Byla e2-187-595/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė,

2sekretoriaujant L. P.,

3dalyvaujant ieškovų atstovei advokatei A. I.,

4atsakovų V. M. ir D. M. atstovei advokato padėjėjai I. S.,

5atsakovo UAB „Senamiesčio ūkis“ atstovei G. K.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų S. G. ir UAB „Baltijos nekilnojamojo turto ekspertų agentūra“ ieškinį atsakovams V. M., D. M. ir UAB „Senamiesčio ūkis“ dėl žalos atlyginimo.

7Teismas

Nustatė

8ieškovai kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydami priteisti solidariai iš atsakovų V. M., D. M. ir UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškovui UAB „Baltijos nekilnojamojo turto ekspertų agentūra“ 1218,48 Eur patirtai žalai atlyginti; priteisti solidariai iš atsakovų V. M., D. M. ir UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškovui S. G. 183,15 Eur patirtos žalos atlyginimo; priteisti iš atsakovų V. M., D. M. ir UAB „Senamiesčio ūkis“ 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo dienos iki sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (e.b. 2 t. b.l. 32-37).

9Ieškinyje nurodė, kad 2014-09-08 buto ( - ) naudotojai atvykę į darbą pastebėjo sudrėkusias patalpų lubas ir sienas. Įvykiui užfiksuoti buvo iškviestas 2014-09-08 antstolis R. V., kuris faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksavo patalpų būklę bei tai, kad viršutiniame bute gyvenantys asmenys atsakovai M atsisakė įsileisti į butą, kad būtu galima apžiūrėti ir nustatyti galimas pratekėjimo priežastis. Atsakovo UAB „Senamiesčio ūkis“ 2014-09-12 Gyvenamojo namo apžiūros akte nurodyta, kad užliejimo priežastis 18 bute, priklausančiame atsakovams V. M. ir D. M. rasta neužsukta šildymo sistemos nuorinimo sklendė. Ekspertizės akte nurodyta, kad už šios nuorinimo sklendės ir viso techninio mazgo eksploatavimą atsakingas „bendro naudojimo objekto valdytojas“. Ieškovų patirta žala atsirado dėl atsakovo UAB „Senamiesčio ūkis“ netinkamo pareigų atlikimo tvarkant bendrojo naudojimo objektą, įrengtą atsakovų V. M. ir D. M. bute, esančiame ( - ), o taip pat dėl atsakovų V. M. ir D. M. netinkamos buto priežiūros ir neveikimo, jų bute susidarius avarinei situacijai (dėl paliktos atsuktos nuorinimo sklendės pradėjus tekėti vandeniui). Atsakovai V. ir D. M. jokių veiksmų nesiėmė: nereagavo į ieškovų kreipimąsi dėl žalos atlyginimo, grubiai ignoravo ir prašymus įleisti į butą žalos priežasčiai nustatyti.

10Atsakovai V. M. bei D. M. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti (e. b. 2 t. b.l. 41-46). Atsiliepime nurodoma, kad buto užliejimo aplinkybę ieškovai grindžia dviem dokumentais: Antstolio R. V. 2014-09-08 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu bei 2014-09-12 UAB „Senamiesčio ūkis“ gyvenamojo namo apžiūros aktu, kuriuose nėra konstatuota, jog buto pažeidimai atsirado dėl vandens poveikio, o tuo labiau dėl neva atsakovų veiksmų. Ieškovai neįrodė, jog buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovų butas, o ne kiti šaltiniai. Ieškovai nepateikė dokumento, įrodančio, jog buto remontas buvo atliktas dėl vandens užpylimu sugadinto turto remonto - atkūrimo. Ieškovai nepateikė lokalinės sąmatos, kurioje buvo nurodyta išskirtinai sugadinto buto dalies remonto - atkūrimo kaina. Ieškovai nepateikė į bylą jokio turto sugadinimo akto, sunaikinimo akto. Ieškovų pateikti dokumentai tik patvirtina, jog ginčo bute buvo atlikti glaistymo ir dažymo darbai. Pačioje Darbų rangos sutartyje nurodyta, jog šie darbai buvo atlikti 95 m2 - kas sudaro pakankamai didelį plotą. Abejoja, ar buvo būtina atlikti buto glaistymo ir dažymo darbus tokiame dideliame plote ir ar atlikti buto glaistymo ir dažymo darbai buvo susiję su buto lubų ir sienų vandens užliejimo faktu. Pažymi, jog ieškinys yra pareikštas netinkamam atsakovui, kadangi Ekspertizės akte nurodyta, kad „už nuorinimo sklendės eksploatavimą, tvarkymą ir priežiūrą yra atsakingas bendro naudojimo objektų valdytojas“. Pažymi, jog atsakovų užliejimo metu namuose nebuvo, nes jie dažnai būna išvykę. Kai UAB „Senamiesčio ūkis“ atstovai susisiekė su atsakovais, jie nedelsiant juos įsileido. Atsakovai nurodo, kad pas juos yra automatinis nuorintojas, o mechaninis nuorintojas yra pas patį ieškovą. Atsakovai nurodo, kad jie yra atsijungę nuo šilumos tinklų. Vieninteliai ieškovai nėra atsijungę nuo šilumos tinklų, taigi pas juos turi būti likęs vamzdis su nuorintoju. Dėl tos priežasties, jog ieškovai nuo šilumos tinklų neatsijungė, per atsakovų patalpas eina vamzdis, prie kurio pritvirtintas automatinis nuorintojas, kuris yra dalis šildymo sistemos, nuo kurios atsakovai yra apskritai atsijungę. Kadangi minėtas nuorintojas yra automatinis, akivaizdu, jog atsakovai neatliko jokių neteisėtų veiksmų ir šio nuorintojo apskritai nesukinėjo. Šiluminės sistemos priežiūrą privalo vykdyti ir už priežiūros vykdymą atsako administratorius - UAB „Senamiesčio ūkis“.

11Atsakovas UAB „Senamiesčio ūkis“ pateikė rašytinius paaiškinimus, nurodydamas, kad su jiems pareikštu ieškiniu nesutinka ir prašo ieškinį jų atžvilgiu atmesti (e.b.2 t. b.l. 55-58). Pažymi, kad pati šildymo sistemos nuorinimo sklendė atsisukti negali. Jie, kaip namo prižiūrėtojai, kasmet atlieka prieš kiekvieną šildymo sezoną patikrą-hidraulinius bandymus. 2014-08-06 buvo atlikti hidrauliniai bandymai, kurių metu visoje sistemoje buvo sukeltas priverstinis spaudimas visoje šildymo sistemoje. Hidraulinio bandymo principas yra priverstinai sukelti spaudimą sistemoje ir yra stebima ar sukeltas slėgis nekinta. Esant slėgio kitimui yra ieškomas nutekėjimo židiniai. Atliekant 2014-08-06 hidraulinius bandymus ( - ) nebuvo pastebėta slėgio kitimo. Patikra atliekama šilumos tinklų punkte, į nuosavybės teisėmis priklausančius gyventojų butus atsakovas, kaip namo administratorius, neina jei nėra atskiro gyventojų prašymo. Nuo hidraulinių bandymų atlikimo (2014-08-06) iki minimo užliejimo momento (2014-09-08) jie jokių pranešimų/iškvietimų iš namo gyventojų nebuvo gavę. Pažymi, kad jie atsakovų Montvilų patalpose nebuvo ir neatliko jokių darbų ar apžiūrų susijusių su šildymo sistema ir nuorinimo sklende, nes bendroji inžinierinė įranga yra M nuosavybės teisėmis priklausančiose patalpose ir jie neturi teisės be atskiro prašymo/iškvietimo patekti į nuosavybės teise priklausančias patalpas. Eksperto išvadoje yra nurodyta, kad jei hidraulinių bandymų metu būtų neužsukama sklendė pradėtų bėgti vanduo. Minimas užliejimas įvyko 2014-09-08, o bandymai buvo atliekami 2014-08-06, tad akivaizdu, kad bandymų atlikimo metu sklendė buvo užsukta ir tai, kad jie nėra gavę jokių pranešimų nei iš ieškovo nei iš atsakovų M, nebuvo minimų šalių nuosavybės teise priklausančiose patalpose. Atkreipia dėmesį, kad atlikdamas neeilines apžiūras 2014-09-08 ir 2014-09-12 apžiūros metu užfiksavo dėmes ant lubų ir sienų, tačiau jie nepasisako, kad visos dėmės atsiradusios ieškovo patalpose yra dėl įvykusio užliejimo. Neaiškus patirtos žalos dydis, kadangi ieškovas pateikia dokumentus iš kurių matyti bendro pobūdžio atlikti glaistymo dažymo darbai ir nėra aišku kur buvo atlikti darbai ir ar buvo būtinybė tokia apimtimi juos atlikti. Nurodo, kad jie atliko visus veiksmus, kurių atlikimo iš jo kaip daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus gali būti reikalaujama, todėl jų atsakomybė negali kilti.

12Teismo posėdyje ieškovų atstovė palaikė ieškinį jame išdėstytais argumentais ir prašė ieškinį tenkinti.

13Teismo posėdyje atsakovų V. M. ir D. M. atstovė su pareikštais reikalavimais nesutiko procesiniuose dokumentuose išdėstytais motyvais. Prašė ieškinį atmesti. Laikė, kad jie netinkami atsakovai šioje byloje. Nurodė, kad atsakovų santykiai su ieškovu yra konfliktiški, todėl galėjo ir neįleisti į butą. Atsakovai įsileido administratoriaus atstovus, kurie ir patikrino nuorintoją.

14Teismo posėdyje atsakovo UAB „Senamiesčio ūkis“ atstovė su pareikštu ieškiniu nesutiko rašytiniuose paaiškinimuose nurodytais argumentais. Nurodė, kad administratorius neturi dokumentų apie atsakovų V. M. ir D. M. buto atjungimo nuo centralizuoto šildymo: jiems nepateiktas atsijungimo nuo centralizuoto šildymo projektas, nepateiktas aktas dėl atsijungimo priėmimo, kurį pasirašo jie kaip administratorius, Vilniaus energijos atstovas bei atsijungusio buto savininkai. Neaišku, ar atsakovai laikėsi projekto atsijungdami nuo centrinio šildymo. Jų darbuotojai atsijungimo procese nedalyvauja ir jokių darbų neatlieka, dalyvauja tik priėmime. Jie neįrenginėjo atsakovų bute nuorintojo.

15Teismo posėdyje liudytoju apklaustas A. M. nurodė, kad jis dirbo santechniku UAB „Senamiesčio ūkis“ . Jis kaip santechnikas buvo du kartus nuvykęs į ieškovų butą. Butas buvo užlietas, matėsi plėmas lubose. Pirmą kartą į viršuje užlieto esantį butą nepakliuvo. Buvo įleisti tik nuvykę antrą kartą. Nustatė, kad buvo nesandarus nuorintojas ir per jį bėgo vanduo, todėl jie ir užsuko nuorintoją. Nuorintojas paprastai turi būti neužsuktas, jį reikia užsukti tik kai bėga vanduo.

16Ieškinys tenkintinas iš dalies.

17Byloje nustatyta, kad ieškovui S. G. nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), kuriuo panaudos teise naudojasi ieškovas UAB „Baltijos nekilnojamojo turto ekspertų agentūra“.

18Į bylą pateiktas antstolio R. V. 2014 m. rugsėjo 8 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 128-14-815, kuriame užfiksuota, kad patalpose, esančiose adresu ( - ), užfiksuoti tinko pažeidimai, kurie užsakovo pareiškimu yra kilę dėl vandens poveikio, jas užliejus iš patalpų, esančių ( - ), kurių duris atidaręs asmuo atsisakė leisti apžiūrėti šias patalpas (e.b.1 t. b.l. 30-31).

19Bylos medžiaga patvirtina, kad virš žalą patyrusio buto, esantis butas, adresu ( - ), nuosavybės teise priklauso atsakovams D ir V. M. (e.b. 1 t. b.l. 2-3).

20Į bylą pateiktas UAB „Senamiesčio ūkis“ 2014-09-08 Gyvenamojo namo apžiūros aktas, apžiūra buvo atlikta dėl buto ( - ) iškvietimo dėl užliejimo, jame nurodyta, kad apžiūros metu nustatyta, jog ( - ) bute buvo neužsuktas šildymo sistemos nuorintojas, dėl to buvo užlietos ( - ) patalpos (e.b.2 t. b.l. 75).

21Į bylą pateiktas UAB „Senamiesčio ūkis“ 2014-09-12 Gyvenamojo namo apžiūros aktas iš kurio nustatyta, jog buvo įvykdyta gyvenamojo namo ( - ) neeilinė apžiūra pagal ieškovo prašymą bei nustatyta, kad apžiūros metu, bute ( - ), užfiksuotos dėmės ant lubų ir sienų, o patikrinus viršutinį 18 butą, rasta neužsukta šildymo sistemos nuorinimo sklendė (e.b.1 t.b.l. 18).

22Ieškovas UAB „Baltijos nekilnojamojo turto ekspertų agentūra“ 2014 m. spalio 31 d. sudarė remonto darbų rangos sutartį Nr. DV 14 04 su UAB „Darbštūs vyrai“ dėl 95 kv. m. glaistymo ir dažymo darbų, bute adresu ( - ), bei už atliktus darbus sumokėjo 1218,48 Eur (e.b.1 t. b.l. 9-14).

23Ieškovas 2016 m. vasario 6 d. registruotu laišku išsiuntė atsakovams V. M. ir D. M. pretenziją dėl patirtos žalos atlyginimo, kuri nebuvo įteikta (e.b.1 t. b.l.16, 26-27).

24Pretenziją ieškovas įteikinėjo per antstolį, kuris 2016-04-13 pažymoje Nr. 128-71-16-D konstatavo, kad darbovietėje atsakovė V. M. atsisakė priimti jai įteikiamus dokumentus, todėl dokumentai buvo įteikti jos darbovietės administracijai (e.b.1 t. b.l. 20-22, 28).

25Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas S. G. už antstolio paslaugas surašant faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą ir įteikiant dokumentus atsakovams V. M. ir D. M. sumokėjo atitinkamai 122,65 Eur ir 60,50 Eur (e.b.1 t. b.l. 15, 23-25).

26Bylos nagrinėjimo metu buvo atlikta techninė ekspertizė ir ekspertas išvadoje nurodė, kad techninis mazgas iš kurio tekėjo vanduo ir užliejo butą, esantį ( - ), yra bendro naudojimo objektas ir už jo eksploatavimą atsakingas „bendro naudojimo objekto valdytojas“ (e.b. 2. t. b.l. 12-21). Ekspertizės akte taip pat nurodoma, kad šildymo sistemų bandymo metu būtina užsukti ventilį prieš nuorinimo vožtuvą, nes jo neužsukus pradės bėgti vanduo.

27Atsakovas UAB „Senamiesčio ūkis“ yra gyvenamojo namo, adresu ( - ) administratorius, kuris yra atsakingas už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą.

28Ieškovas dėl padarytos žalos prašo taikyti solidarią atsakovų atsakomybę, kadangi patirta žala atsirado dėl atsakovo UAB „Senamiesčio ūkis“ netinkamo pareigų atlikimo prižiūrint bendrojo naudojimo objektą, įrengtą atsakovų V. M. ir D. M. bute, o taip pat dėl atsakovų V. M. ir D. M. netinkamos buto priežiūros ir neveikimo, jų bute susidarius avarinei situacijai (dėl paliktos atsuktos nuorinimo sklendės pradėjus tekėti vandeniui).

29Nagrinėjamu atveju ginčas tarp šalių kilo dėl atsakovų civilinės atsakomybės už ieškovams priklausančiame bute padarytą žalą (dėl užliejimo).

30Pateiktas į bylą antstolio R. V. 2014 m. rugsėjo 8 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas su fotonuotraukomis, UAB „Senamiesčio ūkis“ Gyvenamojo namo apžiūros aktai bei liudytojo A. M. paaiškinimai teismo posėdžio metu neginčijamai patvirtina, kad ieškovui S. G. nuosavybės teise priklausančiam butui, esančiam ( - ), kuriuo panaudos teise naudojasi ieškovas UAB „Baltijos nekilnojamojo turto ekspertų agentūra“, 2014 m. rugsėjo 8 d. buvo nustatytas užliejimo faktas iš virš jo esančio buto ( - ), nuosavybės teise priklausančio atsakovams Donatui ir V. M., kurio metu buvo pažeistos lubos ir sienos.

31Civilinės atsakomybės sąlyga yra atsakovo neteisėti veiksmai ir priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Byloje dėl žalos atlyginimo turi būti įrodytos tokios teisinės aplinkybės: žala (nuostoliai), neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp žalos ir neteisėtų veiksmų bei kaltė, jeigu žala atlyginama kaltės pagrindu. Pagal CK 6.266 str. 1 d. pastatų, statinių, įrenginių savininkas atsako be kaltės, t.y., šių objektų savininkas (valdytojas), privalo atlyginti žalą jeigu neįrodo, jog žala atsirado, dėl nenugalimos jėgos, ieškovo tyčios ar didelio neatsargumo (CK 6.270 str. 1 d.).Turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų) asmens neteisėti veiksmai turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-05-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008). Užpylimas gali įvykti dėl viršuje esančio savininko netinkamo turto valdymo arba naudojimo. Netinkamas valdymas yra daikto ar turto techninės būklės nepalaikymas tokiu būdu, kad nebūtų daroma žala kitiems asmenims, kitaip tariant, tai yra netinkamas įrengtų sistemų ar įrenginių eksploatavimas. Netinkamas naudojimas yra ir tinkamos, ir netinkamos būklės turto ar daikto naudojimas tokiu būdu, kad daroma žala, pvz., dėl vienkartinio vandens išpylimo ant grindų, užliejant žemiau esančias patalpas. Ieškovas neprivalo įrodyti, ar buvo netinkamai valdomas ar naudojamas daiktas, bet turi įrodyti, kad žalą darantis vanduo ištekėjo iš viršuje esančių atsakovo patalpų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008; 2014 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2014; 2014 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2014; 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-534-611/2016).

32Taigi, reikšdamas reikalavimą dėl žalos atlyginimo, ieškovas privalo įrodyti žalos faktą ir dydį bei tai, kad buto sugadinimo židinys yra atsakovams priklausančiame bute.

33Atsakovai M gynėsi aplinkybe, kad jų butas yra atjungtas nuo centralizuoto šildymo ir jų bute yra paliktas šildymo vamzdis su nuorintoju tik dėl to, kad ieškovų butas yra neatjungtas nuo centrinio šildymo. Laikė, kad jie šioje byloje yra netinkamas atsakovas, kadangi už nuorinimo sklendės eksploatavimą, tvarkymą ir priežiūrą yra atsakingas bendrojo naudojimo objektų valdytojas.

34Atsakovas UAB „Senamiesčio ūkis“, nesutikdamas su jiems pareikštais reikalavimais, nurodo, kad atliko visus veiksmus, kurių atlikimo iš jo kaip daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus gali būti reikalaujama. Nurodo, kad hidrauliniai bandymai buvo atlikti 2014-08-06, tai yra mėnuo iki užliejimo, atliekant hidraulinius bandymus administratorius neina į nuosavybės teise gyventojams priklausančius butus jei nėra atskiro gyventojų prašymo. Jie nebuvo gavę jokių pranešimų bei iškvietimų iš namo gyventojų.

35Vertinant atsakovų M nurodomas aplinkybes, kad jų butas yra atjungtas nuo centrinio šildymo pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje ne kartą aptarta atjungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos procedūra ir konstatuota, kad teisėto atsijungimo nuo centralizuoto šildymo ir karšto vandens tiekimo momentu laikytinas šio fakto išviešinimas Nekilnojamojo turto registre. Iš į bylą pateikto 2016-05-16 Nekilnojamojo turto registro išrašo nustatyta, kad atsakovų bute yra registruotas vietinis centrinis šildymas, to pagrindas yra 2015-06-05 deklaracija apie statybos užbaigimą, kai tuo tarpu užliejimas įvyko 2014 metų rugsėjo mėnesį.

36Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnyje nustatyta butų savininkų teisė atjungti savo buto šildymo ir (ar) karšto vandens sistemas nuo bendrų daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų, tačiau įgyvendindami šią teisę jie turi laikytis teisės aktų nustatytos atjungimo tvarkos, nepadaryti žalos kitų namo butų gyventojams (CK 6.390 straipsnio 1 dalis).

37Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (redakcija galiojusi avarijos kilimo metu, tai yra 2014-09-08) (toliau – Taisyklės) 122 punkte nustatyta, kad baigus buto šilumos vartojimo įrenginių atjungimo darbus, buto ar kitų patalpų savininkas, valdytojas ir šilumos tiekėjas pasirašo jų atjungimo aktą.

38Teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Senamiesčio ūkis“ atstovė nurodė, kad jiems nėra pateiktas atsakovų buto atjungimo nuo šildymo sistemos projektas bei atjungimo aktas.

39Taisyklių 119 punktas nustato, kad daugiabučio namo buto šilumos vartojimo įrenginių atjungimo nuo daugiabučio namo šildymo sistemų darbus atlieka savininkai savo lėšomis. Todėl nėra jokio pagrindo sutikti su atsakovų M atstovės nurodytomis aplinkybėmis, kad nuorinimo sklendė atsakovų bute buvo įrenginėjama UAB „Senamiesčio ūkio“.

40Teismas sutinka su ekspertizės akte padaryta išvada, kad atsakovų M bute įrengta nuorinimo sklendė priklauso pastato bendrojo naudojimo objektams už kurių eksplotavimą, tvarkymą ir priežiūrą yra atsakingas namo administratorius. Tačiau pažymėtina, kad butų ir patalpų savininkai bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Taisyklių 13.1. 3 punktas nustato, kad vartotojai privalo tinkamai prižiūrėti savo pastato ar buto šilumos įrenginius, jų būklę bei jų eksploatavimo saugumą.

41Teismo vertinimu byloje nėra jokio teisinio pagrindo konstatuoti, kad atsakovas UAB „Senamiesčio ūkis“ kaip bendrojo naudojimo objekto administratorius netinkamai vykdė jam teisės aktų pavestas bendrojo naudojimo objektų priežiūros funkcijas ir gali būti atsakingas už tai, kad atsakovų Montvilų bute vykdant atjungimo nuo centralizuoto šildymo darbus įrengtas nuorintojas funkcionavo netinkamai bei praleido vandenį, ko pasekoje buvo padaryta žala ieškovų valdomam turtui. Į bylą nepateikta jokių įrodymų, kad administratoriui būtų buvusi pateikta informacija apie nuorintojo netinkamą būseną. Todėl nėra jokio pagrindo konstatuoti, kad UAB „Senamiesčio ūkis“ turėtų atlyginti ieškovams padarytą žalą.

42Teismas vadovaudamasis savo vidiniu įsitikinimu, pagrįstu visapusišku ir objektyviu visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, pripažįsta faktą, jog ieškovų valdomas butas, adresu ( - ), buvo užlietas iš atsakovams V. M. ir D. M. priklausančio buto nutekėjusiu ir į butą prasiskverbusiu vandeniu dėl jų bute įrengtos nuorinimo sklendės vandens praleidimo. V. M. ir D. M. nurodytos aplinkybės, kad jie nėra atsakingi už jų bute įrengto nuorintojo priežiūrą atmestinos kaip nepagrįstos.

43Nagrinėjamu atveju civilinės atsakomybės sąlygos- žala (nuostoliai) ir priežastinis ryšys byloje įrodyti. Kadangi patalpų savininkas atsako be kaltės, atitinkamai iš jų yra priteistina žala (nuostoliai).

44Pagal CK 6.249 str. 1 d. žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Vienas iš pagrindinių civilinės atsakomybės principų yra visiško nuostolių atlyginimo principas (CK 6.251 str. 1 d.). Jis reiškia, kad žalą būtina tiksliai nustatyti ir įvertinti, kad nukentėjusiam asmeniui būtų atlyginta tiek, kiek jis iš tikrųjų prarado, t.y., jam turi būti visiškai atlyginti padaryti nuostoliai.

45Atsakovai į bylą nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, kad dėl užliejimo buvo padaryta mažesnė žala. Teismas neturi pagrindo abejoti ieškovų patirtų buto atstatymo į pirminę padėtį išlaidų dydžiu, todėl iš atsakovų V. M. ir D. M. ieškovo UAB „Baltijos nekilnojamojo turto ekspertų agentūra“ naudai solidariai priteisia 1218,48 Eur bei ieškovui S. G. priteisia 183,15 Eur netiesioginių nuostolių (CK 6.6 str., 6.249 str. 6.266 str.).

46Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., ieškovas turi teisę į procesinių palūkanų priteisimą, kurios pagal CK 6.210 str. 1 d. sudaro 5 procentus nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2016-05-18, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

47Ieškinį patenkinus, vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi iš atsakovų V. M. ir D. M. lygiomis dalimis ieškovui S. G. priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 42 Eur ieškovo sumokėto žyminio mokesčio (e.b. 1 t.b.l. 8), 350 Eur atstovavimo išlaidos (e.b.1 t. b.l. 136-138) 600,1 Eur išlaidos už teismo ekspertizę (e.b.1 t. b.l. 192-194, 2t. b.l. 30-31). Iš atsakovų V. M. ir D. M. lygiomis dalimis priteistinos valstybės naudai procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, kurios šioje byloje sudaro 11,8 Eur.

48Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 92 str., 259 str., 263 str., 264 str., 265 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

49ieškinį tenkinti iš dalies.

50Priteisti solidariai iš atsakovų V. M., a.k. ( - ) ir D. M., a.k. ( - ) ieškovo UAB „Baltijos nekilnojamojo turto agentūra“, j.a.k. 126153940, naudai 1218,48 Eur žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-05-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

51Priteisti solidariai iš atsakovų V. M., a.k. ( - ) ir D. M., a.k. ( - ) ieškovo S. G., a.k. ( - ) naudai 183,15 Eur netiesioginių nuostolių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-05-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei lygiomis dalimis 992,10 Eur bylinėjimosi išlaidų.

52Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų V. M., a.k. ( - ) ir D. M., a.k. ( - ) valstybės naudai 11,8 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

53Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė,... 2. sekretoriaujant L. P.,... 3. dalyvaujant ieškovų atstovei advokatei A. I.,... 4. atsakovų V. M. ir D. M. atstovei advokato padėjėjai I. S.,... 5. atsakovo UAB „Senamiesčio ūkis“ atstovei G. K.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Teismas... 8. ieškovai kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydami priteisti... 9. Ieškinyje nurodė, kad 2014-09-08 buto ( - ) naudotojai atvykę į darbą... 10. Atsakovai V. M. bei D. M. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį,... 11. Atsakovas UAB „Senamiesčio ūkis“ pateikė rašytinius paaiškinimus,... 12. Teismo posėdyje ieškovų atstovė palaikė ieškinį jame išdėstytais... 13. Teismo posėdyje atsakovų V. M. ir D. M. atstovė su pareikštais... 14. Teismo posėdyje atsakovo UAB „Senamiesčio ūkis“ atstovė su pareikštu... 15. Teismo posėdyje liudytoju apklaustas A. M. nurodė, kad jis dirbo santechniku... 16. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 17. Byloje nustatyta, kad ieškovui S. G. nuosavybės teise priklauso butas,... 18. Į bylą pateiktas antstolio R. V. 2014 m. rugsėjo 8 d. faktinių aplinkybių... 19. Bylos medžiaga patvirtina, kad virš žalą patyrusio buto, esantis butas,... 20. Į bylą pateiktas UAB „Senamiesčio ūkis“ 2014-09-08 Gyvenamojo namo... 21. Į bylą pateiktas UAB „Senamiesčio ūkis“ 2014-09-12 Gyvenamojo namo... 22. Ieškovas UAB „Baltijos nekilnojamojo turto ekspertų agentūra“ 2014 m.... 23. Ieškovas 2016 m. vasario 6 d. registruotu laišku išsiuntė atsakovams V. M.... 24. Pretenziją ieškovas įteikinėjo per antstolį, kuris 2016-04-13 pažymoje... 25. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas S. G. už antstolio paslaugas... 26. Bylos nagrinėjimo metu buvo atlikta techninė ekspertizė ir ekspertas... 27. Atsakovas UAB „Senamiesčio ūkis“ yra gyvenamojo namo, adresu ( - )... 28. Ieškovas dėl padarytos žalos prašo taikyti solidarią atsakovų... 29. Nagrinėjamu atveju ginčas tarp šalių kilo dėl atsakovų civilinės... 30. Pateiktas į bylą antstolio R. V. 2014 m. rugsėjo 8 d. faktinių aplinkybių... 31. Civilinės atsakomybės sąlyga yra atsakovo neteisėti veiksmai ir... 32. Taigi, reikšdamas reikalavimą dėl žalos atlyginimo, ieškovas privalo... 33. Atsakovai M gynėsi aplinkybe, kad jų butas yra atjungtas nuo centralizuoto... 34. Atsakovas UAB „Senamiesčio ūkis“, nesutikdamas su jiems pareikštais... 35. Vertinant atsakovų M nurodomas aplinkybes, kad jų butas yra atjungtas nuo... 36. Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnyje nustatyta butų savininkų teisė... 37. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297... 38. Teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Senamiesčio ūkis“ atstovė nurodė,... 39. Taisyklių 119 punktas nustato, kad daugiabučio namo buto šilumos vartojimo... 40. Teismas sutinka su ekspertizės akte padaryta išvada, kad atsakovų M bute... 41. Teismo vertinimu byloje nėra jokio teisinio pagrindo konstatuoti, kad... 42. Teismas vadovaudamasis savo vidiniu įsitikinimu, pagrįstu visapusišku ir... 43. Nagrinėjamu atveju civilinės atsakomybės sąlygos- žala (nuostoliai) ir... 44. Pagal CK 6.249 str. 1 d. žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas,... 45. Atsakovai į bylą nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, kad dėl užliejimo... 46. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., ieškovas turi teisę į procesinių... 47. Ieškinį patenkinus, vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi iš atsakovų V.... 48. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 92 str., 259 str., 263 str., 264 str.,... 49. ieškinį tenkinti iš dalies.... 50. Priteisti solidariai iš atsakovų V. M., a.k. ( - ) ir D. M., a.k. ( - )... 51. Priteisti solidariai iš atsakovų V. M., a.k. ( - ) ir D. M., a.k. ( - )... 52. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų V. M., a.k. ( - ) ir D. M., a.k. ( - )... 53. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos...