Byla 2-1423/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Vyto Miliaus ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto UAB „PIREKA“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 7 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „PIREKA“ ieškinį atsakovui Utenos rajono savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo metu priimto sprendimo panaikinimo; tretieji asmenys AB „Požeminiai darbai“, AB „YIT KAUSTA“, UAB „Arginta“ ir Viešųjų pirkimų tarnyba.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

8Byloje kilo ginčas dėl atsakovo Utenos rajono savivaldybės administracijos sprendimo, priimto atviro konkurso būdu organizuotame viešajame pirkime „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“. Ieškovas UAB „PIREKA“ ginčija atsakovo sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovo pasiūlymas, ir prašo jį panaikinti.

9Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – laikinai sustabdyti pirkimo procedūras: dalyvių vokų su kainomis atplėšimą, preliminarios pasiūlymų eilės sudarymą, jos tvirtinimą, laimėtojo paskelbimą ir sutarties sudarymą bei vykdymą. Nurodė, kad toliau tęsiant pirkimo procedūras gali būti sudaryta viešojo pirkimo sutartis ir tokiu būdu baigtas pirkimas. Tokiu atveju tolimesnis bylinėjimasis taptų beprasmis, o galimai ieškovui palankus teismo sprendimas liktų neįvykdytas. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atitinka ir atsakovo interesus, nes jis žalos nepatirs ir bus apsaugotas nuo galimo ieškinio dėl nuostolių atlyginimo. Šių priemonių taikymo būtinumą sustiprina ir ta aplinkybė, jog ginčijamo atsakovo sprendimo neteisėtumas ir nepagrįstumas yra absoliučiai akivaizdus.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Panevėžio apygardos teismas 2010 m. birželio 7 d. nutartimi ieškovo prašymą atmetė. Nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės turi atitikti ekonomiškumo principą ir turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, t. y. teisingumas reikalauja užtikrinti asmens, prašančio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir asmens, kuriam laikinosios apsaugos priemonės taikomos, teisių ir įstatymo saugomų interesų pusiausvyrą. Šioje byloje yra viešas interesas, nes vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimo ir plėtros darbai dalinai yra finansuojami iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas. Tokiais atvejais yra numatomi aiškūs terminai suteikti tam tikrą kiekį ir tam tikros vertės paslaugų bei pateikti tai patvirtinančius dokumentus projektą finansuojančioms institucijoms. Todėl, teismo nuomone, sustabdžius konkurso procedūras, gali sutrikti skiriamas finansavimas ir sėkmingas bei savalaikis minėtos priemonės vykdymas, kas pažeistų ir viešąjį interesą, gali būti padaryta žala visuomenei, numatyta dumblo apdorojimo įrenginių statyba gali pasidaryti neįmanoma, lėšos gali būti nebesuteiktos nustatyta tvarka ir terminais. Todėl siekiant išvengti didesnių galimų neigiamų pasekmių, ieškovo prašymas netenkinamas.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Ieškovas UAB „PIREKA“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Teismo nutartis yra visiškai nepagrįsta ir nemotyvuota. Teiginiai, kad, sustabdžius konkurso procedūras, gali sutrikti skiriamas finansavimas ir sėkmingas bei savalaikis minėtos priemonės vykdymas, yra abstraktūs ir niekuo nepagrįsti.

152. Dabartinėje bylos nagrinėjimo stadijoje nėra pagrindo spręsti egzistuojant viešąjį interesą, reikalaujantį itin sparčiai užbaigti viešojo pirkimo procedūras, o ne jas stabdyti. Priešingai, viešasis interesas reikalauja išsiaiškinti, ar atsakovas pagrįstai iš tolimesnių pirkimo procedūrų pašalino ieškovą, galimai pasiūliusį ženkliai mažesnę kainą nei kiti dalyviai, ar tokiu sprendimu nepadaryta žala valstybei. Nesustabdžius pirkimo procedūrų, ieškovo interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta, ji netektų prasmės ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu.

163. Ne laikinųjų apsaugos priemonių ėmimasis, o būtent jų netaikymas realiai gali pakenkti viešajam interesui, nes ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju iškils labai reali grėsmė prarasti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimą ir neįgyvendinti visuomenei svarbaus projekto. Pagal įtvirtintą teisinį reguliavimą, net pažeidus projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygas, teisiniai padariniai priklausytų nuo konkrečių sprendimų, o sumokėtos lėšos galėtų būti pareikalautos grąžinti tik išimtiniais atvejais, jei būtų nustatyta pačios perkančiosios organizacijos akivaizdžiai neteisėti veiksmai. Būtent galimai nepagrįstas dalyvių eliminavimas iš pirkimo galėtų būti suprantamas kaip vienas iš tokių neigiamų padarinių. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atitinka ir atsakovo interesus. Be to, teisės aktai numato, jog teismo procesas yra pateisinama priežastis pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.

174. Bylos nagrinėjimo ribos yra aiškios ir susijusios tik su vienu techninio pasiūlymo aspektu, todėl ginčas bus išspręstas operatyviai ir dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas ir visuomenė nepatirs jokių neigiamų pasekmių.

18Atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį prašo palikti nepakeistą. Nurodo, kad projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų numatoma skirti 18 342 000 Lt. Norint įgyvendinti projektą, privalu griežtai laikytis jo įgyvendinimo terminų. Nesilaikant grafiko, parama gali būti sumažinta 5 procentais nuo faktinės laimėtojo kainos. Be to, pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį, Aplinkos projektų valdymo agentūra turi teisę inicijuoti projekto finansavimo lėšų mokėjimo sustabdymą arba sutarties nutraukimą ir (arba) siūlyti priimti sprendimą dėl projekto vykdytojui išmokėtų lėšų arba jų dalies grąžinimo, kai projekto vykdytojas nesilaiko mokėjimų prašymų teikimo grafiko, nustoja vykdyti projektą ir negali pasiekti sutartyje nustatytų projekto uždavinių, tikslų. Projekto tikslas – sukurti reikiamus nuotekų dumblo tvarkymo Utenoje pajėgumus, kurie apdoros nuotekų dumblą, susidarantį Molėtų ir Anykščių nuotekų valyklose. Pastatytas įrenginys leis gerokai sumažinti susidarančio dumblo kiekį, o apdorotą dumblą ateityje panaudoti kaip atsinaujinantį energijos šaltinį. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą, nes neįgyvendinus projekto, būtų padaryta žala gyventojams. Šių priemonių taikymas taip pat pažeistų ekonomiškumo principą, nes projekto įgyvendinimui naudojami dideli finansiniai ir žmogiškieji ištekliai. Atsakovas, vykdydamas pirkimą, veikia ne tiek savo interesais, kiek remdamas ir skatindamas visuomenei naudingo projekto įgyvendinimą.

19Tretysis asmuo UAB „Požeminiai darbai“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad, nustačius atsakovo padarytus įstatymo pažeidimus, sudarytą sutartį teismas ex officio privalėtų pripažinti niekine ir taikyti restituciją, todėl galimai ieškovui palankus teismo sprendimas galės būtų įvykdytas ir nesustabdžius pirkimo procedūrų. Taigi nėra pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Ieškovas šiomis priemonėmis siekia tik padaryti spaudimą atsakovui, ką įrodo jo aiškiai nepagrįstas ieškinys ir tai, kad laimėti pirkimą ieškovas turi mažai galimybių. Pirkimo paskirtis ir perkamų darbų paskirtis leidžia teigti, kad atsakovo interesai – tinkamas ir savalaikis viešųjų pirkimų procedūrų organizavimas – atitinka viešąjį interesą. Laikinosios apsaugos priemonės šį interesą pažeistų. Be to, dėl šių priemonių taikymo atsakovas ir visuomenė patirtų didelius netekimus, kurie visais atvejais būtų didesni nei tie, kuriuos ieškovas patirtų nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių. Nukentėtų ir trečiojo asmens interesai.

20IV. Apeliacinio teismo argumentai

21Atskirasis skundas atmestinas.

22Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas yra susijęs su sprendimo netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose teisėtumo ir pagrįstumo vertinimu. Šiame kontekste pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra pagrįstos prielaidos, kad jų nesiėmus realiam būsimo teismo sprendimo įvykdymui iškils grėsmė, o paskirtis – išvengti nurodytos grėsmės (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Kita vertus, teismų praktikoje taip pat pažymima, kad teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų; laikinosios apsaugos priemonės neturi būti taikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito asmens teisėti interesai, jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą ar būtų pažeistas viešasis interesas (pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Vilungė“ v. Lietuvos kūno kultūros akademija, bylos Nr. 2-1031/2010; 2010 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras v. Lietuvos darbo birža, bylos Nr. 2-754/2010; 2010 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Panevėžio ryšių statyba“ v. Pakruojo rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 2-531/2010). Iš esmės analogiškos nuostatos įtvirtintos ir šiuo metu galiojančio Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 5 dalyje, reglamentuojančioje laikinųjų apsaugos priemonių taikymą iš viešųjų pirkimų teisinių santykių kylančiuose ginčuose: laikinosios apsaugos priemonės taikomos vadovaujantis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu; teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

23Ginčo viešasis pirkimas skirtas įsigyti Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statybos darbus (b. l. 48, 58). Šis pirkimas yra esminis ir didžiausias projekto, kurio tikslas sukurti reikiamus nuotekų dumblo tvarkymo pajėgumus Utenoje, apdorosiančius Molėtų ir Anykščių nuotekų valyklose susidarantį dumblą, viešasis pirkimas (b. l. 47). Šiuo metu turimi įrengimai nepajėgus sutvarkyti net Utenoje per metus susidarantį dumblo kiekio, o Molėtų ir Anykščių nuotekų valymo įrenginiuose dumblas apdorojama pasenusiais ir susidėvėjusias įrenginiais. Planuojama, kad įrengus pūdymo džiovinimo įrenginį bus gerokai sumažintas susidarančio dumblo kiekis, o apdorotas dumblas ateityje galės būti panaudotas kaip atsinaujinantis energijos šaltinis. Tai išspręs naujai susidarančio dumblo apdorojimo ir saugojimo problemas (b. l. 47). Taigi akivaizdu, kad aptariamas projektas, o tuo pačiu ir ginčo viešasis pirkimas, yra tiesiogiai susijęs su viešuoju interesu – tinkamas projekto įgyvendinimas turi užtikrinti minėtų rajonų gyventojų konstitucinę teisę į saugią aplinką ir jos apsaugą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 54 straipsnis). Ir priešingai, projekto neįgyvendinimas ar netinkamas įgyvendinimas prieštarautų visuomenės interesams.

24Be aptariamame pirkime tiesiogiai egzistuojančio viešojo intereso taip pat yra svarbus projekto dydis ir jo finansavimo lėšos. Projekto biudžeto didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 23 567 102,96 Lt, iš kurių 16 411 263,16 Lt skiriama iš Europos Sąjungos fondų lėšų, 1 930 736,84 Lt – iš valstybės biudžeto lėšų, o projekto vykdytojas prisideda 5 225 102,96 Lt (b. l. 51-52). Suprantama, kad nei projekto vykdytojas, nei valstybė yra nepajėgūs vieni įgyvendinti aptariamo projekto, todėl yra labai svarbus didžiausią dalį sudarantis Europos Sąjungos fondų finansavimas. Taigi būtina įvertinti ir tai, kad pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį, nesilaikant projekte numatytų pirkimų vykdymo plano, mokėjimų prašymo teikimo grafiko ar kitaip ją netinkamai vykdant, gali būti inicijuojamas projekto finansavimo lėšų mokėjimo sustabdymas ar sutarties nutraukimas ir (arba) siūloma priimti sprendimą dėl projekto vykdytojų išmokėtų lėšų arba jų dalies grąžinimo (5.1.1.1, 5.2.1, 5.2.12 punktai). Byloje yra duomenų apie nurodytų sankcijų taikymo kitų projektų vykdytojų atžvilgiu praktiką (b. l. 28). Visas aptariamas projektas turi būti įgyvendintas iki 2013 m. balandžio 4 d. (b. l. 49), ginčo viešojo pirkimo sutartis turėjo būti pasirašyta 2010 m. gegužės 1 d. (b. l. 58), jos pagrindu atsirandantys pirmieji mokėjimo prašymai – 2010 m. gegužės mėn. (b. l. 54). Taigi akivaizdu, kad pirkimo procedūrų sustabdymas kelia grėsmę dalies ar viso finansavimo praradimui, kas projekto vykdytojui sąlygotų didžiulę finansinę naštą, o pačiam projektui – neįgyvendinimo riziką.

25Aptariamame pirkime egzistuoja jau aptarti atitinkami viešasis ir projekto vykdytojo, taip pat tiekėjų interesai. Vertinant viešąjį pirkimą iš tiekėjų pozicijų, galima teigti, kad pagrindinis jų tikslas – sudarius ir įvykdžius pirkimo sutartį gauti ekonominę naudą. Pažymėtina, kad greta šių konkrečių interesų egzistuoja ir bendrasis interesas, reikalaujantis kiekvieną viešąjį pirkimą vykdyti skaidriai, racionaliai naudoti perkančiosios organizacijos lėšas ir sudaryti tinkamas sąlygas tiekėjų konkurencijai. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą turi būti išlaikytas protingas nurodytų interesų tarpusavio santykis.

26Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino aukščiau nurodytas aplinkybes, motyvavo savo sprendimą ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Apelianto argumentai atmestini remiantis aukščiau pateiktais išaiškinimais ir faktinėmis aplinkybėmis. Tai konstatavus, teisėjų kolegija nepasisako dėl atsiliepimuose į atskirąjį skundą pateiktų motyvų.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

29Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto UAB... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 8. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo Utenos rajono savivaldybės administracijos... 9. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – laikinai... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. birželio 7 d. nutartimi ieškovo... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Ieškovas UAB „PIREKA“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 14. 1. Teismo nutartis yra visiškai nepagrįsta ir nemotyvuota. Teiginiai, kad,... 15. 2. Dabartinėje bylos nagrinėjimo stadijoje nėra pagrindo spręsti... 16. 3. Ne laikinųjų apsaugos priemonių ėmimasis, o būtent jų netaikymas... 17. 4. Bylos nagrinėjimo ribos yra aiškios ir susijusios tik su vienu techninio... 18. Atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija skundžiamą pirmosios... 19. Tretysis asmuo UAB „Požeminiai darbai“ prašo atskirąjį skundą atmesti... 20. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 21. Atskirasis skundas atmestinas.... 22. Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas yra susijęs su sprendimo netaikyti... 23. Ginčo viešasis pirkimas skirtas įsigyti Utenos dumblo apdorojimo įrenginių... 24. Be aptariamame pirkime tiesiogiai egzistuojančio viešojo intereso taip pat... 25. Aptariamame pirkime egzistuoja jau aptarti atitinkami viešasis ir projekto... 26. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,... 29. Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartį palikti...