Byla 2-1758/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kanalų valymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 27 d. nutarties, kuria atsakovo atžvilgiu atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-5362-464/2011, pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kanalų valymas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vandenys“, išvadą teikianti institucija - Viešųjų pirkimų tarnyba dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Kanalų valymas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti UAB „Vilniaus vandenys“ 2011-03-25 Viešojo pirkimo komisijos protokolu Nr. VP-112-3 įformintą sprendimą patikslinti Techninės specifikacijos 3.3. p. ir 3.33 p.; pripažinti neteisėtu ir panaikinti UAB „Vilniaus vandenys“ 2011-04-06 raštu Nr. 6-1101 (1.20-04) (siųstu CVP IS priemonėmis) įformintą Viešojo pirkimo komisijos 2011-04-06 sprendimą netenkinti UAB „Kanalų valymas“ pateiktos pretenzijos; įpareigoti atsakovą UAB „Vilniaus vandenys“ pakeisti VPĮ reikalavimų neatitinkančios Techninės specifikacijos 3.3 p. ir 3.33 p. bei su jais susijusius kitus konkurso sąlygų reikalavimus, atitinkamai perkeliant pasiūlymų pateikimo terminą. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – laikinai sustabdyti konkurso „Specialiosios paskirties automobilių su specialia įranga nuotekų tinklų plovimui ir valymui“ (Pirkimo Nr. 37980) viešojo pirkimo procedūras, uždrausti atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su konkursu, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 27 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nurodė, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų tiekėjo pažeistų subjektinių teisių ar įstatymo saugomų interesų teisminės gynybos būdų, kuriais jis galėtų realiai pasinaudoti (CK 1.138 straipsnis), sumažėtų, tačiau visiško teismo sprendimo neįvykdymo rizikos nagrinėjamu atveju konstatuoti negalima, ieškovas galėtų pasinaudoti kitais savo teisių gynimo būdais. Atsakovas siekia įsigyti įrangą – specialius automobilius, kurie užtikrintų nuotekų tinklų plovimą ir valymą. Atsakovo ketinami pirkti objektai yra aktualūs atitinkamos vietovės gyventojų daliai, augmenijai ir gyvūnijai, todėl susiję su viešuoju interesu. Nors išgyventi kurį laiką neturint minėtų pirkimo objektų iš esmės būtų įmanoma, tačiau prižiūrėti nuotekų tinklus yra būtina, siekiant kovoti su daugeliu bakterinės (parazitinės) kilmės infekcinių ligų, užtikrinti tinkamas žmonių gyvenimo sąlygas, mažiau teršti augmeniją ir gyvūniją, taip pat prisidėti prie sveikesnės aplinkos. Tad viešojo intereso, susijusio su kokybišku nuotekų šalinimu, apsaugai turi būti teikiamas prioritetas, lyginant su privačių asmenų (ieškovo) teisių gynyba.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 27 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovo ketinami pirkti objektai yra aktualūs visuomenės daliai, augmenijai ir gyvūnijai ir kad pirkimo objektai esą būtini kovojant su bakterinės (parazitinės) kilmės infekcinėmis ligomis bei užtikrinant tinkamas žmonių gyvenimo sąlygas, nes atsakovui priklausantys nuotekų tinklai buvo ir tebėra eksploatuojami ir visuomenės dalis jais tebesinaudoja. Nėra žinomas anksčiau buvęs joks infekcinių ligų protrūkis, esminis žmonių gyvenimo sąlygų pablogėjimas, aplinkos, augmenijos ar gyvūnijos sunykimas, kol atsakovas eksploatavo nuotekų tinklus su šiuo metu turimomis priemonėmis. Atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl teismas neturėjo objektyvių duomenų, kurių pagrindų būtų galėjęs daryti tokias išvadas.

102. Teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugėso 9 d. nutartimi, civilinėje byloje Nr. 2-1449/2010, nes pastarojoje nutartyje viešojo intereso svarba ir mastas yra nepalyginamai didesni, nes buvo sprendžiamas visuomenės dalies aprūpinimas geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtimas statant naujus tinklus, t.y. esamų vartotojų prijungimas prie centralizuotų tinklų, jų aprūpinimas geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas. Nagrinėjamu atveju, tokios svarbos viešojo intereso nėra, nes sustabdžius konkurso procedūras, atsakovas ir toliau galės aprūpinti gyventojus geriamuoju vandeniu ir teikti nuotekų tvarkymo paslaugas, o nuotekų tinklams prižiūrėti naudoti šiuo metu turimą įrangą, juolab, kad konkurso sąlygose nurodytas pirkimo objekto pristatymo terminas yra net 6 mėnesiai po sutarties pasirašymo dienos (konkurso sąlygų dalies „Sutarties projektas“ 5.1. p.).

113. Teismas nukrypo nuo teismų praktikos aiškinant Viešjų pirkimo įstatymo 95 straipsnio nuostatas, nes vienas iš esminių ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones motyvų yra tas, kad atsakovui toliau tęsiant viešųjų pirkimų procedūras, atsakovas galės atlikti konkurso pasiūlymų vertinimą ir baigti viešąjį pirkimą. Tokiu atveju tolesnis bylinėjimasis taptų beprasmis, o ieškovui galimai palankus teismo sprendimas liktų neįvykdytas.

12Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

131. Atsakovas siekia įsigyti du specialiosios paskirties automobilius, su specialia įranga nuotekų tinklų plovimui ir valymui. Šie specialiosios paskirties automobiliai naudojami plauti ir valyti nuotekų tinklus, siekiant išvengti tinklų užsikimšimo ir trūkimo, taip pat naudojami avarijų likvidavimui. UAB „Vilniaus vandenys” yra didžiausia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bendrovė Lietuvoje, tiekia geriamąjį vandenį ir surenka bei išvalo nuotekas apie 589,9 tūkst. vartotojų. Bendrovė eksploatuoja virš 1125 km nuotekų tinklų, dauguma jų yra seniai pakloti, nusidėvėję, todėl dažnai užsikemša ir trūkinėja. Visų šių tinklų plovimui ir valymui bendrovė turi tik tris specialiosios paskirties automobilius, kurie yra seni, nusidėvėję, todėl nuolatos genda ir neretai negali būti naudojami pagal paskirtį. UAB „Vilniaus vandenys” yra būtina įsigyti du specialiosios paskirties automobilius kaip įmanoma skubiau, siekiant užtikrinti kokybiškesnę nuotekų tvarkymo sistemą bei siekiant tinkamai įgyvendinti savo pareigas, įtvirtintas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 15 straipsnio 8 dalies 4 punkte, Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų 14.1. p. (nenutrūkstamai tiekti abonentui (vartotojui) geriamąjį vandenį ir teikti nuotekų tvarkymo paslaugas), 14.3. p. (užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę), 14.4. p. (eksploatuoti ir prižiūrėti jam nuosavybės teise priklausančią ar kitais teisėtais pagrindais valdomą ir naudojamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrindamas saugų geriamojo vandens tiekimą, nuotekų šalinimą ir infrastruktūros plėtrą, laikydamasis aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų), Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių 29 p. (Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto savininkas ar naudotojas yra atsakingas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto techninę būklę ir jo priežiūros organizavimą). Todėl teismas, atmesdamas ieškovo prašymą dėl viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo, pagrįstai rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1449/2010. Atsakovas pažymi, jog šiuo atveju viešojo intereso svarba ir mastas yra didesnis už minėtoje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje aprašytą viešojo intereso svarbą ir mastą, prijungiant kelias dešimtis naujų vartotojų prie naujai paklotų tinklų, nes UAB „Vilniaus vandenys” privalo užtikrinti visų esamų paklotų tinklų tinkamą eksploatavimą ir tinkamą nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą visiems esamiems vartotojams. Taigi, specialiosios paskirties automobilių įsigijimas užtikrina viešojo intereso, susijusio su kokybišku nuotekų šalinimu, apsaugą, todėl ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas padarytų daug didesnę žalą visuomenei, darytų didesnę neigiamą įtaką žmonių gerovei, lyginant su privataus asmens teisių gynyba.

142. Aplinkybė, kad pirkimo dokumentuose yra numatytas šešių mėnesių automobilių pristatymo terminas visiškai nereiškia, kad perkančiajai organizacijai nėra būtina įsigyti minėtų automobilių kaip įmanoma greičiau. Šešių mėnesių terminas buvo nustatytas dėl to, kad viešajame pirkime galėtų dalyvauti kuo daugiau tiekėjų, t.y., kad pirkime dalyvautų ne tik tiekėjai, kurie jau turi automobilius, tačiau ir tiekėjai, kurie įsigytų ar pagamintų reikiamus automobilius, jeigu laimėtų konkursą. Taigi, kuo ilgiau nebus užbaigtos viešojo pirkimo procedūros, tuo vėliau UAB „Vilniaus vandenys” bus pristatyti automobiliai, būtini užtikrinti kokybiškesnę nuotekų tvarkymo sistemą.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis ir tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose. Pagal VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 1 punktą, tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali prašyti teismo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą, o VPĮ 95 straipsnio 5 dalis numato, jog teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvokos, kuri yra vertinamojo pobūdžio, turinys gali būti atskleidžiamas pagal konkrečios bylos aplinkybes.

17Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) priemonėmis 2011-03-02 paskelbė atviro konkurso „Specialiosios paskirties automobilių su specialia įranga nuotekų tinklų plovimui ir valymui” (toliau - konkursas) sąlygas („Valstybės Žinios” Nr 17, suteiktas numeris 101397). Pirkimų dokumentai yra paskelbti CVP IS (pirkimo Nr. Nr. 37980). Ieškovas siekia pateikti pasiūlymą konkursui ir yra potencialus tiekėjas. Ieškovo nuomone, konkurso sąlygos sudaro išimtinai palankias sąlygas tik kai kuriems tiekėjams, ir prieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 32 straipsnio 2 dalies nuostatoms, suvaržo galimybes dalyvauti konkurse ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį bei iškreipia konkurenciją. Ieškovas 2011-03-28 CVP IS priemonėmis gavo UAB „Vilniaus vandenys” pranešimą (protokolo Nr. VP-112-3 išrašas) dėl konkurso sąlygų patikslinimo/paaiškinimo. Ieškovas vadovaudamasis VPĮ 94 straipsnio 1 dalimi 2011-04-01 pateikė pretenziją, kurioje nurodė, jog konkurso sąlygos ir viešųjų pirkimų komisijos priimtas sprendimas dėl konkurso sąlygų patikslinimo akivaizdžiai prieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui. UAB „Vilniaus vandenys” 2011-04-06 priėmė sprendimą ieškovo pateiktos pretenzijos netenkinti. Taigi, iš ieškinio turinio matyti, kad ieškovas yra eliminuotas iš viešojo konkurso. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, sustabdyti viešojo pirkimo procedūras ir uždrausti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį konstatuodamas, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistas viešasis interesas, ir pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pasekmės viršytų jų teikiamą naudą, t.y., atsakovo ketinami pirkti objektai yra aktualūs atitinkamos vietovės gyventojų daliai, augmenijai ir gyvūnijai, todėl susiję su viešuoju interesu. Nors išgyventi kurį laiką neturint minėtų pirkimo objektų iš esmės būtų įmanoma, tačiau prižiūrėti nuotekų tinklus yra būtina, siekiant kovoti su daugeliu bakterinės (parazitinės) kilmės infekcinių ligų, užtikrinti tinkamas žmonių gyvenimo sąlygas, mažiau teršti augmeniją ir gyvūniją, taip pat prisidėti prie sveikesnės aplinkos. Pirmosios instancijos teismo nuomone, viešojo intereso, susijusio su kokybišku nuotekų šalinimu, apsaugai turi būti teikiamas prioritetas, lyginant su privačių asmenų (ieškovo) teisių gynyba. Teisėjų klegija nesutinka su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis.

18Byloje nustatyta, kad atsakovas siekia įsigyti du specialiosios paskirties automobilius, su specialia įranga nuotekų tinklų plovimui ir valymui. Šie specialiosios paskirties automobiliai naudojami plauti ir valyti nuotekų tinklus, siekiant išvengti tinklų užsikimšimo ir trūkimo, taip pat naudojami avarijų likvidavimui. Atsakovas pripažįsta, jog šiuo metu yra naudojama jau pasenusi įranga, ir būtina kuo skubiau įsigyti naują. Nors atsakovas nurodo, jog pasenusi įranga dažnai genda, atsakovas negali jos naudoti pagal paskirtį, tačiau byloje nėra duomenų, jog atsakovas iš viso negali vykdyti savo įsipreigojimų, ir atsiliepime nurodytų teisės aktuose jam nustatytų pareigų. Kaip teisingai nurodo ieškovas, byloje nėra duomenų, jog dėl pasenusios įrangos buvęs infekcinių ligų protrūkis, esminis žmonių gyvenimo sąlygų pablogėjimas, aplinkos, augmenijos ar gyvūnijos sunykimas, kol atsakovas eksploatavo ir eksploatuoja nuotekų tinklus su šiuo metu turimomis priemonėmis. Taigi, akivaizdu, jog šiuo atveju viešasis pirkimas vykdomas siekiant užtikrinti ne tik viešąjį interesą, tačiau ir atsakovo sklandų veiklos vykdymą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, teisėjų kolegijos nuomone, viešojo pirkimo procedūros nusikeltų tik neilgam ir apibrėžtam laikui, tuo tarpu įvykus konkursui ir paskelbus laimėtoją, galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo atveju, ir panaikinus atsakovo sprendimus dėl imperatyvių teisės normų pažeidimo, teismas ex officio turėtų spręsti klausimą dėl sandorio pripažinimo niekiniu ir taikyti sandorio negaliojimo padarinius (Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. gruodžio 12 d. nutartyje, civilinėje byloje Nr. 2-1722/2010). Taigi, perkančioji organizacija turėtų tokiu atveju laimėtojui atlyginti jo patirtus nuostolius. Tokiu atveju, teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas. Be to, viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis, 95 straipsnio 5 dalis) ir užtikrinant, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis). Tik užtikrinus skaidrų projekto įgyvendinimą ir racionalų lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti nurodyti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas visos visuomenės viešojo intereso įgyvendinimas. Nors atsakovas nurodo, jog ketinami pirkti objektai yra aktualūs visuomenės daliai, augmenijai ir gyvūnijai ir kad pirkimo objektai esą būtini kovojant su bakterinės (parazitinės) kilmės infekcinėmis ligomis bei užtikrinant tinkamas žmonių gyvenimo sąlygas, konkurso sąlygose nurodytas pirkimo objekto pristatymo terminas yra net 6 mėnesiai po sutarties pasirašymo dienos (konkurso sąlygų dalies „Sutarties projektas“ 5.1. p.), taigi, iš šių sąlygų matyti, jog šiuo atveju, tokios svarbos viešajam interesui nėra (gyvūnijai, augmenijai, žmonių sveikatai), nes sustabdžius konkurso procedūras, atsakovas ir toliau galės aprūpinti gyventojus geriamuoju vandeniu ir teikti nuotekų tvarkymo paslaugas naudojantis turima įranga. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, jog šiuo atveju tikslinga buvo taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones, todėl pirmosios instancijos tesimo nutartis naikintina, ir ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, tenkintinas.

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 27 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo UAB „Kanalų valymas“ į.k. 120894441 prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti ir sustabdyti viešojo konkurso „Specialiosios paskirties automobilių su specialia įranga nuotekų tinklų plovimui ir valymui“ (Pirkimo Nr. 37980) viešojo pirkimo procedūras, uždraudžiant atsakovui UAB „Vilniaus vandenys“ į.k. 120545849 atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su šiuo viešuoju konkursu, iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Kanalų valymas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 27 d. nutartimi ieškovo... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio... 9. 1. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovo ketinami pirkti objektai yra... 10. 2. Teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugėso 9... 11. 3. Teismas nukrypo nuo teismų praktikos aiškinant Viešjų pirkimo įstatymo... 12. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo... 13. 1. Atsakovas siekia įsigyti du specialiosios paskirties automobilius, su... 14. 2. Aplinkybė, kad pirkimo dokumentuose yra numatytas šešių mėnesių... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje... 17. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas Centrinės viešųjų pirkimų... 18. Byloje nustatyta, kad atsakovas siekia įsigyti du specialiosios paskirties... 19. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 20. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 27 d. nutartį panaikinti ir...