Byla e2A-805-781/2019
Dėl žalos atlyginimo priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovų pusėje – R. B

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danguolės Martinavičienės, Gintaro Pečiulio ir Jūratės Varanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,MAPLE LEAF STADIUMS BALTIC“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-1681-343/2017 pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „MAPLE LEAF STADIUMS BALTIC“ ieškinį atsakovams K. G. ir A. B. dėl žalos atlyginimo priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovų pusėje – R. B..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „MAPLE LEAF STADIUMS BALTIC“ (toliau – ir ieškovė, bendrovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams K. G. ir A. B., kurį patikslinusi, prašė įmonei priteisti solidariai iš atsakovų 59 671,55 Eur turtinės žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio procesines palūkanas. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 5 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2016 m. balandžio 16 d., ieškovei iškelta bankroto byla. Ieškovė Juridinių asmenų registre įregistruota 2005 m. lapkričio 24 d., bendrovė viešajam registrui yra pateikusi balansą tik už 2005 m., kurio duomenys leidžia daryti išvadą, kad nors 2005 m. gruodžio 31 d. ieškovė turėjo 1 338 803 Lt vertės turto, tačiau jos finansinė būklė, tikėtina, buvo sunki, nes mokėtinos sumos ir įsipareigojimai viršijo daugiau kaip pusę į įmonės balansą įtraukto turto vertės. Ieškovės buhalterinės apskaitos registrai vesti tik iki 2006 m. rugsėjo 30 d. Šiai datai įmonės ilgalaikis turtas sudarė 1 091 468,10 Eur. Dėl ieškovės aplaidžiai vestos buhalterinės apskaitos ir jos registrų neturėjimo už laikotarpį nuo 2006 m. rugsėjo 30 d. iki 2016 m. balandžio 5 d. nėra galimybės nustatyti, kokiomis aplinkybėmis iš bendrovės dingo 2006 m. kovo 29 d. pirkimo–pardavimo sutarties Nr. MLS06/3-29 (toliau – ir pirkimo–pardavimo sutartis) pagrindu už 1 128 232 Eur sumą įsigytina specialiosios paskirties šaldymo įranga ir kitas įmonės turtas, kuris buvo apskaitytas įmonės balanse 2016 m. sausio 1 d. duomenimis.

82.

9Pažymėjo, kad ieškovei iki bankroto bylos iškėlimo vadovo trys vadovai: nuo 2005 m. rugpjūčio 24 d. iki 2006 m. gruodžio 27 d. vadovu buvo R. B., nuo 2006 m. gruodžio 27 d. iki 2008 m. rugsėjo 2 d. – A. B., o nuo 2008 m. rugsėjo 2 d. iki bankroto bylos iškėlimo įmonės likvidatoriumi paskirtas K. G..

103.

11Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-664-221/2017 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-760-241/2017 ieškovės bankrotas pripažintas tyčiniu. Atsakovai nevykdė įstatymuose ir įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytų pareigų, susijusių su įmonės valdymu; netvarkė teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos ir dėl to negalima nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Atsakovai taip pat nepagrįstai bankroto administratorei neperdavė įmonės dokumentų ir turto. K. G., žinodamas apie sunkią įmonės finansinę būklę, apie tai, kad įmonė veiklos nevykdo, nepagrįstai ilgai, net 8 metus, nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, neužtikrino kreditorių interesų apsaugos.

124.

13Ieškovės teigimu, šios nustatytos aplinkybės yra prejudiciniai faktai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 182 straipsnio 1 dalies 2 punktas), pagrindžiantys sąlygų atsakovų civilinei atsakomybei kilti egzistavimą.

145.

15Ieškovė nurodė, kad atsakovų neteisėti veiksmai pasireiškė tiek imperatyviųjų, tiek ir fiduciarinių pareigų nevykdymu: 1) aplaidžiu buhalterinės apskaitos tvarkymu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2.87 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ir ABĮ) 74 straipsnio 1 dalis, 37 straipsnio 12 dalies 2 ir 6 punktai, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės 27 straipsnis, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 4 ir 21 straipsniai; 2) savalaikio bankroto neiniciavimu (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 7 straipsnio 1 dalis, 8 straipsnio 5 dalis); 3) turto ir dokumentų už laikotarpį nuo 2006 m. rugsėjo 30 d. iki 2016 m. balandžio 5 d. neišsaugojimu ir neperdavimu bankroto administratorei (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas, CK 2.110 straipsnis, 2.87 straipsnio 1-2 dalys); 4) įmonės privedimu prie bankroto tyčia (ĮBĮ 20 straipsnis); 5) vengimu elgtis rūpestingai ir atidžiai įmonės kreditorių interesų apsaugos atžvilgiu, įskaitant aplinkybę, kad atsakovas K. G. net 8 metus vilkino ieškovės likvidavimo procedūras, nesikreipė dėl bankroto bylos jai iškėlimo (CK 1.5 straipsnis).

166.

17Ieškovė teigė, kad dėl atsakovų neteisėtų veiksmų patirtą žalą sudaro bendrovės bankroto byloje kreditorių patvirtintų ir nepatenkintų finansinių reikalavimų suma – 59 671,55 Eur. Šiuo atveju nėra įmanoma nustatyti, kiek kiekvienas atsakovas atitinkamai prisidėjo dėl žalos ieškovei atsiradimo, todėl atsakovai ieškovei už šią žalą atsakovo solidariai.

187.

19Atsakovas K. G. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad teismas turi ex officio pripažinti negaliojančiu (niekiniu) 2008 m. liepos 21 d. ieškovės neeilinio pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą (toliau – ir nutarimas), kuriuo nuspręsta likviduoti ieškovę ir jį paskirti likvidatoriumi. Pripažinus, kad K. G. ieškovės likvidatoriumi paskirtas pažeidžiant imperatyvias įstatymų normas, jis turi būti laikomas neįgijęs bendrovės likvidatoriaus teisių ir pareigų. Dėl šios priežasties, atsakovo nuomone, neegzistuoja pagrindas jam reikšti reikalavimus pagal CK 2.87 straipsnį. Nutarimas dėl ieškovės likvidavimo priimtas nesilaikant visuotinio bendrovės akcininkų susirinkimo metu galiojusios ABĮ 28 straipsnio 1 dalies 13 punkto redakcijos. Ši įstatymo nuostata nustatė, kad sprendimai dėl bendrovės likvidavimo priimami kvalifikuota 2/3 balsų dauguma. Ieškovei išleidus 6 000 vnt. akcijų, susirinkime dalyvavo tik 3 840 balsų turintis akcininkas R. B.. Be to, visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo likviduoti nemokią bendrovę (ABĮ 73 straipsnio 3 dalis), o ieškovė įrodinėjo, kad ji jau 2006 m. buvo nemoki.

208.

21Teigė, jog už buhalterinės apskaitos tvarkymą atsakingas A. B. jam neperdavė ieškovės dokumentų ir (ar) turto, todėl jis negalėjo vykdyti bendrovės likvidavimo procedūrų ir organizuoti buhalterinės apskaitos tvarkymą, atitinkamai, jis negalėjo perduoti ieškovės bankroto administratorei turto ir dokumentų. Kadangi duomenys apie bendrovės likvidatorių ir likviduojamos bendrovės statusą Juridinių asmenų registre įregistruoti tik 2008 m. rugsėjo 2 d., todėl K. G. galėtų atsakyti už buhalterinės apskaitos organizavimą bendrovėje tik po šios datos.

229.

23Nurodė, kad civilinėse bylose Nr. eB2-664-221/2017 ir e2-760-241/2017 išvados yra padarytos neatsižvelgiant į šioje byloje naujai paaiškėjusias aplinkybes ir surinktus įrodymus. Po nutarčių priėmimo Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – ir VMI) pateikė bendrovės finansinius dokumentus, buvo įvertintas K. G. paskyrimo likvidatoriumi teisėtumas. Be to, minėtose bylose nebuvo įrodinėjamos aplinkybės dėl K. G. neteisėtų veiksmų sąmoningai blogai valdant įmonę ar sudarytus sandorius, kurie pažeistų juridinio asmens interesus. Todėl nurodytose bylose nustatytos aplinkybės negali būti laikomos prejudiciniais faktais nagrinėjamoje byloje K. G. atžvilgiu.

2410.

25Atsakovas A. B. teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

26II.

27Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

2811.

29Kauno apygardos teismas 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimu ieškovės BUAB „MAPLE LEAF STADIUMS BALTIC“ ieškinį tenkino iš dalies. Pripažino ex officio negaliojančiu nuo jo priėmimo momento 2008 m. liepos 21 d. UAB „MAPLE LEAF STADIUMS BALTIC“ neeilinio pakartotinio akcininkų susirinkimo nutarimą, kuriuo atsakovas K. G. paskirtas bendrovės likvidatoriumi ir kuriuo nuspręsta įmonę likviduoti, priteisė iš atsakovo A. B. ieškovei 1 749,77 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio procesines palūkanas. Kitą ieškinio dalį teismas atmetė.

3012.

31Teismas konstatavo, kad tik nagrinėjant bylą paaiškėjo, jog ieškovės 2005-2006 m. dokumentai yra VMI, kuri 2017 m. liepos 12 d. juos perdavė bankroto administratorei. Teismas taip pat nustatė, kad 2005 m. gruodžio 31 d. ieškovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai viršijo daugiau kaip pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, t. y. įmonė pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 punktą buvo nemoki. Ieškovės buhalterinės apskaitos registrai suvesti tik iki 2006 m. rugsėjo 30 d. Įmonės pradelsti finansiniai reikalavimai pradėjo formuotis nuo 2006 m. balandžio mėn. Bendra ieškovės bankroto byloje patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų suma yra 59 671,55 Eur, o valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registre jau nuo 2007 m. kovo 8 d. buvo registruoti bendrovės areštai.

3213.

33Teismas sprendė, kad pirkimo–pardavimo sutartis, pagal kurią, kaip nurodo bankroto administratorė, buvo įsigyta šaldymo įranga, neįrodo, kad šis turtas faktiškai buvo įgytas. Ieškovės buhalterinės apskaitos dokumentai (kasa, banko sąskaitos išklotinės) patvirtina, kad bendrovė neturėjo lėšų (1 128 232 Eur) šiam turtui įsigyti, taip pat nėra nei įrodymų, patvirtinančių atliktą mokėjimą už įrangą, nei turto priėmimo–perdavimo akto, o šaldymo įrangą ieškovė gavo pagal 2005 m. lapkričio 10 d. panaudos sutartį Nr. 20051114 (toliau – ir panaudos sutartis). Be to, 2016 m. lapkričio 30 d. sąskaita faktūra pagal pirkimo–pardavimo sutartį nebuvo apmokėta. Nepaisant to, teismas sprendė, kad ši aplinkybė nėra svarbi, nes žalos atlyginimas susietas su patvirtintas kreditorių reikalavimais.

3414.

35Teismas nelaikė Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 9 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. eB2-664-221/2017 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 31 d. nutartyje civilinėje byloje Nr.e2-760-241/2017 nustatytų aplinkybių K. G. atžvilgiu prejudiciniais faktais. Tokią išvadą teismas grindė tuo, kad pasikeitė faktinės aplinkybės bankroto administratorei gavus įmonės dokumentus. Nurodytose bylose išvados yra padarytos neatsižvelgiant į šioje byloje naujai paaiškėjusias aplinkybes ir surinktus įrodymus, VMI pateiktus bendrovės finansinius dokumentus bei neįvertinus K. G. paskyrimo likvidatoriumi teisėtumo.

3615.

37Konstatuota, jog civilinei atsakomybei kilti būtinosios civilinės atsakomybės sąlygos yra tik atsakovo A. B. atžvilgiu. Tokią išvadą teismas grindė tuo, kad šiuo atveju yra pagrindas teismui ex officio pripažinti negaliojančiu (niekiniu) nutarimą, kuriuo atsakovas K. G. paskirtas likvidatoriumi ir įmonę nuspręsta likviduoti, nuo jo priėmimo momento, nes šis nutarimas priimtas pažeidžiant imperatyvias CK 2.107 straipsnio 1 dalies, ABĮ 28 straipsnio 1 dalies 13 punkto ir 73 straipsnio 3 dalies (redakcija, galiojusi 2008 m. liepos 21 d.) nuostatas.

3816.

39Teismas pažymėjo, kad sprendimas dėl bendrovės likvidavimo turėjo būti priimtas kvalifikuota 2/3 visuotinio akcininkų susirinkimo balsų dauguma (ABĮ 28 straipsnio 1 dalies 13 punktas). Bendrovei išleidus 6 000 vnt. akcijų, susirinkime dalyvavo tik 3 840 balsų turintis akcininkas R. B.. Šiuo atveju sprendimui dėl bendrovės likvidavimo priimti reikėjo ne mažiau kaip 4 000 balsų, todėl sprendimas likviduoti bendrovę priimtas neteisėtai. Nepriėmus teisėto sprendimo likviduoti bendrovę, negalėjo būti skiriamas ir bendrovės likvidatorius. Dėl to K. G. neturėjo teisinių įgaliojimų veikti kaip bendrovės likvidatorius, t. y. perimti bendrovės dokumentus ir turtą iš ankstesnio įmonės vadovo A. B., organizuoti buhalterinės apskaitos tvarkymą, inicijuoti bankrotą bei kitas likvidatoriui priskirtas funkcijas. Be to, su A. B. iki pat ieškovės bankroto bylos iškėlimo nebuvo nutraukta darbo sutartis, taigi jis ėjo bendrovės direktoriaus pareigas ir atleistas iš jų tik 2016 m. gegužės 19 d. Todėl nėra ir pagrindo K. G. reikšti reikalavimų CK 2.87 straipsnio pagrindu.

4017.

41Bankroto administratorei pripažinus, jog bendrovė jau 2006 m. buvo nemoki, R. B. neturėjo teisės 2008 m. priimti sprendimo dėl bendrovės likvidavimo bei K. G. skyrimo jos likvidatoriumi. Teismas konstatavo, kad byloje nėra ginčo, jog iki 2008 m. rugsėjo 2 d. Juridinių asmenų registre įregistravus likviduojamos bendrovės statusą, ji faktiškai jau buvo nemoki ir jokios veiklos nevykdė.

4218.

43Teismas sprendė, kad A. B. neteisėti veiksmai pasireiškė tiek imperatyviųjų, tiek ir fiduciarinių pareigų nevykdymu: buhalterinės apskaitos aplaidžiu tvarkymu, savalaikio bankroto neinicijavimu (ĮBĮ 7 straipsnio 1 dalis, 8 straipsnio 5 dalis), turto ir dokumentų už laikotarpį nuo 2006 m. rugsėjo 30 d. iki 2016 m. balandžio 5 d. neišsaugojimu ir neperdavimu bankroto administratorei, įmonės privedimu prie bankroto tyčia, vengimu elgtis rūpestingai ir atidžiai įmonės kreditorių interesų apsaugos atžvilgiu. Teismas sutiko, kad ieškovės patirta žala yra lygi nepatenkintų kreditorių finansinių reikalavimų sumai – 59 671,55 Eur. Šie kreditorių finansiniai reikalavimai (skolos) atsirado bendrovės veiklos laikotarpiu iki likvidatoriumi paskiriant K. G. (2008 m. rusėjo 2 d.), o skolų dydžiai nuo jų atsiradimo momento nepakito iki pat bendrovei buvo iškelta bankroto byla, nes bendrovė faktiškai jokios veiklos nevykdė jau nuo 2006 m. pabaigos.

4419.

45Teismas laikė nepagrįstais ieškovės argumentus dėl K. G. neteisėtų veiksmų galimo bendrumo su A. B., nenustatęs tam faktinio pagrindo. Teismas pagrįsta ir įrodyta pripažino žalą, t. y. kreditorės UAB „LRF Juridyska Byran“ – nuo 2007 m. sausio 31 d, susidariusio ir patvirtinto finansinio reikalavimo sumą – 1 749,77 Eur, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas A. B. įmonės vadovo pareigas ėjo šiuo laikotarpiu.

46III.

47Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4820.

49Ieškovė BUAB „MAPLE LEAF STADIUMS BALTIC“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

5020.1.

51Pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles. Išvadą, kad administratorė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių šaldymo įrangos priklausomybę ieškovei, teismas grindė prielaidomis ir kritiškai vertintinais R. B. paaiškinimais. Šis turtas buvo apskaitytas ieškovės buhalterinėje apskaitoje. Be to, pirkimo–pardavimo sutarties 5 punkte įtvirtinta sąlyga, kad nuosavybės teisė pirkėjui perduodama pasirašius perdavimo–priėmimo aktą ir pardavėjui išrašius sąskaitą, yra įvykdyta perdavus turtą panaudos sutarties pagrindu dar iki pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo.

5220.2.

53Teismas neteisingai vertino įsiteisėjusių teismų procesinių sprendimų prejudicinę reikšmę, kadangi bankroto administratorė iš VMI perėmė tik dalį buhalterinių dokumentų. Dėl šios priežasties laikytina, kad buvę ieškovės valdymo organai neįvykdė ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatytos pareigos, dėl ko, nėra galimybės nustatyti bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ar struktūros.

5420.3.

55Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino negaliojančiu visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą, nes nesant bankroto administratorei perduotų buhalterinės apskaitos registrų už laikotarpį nuo 2006 m. rugsėjo mėn. iki bankroto bylos iškėlimo momento, yra problemiška nustatyti bendrovės nemokumo atsiradimo momentą. Be to, teismas, taikydamas ABĮ 28 straipsnio 1 dalies 13 punkto nuostatą, galiojusią nutarimo priėmimo metu, neatsižvelgė, kad minėtas nutarimas priimtas neeiliniame pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Tokiame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų atžvilgiu nėra taikomas kvorumo reikalavimas. Jei ir būtų pripažintas negaliojančiu pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas, jis negaliojančiu turėtų būti pripažintas nuo teismo sprendimo priėmimo, o ne nuo jo sudarymo dienos.

5620.4.

57Teismas nevertino K. G. nesąžiningumo, t. y. priežasčių, kodėl jis nuo 2008 m. liepos 21 d. savo sutikimu, išreikšdamas laisvą valią tapo ieškovės likvidatoriumi (faktiniu vadovu) ir turėdamas aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą net 9 metus neginčijo tokio nutarimo. Atsakovas, žinodamas apie ieškovės finansinę būklę, nesikreipė dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo. Aktyvūs K. G. veiksmai nuo 2008 m. liepos 21 d. iki įmonės bankroto bylos iškėlimo ir jos metu rodo jo paties pripažinimą, kad jis buvo ieškovės faktiniu vadovu.

5820.5.

59Teismas netinkamai aiškino ir taikė bendrovės valdymo organų civilinę atsakomybę reglamentuojančias teisės normas. Atsakovams taikytina solidarioji atsakomybė, nes šiuo konkrečiu atveju nėra įmanoma nustatyti, kiek kiekvienas atsakovas prisidėjo prie žalos atsiradimo ieškovės atžvilgiu. Aplinkybė, kad atsakovai ieškovės vadovais buvo skirtingu laiku, nešalina jų atsakomybės solidarumo.

6020.6.

61Teismo išvada, kad pagrįsta ir įrodyta žala yra tik kreditorės UAB „LRF Juridyska Byran“ nuo 2007 m. sausio 31 d. finansinio reikalavimo suma 1 749,77 Eur, pažeidžia ieškovės kitų kreditorių teises ir jų interesus, neatitinka ĮBĮ 20 straipsnio 7 dalies nuostatų dėl žalos, atsiradusios dėl asmens tyčinės veikos ar neveikimo, dydžio.

6221.

63Atsakovas K. G. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo palikti Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimą nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

6421.1.

65Apeliaciniame skunde ieškovės dėstoma pozicija yra pasikeitusi, todėl laikytina prieštaringa. Ieškovės teigimu, nuo 2006 m. ji susidūrė tik su laikinais sunkumais ir negalėtų būti pripažinta nemokia ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies nuostatų atžvilgiu. Kita vertus, dėstydama argumentus dėl atsakovų neteisėtų veiksmų savalaikiai nesikreipiant dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, nurodo, kad atsakovai turėjo inicijuoti ieškovės bankroto bylą jau 2006 m. Taip pat ieškovė teigia, kad atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė specialiosios paskirties šaldymo įrangos neišsaugojimu, tačiau ieškovės pateikti įrodymai nepatvirtina aplinkybės, kad tokią įrangą ieškovė būtų įsigijusi nuosavybės teise ar atsakovas kaip nors būtų atsakingas dėl tokio turto neišsaugojimo. Be to, ieškovė nereikalavo priteisti specialios paskirties šaldymo įrangos vertės, todėl nėra aišku, kokiu tikslu ji įrodinėja tokios įrangos priklausymą bendrovei.

6621.2.

67ABĮ 28 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad sprendžiant dėl įmonės likvidavimo, akcininkų sprendimas turi būti priimamas kvalifikuota balsų dauguma. Kvorumo reikalavimas (ABĮ 27 straipsnis) yra aktualus sprendžiant įvykusio ar neįvykusio akcininkų susirinkimo faktą, tačiau nereiškia, kad pakartotiniame akcininkų susirinkime gali būti priimami sprendimai nesilaikant ABĮ 28 straipsnio reikalavimų.

6821.3.

69Ieškovė apeliaciniame skunde dėsto naujus argumentus neva K. G. būtina pripažinti faktiniu ieškovės vadovu, nors toks argumentas pirmosios instancijos teisme nebuvo nurodomas. Be to, atsakovas niekada nepradėjo vykdyti ieškovės vadovui (likvidatoriui) priskiriamų funkcijų, nevadovavo bendrovei ir neatliko jokių veiksmų

7021.4.

71Ieškovė neįrodinėjo individualaus atsakovo neteisėto veikimo arba neveikimo, kiek jis susijęs su jam tenkančių pareigų pažeidimu, šių veiksmų santykio su žala (ieškovės bankroto byloje patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų suma).

7221.5.

73Solidariosios atsakomybės taisyklė deliktinės atsakomybės atveju taikoma tik tada, jei nėra pagrindo priskirti jos atskiras dalis konkrečiam atsakovui, todėl nepagrįsti ieškovės argumentai dėl atsakovų neteisėtų veiksmų galimo bendrumo, nes tam nėra jokio faktinio pagrindo.

7422.

75Atsakovas A. B. teismo nustatytu terminu atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

76Teisėjų kolegija

konstatuoja:

77IV.

78Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7923.

80Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų. Dėl bylos nagrinėjimo ribų

8124.

82Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal ieškovės apeliacinį skundą, 2018 m. gruodžio 11 d. sprendimu panaikino Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą – ieškovės ieškinį tenkino, priteisė ieškovei solidariai iš atsakovų A. B. ir K. G. 59 671,55 Eur žalos atlyginimo ir 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. sausio 23 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kolegija nesutiko su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kad ieškovės 2008 m. liepos 21 d. neeilinio pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas dėl ieškovės likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo yra neteisėtas. Kadangi 2008 m. liepos 21 d. susirinkime dalyvavo akcininkas, kuriam priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip ½ visų balsų, susirinkimas galėjo priimti sprendimus ir teisėtai buvo laikomas įvykusiu (ABĮ 27 straipsnio 1 dalis). Be to, 2008 m. liepos 21 d. vyko pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriam, skirtingai nei pirmajam, pagal įstatymą apskritai kvorumo reikalavimas nėra taikomas. Nesant įrodymų, kurie paneigtų turto buvimą apskritai ar patvirtintų, kad jis visas buvo teisėtai kam nors perleistas, pripažintina, kad atsakovų neteisėtais veiksmais buvo padaryta žala įmonei ir jos kreditoriams. Kolegija nurodė, kad nagrinėjamoje byloje yra pagrindas konstatuoti objektyvųjį bendrininkavimą, nes kiekvieno iš atsakovų byloje nustatyti veiksmai sudarė sąlygas žalai atsirasti.

8325.

84Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal atsakovo K. G. kasacinį skundą, 2019 m. balandžio 11 d. nutartimi panaikino Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. gruodžio 11 d. sprendimą ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs atsakovo K. G. neteisėtus veiksmus, jog atsakovas pažeidė įmonės vadovo (likvidatoriaus) veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir šie atsakovo veiksmai, taip pat ir neveikimas lėmė, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, t. y. padarė įmonei žalos, bylos įrodymų tuo aspektu, ar konstatuoti atsakovo neteisėti veiksmai lėmė žalą įmonei ir kartu kreditoriams, neanalizavo. Taip pat konstatuota, jog apeliacinės instancijos teismas žalą priteisė solidariai iš abiejų atsakovų nevertinęs, ar atsakovo K. G. veiksmų neteisėtumas, be kita ko, ir ta aplinkybė, kad jis nesiėmė aktyvių veiksmų įmonės finansiniams dokumentams ir turtui surasti, nulėmė žalos kreditoriams atsiradimą, ar atsakovui aktyviau siekiant dokumentų perdavimo būtų išsaugotas bendrovės turtas, ar yra teisinis priežastinis ryšys tarp kasatoriaus neteisėto neveikimo ir žalos įmonei bei kreditoriams. Pažymėta, kad įrodinėjimo naštos dėl turto buvimo vietos ir apimties perkėlimas vadovui galimas tik tais atvejais, kai galima įrodyti, kad turtas ir buhalteriniai dokumentai buvo perduoti vadovui prieš tai vadovavusių asmenų. Kasacinis teismas sprendė, jog nustačius, kad įmonės sunki finansinė padėtis buvo atsakovą paskyrus įmonės likvidatoriumi, tokiu atveju likvidatorius gali atsakyti už vėlavimą inicijuoti bankroto bylą nuo 2008 m. rugsėjo 2 d. (tapimo likvidatoriumi momentas) iki bankroto bylos iškėlimo 2016 m. Apeliacinės instancijos teismas, nors ir nustatė tam tikrus K. G. neteisėtus veiksmus, neanalizavo ir nevertino, kiek kiekvienas jo veiksmas lėmė ieškovės šioje byloje prašomą priteisti žalos dydį, apskaičiuotą pagal ieškovės bankroto byloje patvirtintą kreditorių finansinių reikalavimų sumą. Byloje taip pat liko neįvertinti atsakovo argumentai dėl atsakovui suteiktos paskolos (ne)grąžinimo aplinkybių bei aplinkybės, kada formavosi kreditorių reikalavimai ir kaip kito jų struktūra ir dydis įmonei vadovaujant kiekvienam iš vadovų. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

8526.

86Atsakovas K. G., be kita ko, prašo jo apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka; tai argumentuoja tuo, kad kasacinis teismas, 2019 m. balandžio 11 d. nutartyje nurodė aplinkybes, kurias būtina papildomai išsiaiškinti, ištirti ir įvertinti, o tai padaryti galima tik betarpiškai išklausius visus byloje dalyvaujančius asmenis. Nurodo, jog apeliacinės instancijos teisme yra sprendžiami fakto klausimai, nuo kurių teisingo išsprendimo priklauso šios bylos baigtis. Taip pat pažymi, kad žodinio bylos nagrinėjimo metu būtų sudaryta galimybė papildyti bylos medžiagą, jei paaiškėtų, jog byloje nėra pakankamai duomenų, patvirtinančių ar paneigiančių bylos faktines aplinkybes.

8727.

88Teisėjų kolegija atkreipia atsakovo dėmesį į tai, kad pagal bendrąją bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka taisyklę, įtvirtintą CPK 321 straipsnio 1 dalyje, apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka. CPK 322 straipsnyje įtvirtinta teismo diskrecijos teisė skirti apeliacinio skundo nagrinėjimą žodinio proceso tvarka tais atvejais, kai teismas pripažįsta, jog žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Pažymėtina, kad šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines aplinkybes, dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovas šiuo atveju nepagrindžia savo prašymo dėl skundo nagrinėjimo žodinio proceso tvarka būtinumo, tik nurodo, jog tai sudarytų galimybę papildyti bylos medžiagą naujais įrodymais.

8928.

90Apeliacinės instancijos teismui pakanka byloje esančių duomenų, kurių pagrindu bylą nagrinėję teismai nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes tam, kad būtų galima įvertinti pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar skundžiamu sprendimu byla buvo išspręsta teisingai (CPK 320 straipsnio 1 dalis), todėl atsakovo prašymas dėl žodinio bylos nagrinėjimo netenkinamas. Dėl apeliacinio skundo argumentų

9129.

92Apeliantė įrodinėja, kad atsakovai K. G. ir A. B. aplaidžiai tvarkė buhalterinę apskaitą, laiku neinicijavo bankroto bylos, neišsaugojo ir neperdavė bankroto administratoriui turto ir dokumentų už laikotarpį nuo 2006 m. rugsėjo 30 d. iki 2016 m. balandžio 5 d., privedė įmonę prie bankroto tyčia, vengė elgtis rūpestingai ir atidžiai įmonės kreditorių interesų apsaugos atžvilgiu. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad atsakovas A. B. atliko nurodytus veiksmus, tačiau nepripažino, jog tokius neteisėtus veiksmus atliko K. G.. Teismo sprendime padaryta išvada dėl A. B. neteisėtų veiksmų fakto nėra skundžiama, todėl ši teismo sprendimo dalis nėra apeliacijos objektas.

9330.

94Nustatyta, jog BUAB „Maple leaf stadiums baltic“ vadovais buvo: nuo 2005 m. rugpjūčio 24 d. iki 2006 m. gruodžio 27 d. vadovu buvo R. B., nuo 2006 m. gruodžio 27 d. iki 2008 m. rugsėjo 2 d. vadovu buvo A. B., nuo 2008 m. rugsėjo 2 d. iki bankroto bylos iškėlimo (2016 m. balandžio 5 d.) likvidatoriumi buvo atsakovas K. G..

9531.

96CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organai, nevykdantys ar netinkamai vykdantys šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, privalo atlyginti padarytą žalą. Tokiu teisiniu reglamentavimu iš esmės siekiama apriboti bendrovės vadovų galimybes, pasinaudojant savarankiška ir ribota juridinio asmens atsakomybe, elgtis nesąžiningai kreditorių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012).

9732.

98Juridinio asmens valdymo organų (tiek vienasmenių, tiek kolegialių organų narių) civilinė atsakomybė yra deliktinė (CK 6.263 straipsnis). Kaip ne kartą yra nurodęs kasacinis teismas, vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę (CK 6.246 –6.249 straipsniai). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

9933.

100Nagrinėjamoje byloje įmonei padaryta žala grindžiama turto, kuris 2005 – 2006 m. rugsėjo mėn. buvo apskaitomas įmonės buhalterinės apskaitos registruose, netekimo ir atsakovų vilkinimo savalaikiai imtis priemonių šiam turtui surasti, finansinės apskaitos registrų ir dokumentų nesudarymo ir neišsaugojimo nuo 2006 m. rugsėjo 30 d. iki 2016 m. balandžio 5 d. bei turto ir dokumentų neperdavimo bankroto administratoriui ir dėl savalaikiai neinicijuotos įmonės bankroto bylos ir įmonės privedimo prie bankroto tyčia.

10134.

102Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo išvadą dėl atsakovo K. G., t. y. kad jis neatliko neteisėtų veiksmų, visų pirma lėmė tai, jog pirmosios instancijos teismas šio asmens paskyrimą likvidatoriumi skundžiamame sprendime buvo pripažinęs neteisėtu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. balandžio 11 d. nutartyje konstatavo, jog 2008 m. liepos 21 d. įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime priimtą sprendimą dėl ieškovės likvidavimo ir atsakovo skyrimo likvidatoriumi pripažinti negaliojančiu nėra teisinio pagrindo, todėl šioje dalyje pirmosios instancijos teismo išvada nepagrįsta, o teismo sprendimas keistinas.

10335.

104Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ieškovė prašo iš atsakovų priteisti 59 671,55 Eur sumą, kurią sudaro ieškovės bankroto byloje patvirtintų kreditorių reikalavimų bendra suma. Nustatyta, jog BUAB „Maple leaf stadiums baltic“ bankroto byloje Kauno apygardos teismas 2016 m. spalio 5 d., 2016 m. lapkričio 24 d., 2017 m. sausio 11 d. nutartimis patvirtino BUAB „Maple leaf stadiums baltic“ kreditorių finansinius reikalavimus. Patvirtintus kreditorinius reikalavimus pagrindžiantys rašytiniai įrodymai rodo, kad įmonės pradelsti kreditorių finansiniai reikalavimai pradėjo formuotis jau nuo 2006 m. balandžio mėn.: kreditoriaus VSDFV Kauno skyriaus nuo 2006 metų IV ketvirčio (patvirtintas finansinis reikalavimas 7 601, 71 Eur), kreditorių UAB „Omnitel“ ir TEO LT, AB nuo 2006 m. balandžio mėn. (patvirtinti finansiniai reikalavimai UAB „Omnitel“ - 754,88 Eur, TEO LT, AB – 1 203,06 Eur), kreditorės UAB „Balthana“ nuo 2006 m. rugpjūčio mėn. (patvirtintas finansinis reikalavimas 3 573,04 Eur), kreditorės UAB „Stiklitos projektai“ nuo 2006 m. rugpjūčio mėn. (patvirtintas finansinis reikalavimas 44 789,09 Eur), kreditorės UAB „LRF Juridyska Byran“ nuo 2007 m. sausio 31 mėn. (patvirtintas finansinis reikalavimas 1 749,77 Eur).

10536.

106Ieškovės kreditorių finansiniai reikalavimai (skolos) atsirado bendrovės veiklos laikotarpiu iki likvidatoriumi paskiriant K. G. (t.y. iki 2008 m. rusėjo 2 d.), o skolų dydžiai nuo jų atsiradimo momento nepakito iki pat bendrovei buvo iškelta bankroto byla, nes bendrovė faktiškai jokios veiklos nevykdė jau nuo 2006 metų pabaigos. Nustatyta, jog atsakovas A. B. neužtikrino, kad įmonėje tinkamai būtų vedama buhalterinė apskaita (finansinės atskaitomybės dokumentai registro tvarkytojui pateikti tik už 2005 metus), kad būtų perduoti atsakovui K. G. įmonės turtas ir dokumentai. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė neįrodė K. G. galimai neteisėtais veiksmais bendrovei kilusios žalos fakto ir dydžio (CPK 178 straipsnis).

10737.

108Teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju pažymi, kad būtent atsakovas A. B. yra atsakingas už buhalterinės apskaitos netinkamą tvarkymą, finansinių atskaitomybių nesudarymą, dokumentų ir turto neperdavimą, uždelstą kreipimąsi dėl bankroto bylos iškėlimo. Pagal vienintelio viešajam registrui pateikto 2005 metų balanso duomenis, įmonė turėjo turto už 387 744,14 Eur (1 338 803 Lt), kurį sudarė ilgalaikis turtas, kurio vertė 227 709 Lt, trumpalaikis turtas, kurio vertė 321 795,06 Eur (1 111 094 Lt), o įmonės po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai sudarė 10 137,86 Eur (35 004 Lt), per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 326 976,07 Eur (1 128 983 Lt). Taigi, įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai viršijo daugiau kaip pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, t.y. įmonė pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 punktą buvo nemoki jau 2005 metais, t.y. iki atsakovo K. G. paskyrimo įmonės likvidatoriumi (2008 m. rugsėjo 2 d.).

10938.

110Teisėjų kolegija sprendžia, jog minėtos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas A. B. pažeidė pareigą laiku kreiptis dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, taip pat nevykdė pareigos išsaugoti ir perduoti likvidatoriui atsakovui K. G. įmonės turto ir dokumentų. Būtent šiais veiksmais atsakovas A. B. padarė žalą įmonei, kurios dydis yra kreditorės UAB „LRF Juridyska Byran“ nuo 2007 m. sausio 31 d. (iki atsakovo K. G. paskyrimo įmonės likvidatoriumi) susidariusio ir patvirtinto kreditorinio reikalavimo suma – 1 749,77 Eur (atsakovas A. B. įmonės vadovo pareigas ėjo nuo 2006 m. gruodžio 27 d.). Pažymėtina, jog šalys nepateikė įmonės dokumentų ir turto priėmimo–pardavimo aktų, todėl negalima nustatyti aplinkybių, susijusių su turto ir dokumentų (ne)perdavimu.

11139.

112Taip pat nustatyta, jog ieškovė BUAB „Maple leaf stadiums baltic“ ir atsakovas K. G. 2006 m. sausio 11 d. sudarė paskolos sutartį, pagal kurią atsakovas paskolino įmonei 627 000 Lt (181 591,75 Eur) verslo plėtrai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog paskolos sutartis sudaryta iki atsakovas K. G. tapo įmonės likvidatoriumi, įmonė nemoki buvo jau 2005 metais, todėl konstatuoti, jog atsakovo K. G. veiksmai sudarant paskolos sutartį buvo neteisėti ar jog tokiais savo veiksmais atsakovas padarė žalą ar padidino žalą įmonei, nėra pagrindo. Pažymėtina, jog paskolos sudarymo metu atsakovas K. G. nebuvo nei įmonės vadovu, nei likvidatoriumi, todėl neturėjo pareigos ir galimybių įvertinti įmonės finansinę būklę, o tokią pareigą turėjo tuo metu buvęs įmonės vadovas R. B.. Teisėjų kolegija sprendžia, jog paskolos sutarties, kuria įmonei paskolintos piniginės lėšos, sudarymo faktas nepatvirtina atsakovo K. G. veiksmų neteisėtumo ir žalos padarymo įmonei, o be to, byloje nėra duomenų nei apie neteisėtus atsakovo veiksmus tapus įmonės likvidatoriumi ir siekiant susigrąžinti paskolą, nei apie paskolos atsakovui grąžinimo faktą. Dėl bylos procesinės baigties

11340.

114Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino iš dalies ieškinio reikalavimą dėl atlyginimo žalos, patirtos dėl buvusio įmonės vadovo veiksmų, tačiau pirmosios instancijos teismas be pagrindo, ką konstatavo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. balandžio 11 d. nutartyje, pripažino 2008 m. liepos 21 d. įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime priimtą sprendimą dėl ieškovės likvidavimo ir atsakovo skyrimo likvidatoriumi negaliojančiu, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeičiamas, atsisakant pripažinti 2008 m. liepos 21 d. įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą negaliojančiu. Dėl šalių bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme perskirstymo

11541.

116CPK 93 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad jei apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Šiuo atveju pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai pakeičiamos ir pirmosios instancijos teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos.

11742.

118Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas keičiamas dalyje, kurioje teismas veikė ex officio, o reikalavimo pripažinti 2008 m. liepos 21 d. įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą negaliojančiu šalys nereiškė, šios teismo sprendimo dalies keitimas neturi įtakos ieškinio reikalavimo tenkinimo proporcingumui, todėl bylinėjimosi išlaidos neperskirstomos. Dėl šalių bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme

11943.

120Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 ir 302 straipsniai).

12144.

122Ieškovė ir atsakovai teismui nepateikė įrodymų apie apeliaciniame teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

123Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

124Pakeisti Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimą ir išdėstyti jo rezoliucinę dalį taip:

125„Ieškinį tenkinti iš dalies.

126Priteisti iš atsakovo A. B. (asmens kodas ( - ) ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Maple leaf stadiums baltic“ (juridinio asmens kodas 300139654) 1 749,77 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus keturiasdešimt devynis eurus ir 77 euro centus) žalos atlyginimą bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą 1 749,77 Eur nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. sausio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

127Priteisti iš atsakovo A. B. (asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą (išieškotoja - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. LT247300010112394300, įmokos kodas - 5660, mokėjimo paskirtis - „pašto išlaidos“) 39,40 Eur žyminį mokestį.

128Panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 24 d. ir 2017 m. rugpjūčio 25 d. nutartimis taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovo K. G. atžvilgiu.

129Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos atsakovo A. B. atžvilgiu, paliekamos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

130Likusią ieškinio dalį atmesti.“

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „MAPLE... 8. 2.... 9. Pažymėjo, kad ieškovei iki bankroto bylos iškėlimo vadovo trys vadovai:... 10. 3.... 11. Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 12. 4.... 13. Ieškovės teigimu, šios nustatytos aplinkybės yra prejudiciniai faktai... 14. 5.... 15. Ieškovė nurodė, kad atsakovų neteisėti veiksmai pasireiškė tiek... 16. 6.... 17. Ieškovė teigė, kad dėl atsakovų neteisėtų veiksmų patirtą žalą... 18. 7.... 19. Atsakovas K. G. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašo ieškinį... 20. 8.... 21. Teigė, jog už buhalterinės apskaitos tvarkymą atsakingas A. B. jam... 22. 9.... 23. Nurodė, kad civilinėse bylose Nr. eB2-664-221/2017 ir e2-760-241/2017... 24. 10.... 25. Atsakovas A. B. teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 26. II.... 27. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 28. 11.... 29. Kauno apygardos teismas 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimu ieškovės BUAB... 30. 12.... 31. Teismas konstatavo, kad tik nagrinėjant bylą paaiškėjo, jog ieškovės... 32. 13.... 33. Teismas sprendė, kad pirkimo–pardavimo sutartis, pagal kurią, kaip nurodo... 34. 14.... 35. Teismas nelaikė Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 9 d. nutartyje... 36. 15.... 37. Konstatuota, jog civilinei atsakomybei kilti būtinosios civilinės... 38. 16.... 39. Teismas pažymėjo, kad sprendimas dėl bendrovės likvidavimo turėjo būti... 40. 17.... 41. Bankroto administratorei pripažinus, jog bendrovė jau 2006 m. buvo nemoki, R.... 42. 18.... 43. Teismas sprendė, kad A. B. neteisėti veiksmai pasireiškė tiek... 44. 19.... 45. Teismas laikė nepagrįstais ieškovės argumentus dėl K. G. neteisėtų... 46. III.... 47. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 48. 20.... 49. Ieškovė BUAB „MAPLE LEAF STADIUMS BALTIC“ apeliaciniame skunde prašo... 50. 20.1.... 51. Pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles.... 52. 20.2.... 53. Teismas neteisingai vertino įsiteisėjusių teismų procesinių sprendimų... 54. 20.3.... 55. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino negaliojančiu visuotinio... 56. 20.4.... 57. Teismas nevertino K. G. nesąžiningumo, t. y. priežasčių, kodėl jis nuo... 58. 20.5.... 59. Teismas netinkamai aiškino ir taikė bendrovės valdymo organų civilinę... 60. 20.6.... 61. Teismo išvada, kad pagrįsta ir įrodyta žala yra tik kreditorės UAB „LRF... 62. 21.... 63. Atsakovas K. G. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo palikti Kauno... 64. 21.1.... 65. Apeliaciniame skunde ieškovės dėstoma pozicija yra pasikeitusi, todėl... 66. 21.2.... 67. ABĮ 28 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad sprendžiant dėl įmonės... 68. 21.3.... 69. Ieškovė apeliaciniame skunde dėsto naujus argumentus neva K. G. būtina... 70. 21.4.... 71. Ieškovė neįrodinėjo individualaus atsakovo neteisėto veikimo arba... 72. 21.5.... 73. Solidariosios atsakomybės taisyklė deliktinės atsakomybės atveju taikoma... 74. 22.... 75. Atsakovas A. B. teismo nustatytu terminu atsiliepimo į apeliacinį skundą... 76. Teisėjų kolegija... 77. IV.... 78. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 79. 23.... 80. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 81. 24.... 82. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 83. 25.... 84. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 85. 26.... 86. Atsakovas K. G., be kita ko, prašo jo apeliacinį skundą nagrinėti žodinio... 87. 27.... 88. Teisėjų kolegija atkreipia atsakovo dėmesį į tai, kad pagal bendrąją... 89. 28.... 90. Apeliacinės instancijos teismui pakanka byloje esančių duomenų, kurių... 91. 29.... 92. Apeliantė įrodinėja, kad atsakovai K. G. ir A. B. aplaidžiai tvarkė... 93. 30.... 94. Nustatyta, jog BUAB „Maple leaf stadiums baltic“ vadovais buvo: nuo 2005 m.... 95. 31.... 96. CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organai,... 97. 32.... 98. Juridinio asmens valdymo organų (tiek vienasmenių, tiek kolegialių organų... 99. 33.... 100. Nagrinėjamoje byloje įmonei padaryta žala grindžiama turto, kuris 2005 –... 101. 34.... 102. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo išvadą dėl... 103. 35.... 104. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ieškovė prašo iš... 105. 36.... 106. Ieškovės kreditorių finansiniai reikalavimai (skolos) atsirado bendrovės... 107. 37.... 108. Teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju pažymi, kad būtent atsakovas A. B. yra... 109. 38.... 110. Teisėjų kolegija sprendžia, jog minėtos aplinkybės patvirtina, kad... 111. 39.... 112. Taip pat nustatyta, jog ieškovė BUAB „Maple leaf stadiums baltic“ ir... 113. 40.... 114. Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios... 115. 41.... 116. CPK 93 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad jei apeliacinės instancijos... 117. 42.... 118. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas keičiamas... 119. 43.... 120. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 121. 44.... 122. Ieškovė ir atsakovai teismui nepateikė įrodymų apie apeliaciniame teisme... 123. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 124. Pakeisti Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimą ir... 125. „Ieškinį tenkinti iš dalies.... 126. Priteisti iš atsakovo A. B. (asmens kodas ( - ) ieškovei bankrutavusiai... 127. Priteisti iš atsakovo A. B. (asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą... 128. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 24 d. ir 2017 m. rugpjūčio... 129. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos atsakovo A. B. atžvilgiu, paliekamos... 130. Likusią ieškinio dalį atmesti.“...