Byla 2A-268/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Marytės Mitkuvienės ir Egidijos Tamošiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens L. D. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-768-230/2013 pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „SVP namai“ (anksčiau uždaroji akcinė bendrovė „Lokys“), ieškinį atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Daliktos statyba“, atstovaujamai bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Bankrotų administravimo grupė“ dėl papildomai atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktų pripažinimo negaliojančiais, bylos nagrinėjime dalyvaujantys tretieji asmenys P. K. ir L. D..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Ieškovas RUAB „SVP namai“ (anksčiau UAB „Lokys“)kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiais 5 atsakovo BUAB „Daliktos statyba“ vienašališkai surašytus statybos darbų perdavimo-priėmimo aktus:

61) 2008 m. vasario 27 d. papildomai atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą pagal statybos rangos sutartį Nr. LOK2007/06 (darbų vertė 1 036 912,67 Lt);

72) 2008 m. vasario 27 d. papildomai atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą pagal statybos rangos sutartį Nr. LOK2007/07 (darbų vertė 84 162,91 Lt);

83) 2008 m. vasario 27 d. papildomai atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą pagal statybos rangos sutartį Nr. LOK2007/08 (darbų vertė 142 733,08 Lt);

94) 2008 m. vasario 27 d. papildomai atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą pagal statybos rangos sutartį Nr. LOK2007/09, (darbų vertė 222 429,27 Lt);

105) 2008 m. vasario 27 d. papildomai pastatyto ploto priėmimo- perdavimo aktą prie statybos rangos sutarčių Nr. LOK2007/06, Nr. LOK2007/07, Nr. LOK2007/08, Nr. LOK2007/09 (darbų vertė 2 596 405,70 Lt).

11Ieškovas nurodo, kad tarp užsakovo(ieškovo RUAB „SVP namai“, o anksčiau UAB „Lokys“) ir rangovo(atsakovo UAB „Daliktos statyba“, o dabar BUAB „Daliktos statyba“) buvo sudarytos keturios statybos rangos sutartys dėl gyvenamųjų daugiabučių namų statybos Kauno rajone, Noreikiškėse: 1) 2007 m. birželio 20 d. sutartis Nr. LOK 2007/06 dėl daugiabučio Stirnių g. 20/22; 2) 2007 m. rugpjūčio 24 d. sutartis Nr. LOK 2007/07 dėl daugiabučio Stirnių g. 24/26; 3) 2007 m. birželio 20 d. sutartis Nr. LOK 2007/08 dėl daugiabučio Stirnių g. 10; 4) 2007 m. rugpjūčio 24 d. sutartimi Nr. LOK 2007/09 dėl daugiabučio Stirnių g. 16/18. Ieškovo teigimu, atsakovas netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, kadangi darbai sutartimis numatytais terminais nebuvo atlikti ir tai patvirtina 2008 m. gruodžio 23 d. Sutartis dėl nebaigtų darbų vykdymo ir atsiskaitymo už darbus. Tačiau nežiūrint į nurodytą aplinkybę, kad darbai, sulygti sutartimis, nebuvo pilnai atlikti, atsakovas 2009 m. vasario 27 d. vienašališkai pasirašė ginčijamus papildomų statybos darbų perdavimo- priėmimo aktus ir pareikalavo, jog ieškovas juos priimtų ir už jų atlikimą sumokėtų bendrą 4 082 643,61 Lt sumą. Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo reikalavimu, 2009 m. balandžio 2 d. raštu atsisakė pasirašyti ginčijamus aktus ir už tai sumokėti. Ieškovo manymu, atsakovo reikalavimas pasirašyti aktus yra neteisėtas, nes atsakovas neatsiuntė pranešimo apie pasirengimą perduoti atliktus darbus, todėl užsakovas (ieškovas) neturėjo galimybės patikrinti atliktų darbų kokybės ir apimties, nebuvo sudarytos sąlygos darbus priimti. Atsakovas reikalavo pasirašyti aktus, bet ne priimti darbų rezultatą, todėl neįgijo teisės vienašališkai pasirašyti darbų perdavimo aktų, nes neįvykdė prievolės tinkamai perduoti darbus. Be to, ieškovo teigimu, ginčijami aktai yra neteisėti, nes sutartyse nebuvo numatytas papildomų darbų atlikimas, dėl jų atlikimo atsakovas nėra suderinęs jokių papildomų darbų sąmatų ir nėra pateikęs jokio pranešimo ieškovui dėl sutikimo atlikti papildomus darbus. Kadangi šalys Statybos rangos sutarčių priedu Nr. 6 2007 m. spalio 10 d. susitarė darbų pabrangimą kompensuoti pigesniais kitų darbų variantais, todėl ginčijamuose aktuose darbų pabrangimas įrašytas neteisėtai.

12Ieškovas taip pat pažymėjo, jog šalių 2008 m. rugsėjo 1 d. susitarimu yra užfiksuota, kad tuo metu pagal statybos rangos sutartis buvo neatlikta darbų už 2 754 180,08 Lt sumą, ir susitarta, kad jokie kiti atliktų darbų aktai negali būti pateikti (4g punktas), tačiau ginčijamuose aktuose atsakovas nurodo beveik dvigubai didesnę darbų sumą, nei buvo nustatyta neatliktų darbų vertė 2008 m. rugsėjo 1 d.

13Ieškovės atstovas nurodė, kad papildomas plotas, už kurį reikalaujama sumokėti, taip pat nebuvo pastatytas, objektas iki šiol neužbaigtas. Kadangi visas objektas turėjo būti pastatytas pagal sąmatą, tai papildomi darbai, jei ir buvo atlikti, tai už tą pačią sąmatinę kainą. Atsakovas papildomai atliktų darbų neidentifikavo. Nėra užsakovo prašymo atlikti papildomus darbus, nėra suderintos kainos, nėra duomenų, kad rangovas panaudojo savo medžiagas papildomiems darbams atlikti, t.y. nėra jokių įrodymų apie faktiškai atliktus darbus, nėra papildomai pastatyto ploto akto. Tariamai atliktų darbų vertė taip pat nebuvo įtraukta į atsakovo 2008m. gruodžio 31 d. balansą, kuris buvo pateiktas Kauno apygardos teismui, sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Daliktos statyba“. Ginčijamais aktais, ieškovo manymu, atsakovas dirbtinai susikūrė tariamą reikalavimą į ieškovą, siekdama jį pripažinti nemokiu.

14Atsakovas BUAB „Daliktos statyba“ prašė ieškinį atmesti. Atsakovas nurodė, kad pagal tarp šalių pasirašytas Statybos rangos sutartis atsakovė įsipareigojo atlikti gyvenamųjų daugiabučių namų statybos, dalinio įrengimo, vidaus inžinerinių tinklų statybos ir įrengimo, pridavimo, konstruktyvo ir vidaus inžinerinių tinklų suprojektavimo ir kitus sutartyje numatytus darbus (sutarčių 5 punktas), o užsakovas įsipareigojo priimti tinkamai pagal sutartį atliktus darbus ir už juos sumokėti. Atsakovas nurodo, kad ieškovas neteigia, kad perdavimo-priėmimo aktuose nurodyti darbai nebuvo atlikti, todėl jis privalo už jų atlikimą sumokėti atsakovui. Sutarčių 7 a punkte buvo numatyta preliminari darbų kaina, sutarties 7 b punkte buvo numatytas sąmatos sudedamųjų dalių tikslinimas, kai dėl užsakovo pageidavimų ar techninių sąlygų reikia nukrypti nuo parengto techninio projekto, o 7 c punkte buvo numatytas sutarties kainos pakeitimas šalių rašytiniu susitarimu, atsižvelgiant į užsakovo nurodymą dėl darbų pakeitimo. Ieškovas davė nurodymus generaliniam rangovui dėl statybos darbų pakeitimo, pateikdama pakeistus ir suderintus projektus. Šalys nesusitarė dėl pasikeitusios darbų kainos, todėl atsakovas darbų pakeitimo kainą perskaičiavo pagal sutarties 7 c punkto sąlygas. Ieškovas per numatytą terminą darbų nepriėmė, nors jam buvo pranešta, todėl darbai laikomi vienašališkai perduotais ir juos pripažinti negaliojančiais nėra jokio pagrindo.

15Atsakovo atstovas papildomai nurodė, kad ieškovas turi įrodyti, kad nebuvo pastatytas papildomas plotas, o ieškovas iš esmės ir neginčija, kad darbai nebuvo atlikti. Esminis ginčas, atstovo nuomone, kyla aiškinant sutarties nuostatas dėl sutartimi nustatytos darbų kainos. Sutartimi buvo numatyta tik preliminari kaina, todėl tai nėra galutinė kaina. Statybų eigoje buvo daromi keitimai (keičiamos medžiagos ir pan.), atliekami papildomi darbai, ieškovas jiems neprieštaravo, nurodymus duodavo žodžiu, todėl jie yra atlikti su ieškovo sutikimu.

16II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

17Kauno apygardos teismas 2013 m. sausio 7 d. sprendimu ieškinį tenkino. Pripažino negaliojančiais UAB „Daliktos statyba“ vienašališkai 2008 m. vasario 27 d. pasirašytus papildomai atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus bei UAB „Daliktos statyba“ vienašališkai 2009 vasario 27 d. pasirašytą papildomai pastatyto ploto priėmimo-perdavimo aktą prie statybos rangos sutarčių LOK2007/06,LOK2007/07, LOK2007/08, LOK2007/09.

18Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog atsakovas statybos rangos sutarčių vykdymo eigoje nebendradarbiavo, priėmimo-perdavimo aktus pasirašė vienašališkai, neinformavo ieškovo apie pasirengimą perduoti atliktus darbus, todėl atsakovui neatsirado sutartyse ir įstatyme numatyta sąlyga vienašališkai pasirašyti priėmimo-perdavimo aktus.

19Teismas taip pat sprendė, jog ieškovas pagrįstai atsisakė pasirašyti atsakovo pateiktus papildomų darbų priėmimo-perdavimo aktus, kadangi byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovas būtų pranešęs ieškovui dėl būtinybės atlikti papildomus darbus, nurodytus ginčijamuose papildomų darbų priėmimo-perdavimo aktuose, ar, kad užsakovas (ieškovas) būtų pavedęs atsakovui juos atlikti ir sudaręs dėl jų papildomas sąmatas. Remiantis sutarties nuostatomis teismas nustatė, jog papildomi darbai galėjo būti atlikti tik užsakovo nurodymu, tačiau aplinkybė, kad atsakovo aktuose nurodyti papildomai atlikti darbai buvo ieškovo užsakyti ir suderinta jų kaina, byloje nėra patvirtinta įrodymais.

20Apibendrinęs byloje esančius įrodymus pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ginčijamuose papildomai atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktuose nurodyti darbai yra arba sutarties dalykas, arba iš viso neatlikti darbai.

21III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

22Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo L. D. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 7 d. sprendimą, priimti naują sprendimą ir ieškinį atmesti.

23Apeliaciniu skundu teigiama, jog pirmosios instancijos teismas neįvertino to, jog

24Atsiliepimu į trečiojo asmens L. D. apeliacinį skundą ieškovas RUAB „SVP namai“ prašo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš apelianto ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

25Ieškovo teigimu, teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, todėl pagrindo jo keisti ar naikinti nėra. Apeliaciniame skunde papildomais įvardinti darbai tokie nebuvo, kadangi remiantis rangos sutarčių priedais Nr. 4.1, tokie darbai buvo rangos sutarčių objektu, o ne papildomais darbais. Be to, šalys nei raštu, nei žodžiu nebuvo sutarusios dėl papildomų darbų atlikimo, todėl net ir laikant apelianto nurodytus darbus papildomais – už juos atsakovas neturėjo teisės reikalauti atlyginti, kadangi tam nebuvo gautas ieškovo pritarimas.

26Atsakovas BUAB „Daliktos statyba“ prašė trečiojo asmens L. D. apeliacinį skundą nagrinėti teismo nuožiūra.

27IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

29Nagrinėjome byloje ginčas kilo iš tarp užsakovo (ieškovas UAB „SVP namai“, anksčiau UAB „Lokys“) ir generalinio rangovo (atsakovo UAB „Daliktos statyba“) sudarytų keturių statybos rangos sutarčių dėl gyvenamųjų daugiabučių namų, esančių Stirnių g. 16/18, Stirnių g. 10, Stirnių g. 20/22, Stirnių g. 24/26 Noreikiškėse, Kauno rajone, statybos (t. 1, b. l. 10-37). Minėtomis sutartimis rangovas įsipareigojo savo rizika, jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis atlikti gyvenamųjų daugiabučių namų statybos, dalinio įrengimo ir kitus sutartyje numatytus darbus, o užsakovas įsipareigojo suteikti rangovui statybos aikštelę, priimti tinkamai pagal sutartį atliktus darbus ir už juos sumokėti. Atsakovui UAB „Daliktos statyba“ sutartyse nustatytu terminu nebaigus vykdyti statybos darbų, tarp ieškovo, atsakovo ir UAB „Žiemgos investicija“ 2008 m. gruodžio 23 d. buvo pasirašyta Sutartis dėl nebaigtų darbų vykdymo ir atsiskaitymo už atliktus darbus. Minėta trišale sutartimi, UAB „Daliktos statyba“ neatliktiems darbams baigti, buvo pasamdyta UAB „Žiemgos investicija“, tuo tarpu UAB „Daliktos statyba“ buvo įpareigota ne vėliau kaip iki 2009 m. sausio 5 d. perleisti naujam rangovui statybos aikštelę ir perduoti statybines medžiagas (t. 1, b. l. 38-39). Prie 2008 m. gruodžio 23 d. sutarties dėl nebaigtų darbų vykdymo ir atsiskaitymo už atliktus darbus buvo pasirašytas ir Priedas Nr. 1, kuriame buvo išvardintas UAB „Daliktos statyba“ nebaigtų darbų sąrašas bei apimtys (t. 1, b. l. 41-42). 2008 m. gruodžio 23 d. Sutartimi dėl nebaigtų darbų vykdymo ir atsiskaitymo už atliktus darbus, užsakovas ir pirminis rangovas nekėlė klausimų dėl UAB „Daliktos statyba“ atliktų darbų masto ir apmokėjimo už juos, taip leidžiant manyti, jog sutarties sudarymo metu šie klausimai jau buvo išspręsti, tačiau UAB „Daliktos statyba“ 2009 m. vasario 27 d. pateikė ieškovui atsakovo vienašališkai pasirašytus penkis 2008 m. vasario 27 d. papildomai atliktų darbų priėmimo –perdavimo aktus (t. 1., b. l. 44-66), kuriuos ieškovas atsisakė priimti.

30Statybos darbų perdavimo–priėmimo aktu įforminami du tarpusavyje susiję veiksmai: darbų rezultato pridavimas ir darbų rezultato priėmimas. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas dokumentas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662str. 2 d.). Atsižvelgiant į tokią darbų priėmimo–perdavimo akto sampratą bei reikšmę, atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiuo dokumentu šalys patvirtina realią faktinę situaciją – konkrečius rangovo atliktus ir užsakovui perduodamus darbus, jų apimtį, užsakovo pastabas dėl kokybės ir panašiai.

31Darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius santykius reglamentuojančiose teisės normose, tiek specialiosiose, reglamentuojančiose statybos rangos teisinius santykius (CK 6.662str., 6.694 str.).Pagal abiejų CK straipsnių nuostatas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2005; 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2005;2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007). Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus( CK 6.652str. 4 d., CK 6.694 str.5 d. ir 6 d.). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą.

32Nagrinėjamu atveju ieškovas nesutiko priimti atsakovo vienašališkai pasirašytų atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktų ir jų pagrindu 4 082 643,61 Lt sumai išrašytos PVM sąskaitos faktūros, kadangi nepripažino atsakovo papildomai atliktų darbų, teigdamas, jog tarp šalių nebuvo susitarimo dėl papildomų, šalis siejančiose sutartyse nenumatytų, darbų atlikimo (t. 1, b. l. 67). Ieškovas taip pat nurodė, jog atsakovo kaip papildomi įvardinti darbai, yra šalių sutartimis sulygti rangos darbai, už kurių atlikimą ieškovas yra atsiskaitęs. Atsakovas savo ruožtu įrodinėjo, jog tarp šalių ginčas dėl papildomų darbų atlikimo vyksta nuo 2007 m. rugsėjo mėnesio, o byloje esantys duomenys patvirtina tarp šalių buvus susitarimams dėl papildomų darbų atlikimo, dėl ko ieškovas privalo priimti atsakovo atliktus darbus ir už juos sumokėti. Nesutarimų tarp bylos šalių aptarimas atkleidė, jog esminiai byloje keliami klausimai- ar tarp UAB „SVP namai“ ir UAB „Daliktos statyba“ buvo susitarimai dėl papildomų statybos rangos darbų atlikimo ir ar atsakovas realiai atliko ginčijamuose atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktuose nurodytus darbus.

33Nepaisant aukščiau aptartos atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto reikšmės statybos rangos teisiniuose santykiuose, šis dokumentas tik fiksuoja tam tikrą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapą, tačiau juo nekeičiamos sutarties sąlygos, jeigu rangos sutartyje šalys to nenumatė. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012m. vasario 22d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2012). Kilus tokio pobūdžio ginčui (dėl šalis siejusių susitarimų, nustačiusių atliktinų darbų mastą ir apimtis), teismas turi įvertinti šalis siejusių sutarčių nuostatas, reglamentavusias šiuos klausimus. Konkrečios sutarties turinio ir jos sąlygų išaiškinimas, sutartimi sulygtų šalių pareigų bei teisių nustatymas turi būti atliekamas vadovaujantis sutarčių aiškinimo taisyklėmis įtvirtintomisCK6.193 straipsnyje bei suformuluota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika. Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2009; 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; kt.).

34Nagrinėjamu atveju ieškovas ir atsakovas sutartimis sutartus atlikti darbus suderino sutarties 5 punktu bei Prieduose (Statybos rangos sutarčių 7 a punktas) (t. 1, b. l. 10, 17, 24, 31). Sutartimis šalys numatė, jog vykdant sutartį yra galimi tam tikri papildomi darbai, tačiau jie šalių sudarytų sutarčių pagrindu turėjo būti atliekami tik užsakovo nurodymu (sutarties 7 c punktas) (t. 1, b. l. 11, 18, 25, 32). Apeliantas, siekdamas įrodyti tarp šalių buvus susitarimams dėl papildomų darbų atlikimo, teigė, jog jie buvo vykdomi išimtinai užsakovo nurodymais, kurie buvo tiek žodiniai, tiek ir rašytiniai. Teisėjų kolegija įvertinusi apelianto teiginius, atsakovo atsikirtimus į ieškinį ir byloje esančią medžiagą pritaria pirmosios instancijos teismui, jog šiuo atveju neįrodyta, jog ieškovas davė atsakovui nurodymus atlikti papildomus darbus, kurių atlikimą atsakovas įrodinėja ginčijamais atliktų darbų aktais.

35Visų pirma pažymėtina, jog jau pačios šalis siejusios Statybos rangos sutartys nustatė, jog jų (sutarčių) papildymai ir pakeitimai galioja tik jeigu jie atlikti raštu ir pasirašyti abiejų šalių (Statybos rangos sutarčių 63 punktas) (t. 1, b. l. 15, 22, 29, 36). Byloje esanti medžiaga patvirtina, jog šios sutarties nuostatos buvo laikomasi. Tarp šalių susiklosčiusi dalykinio bendravimo praktika rodo, jog visi sutarčių pakeitimai, sutarčių vykdymo metu kilę klausimai, tarpusavio ginčai bei nesutarimai buvo derinami ir aptariami raštu (t. 1, b. l. 67, 73, 92, 95 ir kt.). Vykdant sudarytas Statybos rangos sutartis šalys 2008 m. rugpjūčio 27 d. pasirašė susitarimą dėl papildomų darbų (t. 1, b. l. 95-96), todėl akivaizdu, jog vykdant sutartis ir iškilus būtinybei atlikti papildomus darbus, dėl jų vykdymo būtų sutarta atskiru rašytiniu šalių susitarimu. Šis susitarimas be kita ko įrodo, jog juo buvo susitarta dėl kitų, o ne atsakovo pateiktais 2008 m. vasario 27 d. ginčijamais atliktų darbų aktais įformintų darbų atlikimo (t. 1, b. l. 96, 47, 48, 51, 52, 55, 56, 59, 60, 63, 64).

36Atsakovas taip pat teigė, jog esant užsakovo nurodymui atliko papildomus darbus ir juos perdavė ieškovui ginčijamais 2008 m. vasario 27 d. atliktų darbų aktais. Tuo tarpu bylos medžiaga rodo, jog 2008 m. gruodžio 23 d. ieškovas, atsakovas ir UAB „Žiemgos investicija“ sudaro sutartį, kuria, kaip minėta, konstatuota, jog atsakovas Statybos rangos sutartyse nustatytu terminu neatliko sutartų darbų, dėl ko juos pavedama atlikti naujam rangovui (t. 1, b. l. 38-39), tačiau šia sutartimi, kuri sudaryta vėliau nei atsakovas teigia atlikęs papildomus darbus, jokių nuostatų dėl šalių nesutarimų dėl atliktų darbų kiekio, nėra. Be to, palyginus, atsakovo teigimu, jo atliktus papildomus darbus ir Priede Nr. 1 prie 2008 m. gruodžio 23 d. Sutarties dėl nebaigtų darbų vykdymo, nurodytus darbus, matyti, jog atsakovas kaip papildomai jo atliktus, nurodo darbus, kurie minėtu Priedu Nr. 1 buvo įvardinti kaip atsakovo neatlikti ir pavesti vykdyti kitam rangovui (tarp tokių darbų yra balkonų stiklinimas ir turėklai bei parkingo grindys (t. 1, b. l. 41-42, 47, 55-56)). Teisėjų kolegijos vertinimu, tuo atveju, jei užsakovas ir būtų davęs rangovui nurodymus atlikti papildomus darbus, jie ne tik kad būtų pateikti raštu, bet, esant ginčui dėl jų priėmimo ir apmokėjimo, būtų aptarti vėlesnėse šalis siejusiose sutartyse.

37Būtina paminėti ir tai, jog 2008 m. rugsėjo 1 d. bylos šalys buvo pasirašiusios susitarimą, kuriuo nustatė atsakovui terminą atliktų darbų aktams pateikti, bei sutarė, jog statybos objekto, esančio Stirnių g. 10, Noreikiškėse, Kauno rajone, tarpiniai darbų aktai turi būti pateikti iki 2008 m. rugsėjo 3 d., o galutiniai atliktų darbų aktai iki 2008 m. rugsėjo 18 d. ir jokie kiti tarpiniai šio objekto atlikimo aktai negalimi (t. 1, b. l. 75), tuo tarpu 2009 m. vasario 27 d. užsakovui pateikti papildomai atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktai rodo, jog nesilaikant aukščiau aptarto susitarimo, atsakovas perduoda ir statybos objekte, esančiame Stirnių g. 10,Kauno rajone, Noreikiškėse, tariamai atliktus darbus (t. 1, b. l. 55, 59).

38Įvertinus, jog byloje nepateikta įrodymų apie užsakovo rašytinius nurodymus atlikti papildomus darbus, papildomų (atsakovo nurodymu) darbų vertę (4 082 643 Lt), bei šalių tarpusavio bendravimo praktiką, teisėjų kolegija laiko mažai tikėtiną faktą, jog atsakovo nurodytos vertės ir masto papildomų darbų atlikimui ieškovas atsakovui būtų davęs nurodymus žodžiu.

39Papildomų darbų atlikimo ir apmokėjimo tvarka nustatyta tiek bendrosiose rangos (CK 6.653str. 4 d.), tiek specialiosiose statybos rangos (CK 6.684 str. 4, 5 d.) teisinius santykius reglamentuojančiose normose. CK 6.653 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu būtina atlikti papildomų darbų arba dėl kitų svarbių priežasčių rangovui tenka didinti kai kurių darbų kainą, jis privalo apie tai laiku pranešti užsakovui. CK 6.684 straipsnio 4 dalyje, taip pat nustatyta, kad rangovas, statybos metu padaręs išvadą, kad reikalingi normatyviniuose statybos dokumentuose nenumatyti darbai, dėl kurių būtina atlikti papildomus statybos darbus ir atitinkamai padidinti sutarties kainą, privalo apie tai pranešti užsakovui. Šiose nuostatose numatyti atvejai, kuomet papildomi darbai atliekami nesant užsakovo nurodymu, bet iškilus būtinumui juos atlikti ir užsakovo interesais, antraip nesiėmus neatidėliotinų veiksmų statybos darbų objektas būtų žuvęs ar buvęs sugadintas. Tačiau visais atvejais, apie tokių papildomų darbų atlikimą įstatymas įpareigoja rangovą informuoti užsakovą. Atsakovas byloje neįrodinėjo, jog papildomus darbus buvo būtina atlikti, dėl ko užsakovui kilo pareiga atlyginti jų atlikimo kaštus, todėl teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamoje byloje nenustatyta, jog užsakovas buvo davęs nurodymus atlikti papildomus darbus, ar, kad vykdant Statybos rangos sutartimis numatytus darbus iškilo neatidėliotina būtinybė tokius darbus atlikti.

40Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog minėtose CK normose dėl papildomų darbų atlikimo neatsitiktinai kartu kalbama ir apie statybos rangos sutartyje nustatytos kainos tikslinimą. Savaime suprantama, jog papildomai atlikti darbai (neaptarti statybos rangos sutartyje) įtakoja statybos darbų kainas ir lemia jos tikslinimą. Darbų kaina arba jos apskaičiavimo būdas ir kriterijai nurodomi rangos sutartyje (CK 6.653 str. 1 d.). Vykdant rangos sutartį galimybė keisti sulygtą darbų kainą yra išimtinio pobūdžio ir priklauso nuo darbų kainos nustatymo būdo. CK 6.653 straipsnio 1–3 dalys – dispozityviosios teisės normos, kuriose nustatyta šalių galimybė pasirinkti kainos nustatymo būdus. Pagal šias normas darbų kaina gali būti nustatoma keliais būdais: sutartyje nurodant konkrečią kainą, sudarant konkrečią ar apytikrę sąmatą arba sutartyje įtvirtinant kainos nustatymo kriterijus ir būdus. Pažymėtina, kad, statybos rangos sutartyje nustačius konkrečią kainą, įstatyme neįtvirtinta galimybės jos keisti nei didinant, nei mažinant (CK 6.653 str. 5 d.). Taigi darbų kainos keitimas galimas tais atvejais, kai sulygta statybos kaina yra orientacinė, apytikrė, arba kai kaina nenurodyta, o tik susitarta dėl jos nustatymo kriterijų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-543/2006). Nagrinėjamu atveju šalis siejusiose Statybos rangos sutartyse šalys nustatė preliminarią darbų kainą (Statybos rangos sutarčių 7 a punktas) (t. 1, b. l. 10, 17, 24, 31). Apelianto teigimu, preliminari atliktinų darbų kaina, bei šalis siejusių sutarčių nuostatos, nustačiusios galimybę atlikti papildomus statybos darbus, leido atsakovui net ir nesant raštiško šalių susitarimo, derinti darbų kainas, atsižvelgus į rangovo patirtas pagrįstas išlaidas. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantas sutarties nuostatas interpretuoja netinkamai, neįvertindamas to, jog rangovo galimybė tikslinti statybos rangos kainą, atsižvelgiant į rangovo patirtas pagrįstas išlaidas net ir nesusitarus su užsakovu, siejama su esmine sąlyga – toks kainos keitimas galimas tik užsakovui davus nurodymą dėl darbų pakeitimo. Kaip jau buvo minėta, kiekvienoje iš šalių sudarytoje sutartyje buvo aptarta, kokie yra rangovo atliktini darbai ir kokia yra jų atlikimo preliminari kaina (Statybos rangos sutarčių 7 a punktas) (t. 1, b. l. 10, 17, 24, 31). Šalys taip pat susitarė, jog esant užsakovo nurodymui dėl darbų pakeitimo, t. y. papildomų darbų atlikimo ir kt., sutarties kaina yra keičiama šalių raštišku susitarimu. Šalims per 5 darbo dienas nuo užsakovo nurodymo davimo nesusitarus dėl naujos darbų kainos, pakeitimų įtaka sutarties kainai apskaičiuojama remiantis darbų atlikimo sąmatoje nurodytais medžiagų ir darbų atlikimo įkainiais, jei tokių įkainių darbų atlikimo sąmatoje nėra, pakeitimų kaina apskaičiuojama atsižvelgiant į generalinio rangovo patirtas pagrįstas išlaidas tokiems darbams atlikti (Statybos rangos sutarčių 7 c punktas) (t. 1, b. l. 11). Nurodytos sutarčių nuostatos įrodo, jog vienašaliam generalinio rangovo sutarties kainos keitimui, buvo nustatyti tam tikri apribojimai, iš kurių esminis - sutarčių kainos keitimą turėjo sąlygoti tik užsakovo nurodymu atlikti sutartyje numatytų darbų pakeitimai. Byloje nenustatyta, jog užsakovas buvo davęs nurodymus papildomiems darbams atlikti, todėl atsakovas neturėjo teisės vadovautis Statybos rangos sutarčių 7 c punkte nustatyta teise sutarties kainai tikslinti. Be to, tokiai generalinio rangovo teises atsirasti, jis privalėjo įrodyti patirtas pagrįstas išlaidas tokiems darbams atlikti ir medžiagoms įsigyti. Nagrinėjamu atveju teismui atsakovas pateikė tik atliktų darbų aktus, o duomenų apie, atsakovo teigimu, papildomiems darbams atlikti panaudotas (įsigytas) medžiagas, jų kiekį bei kainas, nepateikia, kas tik papildomai įrodo, jog atsakovas neturėjo teisės keisti statybos darbų kainos.

41Aplinkybė, jog teismui nepateikti duomenys apie realiai atsakovo papildomiems darbams atlikti patirtas išlaidas, taip pat leidžia abejoti atsakovo teiginių, dėl papildomai atliktų darbų, realumu. 2008 m. rugsėjo 1 d. susitarimu ieškovas ir atsakovas susitarė pratęsti Statybos rangos darbų sutartimis nustatytus darbų atlikimo terminus bei nustatė galutinę kiekvieno statybos objekto kainą (t. 1, b. l. 74-75). Įvertinus tai, jog galutinė darbų kaina yra analogiška preliminariai darbų kainai, numatytai Statybos rangos darbų sutartyse, o atsakovas įrodinėjo, jog papildomus darbus atliko 2008 metų kovo – spalio mėnesiais, akivaizdu, jog jokio šalių tarpusavio susitarimo dėl papildomų darbų atlikimo nebuvo, o atsakovas neatliko papildomų statybos darbų, kadangi tai atsispindėtų galutinėje darbų kainoje.

42Iš atsakovo pateiktų papildomų darbų priėmimo – perdavimo aktų taip pat matyti, jog juose nurodyti darbai buvo atliekami nuo 2008 m. kovo iki 2008 m. spalio mėnesio (t. 1, b. l. 44, 46).Todėl iš rangovo, kaip asmens turinčio statybos srityje patirties bei pakankamai žinių, pusės atrodo neapdairu, jog jis, kaip jau nustatyta, be atskiro užsakovo nurodymo ir, kaip teigia pats atsakovas jau nuo 2007 m. rugsėjo mėnesio tarp šalių vykstant nesutarimams, savo lėšomis atliko papildomus darbus, kurių vertė viršija 4 000 000 Lt. Be to, užsakovas jau 2008 m. liepos mėnesį neigė kokių nors papildomų darbų poreikį, nepripažino davęs rangovui pavedimą atlikti papildomus darbus (t. 1, b. l. 70), todėl jau vien ši aplinkybė turėjo priversti rangovą susilaikyti nuo tolimesnių, jo teigimu, papildomų darbų atlikimo.

43Teisėjų kolegijos išvadas dėl to, jog atsakovas neįrodė atlikęs papildomų darbų, sustiprina ir tai, jog atsakovas, kaip jis pats teigia, atlikęs papildomus darbus, sutartyje nustatytu laiku neinformavo užsakovo apie galimybę susipažinti ir priimti darbus iš karto po jų atlikimo kaip reikalavo Statybos rangos darbų sutarties 39-43 punktai, o pateikė juos tik 2009 m. vasario 27 d. Be to, atsakovas įrodinėja, jog ginčijamais 2008 m. vasario 27 d. atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktais įformino 2008 m. kovo – spalio mėnesiais atliktus darbus, kas atrodo visiškai nelogiška, turint omenyje, kad atliktų darbų aktais fiksuojami jau realiai atlikti darbai. Tačiau laikyti, jog ginčijamuose aktuose jų surašymo data įrašyta per klaidą, o tikroji jų išrašymo data turėtų sutapti su jų pagrindu išrašytos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data – 2009 m. vasario 27 d., taip pat negalima, kadangi atsakovas tuo pat metu teigia, jog 2008 m. vasario 27 d. atliktų darbų aktai ieškovai buvo perduodami jau 2008 m. rugsėjo 16 d. ir vėlesniais pranešimais (t. 1, b. l. 92-93). Šie pranešimai be kita ko, taip pat neįrodo, jog jais su užsakovu buvo derinami būtent 2008 m. vasario 27 d. atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktuose nurodytų darbų perdavimas.

44Kartu su vienašališkai atsakovo pasirašytais atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktais atsakovas pateikė ieškovui apmokėti 2009 m. vasario 27 d. PVM sąskaitą faktūrą, išrašytą 2008 m. vasario 27 d. ginčijamų aktų pagrindu (t. 1, b. l. 45). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog remiantis Pridėtinės mokesčio statymo 79 straipsnio nuostatomis, PVM sąskaita faktūra privalo būti išrašyta nedelsiant patiekus prekes ar suteikus paslaugas (statybos darbai pagal PVM įstatymo 7 str. 4 d., priskirtini paslaugų teikimui), tačiau teikiant ilgalaikes paslaugas (t. y. paslaugas, kurios teikiamos tam tikrą tęstinį laikotarpį (telekomunikacijų, nuomos ar kt.), <···> PVM sąskaita faktūra gali būti išrašoma už visą per mėnesį suteiktų paslaugų arba patiektų prekių kiekį ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos arba patiektos prekės, 10 dienos. Vadinasi, atsakovui įrodinėjant, jog remiantis 2008 m. vasario 27 d. atliktų darbų aktais, jis turėjo teisę pateikti ieškovui apmokėti sąskaitą faktūrą, ji turėjo būti išrašyta ne vėliau kaip iki 2008 m. kovo 10 d.

45Šios nurodytos aplinkybės bei atsakovo teiginių nenuoseklumas, teisėjų kolegijai leidžia pritarti pirmosios instancijos teismo išvadoms, jog ieškovas nebuvo davęs nurodymų papildomiems darbams atlikti, o atsakovo, kaip papildomi, įvardinti darbai, realiai nebuvo atlikti. Šios teismo išvados priimtos įvertinus byloje esančių įrodymų, šalių ir liudytojų pasisakymų visumą. Apeliaciniu skundu kritiškai vertinami teismo pasisakymai, kuriais konstatuotas faktas, jog realiai atsakovas jokių ginčijamuose aktuose nurodytų papildomų darbų neatliko, teigiama, jog teismo išvados neteisingos ir prieštarauja byloje esantiems įrodymams, tačiau apeliacinio skundo argumentais tik siekiama sukelti abejones dėl teismo išvadų teisėtumo, jų nepaneigiant, nenurodant ,bei nepateikiant įrodymų, kurie patvirtintų priešingas teismo priimtoms išvadas. Apeliantas taip pat siekia, jog apeliacinės instancijos teismas pakartotinai įvertinų pirmosios instancijos teismo vertintus įrodymus ir jų pagrindu priimtų kitas išvadas: nurodoma, jog šalių 2008 m. rugpjūčio 27 d. susitarime dėl papildomų darbų atlikimo buvo suderinti būtent atsakovo pateiktuose ir ginčijamuose atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktuose nurodytų darbų atlikimas. Teisėjų kolegija pažymi, jog šis klausimas buvo aptartas ne tik bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, bet ir apeliacinės instancijos teisme, konstatuojant, jog nė vienas iš 2008 m. rugpjūčio 27 d. susitarime dėl papildomų darbų atlikimo numatytų darbų nėra atsakovo nurodomas ir jo atliktas papildomas darbas, įvardintas 2008 m. vasario 27 d. atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktuose. Apeliantas siekdamas paneigti teismo išvadas, kuriomis nustatyta, jog atsakovas neatliko aktuose nurodomų dujofikavimo darbų, teigia, jog nors jis tiesiogiai šių darbų neatliko, bet juos atliko kita įmonė, su kuria atsakovas visiškai atsiskaitė ir taip įgijo teisę reikalauti sumokėtos sumos atlyginimo iš užsakovo. Teisėjų kolegijai šiuos teiginius patvirtinančių įrodymų nepateikta, dėl ko jie atmestini kaip neįrodyti. Šiais ir kitais apelianto keliamais klausimais buvo pasisakyta pirmosios instancijos teismo skundžiamu sprendimu, su kurio išvadomis ir motyvais apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka ir pakartotinai nepasisako. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliaciniu skundu išsakytos abejonės dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, nesudaro pagrindo jo keisti ar naikinti, todėl Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 7 d. sprendimas paliekamas nepakeistu (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

46Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „SVP namai“ prašė teismo priteisti iš apelianto jo bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme patirtas išlaidas, tačiau šias išlaidas patvirtinančių įrodymų nepateikė, todėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp bylos šalių klausimas nesprendžiamas.

47Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

48Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Ieškovas RUAB „SVP namai“ (anksčiau UAB „Lokys“)kreipėsi į teismą... 6. 1) 2008 m. vasario 27 d. papildomai atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą... 7. 2) 2008 m. vasario 27 d. papildomai atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą... 8. 3) 2008 m. vasario 27 d. papildomai atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą... 9. 4) 2008 m. vasario 27 d. papildomai atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą... 10. 5) 2008 m. vasario 27 d. papildomai pastatyto ploto priėmimo- perdavimo aktą... 11. Ieškovas nurodo, kad tarp užsakovo(ieškovo RUAB „SVP namai“, o anksčiau... 12. Ieškovas taip pat pažymėjo, jog šalių 2008 m. rugsėjo 1 d. susitarimu yra... 13. Ieškovės atstovas nurodė, kad papildomas plotas, už kurį reikalaujama... 14. Atsakovas BUAB „Daliktos statyba“ prašė ieškinį atmesti. Atsakovas... 15. Atsakovo atstovas papildomai nurodė, kad ieškovas turi įrodyti, kad nebuvo... 16. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 17. Kauno apygardos teismas 2013 m. sausio 7 d. sprendimu ieškinį tenkino.... 18. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog atsakovas statybos rangos... 19. Teismas taip pat sprendė, jog ieškovas pagrįstai atsisakė pasirašyti... 20. Apibendrinęs byloje esančius įrodymus pirmosios instancijos teismas... 21. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 22. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo L. D. prašo panaikinti Kauno apygardos... 23. Apeliaciniu skundu teigiama, jog pirmosios instancijos teismas neįvertino to,... 24. Atsiliepimu į trečiojo asmens L. D. apeliacinį skundą ieškovas RUAB „SVP... 25. Ieškovo teigimu, teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, todėl... 26. Atsakovas BUAB „Daliktos statyba“ prašė trečiojo asmens L. D.... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 28. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 29. Nagrinėjome byloje ginčas kilo iš tarp užsakovo (ieškovas UAB „SVP... 30. Statybos darbų perdavimo–priėmimo aktu įforminami du tarpusavyje susiję... 31. Darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius... 32. Nagrinėjamu atveju ieškovas nesutiko priimti atsakovo vienašališkai... 33. Nepaisant aukščiau aptartos atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto... 34. Nagrinėjamu atveju ieškovas ir atsakovas sutartimis sutartus atlikti darbus... 35. Visų pirma pažymėtina, jog jau pačios šalis siejusios Statybos rangos... 36. Atsakovas taip pat teigė, jog esant užsakovo nurodymui atliko papildomus... 37. Būtina paminėti ir tai, jog 2008 m. rugsėjo 1 d. bylos šalys buvo... 38. Įvertinus, jog byloje nepateikta įrodymų apie užsakovo rašytinius... 39. Papildomų darbų atlikimo ir apmokėjimo tvarka nustatyta tiek bendrosiose... 40. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog minėtose CK normose dėl papildomų... 41. Aplinkybė, jog teismui nepateikti duomenys apie realiai atsakovo papildomiems... 42. Iš atsakovo pateiktų papildomų darbų priėmimo – perdavimo aktų taip pat... 43. Teisėjų kolegijos išvadas dėl to, jog atsakovas neįrodė atlikęs... 44. Kartu su vienašališkai atsakovo pasirašytais atliktų darbų priėmimo –... 45. Šios nurodytos aplinkybės bei atsakovo teiginių nenuoseklumas, teisėjų... 46. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „SVP namai“ prašė teismo... 47. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 48. Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą....