Byla e2-4033-781/2017
Dėl skolos ir baudos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė, sekretoriaujant Linai Matukaitei, dalyvaujant ieškovo užsienio bendrovės TOO „Ferrocarril“ atstovui advokatui Viktorui Muravskiui, atsakovo UAB „LW Logistics“ atstovei advokatei Eglei Arlauskytei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo užsienio bendrovės TOO „Ferrocarril“ ieškinį atsakovams UAB „LW Logistics“ (buvęs pavadinimas UAB „Vagolita“) ir BUAB „LVG transportas“ (buvęs pavadinimas UAB „Logipolijos vagonai“), kuriam atstovauja bankroto administratorius UAB „Mokumo valdymo sprendimai“, dėl skolos ir baudos priteisimo, ir

Nustatė

2I. Bylos esmė

3Tarp šalių kilo ginčas dėl 2015 m. rugsėjo 1 d. tarp ieškovo TOO „Ferrocarril“ ir atsakovo UAB „LW Logistics“ (buvęs pavadinimas UAB „Vagolita“) sudarytos vežimo-ekspedijavimo aptarnavimo sutarties, 2015 m. gruodžio 28 d. susitarimo dėl piniginio įsipareigojimo įvykdymo atidėjimo, taip pat 2015 m. gruodžio 28 d. tarp ieškovo ir atsakovo UAB „LVG transportas“ (buvęs pavadinimas UAB „Logipolijos vagonai“) sudarytos laidavimo sutarties tinkamo vykdymo ir iš jų kylančios atsakomybės, t. y. skolos, netesybų, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo iš pagrindinio skolininko bei iš jo laiduotojo.

4II. Šalių nurodytos aplinkybės ir argumentai

5Ieškovas, manydamas, kad atsakovai tinkamai neįvykdė savo prievolių pagal vežimo-ekspedijavimo aptarnavimo ir laidavimo sutartis, kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu (kuris vėliau pagal teismingumą buvo persiųstas Vilniaus apygardos teismui), prašydamas priteisti ieškovui: 1) solidariai iš atsakovų UAB „LW Logistics“ (buvęs pavadinimas UAB „Vagolita“) ir UAB „LVG transportas“ (buvęs pavadinimas UAB „Logipolijos vagonai“) 22 742 USD skolą ir 2274,20 USD dydžio delspinigius; 2) iš atsakovo UAB „LVG transportas“ 11 143,58 USD dydžio baudą; 3) iš atsakovo UAB „LW Logistics“ 8 proc. metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 4) iš atsakovo UAB „LVG transportas“ 8 proc. metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 5) solidariai iš atsakovų 448,84 USD ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų; 6) lygiomis dalimis iš atsakovų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas nurodo, kad 2015 m. rugsėjo 1 d. tarp ieškovo ir atsakovo UAB „LW Logistics“ (buvęs pavadinimas UAB „Vagolita“) buvo sudaryta vežimo-ekspedijavimo aptarnavimo sutartis Nr. FR-2015/038-1 (toliau – vežimo-ekspedijavimo aptarnavimo sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo organizuoti ekspedicinius krovinių pervežimus geležinkeliu, o UAB „LW Logistics“ įsipareigojo šias paslaugas priimti ir apmokėti sutartyje nustatyta tvarka. Ieškovo teigimu, 2015 m. gruodžio 28 d. tarp ieškovo ir atsakovo UAB „LW Logistics“ buvo pasirašytas susitarimas dėl piniginio įsipareigojimo įvykdymo atidėjimo, pagal kurį atsakovas UAB „LW Logistics“ įsipareigojo 112 198 USD dydžio skolą sumokėti šalių nustatyta tvarka, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai neįvykdė ir liko skolingas 22 742 USD. Ieškovas pažymi, kad vežimo-ekspedijavimo aptarnavimo sutarties 4.3. punkte nustatyta, jog UAB „LW Logistics“, pavėlavęs apmokėti už ieškovo suteiktas paslaugas, privalo mokėti 1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau nei 10 proc. nuo įsiskolinimo dydžio. Taigi, anot ieškovo, nagrinėjamu atveju paskaičiuoti delspinigiai sudaro 2274,20 USD (10 proc. nuo 22 742 USD). Ieškovas pažymi, kad sutarties šalys yra profesionalūs verslo subjektai, turintys patirties verslo ir derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys komercinės sutarties sąlygas, todėl atsakovas, pasirašydamas minėtą sutartį, suprato prisiimamų įsipareigojimų apimtį ir reikšmę, bei privalėjo įvertinti savo galimybes juos įvykdyti. Ieškovo teigimu, nustatytas delspinigių dydis yra protingas ir atitinka sąžiningos tarptautinės verslo praktikos reikalavimus. Ieškovas aiškina, kad atsakovui netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, jis turėjo išlaidų teisinei pagalbai (4600,56 USD), turėjo naudoti žmogiškuosius resursus ir taip užtikrinti atsakovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą (47,07 USD dydžio išlaidos), turėjo 1344,65 USD dydžio išlaidų kelionei į Lietuvą; be to, ieškovas buvo priverstas sumokėti 7432,72 USD dydžio delspinigius jo kreditoriui OOO „Region Translogistika“. Taigi, ieškovo teigimu, pagrindo mažinti jo reikalaujamus priteisti delspinigius nėra.

7Ieškovas aiškina, kad 2015 m. gruodžio 28 d. tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Logipolijos vagonai“ (dabar – UAB „LVG transportas“) sudaryta laidavimo sutartis (toliau – laidavimo sutartis), pagal kurią laiduotojas įsipareigojo, kaip solidarus bendraskolininkas, atsakyti ieškovui (kreditoriui) už UAB „LW Logistics“ įsipareigojimus pagal minėtą 2015 m. gruodžio 28 d. sutartį dėl išsimokėtino piniginės prievolės įvykdymo už 2015 m. rugsėjo 1 d. vežimo-ekspedijavimo aptarnavimo sutartį; taigi, anot ieškovo, pagrindinė skola 22 742 USD ir 2274,20 USD dydžio delspinigiai priteistini iš atsakovų solidariai. Be to, ieškovas nurodo, kad minėtoje laidavimo sutartyje atsakovas UAB „Logipolijos vagonai“ (dabar UAB „LVG transportas“) įsipareigojo papildomai sumokėti ieškovui 0,5 proc. dydžio baudą nuo laiku nesumokėtos ieškovui sumos už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu netinkamai įvykdo savo įsipareigojimus pagal nurodytą laidavimo sutartį. Atsižvelgiant į tai, anot ieškovo, minėtam atsakovui papildomai paskaičiuota 11 143,58 USD (22 742 USD x 0,5 proc. x 98 d.) dydžio bauda, kuri priteistina ieškovui.

8Ieškovo teigimu, iš atsakovų taip pat priteistinos 8 proc. dydžio procesinės metinės palūkanos nuo priteistų sumų pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą ir 448,84 USD (400 Eur) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Pažymi, kad ieškovas yra užsienio bendrovė, kuriai nežinomi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimai, todėl jam buvo būtina kvalifikuota teisinė pagalba, jog ginčą bandyti išspręsti taikiai.

9Atsakovas UAB „LW Logistics“ atsiliepime į ieškinį su ieškiniu visiškai nesutiko bei prašė jį atmesti, tačiau triplike ir teismo posėdžio metu prašo atmesti ieškovo ieškinį tik ta apimtimi, kuria prašoma priteisti delspinigius. Atsakovas nurodo, kad ieškovas neįrodė kokio dydžio nuostolius jis patyrė dėl nesavalaikio dalinio atsiskaitymo, o remiasi tik tarp šalių sudarytos sutarties nuostatomis, netesybų dydžio nesiejant su ieškovo faktiškai patirtais nuostoliais. Pažymi, kad ieškovo nurodomi nuostoliai iš esmės nesusiję (arba ieškovas to neįrodė) su tuo, jog atsakovas netinkamai vykdė savo įsipareigojimus. Be to, atsakovo teigimu, prašomos priteisti netesybos yra neprotingai didelės ir neatitinka ieškovo patirtų nuostolių dydžio, o iš esmės atlieka bausmės paskirtį. Atsakovas pažymi, kad teismų teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse formuojama praktika, jog protingas delspinigių dydis būtų 0,02 proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną ir šiuo atveju sudarytų 464,10 Eur sumą, tačiau ieškovo reikalaujami delspinigiai yra beveik 5 kartus didesni nei nurodyta suma. Taigi, atsakovas prašo mažinti nurodytus ieškovo reikalaujamus priteisti delspinigius. Atsakovas, siekdamas užtikrinti protingumo ir sąžiningumo principų įgyvendinimą, iš esmės sutinka sumokėti ieškovui 1000 USD dydžio delspinigius dėl to, kad nevykdė susitarimo ir netinkamai įvykdė prievolę. Atsakovas taip pat pažymi, kad iš BUAB „LVG transportas“ reikalaujamas baudos dydis yra nepagrįstai didelis ir sudaro beveik 50 proc. visos pagrindinio skolininko (UAB „LW Logistics“) skolos, todėl ji taip pat turėtų būti mažinama. Be to, atsakovas teigia, kad tiek delspinigiai, tiek minėta bauda skaičiuojamos nuo tos pačios nesumokėtos sumos, tačiau, anot atsakovo, ieškovas dėl negalėjimo naudotis šiais pinigais patiria tuos pačius nuostolius, todėl gali reikalauti tik netesybų pagal ekspedijavimo sutartį, o ne ir laidavimo sutartį, nes tokiu atveju ieškovas nepagrįstai praturtėtų.

10Atsakovas taip pat nesutinka su ieškovo reikalaujamomis ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidomis, nes, anot atsakovo, ieškovui buvo neprivaloma iš karto kreiptis į advokatus ir tokiu būdu tik nepagrįstai padidinus skolos išsireikalavimo išlaidas, todėl šios išlaidos turėtų būti vertinamos kaip ieškovo rizika bei negali būti reikalaujamos iš atsakovų.

11Atsakovas BUAB „LVG transportas“, kuriam atstovauja bankroto administratorius UAB „Mokumo valdymo sprendimai“, savo pozicijos dėl ieškinio nepareiškė.

12III. Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti aplinkybės

13Iš byloje esančios rašytinės medžiagos, šalių paaiškinimų ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad 2015 m. rugsėjo 1 d. tarp ieškovo TOO „Ferrocarril“ ir atsakovo UAB „LW Logistics“ (buvęs pavadinimas UAB „Vagolita“) buvo sudaryta vežimo-ekspedijavimo aptarnavimo sutartis Nr. FR-2015/038-1, pagal kurią ieškovas įsipareigojo organizuoti ekspedicinius krovinių pervežimus geležinkeliu, o UAB „LW Logistics“ – šias paslaugas priimti ir apmokėti sutartyje nustatyta tvarka.

142015 m. gruodžio 28 d. tarp ieškovo ir atsakovo UAB „LW Logistics“ (buvęs pavadinimas UAB „Vagolita“) buvo pasirašytas susitarimas dėl piniginio įsipareigojimo įvykdymo atidėjimo, pagal kurį atsakovas UAB „LW Logistics“ įsipareigojo 112 198 USD dydžio skolą sumokėti šalių nustatyta tvarka (paskutinis mokėjimas numatytas 2016 m. rugpjūčio 25 d.), tačiau atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai neįvykdė ir liko skolingas 22 742 USD; ginčo dėl šių aplinkybių byloje iš esmės nekilo.

15Ieškovas, remdamasis vežimo-ekspedijavimo aptarnavimo sutarties 4.3. punktu, kuriame nustatyta, kad UAB „LW Logistics“, pavėlavęs apmokėti už ieškovo suteiktas paslaugas, privalo mokėti 1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau nei 10 proc. nuo įsiskolinimo dydžio, paskaičiavo papildomai 2274,20 USD dydžio delspinigius.

162015 m. gruodžio 28 d. tarp ieškovo ir atsakovo UAB „LVG transportas“ (buvęs pavadinimas UAB „Logipolijos vagonai“) sudaryta laidavimo sutartis, pagal kurią UAB „LVG transportas“ įsipareigojo, kaip solidarus bendraskolininkas, atsakyti ieškovui už UAB „LW Logistics“ (buvęs pavadinimas UAB „Vagolita“) įsipareigojimus pagal nurodytą 2015 m. gruodžio 28 d. susitarimą dėl piniginio įsipareigojimo įvykdymo atidėjimo už 2015 m. rugsėjo 1 d. vežimo-ekspedijavimo aptarnavimo sutartį.

17Ieškovas, remdamasis laidavimo sutarties 3.2 punktu, kuriame atsakovas UAB „LVG transportas“ įsipareigojo papildomai sumokėti ieškovui 0,5 proc. dydžio baudą nuo laiku nesumokėtos ieškovui sumos už kiekvieną uždelstą dieną jeigu netinkamai įvykdo savo įsipareigojimus pagal nurodytą laidavimo sutartį, papildomai paskaičiavo 11 143,58 USD dydžio baudą.

18Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 1 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-1962-781/2017, UAB „LVG transportas“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Mokumo valdymo sprendimai“; nutartis įsiteisėjo 2017 m. vasario 14 d.

19Ieškinys iš esmės tenkintinas.

20IV. Teismo argumentai ir motyvai

21Dėl pagrindinės skolos priteisimo

22Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.824 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad krovinių ekspedicijos sutartimi viena šalis (ekspeditorius) įsipareigoja už atlyginimą kitos šalies – užsakovo (užsakovo kliento) – lėšomis teikti arba organizuoti sutartyje numatytas paslaugas, susijusias su krovinių vežimu.

23Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų nustatyta (šalims šių aplinkybių neginčijant), kad atsakovas UAB „LW Logistics“ (buvęs pavadinimas UAB „Vagolita“) netinkamai įvykdė iš 2015 m. rugsėjo 1 d. tarp ieškovo TOO „Ferrocarril“ ir atsakovo UAB „LW Logistics“ sudarytos vežimo-ekspedijavimo aptarnavimo sutarties Nr. FR-2015/038-1 bei 2015 m. gruodžio 28 d. susitarimo dėl piniginio įsipareigojimo įvykdymo atidėjimo kylančius įsipareigojimus, susijusius su krovinių pervežimo organizavimu (krovinių ekspedijavimu), ir liko skolingas ieškovui 22 742 USD.

24Taigi, teismo vertinimu, ieškovui reikalaujant priteisti nurodytą skolą ir pagrindžius ją byloje pateiktais rašytiniais įrodymais bei paaiškinimais, taip pat atsakovui UAB „LW Logistics“ šios reikalavimo dalies bylos nagrinėjimo metu iš esmės neginčijant, ieškovui iš atsakovo UAB „LW Logistics“ priteistina 22 742 USD skola (CPK 12, 178 straipsniai; CK 6.824-6.829 straipsniai).

25Kaip minėta, atsakovas BUAB „LVG transportas“ pagal 2015 m. gruodžio 28 d. tarp ieškovo ir atsakovo UAB „LVG transportas“ (buvęs pavadinimas UAB „Logipolijos vagonai“) sudarytą laidavimo sutartį įsipareigojo, kaip solidarus bendraskolininkas, atsakyti ieškovui už UAB „LW Logistics“ (buvęs pavadinimas UAB „Vagolita“) įsipareigojimus pagal 2015 m. gruodžio 28 d. susitarimą dėl piniginio įsipareigojimo įvykdymo atidėjimo už 2015 m. rugsėjo 1 d. vežimo-ekspedijavimo aptarnavimo sutartį Nr. FR-2015/038-1.

26Pagal CK 6.81 straipsnio 1 dalį, skolininkui laiku neįvykdžius pagrindinės prievolės, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Taigi laidavimo teisiniai santykiai grindžiami įstatyme nustatyta solidariosios skolininkų pareigos prezumpcija. Nors CK 6.81 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad laiduotojas ir pagrindinis skolininkas atsako solidariai, tačiau laiduotojo solidarioji pareiga atsiranda tik tuo atveju, jeigu pagrindinis skolininkas neįvykdo prievolės (CK 6.76 straipsnio 1 dalis). Tai – laiduotojo prievolės, kaip papildomo civilinio teisinio santykio (šalutinio, esančio šalia pagrindinio prievolinio teisinio santykio), požymis. Solidariosios laiduotojo pareigos ypatumas, kad tokiu atveju laiduotojas nedisponuoja teise reikalauti, jog kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą (CK 6.80 straipsnio 2 dalis), priešingai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinė sesija taip pat yra išaiškinusi, kad laiduotojo prievolės akcesoriškumas reiškia šios prievolės apimties priklausomumą nuo užtikrintos prievolės apimties, o solidarumas – kreditoriaus pasirinkimo teisę – kam ir kaip pareikšti reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-P-537/2011).

27Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pagrindinis skolininkas UAB „LW Logistics“ netinkamai įvykdė savo įsipareigojimus kreditoriui (ieškovui), todėl, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, nurodytą teisinį reglamentavimą bei teisės aiškinimo ir taikymo taisykles, teismas sprendžia, jog ieškovas pagrįstai reiškia solidarų reikalavimą atsakovui BUAB „LVG transportas“, nes ieškovas įgijo teisę reikalauti, jog prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, todėl nurodyta pagrindinė skola – 22 742 USD, solidariai priteistina ir iš BUAB „LVG transportas“ (CK 6.6 straipsnio 4 dalis, 6.78-6.81 straipsniai).

28Dėl netesybų priteisimo (sumažinimo)

29Byloje pagrindinis ginčas kilo dėl ieškovo prašomų priteisti netesybų (delspinigių) sumažinimo – ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų 2274,20 USD dydžio delspinigius, tuo tarpu atsakovas UAB „LW Logistics“ prašo juos sumažinti bent iki 1000 USD, nes, anot jo, jie yra nepagrįstai dideli.

30Netesybos tarp šalių nustatomos siekiant keleto tikslų. Pirmiausia, kaip yra išaiškinęs kasacinis teismas, šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Kitaip tariant, vienas netesybų tikslų – sumažinti kreditoriaus įrodinėjimo naštą reikalaujant atlyginti nuostolius. Antra, netesybomis siekiama sukurti teisinį aiškumą tarp šalių dėl civilinės atsakomybės apimties, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę tam tikra sutartine ir iš anksto žinoma pinigų suma. Trečia, netesybos skirtos skatinti skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus. Kita vertus, kaip nurodoma kasacinio teismo jurisprudencijoje, netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005) bei negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007).

31Taigi, jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro netesybų dydžio, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatyme įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). CK 6.258 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti du savarankiški pagrindai, kada teismas gali mažinti netesybas – jeigu jos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Taigi, teismo teisė mažinti netesybas kyla tik nustačius vieną arba abi šias sąlygas. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 straipsnio 3 dalis) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas.

32Kai kyla ginčas dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, jog netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje ir teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Vienas iš esminių įstatyme nustatytų netesybų mažinimo kriterijų – netesybų santykis su nuostoliais. Tik įvertinęs skirtumą tarp nuostolių ir prašomų netesybų teismas gali nuspręsti, ar netesybų suma nėra pernelyg didelė ir nepagrįsta. Taigi teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. birželio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-358/2015; 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-562/2013).

33Nustatant, ar netesybos, palyginti su nuostoliais, nėra pernelyg didelės, atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, šių sąrašas nebaigtinis. Kasacinio teismo praktikoje sprendžiant netesybų mažinimo klausimą atsižvelgiama į šiuos kriterijus: šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, t. y. ar šalys yra vartotojai, taip pat kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, skolininko elgesį, bankų mokamų palūkanų dydį, CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus: atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, šalių tarpusavio santykius, taip pat ar visiškas nuostolių atlyginimas nesukurs nepriimtinų ar sunkių padarinių; netesybų mažinimas gali būti nulemtas siekio įgyvendinti neteisėto praturtėjimo prevenciją arba siekio užtikrinti viešosios tvarkos apsaugą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009; 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-384/2010; 2016 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-153-916/2016). Teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2008; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008).

34Dėl CK 6.73 straipsnio 2 dalies, taip pat 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatų aiškinimo pažymėtina, kad tuo atveju, kai kreditorius nepareiškia reikalavimo atlyginti nuostolius dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, o prašo tik netesybų (kurios laikomos iš anksto nustatytais galimais kreditoriaus nuostoliais, kurių dydžio jam nereikia įrodinėti), teismas, manydamas, jog šalių sutartyje nustatytos netesybos yra neprotingai didelės, dėl jų mažinimo sprendžia atsižvelgdamas į konkrečios nagrinėjamos bylos aplinkybes, vertindamas byloje pateiktus įrodymus, vadovaudamasis savo vidiniu suvokimu. Teismas gali pasiūlyti ieškovui pagrįsti prašomų priteisti netesybų dydžio atitiktį protingumo kriterijui ir pateikti įrodymų, kokio dydžio nuostolių jis realiai patyrė (CPK 179 straipsnio 1 dalis). Atitinkamai ieškovas, siekdamas pagrįsti, kad jo prašomos priteisti netesybos yra protingo dydžio, gali pateikti įrodymų, pagrindžiančių jo nuostolius dėl neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos prievolės. Kartu pažymėtina tai, kad aptariamu atveju teismas neturi teisinio pagrindo reikalauti, jog ieškovas tiksliai įrodytų jo realiai patirtų dėl atsakovo pažeistos sutartinės prievolės nuostolių dydį, nes reikalavimas pareikštas tik dėl netesybų, neprašant nuostolių atlyginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

35Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pagrindinė atsakovų skola (už vežimo-ekspedijavimo paslaugas) ieškovui yra 22 742 USD, tuo tarpu paskaičiuoti ir ieškovo reikalaujami priteisti delspinigiai sudaro 2274,20 USD sumą.

36Šalys vežimo-ekspedijavimo aptarnavimo sutarties 4.3. punkte susitarė, kad UAB „LW Logistics“, pavėlavęs apmokėti už ieškovo suteiktas paslaugas, privalo mokėti 1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau nei 10 proc. nuo įsiskolinimo dydžio, taigi ieškovo reikalaujami priteisti 2274,20 USD dydžio delspinigiai ir sudaro 10 proc. nuo minėto įsiskolinimo sumos (kaip tai ir numatyta sutartyje). Viena vertus, šalių nurodyti delspinigiai, skaičiuotini už kiekvieną uždelstą dieną (1 proc. dydžio), teismo vertinimu, galimai ir buvo (yra) neprotingai bei nepagrįstai dideli; kita vertus, šalys minėtoje sutartyje, be kita ko, iš esmės apsidraudė nuo pernelyg didelių delspinigių ir nustatė jų maksimalų dydį, t. y. 10 proc. nuo skolos sumos. Toks delspinigių dydis, teismo nuomone, nėra neprotingai didelis; be to, atkreiptinas dėmesys į tai, jog šalys nagrinėjamu atveju yra privatūs verslo subjektai, turintys patirties verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010), todėl teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo mažinti minėtų delspinigių. Tuo labiau, kad, teismo vertinimu, ieškovas įrodė, jog vien teisinei pagalbai, atsakovui netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, patyrė 4600,56 USD išlaidų (CPK 12, 178 straipsniai).

37Teismas pažymi, kad atsakovas UAB „LW Logistics“ bylos nagrinėjimo metu neįrodė (iš esmės ir neįrodinėjo) savo sunkios finansinės padėties, todėl, teismo vertinimu, byloje nepateikta ir kitų įrodymų, kurie leistų įvertinti kitas svarbias delspinigių mažinimo aplinkybes.

38Taigi, teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, nurodytus motyvus ir teisės aiškinimo bei taikymo taisykles, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju 2274,20 USD delspinigių dydis nėra per didelis/nesąžiningas ar akivaizdžiai prieštaraujantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ar sąžiningumo principams, todėl ieškinys šioje dalyje taip pat tenkintinas ir ieškovui solidariai iš atsakovų priteistina 2274,20 USD delspinigių (CPK 12, 178, 185 straipsniai; CK 6.6 straipsnio 4 dalis, 6.71 straipsnis).

39Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo UAB „LVG transportas“ 11 143,58 USD dydžio baudą. Byloje nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 28 d. tarp ieškovo ir atsakovo UAB „LVG transportas“ (buvęs pavadinimas UAB „Logipolijos vagonai“) sudarytoje laidavimo sutartyje, be kita ko, atsakovas UAB „LVG transportas“ įsipareigojo papildomai sumokėti ieškovui 0,5 proc. dydžio baudą nuo laiku nesumokėtos ieškovui sumos už kiekvieną uždelstą dieną jeigu netinkamai įvykdo savo įsipareigojimus pagal nurodytą laidavimo sutartį (laidavimo sutarties 3.2 punktas); tuo pagrindu ieškovas paskaičiavo 11 143,58 USD (22 742 USD x 0,5 proc. x 98 d.) dydžio baudą. Byloje nėra duomenų, kad nurodyta laidavimo sutartis ir (ar) minėta nuostata dėl baudos būtų ginčijama (nuginčyta); atsakovas BUAB „LVG transportas“, kuriam atstovauja bankroto administratorius, nagrinėjamoje byloje taip pat neginčijo šio ieškovo reikalavimo. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, taip pat tai, kad minėta laidavimo sutartis buvo sudaryta tarp dviejų verslo subjektų, sprendžia, jog nėra pagrindo ex officio spręsti dėl nurodytos baudos dydžio nepagrįstumo/jos sumažinimo ir pan., todėl 11 143,58 USD dydžio bauda priteistina ieškovui iš atsakovo BUAB „LVG transportas“.

40Dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo

41Ieškovas taip pat prašo priteisti solidariai iš atsakovų 448,84 USD ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

42CK 6.63 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad nuo to momento, kai skolininkas yra laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius, išskyrus atvejus, kai skolininkas yra atleidžiamas nuo prievolės vykdymo. CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatyta, kad be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Nagrinėjamu atveju ieškovas iki kreipimosi į teismą kreipėsi į advokato padėjėją Elžbietą Tumko dėl teisinių paslaugų suteikimo, susijusių su ikiteisminiu skolų išieškojimu iš atsakovų ir dėl to faktiškai patyrė 448,84 USD išlaidų (byloje pateikti tai patvirtinantys įrodymai). Teismo vertinimu, atsakovams netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, ieškovas, būdamas užsienio valstybės juridiniu asmeniu, turėjo kreiptis dėl skolos išieškojimo ne teismo tvarka ir dėl šių veiksmų atlikimo turėjo išlaidų, kurios yra laikytinos jo nuostoliais CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkto prasme. Tarp patirtų nuostolių ir atsakovų veiksmų yra priežastinis ryšys, nes jeigu atsakovai būtų tinkamai vykdę savo įsipareigojimus, ieškovui nebūtų reikėję kreiptis dėl skolos išieškojimo ne teismo tvarka. Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, teismas sprendžia, kad ieškovui solidariai iš atsakovų priteistina ir 448,84 USD ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

43Dėl lėšų reikalavimo užsienio valiuta

44CK 6.36 straipsnio 3 dalis suteikia kreditoriui teisę tais atvejais, kai ieškinys pareikštas Lietuvos Respublikoje dėl užsienio valiuta išreikštos pinigų sumos priteisimo, jo pasirinkimu reikalauti priteisti šią sumą užsienio valiuta arba Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta pagal valiutų kursą, galiojantį mokėjimo dieną. Taigi, kreditorius turi pasirinkimo teisę – jis gali reikalauti priteisti jam skolą užsienio valiuta, kuria išreikšta prievolė, arba šios ekvivalentą Lietuvos nacionaline valiuta. Teismas, vadovaudamasis aukščiau nurodytu teisiniu reglamentavimu, ir atsižvelgdamas į tai, kad šalys savo įsipareigojimus pagal aukščiau nurodytas tarpusavio sudarytas sutartis nustatė JAV doleriais, į tai, kad teismo sprendimo priėmimo metu nėra žinoma prievolės įvykdymo diena, kad JAV dolerio ir euro kursas nėra pastovus, o nuolat ir gana ženkliai kintantis, į ieškovo reikalavimus, sprendžia, kad visos sumos ieškovui iš atsakovų priteistinos JAV doleriais (nekonvertuojant juos į eurus).

45Dėl procesinių palūkanų priteisimo

46Tenkinant ieškovo prašymą bei vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi, 3 straipsnio 2 dalimi, iš atsakovų priteistinos 8 procentų procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo priteisiamų sumų (atitinkamai nuo 25 465,04 USD sumos UAB „LW Logistics“ atžvilgiu ir 36 608,62 USD sumos BUAB „LVG transportas“ atžvilgiu) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2016 m. gruodžio 8 d.

47Kaip minėta, BUAB „LVG transportas“ Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 1 d. nutartimi iškelta bankroto byla, minėta nutartis įsiteisėjimo 2017 m. vasario 14 d., todėl BUAB „LVG transportas“ atžvilgiu minėtos procesinės palūkanos priteistinos nuo šios bylos iškėlimo teisme dienos iki Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 2 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla BUAB „LVG transportas“, įsiteisėjimo, t. y. 2017 m. vasario 14 d.; tuo tarpu UAB „LW Logistics“ atžvilgiu procesinės palūkanos priteistinos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

48Kiti šalių argumentai, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, nurodytus sprendimo motyvus ir padarytas išvadas, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl teismas dėl jų plačiau nepasisako.

49Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

50Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

51Ieškovas bendrai patyrė 1896,30 USD bylinėjimosi išlaidų –739,55 USD teisinės pagalbos išlaidų + 872,46 USD (569,69 USD + 302,77 USD) vertimo išlaidų + 302,24 USD išlaidų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas sprendžia, kad ieškovo nurodytos išlaidos dėl teisinės pagalbos (atstovavimo išlaidos) neviršija 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintų maksimalių atlygintinų išlaidų dydžių. Taigi, ieškinį tenkinus ir ieškovui pagrindžius jo prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas, ieškovui lygiomis dalimis iš atsakovų priteistinos 1896,30 USD dydžio bylinėjimosi išlaidos, t. y. po 948,15 USD iš kiekvieno atsakovo (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

52Ieškinį tenkinus, atsakovų patirtos bylinėjimosi išlaidos jiems nepriteistinos.

53Ieškovo sumokėtas 726 Eur dydžio žyminis mokestis jam grąžintinas, nes perduodant bylą Vilniaus apygardos teismui vienam iš atsakovų buvo iškelta bankroto byla (CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 87 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Išaiškintina, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi šiuo teismo sprendimu (CPK 87 straipsnio 3 dalis).

54Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

Nutarė

55Ieškovo užsienio bendrovės TOO „Ferrocarril“ ieškinį atsakovams UAB „LW Logistics“ (buvęs pavadinimas UAB „Vagolita“) ir BUAB „LVG transportas“ (buvęs pavadinimas UAB „Logipolijos vagonai“), kuriam atstovauja bankroto administratorius UAB „Mokumo valdymo sprendimai“, dėl skolos ir baudos priteisimo iš esmės tenkinti.

56Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „LW Logistics“ (buvęs pavadinimas UAB „Vagolita“), j. a. k. 301695764, ir BUAB „LVG transportas“ (buvęs pavadinimas UAB „Logipolijos vagonai“), j. a. k. 301490649, ieškovui užsienio bendrovei TOO „Ferrocarril“, kodas 090400227578, registruotas Kazachstano Respublikos juridinio asmenų registre, 22 742 USD (dvidešimt du tūkstančius septynis šimtus keturiasdešimt du Jungtinių Amerikos Valstijų dolerius) skolos, 2274,20 USD (du tūkstančius du šimtus septyniasdešimt keturis Jungtinių Amerikos Valstijų dolerius 20 ct) delspinigių, 448,84 USD (keturis šimtus keturiasdešimt aštuonis Jungtinių Amerikos Valstijų dolerius 84 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

57Priteisti iš atsakovo BUAB „LVG transportas“ (buvęs pavadinimas UAB „Logipolijos vagonai“), j. a. k. 301490649, ieškovui užsienio bendrovei TOO „Ferrocarril“, kodas 090400227578, registruotas Kazachstano Respublikos juridinio asmenų registre, 11 143,58 USD (vienuolika tūkstančių vieną šimtą keturiasdešimt tris Jungtinių Amerikos Valstijų dolerius 58 ct) baudos.

58Priteisti iš atsakovo UAB „LW Logistics“ (buvęs pavadinimas UAB „Vagolita“), j. a. k. 301695764, ieškovui užsienio bendrovei TOO „Ferrocarril“, kodas 090400227578, registruotas Kazachstano Respublikos juridinio asmenų registre, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos 25 465,04 USD sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2016 m. gruodžio 8 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

59Priteisti iš atsakovo BUAB „LVG transportas“ (buvęs pavadinimas UAB „Logipolijos vagonai“), j. a. k. 301490649, ieškovui užsienio bendrovei TOO „Ferrocarril“, kodas 090400227578, registruotas Kazachstano Respublikos juridinio asmenų registre, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos 36 608,62 USD sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2016 m. gruodžio 8 d., iki Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 2 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla BUAB „LVG transportas“, įsiteisėjimo, t. y. 2017 m. vasario 14 d.

60Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų UAB „LW Logistics“ (buvęs pavadinimas UAB „Vagolita“), j. a. k. 301695764, ir BUAB „LVG transportas“ (buvęs pavadinimas UAB „Logipolijos vagonai“), j. a. k. 301490649, ieškovui užsienio bendrovei TOO „Ferrocarril“, kodas 090400227578, registruotas Kazachstano Respublikos juridinio asmenų registre, 1896,30 USD (vieną tūkstantį aštuonis šimtus devyniasdešimt šešis Jungtinių Amerikos Valstijų dolerius 30 ct) bylinėjimosi išlaidų, t. y. po 948,15 USD (devynis šimtus keturiasdešimt aštuonis Jungtinių Amerikos Valstijų dolerius 15 ct) iš kiekvieno atsakovo.

61Grąžinti ieškovui užsienio bendrovei TOO „Ferrocarril“, kodas 090400227578, registruotas Kazachstano Respublikos juridinio asmenų registre, 726 Eur (septynis šimtus dvidešimt šešis eurus) dydžio žyminį mokestį, sumokėtą 2016 m. lapkričio 28 d.

62Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. I. Bylos esmė... 3. Tarp šalių kilo ginčas dėl 2015 m. rugsėjo 1 d. tarp ieškovo TOO... 4. II. Šalių nurodytos aplinkybės ir argumentai... 5. Ieškovas, manydamas, kad atsakovai tinkamai neįvykdė savo prievolių pagal... 6. Ieškovas nurodo, kad 2015 m. rugsėjo 1 d. tarp ieškovo ir atsakovo UAB „LW... 7. Ieškovas aiškina, kad 2015 m. gruodžio 28 d. tarp ieškovo ir atsakovo UAB... 8. Ieškovo teigimu, iš atsakovų taip pat priteistinos 8 proc. dydžio... 9. Atsakovas UAB „LW Logistics“ atsiliepime į ieškinį su ieškiniu... 10. Atsakovas taip pat nesutinka su ieškovo reikalaujamomis ikiteisminio skolos... 11. Atsakovas BUAB „LVG transportas“, kuriam atstovauja bankroto... 12. III. Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti aplinkybės... 13. Iš byloje esančios rašytinės medžiagos, šalių paaiškinimų ir Lietuvos... 14. 2015 m. gruodžio 28 d. tarp ieškovo ir atsakovo UAB „LW Logistics“... 15. Ieškovas, remdamasis vežimo-ekspedijavimo aptarnavimo sutarties 4.3. punktu,... 16. 2015 m. gruodžio 28 d. tarp ieškovo ir atsakovo UAB „LVG transportas“... 17. Ieškovas, remdamasis laidavimo sutarties 3.2 punktu, kuriame atsakovas UAB... 18. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 1 d. nutartimi, priimta civilinėje... 19. Ieškinys iš esmės tenkintinas.... 20. IV. Teismo argumentai ir motyvai... 21. Dėl pagrindinės skolos priteisimo... 22. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.824 straipsnio 3... 23. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų nustatyta... 24. Taigi, teismo vertinimu, ieškovui reikalaujant priteisti nurodytą skolą ir... 25. Kaip minėta, atsakovas BUAB „LVG transportas“ pagal 2015 m. gruodžio 28... 26. Pagal CK 6.81 straipsnio 1 dalį, skolininkui laiku neįvykdžius pagrindinės... 27. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pagrindinis skolininkas UAB „LW... 28. Dėl netesybų priteisimo (sumažinimo)... 29. Byloje pagrindinis ginčas kilo dėl ieškovo prašomų priteisti netesybų... 30. Netesybos tarp šalių nustatomos siekiant keleto tikslų. Pirmiausia, kaip yra... 31. Taigi, jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro netesybų dydžio, tai... 32. Kai kyla ginčas dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu... 33. Nustatant, ar netesybos, palyginti su nuostoliais, nėra pernelyg didelės,... 34. Dėl CK 6.73 straipsnio 2 dalies, taip pat 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatų... 35. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pagrindinė atsakovų skola (už... 36. Šalys vežimo-ekspedijavimo aptarnavimo sutarties 4.3. punkte susitarė, kad... 37. Teismas pažymi, kad atsakovas UAB „LW Logistics“ bylos nagrinėjimo metu... 38. Taigi, teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, nurodytus motyvus ir... 39. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo UAB „LVG transportas“ 11... 40. Dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo... 41. Ieškovas taip pat prašo priteisti solidariai iš atsakovų 448,84 USD... 42. CK 6.63 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad nuo to momento, kai skolininkas... 43. Dėl lėšų reikalavimo užsienio valiuta... 44. CK 6.36 straipsnio 3 dalis suteikia kreditoriui teisę tais atvejais, kai... 45. Dėl procesinių palūkanų priteisimo... 46. Tenkinant ieškovo prašymą bei vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir... 47. Kaip minėta, BUAB „LVG transportas“ Vilniaus apygardos teismo 2017 m.... 48. Kiti šalių argumentai, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes,... 49. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 50. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 51. Ieškovas bendrai patyrė 1896,30 USD bylinėjimosi išlaidų –739,55 USD... 52. Ieškinį tenkinus, atsakovų patirtos bylinėjimosi išlaidos jiems... 53. Ieškovo sumokėtas 726 Eur dydžio žyminis mokestis jam grąžintinas, nes... 54. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 55. Ieškovo užsienio bendrovės TOO „Ferrocarril“ ieškinį atsakovams UAB... 56. Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „LW Logistics“ (buvęs pavadinimas... 57. Priteisti iš atsakovo BUAB „LVG transportas“ (buvęs pavadinimas UAB... 58. Priteisti iš atsakovo UAB „LW Logistics“ (buvęs pavadinimas UAB... 59. Priteisti iš atsakovo BUAB „LVG transportas“ (buvęs pavadinimas UAB... 60. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų UAB „LW Logistics“ (buvęs... 61. Grąžinti ieškovui užsienio bendrovei TOO „Ferrocarril“, kodas... 62. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...