Byla 2-620-183/2015
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 5 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Tungusas“ pagal ieškovo viešosios įstaigos „Verslo energija“ pareiškimą (civilinė byla Nr. B2-1406-619/2015)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo viešosios įstaigos „Verslo energija“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Tungusas“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 5 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Tungusas“ pagal ieškovo viešosios įstaigos „Verslo energija“ pareiškimą (civilinė byla Nr. B2-1406-619/2015),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje nagrinėjamas klausimas, susijęs su bankroto bylos juridiniam asmeniui iškėlimu, įmonės mokumo vertinimu.

4Ieškovas VšĮ „Verslo energija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Tungusas“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Geraldis“. Ieškovas nurodė, kad 2012-08-28 su atsakovu sudarė sandorį, pagal kurį ieškovas pardavė atsakovui prekes, tačiau atsakovas už įsigytas prekes neatsiskaitė, atsakovo įsiskolinimas ieškovui pareiškimo pateikimo teismui metu sudaro 2089,50 Lt. Ieškovas įteikė atsakovui pranešimą, jog inicijuos bankroto bylos iškėlimą, jeigu jis geruoju nevykdys savo įsipareigojimų.

5Atsakovas UAB „Tungusas“ nepateikė atsiliepimo į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 5 d. nutartimi atsisakė iškelti UAB „Tungusas“ bankroto bylą (52-53 b. l.). Teismas nurodė, kad yra pagrindas teigti, jog atsakovas yra mokus ir nėra teisinio pagrindo atsakovui iškelti bankroto bylą. Teismas nustatė, kad pagal įmonės Balansą už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31, įmonės turtas sudaro 136 637 Lt, o mokėtinos sumos per vienerius metus 12 986 Lt. Teismas nurodė, jog, remiantis įmonės Pelno (nuostolių) ataskaita už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31, įmonė tiek 2013 metais, tiek 2012 metais dirbo pelningai ir nuostolių nepatyrė; UAB „Tungusas“ grynasis pelnas 2013 metais sudarė 6 222 Lt, o 2012 metais 10 646 Lt. Teismas taip pat pažymėjo, kad iš Juridinių asmenų registrui pateikto Aiškinamojo rašto matyti, jog 2014 metais bendrovė planuoja tęsti savo veiklą ir toliau vykdyti transporto paslaugas; be to, atsakovo vardu yra registruota transporto priemonė.

8III. Atskirųjų skundų argumentai

9Ieškovas VšĮ „Verslo energija“ pateikė teismui atskirąjį skundą (65-68 b. l.), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015-01-05 nutartį dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą UAB „Tungusas“ kaip nepagrįstą ir išspręsti klausimą iš esmės – iškelti bankroto bylą UAB „Tungusas“, bankroto administratoriumi pakirti UAB „Geraldis“. Ieškovas atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, rėmėsi 2013 metų atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentais, tačiau šie dokumentai neatspindi realios atsakovo finansinės būklės, kadangi iš viešai prieinamų duomenų internete 2015-01-12 atsakovas vien Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetui turi 1496 Eur mokestinę skolą.

112. Teismas nevertino aplinkybės, jog atsakovas apie savo nemokumą yra viešai paskelbęs Įmonių bankroto valdymo departamento specializuotame tinklapyje, todėl pažeidė įrodymų vertinimo išsamumo ir nuoseklumo principus.

123. Atsakovas sutinka bankrutuoti, nes yra nemokus, tai patvirtina 2015-01-12 pažyma (69 b. l.) bei atsakovo balansas, sudarytas 2014-12-31 (70 b. l.).

13Atsakovas UAB „Tungusas“ atskirajame skunde (60-63, b. l.) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015-01-05 nutartį dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą ir išspręsti klausimą iš esmės – iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Tungusas“. Atsakovas atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog atsakovo finansinė būklė yra santykinai gera. Atsakovas kartu su atskiruoju skundu pateikė teismui 2014-12-31 balansą, iš kurio matyti, jog atsakovas yra nemokus. Kadangi atsakovas negavo iš teismo pranešimo apie ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimą, todėl negalėjo teismui pateikti atsiliepimo. Nors pirmos instancijos teismas nurodė, kad atsakovas turi automobilį SCANIA, tačiau atsakovas nurodo, jog automobilis yra senas, netvarkingas, todėl negali būti laikomas likvidžiu atsakovo turtu.

152. Nepagrįsta pirmos instancijos teismo išvada, jog atsakovas yra pajėgus tęsti savo ūkinę – komercinę veiklą. Atsakovo veikla yra susijusi su pervežimais Rusijoje, tačiau dėl pasikeitusios ekonominės ir politinės situacijos Rusijoje, atsakovas nemato galimybių toliau tęsti savo veiklą.

163. Atsakovas turi skolų, kurios viršija jo turimą turtą; be to, atsakovas yra viešai paskelbęs apie savo nemokumą Įmonių bankroto valdymo tinklalapyje.

174. Atsakovas neprieštarauja ieškovo VšĮ „Verslo energija“ siūlomai bankroto administratoriaus kandidatūrai.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirieji skundai tenkintini iš dalies.

20Nagrinėjamu atveju analizuojama, ar yra pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Tungusas“. Šį apeliacinio proceso dalyką apeliacinės instancijos teismas nagrinėja vadovaudamasis atskirųjų skundų faktiniais ir teisiniais pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų Civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 320, 338 straipsniuose.

21CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublik?s įstatymai, tarp jų specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui – Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), be to, kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 3 d.).

22Bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimus; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis). ĮBĮ kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.). Taigi įmonės nemokumas nustatomas, ištyrus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto realia verte bei įmonės ūkinės - komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu.

23Pažymėtina, jog, sprendžiant klausimą dėl atsakovo mokumo, svarbu nustatyti bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį ir jo santykį su įmonės turto verte; šiuo aspektu svarbu nustatyti tikrąją atsakovo turto masę ir jo realią vertę bei pradelstus įsipareigojimus kreditoriams.

24Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas iškelti atsakovo bankroto bylą, sprendė, kad šis yra mokus, t. y. kad jo finansinė padėtis neatitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje apibrėžtos nemokumo būsenos. Tokią išvadą teismas padarė, įvertinęs atsakovo balanso už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. spalio 31 d. duomenis, aiškinamąjį raštą, valstybinės įmonės „Regitra“ kelių transporto priemonių registro išrašą (45-50 b. l.). Teismui nėra pateikta duomenų apie įmonės turimą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad tais atvejais, kai įmonės vadovas neteikia teismui duomenų, reikalingų išspręsti bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, teismas apie įmonės mokumą gali spręsti iš paties teismo surinktų duomenų, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-03-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1000/2013, 2013-05-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1338/2013, 2013-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013). Taigi pirmosios instancijos teismas turėjo spręsti apie atsakovo UAB „Tungusas“ mokumą pagal teismo į bylą surinktus duomenis.

25Nagrinėjamu atveju, atsakovui nepateikus teismui atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir kitų duomenų, pirmosios instancijos teismas vadovavosi Valstybinės įmonės Registrų centras duomenų bazėje esančiais atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentais, kurie buvo pateikti už 2013 metus (49 b. l.), iš kurių matyti, jog įmonė turėjo 136 637 Lt turto, o jos įsipareigojimai per vienerius metus buvo 12 986 Lt, be to, įmonė dirbo pelningai. Ieškovo atskirajame skunde nurodoma, kad 2015 metų pradžioje atsakovo įsiskolinimas vien „Sodros“ biudžetui sudaro 1496 Eur, atsakovo atskirajame skunde pažymėta, kad šiuo metu finansinių įsiskolinimų jis turi ne tik ieškovui, bet ir dar 8 įmonėms. Taigi apeliantai atskiruosiuose skunduose nurodo, kad 2013 m. balanso duomenys neatspindi tikrosios atsakovo finansinės būklės.

26Be to, ieškovas kartu su atskiruoju skundu pateikė teismui naują atsakovo balansą už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 (kurį ieškovui yra pateikęs atsakovas; 70 b. l.), pagal kurį UAB „Tungusas“ turtas sudaro 260033 Lt, o įmonės mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai per vienerius metus siekia 377457 Lt, t. y. įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija daugiau nei pusę balanse nurodytos turto vertės. Be to, atsakovo 2014 m. balanse esantys duomenys už praėjusius metus, t. y. 2013, neatitinka 2013 metų balanso duomenų, pateiktų Registrų centrui, kuriais vadovavosi pirmosios instancijos teismas. Ieškovo pateiktame 2014 m. balanse nurodyta, kad 2013 metais („praėję finansiniai metai“) atsakovas turėjo 144589 Lt turto, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai per vienerius metus sudarė 142732 Lt. Pažymėtina, kad, nustatant įmonės mokumą (nemokumą), būtų galima remtis balanso duomenimis, kai nekyla abejonių dėl balanso duomenų patikimumo, tačiau nagrinėjamoje byloje kyla pagrįstos abejonės dėl to, ar atsakovo balanse už 2014 metus nurodyti duomenys atitinka realią atsakovo turtinę ir finansinę padėtį. Beje, viena iš sąlygų, turinčių teisinę reikšmę, sprendžiant dėl įmonės mokumo – į įmonės balansą įrašyto turto reali vertė. Šis įmonės finansinę būklę apibūdinantis rodiklis nustatomas, vertinant ne įmonės balanse nurodytą turto vertę, bet į įmonės balansą įrašyto turto realią vertę, o įmonės balanso duomenys apie įmonės turto vertę gali būti reikšmingi tik tuo atveju, kai nekyla abejonių dėl to, jog balanse nurodyti duomenys atitinka realią atsakovo finansinę padėtį. Apeliantai nepateikė nei finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto, nei jokio kito dokumento, iš kurio būtų galima spręsti apie atsakovo turto sudėtį ir daryti išvadą, kad naujai pateiktame balanse nurodyto turto vertė atitinka realią jo vertę.

27Taigi yra pagrindo teigti, kad nėra tinkamai ir teisingai nustatytas atsakovo mokumas, dėl ko skundžiama teismo nutartis negali būti palikta galioti (CPK 329 str., 338 str.). Iš naujo sprendžiant klausimą dėl atsakovo bankroto bylos iškėlimo, turi būti analizuojami ir vertinami 2014 m. balanso duomenys, kurie nebuvo žinomi pirmosios instancijos teismui, bei kiti įrodymai, reikšmingi atsakovo turto realios vertės, jo mokumo nustatymui (CPK 185 str.).

28Be to, ĮBĮ 4 straipsnio 4 dalis numato, kad savarankišku pareiškimo pateikimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo pagrindu taip pat yra įmonės viešas paskelbimas arba kitoks pranešimas kreditoriui (kreditoriams), jog ji negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

29Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas jau 2014-10-06 buvo viešai Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos internetinėje svetainėje paskelbęs apie savo nemokumą (15 b. l.), tačiau pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į šią aplinkybę ir jos nevertino. Be to, ieškovas kartu su atskiruoju skundu pateikė 2015-01-12 pažymą, Reg. Nr. 1/258/2015, kurioje atsakovas nurodo, kad visiškai pripažįsta skolą VšĮ „Verslo energija“ 2089,50 Lt (605,16 Eur), tačiau atsiskaitymas yra neįmanomas dėl UAB „Tungusas“ nemokumo (69 b. l.).

30Taigi apygardos teismas, neišnagrinėdamas klausimo dėl atsakovo bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ 4 straipsnyje nurodytais pagrindais, nevisapusiškai išnagrinėjo bylą ir nenustatė reikšmingų faktinių aplinkybių, turinčių esminės reikšmės teisingam bylos išsprendimui, dėl ko taip pat yra neteisėta skundžiama teismo nutartis.

31Motyvuose minėtų faktinių aplinkybių įvertinimas gali turėti esminės reikšmės, sprendžiant dėl atsakovo UAB „Tungusas“ mokumo ir bankroto bylos iškėlimo. Tinkamai neištyrus ir neįvertinus minėtų aplinkybių (nepašalinus prieštaravimų tarp byloje esančių skirtingų balanso duomenų, nenustačius aktualios ir tikrosios pradelstų įsipareigojimų bendros sumos, atsakovo pareiškimo dėl jo nemokumo, buvo neatskleista visa bylos esmė ir skundžiama teismo nutartimi galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Kadangi šių trūkumų negali pašalinti apeliacinės instancijos teismas, juolab kad jam nesuteikta kompetencija iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 10 str. 8 d.), panaikintina pirmosios instancijos teismo nutartis ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 str. 1 d., 327 str. 1 d. 2 p., 338 str.).

32Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

33Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 5 d. nutartį ir bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Tungusas“ klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje nagrinėjamas klausimas, susijęs su bankroto bylos juridiniam asmeniui... 4. Ieškovas VšĮ „Verslo energija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 5. Atsakovas UAB „Tungusas“ nepateikė atsiliepimo į ieškinį dėl bankroto... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 5 d. nutartimi atsisakė iškelti UAB... 8. III. Atskirųjų skundų argumentai... 9. Ieškovas VšĮ „Verslo energija“ pateikė teismui atskirąjį skundą... 10. 1. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, rėmėsi 2013 metų atsakovo... 11. 2. Teismas nevertino aplinkybės, jog atsakovas apie savo nemokumą yra viešai... 12. 3. Atsakovas sutinka bankrutuoti, nes yra nemokus, tai patvirtina 2015-01-12... 13. Atsakovas UAB „Tungusas“ atskirajame skunde (60-63, b. l.) prašo... 14. 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog atsakovo finansinė... 15. 2. Nepagrįsta pirmos instancijos teismo išvada, jog atsakovas yra pajėgus... 16. 3. Atsakovas turi skolų, kurios viršija jo turimą turtą; be to, atsakovas... 17. 4. Atsakovas neprieštarauja ieškovo VšĮ „Verslo energija“ siūlomai... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirieji skundai tenkintini iš dalies.... 20. Nagrinėjamu atveju analizuojama, ar yra pagrįsta pirmosios instancijos teismo... 21. CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK... 22. Bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė... 23. Pažymėtina, jog, sprendžiant klausimą dėl atsakovo mokumo, svarbu... 24. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas iškelti... 25. Nagrinėjamu atveju, atsakovui nepateikus teismui atsiliepimo į pareiškimą... 26. Be to, ieškovas kartu su atskiruoju skundu pateikė teismui naują atsakovo... 27. Taigi yra pagrindo teigti, kad nėra tinkamai ir teisingai nustatytas atsakovo... 28. Be to, ĮBĮ 4 straipsnio 4 dalis numato, kad savarankišku pareiškimo... 29. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas jau 2014-10-06 buvo... 30. Taigi apygardos teismas, neišnagrinėdamas klausimo dėl atsakovo bankroto... 31. Motyvuose minėtų faktinių aplinkybių įvertinimas gali turėti esminės... 32. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 33. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 5 d. nutartį ir bankroto...