Byla e2VP-1396-251/2019
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo išnagrinėjusi pareiškėjo I. G. prašymą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Gema Janušienė,

2sekretoriaujant Rasai Jonaitienei,

3žodinio proceso tvarka teismo posėdyje civilinėje byloje pagal pareiškėjo I. G. pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. G., „Swedbank“, AB, antstolei Vaivai Šimkienei dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo išnagrinėjusi pareiškėjo I. G. prašymą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo,

Nustatė

4Šiaulių apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. e2FB-9594-251/2018 pagal pareiškėjo I. G. pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. G., „Swedbank“, AB, antstolei Vaivai Šimkienei dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo 2018-10-12 sprendimu atsisakė iškelti fizinio asmens bankroto bylą I. G. ir priteisė iš pareiškėjo I. G. suinteresuotam asmeniui A. G. 800,00 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

5Šiaulių apygardos teismas 2018-11-30 nutartimi paliko Šiaulių apylinkės teismo 2018-10-12 nutartį nepakeistą ir priteisė iš apelianto I. G. suinteresuotam asmeniui A. G. 250,00 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

62018-12-31 gautas pareiškėjo I. G. prašymas išdėstyti sprendimo dėl 1050,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo įvykdymą 24 mėnesių terminui, kas mėnesį mokant po 43,75 Eur, nes dėl sveikatos būklės ilgą laiką bus nedarbingas ir negalės gauti pajamų, o nekilnojamojo turto parduoti ir taip padengti skolas negali dėl bendraturtės nenoro išspręsti ginčus dėl turto pardavimo. Be to, turi išlaikyti savo nepilnametę dukrą, kuriai išlaikymas nuskaičiuojamas nuo jo darbo užmokesčio.

7Teismo posėdyje pareiškėjas bei suinteresuoti asmenys nedalyvavo. Pareiškėjas prašė nagrinėti prašymą pareiškėjui teismo posėdyje nedalyvaujant. Kadangi dalyvaujančių byloje asmenų neatvykimas į teismo posėdį nekliudo teismui išspręsti iškeltą klausimą, todėl pareiškėjo prašymas išnagrinėtas pareiškėjui ir suinteresuotiems asmenims nedalyvaujant teismo posėdyje (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 284 str. 2 d.).

8Prašymas tenkintinas.

9CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ir kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Kasacinio teismo praktikoje teismo teisė išdėstyti ar atidėti sprendimo įvykdymą vertinama kaip teismo prerogatyva nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolę, kurią skolininkas įpareigotas vykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais; sprendžiant šį klausimą taip pat yra aktualūs CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai, kurių taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo ar atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus (išdėsčius) teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai, pagal kuriuos privalu pripažinti teisėtai įgytas civilines teises, jas gerbti ir ginti, o įsiteisėję teismo sprendimai turi būti vykdomi įstatymų nustatyta tvarka. Lengvatinio termino teismo sprendimui įvykdyti nustatymu siekiama socialiai reikšmingų tikslų – užtikrinti socialinį teisingumą, todėl atidėti ar išdėstyti sprendimo vykdymą galima tik tada, kai to reikia dėl konkrečių socialiai reikšmingų aplinkybių bei tik išimtinais atvejais (žr., pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011, 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006). Be to, sprendimo įvykdymo išdėstymas neturi suteikti nepagrįsto pranašumo skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių (pvz. žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Swedbank“v. R. D., bylos Nr. 3K-7-61/2011).

10Nagrinėjamu atveju pareiškėjas teigia, kad jo sunki turtinė padėtis susidarė dėl sveikatos problemų. Civilinėje byloje Nr. e2FB-9594-251/2018 esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog pareiškėjas serga onkologine liga, dėl ko jis gydymo stacionare ir namuose metu būna nedarbingas, jo pajamos minėtu laikotarpiu sumažėja, pvz., laikotarpiu nuo 2017 m. birželio mėnesio iki 2018 m. gegužės mėnesio pareiškėjas gavo nuo 163,21 Eur iki 630,86 Eur netekto darbingumo išmoką. Be to, byloje esantys įrodymai patvirtina, jog antstolė Vaiva Šimkienė vykdo 140,00 Eur kasmėnesinio išlaikymo vaikui priverstinį išieškojimą. Todėl atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjui būtų per didelė finansinė našta iš karto sumokėti suinteresuotam asmeniui A. G. 1050,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (išlaidų advokato pagalbai apmokėti).

11Kaip ir buvo minėta sunki šalies turtinė padėtis nėra aplinkybė, kuri per se lemia sprendimo įvykdymo išdėstymą, atidėjimą ar pan., nes sprendžiant sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, atsižvelgtina ir į įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumą (CPK 18 str.) bei į kitos šalies teisėtus interesus. Nagrinėjamu atveju suinteresuotas asmuo A. G. atsiliepimo į pareiškėjo prašymą nepateikė, neprieštaravo dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo. Pažymėtina, kad išdėsčius sprendimo įvykdymą tikėtina būtų užtikrintas spartesnis skolos grąžinimas, bus išvengta papildomų išlaidų bei galimų ginčų vykdymo procese, nes pareiškėjas mokėtų skolą dalimis gera valia nustatytais terminais. Todėl atsižvelgus į tai, kad skola susidarė 2018 m., skolą pareiškėjas grąžintų dalimis per 24 mėnesius, kas nepažeistų teismo sprendimo privalomumo, šalių lygiateisiškumo bei kitos šalies, šiuo atveju suinteresuoto asmens, teisėtų lūkesčių. Atsižvelgiant į tai pareiškėjo prašymas dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo tenkintinas (CPK 284 str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 straipsniu, 290-292 straipsniais, teismas

Nutarė

13pareiškėjo I. G. prašymą tenkinti.

14Išdėstyti Šiaulių apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2FB-9594-251/2018 2018-10-12 nutartimi iš pareiškėjo I. G. suinteresuotam asmeniui A. G. priteistų 800,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir Šiaulių apygardos teismo 2018-11-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-984-883/2018 iš apelianto I. G. suinteresuotam asmeniui A. G. priteistų 250,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, iš viso 1050,00 Eur (vieno tūkstančio penkiasdešimties eurų) įsiskolinimo įvykdymą dalimis, nustatant, kad 1050,00 Eur sumą I. G. sumoka A. G. dalimis per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius, skaičiuojant nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, kiekvieną mėnesį mokant po 43,75 Eur (keturiasdešimt tris eurus, 75 ct).

15Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai