Byla e2-2045-959/2019
Dėl netesybų sumažinimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Sergej Lebedev,

2sekretoriaujant Viktorijai Kalasūnei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Kamesta“ atstovei advokatei Milanai Striuogienei,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Kamesta“ ieškinį atsakovui M. V. dėl netesybų sumažinimo.

5Teismas

Nustatė

6ieškovė prašo sumažinti Darbo ginčų komisijos sprendimu priteistas 1 228,20 Eur netesybas atsakovo M. V. naudai arba jų visai nepriteisti. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad pripažįsta, jog laiku neatsiskaitė su atsakovu ir liko jam skolinga 2 128,01 Eur su darbo santykiais susijusių išmokų, tačiau su darbuotoju laiku neatsiskaitė dėl sunkios įmonės turtinės padėties. Dėl užsitęsusių teisminių ginčų su Kauno miesto savivaldybe įmonė patyrė didelių nuostolių, turi didelių įsiskolinimų tiek Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, tiek darbuotojams. 2019 m. vasario 6 d. Kauno apygardos teismo nutartimi įmonei iškelta restruktūrizavimo byla. Ieškovė nurodo, kad atsakovas iš viso nereiškė prašymo dėl netesybų priteisimo, todėl, atsižvelgiant į dabartinę įmonės būklę, jos yra pernelyg didelės.

7Teismas

konstatuoja:

8byloje nustatyta, kad tarp ieškovės ir atsakovo 2005 m. gruodžio 2 d. buvo sudaryta neterminuota darbo sutartis, pagal kurią atsakovas buvo priimtas statybos darbų vadovo pareigoms (e. b. l. 45-46). Darbo sutartis nutraukta 2018 m. rugsėjo 28 d. darbuotojo prašymu pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 55 straipsnio 1 dalį (e. b. l. 47-48). Dėl nesumokėto atlyginimo ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų atsakovas kreipėsi į darbo ginčų komisiją (e. b. l. 24-25). Ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovo prašymą, kuriame nurodė, kad nutraukus darbo sutartį liko skolinga atsakovui darbo užmokesčio, dienpinigių ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas 2 128,01 Eur sumą (e. b. l. 26). Atsakovas M. V. su nurodyta suma sutiko, taip pat prašė priteisti netesybas už uždelstą atsiskaityti laiką. Darbo ginčų komisija 2018 m. lapkričio 12 d. sprendimu atsakovo prašymą tenkino ir priteisė iš ieškovės 2 128,01 Eur darbo užmokestį ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, 1 228,20 Eur netesybas už uždelstą atsiskaityti laiką (e. b. l. 7-8). 2019 m. vasario 6 d. Kauno apygardos teismo nutartimi, įsiteisėjusia 2019 m. vasario 14 d., ieškovei UAB „Kamesta“ iškelta restruktūrizavimo byla.

9Dėl netesybų

10Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 229 straipsnio 2 dalis nustato, kad jeigu darbo ginčų komisijos sprendimas ginčijamas iš dalies, sprendimas įsiteisėja dėl dalies, nesusijusios su ginčijama dalimi. Nagrinėjamu atveju ieškovė neginčija darbo ginčų komisijos sprendimo dalies, kurioje atsakovui priteista 2128,01 EUR darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, todėl šioje dalyje sprendimas laikomas įsiteisėjusiu. Šalių ginčas nagrinėjamas tik dalyje dėl netesybų.

11DK 146 straipsnio 2 dalis nustato, kad Darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios išmokos išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, bet ne vėliau kaip iki darbo santykių pabaigos, nebent šalys susitaria, kad su darbuotoju bus atsiskaityta ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų. DK 147 straipsnio 2 dalis nustato, kad, darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su darbuotoju (šio kodekso 146 straipsnio 2 dalis), darbdavys privalo mokėti netesybas, kurių dydis – darbuotojo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, padaugintas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių. Jeigu uždelsta suma yra mažesnė negu darbuotojo vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis, netesybų dydį sudaro darbdavio uždelsta suma, padauginta iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių.

12Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog DK 147 straipsnio 2 dalis nustato kompensuojamąjį mechanizmą, kuriuo yra kompensuojamas darbuotojui neišmokėtas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos. Ši sankcija, kaip ir bet kuri kita, gali būti efektyvi ir pasiekti tikslus, dėl kurių ji yra nustatyta, tik tuo atveju, jeigu ji proporcinga teisės pažeidimui, už kurį yra skiriama (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2008; 2016 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-501-701/2016). Kasacinio teismo praktikoje taip pat akcentuojama būtinybė užtikrinti proporcingumo, šalių interesų pusiausvyros principą (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-87/2013).

13Byloje nėra ginčo dėl to, jog ieškovė su atsakovu privalėjo visiškai atsiskaityti atsakovo atleidimo iš darbo dieną 2018 m. rugsėjo 28 d. ir kad visos atsakovo su darbo santykiais susijusios išmokos jam iki šiol nėra išmokėtos. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio 2 punktas nustato, kad nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas, išskyrus delspinigių už pavėluotai dėl darbdavio kaltės išmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas skaičiavimą ir, jeigu sprendimas priimtas teismo nutartimi iškeliant restruktūrizavimo bylą, šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytus savanoriškus įmonės įsipareigojimus. Nuo 2018 m. rugsėjo 28 d. iki 2019 m. vasario 14 d. (nutarties iškelti ieškovei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo diena) buvo 95 darbo dienos, esant 5 darbo dienų savaitei. Per šį laikotarpį netesybos sudarytų 3889,30 EUR (40,94 x 95). Iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2018 m. liepos 2 d. antstolė Reda Stašenienė priverstinai nurašė nuo ieškovės sąskaitos 298 391,25 Eur (e. b. l. 9-10), ieškovė sąskaitose piniginių lėšų neturi (e. b. l. 11-22), 2018 m. gruodžio 5 dienai buvo skolinga įmonės darbuotojams – 415801,00 Eur darbo užmokesčio, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai – 190685,00 Eur socialinio draudimo įmokų ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos – 30 056,00 Eur nesumokėtų mokesčių (e. b. l. 23), 2019 m. vasario 6 d. įmonei iškelta restruktūrizavimo byla (e. b. l. 82-93). Šios aplinkybės rodo, jog ieškovės turtinė padėtis šiuo metu yra sunki. Todėl teismas sprendžia, kad 1228,20 Eur netesybų taikymas, esant sunkiai ieškovės turtiniai padėčiai, reikštų pernelyg didelę disproporciją, nepagrįstai didelį neadekvatumą tarp teisės pažeidimo ir sankcijos, pažeistų proporcingumo principą. Todėl teismas sprendžia, jog teisingas ir protingas priteistinų netesybų dydis, užtikrinantis abiejų šalių interesų pusiausvyrą, būtų pusė atsakovui priteistų netesybų sumos – 614,10 EUR, kas sudarytų apie 16 procentų netesybų, paskaičiuotų iki 2019 m. vasario 14 d.

14Procesiniai klausimai

15Teismo sprendimui įsiteisėjus, darbo ginčų komisijos sprendimas netenka galios (DK 231 straipsnio 7 dalis), todėl aiškumo dėlei tai nurodytina sprendimo rezoliucinėje dalyje. Reikalavimas priteisti bylinėjimosi išlaidas nepareikštas, todėl jų atlyginimo klausimas nesprendžiamas.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį tenkinti.

18Priteisti atsakovui M. V., asmens kodas ( - ) iš ieškovės UAB „Kamesta“, įmonės kodas 259805810, 614,10 Eur (šešis šimtus keturiolika eurų 10 ct) netesybas už uždelstą atsiskaityti laiką.

19Teismo sprendimui įsiteisėjus, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos 2018 m. lapkričio 12 d. sprendimą Nr. DGKS-6062 dalyje, kurioje atsakovui M. V. priteistos 1228,20 EUR netesybos, laikyti netekusiu galios (DK 231 straipsnio 7 dalis, 229 straipsnio 2 dalis).

20Sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai