Byla e2-22131-863/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Lysionok, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Uždarosios akcinės bendrovės „Doka Lietuva“ ieškinį atsakovei Uždarajai akcinei bendrovei „Revestus“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei dėl 1 441,30 Eur skolos, 63,54 Eur delspinigių, 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų, 6 procentų metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

4Ieškinyje nurodė, jog įsiskolinimas susidarė pagal neapmokėtas sąskaitas faktūras už statybos įrangos nuomą.

5Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškiniu sutinka iš dalies, t. y. sutinka su 1 152,86 Eur skola pagal dvi PVM sąskaitas faktūras: Nr. 433004170 ir Nr. 433004209, tačiau nepripažįsta įsiskolinimo pagal sąskaitą faktūrą Nr. 433004212, nes pagal pastarąją jokių paslaugų nėra gavusi; taip pat iš dalies sutinka su paskaičiuotais delspinigiais bei mano, jog procesinės palūkanos neturėtų būti skaičiuojamos nuo 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų. Papildomai nurodė, jog visą pripažįstamą įsiskolinimą sugebėtų ieškovei padengti per 12 mėnesių laikotarpį, todėl prašo teismo sprendimo vykdymo išdėstymo.

62020 m. liepos 3 d. nutartimi teismas nusprendė bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Apie rašytinį bylos nagrinėjimą šalims pranešta tinkamai, išsiunčiant teismo nutartį. Iki paskirto teismo posėdžio šalių prašymai dėl žodinio bylos nagrinėjimo nebuvo gauti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, toliau – CPK, 235 straipsnio 6 dalis).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Dėl byloje nustatytų faktinių aplinkybių ir ieškinio reikalavimų tenkinimo

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2020 m. sausio 30 d. ieškovė UAB „Doka Lietuva“ ir atsakovė UAB „Revestus“ sudarė Klojinių nuomos sutartį Nr. 20/2005N (toliau –Sutartis), pagal kurią ieškovė išnuomojo atsakovei sutartyje nurodytą statybinę įrangą. Šalys susitarė, kad nuomotojas už praeito mėnesio klojinių nuomą pateiks nuomininkui PVM sąskaitą faktūrą iki einamojo mėnesio 10 d., o pastarasis ją apmokės per 15 dienų. Abi šalys procesiniuose dokumentuose nurodė, jog nuomos teisiniai santykiai tęsėsi iki 2020 m. balandžio 20 d. Byloje nustatyta, kad nuomos laikotarpiu ieškovė atsakovei išrašė ir pateikė apmokėjimui tris PVM sąskaitas faktūras: Nr. 433004170 (576,43 Eur) už nuomos laikotarpį nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2020 m. vasario 29 d.; Nr. 433004209 (576,43 Eur) už nuomos laikotarpį nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d.; Nr. 433004212 (288,44 Eur) už laikotarpį nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. balandžio 17 d. Duomenų, kad nuomos santykiai nutrauko anksčiau, t. y. kad atsakovei išnuomoti klojiniai būtų grąžinti anksčiau nei 2020 m. balandžio 17 d. byloje nėra. Atsakovė atsiliepime į ieškinį pripažino, jos visos minėtos trys sąskaitos faktūros yra neapmokėtos.

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.530 straipsnio 1 dalį pagal pastatų, statinių ar įrenginių nuomos sutartį nuomotojas įsipareigoja už užmokestį perduoti nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti arba laikinai naudoti pastatą, statinį ar įrenginį, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Pasibaigus pastato, statinio ar įrenginio nuomos sutarčiai, jis turi būti grąžintas nuomotojui (CK 6.535 straipsnio 4 dalis).

11Tarp šalių nėra ginčo, jog nuomos santykiai buvo nutraukti nuo 2020 m. balandžio 20 d., duomenų, jog išnuomotus įrenginius atsakovė grąžintų iki 2020 m. balandžio 17 d. byloje nėra, todėl remiantis CK 6.530 straipsnio nuostatomis bei šalių sutartine sąlyga dėl nuomos mokesčio mokėjimo už visą nuomos objekto išlaikytą laiką, ieškovės reikalavimas dėl 1 441,30 Eur numos mokesčio priteisimo pagal minėtas tris PVM sąskaitas faktūras už laikotarpį iki 2020 m. balandžio 17 d. tenkintinas pilnai.

12Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Sutartimi šalys sulygo dėl 0,07 procento dydžio delspinigių nuo nesumokėtos sumos mokėjimo už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Remiantis minėta sutartine sąlyga ieškovė atsakovei paskaičiavo ir prašo priteisti 63,54 Eur sutartinių netesybų. Atsakovė atsiliepime į ieškinį atkreipė teismo dėmesį, jog ieškovė sutartines netesybas pradėjo skaičiuoti paskutinę sąskaitų faktūrų apmokėjimo dieną, todėl sutartinės netesybos paskaičiuotos netiksliai. Sutiktina su tokiais atsakovės pareikštais atsikirtimais dėl prašomų priteisti delspinigių dydžio, nes pagal šalių susitarimą dėl sąskaitų apmokėjimo per 15 dienų ir terminų skaičiavimo taisykles, atsakovė PAV sąskaitą faktūrą Nr. 433004170 privalėjo apmokėti iki 2020 m. kovo 15 d. imtinai, PVM sąskaitą faktūrą Nr. 433004209 – iki 2020 m. balandžio 15 d. imtinai, PVM sąskaitą faktūrą Nr. 433004212 – iki 2020 m. gegužės 12 d. imtinai, todėl ieškovė nepagrįstai minėtas datas vertino kaip pradžią sutartinėms netesyboms skaičiuoti. Dėl šios priežasties reikalavimas dėl sutartinių delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, priteisiant ieškovei iš atsakovės 62,54 Eur delspinigių (34,70 Eur + 22,19 Eur+ 5,65Eur).

13Ieškovė taip pat pareiškė reikalavimą dėl 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų priteisimo. Atsakovė ieškovės teisės į šią sumą neginčijo, tačiau nurodė, jog šis reikalavimas turėtų būti vertinamas procesiniu, t. y. nuo šios sumos neturėtų būti skaičiuojamos procesinės palūkanos. Su tokia atsakovės pozicija nesutiktina.

14Pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalį kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 eurų sumą. Be šio straipsnio 1 dalyje nustatytos sumos, kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko kompensuoti visas šią sumą viršijančias, kreditoriaus patirtas su pavėluotu mokėjimu susijusias išieškojimo išlaidas, įskaitant užmokestį už advokatų suteiktas paslaugas ir išlaidas, susijusias su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka (įstatymo 7 straipsnio 2 dalis). Šis dydis yra neįrodinėtinas, t. y. kreditorius neprivalo pagrįsti, kad realiai patyrė bent 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų. Be šios sumos, kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko kompensuoti visas šią sumą viršijančias, kreditoriaus patirtas su pavėluotu mokėjimu susijusias išieškojimo išlaidas, įskaitant užmokestį už advokatų suteiktas paslaugas ir išlaidas, susijusias su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Šalies dėl skolininko skolos nesumokėjimo laiku patirtos skolos išieškojimo išlaidos iki bylos teisme iškėlimo nelaikytinos išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu, kaip tai numato CPK kodekso 88 straipsnis, t. y. bylinėjimosi išlaidomis, o reikalavimas dėl šių išlaidų atlyginimo, kaip ir reikalavimas pagal CK 6.249 straipsnio 3 dalį dėl protingų išlaidų, susijusių su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka, yra materialusis, bet ne procesinio pobūdžio (Kauno apygardos teismo 2018 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1823-230/2018). Analogiškos pozicijos laikomasi Vilniaus apygardos teismo praktikoje, kuomet reikalavimas dėl 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų priteisimo pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą yra vertinamas kaip materialusis ieškinio reikalavimas (Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 3 d. preliminarus sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-2998-258/2020; 2020 m. gegužės 29 d. sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-2848-653/2020).

15CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 2 dalį, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Tokios palūkanos vadinamos procesinėmis.

16Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę. Taip pat jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis. Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai yra pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti. Pagrindas priteisti procesines palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė laiku, geruoju, todėl jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Per bylinėjimosi laiką skolininkas naudojosi kreditoriaus lėšomis, gavo iš to naudos, taip pažeidė kreditoriaus interesus ir privalo CK 6.37 straipsnio 2 dalies pagrindu mokėti įstatymo nustatytas palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo – tai minimalūs kreditoriaus nuostoliai. Pareiga mokėti šias procesines palūkanas atsiranda įstatymo pagrindu. Remiantis procesinių palūkanų teisiniu reglamentavimu ieškovės reikalavimas dėl 6 procentų dydžio procesinių palūkanų priteisimo taip pat tenkintinas.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų

18Pagal CPK 93 straipsnį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi – jei ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Pagal ieškovės ieškinį yra patenkinti 99,94 procentai reikalavimų, todėl bylinėjimosi išlaidos (35 Eur žyminio mokesčio ir 395 Eur atstovavimo išlaidų) ieškovei priteisiamos vadovaujantis šia proporcija. Iš atsakovės ieškovei priteistina 429,74 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 98 straipsnio 1 dalis) (430 Eur x 99,94 / 100).

19Šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos buvo apmokėtos iš valstybės biudžeto. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš šalių nepriteisiamos, nes iš kiekvienos šalies priteistinų išlaidų dydis (proporcingai atmestiems ir patenkintiems materialiems reikalavimams) neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (nuo 2020 m. sausio 23 d. įsigaliojusi redakcija) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (5 Eur).

20Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo

21Atsakovė pareiškė prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo 12 mėnesių laikotarpiui. Nurodė, jog dėl valstybės mastu įvesto karantino susidūrė su finansiniais sunkumais, tiekimo trūkumais, neteko apie 25 procentus darbuotojų, kurie grįžo į Ukrainos Respubliką.

22Pagal CPK 284 straipsnio 1 dalį teismas turi teisę, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Teismų praktikoje ši teismo teisė vertinama kaip teisė nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolei, kurią skolininkas įpareigotas vykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Lengvatinio termino nustatymu siekiama užtikrinti socialinį teisingumą, todėl teismo sprendimo išdėstymas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių.

23Teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, kai yra sunki atsakovo padėtis arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės, dėl kurių sprendimą sunku įvykdyti. Tačiau vien turtinė padėtis negali lemti būtino sprendimo vykdymo išdėstymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-68/2004). Teismas taip pat turi nustatyti, ar, atidėjus (išdėsčius) teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas realus jo įvykdymas, ar nebus sumenkintas pats sprendimas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai ir lūkesčiai, siejami su teismo sprendimo vykdymo privalomumu (CPK 18 straipsnis). Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo, yra svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais, turi būti siekiama šalių interesų pusiausvyros užtikrinimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-301/2006).

24Nagrinėjamu atveju abi šalys yra juridiniai asmenys, verslininkai. Atsakovė savo prašymą dėl sprendimo atidėjimo grindžia negalėjimu iš karto atsiskaityti su ieškove, tačiau nepateikė jokių rašytinių įrodymų apie savo turtinę padėtį (turimą nekilnojamąjį turtą, gaunamas pajamas, įsipareigojimus kitiems kreditoriams), taip pat niekaip nepagrindė aplinkybės, jog atidėjus teismo sprendimo vykdymą, pastarasis bus realiai įvykdytas. Nenustačius įstatyme numatytų pagrindų sprendimo įvykdymo atidėjimui ar išdėstymui, atsakovės prašymas atmestinas. Taip pat pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju įsiskolinimas pagal pirmą iš ginčo PVM sąskaitų faktūrų susidarė dar iki karantino Lietuvoje paskelbimo, per visą laikotarpį nuo bylos iškėlimo atsakovė nė kiek nesumažino bendro įsiskolinimo, todėl ir dėl šios priežasties teismas mano, jog nagrinėjamu atveju sprendimo vykdymo išdėstymas neatitiktų CPK 284 straipsnyje įtvirtinto instituto esmės, nes būtų pažeista šalių teisėtų interesų pusiausvyra, suteikiant atsakovei pranašumą ieškovės atžvilgiu.

25Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 265, 270, 284, straipsniais, teismas

Nutarė

26ieškinį patenkinti.

27Priteisti ieškovei UAB „Doka Lietuva“, juridinio asmens kodas 300042618, iš atsakovės UAB „Revestus“, juridinio asmens kodas 300531395, 1 441,30 Eur (vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt vieno euro ir 30 euro centų) skolą, 62,54 Eur (šešiasdešimt dviejų eurų ir 54 euro centų) delspinigius, 40 Eur (keturiasdešimties eurų) skolos išieškojimo išlaidas, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1543,84 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2020 m. gegužės 5 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 429,74 Eur (keturių šimtų dvidešimt devynių eurų ir 74 euro centų) bylinėjimosi išlaidas.

28Prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo atmesti.

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Lysionok, rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei dėl 1 441,30 Eur skolos,... 4. Ieškinyje nurodė, jog įsiskolinimas susidarė pagal neapmokėtas sąskaitas... 5. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškiniu... 6. 2020 m. liepos 3 d. nutartimi teismas nusprendė bylą nagrinėti rašytinio... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Dėl byloje nustatytų faktinių aplinkybių ir ieškinio reikalavimų... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2020 m. sausio 30 d.... 10. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.530 straipsnio 1... 11. Tarp šalių nėra ginčo, jog nuomos santykiai buvo nutraukti nuo 2020 m.... 12. Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad... 13. Ieškovė taip pat pareiškė reikalavimą dėl 40 Eur skolos išieškojimo... 14. Pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis,... 15. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 16. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 18. Pagal CPK 93 straipsnį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 19. Šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos buvo apmokėtos iš... 20. Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo ... 21. Atsakovė pareiškė prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo 12 mėnesių... 22. Pagal CPK 284 straipsnio 1 dalį teismas turi teisę, atsižvelgdamas į... 23. Teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas... 24. Nagrinėjamu atveju abi šalys yra juridiniai asmenys, verslininkai. Atsakovė... 25. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 265, 270, 284, straipsniais,... 26. ieškinį patenkinti.... 27. Priteisti ieškovei UAB „Doka Lietuva“, juridinio asmens kodas 300042618,... 28. Prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo atmesti.... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...