Byla 2-526-944/2017
Dėl santuokos nutraukimo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo tvarkso nustatymo, santuokos metu įgyto turto padalijimo, bei atsakovo A. L. prieiškinį ieškovei K. L. išvadą byloje teikianti institucija – Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aušra Barškietytė, sekretoriaujant Marijai Tamošauskaitei, dalyvaujant ieškovei K. L., jos atstovei advokato padėjėjai V. S.–G.i, atsakovui A. L., jo atstovei advokatei Z. R.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės K. L. ieškinį atsakovui A. L. dėl santuokos nutraukimo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo tvarkso nustatymo, santuokos metu įgyto turto padalijimo, bei atsakovo A. L. prieiškinį ieškovei K. L. išvadą byloje teikianti institucija – Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašė nutraukti santuoką dėl sutuoktinio kaltės; palikti santuokines pavardes; nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą nustatyti su motina; priteisti išlaikymą kiekvienam vaikui po 200 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaikų pilnametystės; nustatyti bendravimo tvarką su nepilnamečiu vaiku; padalyti santuokos metu įgytą turtą (t. 2, b. l. 39–38). Teismo posėdžio metu šalys sudarė taikos sutartį dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios, bendravimo tvarkos, dalies turto padalijimo. Šalys nesusitarė dėl nepilnamečių vaikių išlaikymo dydžio bei dėl piniginių lėšų padalijimo (t. 2, b. l. 137–138, t. 3, b. l. 144). Patikslintu ieškiniu ieškovė prašė priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiams vaikams T. L. ir V. L. po 250 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis; iš ieškovės priteisti išlaikymą G. L. po 100 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės; priteisti ½ santaupų buvusių 2015-12-31 A. L. asmeninėje sąskaitoje nuo 20843,47 Eur sumos. Teismo posėdžio metu ieškovė sutiko, kad santuoka būtų nutraukta dėl abiejų sutuoktinių kaltės nenurodant konkrečių santuokos priežasčių. Nurodė, kad santuoka faktiškai iširusi. Teismo posėdžio metu palaikė savo reikalavimus dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams. Nurodė, kad su gyvenančių vaikų poreikiai yra didesni, nei G. L., kuris lieka gyventi su tėvu. Atsakovas turi geresnes finansines galimybes mokėti didesnio dydžio išlaikymą, šiuo metu jos darbo užmokestis minimalus, todėl prašo priteisti išlaikymą pagal pateiktas vaiko poreikių lenteles. Nurodė, kad faktiškai santuokiniai ryšiai su atsakovu nutrūko 2015 m. gruodžio pabaigoje. Pažymi, kad tuo metu atsakovo banko sąskaitoje buvo virš 20 000 Eur, pusė šios sumos priklauso ieškovei. Po to kai ieškovė apsisprendė dėl skyrybų proceso, palaipsniui šios lėšos buvo nuimamos. Ieškovės vertinimu šios lėšos nebuvo skirtos šeimos poreikiams tenkinti, todėl šis reikalavimas turi būti patenkintas ir iš atsakovo priteista 10421,74 Eur suma.

5Atsakovas priešieškiniu prašė nustatyti nepilnamečio vaiko G. L. gyvenamąją vietą su tėvu; priteisti iš ieškovės išlaikymą nepilnamečiui vaikui G. L. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki sūnaus pilnametystės; nepilnamečių vaikų T. L. ir V. L. gyvenamąją vietą nustatyti su ieškovė, priteisti jiems išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 130 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis; nustatyti bendravimo tvarką su nepilnamečiais vaikais. Teismo posėdžio sutiko dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų kaltės nenurodant konkrečių santuokos iširimo priežasčių. Nurodė, kad faktiškai šeima yra iširusi. Paaiškino, kad piniginės lėšos nuimamos nuo sąskaitos buvo skiriamos šeimos poreikiams tenkinti, t. y. gyvenamojo namo stogo, katilo remonto darbams, vaikų atostogoms, odontologo paslaugoms, ir kt. Paaiškina, kad nepilnamečių vaikų poreikiai labai ženkliai nesiskiria. Pažymi, kad vyriausiojo sūnaus poreikiai yra didesni nei nurodo ieškovė. Pažymi, kad mažiesiems sūnums jis prisideda papildomai prie išlaikymo, tomis dienomis, kai jis bendrauja. Pažymėjo, kad šalys susitarė dėl intensyvios bendravimo tvarkos, tuo laiku jis rūpinasi vaikų maistu, rūbais, vaistais ir pan. Atsakovo nuomone, ieškovės pateikti skaičiavimai neatitinka realiai vaikų poreikių. Atsakovo nuomone, ieškovės pareiga yra dirbti ir gauti pakankamas pajamas, kad galėtų išlaikyti nepilnamečius vaikus.

6Išvadą teismo posėdžio metu nurodė, kad šalys dėl bendravimo tvarkos susitarė, minėta tvarka atitinka vaikų interesus. Paaiškino, kad išlaikymo dydis turi atitinti vaikų poreikius ir turtinę tėvų padėtį, dėl šios priežasties sutiko su ieškovės reikalavimais dėl išlaikymo dydžio.

7Teismas

konstatuoja:

8ieškinys ir priešieškinys tenkintini iš dalies, tvirtintina taikos sutartis.

9Iš bylos duomenų nustatyta, kad šalys ( - )sudarė santuoką Kauno miesto civilinės metrikacijos biure (t. 1, b. l. 6). Santuokos metu šalys susilaukė šių nepilnamečių vaikų G. L., gimusio ( - ), T. L., gimusio ( - ), V. L., ( - ) (t. 1, b. l. 7–9). Ieškovės vardu nėra registruotų transporto priemonių (t. 1, b. l. 16), atsakovo vardu registruota YAMAHA, CYGNUS, valstybinis Nr. ( - ), SKODA OCTAVIA, valstybinis Nr. ( - ) (t. 1, b. l. 17–18). Šalys sudarė taikos sutartį (t. 2, b. l. 137–138) ir taikos sutarties papildymą (t. 3, b. l. 144). Atsakovo banko sąskaitos išrašas (t. 3, b. l. 9–46). Byloje liko ginčas dėl nepilnamečių vaikų išlaikymo dydžio ir atsakovo sąskaitoje buvusių lėšų padalijimo.

10Dėl santuokos nutraukimo.

11Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad įstatyme sutuoktinio kaltė dėl santuokos iširimo apibrėžiama kaip sutuoktinių pareigų pažeidimas iš esmės. Sutuoktinio pareigos nustatytos LR CK 3.26–3.30; 3.35–3.36, 3.85, 3.92, 3.10 str. Tai lojalumo, tarpusavio pagalbos ir moralinei materialiosios paramos, visapusiško rūpinimosi vaikais ir visa šeima bei kitos įstatyme nustatytos pareigos.

12Nagrinėjamu atveju teisminio proceso metu šalys taikytis termino neprašė, nurodė, kad realiai nebegyvena ir atkurti šeiminių santykių nėra galimybės. Teisminio proceso metu pripažino, kad santuoka iširo dėl abiejų kaltės, teismo prašė nenurodyti konkrečių priežasčių. Pagal CK 3.63 straipsnį abiejų sutuoktinių prašymu teismas, nutraukdamas santuoką, sprendime nenurodo konkrečių faktų, patvirtinančių vieno ar abiejų sutuoktinių kaltę dėl santuokos nutraukimo, o tik konstatuoja, kad santuoka iširo dėl vieno ar abiejų sutuoktinių kaltės. Esant tokiai situacijai teismas konstatuoja, kad santuoka nutrauktina dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

13Tvirtintina taikos sutartis, bylos dalis nutrauktina.

14Šalis teisminio proceso metu pavyko susitarti dėl turto padalijimo, jo vertės, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos bei bendravimo tvarkos nustatymo.

15Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą ar jos dalį taikos sutartimi (CPK 140 straipsnio 3 dalis). Iš šalių pasirašytos pateiktos taikos sutarties nustatyta, kad ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms bei viešajam interesui, taikiai sutarta dėl dalies ginčo esmės, teisinės pasekmės, numatytos CPK 294 straipsnio 2 dalyje, šalims žinomos, todėl taikos sutartis tvirtintina ir civilinės bylos nutrauktina. Išaiškintina, kad sprendimo dalis dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir bendravimo tvarkos pakeitimo neįgyja res judicata galios, todėl pasikeitus faktinėms aplinkybėms galima kreiptis į teismą pakartotinai dėl šių reikalavimų.

16Ieškovė prašė išduoti teismo liudijimą dėl transporto priemonės registracijos. Kadangi nuosavybės teisė į transporto priemonę pereina tik įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo patvirtinta taikos sutartis, todėl anksčiau leisti įregistruoti transporto priemonę ieškovės vardu nėra teisinio pagrindo.

17Dėl piniginių lėšų padalijimo.

18Ieškovė prašo padalyti atsakovo sąskaitoje 2015-12-31 buvusias pinigines lėšas. Nurodė, kad pranešus dėl santuokos nutraukimo, per trumpą laiką didelėmis sumomis buvo nuimtos piniginės lėšos, kurios turėtų būti padalytos tarp sutuoktinių. Atsakovas nesutinka, nurodo, kad lėšos buvo skirto šeimos poreikiams.

19Teismas nurodo, kad spręsdamas nutraukti santuoką teismas kartu turi išspręsti vieną iš santuokos nutraukimo padarinių – padalyti turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. Teismo sprendimu padalijamas turtas, kurį kaip bendrąją jungtinę nuosavybę sutuoktiniai įgijo iki bylos iškėlimo dienos arba iki teismo sprendimo priėmimo dienos, arba, esant vieno sutuoktinio prašymui, iki sutuoktinių pradėjimo gyventi skyriumi (CK 3.127 straipsnio 1, 2 dalys). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konstatuota, kad teismas privalo padalyti visą sutuoktinių turtą, nes santuokos nutraukimas yra bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės pabaiga (CK 3.100 straipsnio 4 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. A. v. A. A., bylos Nr. 3K-P-186/2010). Į dalijamo sutuoktinių bendro turto balansą gali būti įtraukiamas tik realiai egzistuojantis abiem sutuoktiniams ar vienam iš jų priklausantis nuosavybės teise turtas. Laikytina, kad turtas realiai egzistuoja, jeigu prašantis padalyti bendrą turtą sutuoktinis nurodo konkretų bendrosios nuosavybės teise sutuoktiniams priklausantį turtą ir pateikia įrodymus apie tokio turto buvimo vietą ir jo valdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. liepos 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. A. v. B. P., bylos Nr. 3K-3-308/2007; 2009 m. gegužės 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. V. v. D. V., bylos Nr. 3K-3-207/2009; 2012 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Š. v. J. Š., bylos Nr. 3K-3-269/2012).

20Nagrinėjamu atveju šalys nesusitarė dėl atsakovo sąskaitoje buvusių lėšų. Patikslintu ieškiniu ieškovė prašė padalyti santaupas buvusias 2015-12-31. Teismas nurodo, kad pagal aptartą teisinį reglamentavimą visas santuokos metu įgytas turtas dalytinas santuokos, kurį kaip bendrąją jungtinę nuosavybę sutuoktiniai įgijo iki bylos iškėlimo dienos arba iki teismo sprendimo priėmimo dienos, arba, esant vieno sutuoktinio prašymui, iki sutuoktinių pradėjimo gyventi skyriumi. Pažymėtina, kad tarp šalių ginčo, kad santuokinis šalių gyvenimas pasibaigė 2015 gruodžio pabaigoje, nekilo, tačiau reikalavimo dėl tuo metu buvusio turto padalijimo nebuvo pateikta. Atkreiptinas dėmesys, kad CK 3.127 straipsnio 1, 2 dalyse esančios nuostatos taikomos visam dalytinam turtui, o ne atskiriems dalytino turto elementams, šiuo atveju nėra galimybės vienu būdu dalyti transporto priemones, žemės sklypą, tačiau kitaip reikalauti padalyti pinigines lėšas. Šiuo atveju reikalavimas dėl santuokos ir turto padalijimo teismui pateiktas 2016-10-25, tad pagal bendrąją taisyklę dalytinas tuo metu buvęs turtas. Tuo metu ieškovės nurodomų piniginių lėšų atsakovo sąskaitoje nebuvo (t. 3, b. l. 42).

21Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjant šeimos bylas teismo vaidmuo yra aktyvus, todėl šiuo atveju spręstina dėl CK 3.98 straipsnio 3 dalyje numatytų pasekmių taikymo. CK 3.3 straipsnio 1 dalyje, kurioje išvardyti šeimos santykių teisinio reglamentavimo principai, įtvirtintas sutuoktinių lygiateisiškumo principas. Jis detalizuojamas kituose CK trečiosios knygos straipsniuose. CK 3.92 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji taisyklė, kad sutuoktiniai bendru sutarimu naudojasi, valdo ir disponuoja turtu, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. Ši nuostata kyla iš sutuoktinių lygiateisiškumo principo, kuris nesuteikia nė vienam sutuoktiniui daugiau teisių į bendrą turtą negu jų turi kitas. Lygiateisiškumas reikalauja, kad visi šeimos gyvenimo klausimai (šeimos lėšų naudojimas, šeimos namų ūkio tvarkymas, daiktų įsigijimas) būtų sprendžiami ne vienašališkai, o abipusiu sutuoktinių susitarimu. Lygiateisiškumas kartu reiškia ir pareigų bei atsakomybės už šeimos reikalų tvarkymą ir jos prievoles lygybę. Tais atvejais, kai vieno iš sutuoktinių veiksmai prieštarauja lygiateisiškumo principui, įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs atitinkamų pasekmių atsiradimą. CK 3.98 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kiekvienas sutuoktinis privalo kompensuoti kitam sutuoktiniui bendrosios jungtinės nuosavybės sumažėjimą, jeigu jis bendrą turtą naudojo tikslams, nesusijusiems su CK 3.109 straipsnyje nustatytų prievolių vykdymu, išskyrus atvejus, kai jis įrodo, kad turtas buvo panaudotas šeimos poreikiams tenkinti. CK 3.123 straipsnio 4 dalyje nustatyta galimybė sumažinti vieno iš sutuoktinių dalį iš bendro turto dėl netinkamo sutuoktinio elgesio, būtent vieno sutuoktinio dalis iš bendro turto gali būti mažinama šeimos negautų pajamų suma, kurių šeima negavo dėl sutuoktinio aplaidumo arba kurias jis nuslėpė nuo šeimos ir naudojo savo asmeniniams poreikiams tenkinti.

22Pagal atsakovo banko sąskaitos išrašą matyti, kad 2015-12-31 jo sąskaitoje buvo 20843,47 Eur suma. Ieškovė nurodė, kad 2015 m. pabaigoje nutrūko šalių santuokinis gyvenimas, nors faktiškai šalys su nepilnamečiais vaikais toliau gyveno viename būste. Atsakovas sutiko, kad 2015 m. pabaigoje nutrūko šalių santuokinis gyvenimas, sutuoktiniai faktiškai pradėjo skirtingus gyvenimus, nors gyveno viename būste. Atsakovas taip pat teismo posėdžio metu nurodė, kad tuo metu, kai suprato, kad šeimos nepavyks išsaugoti, nematė tikslo taupyti ir stengtis, jo sąskaitoje buvusias pinigines lėšas skyrė bendrų prievolių vykdymui: paskolai, komunaliniams mokesčiams, turto – namo išlaikymui/remontui, ir pan., taip pat sau ir vaikams, t. y. vyko atostogauti, skyrė lėšų savo sveikatai. Byloje esantys duomenys, t. y. pačios bylos procesas patvirtina, kad šalių santykiai pašlijo anksčiau nei buvo pareikštas reikalavimas dėl santuokos nutraukimo. Pagal bylos duomenis matyti, kad pirmiausia, buvo pareikštas reikalavimas dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo, t. y. ieškinys teismui pateiktas 2016-03-03. Vykstant teisminiam procesui buvo pareikštas priešieškinis, atitinkamai buvo tikslinamas ieškinys, kuriuo iškelti nauji reikalavimai dėl santuokos nutraukimo ir turto padalijimo. Šalių paaiškinimai ir byloje esantys duomenys patvirtina, kad iki patikslinto ieškinio teismui pateikimo dėl santuokos nutraukimo ir turto padalijimo. Esant tokio pobūdžio aplinkybėms būtina įvertinti atsakovo elgesį nuo 2016 m. pradžios iki patikslinto ieškinio dėl santuokos nutraukimo ir turto padalijimo.

23Iš byloje pateikto atsakovo banko sąskaitos išrašo matyti, kad 2015-12-31 jo sąskaitoje buvo 20843,47 Eur. Po to momento matyti, kad grynieji pinigai buvo išimami tokiomis datomis ir sumomis: 2016-01-11 1500 Eur, 2016-01-11 1300 Eur, 2016-01-16 1500 Eur, 2016-01-23 1500 Eur, 2016-01-30 1500 Eur, 2016-01-30 1300 Eur, 2016-02-02 2500 Eur, 2016-02-08 1700 Eur, 2016-02-08 1100 Eur (t. 3, b. l. 9–45). Iš pateikto sąskaitos išrašo matyti, kad atsakovas minėtu laikotarpiu mokėjo paskolą, komunalinius mokesčius, išlaikymą vaikams, atitinkamai pervesdavo tam tikras sumas ir ieškovei. Pažymėtina, kad ieškovė, kaip reikalavimo pagrindą nurodė atsakovo išgrynintas pinigines lėšas. Teismo vertinimu per trumpą laikotarpį, t. y. nuo 2016-01-11 iki 2016-02-08 buvo nuimta 13900 Eur piniginių lėšų, t. y. didelė suma. Pati ieškovė konkrečių prekių pirkimo, paslaugų apmokėjimo neginčijo. Teismo vertinimu šiuo atveju atsakovas turėjo pagrįsti, kam per vieno mėnesio laikotarpį prireikė 13900 Eur sumos, kuri laikytina bendra sutuoktinių nuosavybes, nes duomenų, kad šios lėšos buvo gautos už asmeninį turtą, dovanotos ar kita teisminio bylos nagrinėjimo metu nebuvo pateikta. Atsakovas turėjo pateikti duomenis, kad pagrįstų dėl minėtų lėšų panaudojimo šeimos poreikiams ir interesams pagal CK 3.109 straipsnio nuostatas.

24Atsakovas teismo posėdžio nenurodė, kad visos lėšos buvo skirtos šeimos poreikiams, pateikė į bylą skaičiuotę (t. 3, b. l. 73). Minėtame rašte nurodoma, kad 2015 m. sausio mėnesį buvo perkamos granulės, skirto lėšos pragyvenimui jam ir vaikams, odontologo paslaugoms, namo stogo ir katilo remonto darbams, atostogoms ir pan. Atsakovas taip pat pateikė pažymas iš UAB „Lankos klinikos“ dėl odontologo paslaugų suteikimo už 1020 Eur sumą nuo 2016-01-02 iki 2016-02-29; dėl G. L. suteiktų odontologo paslaugų už 170 Eur sumą nuo 2016-05-27 iki 2016-09-22; IĮ „Senamiesčio stomatologijos klinika“ G. L. suteiktų odontologo paslaugų apie 150 Eur sumą už 2016-06-10, 2016-06-17 vizitus. Atsakovas taip pat pateikė dėl skrydžio į Maltą patyręs 668,22 Eur. Daugiau konkrečių duomenų dėl panaudotų piniginių lėšų panaudojimo nepateikė. Paaiškino, kad kvitų ir pan. nerinko, nes nežinojo, kad tokio pobūdžio duomenų gali prireikti. Pastebėtina, kad pagal atsakovo pateiktus duomenis laikotarpiu nuo 2016-01-11 iki 2016-02-08 patenka tik išlaidos už jam suteiktas odontologo paslaugas už 1020 Eur. Kitos atsakovo nurodytos sumos, kaip G. apmokėtos odontologo paslaugos už vėlesnį laikotarpį, G. kelionės išlaidos nėra patvirtintos jokiais duomenimis, atsakovo ir vaikų atostogos Maltoje buvo 2016 m. vasarą, tad poreikis nuimti pinigus 2016 m. sausio mėn. nėra pagrįstas jokiais duomenimis. Pažymėtina, kad atsakovas nurodo, kad G. kelionei į Prancūziją 2016 m. vasario mėn. reikėjo 500 Eur, tačiau tokia suma nuimta nuo jo sąskaitos nebuvo, konkrečių duomenų kada šis vaikas vyko į kelionę taip pat nepateikta. Teismo vertinimu pateis atsakovo pateiktoje skaičiuotėje nurodomas ilgesnis laikotarpis nei vienas mėnuo, tačiau paaiškinti, dėl ko prireikė nuimti nuo sąskaitos didelę sumą grynųjų pinigų, bei pateikti atitinkamus duomenis negalėjo. Pastebėtina, kad abi šalys pripažino, kad faktinis santuokinis gyvenimas nutrūko 2015 m. pabaigoje, todėl atidus ir rūpestingas asmuo imdamas bendrus šeimos pinigus, turėjo pasirūpinti, kad sumos būtų pagrįstos leistinais duomenimis. Įvertinus šalių paaiškinimus ir pateiktus duomenis pripažintina, kad atsakovas pagrindė tiki 1020 Eur sumos panaudojimą odontologo paslaugoms, todėl minėta suma mažintina bendros dalytinos šeimos lėšos.

25Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ieškovė pagrįstai reikalauja priteisti piniginę kompensaciją, t. y. pusę nuo 12880 Eur sumos – 6440 Eur, todėl minėto dydžio kompensacija priteistina iš atsakovo ieškovei. Tuo tarpu laikytina, kad atsakovas neįrodė, kad visa nuo 2016-01-11 iki 2016-02-08 suma panaudota šeimos poreikiams, prievolėms ir pan. (CPK 178 straipsnis).

26Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo.

27Tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus, užtikrinti jų teisę į normalų augimą, vystymąsi, ugdymą, įgimtų ir įgytų gabumų lavinimą nustatyta tarptautiniu bei nacionaliniu lygiu (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 str. 1, 2 d., LR Konstitucijos 38 str. 6 d., LR CK 3.155, 3.192, 3.194, 3.201 str.). Remiantis LR CK 3.192 str. 2 d., išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumo principas reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties. Teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu tai objektyviai leidžia jo tėvų turtinė padėtis, todėl, nagrinėdamas bylą dėl išlaikymo priteisimo, privalo nustatyti tėvo (motinos) turtinę padėtį (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. P. v. E. J., bylos Nr. 3K-3-37/2010). Tėvų turtinė padėtis vertintina atsižvelgiant į faktinių aplinkybių visumą: tėvų gaunamas pajamas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, investicijas, sveikatą, išlaikytinių skaičių, taip pat į tėvų elgesį, siekiant uždirbti, gauti pajamas vaikams išlaikyti. Pareiga teikti vaikui išlaikymą yra imperatyvi ir jos nevykdymas negali būti pateisinamas gaunamomis minimaliomis pajamomis ar išlaikymo teikėjo nerūpestingu, nesąžiningu elgesiu. Vertintinas ne tik jo turimas turtas ir gaunamos pajamos, bet ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų savo amžių bei profesines galimybes atitinkančias pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikams (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. B. v. V. M., bylos Nr. 3K-3-294/2010). Dėl vieno iš nedirbančių tėvų turtinės padėties vertinimo kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad vien ta aplinkybė, jog vienas iš tėvų, būdamas darbingo amžiaus ir sveikatos, nedirba ir neieško darbo, pati savaime negali reikšti teisinio pagrindo mažinti išlaikymą nepilnamečiam vaikui, nes ši aplinkybė nepateisina nuolatinių pajamų iš darbo teisinių santykių neturėjimo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. K. v. A. B., bylos Nr. 3K-3-189/2009).

28Pagal bylos duomenis nustatyti, kad šalys turi tris nepilnamečius vaikus. Pažymėtina, kad spendžiant dėl priteistino išlaikymo dydžio pirmiausia būtina nustatyti kiekvieno nepilnamečio vaiko poreikius individualiai. Taikos sutartimi šalus susitarė, kad vienas nepilnametis vaikas gyvena su tėvu, kitu du nepilnamečiai vaikai gyvena su motina. Šalys taip pat susitarė dėl konkrečios bendravimo tvarkos. Teismas nurodo, kad pirminiu ieškiniu – 2011-03-03, G. L. poreikiai buvo nurodyti 404 Eur per mėnesį, T. L. poreikiai nurodyti 411 Eur per mėnesį, V. L. poreikiai nurodyti 415 Eur per mėnesį. Patikslinus ieškinį 2017-03-15, vyriausiojo sūnaus poreikiai nurodomi sumažėję iki 349 Eur (sumažėjo 55 Eur), kitų dviejų vaikų poreikiai išaugę, t. y. T. L. iki 535 Eur per mėnesį (padidėjo 125 Eur), V. L. iki 485 Eur per mėnesį (padidėjo 70 Eur per mėnesį). Konkrečių duomenų dėl pasikeitusių poreikių nepateikė.

29Ieškovė nurodė, kad ji pagal savo galimybes gali teikti 100 Eur išlaikymą G. L. per mėnesį. Tuo tarpu atsakovo finansinės galimybes didesnės, todėl jo teiktinas išlaikymas kitiems dviem nepilnamečiams vaikas turi sudaryti po 250 Eur kas mėnesį. Atsakovas sutiko su 130 Eur kas mėnesį teiktinu išlaikymu, tokio paties dydžio išlaikymo reikalavimo ir G. L., kuris lieka gyventi su tėvu.

30Ieškovė vaikų poreikius grindė pirkinių kvitais (t. 1, b. l. 76–100, t. 2, b. l. 65–66, t. 3, b. l. 50–53), medicininiais duomenis dėl vaikų sveikatos būklės (t. 1, b. l. 24–74). Teismo posėdžio metu ieškovė nurodė, kad vaikų poreikiai yra dideli, vaikai lanko būrelius, ar papildomus užsiėmimus, juos reikia vežti, todėl padidėja išlaidos kurui. Ieškovės nuomone, mažesniųjų vaikų poreikiai yra didesni nei vyriausiojo, nes jie dažniau serga, daugiau ir dažniau reikia rūbų, avalynės, juos reikia vežti į užsiėmimus.

31Ieškovė duodama paaiškinimus, nurodė nepilnamečių vaikų, kurie lieka gyventi su ja, poreikius. Ieškovė nurodė, kad T. L. lanko šachmatų būrelį ir baseiną, jam reikia aprangos baseinui. Tuo tarpu V. L. lanko gimnastiką, reikia atitinkamai aprangos. Maistas abiem vaikams kainuoja po 60–70 Eur per mėnesį. Vaikų darželiui be mokesčio už jį dar reikia mokėti rinkliavas, kurios sudaro 26–28 Eur. Papildomai nurodė, kad T. L. turi problemų su akimis, jam reikia lankytis pas okulistus, pirkti akinius. Pažymėjo, kad V. L. yra problemų su oda, tad reikia pirkti tepaliukus odai, kremus, šampūną ir kt. Teismo posėdžio metu nurodė, kad kiekvieno vaiko poreikiai siekia apie 400 Eur, vėliau patikslinus ieškinį nurodė, kad su ja liekančių vaikų poreikiai siekia po 450 Eur. Ieškovės nuomone daugiausia lėšų reikia maistui bei kurui, nes reikia juos vežioti į užsiėmimus. Teismas nurodo, kad byloje pateikti kvitai iš esmės pagrindžia bendro pobūdžio poreikius, kaip maistui, be abejonės vaikams reikia rūbų, avalynės, higienos priemonių, medikamentų ir pan. Byloje pateikti medicininio pobūdžio duomenys dėl vaikų sveikatos būklės, tačiau duomenų, apie išlaidas, susijusias su sveikatos būkle, nėra pateikta. Pastebėtina, kad šalys sudarytoje taikos sutartyje nurodė, kad atsakovas dengs pusę medicininių išlaidų, kurios atsirastų pagal gydytojo receptus ar pan. Pastebėtina, kad byla nagrinėjamu virš metų, jau minėta, kad byloje yra kvitai dėl maisto, tačiau duomenų dėl vitaminų, vaistų vartojimo kas mėmesį ir, kad šios išlaidos siekia kiekvienam vaikui po 50 Eur, nepateikta. Pastebėtina, kad bylos nagrinėjimo metu nebuvo nurodyta, kad mažesnieji vaikai, turi valgyti kitokį nei įprastai maistai, pvz. dėl alergijos ir t. t., tačiau pagal pateiktą skaičiuotę matyti, kad vaikai lankydami darželį ir tenai valgydami, dar papildomai maistui reikia skirti po 100 Eur, tuo tarpu vyresniojo maistui skirtina suma nurodoma 40 Eur. Įvertinus šias aplinkybes pripažintina, kad nurodomi vaikų poreikiai nėra tikslūs, todėl išimtinai jais vadovautis teismas neturi pagrindo.

32Teismas nurodo, kad G. L., kuris lieka gyventi su tėvu, taip pat lanko krepšinio būrelį, tad jam taip reikia aprangos, kainuoja kelionės į treniruotes ir pan. Atitinkamai išlaidos susijusios su maistu, apranga, avalyne, higiena ir kt. Teismas nurodo, kad ginčas dėl vaikų gyvenamosios vietos pareikštas 2016-03-03, nors šalys gyveno viename būste. Tuo metu ieškovė nurodė, kad G. L. poreikiai sudaro apie 404 Eur per mėnesį. Po taikos sutarties sudarymo, ieškovei patikslinus ieškinio reikalavimus G. L. poreikiai nurodyti apie 349 Eur per mėnesį. Ieškovė nurodė, kad vaikui augant jo poreikiai mažėja, nes vaikai mažiau serga, mažiau jiems reikia rūbų, avalynės ir kt. Byloje duomenų dėl specialių šio vaiko poreikių duomenų nėra.

33Sprendžiant dėl realių nepilnamečių vaikų poreikių atsižvelgtina į berniukų amžių, t. y. šiuo metu T. L. yra septyneri metai, V. L. yra penkeri (( - )bus šešeri). Šiuo metu abu vaikai dar lanko darželį, greitai T. L. eis į mokyklą. G. L. lanko mokyklą, pagal amžių berniukas paauglys, t. y. reikia lėšų ne tik maistui, aprangai, būsto išlaikymui, tačiau ir lavinimuisi, bendravimui, kultūriniam gyvenimui. Teismas nurodo, kad vaikams augant, jų poreikiai didėja, nes be būtinųjų poreikių maistui, aprangai, būstui, reikia skirti lėšų vaikų lavinimuisi, pomėgiams, kultūriniam, socialiniam gyvenimui. Kadangi visų vaikų poreikiams būtinos sumos nėra tikslios, pagrįstos kitais rašytiniais įrodymais, todėl išimtinai jomis vadovautis nėra pagrindo. Byloje duomenų, kad jiems didesnio išlaikymo nei minimali mėnesinė alga, nepateikta, todėl laikytina, kad ieškovė leistinomis įrodinėjimo priemonėmis neįrodė, kad su ja liekantiems gyventi vaikams iš viso per mėnesį reikėtų skirti apie 500 Eur, t. y. daugiau nei viena minimali mėnesinė alga, tuo tarpu su atsakovu liekančiam nepilnamečiui vaikui reikia mažesnės sumos, – apie 350 Eur, t. y. mažiau nei viena minimali alga (CPK 178 straipsnis).

34Nustačius realius vaikų poreikius, būtina nustatyti tėvų galimybes teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris yra būtinas. Šiuo atveju svarbia aplinkybe laikytina išlaikomų asmenų skaičius, t. y. trys nepilnamečiai vaikai. Pagal byloje esančius duomenis matyti, kad abu tėvai yra dirbantys. Teisminio bylos nagrinėjimo metu šalys pardavė namą su žemės sklypu ir pasidalijo gautas lėšas po ½. Šiuo metu ieškovė turi nuosavybės teise būstą, atsakovas šiuo metu dar nėra įsigijęs nuosavo būsto. Taip pat sutartimi pasidalijo kitą turtą, kuria ieškovei atiteko transporto priemonės, atsakovui žemės sklypas. Pagal pateiktus duomenis matyti, kad skiriasi šalių gaunamas darbo užmokestis, t. y. atsakovo gaunamas pajamos iš darbinės veiklos siekia virš 2100 Eur per mėnesį (t. 3, b. l. 9–46), tuo tarpu ieškovės gaunamos pajamos minimalios (t. 3, b. l. 8), šiuo metu ieškovė užsiima nekilnojamojo turto agentūrų veikla. Teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad abi šalys turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Ieškovė ilgą laiko nedirbo, nes jos teigimu vaikai nuolat sirgdavo, tad nebuvo galimybės dirbti. Šiuo metu jos gaunamos pajamos minimalios, susijęs darbas su nekilnojamojo turto pardavimo paslaugomis. Ieškovė teigimu, kadangi pradėjo šia veikla užsiimti neseniai, gaunamos pajamos nedidelės, tačiau ateityje tikisi, kad bus geriau. Duomenų apie kito darbo paieškas ar pan. nėra pateikta. Įvertinus šias aplinkybes pripažintina, kad iš esmės šalių turtinė padėtis skiriasi dėl gaunamų pajamų susijusių su darbine veikla. Duomenų, kad šalys papildomai gautų pajamų, kad šalys turėtų įsiskolinimų nėra pateikta. Atsižvelgiant į šias aplinkybes pripažintina, kad atsakovo turtinė padėtis geresnė dėl gaunamų didesnių pajamų, todėl jis turėtų didesne suma prisidėti prie nepilnamečių vaikų išlaikymo. Teismo vertinimu nukrypimas nuo principo, kad abu tėvai turi vienodas teises ir pareigas savo nepilnamečiams vaikams šiuo atveju negali būti žymus, nes abi šalys turi vienodas galimybes gauti pajamas iš darbinės veiklos, t. y. yra abi šalys sveikos, darbingo amžiaus, turi išsilavinimą, turi stengtis gauti tokio dydžio pajamas, kurių pakaktų visų nepilnamečių vaikų poreikiams patenkinti. LR Vyriausybė 2016-06-22 nutarimu Dėl minimaliojo darbo užmokesčio Nr. 644 nutarė, patvirtinti minimalųjį valandinį atlygį – 2,32 Eur ir minimaliąją mėnesinę algą – 380 Eur, šis nutarimas įsigaliojo 2016-07-01. Darytina išvada, kad nepilnamečių vaikų poreikiai turėtų būti patenkinami skiriant minėtą pinigų sumą abiem tėvams. Taip pat svarbu įvertin realias galimybės mokėti minėto dydžio išlaikymą, nes priteistino išlaikymo dydis turi būti realus.

35Šiuo atveju įvertinus tai, kad atsakovas turi mokėti išlaikymą dviem nepilnamečiams vaikams, vienas nepilnametis vaikas lieka gyventi su juo, taip pat įvertinus šalių numatytą bendravimo tvarką, pagal kurią mažiausiai keturias dienas per mėnesį abu nepilnamečiai vaikai yra su tėvu, taip pat sutartyje numatytą įsipareigojimą, kad atsakovas įsipareigoja padengti dalį medicininių išlaidų, pripažintina, kad jis pagal esamą turtinę padėtį gali teikti po 175 Eur kas mėnesį mokamą išlaikymą T. L. ir V. L. nuo ieškinio teismui pateikimo dienos iki jų pilnametystės. Tokia suma nustatytina įvertinus tai, kad dar papildomai atsakovas turės ieškovei mokėti 6440 Eur kompensaciją už santuokos metu buvusias bendras pinigines lėšas.

36Ieškovės nurodoma teiktina suma G. L. po 100 Eur kas mėnesį, yra per maža, pagal vaiko poreikius, todėl iš jos priteistina 130 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio teismui pateikimo dienos iki vaiko pilnametystės. Pažymėtina, kad viena ta aplinkybė, kad vienas iš tėvų gauna didesnes pajamas, negali kito iš tėvų iš esmės atleisti nuo išlaikymo pareigos, nes priešingu atveju šalis nebus suinteresuota gerinti savo turtinę padėtį, stengtis ieškoti geriau apmokamo darbo ar gauti kitų pajamų.

37Šioje byloje teismas buvo taikęs laikinąsias apsaugos priemones dėl laikino išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo. Kadangi pagal teisės aktų reikalavimus išlaikymas priteisiamas nuo ieškinio teismui padavimo dienos, todėl laikinųjų apsaugos priemonių pagrindu pervestos sumos turi būti įskaitytos į priteistą sumą vykdymo procese. Išaiškintina, kad teismo sprendimu už tą patį laikotarpį nėra priteisiamos sumos du kartus.

38Sprendimo dalis dėl priteisto išlaikymo periodinėmis išmokomis vykdoma skubiai (CPK 282 straipsnio 2 dalies l punktas).

39Šalys informuotinos, kad pasikeitus aplinkybėms (vieno iš tėvų materialinei padėčiai, vaiko poreikiams, jo sveikatos būklei) jos turi teisę kreiptis dėl išlaikymo dydžio pakeitimo (CK 3.201 straipsnis).

40Priėmus sprendimą naikintinos teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės: Kauno apylinkės teismo 2016-03-04 nutartimi priteistas laikinas išlaikymas, Kauno apylinkės teismo 2016-02-07 nutartimi pakeistos laikinosios apsaugos priemonės, 2017-04-10 nutartimi nustatyta laikina bendravimo tvarka.

41Dėl bylinėjimosi išlaidų.

42Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos.

43Ieškovės sumokėjo šioje byloje žyminį mokestį: 80 Eur (t. 2, b. l. 39), 10 Eur (t. 3, b. l. 83), iš viso 90 Eur. Likusi mokėtina žyminio mokesčio suma buvo atidėta (t. 2, b. l. 69–70, t. 3, b. l. 60–61). Taip pat turėjo išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti iš viso 2650 Eur: 650 Eur (t. 2, b. l. 114–120), 2000 Eur (t. 3, b. l.138–140).

44Atsakovas sumokėjo 41 Eur žyminį mokestį (t 2, b. l. 16) už priešieškinį dėl G. L. gyvenamosios vietos nustatymo. Taip pat turėjo išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti 700 Eur (t. 3, b. l. 130–134).

45Šalių reikalavimas dėl santuokos nutraukimo patenkintas, tačiau abiem sutinkant, kad santuoka iširo dėl abiejų kaltės, todėl už šį reikalavimą vienai kitai žyminio mokesčio dalys nepriteistinos. Reikalavimai nepilnamečių vaikų bendravimo tvarkos, gyvenamosios vietos laikytini išvestiniais iš reikalavimo dėl santuokos nutraukimo, todėl papildomu žyminiu mokesčiu neapmokestinamos.

46Pagal taikos sutarties sąlygas už pasidalytą turtą mokėtina žyminio mokesčio dalis nuo turto vertės (6050 Eur) sudarytų 182 Eur, o 25 proc. nuo šios sumos – 46 Eur, šią sumą valstybei turi mokėti kiekviena iš šalių (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 87 straipsnio 2 dalis). Atsakovo reikalavimas dėl G. L. gyvenamosios vietos nustatymo išspręstas taikos sutartimi, todėl jam turėtų būti grąžinta 75 proc. žyminio mokesčio už šį reikalavimą – 31 Eur.

47Ieškinio reikalavimas dėl 10571,73 Eur kompensacijos už pinigines lėšas priteisimo apmokestinamas 317 Eur žyminio mokesčio dalimi, kurios mokėjimas buvo atidėtas. Kadangi šis reikalavimas patekintas 61 proc., iš atsakovo valstybei priteistina suma 193 Eur, tuo tarpu ieškovės mokėtina suma sudarytų 124 Eur.

48Esant tokioms aplinkybėms bendra ieškovei mokėtina žyminio mokesčio dalis sudarytų 170 Eur (46 Eur plius 124 Eur). Kadangi ieškovė pateikdama ieškinį sumokėjo 90 Eur, t. y. 41 Eur už reikalavimą dėl santuokos nutraukimo ir 49 Eur už likusius reikalavimus, todėl iš jos valstybei priteistina 121 Eur suma (170 Eur atėmus 49 Eur). Tuo tarpu atsakovo bendra mokėtina žyminio mokesčio dalis už reiškiamus reikalavimus sudaro 239 Eur (46 Eur plius 193 Eur). Grąžintina atsakovui mokesčio dalis sudaro 31 Eur, todėl valstybei mokėtina žyminio mokesčio dalis 208 Eur (239 Eur atėmus 31 Eur).

49Kadangi šalys sudarė takos sutartį dėl dalies turto padalijimo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo tvarkos, sutarė, kad dėl santuokos nutraukimo yra abiejų sutuoktinių kaltė, nenurodant konkrečių priežasčių, todėl pagal CPK 93 straipsnio 4 dalies nuostatas, jų tarpusavio turėtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su teisinėmis paslaugomis, neatlygintinos.

50Valstybė šioje byloje patyrė 28,23 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Kadangi ieškinys ir priešieškinis patenkinti iš dalies, todėl iš šalių priteistina po 14,12 Eur (CPK 92, 96 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014-09-23 įsakymas Nr.1R-298/1K-290).

51Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270, 385 straipsniais teismas

Nutarė

52ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies:

53Nutraukti ieškovės K. L., asmens kodas ( - ), ir atsakovo A. L., asmens kodas ( - ) santuoką, sudarytą 2002-08-31 Kauno miesto civilinės metrikacijos biure, akto įrašo Nr. 1730, dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

54Po santuokos nutraukimo ieškovei K. L. palikti santuokinę pavardę – L., atsakovui A. L. palikti esamą pavardę – L..

55Patvirtinti ieškovės K. L., asmens kodas ( - ), ir atsakovo A. L., asmens kodas ( - ) sudarytą taikos sutartį dėl turto padalijimo ir nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo bei bendravimo tvarkos nustatymo ir šią bylos dalį nutraukti:

 1. Nepilnamečių vaikų T. L., a. k. ( - ) gim. ( - ) ir V. L., a. k. ( - ) gim. ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti su mama K. L., a. k. ( - ).
 2. Nepilnamečio vaiko G. L., a. k. ( - ) gim. ( - ), gyvenamąją vietą nustatyti su tėčiu A. L., a. k. ( - )
 3. Šalys susitaria nustatyti, bendravimo tvarkos principus, kurie taikomi abiejų šalių nustatytoms bendravimo su vaikais – G., T. ir V. L. tvarkoms, kurie išdėstytini sekančiai:
  1. Šalys bendraudamos su vaikais pagal jiems nustatytą bendravimo tvarką privalo užtikrinti galimybę kitam tėvui neribotai bendrauti su vaikais elektroninėmis ir/ar kitomis ryšio priemonėmis, jų nenuteikinėti vienas prieš kitą.
  2. Šalys bendraudamos su vaikais pagal nustatytą tvarką privalo užtikrinant vaikų papildomo ugdymo užsiėmimų, treniruočių ar kitų veiklų lankymą, apsilankymą gydymo įstaigose, jeigu jų laikas sutampa su jiems nustatytu bendravimo laiku.
  3. Šalys bendraudamos su vaikais pagal nustatytą tvarką privalo informuoti vienas kitą apie pasikeitusią vaikų sveikatos būklę, jų buvimą gydymosi įstaigose, sanatorijose, apie pasikeitusį treniruočių grafiką, suplanuotą vizitą į gydymo įstaigą ar kitą svarbią informaciją susijusią su vaikų gerovės užtikrinimu, apie tai informuojant telefonu per kiek įmanoma trumpiausią laiką, bet ne vėliau, kaip per 1 val. nuo aplinkybių paaiškėjimo momento.
  4. Šalys privalo informuoti vienas kitą telefonu apie vaikų planuojamas išvykas su ugdymo įstaiga, būreliais, apie planuojamas varžybas, renginius, kuriuose dalyvauja Gustas, Tadas ir V. L., ne vėliau, kaip sekančią dieną po sužinojimo, nurodant datą, laiką, koks renginys ir reginio vietą.
  5. Šalys bendrauja su vaikais savo kasmetinių atostogų metu vieną kartą metuose nepertraukiamai ne ilgiau, kaip 14 dienų iš eilės pasiimant juos sutartu laiku pirmąją atostogų dieną iš jų buvimo vietos ir grąžinant juos į nuolatinę gyvenamąją vietą keturioliktą atostogų dieną iki 18.30 – 19.30 val. Šalys apie planuojamą kasmetinių atostogų laiką, kuris truks 14 dienų iš eilės, privalo informuoti kitą Šalį ne vėliau, kaip likus 14 dienų iki atostogų pradžios. Šalys susitaria apie trumpalaikes atostogas, jų trukmę, informuoti viena kitą ne vėliau, kaip likus 7 dienoms iki kasmetinių atostogų pradžios. Šalys susitaria, kad kasmetinių atostogų laikas negali sutapti su Šv. Velykomis, Kūčiomis ir Šv. Kalėdomis.
  6. Šalys privalo informuoti vienas kitą telefonu apie planuojamas keliones su vaikais į užsienį, ne vėliau, kaip likus 14 dienų iki numatomos kelionės dienos, nurodant išvykimo–grįžimo datą, kontaktinius duomenis, kur bus apsistojama. Šalys privalo užtikrinti, kad vaikai su savimi turėtų tapatybę patvirtinančius dokumentus, kurie reikalingi kelionei į užsienį. Už kelionės dokumentų tvarkymą ir apmokėjimą yra atsakingas tas tėvas, kuris planuoja kelionę į užsienį. Šalys neprieštarauja ir sutinka, kad vaikai vyktų į užsienio kelionę su kitu iš tėvų ir atskiro sutikimo vienas iš kito nereikalauja.
  7. Šalys bendraudamos su vaikais pagal jiems nustatytą bendravimo tvarką privalo rūpintis vaikų sveikata, prižiūrėti juos jų ligos atveju, sergančių vaikų nevesti į ugdymo įstaigas, o pasirūpinti jų nuvežimu pas šeimos daktarą bei prižiūrėti juos namų sąlygomis iki baigsis nustatytas bendravimo laikas. Gydimo įstaigai paskyrus medikamentinį vaikų gydymą užtikrinti, kad būtų laikomasi skirto gydymo. Šalis kuriuos bendravimo metu vaikas ar vaikai susirgo privalo pasirūpinti medikamentais reikalingais ligos gydymui. Šalys bendraudamos su vaikais pagal nustatytą tvarką privalo perduoti vaikams skirtus receptinius vaistus, nurodant vartojimo grafiką, bei kokie nereceptiniai vaistai turi būti naudojami pagal gydytojo nurodymą. Šalys pačios yra atsakingos už nereceptinių vaistų įsigijimą.
  8. Šalys turi pareigą sudaryti sąlygas kitam tėvui bendrauti su vaikais jų ligos atveju, nedaryti kliūčių jų lankymui. Šalys privalo informuoti viena kitą telefonu apie planuojamą apsilankymą.
 4. A. L. su T. L. ir V. L. bendrauja tokiu būdu:
  1. Porinių savaičių antradienį ir ketvirtadienį vaikus pasiimant iš jų ugdymo įstaigos ir grąžinant juos į jų ugdymosi vietą kitos dienos ryte, užtikrinant vaikų papildomo ugdymo užsiėmimų, treniruočių ar kitų veiklų lankymą, jeigu šių užsiėmimų laikas sutampa su bendravimo laiku.
  2. Neporinių savaičių pirmadienį vaikus pasiimant iš jų ugdymo įstaigos ir grąžinant juos į jų ugdymosi vietą kitos dienos ryte, užtikrinant vaikų papildomo ugdymo užsiėmimų, treniruočių ar kitų veiklų lankymą, jeigu šių užsiėmimų laikas sutampa su bendravimo laiku.
  3. Neporinių savaičių penktadienį pasiimant vaikus iš ugdymo įstaigos ar jų buvimo vietos ir grąžinant juos į jų gyvenamąją vietą iki sekmadienio 18:30 - 19:30 val., užtikrinant vaikų papildomo ugdymo užsiėmimų, treniruočių ar kitų veiklų lankymą, jeigu šių užsiėmimų laikas sutampa su bendravimo laiku.
  4. Neporiniais metais Šv. Kūčias švenčia vaikus pasiimant nuo 15 val. ir grąžinant pirmą Šv. Kalėdų dieną iki 18:30 val. į jų gyvenamąją vietą. Poriniais metais švenčia pirmą Šv. Kalėdų dieną pasiimant vaikus nuo 18:30 val. ir grąžinant antrą, Kalėdų dieną iki 18:30 – 19:30 val. į jų gyvenamąją vietą.
  5. Neporiniais metais švenčia pirmą Šv. Velykų dieną vaikus pasiimant 10 val. ir grąžinant iki 19 val. į jų gyvenamąją vietą. Poriniais metais švenčia antrą Šv. Velykų dieną vaikus pasiimant 10 vai. ir grąžinant iki 19:30 val. į jų gyvenamąją vietą.
 5. K. L. su G. L. bendrauja tokiu būdu:
  1. Porinėmis savaitėmis penktadienį pasiimant G. L. iš jo buvimo vietos ir grąžinant į jo gyvenamąją vietą iki sekmadienio 18:30 - 19:30 val., užtikrinant vaiko papildomo ugdymo užsiėmimų, treniruočių ar kitų veiklų lankymą, jeigu šių užsiėmimų laikas sutampa su bendravimo laiku.
  2. Porinių savaičių pirmadienį ir trečiadienį pasiimant G. L. iš jo buvimo vietos ir grąžinant jį į jo ugdymo įstaigą kitos dienos ryte, užtikrinant vaiko papildomo ugdymo užsiėmimų, treniruočių ar kitų veiklų lankymą, jeigu šių užsiėmimų laikas sutampa su bendravimo laiku.
  3. Neporinių savaičių trečiadienį pasiimant G. L. iš ugdymo įstaigos ar jo buvimo ir grąžinant jį į ugdymo įstaigą arba jo gyvenamąją vietą iki penktadienio ryto, užtikrinant vaiko papildomo ugdymo užsiėmimų, treniruočių ar kitų veiklų lankymą, jeigu šių užsiėmimų laikas sutampa su bendravimo laiku.
  4. Poriniais metais Šv. Kūčias švenčia vaiką pasiimant nuo 15 val. grąžinant pirmą Šv. Kalėdų dieną iki 18:30 val. į jo gyvenamąją vietą. Neporiniais metais švenčia pirmą Šv. Kalėdų dieną pasiimant vaiką nuo 18:30 val. ir grąžinant antrą Kalėdų dieną iki 19:30 val. į jo gyvenamąją vietą.
  5. Poriniais metais švenčia pirmą Šv. Velykų dieną vaiką pasiimant 10 val. ir grąžinant iki 19 val. į jo gyvenamąją vietą. Neporiniais metais švenčia antrą Šv. Velykų dieną vaiką pasiimant 10 val. ir grąžinant iki 19:30 val. į jo gyvenamąją vietą.
 6. Santuokos metu įgytą turtą padalinti tokiu būdu:
  1. K. L. priteisti automobilį ŠKODA OCTAVIA, valst. Nr. ( - ) 6000 Eur vertės.
  2. Motociklas YANAHA CYGNUS, valstybini Nr. 066AR po santuokos nutraukimo lieka K. L.. K. L. sumoka A. L. 50 Eur kompensaciją už jai tenkančio didesnio vturto dalį.
  3. A. L. priteisti 0.06 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), kurio vertė 6000 Eur.
 7. A. L. sutinka padengti pusę T. L. ir V. L. gydymo išlaidų, nebus kompensuojamos valstybės, t. y. stomatologo, okulisto paslaugas, pateikiant siuntimų kopijas ir sąskaitas, pusę vaikų treniruočių kainos pagal pateikiamas sąskaitas, jeigu tai susiję su vaikų sveikata ir rekomenduota gydytojo.
 8. Šalys santuokos metu įgytą turtą – namų apyvokos reikmenis, baldus, asmeninius daiktus pasidalijo gera valia ir viena iš kitos kompensacijos nereikalauja.
 9. Šalys susitaria, kad A. L. savo lėšomis 2017-03-19 9–10 val. pasiima iš K. L. gyvenamosios vietos G. L. asmeninius daiktus: miegama lova su čiužiniu, spinta, spintele ir stalą.

56Priteisti ieškovei K. L., asmens kodas ( - ), iš atsakovo A. L., asmens kodas ( - ) 6440 Eur kompensaciją.

57Priteisti iš ieškovės K. L., asmens kodas ( - ), išlaikymą nepilnamečiui sūnui G. L., asmens kodas ( - ) gimusiam ( - ), kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 130 Eur nuo ieškinio pateikimo teismui dienos (2016-03-03) iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Išlaikymo lėšų tvarkytoju uzufrukto teise paskirti atsakovą A. L., asmens kodas ( - )

58Priteisti iš atsakovo A. L., asmens kodas ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams T. L., asmens kodas ( - ) gimusiam ( - ), ir V. L., asmens kodas ( - ) gimusiam 2011-06-11, kiekvienam po 175 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio teismui padavimo dienos (2016-03-03) iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti ieškovę K. L., asmens kodas ( - )

59Kitą ieškinio ir priešieškinio dalį atmesti.

60Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016-03-04, 2016-02-07, 2017-04-10 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, t. y. laikino išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo ir laikinos bendravimo tvarkos nustatymo.

61Priteisti iš ieškovės K. L., asmens kodas ( - ), valstybei 14,12 Eur pašto išlaidų ir 121 Eur žyminio mokesčio.

62Priteisti iš atsakovo A. L., asmens kodas ( - ) valstybei 14,12 Eur pašto išlaidų ir 208 Eur žyminio mokesčio.

63Sumos priteistos valstybei turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

64Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

65Atmesti ieškovės K. L. prašymą dėl teismo leidimo registruoti transporto priemonę.

66Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Aušra Barškietytė, sekretoriaujant Marijai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė prašė nutraukti santuoką dėl sutuoktinio kaltės; palikti... 5. Atsakovas priešieškiniu prašė nustatyti nepilnamečio vaiko 6. Išvadą teismo posėdžio metu nurodė, kad šalys dėl bendravimo tvarkos... 7. Teismas... 8. ieškinys ir priešieškinys tenkintini iš dalies, tvirtintina taikos... 9. Iš bylos duomenų nustatyta, kad šalys ( - )sudarė santuoką Kauno miesto... 10. Dėl santuokos nutraukimo.... 11. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad 12. Nagrinėjamu atveju teisminio proceso metu šalys taikytis termino neprašė,... 13. Tvirtintina taikos sutartis, bylos dalis nutrauktina.... 14. Šalis teisminio proceso metu pavyko susitarti dėl turto padalijimo, jo... 15. Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą ar jos dalį taikos... 16. Ieškovė prašė išduoti teismo liudijimą dėl transporto priemonės... 17. Dėl piniginių lėšų padalijimo.... 18. Ieškovė prašo padalyti atsakovo sąskaitoje 2015-12-31 buvusias pinigines... 19. Teismas nurodo, kad spręsdamas nutraukti santuoką... 20. Nagrinėjamu atveju šalys nesusitarė dėl atsakovo sąskaitoje buvusių... 21. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjant šeimos bylas teismo vaidmuo yra... 22. Pagal atsakovo banko sąskaitos išrašą matyti, kad 2015-12-31 jo sąskaitoje... 23. Iš byloje pateikto atsakovo banko sąskaitos išrašo matyti, kad 2015-12-31... 24. Atsakovas teismo posėdžio nenurodė, kad visos lėšos buvo skirtos šeimos... 25. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ieškovė pagrįstai reikalauja... 26. Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo.... 27. Tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus, užtikrinti jų teisę į normalų... 28. Pagal bylos duomenis nustatyti, kad šalys turi tris nepilnamečius vaikus.... 29. Ieškovė nurodė, kad ji pagal savo galimybes gali teikti 100 Eur išlaikymą... 30. Ieškovė vaikų poreikius grindė pirkinių kvitais (t. 1, b. l. 76–100, t.... 31. Ieškovė duodama paaiškinimus, nurodė nepilnamečių vaikų, kurie lieka... 32. Teismas nurodo, kad G. L., kuris lieka gyventi su tėvu,... 33. Sprendžiant dėl realių nepilnamečių vaikų poreikių atsižvelgtina į... 34. Nustačius realius vaikų poreikius, būtina nustatyti tėvų galimybes teikti... 35. Šiuo atveju įvertinus tai, kad atsakovas turi mokėti išlaikymą dviem... 36. Ieškovės nurodoma teiktina suma G. L. po 100 Eur kas... 37. Šioje byloje teismas buvo taikęs laikinąsias apsaugos priemones dėl laikino... 38. Sprendimo dalis dėl priteisto išlaikymo periodinėmis išmokomis vykdoma... 39. Šalys informuotinos, kad pasikeitus aplinkybėms (vieno iš tėvų... 40. Priėmus sprendimą naikintinos teismo taikytos laikinosios apsaugos... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 42. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos šalių turėtos... 43. Ieškovės sumokėjo šioje byloje žyminį mokestį: 80 Eur (t. 2, b. l. 39),... 44. Atsakovas sumokėjo 41 Eur žyminį mokestį (t 2, b. l. 16) už... 45. Šalių reikalavimas dėl santuokos nutraukimo patenkintas, tačiau abiem... 46. Pagal taikos sutarties sąlygas už pasidalytą turtą mokėtina žyminio... 47. Ieškinio reikalavimas dėl 10571,73 Eur kompensacijos už pinigines lėšas... 48. Esant tokioms aplinkybėms bendra ieškovei mokėtina žyminio mokesčio dalis... 49. Kadangi šalys sudarė takos sutartį dėl dalies turto padalijimo,... 50. Valstybė šioje byloje patyrė 28,23 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 51. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 52. ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies:... 53. Nutraukti ieškovės K. L., asmens kodas 54. Po santuokos nutraukimo ieškovei K. L. palikti... 55. Patvirtinti ieškovės K. L., asmens kodas 56. Priteisti ieškovei K. L., asmens kodas 57. Priteisti iš ieškovės K. L., asmens kodas 58. Priteisti iš atsakovo A. L., asmens kodas 59. Kitą ieškinio ir priešieškinio dalį atmesti.... 60. Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016-03-04, 2016-02-07, 2017-04-10 nutartis... 61. Priteisti iš ieškovės K. L., asmens kodas 62. Priteisti iš atsakovo A. L., asmens kodas 63. Sumos priteistos valstybei turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių... 64. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 65. Atmesti ieškovės K. L. prašymą dėl teismo leidimo... 66. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...