamos.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinio ir teisinio pagrindo bei absoliučių procesinio teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

13Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos ir vykdomosios bylos medžiagą bei atskirojo skundo argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas nepakankamai išsamiai ištyrė šiame vykdymo procese susiklosčiusią faktinę situaciją, nevisiškai tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias vykdymo išlaidų apmokėjimą, dėl to skundžiama nutartis keistina, sumažinant antstolei N. Š. priteistą vykdymo išlaidų sumą (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

14Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl proceso dalyviai (antstolis, skolininkas, išieškotojas) privalo griežtai laikytis nustatytos vykdymo tvarkos. Visi vykdymo proceso dalyviai turi bendradarbiauti ir siekti greitesnio, ekonomiškesnio teismo sprendimo įvykdymo, gerbti vieni kitų teises ir teisėtus interesus. Jeigu kuris nors iš proceso dalyvių pažeidžia šiuos reikalavimus, jis pagrįstai gali patirti neigiamus tokio elgesio padarinius. Tokie neigiami padariniai skolininkui už vykdymo procesą reglamentuojančių normų netinkamą vykdymą nustatyti Sprendimų vykdymo instrukcijoje, pagal kurį skolininkas, įvykdęs sprendimą pasibaigus raginime (siūlyme) nustatytam terminui, turi atlyginti visas vykdymo išlaidas. Toks atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą teisinis reglamentavimas paaiškinamas tuo, jog priverstinis teismo sprendimų vykdymas yra antstolio profesinė veikla, kurią griežtai reglamentuoja ir už kurios vykdymą atlyginimą antstoliui nustato valstybė. Todėl antstolis turi teisėtą pagrindą tikėtis, kad už teisėtą priverstinio pobūdžio priemonių panaudojimą, įvykdant vykdomąjį dokumentą, kurio skolininkas neįvykdė savanoriškai, jis gaus nustatytą atlyginimą ir jam bus kompensuotos turėtos faktinės vykdymo išlaidos.

15CPK 611 str. 1 d. (iki 2011-10-01 gal įst., redakcija) buvo nustatyta, kad dėl vykdymo išlaidų išieškojimo antstolis nusiunčia skolininkui raštišką siūlymą, kuriame nurodo išlaidų dydį ir pasiūlo per jame nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atskirajame skunde nurodytu argumentu, jog nagrinėjamoje byloje buvo nesilaikyta vykdymo išlaidų priteisimo tvarkos, nustatytos CPK 611 str. Kaip matyti iš vykdomosios bylos, antstolė N. Š. 2011-06-23 pasiūlė apeliantui sumokėti vykdymo išlaidas (v.b.l. 78-79). Minėtas siūlymas apeliantui buvo įteiktas 2011-07-05 (v.b.l. 80). Sprendžiant dėl antstolio prašymo priteisti vykdymo išlaidas esminė aplinkybė yra ta, ar skolininkas gavo raštišką siūlymą dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo. Jeigu ši sąlyga įvykdyta, teismas turi nagrinėti pareikšto prašymo pagrįstumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-12 nutartis c.b. Nr. 3K-3-403/2009). Pastebėtina, jog 2011-06-23 siūlyme sumokėti vykdymo išlaidas yra išdėstytas detalus vykdymo išlaidų paskaičiavimas, įvardijamos konkrečios sumas už kiekvieną atliktą priverstinio vykdymo veiksmą, išieškant skolą. Šiame siūlyme iš esmės yra nurodytos dvi galutinės vykdymo išlaidų sumos – 10 087,80 Lt bei 9863,32 Lt. Kreipdamasi į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo CPK 611 str. nustatyta tvarka, antstolė prašė priteisti 9907,20 Lt vykdymo išlaidas (b.l. 1-2), teigdama jog tokia suma suskaičiuota pagal vykdomojoje byloje esančią lentelę (v.b.l. 82). Šie antstolės vykdymo išlaidų paskaičiavimo duomenų neatitikimai vertintini, kaip rašymo - skaičiavimo apsirikimai ir nesudaro prielaidų tvirtinti, jog iš apelianto buvo priteistos vykdymo išlaidos, apie kurias jis nebuvo informuotas.

16Kita vertus, pažymėtina tai, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas antstolio paduotą CPK 611 str. nustatyta tvarka pareiškimą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, privalėjo patikrinti visų antstolio nurodytų išieškotinų išlaidų pagrįstumą bei tai, ar prašomos išieškoti sumos apskaičiuotos pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos taisykles (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-02-05 nutartis c.b. Nr. 3K-7-5/2007; 2005-09-07 nutartis c.b. Nr. 3K-3-377/2005). Kiekvienu atveju teismas turi nustatyti, analizuoti ir vertinti priteistinų vykdymo išlaidų dydį bei jų pagrįstumą, tačiau nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas apsiribojo konstatavimu, jog vykdomojoje byloje esantis antstolės vykdymo išlaidų paskaičiavimas atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus.

17Vykdomosios bylos Nr. 33-311/2011 medžiaga nustatyta, jog antstolė N. Š. 2011-04-15 patvarkymu (v.b.l. 9) priėmė vykdyti išieškotojo - Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2011-04-05 sprendimą Nr. 14-19-5716 dėl 119 752,33 Lt skolos (mokestinės nepriemokos) išieškojimo iš skolininko UAB „AS Development“. 2011-04-15 skolininkui UAB „AS Development“ buvo išsiųstas raginimas per 10 dienų nuo jo gavimo dienos įvykdyti sprendimą (v.b.l. 13). Raginimas skolininkui buvo įteiktas 2011-04-19 (v.b.l. 15) ir tą pačią dieną, t.y. 2011-04-19, dalis išieškomos sumos – 21 518,15 Lt buvo sumokėta (v.b.l. 42). Be to, 2011-04-29 skolininkas pateikė išieškotojui prašymą įskaityti 22 500 Lt žyminio mokesčio permoką į mokestinės nepriemokos sumą (v.b.l. 41). Atsižvelgiant į tai, išieškotojas Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcija 2011-05-03 sprendimu pakeitė 2011-04-05 sprendimą Nr. 14-19-5716, nustatant, jog iš skolininko išieškotiną sumą sudaro 98 234,18 Lt bei apie šį savo sprendimą 2011-05-12 informavo antstolę N. Š. (v.b.l. 48-47). 2011-06-07 išieškotojas pranešė antstolei, jog 2011-05-31 buvo sumokėta visa mokestinė nepriemoka (v.b.l. 59). Taip pat 2011-06-20 išieškotojas, atsakydamas į antstolės paklausimą, detalizavo, jog skolininkas 2011-04-19 sumokėjo - 21 518 Lt, 2011-05-31 – 73 533,85 Lt, bei nurodė, jog 2011-04-28 skolininko prašymu 22 500 Lt sumokėto žyminio mokesčio suma buvo įskaityta mokestinei nepriemokai padengti. 2011-08-03 buvo priimtas patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo, o vykdomasis dokumentas grąžintas išieškotojui (v.b.l. 81-82).

18Vykdymo pradžia sietina su vykdomojo dokumento pateikimu antstoliui (CPK 653 str.). Kaip nustatyta, vykdomoji byla buvo pradėta 2011-04-15 išieškotojui antstolės kontorai pateikus vykdomąjį dokumentą bei tos pačios dienos patvarkymu antstolei jį priėmus vykdyti, o baigta 2011-08-03 patvarkymu. Todėl vykdymo išlaidos vykdomojoje byloje Nr. 33-311/2011 apskaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintas Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatas, vadovaujantis redakcija galiojusia laikotarpiu nuo 2011-02-01 iki 2011-11-18 (LR teisingumo ministro 2011-01-11 įsakymas Nr. 1R-8 „Dėl teisingumo ministro 2005-10-27. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo“ / Valstybės Žinios, 2011, Nr. 7-277).

19Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 p. vykdymo išlaidos skirstomos į: 1) būtinas vykdymo išlaidas (kurias sudaro kiekvienoje vykdomo byloje privalomi veiksmai); 2) papildomas vykdymo išlaidas, susijusias su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu; 3) atlyginimą antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą.

20Apeliacinės instancijos teismas negaliu sutikti su apelianto pozicija, kad vykdymo išlaidos neindeksuojamos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 32 p. instrukcijoje nustatyti vykdymo išlaidų dydžiai, išskyrus nustatytuosius procentine išraiška, indeksuojami atsižvelgiant į ketvirčio vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110, CPK 82 str. nustatyta tvarka. Skolininko mokėtinos vykdymo išlaidos, išskyrus tas, kurias apmokėjo išieškotojas, indeksuojamos tokiu ketvirčio vartojimo kainų indeksu, koks galioja antstoliui parengiant siūlymą skolininkui dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo – parengiant siūlymą skolininkui sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas arba siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas. Jeigu skolininkas vykdymo išlaidų nesumoka per siūlymuose nustatytą terminą, taikomas ketvirčio vartojimo kainų indeksas, galiojantis skirstant išieškotas lėšas ar kreipiantis į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo (Sprendimų vykdymo instrukcijos 32.2 p.). Antstolė į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo kreipėsi 2011-08-09, t.y. galiojant 139,1 vartotojų kanų indeksui (2011-07-14 Lietuvos statistikos departamento informacija „Dėl žyminiam mokesčiui ir teismo baudoms indeksuoti taikomo vartotojų kainų indekso“ Informaciniai pranešimai, 2011, Nr. 56 ) todėl šis indeksas ir taikytinas, apskaičiuojant vykdymo išlaidų dydį. Be to, apskaičiuota vykdymo išlaidų suma apvalinama iki sveikojo skaičiaus šia tvarka: gauto skaičiaus dalis nuo 0,01 iki 0,49 atmetama, o nuo 0,50 iki 0,99 apvalinama iki vieneto (Sprendimų vykdymo instrukcijos 47 p.).

21Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentu, jog tiek antstolė nepagrįstai paskaičiavo, tiek pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, kad būtinos vykdymo išlaidos sudaro 1000 Lt, kadangi išieškotina suma buvo daugiau nei 100 000 Lt. Sprendimų vykdymo instrukcijos 37 p. numatyta, jog būtinos vykdymo išlaidos mokamos atsižvelgiant į vykdomajame dokumente nurodytą išieškotiną sumą arba, jeigu dalis šios sumos buvo anksčiau išieškota ir vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti pakartotinai, – į likusią išieškoti sumą. Vykdomasis dokumentas - 2011-04-05 sprendimas Nr. 14-19-5716 buvo pateiktas dėl 119 752,33 Lt sumos (v.b.l. 2). Tačiau skolininkui raginimo įvykdyti sprendimą gavimo dieną sumokėjus dalį skolos, išieškotojas 2011-05-12 antstoliui pateikė kitą vykdomąjį dokumentą – 2011-05-03 sprendimą Nr. 14-20-6559 dėl 98 234,18 Lt, nurodęs, jog pastaruoju sprendimu buvo pakeistas 2011-04-05 sprendimas (v.b.l. 47-48). Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 lentelės 15 p., pagal kurį išieškotinai sumai esant nuo 50 000 iki 100 000 Lt, būtinos vykdymo išlaidos sudaro 600 Lt. Atsižvelgiant į tai, iš skolininko išieškotinos 835 Lt (indeksuotina 600 Lt suma) būtinos išlaidos.

22Apeliantas taip pat pagrįstai nesutinka ir su antstolės paskaičiuota papildomų išlaidų suma. Tokie antstolio veiksmai, kaip patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti parengimas, vykdomosios bylos užvedimas, raginimo ar siūlymo sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas parengimas, patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo parengimas vykdomosios bylos archyvavimo, saugojimo ir sunaikinimo išlaidos yra įskaitomi į būtinąsias vykdymo išlaidas. Papildomos vykdymo išlaidos už šių dokumentų parengimą ir nurodytų veiksmų atlikimą neskaičiuojamos (Sprendimų vykdymo instrukcijos 47 p.). Todėl nagrinėjamoje byloje už patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (v.b.l. 9), raginimą sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas (v.b.l. 12-15), patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo (v.b.l. 81) antstolė N. Š. nepagrįstai priskaičiavo papildomas išlaidas ir prašė teismo jas priteisti (b.l. 1-2).

23Atskirų vykdymo veiksmų atlikimo išlaidas reglamentuoja Sprendimų vykdymo instrukcijos 45 p. 3 lentelė. Iš vykdomosios bylos Nr. 33-311/2011 medžiagos matyti, kad antstolė, priėmusi vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2011-04-15 priėmė patvarkymą sustabdyti lėšų išmokėjimą (v.b.l. 11) – kurio parengimo išlaidos – 5 Lt (Sprendimų vykdymo instrukcijos 45 p. 3 lent. 7 p.). Taip pat užklausė VĮ „Regitra“ (v.b.l. 18), AB Ūkio banką, Danske Bank A/S Lietuvos filialą, AB SEB banką, AB „Citadele“ banką, AB Šiaulių banką, NORDEA Bank Finland PLC Lietuvos skyrių, AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrių, AB banką Snoras, UAB „Medicinos banką“, DNB NORD banką, AB „Swedbank“ banką (v.b.l. 16-18) – iš viso atliko 12 užklausų. Sprendimų vykdymo instrukcijos 45 p. 3 lentelės 5 p. numatytas užklausos įkainis yra 3 Lt, tokiu būdu antstolė, atlikusi užklausas, patyrė 36 Lt išlaidų. 2011-05-02 parengtas patvarkymas areštuoti lėšas bei pervesti jas į depozitinę sąskaitą (v.b.l. 19) kurio parengimo išlaidos – 5 Lt (Sprendimų vykdymo instrukcijos 45 p. 3 lent. 8 p.). 2011-05-02 antstolė surašė turto arešto aktą, kurio parengimo išlaidos, atsižvelgiant į šio dokumento apimtį bei kad šiuo aktu areštuojama viena transporto priemonė, vertintinos 60 Lt (Sprendimų vykdymo instrukcijos 45 p. 3 lent. 6 p.). Tuo atveju, kai numatyti vykdymo išlaidų dydžiai už antstolio patvarkymų ir kitų antstolio dokumentų parengimą taikomi tik vieną kartą – už originalaus dokumento parengimą. Jeigu antstolio patvarkymo ar kito parengto dokumento nuorašas CPK nustatytais atvejais turi būti siunčiamas vykdymo proceso dalyviams, už kiekvieną siunčiamą dokumento nuorašą skaičiuojamos 3 Lt dydžio vykdymo išlaidos. Jeigu CPK nustatytais atvejais vykdymo proceso dalyviams turi būti siunčiamas antstolio patvarkymas ar kitas antstolio parengtas dokumentas, vykdomojoje byloje paliekamas išsiųsto dokumento nuorašas, už kurį skaičiuojamos 3 Lt dydžio vykdymo išlaidos (Sprendimų vykdymo instrukcijos 46¹ p.). Antstolė laikotarpiu nuo 2011-05-02 iki 2011-05-04 priėmė 6 patvarkymus, kuriais nurodė areštuoti lėšas ir pervesti jas į antstolės depozitinę sąskaitą (v.b.l. 28-36), o tai yra 30 Lt jos išlaidų (Sprendimų vykdymo instrukcijos 45 p. 3 lent. 8 p.) bei 12 Lt už minėtų patvarkymo nuorašus skolininkui UAB „AS Development“ bei jose nurodytiems asmenims. 2011-05-20 antstolė parengė reikalavimą skolininkui (v.b.l. 45), 2011-06-01 parengė raštą išieškotojui (v.b.l. 49), kurių parengimas ir nuorašų išsiuntimas sudaro 16 Lt išlaidų (Sprendimų vykdymo instrukcijos 45 p. 3 lent. 17 p., 46¹ p.). 2011-06-09 buvo priimti patvarkymai dėl arešto panaikinimo (v.b.l. 60-71), kurių parengimas ir nuorašų išsiuntimas sudaro 81 Lt išlaidų (Sprendimų vykdymo instrukcijos 45 p. 3 lent. 17 p., 46¹ p.). 2011-06-23 buvo surašytas siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas paskaičiavimas bei atliktas jų paskaičiavimas (v.b.l. 79, 83-87), kas atitinkamai sudaro 10 Lt išlaidų (Sprendimų vykdymo instrukcijos 45 p. 3 lent. 4 p., 16 p.). Atsižvelgiant į tai, iš skolininko išieškotina 355 Lt (indeksuotina 255 Lt suma) papildomų išlaidų suma. Taip pat antstolei atlygintinos ir pašto išlaidos – 43 Lt (b.l. 1-2, Sprendimų vykdymo instrukcijos 48 p.).

24Apeliantas ginčija antstolės paskaičiuotą ir pirmosios instancijos teismo priteistą atlygio antstoliai sumą, kuri buvo apskaičiuota nuo išieškotos sumos – 96 033,85 Lt. Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 51 p., kai skolininkas įvykdo sprendimą arba šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį per raginime arba siūlyme nustatytą terminą, iš skolininko išieškomos būtinos ir papildomos vykdymo išlaidos, išskyrus vykdymo išlaidas, susijusias su skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimu. Atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą iš skolininko šiuo atveju neimamas.

25Sprendžiant dėl antstolio teisės gauti atlyginimą už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą, lemiamą reikšmę turi tai, kada skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą (jo dalį): per raginime nustatytą terminą ar jam pasibaigus, o kai raginimas neturi būti siunčiamas, – per įstatyme, vykdomajame dokumente nustatytą terminą, t. y. savanoriškai ar jau pradėjus priverstinį vykdymą. Jeigu skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą (jo dalį) per įstatyme, vykdomajame dokumente ar raginime nurodytą įvykdymo terminą, tai atlyginimas antstoliui už šio vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą iš skolininko neimamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2007).

26Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, kad antstolės raginimas skolininkui įvykdyti sprendimą ir sumokėti 119 752,33 Lt mokestinę nepriemoką buvo įteiktas 2011-04-19 (v.b.l. 15). Šią pareigą skolininkas turėjo įvykdyti per 10 dienų nuo raginimo gavimo, t.y. iki 2011-04-29. Dalis raginime įvardintos sumos - 21 518,15 buvo sumokėta 2011-04-19 (v.b.l. 42). Taip pat dalį sumos (22 500 Lt) skolininkas 2011-04-29 prašė įskaityti iš jo jau sumokėtos ir jam grąžintinos žyminio mokesčio permokos (v.b.l. 41). Vykdomojoje byloje esančių duomenų pagrindu (v.b.l. 77) konstatuotina, jog tokį skolininko prašymą išieškotojas patenkinto ir atlikto 22 500 Lt sumos įskaitymą. Taigi šiuo atveju susiklostė aplinkybės, kuomet pas išieškotoją - Vilniaus apskrities Valstybinę mokesčių inspekciją - buvo skolininko lėšų (grąžintino permokėto žyminio mokesčio), ir šias lėšas pastarasis turėjo teisę atgauti iš išieškotojo, tačiau siekdamas padengti bent dalį vykdomajame dokumente nurodytos sumos, pareiškė prašymą atlikti įskaitymą. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis protingumo ir sąžiningumo kriterijais, sprendžia, jog toks įskaitymas vertintinas kaip vykdomajame dokumente nurodytos išieškotinos mokestinės nepriemokos dalies sumokėjimas per raginime nustatytą terminą, ir tokiu būdu skolininkas išvengė dalies neigiamų padarinių (sumažino būsimų vykdymo išlaidų dydį). Todėl darytina išvada, jog antstolė nepagrįstai išieškota suma laikė 96 033,85 Lt bei nuo šios sumos skaičiavo atlygį (b.l. 1-2, v.b.l. 87, Sprendimų vykdymo instrukcijos 51 p.). Be to, antstolė apskaičiuodama atlyginimą pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 38 p. lent. 15 p. nustatytą tvarką, nepagrįstai šią sumą indeksavo (Sprendimų vykdymo instrukcijos 32 p).

27Pažymėtina ir tai, jog likusią išieškotinos sumos dalį – 73 533,85 Lt, kaip nurodyta išieškotojo 2011-06-15 rašte (v.b.l. 77), skolininkas 2011-05-31, t.y. nors ir praleidęs raginime nustatytą terminą, bet sumokėjo ir tokiu būdu visiškai įvykdė išieškotojo Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog antstoliui priteisiamas atlyginimas už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą neturi būti mažesnis už Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytą minimalų šio atlyginimo dydį, tačiau kiekvienu atveju teismas privalo nustatyti, analizuoti ir vertinti konkrečios bylos aplinkybes ir dėl antstoliui priteistino atlyginimo dydžio spręsti siekdamas tiek skolininko, tiek antstolio teisėtų interesų pusiausvyros, nuspręsti, ar yra pagrindas mažinti antstoliui atlyginimą ar ne (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-05-08 nutartis c.b. Nr. 3K-3-255/2008).

28Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog skolininkas siekė greito skolos grąžinimo, sumokėjęs dalį skolos per raginime nustatytą terminą, aktyviai rūpinosi likusios dėl skolos padengimu, bendradarbiavo su antstole ir išieškotoju (v.b.l. 41-43, 51-53). Minėtos aplinkybės nelaikytinos ekstraordinariomis, sudarančiomis pagrindą visiškai atleisti skolininką nuo atlyginimo antstoliui sumokėjimo. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs skolininko pastangas atsiskaityti su išieškotoju, kas iš esmės palengvino vykdymo procesą, taip pat antstolės atliktų veiksmų kiekį ir pobūdį, sprendžia, jog yra pagrindas priteisti antstolei minimalų Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytą atlyginimą, t. y. 4000 Lt (Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lent. 15 p.).

29Taigi iš skolininko (apelianto) priteista pirmosios instancijos teisme vykdymo išlaidų suma sumažintina iki 5233 Lt.

30Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 10 Lt sumą (dviejų nutarties kopijų siuntimo išlaidos), todėl pagal CPK 92 str., 96 str. 6 d. bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

31Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 d. 4 p.,

Nutarė

32Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 11 d. nutartį pakeisti.

33Sumažinti iš skolininko UAB „AS Development“ antstolės N. Š. naudai priteistą vykdymo išlaidų sumą iki 5233 (penkių tūkstančių dviejų šimtų trisdešimt trijų) litų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Dalia Kačinskienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens UAB „AS... 3. I. Ginčo esmė... 4. Antstolė N. Š. 2011-08-09 kreipėsi į Vilniaus m. 1-ąjį apylinkės teismą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2011-08-11 nutartimi (b.l. 3-4) patenkino... 7. Teismas nustatė, jog skolininkas per nustatytą terminą vykdymo išlaidų... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Suinteresuotas asmuo UAB „AS Development“ atskiruoju skundu (b.l. 25-28)... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 11. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinio ir... 13. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos ir... 14. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 15. CPK 611 str. 1 d. (iki 2011-10-01 gal įst., redakcija) buvo nustatyta, kad... 16. Kita vertus, pažymėtina tai, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas... 17. Vykdomosios bylos Nr. 33-311/2011 medžiaga nustatyta, jog antstolė N. Š.... 18. Vykdymo pradžia sietina su vykdomojo dokumento pateikimu antstoliui (CPK 653... 19. Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 p. vykdymo išlaidos skirstomos į: 1)... 20. Apeliacinės instancijos teismas negaliu sutikti su apelianto pozicija, kad... 21. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentu, jog tiek... 22. Apeliantas taip pat pagrįstai nesutinka ir su antstolės paskaičiuota... 23. Atskirų vykdymo veiksmų atlikimo išlaidas reglamentuoja Sprendimų vykdymo... 24. Apeliantas ginčija antstolės paskaičiuotą ir pirmosios instancijos teismo... 25. Sprendžiant dėl antstolio teisės gauti atlyginimą už vykdomojo dokumento... 26. Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, kad antstolės raginimas skolininkui... 27. Pažymėtina ir tai, jog likusią išieškotinos sumos dalį – 73 533,85 Lt,... 28. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog skolininkas siekė greito skolos... 29. Taigi iš skolininko (apelianto) priteista pirmosios instancijos teisme vykdymo... 30. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 31. Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 d. 4 p.,... 32. Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 11 d. nutartį... 33. Sumažinti iš skolininko UAB „AS Development“ antstolės N. Š. naudai...