Byla 2-1421-567/2012
Dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys VĮ Registrų centras Vilniaus filialas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, „BTA INSURANCE COMPANY“ SE, veikiantis per filialą Lietuvoje, ir UAB „Ober-haus“ nekilnojamasis turtas

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Rimutei Svirobovičienei, Virginijai Kostenko, dalyvaujant ieškovui A. B., atsakovų UAB „Promano LIT“ ir Nordea Bank Finland Plc atstovei advokatei Editai Bartulevičiūtei, atsakovo antstolio Irmanto Gaidelio atstovei antstolei Virginijai Meškauskienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų I. B. ir A. B. ieškinį atsakovams UAB „Promano LIT“, Nordea Bank Finland Plc, veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, antstoliui Irmantui Gaideliui dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys VĮ Registrų centras Vilniaus filialas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, „BTA INSURANCE COMPANY“ SE, veikiantis per filialą Lietuvoje, ir UAB „Ober-haus“ nekilnojamasis turtas.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovai I. B. ir A. B. pateikė ieškinį (1 t., b.l. 149-159), prašydami:

41. Pripažinti 2011-01-18 turto varžytynių aktą Nr. 0008/10/02117 negaliojančiu;

52. Taikyti restituciją natūra - grąžinti ieškovams A. B. ir I. B. nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą, unikalus Nr. 0101-0014-0623, ir vienbutį gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - );

63. Taikius restituciją natūra, priteisti iš atsakovo Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrių, atsakovui UAB „Promano LIT“ 709150,05 Lt;

74. Taikius restituciją natūra, priteisti iš antstolio I. Gaidelio atsakovui UAB „Promano LIT“ 30849,95 Lt;

85. Priteisti ieškovams A. B. ir I. B. žyminį mokestį. Nurodė, kad 2011-05-07 ieškovai A. B. ir I. B. gavo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2011-05-05 nutartį Nr. I-703P/2010, kuria hipotekos skyrius nutarė panaikinti areštą 2010-05-24 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutartimi Nr. I-703/2010 areštuotam turtui – nekilnojamam turtui – žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ir gyvenamajam namui, unikalus Nr. ( - ), bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantiems ieškovams, taip pat paskirstyti lėšas, gautas už parduotą turtą, išmokant hipotekos kreditoriui Nordea Bank Finland Plc 709150,05 Lt. Iš 2011-05-05 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutarties ieškovai sužinojo, kad jų turtas buvo parduotas pirkėjui UAB „Promano LIT“ už 740000 Lt, iš šios sumos išskaitant 30849,95 Lt antstolio vykdymo išlaidų. Likusią 705150,05 Lt sumą pervedant išieškotojui. Ieškovai nesutinka su parduoto varžytynėse turto kaina, kadangi ji buvo nustatyta per maža ir neatitiko rinkos kainos, taip pat ginčija priverstinio skolos išieškojimo proceso metu padarytus pažeidimus, kurie sąlygojo tai, kad ieškovai nebuvo informuoti apie pradedamą išieškojimą, apie skiriamas varžytynes, apie varžytynių akto tvirtinimą teisme, todėl negalėjo pasinaudoti savo, kaip skolininkų teisėmis, t.y. įvykdyti skolinį mokėjimą per pasiūlytą nustatytą terminą, pasiūlyti parduodamo turto pirkėjus, ginčyti parduodamo turto kainą, skųsti antstolio veiksmus. 2011-05-05 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutarties įteikimo ieškovams procedūroje taip pat padaryti pažeidimai, kadangi nutartis įteikta LR CPK nenustatytu būdu. Ieškovai negavo jokio raginimo iš antstolio mokėti įsiskolinimą geruoju (LR CPK 655 str.). Ieškovams antstolis taip pat nepranešė nei apie turto areštą, nei apie ketinimą parduoti turtą iš varžytynių, nei apie turto kainos nustatymą, nei apie galimybę pasiūlyti turto pirkėją, nei apie skelbimą apie būsimas varžytynes (LR CPK 655 str., 679 str., 682 str., 704 str., 706 str.). Ieškovai gyvena ( - ), kartu su nepilnamečiais vaikais, nesislapsto, juos pasiekia visa jiems siunčiama korespondencija. Teismų praktikoje pripažįstama, kad realizuojant areštuotą skolininko turtą iš varžytynių, įstatymas skolininkui suteikia tam tikrą lengvatinę galimybę, t.y. teisę iki varžytynių pačiam arba per atstovą surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2010). Antstolis parduodamą turtą įvertino per maža kaina, nors įstatymas numato, kad šis tikrosios turto rinkos kainos nustatymas yra esminė varžytynių proceso dalis. Antstolis turtą varžytynėse pardavė už 740000 Lt. Ieškovai teigia, kad ši kaina neatitiko turto rinkos vertės. 2008-02-26, kai buvo registruota turto hipoteka, turtas buvo įvertintas 1500000 Lt. Ši informacija antstoliui buvo žinoma, kadangi ji yra vieša. Vertė negalėjo sumažėti per pusę, t.y. 49,3 proc. ir sudaryti 760000 Lt skirtumą. Nekilnojamojo turto registro pateikiama turto vertė sudaro iš viso 908904 Lt. Antstolis turėjo analizuoti, kodėl registro vertė yra didesnė ir toks skirtumas turėjo būti paaiškinamas objektyviomis su konkrečiu turtu susijusiomis aplinkybėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2008). Nepaisant to, kad registrinė turto vertė nurodoma beveik 20 proc. didesnė, kad turto hipotekos išraše turto vertė nurodoma beveik 50 proc. didesnė, antstolis I. Gaidelis nesiėmė jokių veiksmų dėl tikrosios turto vertės nustatymo ir tiesiog perrašė vertintojo nurodytą kainą, tokiu būdu pažeisdamas jam įstatymo nustatytą pareigą įkainoti turtą rinkos verte (LR CPK 681 str. 1 d.). Parduotas turtas iš varžytynių yra paskutinė šeimos gyvenamoji patalpa, todėl teismas, tvirtindamas varžytynių aktą, privalėjo analizuoti visas aplinkybes ir netvirtinti to akto. Teismų praktikoje nurodoma, kad pardavimas mažesne nei rinkos kaina – vienas iš kriterijų, leidžiančių vertinti įgijėjo sąžiningumą ir spręsti dėl restitucijos taikymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-549/2007). Pripažinus varžytynių aktą negaliojančiu, atsiranda sandorio negaliojimo padarinys - restitucija. Turtą varžytynėse įgijęs pirkėjas turėjo pastebėti ir žinoti, kad parduodamo turto kaina neatitinka rinkos kainos, kadangi atsakovas užsiima nekilnojamojo turto pirkimu-pardavimu. Be to, pirkėjas yra dukterinė atsakovo Nordea Bank Finland Plc įmonė, kadangi bankas yra vienintelis 100 proc. pirkėjo akcininkas. Ieškovai Vilniaus apygardos teismui apskundė 2011-05-05 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutartį Nr. I-703P/2010. Atskiruoju skundu ieškovai prašė sustabdyti išieškojimo vykdymo procese veiksmus ir uždrausti paskirstyti už parduotą iš varžytynių turtą gautas pinigines lėšas, sustabdyti hipotekos pabaigimą pagal hipotekos lakštą Nr. 01120080005646 ir jos išregistravimą iš registro iki bus išspręstas ginčas pagal ieškovų 2011-05-16 ieškinį dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu. Vilniaus apygardos teismas šio klausimo nėra išnagrinėjęs. Ieškovai neturi informacijos, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2011-05-05 apskųsta nutartis buvo įvykdyta, t.y. buvo paskirstytos lėšos, hipoteka užbaigta (LR CK 6.145 str. - 6.153 str., LR CPK 144 str., 145 str. 1 d. 7 p., 10 p., 12 p., 602 str.).

9Atsakovas UAB „Promano LIT“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (2 t., b.l. 40-44), prašydamas jį atmesti, priteisti iš ieškovų A. B. ir I. B. patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad skolininkai A. B. ir I. B. buvo tinkamai informuoti apie tai, kad bankas kreipėsi į hipotekos skyrių dėl priverstinio skolos išieškojimo iš banko naudai įkeisto turto ir antstolio I. Gaidelio atliekamus vykdomuosius veiksmus, vykdant hipotekos skyriaus 2010-08-18 vykdomąjį dokumentą Nr. I-703V/2010. AB „Lietuvos paštas“ įteikimo pranešime skolininkas A. B. 2010-06-11 pasirašė, kad jam asmeniškai įteikta 2010-05-24 hipotekos skyriaus nutartis, kuria nuspręsta areštuoti turtą. Skolininkei I. B. hipotekos skyriaus nutartis taip pat buvo įteikta tinkamai – tuometinės jos darbovietės adresu ( - ). Skolininkai buvo tinkamai informuoti ir apie antstolio I. Gaidelio atliekamus vykdomuosius veiksmus, vykdant hipotekos skyriaus 2010-08-18 vykdomąjį dokumentą Nr. I-703V/2010, t.y. ieškovams buvo įteikti 2010-08-24 antstolio I. Gaidelio patvarkymai pradėti išieškojimą ir skirti turto vertės nustatymo ekspertizę. Ieškovams 2010-12-11 buvo įteiktas ir 2010-11-18 antstolio I. Gaidelio patvarkymas dėl ekspertizės turto vertei nustatyti išlaidų. Skolininkai be jokių apribojimų galėjo įgyvendinti savo teisę realizuoti turtą, pasiūlius savo pirkėją, nes apie tokią teisę antstolis I. Gaidelis juos asmeniškai informavo 2010-08-25. UAB „Promano LIT“ įgijo turtą, kuris buvo įvertintas teisės aktų nustatyta tvarka, skolininkai buvo tinkamai apie atliktą vertinimą bei nustatytą turto kainą informuoti, jokių prieštaravimų dėl turto vertės per LR CPK nustatytus terminus nepareiškė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2009-04-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009) dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu instituto aiškinimo ir taikymo formuoja praktiką, jog turto pardavimo iš varžytynių aktas teismo sprendimu pripažintinas negaliojančiu tik specialioje teisės normoje – LR CPK 602 str. – įtvirtintais pagrindais. Turto pardavimo iš varžytynių akto negaliojimo institutas taikytinas tik išimtiniais atvejais. Turto, kurį įsigijo UAB „Promano LIT“, vertinimas buvo atliktas LR CPK 681 str. nustatyta tvarka, vertinimą atliko bendrovė, turinti LR audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto išduotą kvalifikacijos atestatą. Skolininkai jokių prieštaravimų dėl paskirtos ekspertizės per LR CPK 682 str. 1 d. nustatytą terminą nepareiškė. Atsakovui įsigyjant turtą, skolininkų vaikų teisės ir interesai nebuvo pažeisti, nes LR CPK 663 str. 4 d. nustatyta išimtis netaikytina. Ieškovų skola bankui atsirado ne dėl nesumokėtų mokesčių už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas, o dėl netinkamai vykdytos kredito sutarties (LR CPK 318 str., 602 str. 6 p., 681 str., 682 str., 713 str. 4 d., 718 str., 772 str. 1 d.).

10Atsakovas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, pateikė atsiliepimą į ieškinį (2 t., b.l. 47-57), prašydamas jį atmesti, paskirti ieškovams A. B. ir I. B. 20000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, priteisti iš ieškovų A. B. ir I. B. patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovai netinkamai vykdė su banku sudarytą kredito sutartį, t.y. pažeidė ją. Ieškovams buvo žinoma, kad netinkamai vykdant kredito sutartį, bankas savo pažeistas teises gins kredito sutartyje ir įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant tai, kad pradės banko naudai įkeisto turto priverstinį realizavimą. Skolininkai buvo tinkamai informuoti apie banko kreipimąsi į hipotekos skyrių dėl priverstinio skolos išieškojimo iš banko naudai įkeisto turto ir hipotekos skyriaus atliekamus procesinius veiksmus. Atsakovas pažymi, kad patiems ieškovams, kaip skolininkams, tenka pareiga domėtis priverstinio skolos išieškojimo procesu, vykdymo eiga. Vykdymo procese tiek skolininkui, tiek išieškotojui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis. Skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą. Visi procesiniai dokumentai buvo siunčiami skolininko A. B. oficialiai deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ), o skolininkei I. B. – jos darbo vietos adresu – ( - ). Skolininkai buvo tinkamai informuoti apie antstolio I. Gaidelio atliekamus vykdomuosius veiksmus, vykdant hipotekos skyriaus 2010-08-18 vykdomąjį dokumentą Nr. I-703V/2010, t.y. ieškovams pasirašytinai buvo įteikti 2010-08-24 antstolio I. Gaidelio patvarkymai pradėti išieškojimą ir skirti turto vertės nustatymo ekspertizę. Antstolis nurodytame patvarkyme išaiškino skolininkams A. B. ir I. B. jų teises ir pareigas, tame tarpe buvo nurodyta, kad skolininkas pagal LR CPK 704 str. iki varžytynių pradžios gali pasiūlyti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją. 2010-08-24 buvo priimtas patvarkymas skirti ekspertizę skolininko areštuoto turto vertei nustatyti. 2010-08-24 ieškovams buvo įteiktas patvarkymas dėl vykdymo veiksmų bei dėl turto vertės nustatymo ekspertizės. 2010-12-11 skolininkams buvo įteiktas ir 2010-11-18 antstolio I. Gaidelio patvarkymas dėl ekspertizės turto vertei nustatyti išvadų. Ieškovai be jokių apribojimų galėjo įgyvendinti savo teisę realizuoti turtą, pasiūlius savo pirkėją, nes apie tokią teisę antstolis I. Gaidelis juos asmeniškai informavo 2010-08-25. Parduotas turtas buvo įvertintas teisės aktų nustatyta tvarka, o skolininkai buvo tinkamai apie atliktą vertinimą bei nustatytą turto kainą informuoti, jokių prieštaravimų dėl turto vertės per LR CPK nustatytus terminus nepareiškė. Parduodant turtą, A. B. ir I. B. vaikų teisės ir interesai nėra pažeisti, nes įstatyminė pareiga rūpintis savo nepilnamečiais vaikais tenka tėvams. Įstatymų leidėjas tik LR CPK 663 str. 4 d. nustatė teismo teisę neleisti nukreipti išieškojimo į paskutinį butą, kai išieškomos sumos už komunalines ar kitas paslaugas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-03-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-201/2006). Šiuo atveju ieškovų skola atsirado dėl netinkamai vykdytos kredito sutarties. Išieškojimas vykdomas iš hipoteka banko naudai įkeisto turto, t.y. specialiai įstatymo nustatyta tvarka. Nėra teisinio pagrindo taikyti išimtinį skolininko teisių gynimo būdą - turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimą negaliojančia ir restitucijos, nes ieškovai buvo tinkamai informuoti apie priverstinį skolos išieškojimą, paskirtą turto vertintoją ir atliktą turto vertės nustatymo ekspertizę. Ieškovai be jokių apribojimų galėjo įgyvendinti teisę pasiūlyti savo pirkėją turto įsigijimui (LR CPK 318 str., 602 str., 681 str., 682 str., 713 str. 4 d., 718 str., 722 str. 1 d.).

11Atsakovas antstolis I. Gaidelis pateikė atsiliepimą į ieškinį (2 t., b.l. 13-19), prašydamas jį atmesti, kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškinyje ieškovai klaidingai informuoją teismą, kad jie nebuvo informuoti apie turto realizavimo procedūras. Antstolis 2010-08-23 priėmė patvarkymą dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti, 2010-08-24 buvo surašytas turto arešto aktas, priimtas patvarkymas skirti ekspertizę turto kainai nustatyti bei patvarkymas, kuriuo skolininkams buvo išaiškintos jų teisės. Šie dokumentai buvo pasirašytinai įteikti ieškovams 2010-08-25. Patvarkyme skirti ekspertizę buvo išaiškintos ieškovų teisės pareikšti nušalinimus ekspertams bei teisė teikti prieštaravimus dėl ekspertinės išvados. Žinodami savo teises ir pareigas, ieškovai galėjo domėtis vykdymo eiga, skųsti antstolio veiksmus, kainą, tačiau to nedarė. Nustačius turto kainą, 2010-11-18 patvarkymu šalys buvo informuotos apie nustatytą kainą. Patvarkymu buvo pranešta, kad turtas įvertintas 740000 Lt bei pakartotinai išaiškintos teisės pareikšti prieštaravimus dėl kainos, teisė atvykti į antstolių kontorą ir susipažinti su ekspertizės aktu, išaiškinti pradinės kainos varžytynėse nustatymo principai. Ieškovai buvo informuoti apie pradėtą turto realizavimo procedūrą, apie teises ir pareigas. Raginimo sumokėti skolą geruoju ieškovai negavo, kadangi pagal LR CPK 661 str. raginimai vykdant hipotekos teisėjo nutartis dėl turto realizavimo nesiunčiami. UAB „Ober-haus“ nekilnojamasis turtas nustatyta 740000 Lt kaina iš esmės nesiskiria ir net yra didesnė už VĮ Registrų centras nustatytą kainą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, jog tais atvejais, kai skirtumas tarp nekilnojamojo turto registre nurodytos turto vertės ir vykdymo procese eksperto nustatytos areštuoto turto vertės yra didelis, toks skirtumas turi būti paaiškinamas objektyviomis su konkrečiu turtu susijusiomis aplinkybėmis. Jeigu toks skirtumas turimais su turto verte susijusiais duomenimis deramai nepagrindžiamas antstolio, tai turi būti vertinama kaip pagrindas abejoti ekspertizės išvada. Vadovaujantis LR CPK 594 str., Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas įvertino vykdomosios bylos dėl turto pardavimo iš varžytynių akto patvirtinimo medžiagą ir nenustatęs pažeidimų, patvirtino pardavimo aktą (LR CPK 17 str., 47 str., 602 str., 604 str., 661 str., 681 str., 682 str., 713 str., 718 str.).

12Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras pateikė atsiliepimą į ieškinį (2 t., b.l. 5-6), nurodydamas, jog nekilnojamojo turto tvarkytojas nėra šio ginčo materialinių teisinių santykių subjektas ir suinteresuotumo bylos baigtimi neturi, todėl prašė ieškinio reikalavimus nagrinėti teismo nuožiūra. Trečiasis asmuo informavo, kad Nekilnojamojo turto registre į žemės sklypą (unikalus Nr. 0101-0014-0623) ir vienbutį gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ), 2011-05-17 įregistruota UAB „Promano LIT“ nuosavybės teisė 2011-01-18 turto pardavimo iš varžytynių akto Nr. 0008/10/02117 ir Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011-03-24 nutarties civilinėje byloje Nr. P2-53-600/2011 pagrindu.

13Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą (2 t., b.l. 99-101), nurodydamas, jog ieškovai su sūnumis K., gimusiu ( - ), ir R., gimusiu ( - ), gyvena privačiame 5 kambarių name su visais patogumais ( - ). Būstas naujos statybos erdvus, švarus, tvarkingas. Nepilnamečiai K. ir R. turi po atskirą kambarį su jiems skirtais baldais. Vaikams yra sudarytos geros sąlygos ugdymui ir poilsiui. A. B. neturi pastovaus darbo I. B. dirba UAB „Kalvarijų turgus“ buhalterė. Ieškovės mėnesinės gaunamos pajamos sudaro 4000 Lt, mėnesinė įmoka bankui - 4000 Lt. Ieškovų teigimu būstas, kuriame jie gyvena, yra vienintelis, kito nekilnojamojo turto šeima neturi. Ieškovų tėvai gyvena 1 kambario bute, todėl išsikraustyti pas juos šeima neturi galimybės.

14Trečiasis asmuo „BTA INSURANCE COMPANY“ SE, veikiantis per filialą Lietuvoje, pateikė atsiliepimą į ieškinį (2 t. b.l. 129-131), prašydamas jį atmesti. Nurodė, kad ginčo turto kaina varžytynėse buvo pakelta 148000 Lt, restitucijos taikyti nėra teisinio pagrindo, nes nebuvo pažeistos imperatyvios CPK nuostatos. Kainos svyravimas yra visiškai paaiškinimas globalios ekonominės krizės sąlygomis, kuomet nekilnojamojo turto kainos krito, atsižvelgiant į tai, kad jos buvo labai pakeltos.

15Trečiasis asmuo UAB „Ober-Haus“ nekilnojamasis turtas nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

162011-10-10 nutartimi Vilniaus apygardos teismas nutarė skirti byloje turto vertinimo ekspertizę ir pavesti ją atlikti ekspertui D. G. (Turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 000506, Justiniškių g. 109-3, Vilnius), pavedant ekspertui atsakyti į klausimą: kokia buvo nekilnojamojo turto – žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), ir vienbučio gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), rinkos vertė 2010-11-03 ir 2010-11-10.

17Ieškinys atmestinas. Byloje nustatyta, kad A. B. užsakymu 2007-10-03 UAB „Ober-haus“ nekilnojamasis turtas Turto vertės nustatymo pažymoje Nr. 398 V:08 GP nurodyta, jog gyvenamojo namo su žemės sklypu rinkos vertė sudaro 1500000 Lt, o likvidacinė vertė - 1050000 Lt (3 t., b.l. 168-181).

182008-02-08 A. B., I. B. įgaliojimu įgaliojo T. S. jų vardu nupirkti bendrosios jungtinės nuosavybės teise žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ) ir jame esantį vienbutį namą, unikalus Nr. ( - ), už kainą ir kitas sąlygas savo nuožiūra bei kt. (atskirojo skundo medžiaga Nr. 2S-1648-560/2011, b.l. 105-107).

192008-02-11 Pirkimo pardavimo sutartimi pirkėjai A. B. ir I. B. įsigijo iš pardavėjos L. V. žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), bei vienbutį gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), už 71100 Lt (atskirojo skundo medžiaga Nr. 2S-1648-560/2011, b.l. 7-12).

202008-02-22 Būsto kreditavimo sutartį Nr. BK 08/02/70B sudarė Nordea Bank Finland Plc bei A. B. ir I. B. atstovas T. S. (atskirojo skundo medžiaga Nr. 2S-1648-560/2011, b.l. 21-32).

212008-02-26 A. B. ir I. B. sudarė su Nordea Bank Finland Plc hipotekos lakštą, kad įkeičiamas daiktas: žemės sklypas (kadastrinis adresas 0101/0014:623, 0,0667 ha, nekilnojamojo turto registro įrašo Nr. 1/27281, vertė - 450000 Lt, esantis ( - ) bei vienbutis gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), 236,05 kv. m, nekilnojamojo turto registro įrašo Nr. 1/27281, vertė -1050000 Lt, esantis ( - ) (atskirojo skundo medžiaga Nr. 2S-1648-560/2011, b.l. 105-107).

222009-05-07 Nordea Bank Finland Plc pranešė skolininkams A. B. ir I. B. apie sutarties nutraukimą, nurodant, jog jeigu skolininkai iki 2009-05-22 nepadengs įsiskolinimų bankui, jis kreipsis į apylinkės teismo hipotekos skyrių ir bus pradėtas išieškojimas iš skolininkų bankui įkeisto turto (atskirojo skundo medžiaga Nr. 2S-1648-560/2011, b.l. 33).

232009-07-29 Nordea Bank Finland Plc kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrių su pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo, nurodydamas, jog skolininkai A. B. ir I. B. nevykdė savo įsipareigojimų, todėl 2009-05-22 bankas vienašališkai nutraukė sutartį. Suinteresuotų asmenų įskolinimas sudarė 298273,10 eurų (atskirojo skundo medžiaga Nr. 2S-1648-560/2011, b.l. 19-20).

242009-08-11 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas hipotekos skyriaus nutartimi Nr. I-935/2009 areštavo įkeistus nekilnojamuosius daiktus – žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), ir vienbutį gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklausančius A. B. ir I. B., kuri skolininkams neįteikta, nes nurodytu adresu adresatai nerasti (atskirojo skundo medžiaga Nr. 2S-1648-560/2011, b.l. 49-50, 59).

252010-01-25 antstolis V. S. pranešimu apie dokumentų įteikimą Nr. 0001/10/ ĮT-187 pranešė Nordea Bank Finland Plc, jog A. B. bei I. B. 2009-08-11 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutartį ir lydraštį įteikti nepavyko (atskirojo skundo medžiaga Nr. 2S-1648-560/2011, b.l. 47).

262010-02-05 A. B. buvo įteikta (atskirojo skundo medžiaga Nr. 2S-1648-560/2011, b.l. 64) 2009-08-11 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutartis Nr. I-935/2009.

272010-05-13 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja priėmė nutartį panaikinti 2009-08-11 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo skyriaus nutartimi Nr. 935/2009 uždėtą areštą (atskirojo skundo medžiaga Nr. 2S-1648-560/2011, b.l. 65).

282010-05-19 Nordea Bank Finland Plc kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrių su pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo, nurodydamas, jog skolininkai nevykdė savo įsipareigojimų, todėl 2009-05-22 bankas vienašališkai nutraukė sutartį. Suinteresuotų asmenų įskolinimas sudarė 298273,10 eurų (atskirojo skundo medžiaga Nr. 2S-1648-560/2011, b.l. 71-72).

292010-05-24 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas hipotekos skyriaus nutartimi Nr. I-703/2010 areštavo įkeistus nekilnojamuosius daiktus –žemės sklypą unikalus Nr. ( - ) ir vienbutį gyvenamąjį namą unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklausančius A. B. ir I. B. (atskirojo skundo medžiaga Nr. 2S-1648-560/2011, b.l. 81-82).

302010-06-11 A. B. buvo įteikta (atskirojo skundo medžiaga Nr. 2S-1648-560/2011, b.l. 90) 2010-05-24 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas hipotekos skyriaus nutartis Nr. I-703/2010.

312010-07-15 Nordea Bank Filnad Plc kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrių su pakartotiniu pareiškimu dėl skolos išieškojimo, prašydamas leisti parduoti iš varžytynių įkeistą nekilnojamąjį turtą: žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), ir vienbutį gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), hipotekos kodas hipotekos registre 01120080005646, hipotekos registravimo data 2008-02-26 (atskirojo skundo medžiaga Nr. 2S-1648-560/2011, b.l. 103-104).

322010-07-16 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius nutartimi Nr. I-703V/2010 nutarė išieškoti skolą 289620 eurų negrąžinto kredito, 4779,92 eurų nesumokėtų palūkanų, 49739,53 eurų įsipareigojimų nevykdymo palūkanų, 179,61 eurų nesumokėtų mokesčių, iš viso 344319,06 eurų, 132 Lt žyminio mokesčio išlaidų bei 16 proc. sutartinių metinių įsipareigojimo nevykdymo palūkanų nuo visos laiku nesumokėtos sumos, priverstinai parduoti iš varžytynių nekilnojamuosius daiktus: žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), ir vienbutį gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ) (atskirojo skundo medžiaga Nr. 2S-1648-560/2011, b.l. 109-110).

332010-08-17 AB Lietuvos paštas informavo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrių, jog korespondencijos siunta Nr. RN182950532LT (2010-07-16 Vilniaus miesto hipotekos skyriaus nutartis Nr. I-703V/2010), adresuota UAB „Lietuvos rytas“, I. B. (Gedimino per. 12 A, Vilniuje, 2010-07-20 buvo įteiktą apsaugos darbuotojui P. S.. Siunta Nr. RN192950529LT, adresuota A. B., Gvazdikų g. 20A, Vilniuje, nepavykus rasti gavėjo, jam korespondencijos dėžutėje buvo paliktas pranešimas apie gautą siuntą, gavėjui neatvykus, pasibaigus siuntos saugojimo laikui, ji buvo grąžinta siuntėjui. Nuo 2004-04-01 I. B. nurodyta, kaip asmuo, gaunantis iš UAB „Lietuvos rytas“ atlyginimą, nenurodant darbo santykių pabaigos (atskirojo skundo medžiaga Nr. 2S-1648-560/2011, b.l. 56).

342010-08-18 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas išdavė vykdomąjį raštą Nr. I-703V/2010.

352010-08-23 antstolis I. Gaidelis priėmė patvarkymą priimti vykdyti dokumentą pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010-08-18 išduotą vykdomąjį raštą Nr. I-730V/2010 išieškoti skolą, nukreipiant išieškojimą į A. B. ir I. B. priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Gvazdikų g. 20A, Vilniuje (2 t., b.l. 20).

362010-08-24 antstolis I.Gaidelis surašė turto arešto aktą (vykdomoji byla Nr. 0008/10/02117, b.l. 21-22) ir priėmė patvarkymą skirti ekspertizę skolininko areštuoto turto vertei nustatyti, pavedant ją atlikti UAB „Ober – haus“ nekilnojamasis turtas (v.b., b.l. 24).

372010-08-25 A. B. buvo įteiktas 2010-08-24 patvarkymas dėl skolininko teisių išaiškinimo, 2010-08-23 patvarkymas priimti vykdyti dokumentą, 2010-08-24 patvarkymas skirti ekspertizę skolininko areštuoto turto vertei nustatyti (v.b., b.l. 26).

382010-08-24 antstolis I. Gaidelis pranešimu Nr. 0008/10/02117-H pranešė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento VTAT, jog vykdo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus vykdomąjį raštą Nr. I-703V/2010 išieškoti skolą, nukreipiant išieškojimą į įkeistus nekilnojamuosius daiktus - žemės sklypą, unikalus Nr. 0101-0014-0623, ir vienbutį gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), nurodydamas, jog A. B. ir I. B. turi sūnų K., gim. ( - ), ir sūnų R., gim. ( - ) (v.b., b.l. 30).

392010-11-03 pagal antstolio I. Gaidelio prašymą UAB „Ober-haus“ nekilnojamasis turtas atliko turto, esančio ( - ), rinkos vertės nustatymą, nurodant, jog minėto turto rinkos vertė yra 740000 Lt (vertės nustatymo ekspertizės byla pagal antstolio I. Gaidelio užsakymą).

402010-11-18 antstolis priėmė patvarkymą Nr. 0008/10/02117-1H dėl ekspertizės turto vertei nustatyti išvadų, nurodant, jog atlikus turto vertės paskaičiavimus UAB „Ober-haus“ nekilnojamasis turtas ekspertai nustatė, kad vertinamo areštuoto turto rinkos vertė yra 740000 Lt (v.b., b.l. 33). Šis patvarkymas buvo įteiktas A. B. 2010-12-10 (v.b., b.l. 39).

412011-01-18 Turto pardavimo iš varžytynių aktu Nr. 0008/10/02117 antstolis I. Gaidelis pirmosiose varžytynėse pardavė A. B. ir I. B. priklausantį turtą – 0,0667 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), ir 236,05 kv. m bendro ploto vienbutį gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ) pirkėjui UAB „Promano LIT“ (v. b., b.l. 129-130).

422011-02-03 pranešimu Nr. 0008/10/01117 antstolis I. Gaidelis pranešė Nordea Bank Finland Plc ir A. B. bei I. B., jog įvyko pirmosios varžytynės žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), ir vienbučio gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), už didžiausią pasiūlytą kainą 740000 Lt. Šis pranešimas buvo siunčiamas A. B. ir I. B. adresu ( - ), tačiau adresatai ( - ), nerasti ir į pranešimus neatsiliepė (v. b., b.l. 134-139).

43Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-03-14 nutartimi buvo patvirtintas 2011-01-18 turto varžytynių aktas Nr. 0008/10/02117 (civilinė byla Nr. P2-53-6000/2011).

44Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2011-05-05 priėmė nutartį baigti hipoteką pagal hipotekos lakštą Nr. 01120080005646, išregistruojant jį iš hipotekos registro, gautas lėšas, t.y. 709150,05 Lt išmokėti hipotekos kreditoriui Nordea Bank Finland Plc. Šią nutartį A. B. ir I. B. apskundė atskiruoju skundu, kuris nėra išnagrinėtas.

452011-08-02 Buities tyrimo akte Nr. A715-3546-(2.13.2.10-SR6) nurodyta, jog I. B. ir A. B. teigė, jog neturi kito nekilnojamojo turi, todėl neturi su vaikais kur išsikelti, nuomotis butą jie neturi galimybės. I. B. teigė, kad jos tėvai ir sutuoktinio tėvai turi po 1 kambario butą, todėl negali priimti jų su vaikais.

462011-04-27 patvarkymu dėl turto pardavimo iš varžytynių antstolis I. Gaidelis pranešė I. B. ir A. B., bei Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui, UAB „Promano LIT“, jog I. B. ir A. B. priklausantis turtas buvo parduotas iš varžytynių (v. b., b.l. 150).

472011-11-30 teismo ekspertas D. G. teismo pavedimu atliko teismo ekspertizę bei atsakydamas į klausimą, kokia buvo nekilnojamojo turto-žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) ir vienbučio gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), rinkos vertė 2010-11-03 ir 2010-11-10, nurodė, jog minėto turto vertė 2010-11-03 ir 2010-11-10 laikotarpiu paskaičiuota lyginamosios vertės metodu pagal analogiškų objektų faktinius sandorius yra 796000 Lt (Teismo ekspertizės aktas Nr. DG111125).

48Vykdymo proceso esmė ir tikslas – užtikrinti realų vykdomojo dokumento įvykdymą, nepažeidžiant vykdymo proceso šalių teisių, pareigų ir teisėtų interesų pusiausvyros. Būtinumas atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko teises ir teisėtus interesus yra paaiškinamas tuo, kad civilinio proceso kodekso normos, reglamentuojančios priverstinį vykdymą, skirtos ne tik išieškotojo, bet ir skolininko teisėms ir teisėtiems interesams apginti, nes būtent šie asmenys minėtoje proceso stadijoje realiai patiria teisinius ir turtinius padarinius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-01-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2005).

49Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse nuosekliai formuojama praktika dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu teisinių pagrindų, sąlygų ir padarinių. Ši praktika apibendrinta ir išplėtota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje A. G. ir kt. v. antstolė R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-7-90/2009, išdėstant joje turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu instituto taikymo taisykles: turto pardavimo iš varžytynių aktas teismo sprendimu gali būti pripažintas negaliojančiu tik specialiojoje teisės normoje - CPK 602 straipsnyje - įtvirtintais pagrindais; atsižvelgiant į tai, kad procesą vykdo valstybės įgaliotas asmuo – antstolis, o turto pardavimo iš varžytynių aktą tvirtina teismas, CPK 602 straipsnyje nustatytas antstolio ir teismo klaidų vykdymo procese ištaisymo būdas – turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimas negaliojančiu gali būti taikomas tik išimtiniais atvejais. Teismas turi įvertinti, ar varžytynių akto pripažinimas negaliojančiu yra vienintelė ir tinkamiausia priemonė apginti pažeistas šalių, dalyvavusių vykdymo procese, teises. Teismas, vertindamas, ar yra pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu, CPK 602 straipsnio nustatytus akto pripažinimo negaliojančiu pagrindus turi aiškinti ir taikyti kartu su kitomis CPK nuostatomis (CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punktas dėl turto pardavimo kainos taikytinas ne tik su CPK 713 straipsnio 4 dalimi, 718 straipsniu ir 722 straipsnio 1 dalimi, bet ir su 681 straipsnyje nustatyta areštuojamo turto įkainojimo procedūra); turto įkainojimas turi atitikti realias rinkos kainas.

50Teismas nenustatė vykdymo proceso metu padarytų pažeidimų, kad ieškovai nebuvo informuoti apie pradedamą išieškojimą, apie skiriamas varžytynes, apie varžytynių akto tvirtinimą teisme, todėl negalėjo pasinaudoti savo, kaip skolininkų teisėmis, t.y. įvykdyti skolinį mokėjimą per pasiūlytą nustatytą terminą.

51Teismas nenustatė esminių CPK 602 straipsnio nustatytų Turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu pažeidimų, sudarančių teisinį pagrindą tenkinti ieškinį, nes ieškovai, kaip skolininkai, buvo pasyvūs vykdymo proceso dalyviai, neatlikę jokių aktyvių veiksmų, siekiant įgyvendinti savo procesines teises, tuo užsitikrinant teisėtus interesus.

52Nagrinėjamu atveju antstolis ieškovams neturėjo siųsti raginimo mokėti įsiskolinimą geruoju, nes pagal LR CPK 661 straipsnio 2 dalies nuostatas raginimas nesiunčiamas, vykdant hipotekos teisėjo nutartį dėl skolininko turto realizavimo. Ieškovai, būdami skolininkais ir turėdama pareigą domėtis vykdymo eiga ir grąžinti skolą išieškotojui, neatlikę aktyvių veiksmų vykdymo procese, formaliais pagrindais ginčydami varžytynių aktą, parodo, kad jie, kaip skolininkai, nėra suinteresuoti operatyviais vykdymo veiksmais, iki šiol nesirūpino skolos grąžinimu išieškotojui ir patys neieškojo įkeisto turto pirkėjo už skolininkams priimtiną kainą.

53Nagrinėjamu atveju vykdomosios bylos faktiniai duomenys patvirtina, kad 2010-08-25 A. B. asmeniškai buvo įteiktas 2010-08-24 patvarkymas dėl skolininko teisių išaiškinimo, 2010-08-23 patvarkymas priimti vykdyti dokumentą, 2010-08-24 patvarkymas skirti ekspertizę areštuoto skolininko turto vertei nustatyti (v.b., b.l. 26), o 2010-12-10 (v.b., b.l. 39) asmeniškai A. B. buvo įteiktas 2010-11-18 antstolio patvarkymas dėl ekspertizės turto vertei nustatyti išvadų, nurodant, jog atlikus turto vertės paskaičiavimus UAB „Ober-haus“ nekilnojamasis turtas ekspertai nustatė, kad vertinamo areštuoto turto rinkos vertė yra 740000 Lt (v.b., b.l. 33). Vykdymo procese ieškovai, kaip skolininkai, nereiškė nušalinimų antstolio nurodytam ekspertui, neprašė skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę dėl nustatytos turto vertės, todėl teismas neturi teisinio pagrindo abejoti antstolio pavedimu atliktos UAB „Ober-haus“ nekilnojamasis turtas atliktos ekspertizės verte 740000 Lt sumai. Ta aplinkybė, kad A. B. užsakymu 2007-10-03 UAB „Ober-haus“ nekilnojamasis turtas Turto vertės nustatymo pažymoje Nr. 398 V:08 GP buvo nurodyta, jog gyvenamojo namo su žemės sklypu rinkos vertė sudaro 1500000 Lt, o likvidacinė vertė - 1050000 Lt (3 t., b.l. 168-181), savaime nepadaro negaliojančiomis antstolio pavedimu atliktos UAB „Ober-haus“ nekilnojamasis turtas atliktos ekspertizės rinkos verte 740000 Lt sumai, nes vertintojų etikos normų nesilaikymas neturi teisinės reikšmės pačiai turto vertei. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje A. B. užsakymu 2007-10-03 UAB „Ober-haus“ nekilnojamasis turtas Turto vertės nustatymo pažymoje nurodyta gyvenamojo namo su žemės sklypu rinkos vertė 1500000 Lt sumai, o likvidacinė vertė - 1050000 Lt (3 t., b.l. 168-181), buvo nustatyta tuo metu, kai dar nebuvo sumažėjusios nekilnojamojo turto kainos. Vienok, priverstinis pardavimas turėjo būti vykdomas tuo metu, kai krito nekilnojamojo turto kainos. Visuotinai žinoma aplinkybė, kad dėl neišvengiamo ir spartaus kainų kritimo nekilnojamojo turto rinkoje per 2008–2009 m. laikotarpį nekilnojamojo turto Vilniuje piniginė vertė gerokai sumažėjo. Tai yra objektyvus, nuo šalių valios nepriklausantis veiksnys, kurį nulėmė valstybėje vykstantys ekonominiai procesai. Nekilnojamojo turto kainų nurodytu laikotarpiu kritimas apie 30 proc. pripažintinas visiems žinoma aplinkybe (CPK 182 str. 1 p.), kurios nereikia įrodinėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/2010).

54Nagrinėjamu atveju teismas neturi teisinio pagrindo abejoti antstolio pavedimu atliktos UAB „Ober –haus“ nekilnojamasis turtas 2010-11-03 atliktos ekspertizės rinkos verte 740000 Lt sumai, nes ji iš esmės atitiko 2011-11-30 teismo eksperto D. G. teismo pavedimu atliktos teismo ekspertizės išvadą, kad minėto turto rinkos vertė 2010-11-03 ir 2011-11-10 laikotarpiu paskaičiuota lyginamosios vertės metodu pagal analogiškų objektų faktinius sandorius yra 796000 Lt (Teismo ekspertizės aktas Nr. DG111125). Teismo nuomone, 7 procentų skirtumas dėl verčių nustatymo nėra esminis, nes, teismo nuomone, jis susidarė dėl to, kad teismo ekspertas į lyginamųjų objektų duomenis įtraukė du palyginamuosius objektus, kurie buvo parduoti 2011 m. vasario mėnesį, todėl vertinant retrospektyviai, nesudaro teisinio pagrindo tenkinti ieškinį.

55Taigi, sprendžiant, ar buvo suvaržytos ieškovų, kaip skolininkų, teisės vykdymo procese, svarbu išsiaiškinti, ar varžytynės buvo surengtos laikantis šią procedūrą nustatančių teisės normų bei išanalizuoti duomenis apie vykdymo proceso eigą bei jo metu atliktų veiksmų įforminimą.

562010-12-13 buvo viešai paskelbta apie iš pirmųjų varžytynių parduodamą turtą 2011-01-18 9 val. (v.b. , b.l. 56). Ieškovams, kaip skolininkams, 2010-12-16 buvo išsiųstas varžytynių pranešimas adresu ( - ), kuriuo skolininkai nebuvo rasti ir į pašto kurjerių pranešimus neatsiliepė (v.b., b.l. 57-59). Pagal LR CPK 604 straipsnį toks pranešimas laikytinas skolininkams įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, t.y. 2011-12-22. Taigi, įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada, kad skolininkai nebuvo aktyvūs, nesidomėjo vykdymo eiga (CPK 644 str. 4 p.), nesirūpino tinkamu savo teisių įgyvendinimu, tame tarpe teisę – surasti savo pirkėją.

57Pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu civilinio proceso tvarka yra tik imperatyviųjų teisės normų esminiai pažeidimai, varžantys asmenų teises bei teisėtus interesus. Tuo tarpu teismas CPK 602 str. įtvirtintų pagrindų, dėl kurių turto pardavimo iš varžytynių aktas turėtų būti pripažintas negaliojančiu, nenustatė. Taip pat teismas nenustatė, kad antstolis būtų pažeidęs teisės normų, reglamentuojančių varžytynių organizavimo ir vykdymo tvarką, reikalavimus, o būtent: apribojęs skolininkų teisę siūlyti savo pirkėją. Tai, kad varžytynėse dalyvavo ieškovų kreditoriaus įgaliotas asmuo ir pirkėjo UAB „Promano LIT“ vadovas R. P., kuris yra UAB „Ober –haus“ nekilnojamasis turtas generalinio direktoriaus pavaduotojas, savaime nesudaro teisinio pagrindo tenkinti ieškinį, nes varžytynių aktas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms. Tai, kad pirkėjas yra dukterinė atsakovo Nordea Bank Finland Plc įmonė, o bankas yra vienintelis 100 proc. pirkėjo akcininkas, nesudaro teisinio pagrindo tenkinti ieškinį, nes įstatymas nenumato draudimo kreditoriui ir jo dukterinei įmonei dalyvauti varžytynėse (CPK 709 str.). Teismo apklausti liudytojais J. Ž. (atlikusi 2010-11-03 pagal antstolio I. Gaidelio pavedimą UAB „Ober-haus“ nekilnojamasis turtas turto, esančio ( - ), rinkos vertės nustatymą 740000 Lt (vertės nustatymo ekspertizės byla pagal antstolio I. Gaidelio užsakymą)) bei R. P. parodė, kad jų nesieja darbiniai pavaldumo santykiai, nes turto vertintojai yra nepriklausomi ir asmeniškai atsako už jų duotas išvadas. Ieškovai nepateikė įrodymų dėl J. Ž. bei R. P. teisinio suinteresuotumo dėl turto vertės nustatymo.

58Atsakovui UAB „Promano LIT“ įsigyjant turtą, ieškovų, kaip skolininkų, nepilnamečių vaikų teisės ir interesai nebuvo pažeisti, nes LR CPK 663 str. 4 d. nustatyta išimtis netaikytina, atsižvelgiant į tai, kad ieškovų skola bankui atsirado ne dėl nesumokėtų mokesčių už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas, o dėl netinkamai vykdytos kredito sutarties. Byloje nėra duomenų, kad ieškovai, kaip skolininkai, ieškinine tvarka ginčijo kredito sutarties nutraukimą ir teikė reikalavimus dėl kredito sutarties modifikavimo.

59Teismas daro išvadą, kad nėra teisinio pagrindo pripažinti 2011-01-18 turto varžytynių aktą Nr. 0008/10/02117 negaliojančiu ir taikyti restituciją natūra. Teismas nevertina kitų argumentų ir rašytinių įrodymų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui.

60Atmestinas atsakovo prašymas paskirti ieškovams 20000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nes ieškovai įstatymų nustatyta tvarka kreipėsi į teismą, siekdami apginti jų manymu pažeistas teises. Teismas nenustatė teisinių pagrindų skirti baudą pagal CPK 95 straipsnį ir nesąžiningo naudojimosi procesinėmis teisėmis bei sąmoningo bylos vilkinimo.

61Atsakovo Nordea Bank Finland Plc prašymas priteisti iš ieškovų 9011,33 Lt už advokatų teisines paslaugas tenkintinas iš dalies. Vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 1 d.), šių išlaidų dydis mažinamas nuo 9011,33 Lt sumos iki 3096 Lt sumos: Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalūs dydžiai pagal 7 p., 8.2 p., 8.16 p., 8.18 p., 9 p. nagrinėjamu atveju sudarė už atsakovo advokato teisines paslaugas teisme: atstovavimas teismo posėdžiuose 600 Lt (apskaičiuota 5 val. x 120 Lt (0,15 x 800 Lt=120 Lt); už atsiliepimą į ieškinį 2400 Lt (3 x 800 Lt), atsiliepimo dėl ekspertizės skyrimo surašymas: 96 Lt (0,12 x 800 Lt= 96 Lt).

62Ieškinį atmetus, ieškovams nėra atlyginamos jų patirtos bylinėjimosi išlaidos ir jie įgijo pareigą atlyginti, priteisiant iš abiejų ieškovų:

63- po 1548 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovo Nordea Bank Finland Plc naudai;

64-

65po 450 Lt nuostolių atlyginimo antstolio I. Gaidelio naudai, nes dėl šio bylos iškėlimo antstoliui buvo padidinta privalomo civilinės atsakomybės draudimo įmoka nuo 1200 Lt sumos iki 2100 Lt, t.y. 900 Lt suma, tenkinant antstolio prašymą pagal LR CPK 95 str. 1 d. (3 t., b.l. 106-110);

66- po 82,61 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (1 t., 2 t., 3 t., b.l. 1 a.), valstybės naudai.

67- iš ieškovo A. B. 3700 Lt žyminio mokesčio ir iš ieškovės I. B. 5700 Lt žyminio mokesčio, kurio sumokėjimas 2011-06-08 nutartimi (1 t., b.l. 109-112) buvo atidėtas iki teismo procesinio sprendimo šioje byloje priėmimo.

68Atsakovo UAB „Promano LIT“ prašymas priteisti iš ieškovų A. B. ir I. B. patirtas bylinėjimosi išlaidas atmestinas, nes šis atsakovas nepateikė įrodymų, kad patyrė bylinėjimosi išlaidas dėl bylos vedimo.

69Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys yra atmetamas, sprendimui įsiteisėjus, naikintinos Vilniaus apygardos teismo 2011-09-22 nutartimi (2 t., b.l. 167 - 171) pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės - registruotas įrašas Nekilnojamojo turto registre dėl žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), ir vienbučio gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), perleidimo draudimo, sprendimo vykdymą šioje dalyje pavedant VĮ Registrų centras Vilniaus filialui.

70Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d, 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia, grąžinant 75 % žyminio mokesčio. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjusius teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese (LR CK 1.5 str., 1.137 str., 6.145 str. - 6.153 str., CPK 7 str., 8 str., 79 str., 80 str., 88 str., 92 str., 93 str., 96 str., 150 str. 2 d., 177 str. - 179 str., 182 str. 1 p., 185 str.).

71Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

72Ieškinį atmesti.

73Atmesti prašymą paskirti ieškovams A. B. ir I. B. 20000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

74Priteisti iš ieškovo A. B. 3700 Lt žyminio mokesčio ir 82,61 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai.

75Priteisti iš ieškovės I. B. 5700 Lt žyminio mokesčio ir 82,61 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai.

76Priteisti iš ieškovo A. B. ir iš ieškovės I. B. po 1548 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovo Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, naudai.

77Priteisti iš ieškovo A. B. ir iš ieškovės I. B. po 450 Lt nuostolių atlyginimo antstolio Irmanto Gaidelio naudai.

78Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones - registruotą įrašą Nekilnojamojo turto registre dėl žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), ir vienbučio gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), perleidimo draudimo, sprendimo vykdymą šioje dalyje pavedant VĮ Registrų centras Vilniaus filialui.

79Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Rimutei... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovai I. B. ir A. B. pateikė ieškinį (1 t., b.l. 149-159), prašydami:... 4. 1. Pripažinti 2011-01-18 turto varžytynių aktą Nr. 0008/10/02117... 5. 2. Taikyti restituciją natūra - grąžinti ieškovams A. B. ir I. B.... 6. 3. Taikius restituciją natūra, priteisti iš atsakovo Nordea Bank Finland... 7. 4. Taikius restituciją natūra, priteisti iš antstolio I. Gaidelio atsakovui... 8. 5. Priteisti ieškovams A. B. ir I. B. žyminį mokestį. Nurodė, kad... 9. Atsakovas UAB „Promano LIT“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (2 t., b.l.... 10. Atsakovas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc... 11. Atsakovas antstolis I. Gaidelis pateikė atsiliepimą į ieškinį (2 t., b.l.... 12. Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras pateikė atsiliepimą į ieškinį (2... 13. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių... 14. Trečiasis asmuo „BTA INSURANCE COMPANY“ SE, veikiantis per filialą... 15. Trečiasis asmuo UAB „Ober-Haus“ nekilnojamasis turtas nepateikė... 16. 2011-10-10 nutartimi Vilniaus apygardos teismas nutarė skirti byloje turto... 17. Ieškinys atmestinas. Byloje nustatyta, kad A. B. užsakymu 2007-10-03 UAB... 18. 2008-02-08 A. B., I. B. įgaliojimu įgaliojo T. S. jų vardu nupirkti... 19. 2008-02-11 Pirkimo pardavimo sutartimi pirkėjai A. B. ir I. B. įsigijo iš... 20. 2008-02-22 Būsto kreditavimo sutartį Nr. BK 08/02/70B sudarė Nordea Bank... 21. 2008-02-26 A. B. ir I. B. sudarė su Nordea Bank Finland Plc hipotekos... 22. 2009-05-07 Nordea Bank Finland Plc pranešė skolininkams A. B. ir I. B. apie... 23. 2009-07-29 Nordea Bank Finland Plc kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės... 24. 2009-08-11 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas hipotekos skyriaus nutartimi... 25. 2010-01-25 antstolis V. S. pranešimu apie dokumentų įteikimą Nr. 0001/10/... 26. 2010-02-05 A. B. buvo įteikta (atskirojo skundo medžiaga Nr.... 27. 2010-05-13 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja priėmė nutartį... 28. 2010-05-19 Nordea Bank Finland Plc kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės... 29. 2010-05-24 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas hipotekos skyriaus nutartimi... 30. 2010-06-11 A. B. buvo įteikta (atskirojo skundo medžiaga Nr.... 31. 2010-07-15 Nordea Bank Filnad Plc kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės... 32. 2010-07-16 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius nutartimi Nr.... 33. 2010-08-17 AB Lietuvos paštas informavo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo... 34. 2010-08-18 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas išdavė vykdomąjį raštą... 35. 2010-08-23 antstolis I. Gaidelis priėmė patvarkymą priimti vykdyti... 36. 2010-08-24 antstolis I.Gaidelis surašė turto arešto aktą (vykdomoji byla... 37. 2010-08-25 A. B. buvo įteiktas 2010-08-24 patvarkymas dėl skolininko teisių... 38. 2010-08-24 antstolis I. Gaidelis pranešimu Nr. 0008/10/02117-H pranešė... 39. 2010-11-03 pagal antstolio I. Gaidelio prašymą UAB „Ober-haus“... 40. 2010-11-18 antstolis priėmė patvarkymą Nr. 0008/10/02117-1H dėl... 41. 2011-01-18 Turto pardavimo iš varžytynių aktu Nr. 0008/10/02117 antstolis I.... 42. 2011-02-03 pranešimu Nr. 0008/10/01117 antstolis I. Gaidelis pranešė Nordea... 43. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-03-14 nutartimi buvo patvirtintas... 44. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2011-05-05 priėmė... 45. 2011-08-02 Buities tyrimo akte Nr. A715-3546-(2.13.2.10-SR6) nurodyta, jog I.... 46. 2011-04-27 patvarkymu dėl turto pardavimo iš varžytynių antstolis I.... 47. 2011-11-30 teismo ekspertas D. G. teismo pavedimu atliko teismo ekspertizę bei... 48. Vykdymo proceso esmė ir tikslas – užtikrinti realų vykdomojo dokumento... 49. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse nuosekliai formuojama praktika dėl... 50. Teismas nenustatė vykdymo proceso metu padarytų pažeidimų, kad ieškovai... 51. Teismas nenustatė esminių CPK 602 straipsnio nustatytų Turto pardavimo iš... 52. Nagrinėjamu atveju antstolis ieškovams neturėjo siųsti raginimo mokėti... 53. Nagrinėjamu atveju vykdomosios bylos faktiniai duomenys patvirtina, kad... 54. Nagrinėjamu atveju teismas neturi teisinio pagrindo abejoti antstolio pavedimu... 55. Taigi, sprendžiant, ar buvo suvaržytos ieškovų, kaip skolininkų, teisės... 56. 2010-12-13 buvo viešai paskelbta apie iš pirmųjų varžytynių parduodamą... 57. Pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu... 58. Atsakovui UAB „Promano LIT“ įsigyjant turtą, ieškovų, kaip skolininkų,... 59. Teismas daro išvadą, kad nėra teisinio pagrindo pripažinti 2011-01-18 turto... 60. Atmestinas atsakovo prašymas paskirti ieškovams 20000 Lt baudą už... 61. Atsakovo Nordea Bank Finland Plc prašymas priteisti iš ieškovų 9011,33 Lt... 62. Ieškinį atmetus, ieškovams nėra atlyginamos jų patirtos bylinėjimosi... 63. - po 1548 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovo Nordea Bank Finland Plc naudai;... 64. -... 65. po 450 Lt nuostolių atlyginimo antstolio I. Gaidelio naudai, nes dėl šio... 66. - po 82,61 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 67. - iš ieškovo A. B. 3700 Lt žyminio mokesčio ir iš ieškovės I. B. 5700 Lt... 68. Atsakovo UAB „Promano LIT“ prašymas priteisti iš ieškovų A. B. ir I. B.... 69. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys yra atmetamas, sprendimui įsiteisėjus,... 70. Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d, 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo... 71. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 268 str., 270 str.,... 72. Ieškinį atmesti.... 73. Atmesti prašymą paskirti ieškovams A. B. ir I. B. 20000 Lt baudą už... 74. Priteisti iš ieškovo A. B. 3700 Lt žyminio mokesčio ir 82,61 Lt... 75. Priteisti iš ieškovės I. B. 5700 Lt žyminio mokesčio ir 82,61 Lt... 76. Priteisti iš ieškovo A. B. ir iš ieškovės I. B. po 1548 Lt bylinėjimosi... 77. Priteisti iš ieškovo A. B. ir iš ieškovės I. B. po 450 Lt nuostolių... 78. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo... 79. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...