Byla e2-4855-589/2017
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovei D. Č

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rita Dambrauskaitė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovei D. Č.,

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1 742,17 Eur negrąžintos paskolos, 532,95 Eur palūkanų, 145,25 Eur administravimo mokesčio, 59,68 Eur mokėjimo palūkanų, 20,56 Eur delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovė administruoja tarpusavio skolinimo platformą SAVY portale www.gosavy.com. 2015 m. birželio 29 d. atsakovė Platformoje elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr oferta_31657 su tikslu sudaryti vartojimo kredito sutartį su Platformoje registruotais asmenimis (skolintojais). Aukciono pagrindu buvo sudaryta paskolos sutartis bei suformuotas vartojimo kredito mokėjimų grafikas, taip pat įskaityti pinigai iš skolintojo (-ų) sąskaitų į atsakovės sąskaitą, t. y. tarp atsakovės ir skolintojo (-ų) buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 31657, kurios pagrindu atsakovei skolintojai suteikė 2 200,00 Eur dydžio paskolą namų remontui 36 mėnesių terminui už 25 procentus palūkanų. Atsakovė sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai neįvykdė, ieškovė, įgijusi skolintojo (-ų) vardu teisę nutraukti sutartį, 2017 m. kovo 31 d. pateikė atsakovei pranešimą „Dėl 2015-06-30 paskolos sutarties Nr. oferta_31657 nutraukimo, automatinio reikalavimo perėmimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius“. Ieškovė prašo, atsakovei nepateikus paruošiamųjų procesinių dokumentų, priimti sprendimą už akių.

32017 m. gegužės 8 d. pranešimu atsakovė buvo įpareigota per 20 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo atsakovei įteiktas 2017 m. gegužės 15 d. viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 130 straipsnis). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą, šiam pasibaigus, nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovė išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos.

4CPK numatytais atvejais ir tvarka bylą nagrinėjantis teismas turi teisę priimti sprendimą už akių (CPK 262 straipsnio 2 dalis). Sprendimas už akių gali būti priimamas tais atvejais, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo priimti sprendimą už akių, taip pat kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento ir kita šalis savo atsiliepime į ieškinį ar paruošiamajame dokumente prašė priimti sprendimą už akių (CPK 285 straipsnio 1 dalis). Prieš priimant sprendimą būtina įvertinti, ar egzistuoja sprendimo už akių priėmimo prielaidos, tai yra ar atsakovei buvo tinkamai pranešta apie pareigą pateikti atsiliepimą ir nurodytos jo nepateikimo pasekmės, ar atsakovė be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, o ieškovė prašo priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė 2015 m. birželio 29 d. ieškovės administruojamame portale www.gosavy.com elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr oferta_31657 dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su portale registruotu (-ais) skolintoju (-ais) 2 200,00 Eur sumai, vartojimo kredito grąžinimo terminas – 24 mėnesiai; vartojimo kredito metinės palūkanos – 25 procentai, vartojimo kredito paskirtis – namų remontas. Minėto portalo registruoti skolintojai finansavo atsakovės kredito sumos suteikimą, todėl tarp atsakovės, skolintojų ir ieškovės (organizatoriaus) buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis, kurios pagrindu atsakovei buvo suteiktas 2 200,00 Eur kreditas, kurį, mokėdama kartu su 25 procentų palūkanomis (bendra vartojimo kredito kaina), ji turėjo grąžinti dalimis pagal grafiką iki 2018 m. birželio 15 d. Kaip nurodo ieškovė, atsakovė sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, skolintojams laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovė, įgijusi skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2017 m. kovo 31 d. pateikė atsakovei pranešimą „Dėl 2015-06-30 Paskolos sutarties oferta_31657 (sutartis) sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėmimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius“, kuriuo informavo apie sutarties nutraukimą nuo pranešimo dienos, ieškovo (organizatoriaus) reikalavimo teisių automatinį perėmimą bei pareikalavo nedelsiant grąžinti likusią paskolos dalį, palūkanas, administravimo mokestį ir delspinigius. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovė pranešime nurodytu terminu būtų atsiskaičiusi su ieškove.

8Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos vykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 straipsniai). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 1 742,17 Eur negrąžinto kredito dalį tenkintinas.

9Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 532,95 Eur palūkanas, kurios turėjo būti mokamas už naudojimąsi kreditu iki 2018 m. birželio 15 d. Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos vartojimo kredito sutarties, tačiau Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-3-536/2008; Nr. 3K-3-502/2009; Nr. 3K-3-397/2011).

10Palūkanos, kaip mokestis už skolinimą, teismų praktikoje dar vadinamos pelno palūkanomis, iš esmės skiriasi nuo kompensuojamųjų palūkanų, mokamų už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą (šiuo atveju – pelno palūkanas) sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas įvykdyti prievolę natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas (CK 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis). Šalių sudarytos Portalo naudojimosi sutarties 2.18 papunktyje numatyta, kad palūkanos tai mėnesinė palūkanų norma, kurią paskolos ar vartojimo kredito gavėjas įsipareigoja mokėti skolintojui už paskolos ar vartojimo kredito sumą ir kurią yra nurodęs paraiškoje prieš aukcioną. Palūkanos atsakovei buvo skaičiuojamas kiekvieną mėnesį nuo mokėtinos įmokos. Atsakovė kreditą privalėjo pradėti grąžinti nuo 2015 m. liepos 2 d. ir grąžinti iki 2018 m. birželio 15 d., tačiau įmokų laiku ir tinkamai nebemokėjo nuo 2016 m. gegužės 15 d.

11Byloje nepateikta duomenų apie tai, kad atsakovė jai suteiktą kreditą ir priskaičiuotas palūkanas pilnai sumokėjo. Taigi, atsakovė ir toliau naudojosi jai paskolintomis lėšomis ir už šį laikotarpį privalo sumokėti apskaičiuotą kredito mokestį. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, jog yra pagrindas priteisti kredito mokestį iki teismo sprendimo priėmimo, nes kredito mokesčio priteisimas už būsimą laikotarpį (iki 2018 m. birželio 15 d.) neatitiktų kredito mokesčio paskirties. Įvertinus tą aplinkybę, kad kredito mokestis kiekvieną mėnesį buvo kintantis priklausomai nuo mokėtinos sumos, ieškovei iš atsakovės priteistinos 387,23 Eur palūkanos už laikotarpį nuo 2016 m. gegužės 15 d. iki 2017 m. birželio 7 d. (36,11 Eur + 35,28 Eur + 34,19 Eur + 33,08 Eur + 31,95 Eur + 30,79 Eur + 29,61 Eur + 28,40 Eur + 27,17 Eur + 25,91 Eur + 24,63 Eur + 23,32 Eur + 21,98 Eur + 4,81 Eur).

12Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 59,68 Eur mokėjimo palūkanas ir 20,56 Eur delspinigius už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos paskaičiavimo lentelės, palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovo pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos Vartojimo sutarties bendrųjų sąlygų 5.1. ir 5.4. papunkčiuose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjai dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas, o 8.1.1. ir 8.1.2 papunkčiuose numatyta, kad kredito gavėjai laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, ji papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Iš skolinimosi portale pateikiamos palūkanų ir mokesčių lentelės matyti, kad atsakovui vėluojant sumokėti paskolos grąžinimo įmoką, taikomos 0,05 procento dydžio delspinigiai per dieną. Palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius. (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomos priteisti kompensavimo (mokėjimo) palūkanos yra didesnės, todėl ieškovės apskaičiuoti delspinigiai įskaitytini į kompensavimo palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovės priteistinos 59,68 Eur kompensavimo (mokėjimo) palūkanos, o ieškovės reikalavimas dėl 20,56 Eur delspinigių pritesimo atmestinas.

13Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 145,25 Eur administravimo mokestį. Vartojimo sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4 papunkčiu ir specialiųjų sąlygų Paraiškos (ofertos) Nr. oferta_31657 2.4. papunkčiu atsakovė įsipareigojo ieškovei kas mėnesį mokėti sutarties administravimo mokestį, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinas 145,25 Eur administravimo mokestis.

14Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatyme numatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Ieškovės reikalavimas priteisti metines palūkanas už priteistą įsiskolinimo sumą yra pagrįstas įstatymu.

15Ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies (93,35 proc.) (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.63, 6.205 straipsniai, 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.870, 6.872, 6.873, 6.874 straipsniai, 6.886 straipsnio 1 dalis). Iš atsakovės priteistina 1 742,17 Eur negrąžinto vartojimo kredito, 387,23 Eur palūkanų, 145,25 Eur administravimo mokesčio, 59,68 Eur mokėjimo palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. gegužės 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos sudaro 500,00 Eur advokato pagalbos išlaidos ir 56,00 Eur žyminis mokestis. Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 79, 80, 88, 92, 93 straipsniai).

17Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei iš atsakovės nepriteistinos, kadangi neviršija nustatyto minimalaus 3,00 Eur dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (nuo 2015 m. sausio 1 d. galiojanti akto redakcija), CPK 96 straipsnio 6 dalis).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovės D. Č., asmens kodas ( - ) 1 742,17 Eur (vieno tūkstančio septynių šimtų keturiasdešimt dviejų eurų 17 ct) negrąžintą vartojimo kreditą, 387,23 Eur (trijų šimtų aštuoniasdešimt septynių eurų 23 ct) palūkanas, 59,68 Eur (penkiasdešimt devynių eurų 68 ct) mokėjimo palūkanas, 145,25 Eur (vieno šimto keturiasdešimt penkių eurų 25 ct) administravimo mokestį, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2 334,33 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. gegužės 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 52,28 Eur (penkiasdešimt dviejų eurų 28 ct) žyminio mokesčio dalį ir 466,75 Eur (keturių šimtų šešiasdešimt šešių eurų 75 ct) išlaidas advokato pagalbai apmokėti ieškovės – uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527, naudai.

21Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

22Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rita Dambrauskaitė,... 2. ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1 742,17 Eur negrąžintos paskolos,... 3. 2017 m. gegužės 8 d. pranešimu atsakovė buvo įpareigota per 20 dienų nuo... 4. CPK numatytais atvejais ir tvarka bylą nagrinėjantis teismas turi teisę... 5. Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė 2015 m.... 8. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja... 9. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 532,95 Eur palūkanas, kurios turėjo... 10. Palūkanos, kaip mokestis už skolinimą, teismų praktikoje dar vadinamos... 11. Byloje nepateikta duomenų apie tai, kad atsakovė jai suteiktą kreditą ir... 12. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 59,68 Eur mokėjimo palūkanas... 13. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 145,25 Eur administravimo... 14. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatyme numatytos 5... 15. Ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies (93,35 proc.) (CK 6.37... 16. Ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos sudaro 500,00 Eur advokato pagalbos... 17. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei iš... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279, 285, 286,... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovės D. Č., asmens kodas 21. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 23. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...