Byla 2-4215-826/2013
Dėl pripažinimo, kad akcijų pirkimo – pardavimo sutartis yra nutraukta ir akcininko teisių grąžinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, sekretoriaujant L. P. ir J. R., dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui A. J., atsakovo atstovui advokatei L. Z., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovų A. S. (A. S.), L. S. ieškinį atsakovui D. H. (D. H.), trečiajam asmeniui reorganizuojamai UAB „Cis cargo“ dėl pripažinimo, kad akcijų pirkimo – pardavimo sutartis yra nutraukta ir akcininko teisių grąžinimo,

Nustatė

2ieškovai kreipėsi į teismą prašydami pripažinti, kad 2011-07-14 ieškovo A. S. ir atsakovo D. H. sudaryta 2011-07-14 akcijų pirkimo-pardavimo sutartis yra faktiškai nutraukta; įpareigoti atsakovą per 5 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos padaryti įrašą UAB „Cis cargo“ akcininkų registre liudijantį, kad ieškovas yra 5 vnt. paprastųjų vardinių akcijų savininkas; skirti atsakovui 500 Lt baudą ieškovų naudai už kiekvieną pažeidimo dieną, jeigu atsakovas per nustatytą terminą neįvykdys teismo sprendimo, taip pat priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas (1T, b.l. 29-31). Nurodė, kad ši sutartis buvo apsimestinė, nesiekiant sukurti teisinių pasekmių. Akcijų pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta be sutuoktinės žinios L. S., todėl sudaryta neteisėtai. Be to, sutartis sudaryta 2011-07-14, o apmokėjimas padarytas 2011-10-02. Kadangi buvo kilęs ginčas tarp ieškovo ir atsakovo, jis tuos pinigus grąžino. Akcijų pirkimo-pardavimo sutartis faktiškai nutraukta. Iš to seka, kad sandoris nėra sudarytas, nėra atstatytos jo kaip akcininko teisės.

3Ieškovas A. S. teismo posėdžio metu patikslino, kad 2010 m. prasidėjo tam tikros darbinio pobūdžio problemos dėl UAB „Cis cargo“, kurio generalinis direktorius buvo D. H., dabartinis atsakovas. Konfliktas kilo dėl mokėjimo problemų, t. y. dėl UAB „Cis cargo“ uždelsto apmokėjimo UAB „Litrailas“, kurios vienu iš akcininkų buvo jis, o direktorius buvo - J. B.. UAB „Litrailas“ ir UAB „Cis cargo“ akcininkais buvo keturi asmenys – jis, atsakovas, J. B. ir V. Z.. Neoficialioje aplinkoje jam, A. P. ir V. V. atsakovas pasiūlė J. B. ir V. Z. parduoti UAB „Cis cargo“ akcijas. Prieš pat susirinkimą atsakovas prašė juo pasitikėti bei akcijas parduoti jam. Pasitikėdamas verslo partneriu, 2011-07-14 pasirašė du pareiškimus, vieną - dėl akcijų atsakovui pardavimo, kitą 2011-09-01 data dėl akcijų gražinimo, kuriuo nuo 2011-09-01 atsakovas pagal susitarimą ir sąžiningumą 50 procentų akcijų, kurios priklausė lietuvių pusei, turėjo parduoti atgal jam ir A. P.. Sandoris buvo apsimestinis, tai patvirtina ir 2011-08-29 įvykęs susirinkimas, kurio metu jis buvo išrinktas UAB „Cis cargo“ valdybos nariu. Taip pat, paminėjo, kad akcijos yra santuokinis turtas ir sudarant Sutartį turėjo dalyvauti jo žmona, tačiau ji nebuvo informuota.

4Ieškovų atstovas advokatas A. J. teismo posėdžio metu patikslino, kad šalys 2011-07-14 sudarė Sutartį, pagal kurios 5 p., akcijos pereina atsakovui kai už jas pilnai apmokama. Šalys susitarė, jog bus apmokėta sutarties pasirašymo dieną. Apmokėjimas nebuvo atliktas. 2011 m. 10 mėn. atsakovas, praėjus daugiau nei 5 mėn., pervedė ieškovui pinigus, tačiau ieškovas nebeturėdamas intereso tęsti sutartį ir ją vykdyti pinigus grąžino. Ir dabar atsakovas su ieškovu už akcijas nėra atsiskaitęs. Sudarant sutartį nebuvo gautas sutuoktinės sutikimas. Ieškovas nelaikė, kad jis perleidžia akcijas, jis laukė kol akcijos bus jam grąžintos. Po Sutarties pasirašymo ieškovas ne tik kad buvo išrinktas valdybos nariu, bet ir balsavo. Prašė ieškinį tenkinti, nustatyti, kad akcijų pirkimo-pardavimo sutartis de fakto ir de jure yra nutraukta ir grąžinti ieškovui akcininko teises ir pareigas.

5Atsakovas D. H. atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškovų reikalavimais nesutinka visiškai ir prašė juos atmesti (1T, b.l. 93-98). Paaiškino, jog 2011-05-27 visuotiniame akcininkų susirinkime buvo iškeltas galimos akcininkų sudėties pakeitimas, nes tarp tuometinių akcininkų pradėjo kilti konfliktai. Nesutarus dėl akcijų pasikeitimo, 2011-06-16 visuotiniame akcininkų susirinkime pasiūlė visiems akcininkams parduoti jų akcijas jam. A. S., būdamas šio susirinkimo pirmininkas, taip pat sutiko parduoti savo akcijas. Jis priešingai nei J. B. sutiko parduoti akcijas, nesusiejant paskolos grąžinimo sąlygos su akcijų pardavimu. 2011-07-14 buvo sudaryta akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią ieškovui pinigai už akcijas dėl lėšų trūkumų pervesti 2011-10-04. Nors ieškovas dėl vėlavimo pretenzijų jokių nereiškė, tačiau 2011-10-06 pavedimu grąžino pinigus, kurie jam buvo pervesti už akcijas. Prašant paaiškinti susidariusią situaciją, ieškovas aplinkybių nepaaiškino. Tik po pinigų pervedimo buvo padaryti pakeitimai įmonės akcininkų sąraše. Iš akcininkų pasitraukus J. B. ir V. Z., vietoj įmonės valdybos nariu buvusio J. B. reikėjo išrinkti naują narį, nes pagal įstatus valdybą sudaro 4 asmenys, todėl 2011-08-29 buvo išrinktas ieškovas. Nebuvo informuotas apie ieškovo ketinimus nutraukti sutartį. Sandoris buvo tikras, o ne apsimestinis. Su V. V. buvo po sutarties pasirašymo pasikalbėta, nutarta restruktūrizuoti įmones, todėl nebuvo tikslo vykdyti šios sutarties. Dabar įmonės sujungtos. Taip pat, parduodamas akcijas ieškovas sutartyje nurodė, kad akcijos nėra įkeistos ar kitaip apribota jų teisė, todėl pagrindo teigti, kad sutartis yra negaliojanti, nes sudaryta be ieškovo sutuoktinės L. S. žinios, nėra. Ieškovė L. S. pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.96 str. 1 d. nesikreipė į teismą ir neginčijo savo sutuoktinio sudarytos sutarties. Nuosavybės teisė perduodama pirkimo-pardavimo sutartimi, o paskui daromi įrašai vertybinių popierių sąskaitose.

6Trečiasis asmuo UAB „Cis cargo“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškovų reikalavimais nesutinka visiškai ir prašė juos atmesti (1T, b.l. 89-90). Paaiškino, kad operacijų akcijų registravimo žurnalas nesutampa su įmonėje esančiais tikraisiais dokumentais. Buhalterė turėjo juodraščius, kurie galėjo būti paimti. Akcijas ketino parduoti ne tik A. S., A. P., V. V., bet ir J. B., V. Z. ir visos sutartys buvo įvykdytos, pretenzijos nepareikštos, todėl nėra pagrindo teigti, kad akcijos buvo parduotos neketinant sukurti teisinių pasekmių. Apskritai A. S. yra verslininkas, įmonės vadovas ir jam taikomi didesni atidumo ir rūpestingumo standartai, todėl jis negali pasiteisinti, jog nesuprato ar nežinojo, kad turi pranešti ir sutuoktinei.

7Teismo posėdžio metu atsakovo ir trečiojo asmens atstovė advokatė L. Z. patikslino, kad su ieškovu už nupirktas akcijas buvo atsiskaityta. Po pinigų pervedimo buvo padarytas įrašas akcininkų sąraše. Atsakovas nepripažįsta, kad pinigų grąžinimas padaro sandorį negaliojančiu, pasibaigusiu, kaip nurodo ieškinyje ieškovas. Konfliktas kilęs dėl 84 tūkst. dolerių sumos, kurią atsakovo vadovaujama įmonė paskolino ieškovo vadovaujamai įmonei. Kai pradėjo reikalauti tų pinigų, A. S. grąžino pinigus už akcijas. Ieškovas nesilaikė sutarties nutraukimui numatytų reikalavimų, neinformavo laiku, dėl sutuoktinės sutikimo - įmonei nebuvo žinoma. Akcijos buvo ne materialios, turėjo būti padaromi tik atitinkami įrašai akcininkų vertybinių popierių sąskaitose. Ieškovas patvirtino, kad yra verslininkas daugiau nei 20 metų. Niekas jo nevertė pasirašyti šios akcijų pirkimo pardavimo sutarties. Sutartyje buvo numatyta, kad nuosavybės teisė į akcijas pereina po apmokėjimo. Iki kol atsakovas apmokėjo už akcijas, ieškovas buvo laikomas įmonės akcininku. Po apmokėjimo buvo padaryti įrašai, pateikta Registrų centrui. Iki apmokėjimo ieškovas turėjo teisę būti kviečiamas į akcininkų susirinkimus, balsuoti kaip akcininkas, būti išrinktas į bendrovės valdybą. Be to, ieškovai prašo grąžinti akcininko teises tik A. S., o pagal įstatymą, jei įmonės akcijos priklauso keliems savininkams, tai akcininkų sąraše turi būti nurodyti abu savininkai.

8Liudytoja V. V. paaiškino, kad su ja 2011-07-14 buvo pasirašyta akcijų pirkimo - pardavimo sutartis. Prieš tai visą pusmetį nuo vasario akcininkų susirinkimuose vyko konfliktai tarp akcininkų, ko pasėkoje, baigėsi visų sutarimu parduoti D. H. visas akcijas. Birželio mėnesio dvejuose susirinkimuose J. B. su V. Z. siūlė keistis A. P. ir A. S. akcijomis, kad jie parduoda savo UAB „Ladogi“ ar UAB „Litrailas“ akcijas, tiksliai nežino, tačiau jie atsisakė, ir susirinkimuose pareiškė savo norą, kad ketiną parduoti tas akcijas apskritai. Ji nekonfliktavo nei su vienu, jai taip pat nusibodo konfliktai, todėl buvo pasirašyta akcijų pirkimo – pardavimo sutartis. Ji norėjo palikti šitą įmonę, todėl sutiko kartu parduoti akcijas. Nepardavė akcijų, nes ji buvo dar UAB „Cis - cargo Klaipėda“ akcininkė, kurios akcininkais buvo ir D. H. su F. L., ji buvo direktorė. Kadangi buvo nutarta sujungti 2 įmones ir dirbti vienu tikslu, buvo nutarta, kad ji liks įmonėje, ir jai liks akcijos. Pagal 2011-07-14 sutartį jai pinigai nebuvo sumokėti. Žino, kad buvo finansinių sunkumų, kad D. H. neturėjo pinigų už visas akcijas sumokėti, todėl toliau dirbo kol bus įvykdyta ta sutartis. Sutartį nutraukė2011 m. rugsėjo mėnesį. Apie tai, kad A. S. ir A. P. grįžta akcijos nuo 2011-09-01 nieko nežino. A. P. 2011-07-11 tapo „Skelmės" akcininku ir tuo pačiu dirbo. Jie pastebėjo, kad dingsta buhalteriniai dokumentai, daromi slapti tarp jų susitarimai. Jos pareigos - UAB „Cis cargo“ komercijos direktorė.

9Liudytojas V. Z. paaiškino, kad buvo UAB „Skelmė“, UAB „Cis cargo“ akcininkas. Taro akcininkų buvo konfliktiška situacija, nes dar 2010 m. pradėjo dalintis akcijas tarp A. S., A. P., J. B. ir jo. 2011 metų pavasarį, UAB „Cis cargo“ akcininkų susirinkime įvykus konfliktui tarp akcininkų, D. H. pasiūlė parduoti jam savo akcijas. Jis sutiko, pretenzijų D. H. neturi, jis sumokėjo. Iš pradžių buvo susirinkimas, kur visi: J. B., jis, A. S., A. P. sutiko parduoti akcijas. Buvo tik viena sąlyga, pasakė, kad D. H. atsiskaitytų su skolomis, nes jis buvo skolingas UAB „Cis cargo“ akcininkams. Jie sutiko parduoti akcijas tik tada, kai jis atsiskaitys. Sekančiame susirinkime patvirtino susitarimą, pasirašė protokolą ir pardavė akcijas, o jis beveik iš karto ir sumokėjo. Pokalbio dėl akcijų pardavimo S. ar P. nebuvo. 2010 m. buvo pasiūlymas kai J. B. pasiūlė parduoti UAB „Cis cargo“ akcijas A. S. ir A. P. mainais, kad jie parduos UAB „Ladogi“ akcijas jiems, tačiau A. S. kategoriškai atsisakė nuo tokio pasiūlymo ir šito klausimo niekas nebekėlė. Pirmasis pasiūlymas buvo akcininkų susirinkime, kai D. H. pasiūlė parduoti jam akcijas. 2011-07-14 sutartį jam A. P.. 2011-07-14 sudarant sutartį jam nebuvo žinoma apie susitarimą, kad po pardavimo akcijos vėl bus paskirstytos tarp A. P. ir A. S.. Oficialiai susirinkimo metu A. S. pasakė, kad taip pat nori parduoti akcijas. Neaišku, kodėl pardavus akcijas norėjo atgauti jas vėl atgal.

10Liudytojas J. B. (J. B.) teismo posėdžio metu paaiškino, kad buvo UAB „Cis cargo“ akcininkas iki 2011 m. liepos mėn. Akcijos parduotos D. H.. Tarp jo, kaip UAB „Litrailas“ akcininko, ir UAB „Skelmė“ akcininko, kuriai vadovavo A. S., įvyko nesusipratimai. Tuo pačiu metu jis turi dalį akcijų UAB „Ladogi“, kurioje turi akcijas ir A. S., ir A. P.. Jis ne kartą siūlė idėją visiems keturiems UAB „Litrailas“ ir UAB „Skelmė“ akcininkams, kad būtų teisinga, kad jis parduoda UAB „Cis cargo" akcijas A. S., o jis parduoda jam UAB „Ladogi“ akcijas. Jis siūlė pasikeisti akcijomis. Po konflikto, jie nesutiko pirkti iš jo akcijų, D. H. pasisiūlė nupirkti akcijas ir jis sutiko. Jis siūlė UAB „Cis cargo" akcijas parduoti A. S., tačiau teigiamo atsakymo nesulaukė. 2010 m. rugsėjo – spalio mėnesiais jis su V. Z. pareiškė norą nebūti partneriais ir pasiūlė dalintis. UAB „Cis cargo" akcijų kaina buvo nustatyta pagal 2010 m. balansą. Buhalteris suruošė dokumentus. Ar buvo kokie nors susitarimai dėl akcijų grąžinimo A. S., nežino.

11Liudytoja S. I. teismo posėdžio metu paaiškino, kad yra UAB „Cis cargo“ vyr. buhalterė. Kaip gimė 2011-07-14 sutartis dėl akcijų pirkimo - pardavimo žino, dėl aplinkybių negali nieko pasakyti, nes nedalyvavo, tik spausdino pačius šablonus. Iš kur atsirado sutartyje nurodyti skaičiai, nepamena, gal pasiūlė tokius skaičius kas nors iš akcininkų. Akcijų vertė buvo skaičiuota pagal pelną, kokį buvo uždirbusi įmonė tuo metu. Jai neteko dalyvauti akcininkų susirinkimuose, teko dalyvauti kaip buhalterei metų pabaigoje, kai pristatė ir išaiškino balansą.

12Liudytojas A. P. (A. P.) teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2011-07-14 sutartis buvo pasirašyta apgaulės būdu. Susitarimas buvo pasirašytas dėl to, kad numalšinti J. B. ir V. Z. puolimą ant UAB „Cis cargo“, kad juos pašalinti iš UAB „Cis cargo“ akcininkų sudėties. Buvo pasiūlyta, kad visi akcininkai parduotų 100 procentų akcijų D. H.. Šitame susirinkime buvo surašytos pirkimo – pardavimo sutartys. Buvo sutarta, kad dokumentai, kuriuos pasirašė dėl akcijų pirkimo - pardavimo, bus fiktyvūs, tam, kad pašalinti tuos žmones, kurie nedirba, nes jie tik trukdė dirbti, kad būtų atsikratyta tais žmonėmis. Su advokatu konsultavosi kaip teisingai sutvarkyti dokumentaciją. Akcijos turėjo grįžti atgal po 2011-07-14 paprastai. Iš pradžių buvo pokalbis, kad jis su A. S. parduoda savo akcijas V. Z. ir J. B., savo procentą, o jie parduoda UAB „Ladogi“ akcijas. Jis nenorėjo parduoti akcijų. Akcijas turėjo grąžinti iš karto po 2011-07-14 pardavimo. Su D. H. pasirašė susitarimą 2011-11-04, kad jis apmokės. 2011-10-04 pasirašė 2011-07-14 sutarties pakeitimus (3 p. sutarties). Buvo nurodyta, kad akcijos vertė nustatoma 45 740 eurų. Buvo pasirašyta, kad pirma įmoka, pusė sumos, bus sumokėta iki 2011-12-12, o 22 870 eurų bus sumokėta iki 2011-12-31. Pinigai buvo sumokėti ne tais terminais, kaip buvo susitarta.

13Ieškinys netenkintinas.

14Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o šie įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 str. 1 d.). Taigi, sutarties esmė – šalių susitarimas, pasiektas suderinus jų valią. Sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys gali laisvai sudaryti sutartis, savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 str. 1 d.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 str. 1 d., 6.200 str.). CK 6.200 str. 1 d. numatyta, kad šalys sutartį privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai.

15Iš rašytinės civilinės bylos medžiagos matyti, kad 2011-07-14 UAB „Cis cargo“ akcininkas D. H. įsigijo iš UAB „Cis cargo“ akcininko A. S. 5 vienetus paprastųjų UAB „Cis cargo“ akcijų, kurių kaina 8648 Lt (1T, b.l. 38). Ieškovai prašo pripažinti akcijų pirkimo–pardavimo sutartį nutrauktą ir ieškovą A. S. grąžinti į pirminę padėtį, t. y. įpareigoti atsakovą per 5 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos padaryti įrašą UAB „Cis cargo“ akcininkų registre liudijantį, kad ieškovas yra 5 vnt. paprastųjų vardinių akcijų savininkas.

16Iš rašytinės civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad 2007-08-06 steigimo sutartimi įsteigtas juridinis asmuo UAB „Cis-LTR terminalas“ (1T, b.l. 34-37). Ieškovas, atsakovas ir teismo posėdžio metu apklausti liudytojai patvirtino, kad konfliktas atsirado dėl mokėjimo problemų, t. y. dėl UAB „Cis cargo“ uždelsto apmokėjimo UAB „Litrailas“, kurios akcininku buvo ieškovas, o direktorius buvo - J. B.. UAB „Litrailas“ ir UAB „Cis cargo“ akcininkais buvo keturi asmenys – ieškovas, atsakovas, J. B. ir V. Z.. Todėl generalinis direktorius D. H. 2011-09-28 sprendimu Nr. 2011/09 nutarė sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą dėl akcijų pirkimo-pardavimo (2T, b.l. 39). Nors ieškovas nurodė, kad klausimas dėl įmonės akcijų pirkimo-pardavimo buvo tik fiktyvus, tačiau byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2011-06-16, 2011-07-07 susirinkimuose buvo sprendžiamas šis klausimas (1T, b.l. 40-44).

17Teismo posėdžio metu ieškovas patvirtino, kad parašas 2011-07-14 Sutartyje yra jo, tik jis buvo gautas pasinaudojant jo pasitikėjimu. Atsakovas H. D. pareiškimą dėl akcijų pardavimo panaudojo ir neįvykdė pažado grąžinti akcijas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 178 str. numatyta, jog šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Šiuo atveju, ieškovas teismui duomenų, kurie pagrįstų, kad buvo slaptas susitarimas dėl tariamo sandorio nepateikė. Teismo posėdžio metu apklausti liudytojai V. Z., J. B. patvirtino, kad slaptų susitarimų nebuvo. Liudytojas A. P. teismo posėdžio metu patvirtino ieškovo nurodytas aplinkybes, apie tariamą sandorį, tačiau teismas vertindamas šio asmens parodymus atsižvelgia į tai, kad jis dirba pas ieškovą UAB „Skelmė“, todėl jo parodymus dėl UAB „CIS CARGO“ akcijų pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo aplinkybių teismas vertina kritiškai.

18Vien tas faktas, kad duomenys apie akcininkus buvo pakeisti vėliau po Sutarties sudarymo, nepatvirtina ieškovo nurodytų duomenų apie tariamo sandorio egzistavimą. Tai patvirtina ne tik liudytojos S. I. teismo posėdžio duoti parodymai apie tai, kad vertybinių popierių sąskaitos Nr. 1, Nr. 2, Nr. 5 yra teisingos (1T, b.l. 166-169), bet ir ta aplinkybė, kad duomenys apie akcininkus buvo pakeisti po pinigų ieškovui pervedimo. Kitų duomenų, kurie pagrįstų ieškovo teiginį apie tariamą sandorį, teismui nepateikta. Be to, teismas atsižvelgia į tai, kad pats ieškovas teismo posėdžio metu patvirtino, kad jo išsilavinimas aukštasis, yra laivybos inžinierius, verslu užsiima 22 metus, todėl pasirašydamas Sutartį privalėjo suvokti jos teisines pasekmes ir prisiimamą riziką.

19Taip pat, ieškovas prašo pripažinti 2011-07-14 Sutartį nutrauktą.

20Civilinių santykių subjektai yra varžomi ne tik tiesiogiai įstatyme įtvirtintų elgesio laisvės apribojimų, bet ir teisės principų. Kiekviena sutarties šalis, būdama sutartinių santykių dalyvė, privalo elgtis sąžiningai (CK 6.158 straipsnis). Sutarties vykdymo principai, įtvirtinti CK 6.200 straipsnyje, įpareigoja sutarties šalis vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, bendradarbiauti ir kooperuotis, vykdyti sutartį kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu. CK 1.5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti bendrieji teisės principai įpareigoja įgyvendinant civilines teises ir atliekant pareigas veikti pagal teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus. Civiliniai santykiai turi būti tvarkomi nepažeidžiant jų reglamentavimo principų, įtvirtintų CK 1.2 straipsnyje, inter alia subjektų lygiateisiškumo, sutarties laisvės, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių, neleistinumo piktnaudžiauti teise ir kt. Civilinių teisių įgyvendinimas pažeidžiant imperatyviuosius teisės principus gali būti pagrindas konstatuoti teisės subjekto veiksmų neteisėtumą.

21Sprendžiant, ar sutarties šalis tinkamai įgyvendino savo teisę, visų pirma turi būti atskleistas tikrasis (ne formalus) šios teisės turinys.

22Sutarties nutraukimas pagal tarptautinės sutarčių teisės favor contractus (sutarties naudai) principą ir jį atspindintį nacionalinį teisinį reglamentavimą yra išimtinis sutarties šalių teisių gynimo būdas, todėl jo taikymui turi būti konstatuotas pakankamas įstatyminis ir faktinis pagrindas. Civilinės apyvartos stabilumas, kaip būtina visuomenės ekonominio gyvenimo, raidos prielaida, yra viešasis interesas. Sutartiniuose teisiniuose santykiuose prioritetas turi būti teikiamas sutarties išsaugojimui, o ne jos nutraukimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. rugpjūčio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. S. v. L. L. V. UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, bylos Nr. 3K-3-443/2013; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. S. v. I. R. , bylos Nr. 3K-3-287/2009; 2009 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ruukki Lietuva“ v. UAB ,,Laugina“, bylos Nr. 3K-3-182/2009). Suprantama, pripažįstant favor contractus principo svarbumą sutartiniuose santykiuose, negalima šio principo suabsoliutinti ir reikia turėti omenyje, kad nors sutarties nutraukimas – kreditorių teisių gynimo būdas, tačiau sutarties nutraukimo ribojimai reiškia, kad turi būti paisoma ir skolininko interesų.

23Ieškovas nurodė, kad Sutartis yra nutraukta, nes pinigus už akcijas atsakovas pagal 2011-07-14 sutartį pervedė tik po pusmečio. Atsakovas neginčija aplinkybės, kad už akcijas buvo atsiskaityta tik po pusmečio. Ieškovas teismui nepateikė duomenų, kad jis būtų kreipęsis į atsakovą su prašymu vykdyti Sutartį po to kai 2011-07-14 pasirašius sutartį, ieškovui nebuvo pervesta Sutartyje nurodyta pinigų suma už akcijas. Konstatuoti, kad kainos už akcijas nesumokėjimas sutarties sudarymo dieną gali sudaryti didelį atotrūkį tarp sutarties neįvykdymo ir pažadėto vykdymo ir gali būti kvalifikuojamas kaip esminis sutarties pažeidimas, nėra pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. rugpjūčio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. S. v. L. L. V. UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, bylos Nr. 3K-3-443/2013). Ieškovas nenurodė jokių argumentų, kurie teiktų pagrindą pripažinti, kad akcijų kainos nesumokėjimas sutarties sudarymo dieną turėjo esminės reikšmės jam ir galėtų būti pripažintas esminiu sutarties pažeidimu pagal CK 6.217 straipsnį.

24Byloje esantys rašytiniai duomenys patvirtina, kad A. S., gavęs iš atsakovo pinigus pagal 2011-07-14 Sutartį, juos 2011-10-06 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė I. H. 2504,63 Eur (1T. b.l. 39, 161-162). 2011-10-11 atsakovas elektroniniu laišku kreipėsi į ieškovą su prašymu paaiškinti įvykusią situaciją dėl pinigų grąžinimo ir raginimu iki 2011-10-16 pranešti, kur pervesti tuos grąžintus pinigus (1T, b.l. 159).

25Nors pagal byloje pateikiamą ieškovo poziciją jis nurodo ir papildomus argumentus apie sąlygas, dėl kurių esą buvo tartasi sudarant Sutartį, tačiau ginčijamoje pirkimo–pardavimo sutartyje susitariant dėl sutarties objekto–akcijų perleidimo nėra nustatyta jokių papildomų sąlygų. Turint omenyje, kad šalys sutarties sudarymo metu buvo patyrę verslininkai (ieškovas verslu užsiima 22 metus), vadovavo ne vienai bendrovei, akcijų pirkimo - pardavimo sutartį jie sudarė gera valia (ši aplinkybė neginčijama), sutarties kaina nėra tokia didelė, kad apsunkintų sutarties įvykdymo ateityje tikimybę (minėta, kad sutartis jau buvo įvykdyta, tik pats ieškovas nemotyvuotai atsisakė priimti įvykdymą), nagrinėjamos bylos atveju sutarties nutraukimas be reikšmingo tam pagrindo, nenustačius esminių, ieškovo interesus pažeidžiančių sutarties nutraukimo aplinkybių, laikytinas pernelyg formaliu sutarties sąlygų aiškinimu, paneigiančiu favor contractus principą, todėl nėra įstatyminio ir faktinio pagrindo pripažinti, kad 2011-07-14 Sutartis nutraukta.

26Ieškovai ieškinyje nurodė, kad akcijos buvo bendra jungtinė sutuoktinių nuosavybė, pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta be ieškovės L. S. sutikimo.

27CK 3.92 straipsnio 4 dalyje nustatyti ypatingi reikalavimai sandoriams, susijusiems su bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe esančio nekilnojamojo daikto ar daiktinių teisių į jį disponavimu ar jų suvaržymu, taip pat sandoriams dėl bendros įmonės perleidimo ar teisių į ją suvaržymo bei vertybinių popierių, kurie yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, perleidimu, ar teisių į juos suvaržymu. Tokius sandorius turi teisę sudaryti tik abu sutuoktiniai, perleidžiantys bendrą turtą, arba vienas sutuoktinis, turėdamas kito įgaliojimą. Aiškinant pirmiau nurodytų teisės normų taikymą kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad toks įstatyme įtvirtintas reguliavimas suponuoja papildomas pareigas pirkimo–pardavimo sutarties šalims: pirkėjui – pareigą prieš sudarant sandorį išsiaiškinti, kokia nuosavybės teisės forma perleidžiamas turtas priklauso pardavėjui; pardavėjui – pareigą atskleisti šią informaciją (CK 6.163 straipsnio 4 dalis). Jeigu turtas, nurodytas CK 3.92 straipsnio 4 dalyje, priklauso sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybė teise ir yra perleistas vieno iš jų, neturint antrojo sutuoktinio įgaliojimo, toks sandoris gali būti pripažįstamas negaliojančiu, nepaisant kitos sandorio šalies sąžiningumo. Įstatyme taip pat nustatyta šios taisyklės išimtis: tokiu atveju, kai vienas ar abu sutuoktiniai sudarydami sandorį panaudojo apgaulę arba kai jie valstybės registrus tvarkančioms ar kitoms institucijoms ar pareigūnams suteikė neteisingų duomenų, pripažinti sandorį negaliojančiu galima tik tada, kai kita sandorio šalis yra nesąžininga (CK 3.96 straipsnio 2 dalis).

28Kasacinis teismas dėl nurodytų teisės normų aiškinimo ir taikymo formuoja praktiką, kad vieno ar abiejų sutuoktinių apgaule, sudarant sandorius dėl jiems bendrąja jungtine nuosavybe priklausančio turto, pripažįstami tokie veiksmai, kuriais siekiama suklaidinti kitą sandorio šalį dėl esminių sudaromo sandorio aplinkybių, apgaule taip pat laikomas ir sąmoningas reikšmingų sandorio aplinkybių nepranešimas, jeigu, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, apie jas turėjo būti pranešta kitai šaliai (CK 1.91 straipsnio 5 dalis). Sprendžiant, ar, sudarant pagal CK 3.96 straipsnio 2 dalį ginčijamą sandorį, buvo panaudota vieno ar abiejų sutuoktinių apgaulė, būtina įvertinti šalių elgesį ikisutartinių santykių metu, sudarant sandorį, taip pat vėliau. Pardavėjas turi pranešti pirkėjui apie trečiųjų asmenų teises į parduodamą turtą, pretenzijas bei teisinius ginčus dėl jų, ar jo teisė disponuoti šiuo turtu neapribota it kt. reikšmingą informaciją. Jei po sandorio sudarymo pirkėjas ginčija reikšmingos sandoriui informacijos atskleidimo tinkamumą, pardavėjas privalo įrodyti, kad ji buvo atskleista tinkamai (CK 6.321 straipsnio 1, 3, 5 dalys) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. F. v. V. F. ir kt., bylos Nr. 3K-3-558/2006; 2013 m. sausio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. J. v. R. J. ir kt.; bylos Nr. 3K-3-138/2013).

292011-07-14 akcijų pirkimo – pardavimo sutarties 2 punkte yra nurodyta, kad akcijos nėra įkeistos, areštuotos, nėra jokių nuosavybės apribojimų, susijusių su akcijomis (1T, b.l. 38), todėl konstatuotina, kad ieškovas A. S. panaudojo apgaulę, sudarydamas ginčo sutartį, ir tokiu būdu, esant pirmiausia jo pareigai, laikytis CK 3.96 straipsnio 2 dalyje nustatytų taisyklių, pažeidė CK 3.96 straipsnio 2 dalies nuostatas. Įstatymų nežinojimas ir netinkamas suvokimas nepateisina įstatymo reikalavimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo (CK 1.6 straipsnis).

30Kadangi teismas pripažįsta, jog ieškovas A. S. sudarydamas sandorį panaudojo apgaulę, šiuo atveju sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu tik tada, kai kita sandorio šalis nesąžininga (CK 3.96 straipsnio 2 dalis), tai yra, jog ši žinojo ar galėjo žinoti sutuoktinį sudarant sandorį be kito sutuoktinio sutikimo.

31Akcininkų sąrašuose nurodyta, kad akcijos priklausė ieškovui A. S., duomenų apie akcijų nuosavybės teises nebuvo galima patikrinti viešajame registre (Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 41 straipsnis).

32Bylos procesinių dokumentų turinys rodo, kad atsakovas D. H. teismo posėdžio metu paaiškino, kad apie ieškovo A. S. šeimą nežinojo nieko, todėl konstatuotina, jog jis turėjo pagrindą tikėti, kad perkami vertybiniai popieriai priklauso ieškovui asmeninės nuosavybės teise. Jau buvo minėta, kad pareiga nurodyti perleidžiamų vertybinių popierių nuosavybę tenka pardavėjui, nepriklausomai nuo to, ar pirkėjas konkrečiai to teiraujasi. Vien tai, kad pirkėjas galbūt žinojo, jog pardavėjas yra vedęs, nereiškia, kad šis laikomas tinkamai įvykdęs pareigą atskleisti reikšmingas sandorio sudarymo aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. J. v. R. J. ir kt., bylos Nr. 3K-3-138/2013).

33Kadangi teismas pripažįsta, jog ieškovas A. S. panaudojo apgaulę, sudarydamas ginčo sandorį, tačiau, nėra pagrindo išvadai padaryti, jog atsakovas D. H., kaip kita sandorio šalis, buvo nesąžiningas, todėl darytina išvada, kad ginčo sandorio nėra pagrindo pripažinti negaliojančiu, vadovaujantis CK 3.96 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

34Virš išdėstytų argumentų pagrindu, ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

35Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

36Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Atsižvelgus į tai, kad ieškovų ieškinys netenkintinas, jų turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

37Trečiasis asmuo UAB „Cis cargo“ pateikė prašymą priteisti 3000,00 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti (2T, b.l. 41-43). Trečiojo asmens patirtų bylinėjimosi išlaidų dydžiai neviršija maksimalaus dydžio, numatyto 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“, todėl atmetus ieškinį, trečiojo asmens išlaidos priteistinos po lygiai iš ieškovų.

38Valstybės patirtos pašto išlaidas sudaro 26,25 Lt, todėl jos priteistinos iš ieškovų lygiomis dalimis (CPK 93 str., 96 str.).

39Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2013-03-13 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones (1T, b.l. 81-82) (CPK 150 str.).

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

41atmesti ieškovų A. S. ir L. S. ieškinį.

42Priteisti iš ieškovų A. S. ir L. S. trečiajam asmeniui UAB „Cis cargo“ po 1500,00 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

43Priteisti iš ieškovų A. S., L. S. į valstybės biudžetą po 13,13 Lt (trylika Lt 13 ct) bylinėjimosi išlaidų.

44Panaikinti 2013-03-13 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - atsakovui D. H., gim. ( - ), gyv. ( - ), Klaipėda, priklausančių UAB „Cis cargo“, įmonės kodas 301067663, 5 paprastųjų vardinių akcijų areštą.

45Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis,... 2. ieškovai kreipėsi į teismą prašydami pripažinti, kad 2011-07-14 ieškovo... 3. Ieškovas A. S. teismo posėdžio metu patikslino, kad 2010 m. prasidėjo tam... 4. Ieškovų atstovas advokatas A. J. teismo posėdžio metu patikslino, kad... 5. Atsakovas D. H. atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdžio metu nurodė, kad... 6. Trečiasis asmuo UAB „Cis cargo“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su... 7. Teismo posėdžio metu atsakovo ir trečiojo asmens atstovė advokatė L. Z.... 8. Liudytoja V. V. paaiškino, kad su ja 2011-07-14 buvo pasirašyta akcijų... 9. Liudytojas V. Z. paaiškino, kad buvo UAB „Skelmė“, UAB „Cis cargo“... 10. Liudytojas J. B. (J. B.) teismo posėdžio metu paaiškino, kad buvo UAB „Cis... 11. Liudytoja S. I. teismo posėdžio metu paaiškino, kad yra UAB „Cis cargo“... 12. Liudytojas A. P. (A. P.) teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2011-07-14... 13. Ieškinys netenkintinas.... 14. Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar... 15. Iš rašytinės civilinės bylos medžiagos matyti, kad 2011-07-14 UAB „Cis... 16. Iš rašytinės civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad 2007-08-06 steigimo... 17. Teismo posėdžio metu ieškovas patvirtino, kad parašas 2011-07-14 Sutartyje... 18. Vien tas faktas, kad duomenys apie akcininkus buvo pakeisti vėliau po... 19. Taip pat, ieškovas prašo pripažinti 2011-07-14 Sutartį nutrauktą.... 20. Civilinių santykių subjektai yra varžomi ne tik tiesiogiai įstatyme... 21. Sprendžiant, ar sutarties šalis tinkamai įgyvendino savo teisę, visų pirma... 22. Sutarties nutraukimas pagal tarptautinės sutarčių teisės favor contractus... 23. Ieškovas nurodė, kad Sutartis yra nutraukta, nes pinigus už akcijas... 24. Byloje esantys rašytiniai duomenys patvirtina, kad A. S., gavęs iš atsakovo... 25. Nors pagal byloje pateikiamą ieškovo poziciją jis nurodo ir papildomus... 26. Ieškovai ieškinyje nurodė, kad akcijos buvo bendra jungtinė sutuoktinių... 27. CK 3.92 straipsnio 4 dalyje nustatyti ypatingi reikalavimai sandoriams,... 28. Kasacinis teismas dėl nurodytų teisės normų aiškinimo ir taikymo formuoja... 29. 2011-07-14 akcijų pirkimo – pardavimo sutarties 2 punkte yra nurodyta, kad... 30. Kadangi teismas pripažįsta, jog ieškovas A. S. sudarydamas sandorį... 31. Akcininkų sąrašuose nurodyta, kad akcijos priklausė ieškovui A. S.,... 32. Bylos procesinių dokumentų turinys rodo, kad atsakovas D. H. teismo... 33. Kadangi teismas pripažįsta, jog ieškovas A. S. panaudojo apgaulę,... 34. Virš išdėstytų argumentų pagrindu, ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 36. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 37. Trečiasis asmuo UAB „Cis cargo“ pateikė prašymą priteisti 3000,00 Lt... 38. Valstybės patirtos pašto išlaidas sudaro 26,25 Lt, todėl jos priteistinos... 39. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2013-03-13 nutartimi taikytas laikinąsias... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270... 41. atmesti ieškovų A. S. ir L. S. ieškinį.... 42. Priteisti iš ieškovų A. S. ir L. S. trečiajam asmeniui UAB „Cis cargo“... 43. Priteisti iš ieškovų A. S., L. S. į valstybės biudžetą po 13,13 Lt... 44. Panaikinti 2013-03-13 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones -... 45. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...