Byla 2-402-664/2012
Dėl įsiskolinimo, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “4finance”, buveinė Jonavos g. 254A, Kaunas, įm.k. 301881644, a.s. ( - ) AB „Swedbank“, ieškinį atsakovei N. Š., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Visagine, dėl įsiskolinimo, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš atsakovės N. Š. 500,00 Lt paskolą, 50,00 Lt paskolos suteikimo mokesčio, 990,00 Lt delspinigių, 5 % metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė 2010 m. gegužės 11 d. paskolos sutarties pagrindu atsakovei suteikė 500,00 Lt kreditą, tuo tarpu atsakovė, įsipareigojusi grąžinti kreditą, mokėdama nustatyto dydžio įmokas, palūkanas bei delspinigius, minėtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl ieškovui liko skolinga 500,00 Lt negrąžintos paskolos, 50,00 Lt paskolos suteikimo mokesčio, 990,00 Lt delspinigių,5 % metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

4Atsakovei N. Š. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 130 str. numatytu būdu 2012 m. balandžio 11 d.

5Atsakovė, gavusi procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str.4 d.).

6Ieškinys tenkintinas dalinai.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

8Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas dalinai.

9Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovė pareikštam ieškiniui neprieštarauja.

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2010 m. gegužės 11 d. telekomunikacijų galiniais įrenginiais sudarė kredito sutartį, kurios pagrindu ieškovas UAB „4finace“ suteikė 500,00 Lt kreditą atsakovei N. Š., o pastaroji įsipareigojo ieškovui minėtą kreditą grąžinti, mokėdama įmokas, palūkanas bei delspinigius.

11Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

12Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Ieškovo pinigų perdavimo atsakovei faktą patvirtina 2010 m. gegužės 11 d. mokėjimo nurodymas Nr. 6777502, kuriame nurodyta, jog 500,00 Lt suma ieškovo yra pervesta į atsakovės sąskaita, nurodyta mokėjimo paskirtis – paskolos sutarties Nr. 6777502.

13Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.383-6.391 str.), tačiau atsakovė savo prievolės grąžinti kreditą neįvykdė, todėl iš jos priteistina 500,00 Lt paskolos ir 50,00 Lt paskolos suteikimo mokesčio (palūkanų) suma.

14Savo reikalavimą priteisti 990,00 Lt delspinigių ieškovas grindžia UAB „SMScredit.lt“ bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2. punktu. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 % delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73,00 % per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

15Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr.3K-3-107/2006).

16Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, taipogi šalių sulygta sutartimi (sutarties 10.2 p.) 1 % delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis, nes sudaro 365,00 % metinių delspinigių. Todėl, remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant ir į tai, jog ieškovas yra juridinis asmuo, teikiantis trumpalaikius kreditus, todėl suteikdamas kreditą privalo įvertinti atsakovės mokumą ir taikyti atitinkamą kredito suteikimo (palūkanų) mokestį, atsakovė yra vartotoja, kuri sutartį su ieškovu sudarė prisijungdama prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai beveik du kartus viršija suteiktos paskolos sumą, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 % nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovės ieškovui priteistina 99,00 Lt ((500,00 Lt + 50,00 Lt) × 180 d. × 0,1 % = 99,00 Lt) delspinigių (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

17Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo 2012 kovo 21 d. teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 2 d.).

18Ieškovas patyrė 50,00 Lt žyminio mokesčio išlaidas, todėl remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovės priteistina bylinėjimosi išlaidų dalis, proporcinga priteistai sumai. Teismas patenkino 42,14 % reikalavimų, todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 21,07 Lt žyminio mokesčio (50,00 Lt × 42,14 % = 21,07 Lt). Tačiau Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad žyminis mokestis negali būti mažesnis kaip 50,00 Lt, o įvertinus Lietuvos Respublikos CPK 82 str. numatytą indeksavimą, žyminio mokesčio dydis negali būti mažesnis nei 50,00 Lt, todėl iš atsakovės priteistina 50,00 Lt žyminio mokesčio. Pašto išlaidos byloje sudaro 14,71 Lt, jos priteistinos prporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai iš ieškovo ir atsakovės (Lietuvos Respublikos CPK 92, 93 str.). Tačiau nustatytomis proporcijomis paskirsčius pašto išlaidas, jos sudaro mžaiau nei po 10,00 Lt vienai šaliai, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K355, šios išlaidos nepriteistinos.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str.2 d., 285 – 287 str. str.,-

Nutarė

20Ieškinį tenkinti dalinai.

21Priteisti iš atsakovės N. Š. 500,00 Lt (penkių šimtų litų 00 ct) paskolą, 50,00 Lt (penkiasdešimt litų 00 ct) palūkanų, 99,00 Lt (devyniasdešimt devynis litus 00 ct) delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą 649,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. kovo 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 50,00 Lt (penkiasdešimt litų 00 ct)žyminio mokesčio ieškovo UAB “4finance” naudai.

22Sprendimas už akių atsakovės N. Š. apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas, tačiau atsakovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

23Ieškovas UAB „4finance“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti Vilniaus apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš... 4. Atsakovei N. Š. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 5. Atsakovė, gavusi procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą... 6. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 9. Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovė pareikštam ieškiniui... 10. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2010 m. gegužės 11... 11. Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo... 12. Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis... 13. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 14. Savo reikalavimą priteisti 990,00 Lt delspinigių ieškovas grindžia UAB... 15. Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra... 16. Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, taipogi... 17. Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos... 18. Ieškovas patyrė 50,00 Lt žyminio mokesčio išlaidas, todėl remiantis... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str.2 d.,... 20. Ieškinį tenkinti dalinai.... 21. Priteisti iš atsakovės N. Š. 500,00 Lt (penkių šimtų litų 00 ct)... 22. Sprendimas už akių atsakovės N. Š. apeliacine ir kasacine tvarka... 23. Ieškovas UAB „4finance“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti...