Byla e2-2260-359/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėjas Gintautas Kaulakis, sekretoriaujant Editai Juršienei ir Tatjanai Daugirdienei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Sonatrans“ atstovei advokatei I. U., atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Fertera“ atstovui direktoriui G. N., trečiojo asmens UAB „Statecha“ atstovui direktoriui G. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Sonatrans“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Fertera“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „Sonatrans“, atstovaujama bankroto administratoriaus, kreipėsi į teismą prašydama priteisti jai iš atsakovės UAB „Fertera“ 3 318,48 skolą, 6,00 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje ieškovė nurodė, kad atsakovė UAB „Fertera“ neapmokėjo PVM sąskaitų faktūrų už suteiktas transportavimo paslaugas bendrai 3 170,20 Eur sumai: 2018 m. sausio 8 d. ieškovė pateikė atsakovei apmokėjimui PVM sąskaitą faktūrą SNT Nr. 011969 – 193,60 Eur sumai; 2018 m. sausio 22 d. PVM sąskaitą faktūrą SNT Nr. 012004 – 193,60 Eur sumai; 2018 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą faktūrą SNT Nr. 012047 – 2 783,00 Eur sumai. Ieškovės atstovas siuntė atsakovei raginimą grąžinti skolą, tačiau atsakovė skolos negrąžino. Kadangi atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.210 straipsnio 2 dalimi privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 148,28 Eur palūkanas už praleistą terminą apmokėti PVM sąskaitas faktūras. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.37 straipsniu ir 6.210 straipsnio 2 dalimi prašo priteisti 6,00 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovė 2019 m. vasario 13 d. pateikė pareiškimą dėl dalies reikalavimų atsisakymo, t. y. atsisakė nuo 508,20 Eur skolos priteisimo, kurią atsakovė UAB „Fertera“ grąžino po ieškinio pareiškimo. Nurodė, kad atsakovė 2018 m. gruodžio 31 d. atliko 508,20 Eur mokėjimą į ieškovo banko sąskaitą, mokėjimo pavedime nurodydama: „Mokėjimas pagal PVM sąskaitas faktūras SNT 012004-193,6 Eur, SNT012047-193,6 Eur, SNT011969-121,0 Eur“. Todėl prašoma priteisti iš atsakovo UAB „Fertera“ ieškovės naudai 2 810,28 Eur skolą (2 662,00 Eur pagrindinę skolą ir 148,28 Eur palūkanas), 6,00 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovė taip pat nurodė, kad atsakovė neneigia, kad ieškovė suteikė atsakovei krovinių pervežimo paslaugas ir ieškinyje nurodytos sąskaitos faktūros buvo išrašytos bei pateiktos atsakovei apmokėjimui pagrįstai. Pažymėjo, jog atsakovė neturėjo teisės ieškovei mokėtinų sumų pagal 2018 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą faktūrą serija SNT Nr. 012047 sumokėti trečiajam asmeniui UAB „Statecha“. Atsiliepime į ieškinį atsakovė remiasi aplinkybėmis, jog dar prieš bankroto bylos iškėlimą, t y. 2018 m. vasario 20 d., ieškovo darbuotoja buvo prašiusi atsakovę dalį sumos pagal 2018 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą faktūrą serija SNT Nr. 012047 pervesti ne ieškovei, bet trečiajam asmeniui – UAB „Statecha“. Tačiau pažymėtina, jog dar prieš atsakovei atliekant mokėjimą UAB „Statecha“ atsakovė gavo 2018 m. balandžio 13 d. bankroto administratoriaus pranešimą apie bankroto bylos ieškovei iškėlimą ir reikalavimą skolą pervesti į pranešime nurodytą bankrutuojančios ieškovės banko sąskaitą. Atsakovė negalėjo už ieškovę įvykdyti jos prievolę sumokėti skolą UAB „Statecha“ ir atitinkamai įskaityti savo prievolę atsakovui, t. y. laikyti ginčo sąskaitą apmokėta. Tai prieštarauja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatoms. Kadangi nepaisydama bankroto administratoriaus 2018 m. balandžio 13 d. pranešimo bei minėto ĮBĮ reglamentavimo atsakovė 2018 m. gegužės 8 d. 2 662,00 EUR sumą pervedė UAB „Statecha“, šis atsakovės atliktas mokėjimas negali būti laikomas tinkamu atsiskaitymu su ieškovu pagal 2018 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą faktūrą. Be to, iš 2018 m. gegužės 8 d. atlikto mokėjimo pavedimo paskirties: „Mokėjimas pagal 2018-02-15 laidavimo raštą už UAB Sonatrans“ – matyti, kad šis mokėjimas atliktas atsakovei vykdant savo kaip laiduotojos prievoles, kas jokiu būdu negali būti sutapatinama su atsakovės prievolių pagal 2018 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą faktūrą sąskaitą vykdymu. Atsakovės pareigai atsiskaityti su ieškove pagal ginčo sąskaitą neturi jokios įtakos tai, jog atsakovė yra laidavusi ieškovo kreditoriui už ieškovės prievoles. Atsakovė pagal laidavimo raštą įvykdžiusi ieškovės prievolę UAB „Statecha“ pagal PVM sąskaitą faktūrą STA1802010 netapo neskolinga ieškovei pagal 2018 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą faktūrą, o tik įgijo UAB „Statecha“ turėtas reikalavimo teises į ieškovą. Ieškovo bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ draudžia įskaityti bankrutuojančios įmonės prievoles (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas). Atsižvelgiant į tai, atsakovė turi teisę ieškovo bankroto byloje reikšti kreditorinį reikalavimą dėl už ieškovę įvykdytos prievolės UAB „Statecha“, bet taip pat turi pareigą pilnai atsiskaityti su ieškovu pagal ginčo sąskaitą. Šią ieškovo poziciją patvirtina ir teismų praktika. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. balandžio 6 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-334/2010 yra pažymėjęs, jog: nurodytas finansinių prievolių vykdymo uždraudimas taip pat reiškia ir tai, kad įmonės kreditorių ir skolininkų savitarpio reikalavimai, iškėlus įmonei bankroto bylą, negali būti įskaitomi nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo momento, nes tarpusavio įskaitymas yra vienas iš prievolių įvykdymo būdų. Ne pagal numatytas bankroto procedūras negalimas bet koks ir bet kurio kreditoriaus reikalavimų tenkinimas, pasireiškiantis ir reikalavimų įskaitymu, užskaita, padengimu ir pan.

8Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu palaikė ieškinį 2019 m. vasario 13 d. ieškinyje ir 2019 m. vasario 13 d. nurodytus rašytinius paaiškinimus ir prašė priteisti iš atsakovės 2 662,00 Eur skolą, 148,28 Eur palūkanas, 6,00 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, kitoje dalyje ieškinio reikalavimų ieškovė 2019 m. vasario 13 d. pareiškimu atsisakė. Papildomai paaiškino, kad ginčas iš esmės yra kilęs dėl vienos 2018 m. vasario 13 d. PVM sąskaitos faktūros apmokėjimo ir ginčas dėl palūkanų pagal tris sąskaitas faktūras. Atsakovė pripažįsta faktą dėl sutarties sudarymo, jai buvo suteikta pervežimo paslauga, pasitelkiant trečiąjį asmenį UAB „Statecha“. Atsakovė ieškovei nėra sumokėjusi, pagal šią 2018 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą faktūrą. Nors trečiajam asmeniui atsakovė sumokėjo, bet nėra įrodymų, kad pagal šią sąskaitą būtų atsiskaityta su ieškove. Atsakovė turėjo 2662,00 Eur pervesti sumokėti tiesiogiai ieškovei, tačiau vadovaudamasi laidavimo sutartimi pervedė 2662,00 Eur trečiajam asmeniui. Atsakovė vykdė savo prievolę pagal laidavimo sutartį ir atsiskaitė ne kaip už ieškovę. 2018 m. kovo mėnesį ieškovei buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratorius 2018 m. balandžio 23 d. išsiuntė raginimą atsakovei sumokėti įsiskolinimą. Visi mokėjimai turėjo būti pervesti į bankrutuojančios įmonės sąskaitą, tačiau atsakovė 2662,00 Eur pervedė trečiajam asmeniui. Visos faktinės aplinkybės patvirtina, kad atsakovė nėra atsiskaičiusi su ieškove. Atsakovės, kaip laiduotojos apmokėjimas trečiajam asmeniui, nelaikytinas tinkamu atsiskaitymu ieškove, nes tokiu atveju tik pasibaigia prievolė kaip laiduotojo, o su ieškove susidaro situacija kaip priešpriešinio reikalavimo – įskaitymo galimybę, tačiau ĮBĮ draudžia tokią situaciją, bet kokie įskaitymai nėra galimi. Laidavimo sutartis yra atskira prievolė, ji nepakeičia prievolės atsiskaityti su ieškovu. Po ieškinio pateikimo apmokėta pilnai dvi sąskaitos, todėl neapmokėta tik viena sąskaitą faktūrą pagal kurią, ieškovas neatsiskaitė. Taip pat paskaičiuotos 6 proc. metinės palūkanos, kadangi atsakovė praleido visų sąskaitų apmokėjimo terminus. Nurodė, kad trečiasis asmuo UAB „Statecha“ yra įtrauktas į kreditorių sąrašą, patvirtintas jo 2662,00 Eur sumos kreditorinis reikalavimas pagal Kauno apygardos teismo nutartį.

9Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu nesutiko su pareikštu ieškiniu ir prašė jį atmesti kaip nepagrįsta ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į ieškovės ieškinį ir teismo posėdžio metu nurodė, kad neginčija ir pripažįsta, kad pagal ieškovės pateiktus dokumentus iki 2018 m. gruodžio 31 d. nebuvo apmokėjusi šių sumų: pagal 2018 m. sausio 8 d. PVM sąskaitą faktūrą SNT Nr. 011969 – 193,60 Eur; pagal 2018 m. sausio 22 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. SNT 012004 – 193,60 Eur; pagal 2018 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. SNT 012047 – 121,00 Eur (visa PVM sąskaitoje faktūroje Nr. SNT 012047 nurodyta suma yra 2.783,00 Eur, tačiau pagal laidavimo raštą atsakovė buvo įsipareigojusi sumokėti trečiajam asmeniui UAB „Statecha“ 2.662,00 Eur, todėl ši suma yra išskaičiuota). Iš viso buvo neapmokėta 508,20 Eur, tačiau šią sumą atsakovė ieškovei sumokėjo 2018 m. gruodžio 31 d. 2018 m. vasario 09 d. Atsakovė pateikė užsakymą BUAB „Sonatrans“ dėl krovinio pervežimo iš Šeduvos į Prancūziją. ieškovė sutiko vykdyti užsakymą bei pateikė Krovinio pervežimo sutartį. 2018 m. vasario 19 d. Atsakovė gavo UAB „Sonatrans“ vadybininkės A. L. el. laišką, kuriame prašoma parašyti Laidavimo raštą jų vežėjams, t. y. UAB „Statecha“, dėl apmokėjimo, tuo atveju, jei UAB „Sonatrans“ nesumokėtų už atsakovės pervežtą krovinį. Atsakovė pasirašė laidavimo raštą. 2018 m. vasario 20 d. buvo gautas BUAB „Sonatrans“ vadybininkės el. laiškas, kuriame buvo prašoma dalį sumos (2200 Eur + PVM) pervesti tiesiogiai jų vežėjui (UAB „Statecha“), o likusią dalį (100 Eur + PVM) sumos pervesti BUAB „Sonatrans“. Taip pat pažymėjo ir tai, jog vadybininkė A. L. nurodė, jog pervedus visą sumą tiesiogiai ieškovei, ši jos nepasieks, dėl ko atsakovei tektų mokėti dar kartą. Tačiau iš karto trečiajam asmeniui nebuvo sumokėta, buvo laukiama kol bus pateikti dokumentai, o per tą laiką atsirado bankroto byla ieškovei. 2018 m. balandžio 13 d. buvo gautas bankroto administratoriaus raginimas Nr. DB13-19, dėl skolos. 2018 m. balandžio 19 d. buvo gautas UAB „Statecha“ el. laiškas, kuriame buvo prašoma apmokėti UAB „Statecha“ PVM sąskaitą faktūrą STA1802010 už suteiktas krovinio pervežimo paslaugas, kadangi Kauno apygardos tesimas 2018 m. kovo 15 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą (civilinė byla Nr. B2-1630-221/2018) įmonei UAB „Sonatrans“, dėl ko ši neįvykdė arba nebegalės įmonei UAB „Statecha“ įvykdyti prievolės apmokėti PVM sąskaitos faktūros STA1802010 už suteiktas krovinio pervežimo paslaugas. 2018 m. balandžio 20 d. Atsakovė kreipėsi į bankroto administratorių prašydama perskaičiuoti neteisingai nurodytą skolos dydį. 2018 m. gegužės 2 d. buvo gauta pretenzija iš advokatų kontoros Averus, kurie atstovavo savo klientą „Statecha“. Pretenzijoje buvo reikalaujame iki 2018 m. gegužės 10 d. sumokėti skolą, pagal laidavimo raštą, už laiku ir tinkamai suteiktas paslaugas. 2018 m. gegužės 8 d. atsakovė sumokėjo trečiajam asmeniui UAB „Statecha“ nurodytą sumą. Kadangi prašoma pritiesti suma buvo sumokėta trečiajam asmeniui, kuris vykdė realiai pervežimą, todėl ieškovė nepagrįstai ją reikalauja priteisti ir jai.

10Atsakovės atstovas taip pat nurodo, kad ieškovė ieškinyje nurodo melagingas aplinkybes bei klaidina teismą, teigdamas, kad atsakovė nepagrįstai negrąžina skolos. Atsakovas 2018 m. balandžio 20 d. pateikė bankroto administratoriui atsakymą, dėl raginimo sumokėti skolą, kuriame išdėstė savo argumentus, pridėjo rašytinius įrodymus (įskaitant laidavimo raštą kitai bendrovei) bei paprašė perskaičiuoti skolą, kadangi nesutiko su jos dydžiu, kuris buvo nurodytas klaidingai ieškovė nei teikdama raginimą, nei kreipdamasi su ieškiniu į teismą nepateikė jokių argumentų dėl neva egzistuojančio mokėjimo, nebendravo su atsakove iki teismo, piktybiškai ignoravo faktą apie pinigų sumokėjimą trečiajam asmeniui, neieškojo taikaus sprendimo būdo, taip pat pažymėtina, kad ieškovės teisininkai analizavo atsakovės pateiktus dokumentus ilgiau nei 7 mėnesius, kas atsakovės nuomone atrodo neprotinga ir neracionalu, todėl darytina išvada, kad ieškovė pareiškė ieškinį akivaizdžiai piktnaudžiaujant turimomis procesinėmis teisėmis bei pareigomis.

11Trečiojo asmens UAB „Statecha“ atstovas G. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad buvo gautas laidavimo raštas iš atsakovės, pasirašytas direktoriaus, kad iki tam tikros dienos neapmokėjus skolos, ji apmokės skolą už ieškovę. Ieškovė neatsiskaitė su trečiuoju asmeniu, todėl turint laidavimo raštą buvo kreiptasi į atsakovę, kad ji sumokėtų už pervežimo paslaugą. Realiai pervežimo paslaugą ieškovės užsakymu vykdė UAB „Statecha“, o atsakovas pagal laidavimo raštą apmokėjo už paslaugas. Užsakovė (ieškovė) nevykdė prievolės atsiskaityti, todėl pareikalavo atsiskaitymo iš atsakovės.

12Teismas konstatuoja:

13Ieškinys tenkintinas visiškai.

14Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė BUAB „Sontarans“ su atsakove UAB „Fertera“ sudarė krovinio pervežimo sutartį Nr. Lt SNT013587, pagal kurią ieškovė išrašė ir pateikė atsakovei 2018 m. sausio 8 d. PVM sąskaitą faktūrą serija SNT Nr. 011969, pagal kurią atsakovė turėjo sumokėti ieškovei 193,60 Eur už suteiktas paslaugas iki 2018 m. sausio 28 d. Taip pat ieškovė ir atsakovė sudarė krovinio pervežimo sutartį Nr. Lt SNT013628, pagal kurią ieškovė išrašė ir pateikė atsakovei 2018 m. sausio 22 d. PVM sąskaitą faktūrą serija SNT Nr. 012004, pagal kurią atsakovė turėjo sumokėti ieškovei 193,60 Eur už suteiktas paslaugas iki 2018 m. vasario 11 d. Bei ieškovė ir atsakovė sudarė krovinio pervežimo sutartį Nr. Lt SNT013670, pagal kurią ieškovė išrašė ir pateikė atsakovei 2018 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą faktūrą serija SNT Nr. 012047, pagal kurią atsakovė turėjo ieškovei sumokėti 2 783,00 Eur už suteiktas paslaugas iki 2018 m. kovo 5 d.

15Ieškovė ir trečiasis asmuo UAB „Statecha“ pagal krovinio pervežimo sutartį Nr. Lt SNT013670, kurioje užsakovė ieškovė, o vežėjas trečiasis asmuo, pervežė atsakovės krovinį, t. y. suteikė transportavimo paslaugą pagal ieškovės užsakymą. Už suteiktas krovinio vežimo paslaugas trečiasis asmuo 2018 m. vasario 9 d. ieškovei išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. STA1802010, pagal kurią ieškovė turėjo sumokėti trečiajam asmeniui 2 662,00 Eur iki kovo 26 d. Atsakovė, atstovaujama direktoriaus G. N., 2018 m. vasario 15 d. pasirašė laidavimo raštą, kuriuo patvirtino, kad jeigu UAB „Sonatrans“ neapmokės PVM sąskaitos faktūros STA1802010 (apmokėjimo terminas 45 d. po sąskaitos ir CMR originalo gavimo), tai už suteiktas paslaugas pervežant krovinį pagal sutartį SNT013670, atsakovė padengs visą įsiskolinimą pagal PVM sąskaitą faktūrą STA1802010 (2018 m. vasario 9 d.).

16Kauno apygardos teismas ieškovei 2018 m. kovo 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1630-221/2018 iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė V. R.. Bankroto administratorius V. R. 2018 m. balandžio 13 d. išsiuntė atsakovei raginimą sumokėti 3 170,20 Eur skolą į ieškovės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakovė raginimą gavo ir 2018 m. balandžio 20 d. pateikė ieškovės atstovui atsakymą, kuriame nurodė, kad 2018 m. vasario 19 d. gavus iš ieškovės vadybininkės A. L. el. laišką, kuriuo buvo paprašyta pasirašyti Laidavimo raštą vežėjui UAB „Statecha“, atsakovė pasirašė laidavimo raštą vežėjui, kad paslaugą būtų kuo greičiau įvykdyta. Atsakymu paprašyta bankroto administratoriaus perskaičiuoti skolą, kadangi pagal 2018 m. vasario 15 d. Laidavimo raštą atsakovė turės sumokėti 2 200,00 Eur + PVM UAB „Statecha“. 2018 m. gegužės 2 d. atsakovė gavo trečiojo asmens pretenziją dėl 2 662,00 Eur įsiskolinimo padengimo iki 2018 m. gegužės 10 d., pagal kurį atsakovė 2018 m. gegužės 8 d. sumokėjo trečiajam asmeniui UAB „Statecha“ 2 662,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodoma: „mokėjimas pagal 2018 m. vasario 15 d. laidavimo raštą už UAB Sonatrans“.

17Atsakovė 2018 m. gruodžio 31 d., t. y. po bankroto bylos iškėlimo teisme, sumokėjo ieškovei pagal 2018 m. sausio 8 d. PVM sąskaitą faktūrą serija SNT Nr. 011969 – 121,00 Eur sumą, pagal 2018 m. sausio 22 d. PVM sąskaitą faktūrą serija SNT Nr. 012004 – 193,60 Eur sumą, o pagal 2018 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą faktūrą serija SNT Nr. 012047 – 193,60 Eur sumą (mokėjimo paskirtyje nurodomos sumos). Nors nurodoma, kad atsakovė sumokėjo pagal 2018 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą faktūrą serija SNT Nr. 012047 – 193,60 Eur, tačiau laikytina, kad šia suma apmokėta už 2018 m. sausio 8 d. PVM sąskaitą faktūrą serija SNT Nr. 011969, o pagal 2018 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą faktūrą serija SNT Nr. 012047 apmokėta tik 121,00 Eur suma. Taigi iš esmės atsakovė po bylos iškėlimo apmokėjo ieškovei pagal 2018 m. sausio 8 d. PVM sąskaitą faktūrą serija SNT Nr. 011969 ir 2018 m. sausio 22 d. PVM sąskaitą faktūrą serija SNT Nr. 012004 ir liko neapmokėjusi pagal 2018 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą faktūrą serija SNT Nr. 012047 – 2 662,00 Eur sumos.

18Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 2 810,28 Eur skolą (2 662,00 Eur pagrindinę skolą ir 148,28 Eur palūkanas), 6,00 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

19Dėl dalies ieškinio reikalavimų atsisakymo

20Bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, kad atsakovė 2018 m. gruodžio 31 d. dar sumokėjo ieškovei 508,20 Eur. Visiškai sumokėjo pagal 2018 m. sausio 8 d. PVM sąskaitą faktūrą serija SNT Nr. 011969 ir 2018 m. sausio 22 d. PVM sąskaitą faktūrą serija SNT Nr. 012004 ir liko neapmokėjusi pagal 2018 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą faktūrą serija SNT Nr. 012047 – 2 662,00 Eur. Kadangi atsakovė po bylos iškėlimo teisme sumokėjo 508,20 Eur sumą, todėl ieškovė 2019 m. vasario 13 d. pareiškimu atsisakė nuo ieškinio reikalavimų – 508,20 Eur skolos priteisimo.

21Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Teismui priėmus ieškinio atsisakymą, civilinė byla nutraukiama (CPK 293 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

22Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovės atsisakymas nuo dalies ieškinio reikalavimų neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Atsakovas pripažino dalį skolos ir ją sumokėjo ieškovei. Esant šioms aplinkybėms, ieškovės atsisakymas nuo reikalavimo priteisti 508,20 Eur skolos priimtinas, o civilinė byla dalyje dėl skolos dalies reikalavimo nutrauktina (CPK 293 straipsnio 4 punktas).

23Dėl skolos priteisimo

24Byloje nėra ginčo, kad ieškovė ir su atsakove yra sudariusios krovinių pervežimo sutartis Nr.: Lt SNT013587, Lt SNT013628 ir Lt SNT013670, pagal kurias ieškovė įsipareigojo suteikti krovinių pervežimo paslaugą, o atsakovė už suteiktą paslaugą atsiskaityti. Taip pat, kad krovinio pervežimo paslaugą, pagal krovinio pervežimo sutartį Nr. Lt SNT013670, faktiškai suteikė trečiasis asmuo UAB „Statecha“ pagal ieškovės ir trečiojo asmens sudarytą krovinio pervežimo sutartį.

25Atsakovė, nesutikdama su ieškinio reikalavimu priteisti iš jos 2 662,00 Eur skolą pagal 2018 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą faktūrą SNT Nr. 012047, teigia, kad ji už ieškovę 2018 m. vasario 15 d. Laidavimo raštu įsipareigojo padengti už suteiktas paslaugas trečiajam asmeniui UAB „Statecha“, jei ieškovė nesumokės už krovinio pervežimo paslaugą, todėl atsakovė neturi mokėti ieškovei, kadangi įvykdė prievolę pagal laidavimo įsipareigojimą, o įvykdžius už ieškovę prievolę, skola 2018 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą faktūrą SNT Nr. 012047 turi būti įskaityta pagal atsakovės prievolę ieškovei. Ieškovė nesutinka su šiomis ieškovo nurodomas aplinkybėmis ir teigia, kad atsakovės, kaip laiduotojos už ieškovė, prievolė atsiskaityti su trečiuoju asmeniu, nėra tas pats, kas atsakovės prievolė atsiskaityti pagal 2018 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą faktūrą SNT Nr. 012047, t. y. dvi atskiros prievolės. Nurodo, kad su ieškove buvo sudarytos krovinio pervežimo sutartys, todėl atsakovė privalo atsiskaityti su ieškove, atsakovė sumokėjusi pagal laidavimo sutartį įgijo tik reikalavimo teisę į ieškovę, tačiau ieškovei iškėlus bankroto bylą jokie įskaitymai nėra galimi, todėl atsakovė privalo sumokėti pagal 2018 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą faktūrą SNT Nr. 012047.

26Laidavimo kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdo samprata pateikta CK 6.76 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Taigi laidavimas atsiranda sutarties, nors gali atsirasti ir įstatymo ar teismo sprendimo pagrindu (CK 6.77 straipsnio 1 dalis). Laidavimas yra asmeninis prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas. Nors sutartinio laidavimo, kuris reikšmingas būtent šioje byloje kilusio ginčo atveju, aspektu laidavimo sutarties šalys yra laiduotojas ir kito asmens kreditorius, tačiau laidavimo teisiniuose santykiuose (kai nėra laiduotojų daugeto – solidariųjų laiduotojų ar sublaiduotojų (dvigubo laidavimo atveju), kreditorių ar skolininkų daugeto) dalyvauja trys asmenys – kreditorius, skolininkas ir laiduotojas; greta paprastai jau esamų (arba būsimų) kreditoriaus ir skolininko prievolinių teisinių santykių sukuriami nauji kreditoriaus ir laiduotojo prievoliniai teisiniai santykiai. Taigi laidavimo sutartimi laiduotojas prisiima pareigą kito asmens (skolininko) kreditoriui, o šis įgyja papildomą reikalavimo teisę savo pradinės reikalavimo teisės, susijusios tik su skolininku, atžvilgiu. Pagal laidavimo sutartį laiduotojas įgyja pareigą įvykdyti laidavimu užtikrintą prievolę, kai skolininkas jos neįvykdo ar tai padaro netinkamai, o kreditorius – teisę reikalauti, kad laiduotojas atliktų šią savo pareigą. Laiduotojo pareiga įvykdyti prievolę kreditoriaus naudai, o kreditoriaus teisė reikalauti, kad laiduotojas įvykdytų skolininko prievolę, gali būti įgyvendinta tik tada, kai skolininkas neįvykdo laidavimu užtikrintos prievolės arba netinkamai tai padaro (CK 6.76 straipsnio 1 dalis).

27Pagal CK 6.81 straipsnio 1 dalį, skolininkui laiku neįvykdžius pagrindinės prievolės, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Esant laidavimui, yra pagrindinė prievolė, siejanti skolininką ir kreditorių, bei šios pagrindinės prievolės papildoma (šalutinė) prievolė, siejanti laiduotoją ir kreditorių (CK 6.76 straipsnio 2 dalis). Prievolę įvykdęs laiduotojas įgyja visas kreditoriaus teises pagal šią prievolę (CK 6.86 straipsnio 1 dalis).

28Byloje nustatyta, kad atsakovė 2018 m. vasario 15 d. pasirašė laidavimo raštą, kuriuo patvirtino, kad jeigu ieškovė UAB "Sonatrans" neapmokės PVM sąskaitos faktūros STA1802010 (apmokėjimo terminas 45 d. po sąskaitos ir CMR originalo gavimo), tai už suteiktas paslaugas pervežant krovinį pagal sutartį SNT013670, atsakovė padengs visą įsiskolinimą pagal PVM sąskaitą faktūrą STA1802010 (2018 m. vasario 9 d.). Ieškovė trečiajam asmeniui iki 2018 m. kovo 26 d. nesumokėjo pagal krovinio pervežimo sutartį Nr. SNT013670. Ieškovei Kauno apygardos teismas 2018 m. kovo 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1630-221/2018 iškėlė bankroto bylą. ĮBĮ teisinis reglamentavimas lemia, kad iškėlus skolininkui bankroto bylą visi skolininko skolų mokėjimo terminai yra laikomi pasibaigę (ĮBĮ 16 straipsnis), todėl atsiranda pareiga laiduotojui įvykdyti savo šalutinę prievolę. Kadangi atsakovė buvo įsipareigojusi pagal laidavimo raštą trečiajam asmeniui UAB „Statecha“ sumokėti 2 662,00 Eur skolą pagal PVM sąskaitą faktūrą STA1802010, to neneigė ir bylos nagrinėjimo metu, todėl trečiasis asmuo pateikdamas pretenziją pareikalavo sumokėti skolą. Atsakovė prisiimtą prievolę pagal 2018 m. vasario 15 d. laidavimo sutartį ieškovės kreditoriui įvykdė 2018 m. gegužės 8 d., todėl įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į ieškovą, pagal įvykdytą prievolę už ieškovę (CK 6.86 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad trečiajam asmeniui atsakovė savo (šalutinę) prievolę pagal laidavimo sutartį įvykdė po bankroto bylos iškėlimo ieškovei.

29Atsakovei įvykdžius laidavimo prievolę, ieškovės kreditoriui ir įgijus atgręžtinio reikalavimo teisę, ji įgijo galimybę atlikti įskaitymą, tačiau pažymėtina, kad norint atlikti įskaitymą, turi egzistuoti juridinių faktų visuma, tai yra, įskaitytini reikalavimai turi atitikti tam tikras sąlygas ir neturi būti CK 6.134 straipsnyje numatytų aplinkybių, dėl kurių įskaitymas būtų draudžiamas, t. y. įskaitymo teisė nėra absoliuti.

30Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, jog tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti tam tikros sąlygos. Pirma, prievolės šalis turi sieti abipusės teisės ir pareigos, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – savo skolininko skolininkas. Tokie šalių tarpusavio santykiai gali susiklostyti nebūtinai tuo pačiu sutartiniu–prievoliniu pagrindu. Įskaitymo teisei neturi reikšmės prievolės atsiradimo pagrindas, t. y. vienos šalies prievolė gali atsirasti iš sutarties, o kitos – iš delikto. Antra, šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įstatyme vartojama sąvoka „vienarūšiai reikalavimai“ taikytina ne prievolės rūšiai, o prievolės objektui, todėl, esant šalių priešpriešiniams piniginiams reikalavimams, nepriklausomai nuo galimo skirtingo jų atsiradimo pagrindo, įskaitymui kliūčių nėra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-699/2002). Trečia, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. nukreipti viena kitai, o ne trečiajam asmeniui, ir visiškai ar iš dalies padengti vienas kitą. Ketvirta, abu reikalavimai turi galioti. Penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini. Šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-159/2012). Įskaitymui atlikti būtinos sąlygos turi egzistuoti įskaitymo atlikimo metu.

31Lietuvos Respublikos CK yra specialiai aptartas įskaitymas skolininko nemokumo atveju. CK 6.140 straipsnyje nustatyta, kad tuo atveju, kai skolininkas tampa nemokus, kreditorius gali įskaityti savo reikalavimus, nors jų terminas ir nesuėjęs, jeigu įstatyme nenustatyta kitaip. Vienas tokių kituose įstatymuose numatytų atvejų, kai draudžiamas įskaitymas, yra numatytas ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte, tai yra, jog draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, išskyrus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte tiesiogiai nurodytas įskaitymo draudimas, išskyrus kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas. Teismų praktikoje nurodoma kad, leidžiant įskaitymą įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą, būtų pažeidžiamas kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumas ir proporcingumas, kartu pasireikštų vieno kreditorių interesų nepagrįstas iškėlimas ir patenkinimas kitų kreditorių reikalavimų sąskaita. Pagal aptariamą normą, vieno kreditorių ir bankrutuojančios įmonės tarpusavio reikalavimų įskaitymai negalimi, nepriklausomai nuo to, kada jų atsirado – iki bankroto bylos iškėlimo ar ją iškėlus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-329/2012).

32Ieškovei bankroto byla iškelta Kauno apygardos teismas ieškovei 2018 m. kovo 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1630-221/2018. Nutartis įsiteisėjusi. Po šios nutarties įsiteisėjimo pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą, jokie įskaitymai nėra galimi, taigi atsakovės 2 662,00 Eur priešpriešinis reikalavimas ieškovei (atsiradęs įvykdžius laidavimo įsipareigojimą trečiajam asmeniui) ir ieškovės 2 662,00 Eur reikalavimas pagal 2018 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą faktūrą SNT Nr. 012047 negali būti įskaitomi. Šalių reikalavimams nėra taikomos mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatos. Nagrinėjamu atveju yra pagrindas galiojančiam draudimui atlikti įskaitymą kitame įstatyme numatytą reikalavimą (CK 6.134 straipsnio 1 dalis 7 punktas) įskaitymas prieštarauja ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatoms. Paminėtina, kad atsakovė turi teisę ieškovo bankroto byloje reikšti kreditorinį reikalavimą dėl už ieškovę įvykdytos prievolės UAB „Statecha“, bet taip pat turi pareigą pilnai atsiskaityti su ieškove pagal 2018 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą faktūrą SNT Nr. 012047.

33Tarp ieškovės ir atsakovės yra susiklostę vežimo teisiniai santykiai (CK 6.808 straipsnio 1 dalis). CK 6.808 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal krovinio vežimo sutartį vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o siuntėjas (gavėjas) įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį. Ieškovė suteikė vežimo paslaugą pasitelkdama trečiąjį asmenį, tačiau atsakovė už suteiktas paslaugas privalo atsiskaityti su ieškove, ne su trečiuoju asmeniu. Pagal 2018 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą faktūrą serija SNT Nr. 012047 atsakovė neapmokėjo ieškovei dalies sumos t. y. 2 662,00 Eur. Kadangi priešpriešiniu reikalavimų įskaitymas nėra galimas nagrinėjamu atveju, todėl iš atsakovės neįvykdžiusios savo prievolės pagal krovinio pervežimo sutartį Nr. Lt SNT013670, kurios pagrindu išrašyta 2018 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą faktūrą serija SNT Nr. 012047, ieškovei priteistina 2 662,00 Eur skola.

34Asmuo, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas (CK 6.261 straipsnio 1 dalis). Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Ieškovė prašo priteisti 148,28 Eur palūkanų skaičiuojamų 6 procentų metinių palūkanų nuo konkrečioje sąskaitoje nurodyto apmokėjimo termino iki ieškinio pareiškimo dienos: pagal 2018 m. sausio 8 d. PVM sąskaitą faktūrą serija SNT Nr. 011969 paskaičiuota 10,09 Eur palūkanų (nuo 2018 m. sausio 28 d. iki 2018 m. gruodžio 11 d.); pagal 2018 m. sausio 22 d. PVM sąskaitą faktūrą serija SNT Nr. 012004 paskaičiuota 9,64 Eur palūkanų (nuo 2018 m. vasario 11 d. iki 2018 m. gruodžio 11 d.); pagal 2018 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą faktūrą serija SNT Nr. 012047 paskaičiuota 128,55 Eur palūkanų (nuo 2018 m. kovo 5 d. iki 2018 m. gruodžio 11 d.). Kadangi atsakovė atsiskaitė pagal 2018 m. sausio 8 d. PVM sąskaitą faktūrą serija SNT Nr. 011969 ir 2018 m. sausio 22 d. PVM sąskaitą faktūrą serija SNT Nr. 012004 tik iškėlus ieškinį teisme, t. y. 2018 m. gruodžio 31 d., o 2018 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą faktūrą serija SNT Nr. 012047 nėra apmokėjusi iki šiol, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 148,28 Eur palūkanų tenkintinas, nes atsakovė praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą.

35CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Kadangi atsakovė pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus, šalys yra juridiniai asmenys, todėl ieškovei iš atsakovės priteisiamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. gruodžio 19 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

36Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

37Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė prašo priteisti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas iš atsakovės, kurias sudaro – 280,00 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų. Kadangi ieškovės ieškinys tenkintas visiškai, todėl ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės UAB „Fertera“ (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

38Ieškovė vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalimi yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl žyminis mokestis valstybei priteistinas iš atsakovės (CPK 96 straipsnis). Kadangi atsakovė dalį reikalavimo įvykdė tik po ieškinio iškėlimo bylos, todėl žyminis mokestis skaičiuotinas nuo ieškiniu prašytos 3 318,48 Eur sumos. Todėl iš atsakovės valstybei priteistina 75,00 Eur žyminio mokesčio (3 318,48 Eur x 3 proc. x 75 proc.) (CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

39Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, t. y. 5,45 Eur, priteistinos iš atsakovės UAB „Fertera“ valstybei (CPK 96 straipsnis).

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 270, 279 straipsniais

Nutarė

41Priimti ieškovės BUAB „Sonatrans“ (juridinio asmens kodas 302817096) atsisakymą nuo dalies ieškinio reikalavimų, t. y. 508,20 Eur skolos priteisimo, ir šioje dalyje civilinę bylą nutraukti.

42Kitoje dalyje ieškinį tenkinti pilnai.

43Priteisti ieškovei BAUB „Sonatrans“ (juridinio asmens kodas 302817096), iš atsakovės UAB „Fertera“ (juridinio asmens kodas 302347173) 2 662,00 Eur (du tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt du eurus 00 ct) skolos, 148,28 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis eurus 28 ct) palūkanų, 6 (šešių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. gruodžio 19 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 280,00 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.

44Priteisti iš atsakovės UAB „Fertera“ (juridinio asmens kodas 302347173) valstybei 5,45 Eur (penkių eurų 45 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, ir 75,00 Eur (septyniasdešimt penkis eurus 00 ct) žyminio mokesčio, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (j. a. k. 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

45Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėjas Gintautas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB)... 5. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad atsakovė UAB „Fertera“ neapmokėjo PVM... 6. Ieškovė 2019 m. vasario 13 d. pateikė pareiškimą dėl dalies reikalavimų... 7. Ieškovė taip pat nurodė, kad atsakovė neneigia, kad ieškovė suteikė... 8. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu palaikė ieškinį 2019 m. vasario... 9. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu nesutiko su pareikštu ieškiniu ir... 10. Atsakovės atstovas taip pat nurodo, kad ieškovė ieškinyje nurodo melagingas... 11. Trečiojo asmens UAB „Statecha“ atstovas G. K. teismo posėdžio metu... 12. Teismas konstatuoja:... 13. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 14. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė BUAB... 15. Ieškovė ir trečiasis asmuo UAB „Statecha“ pagal krovinio pervežimo... 16. Kauno apygardos teismas ieškovei 2018 m. kovo 15 d. nutartimi civilinėje... 17. Atsakovė 2018 m. gruodžio 31 d., t. y. po bankroto bylos iškėlimo teisme,... 18. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 2 810,28 Eur skolą (2 662,00 Eur... 19. Dėl dalies ieškinio reikalavimų atsisakymo... 20. Bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, kad atsakovė 2018 m. gruodžio 31 d.... 21. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio... 22. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovės... 23. Dėl skolos priteisimo... 24. Byloje nėra ginčo, kad ieškovė ir su atsakove yra sudariusios krovinių... 25. Atsakovė, nesutikdama su ieškinio reikalavimu priteisti iš jos 2 662,00 Eur... 26. Laidavimo kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdo samprata pateikta CK... 27. Pagal CK 6.81 straipsnio 1 dalį, skolininkui laiku neįvykdžius pagrindinės... 28. Byloje nustatyta, kad atsakovė 2018 m. vasario 15 d. pasirašė laidavimo... 29. Atsakovei įvykdžius laidavimo prievolę, ieškovės kreditoriui ir įgijus... 30. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, jog tam, kad būtų galima atlikti... 31. Lietuvos Respublikos CK yra specialiai aptartas įskaitymas skolininko nemokumo... 32. Ieškovei bankroto byla iškelta Kauno apygardos teismas ieškovei 2018 m. kovo... 33. Tarp ieškovės ir atsakovės yra susiklostę vežimo teisiniai santykiai (CK... 34. Asmuo, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už... 35. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 37. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 38. Ieškovė vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalimi yra atleista nuo žyminio... 39. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, t. y. 5,45 Eur,... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260,... 41. Priimti ieškovės BUAB „Sonatrans“ (juridinio asmens kodas 302817096)... 42. Kitoje dalyje ieškinį tenkinti pilnai.... 43. Priteisti ieškovei BAUB „Sonatrans“ (juridinio asmens kodas 302817096),... 44. Priteisti iš atsakovės UAB „Fertera“ (juridinio asmens kodas 302347173)... 45. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu...