Byla 2S-1437-232/2012
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Entafarma“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Entafarma“ ieškinį atsakovui UAB „Green logistics“ dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Entafarma“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Green logistics“ ieškovo naudai 103 242,92 Lt nuostolių; 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

3Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. balandžio 20 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, tačiau prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką nėra absoliuti, ją taikydamas teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus skolininko finansines galimybes. Teismas nurodė, jog atsižvelgiant į susiklosčiusių teisinių santykių pobūdį tarp šalių, taip pat LR CPK 144 str. 1 d. įtvirtintą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą – tikėtiną ieškinio reikalavimo pagrindimą, ieškovo argumentas dėl didelės ieškinio sumos nėra pakankamas nurodytų priemonių taikymui. Teismo žiniomis (LITEKO) atsakovas daugiau kreditorių neturi, jo atžvilgiu nėra pradėti teisminiai procesai. Ieškovo pateikti duomenys apie tai, kad atsakovas yra skolingas Sodrai, taip pat elektroninis susirašinėjimas tarp šalių nėra pakankami išvadai, jog atsakovo finansinė padėtis yra sunki. Pažymėjo, jog ieškovas nepateikė teismui duomenų apie atsakovo finansinę padėtį, įmonės elektroninius rodiklius, kurie sudarytų pagrindo manyti, jog teismo sprendimo įvykdymas būtų iš esmės apsunkintas ar neįmanomas. Todėl sprendė, jog ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nepagrįstai varžytų atsakovo ūkinę-komercinę veiklą.

4Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Entafarma“ (b.l. 53-56) prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti. Nurodė, jog atsakovo įmonė įregistruota tik 2001-05-09 ir nėra pateikusi Juridinių asmenų registrui savo finansinės atskaitomybės dokumentų, todėl ieškovas neturėjo objektyvių galimybių pateikti pirmosios instancijos teismui atsakovo atskaitomybės dokumentų. Iš išrašo iš duomenų bazės „Creditreform“ atsakovas registruotino nekilnojamojo turto neturi, o jo vienintelis registruotas turtas yra tik keturi lengvieji automobiliai. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog atsakovas yra nemokus, su tiekėjais yra nutrūkusios pardavimo sutartys, o atsakovas neturi piniginių lėšų sumokėti ieškovui baudos. Tuo atveju, jeigu pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą nutartį laikėsi pozicijos, kad byloje nėra pateikta pakankamai įrodymų apie prastą atsakovo turtinę padėtį, vadovaudamasis CPK 147 str. 1 d. jis privalėjo apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą pranešti atsakovui, kuris būtų galėjęs pateikti savo finansinės atskaitomybės dokumentus. Pažymėjo, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovas išlaikys transporto priemonių valdymo ir naudojimo teises, nes teismo nutartimi bus paskirtas transporto priemonių saugotoju.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Green logistics“ (b.l. 60-61) prašė atmesti ieškovo atskirąjį skundą, palikti galioti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartį. Nurodė, jog šalių susirašinėjimas laiškais nėra pakankamas pagrindas išvadai apie atsakovo sunkią finansinę padėtį konstatuoti. Byloje yra pateikti dokumentai, jog atsakovo nuosavybės teise valdomas turtas – automobiliai yra nauji ir jų bendra vertė viršija ieškovo pareikštų reikalavimų sumą. Ieškovas jokių duomenų, argumentų ir įrodymų, patvirtinančių jo nurodytas aplinkybes apie atsakovo mokumą, nepateikė.

6Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina, klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 337 str. 2 p.).

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

8Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Pažymėtina, kad pats savaime teismo sprendimas, kuriuo būtų tik patvirtinamas ieškovo reikalavimų pagrįstumas, neužtikrina tinkamo jo pažeistų teisių ir/ar teisėtų interesų atstatymo teismo tvarka. Esant realiam pavojui, kad ieškovo teisės priverstinai vykdant teismo sprendimą gali būti pažeistos, laikinųjų apsaugos priemonių dėka siekiama išlaikyti tokią padėtį, kuri leistų ieškovui, priėmus jo naudai teismo sprendimą, tikėtis, kad sprendimas bus įvykdytas, nepriklausomai nuo galimai pasikeisiančios situacijos. Laikinųjų apsaugos priemonių institutas orientuotas užkirsti kelią aplinkybėms, kurios vienaip ar kitaip galėtų įtakoti būsimo sprendimo, priimto patenkinus ieškinį, tinkamą įvykdymą.

9Teismas pažymi, jog teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama tuomet, kai kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-05-08 nutartis c.b. Nr. 2-307/08 ir kt.). Tačiau kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, ši prezumpcija nėra absoliuti (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-06-26 nutartis c. b. Nr. 2-435/2008) ir taikoma tik įvertinus reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgus į konkretaus atsakovo, šiuo atveju juridinio asmens, finansines galimybes, t.y. ar konkrečiam atsakovui yra didelė ieškinio reikalavimo suma, lyginant ją su šios įmonės nuosavybės teise valdomo turto verte, juridinio asmens įstatiniu kapitalu, ūkine veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, o taip pat jos įsipareigojimais. Atsakovui pateikus įrodymus, kad ieškinio suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, gaunamas pajamas ar turimą kapitalo dydį nėra didelė, būtų paneigta objektyvi grėsmė galinti lemti teismo sprendimo neįvykdymo galimybę ir teismas neturėtų pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

10Sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, inter alia paskirstant įrodinėjimo naštą (CPK 178 str.), taip pat turi būti atsižvelgiama į tai, kuriai iš bylos šalių paprasčiau įrodyti teisiškai reikšmingas aplinkybes, esant minimalioms sąnaudoms (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-11-25 nutartis civilinėje byloje 2-1349/2009). Atsakovo turtinės padėties įrodinėjimo našta negali būti perkeliama išimtinai ieškovui. Kaip matyti iš bylos medžiagos atsakovo įmonė registruota tik 2011 m., todėl ieškovui sudėtinga pateikti duomenis apie atsakovo finansinę padėtį. Tuo tarpu atsakovas jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių neabejotiną savo mokumą, stabilią finansinę padėtį nepateikė. Priešingai, kaip matyti iš byloje pateikto išrašo iš duomenų bazės „Creditreform“, atsakovas registruoto nekilnojamojo turto neturi. Byloje pateikti duomenys, kad atsakovo vardu registruotos keturios transporto priemonės. Pažymėtina, jog 2012-04-06 raštu dėl subnuomos sutarties nutraukimo pats atsakovas aiškiai nurodė, jog atsakovas yra nemoki įmonė ir kad akcininkai priėmė sprendimą likviduoti įmonę, todėl šis įrodymas akivaizdžiai patvirtina apie sunkią atsakovo finansinę padėtį (LR CPK 182 str. 5 p.). Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilęs turtinis ginčas, atsakovas juridinis asmuo, nėra pateikęs jokių objektyvių įrodymų (CPK 177 str.,178 str.) patvirtinančių savo mokumą, stabilią finansinę padėtį, todėl sprendimo neįvykdymo grėsmės nėra paneigęs. Kita vertus, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovas negalės transporto priemonėmis laisvai disponuoti t.y. perleisti tretiesiems asmenims, tačiau išlaikys valdymo ir naudojimo teises, galės visa apimtimi jas naudoti ūkinėje-komercinėje veikloje, todėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas iš esmės neturėtų įtakoti įmonės kasdienės ūkinės - komercinės veiklos. Atsižvelgiant į minėta, pirmosios instancijos teismo 2012-04-20 nutartis naikintina, laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu taikytinos. Kadangi teismo nutarties priėmimo dieną iš esmės nėra tiksliai žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas, kokia prašomų areštuoti transporto priemonių vertė, todėl areštuotinas atsakovui priklausantis nekilnojamasis/kilnojamasis turtas ieškinio sumai. Ieškovas, kurio prašymu taikomos laikinosios apsaugos priemonės, dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo turi kreiptis į antstolį (CPK 147 str. 6 d.).

11Teismas pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės yra laikinojo pobūdžio suvaržymas, susietas su vertinamosiomis sąlygomis, bei visada reiškia tam tikrą suvaržymą šaliai, kurios atžvilgiu yra taikomos. Įstatymas suteikia galimybę laikinai suvaržyti vienos šalies teises, kad būtų apgintos besikreipiančios į teismą šalies teisės. Atsakovas visada turi teisę pateikti prašymą dėl įmokėjimo reikalaujamos priteisti sumos į teismo specialiąją sąskaitą, laidavimo ar turto įkeitimo (CPK 146 str. 2d.). Be to CPK 147 str. numato teisę atsakovui kreiptis į teismą su prašymu užtikrinti galimų nuostolių atlyginimą.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336, 337, 339 str., teismas

Nutarė

13Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovo UAB “Entafarma“ (į.k. 174443844, adresas: Nemuno g. 105, Kidulių k., Šakių r.) reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 103 242,92 Lt sumai areštuoti atsakovui UAB „Green logistics“ (į.k. 302625911, adresas: Šv.Stepono g. 24B-7, Vilniaus m.) priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, uždraudžiant jį perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti.

14Nutarties vykdymą pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui. Išaiškinti ieškovui, kad jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai